SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse"

Transkript

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1

2 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2

3 BUDGETPROFIL 3

4 SÄRSKILDA MÅL 4

5 Entreprenörskap 5

6 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN ( ) Mål 4: Entreprenörskap (+/- 58 miljoner euro) Erasmus for entrepreneurs - (från 4 till 20 miljoner euro år 2020) Utbildning i företagande Digitalt entreprenörskap Äldres och kvinnors företagande Socialt företagande m.m. 6

7 ARBETSPROGRAM 2015 Mål 4: Entreprenörskap (+/- 7,6 miljoner euro)* Cirka 5 åtgärder kommer att finansieras. 1. Erasmus for young entrepreneurs 2. Digitalt entreprenörskap 3. Kvinnors företagande 4. Främjande av socialt företagande 5. Flash Eurobarometer (ny åtgärd) * Ungefärlig siffra. 7

8 Ungas Innovationskraft Tillväxtverket och Vinnova 8

9 Entreprenörskapsbarometern Förändringar över tid 9

10 Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer 10

11 Näringslivsförutsättningar 11

12 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN ( ) Mål 3: Näringslivsförutsättningar (+/- 253 miljoner euro) Utformning av strategier för små och medelstora företag (t.ex. genomförande av småföretagsakten, resultatgranskning av småföretag, veckan för små och medelstora företag, företagsrepresentanter för små och medelstora företag) Konkurrenskraft (t.ex. kluster, landsspecifika rekommendationer, digitala färdigheter) Åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i strategiska sektorer (t.ex. turism, viktig möjliggörande teknik, byggindustri, kreativa sektorer) 12

13 ARBETSPROGRAM 2015 Mål 3: Näringslivsförutsättningar (+/-33,8 miljoner euro)* Cirka 11 åtgärder kommer att finansieras. 1. Utbyte av god praxis till stöd för europeisk konkurrenskraft 2. Genomförande av handlingsplanen Byggindustri Kluster av hög kvalitet 4. Strategi för små och medelstora företag 5. Turism 6. Högnivågrupp för lagstiftningens ändamålsenlighet för konkurrenskraft 7. Viktig möjliggörande teknik (ny åtgärd) 8. Riskkontrollverktyg för företagens sociala ansvar (ny åtgärd) 9. Europeiskt servicecentrum för resurseffektivitet (ny åtgärd) 10. Designbaserade konsumentvaror (ny åtgärd) 11. Biobaserade produktmarknader (ny åtgärd) *Ungefärlig siffra. 13

14 Key Enabling Technologies Samverkansplattformar för innovation etableras i Horisont 2020 Cosme planeras för möjlighet att erbjuda tilläggsfinansiering för aktiviteter som särskilt når ut till SME från de etablerade plattformarna genom Horisont 2020 Samverkan mellan Cosme och Horisont

15 Tillväxtverkets insats inom Small business act Företag i finansiella svårigheter Second chance En rådgivningstjänst riktat till företag med finansiella problem men med en livskraftig kärna Efter en modell från i Västra Götaland, Företagakuten Kombineras med information på verksamt.se Hösten 2013 beslut till fem projekt, Norr-Västerbotten, Västmanland-Örebro, Värmland, Östergötland och Jönköping Totalt 2,1 miljoner kronor Erfagrupp där även Västra Götaland deltar Utlysning för 2015 sker första halvåret 15

16 Turism och besöksnäring - pilotprojekt Öka efterfrågan, diversifiera utbudet, öka kvalitén Öka Europas attraktivitet som besöksdestination 16

17 Tillträde till marknader 17

18 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN ( ) Mål 2: Tillträde till marknader (+/- 495 miljoner euro) Enterprise Europe Network Internationalisering för små och medelstora företag Portalen Ditt Europa Företagen Centrum för samarbete mellan EU och Japan Informationstjänsten för immaterialrättigheter Övrigt Internationellt industriellt samarbete Tillväxtuppdrag Övrigt (studier, arbetsgrupper) 18

