Formler och nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formler och nyckeltal"

Transkript

1 Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter)) / (Summa tillgångar - (Summa långfristiga skulder + Summa kortfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver * 0.28) + Summa avsättningar) + Summa långfristiga skulder)) * ) - (((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) / (Summa långfristiga skulder)) * ) Kassalikviditet inklusive outnyttjad checkräkningskredit ((Summa omsättningstillgångar - Summa varulager - Pågående arbeten för annans räkning + (Beviljad checkräkningskredit - Utnyttjad checkräkningskredit)) / Summa kortfristiga skulder) * Förändring av eget ((Summa eget - Summa eget [föregående års bokslut]) / Summa eget [föregående års bokslut]) * Låneränta ((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader ) / (Summa långfristiga skulder)) * Avkastning på sysselsatt % EBITDA-marginal % Räntetäckningsgrad EBITDA Skuldsättningsgrad Räntebärande Avkastning på totalt EBITDA % Lånegrad ((EBIT + summa finansiella intäkter) / (Summa eget + Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut)) * EBITDA / (Nettoomsättning + Övrig omsättning) * (EBITDA + summa finansiella intäkter - Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag) / summa finansiella kostnader (Obligationslån + Långfristiga skulder till kreditinstitut + Övriga långfristiga skulder + Kortfristiga skulder till kreditinstitut) / EBITDA EBITDA/Totala tillgångar * Summa långfristiga skulder / Summa eget

2 Lageravkastning ((Nettoomsättning - Handelsvaror) / ((Summa varulager + Summa varulager[föregående års bokslut]) / 2)) * ((Kostnad sålda varor) / ((Summa varulager + Summa varulager[föregående års bokslut]) / 2)) * Rörelse i % av omsättningen Förändring av totalt Personalkostnader per ((Summa omsättningstillgångar - Summa kortfristiga skulder) / ((Summa tillgångar - Summa tillgångar[föregående års bokslut]) / Summa tillgångar[föregående års bokslut]) * Personalkostnader / Antal a Omsättningsförändring ((Nettoomsättning - Nettoomsättning[föregående års bokslut]) / Nettoomsättning[föregående års bokslut]) * Omsättning per Räntetäckningsgrad Skuldsättningsgrad Riskbuffert Rörelsemarginal Nettoomsättning / Antal a (Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter) / (Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) (Summa avsättningar + Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver * 0.28)) / (Summa eget + (Summa obeskattade reserver * 0.72)) (((Rörelseresultat + Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter ) / Summa tillgångar) * ) - (((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) / (Summa långfristiga skulder + Summa kortfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver * 0.28) + Summa avsättningar)) * ) (Rörelseresultat / (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader /

3 Förädlingsgrad ((Rörelseresultat + Personalkostnader + Avskrivningar + Jämförelse störande poster) / ((Rörelseresultat + Jämförelsestörande poster + Löner till övriga a + Avskrivningar inom kostnader för sålda varor + Avskrivningar inom försäljningskostnader + Avskrivningar inom administrationskostnader + Avskrivningar inom FoUkostnader + Avskrivningar inom övriga kostnader + Ospecificerade avskrivningar) / ( Du Pont-modellen Kapitalets omsättningshastighet Vinstmarginal Avkastning på totalt Lämnad kredittid till kunder Varulagrets omsättningshastighet (((Rörelseresultat + Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter) / Nettoomsättning) * (Nettoomsättning / Summa tillgångar)) * Nettoomsättning / Summa tillgångar ((Rörelseresultat + Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter) / Nettoomsättning) * ((Rörelseresultat + Ränteintäkter från koncernbolag + Externa ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter) / Summa tillgångar) * (Kundfordringar * 365) / Nettoomsättning Handelsvaror / ((Summa varulager + Summa varulager[föregående års bokslut]) / 2) Kostnad sålda varor / ((Summa varulager + Summa varulager[föregående års bokslut] ) / 2) Avkastning på eget Bruttovinstmarginal (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / (Summa eget + (Summa obeskattade reserver * 0.72))) * ((Nettoomsättning - (Kostnad sålda varor + Råvaror & förnödenheter + Handelsvaror)) / Nettomarginal (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader /

4 Skuldränta ((Räntekostnader till koncern + Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader) / (Summa avsättningar + Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + (Summa obeskattade reserver * 0.28))) * Kassalikviditet ((Summa omsättningstillgångar - Summa varulager) / Summa kortfristiga skulder) * Soliditet ((Summa eget + (Summa obeskattade reserver * 0.72)) / Summa tillgångar) * Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Rörelseresultat + Avskrivningar Rörelseresultat + Avskrivningar inom kostnader för sålda varor + Avskrivningar inom försäljningskostnader + Avskrivningar inom administrationskostnader + Avskrivningar inom FoUkostnader + Avskrivningar inom övriga kostnader + Ospecificerade avskrivningar Avkastning operativt (Rörelseresultat / (Summa tillgångar - Summa kassa och bank - Summa kortfristiga placeringar - Summa kortfristiga skulder)) * Kortf skulder/omsättning (Summa kortfristiga skulder / Likvida medel/omsättning ((Summa kassa och bank + Summa kortfristiga placeringar) / Kundfordringar/omsättning (Kundfordringar / Lager mm/omsättning (Summa varulager / Rörelse/omsättning Rörelse Rörelseresultat per (((Kundfordringar + Övriga kortfristiga fordringar + Summa kortfristiga placeringar + Summa kassa och bank + Summa varulager) - Summa kortfristiga skulder) / Nettoomsättning) * (Kundfordringar + Övriga kortfristiga fordringar + Summa kortfristiga placeringar + Summa kassa och bank + Summa varulager) - Summa kortfristiga skulder Rörelseresultat / Antal a

5 Personalkostnader per Personalkostnader / Antal a (Löner till styrelse & VD + Löner till övriga a + Sociala kostnader) / Antal a Antal a förändring ((Antal a - Antal a[föregående års bokslut]) / Antal a[föregående års bokslut]) * Obs! Bolagsskatten beräknas för bokslut som slutar: -2008: 0.28 & & & 0.78

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer