CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )"

Transkript

1 BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för CONNECT Norr Delfiner

2 CONNECT Norr med CONNECTs Delfiner ska aktivt bidra till att norra Sverige blir ett europeiskt föredöme vad gäller finansiering av, och kompetenstillförsel till, tillväxtföretagande.

3 BAKGRUND Wikipedia definierar Delfin som bl a strömlinjeformad, snabb, intelligent, kommunikativ och social. CONNECTs Delfiner är en ordlek del-finansiärer.

4 Bakgrund Det upplevs svårt att nå lokala, regionala, nationella och internationella VC Saknas professionella verktyg för att utveckla bolag inför möten med VC Saknas professionella verktyg för att utveckla regionala affärs- och kompetensänglar Saknas aktiviteter för professionella möten målgrupperna emellan Saknas lokala, regionala och nationella samordningsinsatser Saknas fungerande moderna verktyg inom området Det regionala kapitalet ska erbjudas reella möjlighet att återinvesteras i norr Det nationella och internationella kapitalet ska professionellt erbjudas möjlighet att investeras i norra Sverige och massor mer av behov för CONNECTs Delfiner

5 CONNECT Norrs Huvudpartners CONNECT Norrs Samarbetspartners Swedbank SEB SamInvest Sparbanken Nord ACKRA Invest Piteå kommun - Ernst&Young Handelsbanken Bodens Kommun

6 Finansiärer CONNECTs Delfiner finansiella partners Norrbottens Läns Landsting

7 Affärside CONNECT Norr med CONNECTs Delfiner erbjuder norra Sveriges kapital- och/eller kompetenssökande tillväxtföretag professionella möten med privat riskkapital, små rikskkapitalbolag och kompetensresurser. Arbetet sker i form av anpassade upplägg med affärs- och kompetensänglar, finans- och kompetensforum samt kompetens- och utvecklingsprocesser inför dessa. CONNECTs Delfiner ska starta och utveckla egna nätverk och samtidigt knyta nära samverkanskontakter med andra regionala, nationella och internationella nätverk av investerare/kompetensresurser till gagn för norra Sveriges tillväxtföretag. Delar av verksamheten inkluderar utvecklandet av en gränsöverskridande ITbaserad plattform för effektivast möjliga samverkan tillväxtbolag finansiär/kompetensresurs.

8 Mål Regionala nätverk av affärsänglar, kompetensresurser och/eller regionala institutionella investerare startas/utvecklas i Umeå, Skellefteå och Luleå. Nätverken ska bestå av mer än 100 personer. Ett andra mål är att senare i egen regi starta motsv nätverk i Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Varje nätverk genomför fem nätverksträffar (process för dessa finns framtaget) årligen, varvid ett eller två tillväxtbolag träffar nätverket vid vardera tillfälle.

9 Mål Årligen genomförs ett gemensamt finans- och kompetensforum, till vilket alla nätverken bjuds in för att träffa fyra tillväxtbolag. Till detta forum bjuds även presumtiva investerare från nationell, nordisk och gärna global nivå in. Här nyttjas CONNECT Sveriges, Global CONNECTs och Nordic CONNECTs unika nätverk. Också vår samarbetspartner SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen) involveras i detta arbete.

10 Mål Mer än 15 tillväxtbolag ska årligen träffa CONNECTs Delfiner nätverk av investerare och kompetensresurser. För att nå denna volym av bolag, mogna att söka riskkapital och/eller ny professionell kompetens, beräknar vi behöva kompetensutveckla ca 30 bolag årligen enligt sk Språngbrädemodell*. Det treåriga projektet: CONNECTs Delfiner genomför mer än 40 professionella finansierings- och/eller kompetensträffar CONNECTs Delfiner medverkar till tre eller fler gränsöverskridande finansierings- och/eller kompetensforum Mer än 40 bolag träffar våra nätverk Mer än 90 bolag utvecklas av CONNECTs Delfiner processer *Entreprenören får, efter utveckling av CONNECTs Delfiner projektledare, presentera sin affärsidé och affärsplan för en erfaren expertpanel. Panelen hjälper till med råd och tips för hur det tillväxtföretaget ska agera för att snabbt kunna växa och utvecklas. Just kapitalanskaffning är ofta en viktig beståndsdel i Språngbrädeprocessen.

11 Mål Över ideella timmar kommer att tillföras projektet i form av kompetensutveckling i panelarbeten inför och under träffarna. Denna summa motsvarar i kronor mer än omsättningen för hela det treåriga projektet. Bolagen ska under perioden från första nätverksträff och inom tre år tillsammans rest minst 30 miljoner kronor i nytt kapital och ökat antalet anställda med minst 50%. Detta kommer att följas upp och mätas av CONNECTs Delfiner.

12 Strategi CONNECT Norr Service AB är huvudman för CONNECTs Delfiner och det geografiska upptagningsområdet omfattar hela Norrbotten och Västerbotten. CONNECTs Delfiner har totalt ca1,4 heltidsanställda.

13 Strategi Nationellt nätverk utvecklas CONNECT i Sverige driver ett tiotal nätverk av sk affärsänglar och liknande. CONNECTs Delfiner bygger täta kontakter med dessa, vilket ger bolag från norra Sverige möjlighet att presentera sig och sina kapitalbehov för dessa kvalificerade svenska nätverk utanför CONNECTs Delfiner geografiska område. OBS! CONNECTs Delfiner kompetensutvecklar alla bolag som ska träffa dessa nätverk. Internationellt nätverk utvecklas Nordic CONNECT driver nätverk av affärsänglar (motsv) i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Ryssland CONNECTs Delfiner knyter nära samarbetsformer med samtliga dessa ytterligare ca tio professionella nätverk. I nästa steg avser CONNECT att bygga motsvarande för täta kontakter inom Global CONNECT, med presumtiva finansiärer från i första hand USA, Storbritannien, Shanghai, Australien och Nya Zeeland. Det ger bolag från norra Sverige förtur att presentera sig och sina kapitalbehov inför dessa. OBS! CONNECTs Delfiner kompetensutvecklar alla bolag som ska träffa dessa nätverk.

14 Strategi IT baserat CRM system utvecklar nätverken CONNECT Norr har påbörjat arbetet med att medverka till utvecklandet av IT-plattform som mötesplats för tillväxtbolag och finansiärer/kompetensresurser. Till att börja med erbjuds av CONNECT och CONNECTs Delfiner utvecklade bolag och finansiärer/kompetensresurser att ta del av plattformens erbjudanden. I nästa steg avser CONNECT att erbjuda denna plattform också i övriga Norden. Plattformen finns på plats senast under Q4, 2012

15 Strategi Kraftig kompetensutveckling CONNECTs Delfiner uppgift blir även att kompetensutveckla finansiärer och kompetensresurser, så att de på bästa sätt kan bidra till att regionens tillväxtbolag utvecklas på rätt sätt. Vid samtliga investeringsträffar kommer CONNECTs Delfiner att erbjuda kompetensutveckling för dessa personer. Denna utvecklingsprocess utförs av CONNECTs Delfiner medarbetare själva, av partners eller av inhyrda resurser. Under år 2 och 3 utgår en medlemsavgift för deltagande i nätverken. Mervärden för medlemskap i nätverken utgörs bl a av kompetensutveckling också av finansiärer/kompetensresurser.

16 Strategi CONNECT Norrs partners och finansiärer Partners till CONNECT Norr erbjuds möjligheten att kompetensutveckla såväl medlemmar i nätverken som de tillväxtbolag vilka träffar dessa nätverk. CONNECT Norrs Delfiner behöver kompetensutveckling inom t ex finansiering, och finansieringsanalys, bolagsvärdering, exitstrategier, mentorskap, styrelsearbete, cash management, exportkunskap, relationsskapande/mingel, internationalisering, skattelagstiftning, affärsjuridik, mm mm CONNECTs Delfiner referensgrupp CONNECT Norr inleder arbetet med att bilda en referensgrupp bestående av erfarna investerare från Luleå, Skellefteå och Umeå. Syftet är att på bästa sätt starta och utveckla projektet.

17 Strategi Styrgrupper för CONNECTs Delfiner utgörs av CONNECT Norrs befintliga styrgrupper (CONNECT Norr Norrbotten resp. CONNECT Norr Västerbotten) som väljs av CONNECTs ca 100 medlemmar varje år. Styrgrupperna vid CONNECT Norr tar aktiv del i arbetet. Övergripande ansvar åvilar styrelsen CONNECT Norr Service AB. Arbetet sker i nära samverkan med t ex CONNECT Interreg (CIFA), CONNECT i övriga Sverige, Nordic CONNECT, Global CONNECT och Svenska Riskkapitalföreningen SVCA. CONNECTs Delfiner kommer att samverka med alla näringslivsutvecklande instanser. CONNECT Norrs i de två länen ca 50 partners, 100 medlemmar och närmare 400 kompetensresurser involveras i projektet.

18 BAKGRUND ett färskt exempel från våren/sommaren/hösten 2012: KATARINA FALLHOLM, VD Opera & Co När jag startade smyckeföretaget Opera & Co insåg jag snabbt att mer kapital behövdes för att kunna expandera i ett högt tempo, och det ville jag. CONNECT Norr hjälpte mig ta fram en proffsig presentation riktad mot investerare; det blev mycket excel i den här presentationen. Hur som helst, jag fick napp direkt och två investerare blev snart tre. Jag har behållit majoriteten och därmed kontrollen över företaget och varumärket. Det känns bra. Lika bra känns det att ha kompanjoner som bidrar med erfarenhet och kompetenser som jag saknar. Ensam är dessvärre inte stark. Opera & Co AB i Luleå är det snabbväxande smyckeföretaget som efter 15 månader har ett återförsäljarnät på ca 70 butiker, dessutom egen webbutik. Nu väntar övriga Norden. Varumärket Opera & Co karaktäriseras av tidlös, kraftfull design signerad Katarina Fallholm. Det här är smycken som syns, materialen är guld, silver och ädla stenar. Katarina Fallholm har ytterligare ett företag där hennes verksamheter som operasångerska och bildkonstnär ligger.

19 CONNECT Norr med CONNECTs Delfiner ska aktivt bidra till att norra Sverige blir ett europeiskt föredöme vad gäller finansiering av, och kompetenstillförsel till, tillväxtföretagande.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se

Drömmen om något eget. oktober 2010. kalender. www.osthammar.se www.osthammar.se Arronett Teknik AB Östhammars Gummiverkstad AB företagsmagasinet kalender Alunda Järngjuteri oktober 2010 2010 Nästa Nätverksträff Datum: 3 november Tid: 07.30 09.00 Lokal: Knutmassomuséet,

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Utveckla med EU! Hur EU-projekt lyckas inom kommun och landsting

Utveckla med EU! Hur EU-projekt lyckas inom kommun och landsting Utveckla med EU! Hur EU-projekt lyckas inom kommun och landsting Viktiga hörnstenar för framgångsrika EU-projekt: Kompetens, mod, engagemang, ordning och reda. Varför blir vissa EU-projekt mer framgångsrika

Läs mer

Så blir du agent med rätt att sälja

Så blir du agent med rätt att sälja I dag är det enklare än tidigare att utvidga sin verksamhet genom att exportera produkter och tjänster till andra länder. Det går också lättare att importera produkter och sälja på den svenska marknaden,

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer