Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag"

Transkript

1 Portföljbolagsstudie 2006 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

2 2. Portföljbolagsstudie 2006 Slutsatser Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i studien drygt personer under 2005 och hade en total omsättning på cirka 271 miljarder kr, vilket motsvarar cirka 10,9 % av Sveriges BNP 2005 För samtliga svenska portföljbolag var medianen för årlig genomsnittlig omsättningstillväxt 23,0 % per år och medianen för genomsnittlig tillväxt i antal anställda 9,9 % Bolagen i tillväxtfaserna (venture) hade en årlig genomsnittlig tillväxt på 31,1 % i omsättning och 10,8 % i antal anställda Den vanligaste branschen för de svenska portföljbolagen var Tjänster, service med 12,8 % av totala antalet portföljbolag De utländska portföljbolagen hade knappt anställda och omsatte 275,4 miljarder SEK % av de utländska portföljbolagen är från Norden och 61 % av bolagen är inom tillväxtfaserna (venture). Den vanligaste branschen för de utländska portföljbolagen är Data/IT

3 3. Om portföljbolagsstudien, Om portföljbolagsstudien 2006: Studien innefattar 122 riskkapitalbolag. Medverkar gör svenska riskkapitalbolag samt utländska riskkapitalbolag med svenska filialer Saknas gör affärsänglar samt en del mindre privata riskkapitalbolag Data har insamlats genom att riskkapitalbolagen har bistått med information gällande deras portfölj per den 1 oktober 2006 För svenska portföljbolag efterfrågades första investeringsår, organisationsnummer samt investeringsfas. För de utländska portföljbolagen efterfrågades bransch, land, antal anställda och omsättning 2005 I studien ingår 1102 svenska investeringar och 838 unika svenska portföljbolag. I rapporten ingår även 244 investeringar i utländska bolag varav 230 unika utländska portföljbolag Bokslutsdata för de svenska portföljbolagen samt data för jämförelsegrupper har tagits fram av MM Partner Om inget annat anges har mediansiffror för tillväxt redovisats. Detta för att eventuella extremvärden inte ska påverka utfallet

4 4. Om portföljbolagsstudien, (forts) Om portföljbolagsstudien 2006: Tillväxtberäkningarna har gjorts från året då riskkapitalbolaget för första gången investerade i bolaget fram till För alla investeringar innan 1999 har investeringsår satts till För tillväxtberäkningar har samtliga bolag med värde noll för någon av de relevanta bokslutsposterna tagits bort. I tillämpliga fall har koncernbokslutsdata använts. Information från 838 portföljbolag har analyserats. 280 av dessa bolag har investerats i under 2005 eller 2006 eller saknar år för investering och är således exkluderade ur tillväxtberäkningarna. Av dessa 558 bolag har tillväxtberäkningar kunnat göras på 479 stycken, eller 85,8%. Genomsnittlig årlig tillväxt (för tillväxt över mer än ett år) har beräknats genom CAGR (2) [Compound Annual Growth Rate]. Tillväxt per år har beräknats enligt vanlig tillväxtformel (1). Slut värde Start värde (1) Tillväxt = Start värde (2) Tillväxt = värde Slut värde Start 1 Antal år 1

5 5. Definition av riskkapital Riskkapital Public Equity.. dvs. börsnoterade bolag.. Private Equity investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang Affärsänglar investeringar av privatpersoner i företag utan familjeanknytning Venture Capital investeringar i sådd-, start-up- eller expansionsfaser Buyout utköpsaffärer kompletterat med lånefinansiering Ingår i studien

6 6. Investeringsfaser Kassaflöde Venture Buyout Mognad Expansion Sådd & Start-up Tid

7 De svenska portföljbolagen 7.

8 8. Årlig genomsnittlig tillväxt för de svenska portföljbolagen [ ] Årlig tillväxt 30% 23,0% 20% 10% 0% 1,76% Omsättning 4,32% 9,9% 0% 0,40% Antal anställda Samtliga portföljbolag Alla svenska aktiebolag Bolag på Stockholmsbörsen* Medianen i genomsnittlig årlig tillväxt för samtliga portföljbolag är 23,0 % i omsättning och 9,9 % i antal anställda *Median för SSE First North, Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Data för jämförelsegrupper från MM Partner. För samtliga grupper ingår både organisk och förvärvstillväxt.

9 9. Fakta om de svenska portföljbolagen Om de svenska portföljbolagen: 838 unika svenska portföljbolag Totalt sysselsatte de svenska portföljbolagen i analysen drygt personer under 2005 och hade en total omsättning på cirka 271 miljarder kr, detta motsvarar cirka 10,9 % av Sveriges BNP 2005* 650 bolag är inom venture och 164 inom buyout, 24 bolag saknar fasindelning Medianbolaget investerades i 2003, hade 17 anställda och omsatte 17,1 MSEK 2005 Den vanligaste branschen är Tjänster, service, med 12,8 % av totalt antal portföljbolag För samtliga svenska portföljbolag var medianen för årlig genomsnittlig omsättningstillväxt 23,0 % per år och medianen för genomsnittlig tillväxt i antal anställda var 9,9 % Bolagen i tillväxtfaserna (venture) har haft en årlig genomsnittlig tillväxt på 31,1 % i omsättning och 10,8 % i antal anställda *Sveriges BNP var MSEK 2005, från

10 10. Exempel på jobbtillväxt Ökning i antal anställda personer anställda per portföljbolag Investeringsår (tidigast 2000) 2005 Antal anställda De 50 portföljbolag som ökat mest i antal anställda ökade från till anställda från investeringsåret till Det är en ökning med 51 %. *Genomsnittlig innehavstid för dessa bolag är 3,9 år, medianen för årlig genomsnittlig tillväxt i anställda för dessa bolag är 25,6 %.

11 11. Antal investeringar per år i svenska portföljbolag Antal Totalt antal investeringar Antal unika portföljbolag Störst andel av portföljbolagen investerades i 2005 *Diagrammet visar investeringar som gjorts i de portföljbolag som fortfarande finns i riskkapitalbolagens portföljer (oktober 2006).

12 12. Innehavstid för bolagen i portföljerna 8år- 12% 0 år* 15% 4-7 år 36% 1-3 år 37% Medianbolaget i riskkapitalbolagens portföljer investerades i 2003 *Diagrammet visar hur länge riskkapitalbolagen har haft de portföljbolag som finns i deras portföljer (oktober 2006). 0 år indikerar att riskkapitalbolaget investerade i portföljbolaget 2006

13 13. Fördelning av totalt antal investeringar i samtliga portföljbolag per fas [ ] 100% 80% 60% 40% 20% 0% Andel Buyout Andel Expansion Andel Start-up Andel Sådd Andelen buyout mätt i antal investeringar har ökat sedan 2002 *Som tidigare inkluderar dessa siffror enbart investeringar i de portföljbolag som fortfarande finns i riskkapitalbolagens portföljer (oktober 2006).

14 14. Fördelning av de svenska portföljbolagen per bransch Tjänster, service Handel, konsumentvaror IT, tjänster IT, mjukvara Medicinsk teknik Traditionell tillverkning Bioteknik Elektronik, halvledarteknik Läkemedel Health care Byggindustri, fastigheter Telekom, media Övrigt Industriella produkter, automation Energi, miljöteknik Upplevelseindustri, spel, underhållning Kemi, material Finansiella tjänster 8,6% 8,2% 6,9% 6,7% 6,2% 5,1% 4,7% 4,2% 4,2% 3,9% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4% 2,1% 2,0% 11,9% 12,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

15 15. Fördelning av portföljbolagen efter branschsegment Industri 13% Övriga 9% ICT 27% Konsumentvaror 14% Tjänster 15% Life science* 22% ICT är det vanligaste branschsegmentet, följt av life science *Till life science räknas medicinsk teknik, läkemedel, health care och bioteknik

16 Geografisk fördelning av portföljbolagen per län 16.

17 17. Jämförelse mellan antal portföljbolag och antal privata bolag* per län Län Antal portföljbolag % av totalt antal portföljbolag Antal privata bolag % av totalt antal privata bolag Stockholms län ,9% ,4% Västra Götalands län ,4% ,3% Skåne län 90 10,8% ,5% Östergötlands län 37 4,4% ,7% Västerbottens län 26 3,1% ,5% Uppsala län 25 3,0% ,8% Jönköpings län 18 2,2% ,7% Västernorrlands län 16 1,9% ,0% Örebro län 14 1,7% ,4% Västmanlands län 13 1,6% ,1% Dalarnas län 10 1,2% ,7% Hallands län 10 1,2% ,3% Jämtlands län 10 1,2% ,3% Blekinge län 8 1,0% ,1% Gävleborgs län 8 1,0% ,5% Kalmar län 8 1,0% ,2% Norrbottens län 8 1,0% ,1% Södermanlands län 5 0,6% ,4% Kronobergs län 4 0,5% ,8% Värmlands län 4 0,5% ,5% Gotlands län 0 0,0% ,5% Totalt ,0% ,0% *I privata bolag ingår AB, KB/HB och Ek. förening, dessa data kommer från MM Partner. Data baseras på vart bolagen har sitt säte.

18 18. De 10 största länen avseende antal portföljbolag Stockholms län 42,7% Västra Götalands län 19,3% Skåne län 10,7% Östergötlands län Västerbottens län Uppsala län Jönköpings län Västernorrlands län Örebro län Västmanlands län 4,4% 3,1% 3,0% 2,1% 1,9% 1,7% 1,6% 0% 10% 20% 30% 40% *Baseras på var portföljbolagen har sitt säte

19 19. Fördelning av antal portföljbolag per fas Start-up 37% Expansion 29% Fas ej angivet 3% Sådd 11% Buy-out 20% Störst andel av portföljbolagen är inom start-up-fasen *Definition av de olika faserna finns senare i rapporten

20 20. Fördelning av portföljbolag efter antal anställda vid investeringstillfället* >199 anställda 11% anställda 15% 0 5 anställda 38% anställda 13% 6 19 anställda 24% 75 % av portföljbolagen hade färre än 50 anställda vid investeringstillfället *Detta baseras på de portföljbolag som investerades i mellan

21 21. Fördelning av portföljbolag efter antal anställda 2005 >199 anställda 15% 0 5 anställda 23% anställda 19% 6 19 anställda 24% anställda 20% 67 % av portföljbolagen hade färre än 50 anställda 2005 *Detta innebär exempelvis att 23 % av portföljbolagen hade 0-5 anställda 2005

22 22. Genomsnittlig årlig tillväxt för portföljbolagen [ ] Årlig tillväxt 30% 31,1% 23,0% 20% 10% 10,1% 9,9% 10,8% 4,2% 0% Omsättning Antal anställda Samtliga Venture Buyout Motsvarande siffror för 2005 års portföljbolagsstudie ( ) var 21,0 % i tillväxt i omsättning och 7,3 % i tillväxt i anställda, för samtliga portföljbolag *I diagrammet anges genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR), värdena som anges är median och är från året då riskkapitalbolaget gjorde första investeringen, fram till 2005.

23 23. Genomsnittlig årlig tillväxt i omsättning och antal anställda för de snabbast växande bolagen [ ] 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 23,0% Omsättning 90,8% Totalt 50% bästa 217,3% 25% bästa 400,0% 10% bästa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,9% Anställda 28,3% Totalt 50% bästa 54,9% 25% bästa 100,0% 10% bästa Samtliga svenska portföljbolag Samtliga svenska portföljbolag De 10 % snabbast växande portföljbolagen har vuxit med 400 % i omsättning och 100 % i antal anställda per år

24 24. Analys av de 25% snabbast växande bolagen Stockholms län Skåne län >50 anställda 21% 1 5 anställda 23% Västra Götalands län Uppsala län Västerbottens län Östergötlands län Norrbottens län Västmanlands län anställda 20% 6-10 anställda 26% Jönköpings län Värmlands län Kronobergs län anställda 12% Hallands län Gävleborgs län Dalarnas län De 25 % mest snabbväxande Samtliga portföljbolag Blekinge län 0% 10% 20% 30% 40% 50% Konsumentvaror 13% Övriga 9% Life science 26% Start-up 44% Industri 6% Expansion 26% Tjänster 16% ICT 30% Sådd 16% Buy-out 13% *Här visas hur demografin ser ut för de 25 % snabbast växande portföljbolagen. Exempelvis hade 23 % 1-5 anställda, 30 % var inom ICT och 44 % var inom start-up-fasen

25 25. Tillväxt per år för samtliga svenska portföljbolag [ ] Omsättning Anställda 30% 25% 25% 20% 24,8% 19,4% 19,8% 21,5% 20% 15% 20,5% 15% 10% 5% 0% 12,4% Samtliga svenska portföljbolag 10% 5% 0% 7,7% 5,8% 3,3% 0,0% Samtliga svenska portföljbolag Tillväxten i omsättning och antal anställda på väg upp efter en nedgång efter 2001 *Här visas medianen för tillväxt per år enligt formel (1)

26 26. De 10 branscherna med högst årlig tillväxt i omsättning Bioteknik 64% Health care 56% Medicinsk teknik 50% Telekom, media IT, tjänster Tjänster, service 41% 40% 43% Energi, miljöteknik Kemi, material IT, mjukvara 33% 32% 36% Läkemedel 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *Här visas median för genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) i omsättning från året för investering till och med 2005

27 27. Syndikering Antal portföljbolag Antal riskkapitalbolag som ägare 117 av portföljbolagen (14 %) har två riskkapitalbolag* som delägare. 58 av portföljbolagen (7 %) har tre eller fler riskkapitalbolag* som delägare. *Av de riskkapitalbolag som medverkar i studien. Detta betyder att cirka 79 % av de 838 svenska portföljbolagen endast har ett riskkapitalbolag som delägare.

28 28. Venture - tillväxtfaser Venture innefattar: Sådd - Finansiering till företag för forskning, samt för att möjliggöra utvärdering och vidareutveckling av ett initialt koncept innan verksamheten har nått start-upfasen. I denna fas har ett företag startats och den första egentliga interaktionen med den potentiella marknaden påbörjas. Start-up - Finansiering till företag för produktutveckling och initial marknadsföring. Företaget har varit i gång en kortare tid, men har ännu inte sålt sina produkter kommersiellt Andra tidiga skeden - Finansiering till företag som är färdiga med produktutveckling och som behöver ytterligare kapital för att initiera kommersiell tillverkning och försäljning. Företaget har ännu inte genererat någon vinst. Expansion Finansiering för tillväxt och expansion av ett på marknaden verksamt företag, som dock inte nödvändigtvis behöver generera vinst eller positivt kassaflöde. Det tillförda kapitalet kan användas för att finansiera ökad produktionskapacitet, marknads- eller produktutveckling och/eller för att tillföra extra rörelsekapital.

29 29. Årlig genomsnittlig tillväxt för portföljbolagen inom tillväxtfaserna (venture) [ ] Årlig tillväxt 35% 31,1% 25% 15% 10,8% 5% 1,76% 2,88% 0% -5% Omsättning Antal anställda -2,37% Venture Alla aktiva aktiebolag SSE Small Cap Portföljbolagen inom tillväxtfaserna (venture) har haft en genomsnittlig årlig tillväxt i omsättning på 31,1 % och antal anställda på 10,8 % *Data för referensgrupper från MM Partner. För samtliga grupper ingår både organisk och förvärvstillväxt.

30 30. Fakta om portföljbolagen inom venture Om de svenska portföljbolagen inom venture: 650 unika portföljbolag inom venture. 101 riskkapitalbolag har en eller flera portföljbolag inom venture 123,7 miljarder SEK i omsättning 2005 och drygt anställda Portföljbolagen inom venture hade en genomsnittlig årlig tillväxt i antal anställda på 10,8 % och 31,1 % i omsättning Den vanligaste branschen inom venture är tjänster, service, med 10,6 % av totalt antal bolag Medianbolaget hade 10 anställda och en omsättning på 7,9 MSEK 2005 Medianen för investeringsår var 2002

31 31. Fördelning av venture-bolagen efter antal anställda vid investeringstillfället* >100 anställda 7% anställda 7% 86 % av portföljbolagen inom venture var småbolag (<50 anställda) anställda 10% 0 5 anställda 47% anställda 15% 6 10 anställda 14% En majoritet av bolagen inom tillväxtfaserna är små bolag *Detta baseras på de portföljbolag som investerades i mellan

32 32. Tillväxt per år för portföljbolagen inom venture [ ] Omsättning Anställda 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 31,1% 22,5% 23,1% 24,2% 13,7% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26,1% 9,2% 6,6% 3,5% 0,0% Portföljbolagen inom venture Portföljbolagen inom venture Portföljbolagen inom tillväxtfaserna har haft en god tillväxt i omsättning och antal anställda. En markant nedgång efter 2001 är dock tydlig och en uppgång efter Detta är naturligtvis korrelerat med de allmänna konjunkturläget. *Här visas medianen för tillväxt per år enligt formel (1)

33 33. Fördelning av portföljbolagen inom venture Per bransch Tjänster, service 10,6% IT, mjukvara 10,3% IT, tjänster 10,0% Handel, konsumentvaror 9,2% Medicinsk teknik 8,5% Bioteknik 8,0% Elektronik, halvledarteknik 6,3% Läkemedel 5,8% Traditionell tillverkning 4,6% Telekom, media 4,2% Health care 4,2% Upplevelseindustri, spel, underhållning 2,6% Industriella produkter, automation 2,5% Finansiella tjänster 2,3% Energi, miljöteknik 2,3% Övrigt 2,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

34 34. Fördelning av portföljbolagen inom venture efter branschsegment Övriga 8% Konsumentvaror 12% Life science 26% Industri 9% Tjänster 13% ICT 32% Som för samtliga portföljbolag är ICT den vanligaste branschen för portföljbolagen inom venture

35 35. Buyout utköpsaffärer Buyout innefattar: Management Buyout Finansiering i syfte att möjliggöra för nuvarande ledning och investerare att köpa upp existerande produktlinje eller verksamhet. Management Buy-In Finansiering som tillförs för att möjliggöra för ny management/ledningsgrupp utifrån att köpa upp ett bolag med stöd från private equity-investerare. Venture Purchase of Quoted Shares Utköp av noterade aktier i syfte att avnotera företaget från börsen.

36 36. Årlig genomsnittlig tillväxt för portföljbolagen inom buyout [ ] Årlig tillväxt 10% 10,1% 6,19% 4,78% 4,2% 2,71% 2,47% 0% Omsättning Antal anställda Buyout SSE Mid Cap SSE Large Cap Portföljbolagen inom buyout har haft en genomsnittlig årlig tillväxt i omsättning på 10,1 % och antal anställda på 4,2 % *Data för referensgrupper från MM Partner. För samtliga grupper ingår både organisk och förvärvstillväxt.

37 37. Fakta om portföljbolagen inom buyout Om de svenska portföljbolagen inom buyout: 164 unika portföljbolag inom buyout. 39 riskkapitalbolag har en eller flera portföljbolag inom buyout 144,7 miljarder SEK i omsättning 2005 och anställda Portföljbolagen inom buyout hade en genomsnittlig årlig tillväxt i antal anställda på 4,2 % och 10,1 % i omsättning Den vanligaste branschen inom buyout är Handel, konsumentvaror, med 22 % av totala antalet bolag Medianbolaget hade 109 anställda och en omsättning på 246,8 MSEK 2005 Medianen för investeringsår var 2004

38 38. Fördelning av buyout-bolagen efter antal anställda vid investeringstillfället* > 500 anställda 21% 0 10 anställda 14% anställda 24% anställda 25% anställda 16% Buyout är investeringar i mogna bolag och 46 % av portföljbolagen inom buyout hade mer än 100 anställda vid investeringstillfället *Detta baseras på de portföljbolag som investerades i mellan

39 39. Tillväxt per år för portföljbolagen inom buyout [ ] Omsättning Anställda 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 13,6% 13,7% 7,8% 6,8% 1,8% % 5% 4% 3% 2% 1% 0% 5,6% 4,2% 2,4% 1,6% 0,0% Portföljbolagen inom buyout Portföljbolagen inom buyout Som för portföljbolagen inom venture kan man hos buyout-bolagen se en tydlig nedgång i tillväxt efter Trenden är dock positiv efter *Här visas medianen för tillväxt per år enligt formel (1)

40 40. Fördelning av portföljbolagen inom buyout Per bransch Handel, konsumentvaror Tjänster, service 20,1% 22,0% Traditionell tillverkning 15,2% Byggindustri, fastigheter 10,4% Health care Energi, miljöteknik Transport Telekom, media Kemi, material IT, tjänster Industriella produkter, automation Övrigt 4,9% 3,7% 3,0% 3,0% 3,0% 2,4% 2,4% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

41 41. Fördelning av portföljbolagen inom buyout efter branschsegment Övriga 12% Life science 7% ICT 7% Konsumentvaror 24% Tjänster 21% Industri 28% Det vanligaste branschsegmentet inom buyout är industri följt av konsumentvaror

42 De utländska portföljbolagen 42.

43 43. Fakta om de utländska portföljbolagen Om de utländska portföljbolagen Av de 122 riskkapitalbolag som lämnat information angående den aktuella portföljen är det 55 st. som har utländska bolag i sin portfölj Totalt 244 utländska portföljbolag har registrerats och av dessa är 230 unika, d.v.s. 14 st. portföljbolag återfinns i mer än en portfölj De utländska portföljbolagen anställer totalt knappt personer utanför Sverige* Omsättningen för de utländska bolagen var 275,4 miljarder SEK 2005* 141 investeringar klassas som venture och 89 som buyout. Den vanligaste branschen är Data/IT och 47 % av portföljbolagen är från Norden * Exklusive ett utländsk portföljbolag med anställda samt runt 380 miljarder kr i omsättning. Siffrorna baseras på de 162 bolag som vi fick information om antal anställda samt 159 st. där vi fick information kring omsättning 2005.

44 44. Fördelning av de utländska portföljbolagen per fas Venture 61% Buyout 39% Liksom för de svenska portföljbolagen är majoriteten av antalet utländska portföljbolag inom venture

45 45. Fördelning av de utländska portföljbolagen per land/region Danmark 20% Nordamerika 22% Asien 1% Finland 15% Benelux 4% Frankrike 4% Baltikum 4% Övriga Europa 4% Norge 10% Storbritannien 8% Tyskland 7% Det vanligaste ursprungslandet för de utländska portföljbolagen är Nordamerika följt av Danmark

46 46. Fördelning av de utländska portföljbolagen per region/världsdel Norden 47% Asien 1% Nordamerika 22% Övriga Europa 30% Sett till region/världsdel för de utländska portföljbolagen är Norden vanligast

47 47. Fördelning av de utländska portföljbolagen per bransch Telekom, kommunikation 7% Elektronik, halvledarteknik 4% Data/IT 15% Övrigt 4% Energi, miljöteknik 1% Bygg, fastigheter 3% Tillverkning 3% Bioteknik 15% Industriella produkter och tjänster 5% Finansiella tjänster 6% Läkemedel 9% Sjukvård 2% Medicinsk teknik 3% Tjänster, övrigt 6% Underhållning, media 4% Konsumentvaror, detaljhandel 13% Den vanligaste branschen för de utländska portföljbolagen är Data/IT följt av konsumentvaror, detaljhandel

48 48. Fördelning av de utländska portföljbolagen VENTURE - per land/region Nordamerika 35% Danmark 18% Storbritannien 12% Finland 9% Övriga Europa 8% Baltikum 1% Asien 2% Frankrike 4% Norge 6% Tyskland 4% 35 % av portföljbolagen inom venture är från Nordamerika

49 49. Fördelning av de utländska portföljbolagen BUYOUT - per land/region Finland 25% Danmark 24% Holland 3% Frankrike 4% Övriga Europa 7% Norge 17% Tyskland 12% Baltikum 8% Majoriteten av de utländska portföljbolagen inom buyout är från Norden

50 50. Fördelning av de utländska portföljbolagen VENTURE - per bransch Bioteknik 24% Övrigt 3% Konsumentvaror, detaljhandel 4% Medicinsk teknik 4% Tjänster, övrigt 4% Data/IT 21% Elektronik, halvledarteknik 5% Underhållning, media 6% Läkemedel 14% Finansiella tjänster 7% Telekom, kommunikation 9% Den vanligaste branschen för portföljbolagen inom venture är bioteknik

51 51. Fördelning av de utländska portföljbolagen BUYOUT - per bransch Konsumentvaror, detaljhandel 26% Energi, miljöteknik 2% Transport 3% Finansiella tjänster 4% Industriella produkter och tjänster 11% Telekom, kommunikation 6% Bygg, fastigheter 7% Övrigt 10% Life Science 7% Tjänster, övrigt 8% Tillverkning 8% Data/IT, elektronik 8% Den vanligaste branschen för portföljbolagen inom buyout är konsumentvaror

52 52. Mer info på: och Vid frågor om rapporten kontakta: Tom Berggren, VD SVCA, Jonas Gretzer, SVCA,

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag

Portföljbolagsstudie Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag Portföljbolagsstudie 2007 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2001-2006 Portföljbolagsstudie 2007 Utvecklingen för riskkapitalbolagens portföljbolag 2001-2006 Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie

Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Höstterminen 2007 Private Equity Portföljbolagsstudie En empirisk studie Författare Erik Edeen Magnus Kassle Pawel Wyszynski Handledare

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter R 2006:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter T2 A N D R A K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter Andra kvartalet 2006 R 2006:16 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008

Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden Q3 2008 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 Analys och sammanfattning av riskkapital marknaden 28 2 december 28 Marie Reinius VD Svenska Riskkapitalföreningen Linus Dahg Analytiker Svenska Riskkapitalföreningen

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer