Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen"

Transkript

1 Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

2 Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

3 Energimyndigheten i innovationsssytemet Idé FoU Marknadsintroduktion Implementering Teknik Forskning, utveckling och demonstration Tillväxt Affärsutveckling och kommersialisering, Teknikexport Energieffektivisering Energieffektivisering, information och nätverk Analys, Styrmedel, statistik, utredningar

4 Energiforskningsfinansiering vid Energimyndigheten Tredje största forskningsfinansiären i Sverige Från energiriktad grundforskning till kommersialisering Finansiering : ca 1,3 miljarder kronor per år Ca 40 program och totalt ungefär 700 projekt Sex temaområden Bränsle, Bygg, Industri, Kraft, System och Transport

5 Affärsutvecklingsverksamheten

6 Enheten för affärsutveckling och kommersialisering, AFFU Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till kapitalförsörjning i tillväxtbolag Nå en ökad affärsmässighet i tillväxtbolag Budget 90 miljoner

7 Hjälpa innovationer förbi dödens två dalar Egna pengar Affärsänglar Riskkapital Industriellt kapital Privat kapital Publikt kapital Risk Bidrag till forskning och utveckling Affärsutvecklings-lån Tillväxtlån Stöd till demonstration Energimyndighetens stöd Forskning & Utveckling Start-Up & Sådd Tillväxtfas Expansion

8 Kriterier för villkorslån Energirelevans Unicitet (idé/innovation) Näringslivsrelevans (tex kommersialiseringspotential, nytta för tillväxten i Sverige) Marknadsförutsättningar (tex team, vilja att växa) Finansiella möjligheter (möjligheter till motfinansiering)

9 Vägen till villkorslån

10 Affärsutvecklingslån vs. Tillväxtlån Affärsutvecklingslån Teknik- och affärsutveckling fram till prototyp, test, verifiering, försöksproduktion Projektbundet Räntebetalningar startar efter projektets slut Samtliga företag Obegränsat belopp Kan beviljas vid flera tillfällen Återbetalas om projektet lyckas Kan efterföljas av annat statligt stöd Tillväxtlån Verifierad teknik och affär. Aktiveter för tillväxt och expansion. Verksamhetsbundet Räntebetalningar börjar omgående 6 års regel (tex nystartat litet företag) Löptid 10 år, 5 år är amorteringsfria Begränsad rätt till andra offentliga stödformer

11 Resultat Extern exponering till juni 2013 ca 100 förfrågningar per år ca 20 beslut om finansiering Miljöteknikmöte i Borlänge Cleantech Group Forum, Bilbao STING Day, Stockholm Sustainability Day Möte i Luleå (11 start-ups) Träff med 33 entreprenörer från Skåne Cleantech Venture Day, Malmö Green Innovation Contest, Västra Götaland Frukostmöte i Stockholm

12 Totalt lånebelopp per år Lånebelopp

13 Exempel på finansierade bolag 55

14 Regeringsuppdrag: Mötesplats för miljöteknik Arrangera en mötesplats där aktörer inom olika delar av miljöteknikområdet, innovatörer, entreprenörer, företag, kunder, finansiärer, myndigheter m.fl. får möjlighet att knyta kontakt med varandra där utbyte av kunskap och information kan ske. Regeringen trycker i beslutet på tidiga kommersiella skeden

15 Vi erbjuder entreprenörer Finansiering: Villkorslån, synlighet. Teknisk kompetens: Internt stöd från vår forskningsavdelning. Marknadskännedom: Internt stöd. Aktiv affärsutveckling: Stöd via genomlysning, coachning och träning, krav att vi adjungeras till styrelsemöten. Marknadsexponering: pressbearbetning, film, Energiutblick Internationell exponering: delegationsresor, mässor

16 Vi erbjuder investerare En portfölj med bolag i olika faser och med olika behov av finansiering. Riskreduktion i investeringarna Portfölj med 60 bolag inom Clean Tech

17 Kontakta: Binella Vannesjö