19 ARBETSPROGRAM 2015 Mål 2: Tillträde till marknader (+/- 66 miljoner euro)* Cirka 8 åtgärder kommer att finansieras. 1. Enterprise Europe Network (+/- 45 miljoner ) 2. Den årliga konferensen för Enterprise Europe Network 3. Enterprise Europe Network animation 4. Portalen Ditt Europa Företagen 5. Stöd för internationalisering för små och medelstora företag 6. Centrum för samarbete mellan EU och Japan 7. Industripolitiskt samarbete 8. Utbyte av god praxis på området stöd för efterlevnad och efterlevnadssystem (ny åtgärd) *Ungefärlig siffra. 19

20 20

21 Information Exempel på fakta & kunskap Finansieringsguide, Frågor och svar, Branschguider. Inspiration & engagemang Filmer, podcasts, infografik, goda exempel och riktad information på olika teman till utvalda målgrupper. 21

22 E-tjänster Exempel som kräver inloggning skapa affärsplan registrera företag ansökan om F-skatt Kräver inte inloggning räkna ut din skatt din checklista hitta tillstånd 22

23 23

24 Swedish Cleantech För svenska miljöteknikföretag. Bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik Hänvisa till finansiering, rådgivning och nya affärer En del i regeringens miljöteknikstrategi Nylansering av Swedish Cleantech genomförs den 14 april

25 E-handelsguiden Underlätta för svenska företag att med sin online-försäljning till kunder i andra länder. Guiden består av gränsöverskridande e-handel och en landspecifik del med fokus på exporttekniska frågor Den är framtagen av Business Sweden med stöd från Tillväxtverket De omfattar idag 19 länder 25

26 26

27 Tillgång till kapital 27

28 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN ( ) Mål 1: Tillgång till finansiering (~ 1,4 miljarder euro) Egenkapitalinstrumentet för tillväxt (Equity Facility for Growth) Antalet företag som får riskkapitalinvesteringar är mellan 360 och 540 med en total investerad volym på 2,6 till 3,9 miljarder euro. Lånegarantiinstrumentet (Loan Guarantee Facility) Antalet företag som får finansiering är mellan och med ett totalt värde på 14 till 21 miljarder euro. Initiativet för små och medelstora företag 28

29 ARBETSPROGRAM 2015 Mål 1: Tillgång till finansiering (+/- 162,6 miljoner euro)* Lånegarantiinstrumentet och egenkapitalinstrumentet för tillväxt fortsätter Initiativet för små och medelstora företag (60 miljoner euro år 2014) Kompletterande åtgärder (+/- 1,1 miljoner euro) *Ungefärlig siffra. 29

30 Vad är finansiella instrument? Riskkapital (equity) Låne- och garantiinstrument (debt) Kombinationer av dessa 30

31 Varför finansiella instrument? Multiplikatoreffekt ökar begränsade budgetresurser genom att attrahera tilläggsfinansiering Politiska effekter finansiella intermediärer bedriver EU policies Institutionell know-how EU kan använda sig av de finansiella intermediärernas resurser och expertis 31

32 Forskning, Utveckling Innovation Tillväxt, jobb och social sammanhållning Infrastruktur Finansiella instrument Förvaltas centralt av Kommissionen Horizon 2020 Riskkapital & riskdelningsinstrument COSME Riskkapital & garantier Social förändring & Innovation Micro-finansiering Creative Europe Garantiinstrument Erasmus for all Garantiinstrument Connecting Europe Facility (CEF) Riskdelnings- och riskkapitalinstrument Delad förvaltning Instrument inom struktur- och socialfonderna EU nivå Off-the-shelf instrument Skräddarsydda instrument 32

33 Finansiella instrument Riskkapitalinstrument för SMEs High Growth and Innovative SME Facility (GIF): Utgör en del av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) GIF 1 investerar i SMEs i sådd, startup och tidiga stadier GIF 2 investerar i SMEs i expansionsfasen EU riskkapital Finansiella instrument för företags tillväxt och RDI Riskkapitalinstrument för SMEs Equity Instruments for Research and Innovation Tidiga stadier Equity Facility for Growth Expansionsfasen Horizon 2020 COSME 33

34 Detaljer för Equity Facility for Growth Tillväxt- och expansionsskede Urvalskriterier Affärsänglar Investeringsperiod Gränsöverskridande Investeringar Horizon 2020 Stöder investeringar i riskkapitalfonder, som i sin tur investerar i små- och medelstora företag Ett minimum av urvalskriterier Fonderna får samarbeta med affärsänglar så länge som minimumkriterierna möts Långsiktiga investeringar (5 till 15 år) Fonderna måste bidra till skapandet av en pan-europeisk riskkapitalmarknad Möjlighet till saminvesteringar med tidiga stadier från Horizon 2020 till multi-stagefonder 34

35 Finansiella instrument Garantiinstrument för SMEs SME Guarantee Facility (SMEG): Utgör en del av ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) Risk Sharing Instrument (RSI): Dedikerat för SMEs, utgör en del av Risk Sharing Finance Facility, skapades 2011 Garanti (debt) instrument för företags tillväxt och RDI Garantiinstrument för SMEs Loan Guarantee Facility Garantier och värdepapperisering av lån för alla typer av SMEs RSI-II Facility Garantier för lån för R&I-intensiva SMEs Cultural and Creative Sectors Facility (ny) Garantier för lån till kreativa och kulturella aktörer COSME Horizon 2020 Creative Europe 35

36 Detaljer för Loan Guarantee Facility Tillhandahåller en ram Capped portföljgarantier Strikt fokus på additionalitet Brett utbud av insatser Varaktighet Belopp Finansiella mellanhänder kan skapa produkter som passar deras specifika marknad Kostnadsfria Garantierna fokuserar på transaktioner med en högre riskprofil Rörelsekapital, investeringlån, förlagslån, bankgarantier, leasing Min 12 månader (transaktion) max 10 år (garanti) : för alla sorters SME:s : möjligt ifall SME inte uppfyller kriterierna under RSI inom Horizon 2020 (checklista) 36

37 Modeller för genomförande 37

38 Fondprojekten inom strukturfonderna

39 Resultat till och med december förfrågningar 258 investeringar (portföljföretag) (8,0 %) 441 miljoner EU-medel investerat (79 %) 9,9 MKR per snittinvestering (EU 1,7 mkr) 39

40 Strukturfondsperiod

41 Tidplan för genomförande 41

42 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tack! 42

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Stora planer för små företag

Stora planer för små företag 2011 års upplaga Stora planer för små företag detta gör EU för små och medelstora företag (SMF) Europeiska kommissionen Näringsliv Europeisk webbplats för små och medelstora företag Vill du veta vad EU

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

EU-program 2014-2020

EU-program 2014-2020 Infoblad från Region Blekinge 2014/06 EU-program 2014-2020 EU-program 2014-2020 Kort överblick av EU-program som bidrar till lokal och regional utveckling Kort översikt av EU-program som bidrar till lokal

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN

OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Avsedd för Nacka kommun Dokumenttyp Rapport Datum Mars, 2015 OMVÄRLDSANALYS UNDERLAG TILL NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN OMVÄRLDSANALYS NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR NACKA KOMMUN Uppdragsgivare Nacka kommun

Läs mer

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28

På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 På toppen av Europa och mitt i EU! Mikael Janson / 2014-03-28 North Sweden = [(Nb+Vb)x3H] Region Västerbotten* Länsstyrelsen i Norrbotten* + bidrag från Länsstyrelsen i Västerbotten Landstingen i båda

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5. Bilaga 2 till N1015E10_12052015 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020. Ålands landskapsregering 12.5.2015 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP009 Titel Nationellt regionalfondsprogram Version 1.2 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:14 Riskkapitalbolagens aktiviteter och fi nansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Första kvartalet

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Statens kulturråd 2015. Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org PROJEKT MED KULTURANKNYTNING I EU: S STRUKTUR- OCH INVESTERINGSFONDER 2014 Statens kulturråd 2015 Foto omslag: Karin Beate Nøsterud/norden.org Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

EU:s nya programperiod 2014-2020

EU:s nya programperiod 2014-2020 EU:s nya programperiod 2014-2020 Axplock av program! Erasmus+ Europeiska Socialfonden Programmet för sysselsättning och social innovation Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap Asyl- och migrationsfonden

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Rapport 0183 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP001 Titel Skåne-Blekinge Version 1.2 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01 Stödberättigande

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer