Finansiering. Visit Värmland Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering. Visit Värmland 2015-03-12. Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner"

Transkript

1 Finansiering Visit Värmland Claes Edberg, Fryksdalens Sparbank Per-Olov Johansson, Almi Företagspartner

2 Sockenstämman den 15 maj 1855 Syftet var dubbelt då: synnerlig fördel för församlingen genom det lättade tillfället för besparade penningars insättande räntevinsten komme orten mer tillgodo

3 Historia Sunne Sparbank 1856 Västra Emterviks Sparbank 1898 Lysviks Sparbank 1904 Samgående 1968 Köp 1998 Fusion 1996 Föreningsbanken i Sunne 1932 Sysslebäck 2012 Östra Emterviks Sparbank 1889

4 Vad är en Sparbank? Ingen kan kräva del av vinsterna Ägs i princip av invånarna 30 huvudmän representerar invånarna

5 Företag Ca 2500 företagskunder/föreningar Affärsvolym ca 6 mdr Marknadsandel företag 60 % 6 medarbetare 1 försäkringsrådgivare

6 Från idé till lönsamt företag Almi Företagspartner AB Vi finns på 40 orter över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 16 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. 8 regionala fonder i riskkapitalverksamheten.

7 Från idé till lönsamt företag Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

8 Från idé till lönsamt företag Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden fler livskraftiga företag startas företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar 8.

9 Från idé till lönsamt företag ALMIs roll på finansmarknaden Risk Ägarkapital ALMI Bank Ränta/Avkastning 9.

10 Från idé till lönsamt företag Finansiering Lån till nya företag och etablerade företag som vill utvecklas Normalt upp till 50 % av kapitalbehovet och oftast i samarbete med din bank Säkerheter efter bank samt begränsad ägarborgen Lån upp till ca 15 Mkr Löptider normalt 4-5 år men viss möjlighet till 10 år vid fastighetsinvesteringar Innovationslån för produkt- och tjänsteutveckling 10.

11 Från idé till lönsamt företag Bankfinansiering 11. Amorteringslån - t ex maskininvestering Checkräkningskredit - t ex varulager och kundfordringar Garantier - hyresgarantier och olika åtaganden Hypotekslån - fastighetskrediter, lång löptid Förvärvslån - köp av bolag

12 Från idé till lönsamtalmi företag - från idé till lönsamt företag Finansbolag Factoring Kundfakturorna överlåts och belånas via factoringbolaget. Ca 70 % av fakturabeloppet erhålls direkt. Avbetalningskontrakt Finansbolaget pantsätter det enskilda objektet. Normalt krävs handpenning på ca 20 %. Leasing Finansbolaget köper objektet, som sedan hyrs ut till kunden. Normal hyrestid 3-5 år. Ett restvärde bestäms på objektet som efter hyrestiden går att köpa loss. Även service och reservdelar kan ingå i hyran, gäller t ex kopieringsmaskiner. 12.

13 Säkerheter Säkerheter, ett urval: Pantbrev i fastighet Företagsinteckning Borgen Objektspant (bank) Livförsäkring (bank)

14 Kreditbedömning Återbetalningsförmågan - Budget, Resultaträkning, Balansräkning - Kassaflöde Företaget - Affärsplan - Ledningen (Mål, Vision, Entreprenörskap) - Affärslogik (Produkt, Marknad, Kunder, Leverantörer, Konkurrenter) - Humankapital (Anställda, Kompetens) - Affärsnätverk (Mentorer, Ekonomiska rådgivare, Externa styrelseledamöter)

15 Resultaträkning Bu Bu Bu/Pr Utfall Utfall Kassaflödesanalys Bu Bu Bu/Pr Utfall Omsättning (+) Resultat före avskrivningar Inköpskostnad (-) Rörelsekapitalförändring TB Skatt TB % KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN Övriga rörelsekostnader (-) Finansnetto Personalkostnader (-) FRITT KASSAFLÖDE Avskrivningar (-) Nettoinvesteringar RÖRELSERESULTAT Extraordinärt netto Finansnetto (+/-) Planerad utdelning/nyem / Förändring EK RESULTAT EFTER FINANS NETTOKASSAFLÖDE Extraordinärt netto (+/-) Amortering RESULTAT FÖRE DISP KASSAFLÖDE EFTER AMORTERING Bokslutsdisp, kc-bidrag (+/-) -88 Planerad nyupplåning/ Nettoförändring lån Skatt (+/-) ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN REDOVISAT RESULTAT Ingående kassa inkl outnyttjad check UTGÅENDE KASSA Balansräkning Bu Bu Bu/Pr Utfall Utfall Nyckelbegrepp Bu Bu Bu/Pr Utfall Utfall Anl.tillg Varulager Nettoförändring lån Kundfordringar Rörelsekapital i förh till omsättning (%) Övriga korta fordringar Omsättningsförändring (%) Kassa inkl outnyttjad check SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital beskattat Nyckeltal Bu Bu Bu/Pr Utfall Utfall Eget Kapital obeskattat Avsättningar, mm ( ex latent skatt) Resultat före avskriv i % av omsättning Långa skulder inkl beviljad check Avkastning totalt kapital (RT)( %) Leverantörer Självfinansieringsgrad 2 (%) Skulder till kreditinstitut, kortfristig del Soliditet (%) Skuld fakturakredit Nettoskuld / resultat före avskrivningar */ -1,1-0,8-0,7 0,1-1,0 Övriga korta skulder Kapitalomsättningshastighet (ggr) */ 2,3 2,3 2,2 2,3 3,1 SUMMA SKULDER / EK Kassalikviditet (%) Uppgifter för Bu Bu Bu/Pr Utfall Utfall */ inklusive eventuell fakturakredit Rörelsekapitalberäkning Genomsnittlig lagertid dagar Känslighetsberäkning Bu Bu Bu/Pr Kredittid kunder dagar Övriga korta fordringar Omsättning + 10 % ger resultat efter finans: Kredittid leverantörer dagar Omsättning + 10 % ger utgående kassa : Skuld fakturakredit Omsättning - 10 % ger resultat efter finans: Övr korta skulder (exkl amort) Omsättning - 10 % ger utgående kassa: TB - 1 % ger resultat efter finans: Övrigt TB - 1 % ger utgående kassa: Nettoinvesteringar Utdelning (lämnad (+); erhå (-) Planerad nyemission (+) Planerade amorteringar (+) Planerade nya lån (+) 550

16 Från idé till lönsamt företag Finansiering Kontakta ALMI från början = snabbare och enklare beslut Du får bättre handlingsutrymme med två finansiärer Du får ett alternativ till externa säkerheter Du kan genomföra fler lönsamma affärer ALMI finansierar rörelsekapital, teknikutveckling eller förvärv där banken ofta värderar säkerheter lågt 16.

17 Från idé till lönsamt företag Affärsutveckling för finanskunder Mentorskap Nätverksträffar Styrelseakademin Teknik, innovation och design i samarbete med Länsstyrelsen, Inova EEN Enterprise Europe Network = Partnersökning, match-making och rådgivning Riskkapital vilka möjligheter finns? 17.

18 Claes Edberg (Fryksdalens Sparbank) Företagschef Per-Olov Johansson (Almi) Finansiering

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med juni

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer