WASA Ventilation AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WASA Ventilation AB - 5567879290"

Transkript

1 Standard :34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR D&B D-U-N-S NR TELNR BOKSLUT AA God kreditvärdighet Limit 582 ksek DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Etablerat Ägare / Ledning Tillfredsställande Ekonomi Bra Betalningsförmåga Mycket bra RATINGHISTORIK Datum Rating Limit Bokslut AA 3 % av omsättningen AA 6 % av omsättningen AA 6 % av omsättningen AA 5 % av omsättningen A 3 % av omsättningen Nystartat företag Ej fastställd rating 0 Sammanfattning Aktuell Rating AA Aktuellt Betalningsindex 80 F-skatt registrerad Ja Aktuellt skuldsaldo Nej Omsättning (ksek) Betalningsanmärkning Nej Resultat efter finansnetto (ksek) Ansökan betalningsföreläggande Ja Antal Anställda 3 Ansökan konkurs Nej Aktiekapital (ksek) 100 Styrelsen har privata betalningsanmärkningar Nej Eget kapital (ksek) 964 Styrelsen har tidigare konkursengagemang Nej Revisorsreservation Nej 1(11)

2 Ålder / Verksamhet Etablerat Företagsform Aktiebolag Ursprungsregistrering Nuvarande namn registrerat Föregående namn Säte Registrerat aktiekapital F-skattsedel Registrerad arbetsgivare Aktiv i moms Registrerad i momsregister Lagerbolag Titania Ventilation AB Stockholms kommun SEK Ja Ja Ja Ja Nej Bolagsordning Verksamhetsbeskrivning SNI-kod Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva ventilationsentreprenader, samt därmed förenlig verksamhet / Ventilationsarbeten Ägare / Ledning Tillfredsställande KONCERNINFORMATION MODERBOLAG 2 st Datum D&B D-U-N-S Nr. Bolag Typ Land Andel Aktiekapital i SEK Einar Janson Invest AB Koncernmoder Sverige 0% Titania Holding AB Moderbolag Sverige 80% KONCERNTRÄD vid senaste bokslut Koncernträdet visas på formen org.nr., namn, moderns ägarandel , Einar Janson Invest AB , Titania Holding AB, 80% , Titania Bygg & VVS AB, 100% , Titania El-Service AB, 100% , Titania Entreprenad AB, 100% , Titania Fastighetsholding AB, 100% , Bjurviken Fastigheter AB, 100% , Titania Einikma AB, 100% , Adspersus AB, 100% , Jannes Byggmaskinsuthyrning AB, 100% , Avloppsfixarna i Stockholm AB, 100% 2(11)

3 , Titania Golv AB, 100% , Titania Sanering & Avfallshanter, 100% , WASA Ventilation AB, 100% , Wake-Rent i Stockholm AB, 100% FILIALER (max 500) inga registrerade WASA Ventilation AB BIFIRMOR inga registrerade PARALLELLFIRMOR inga registrerade STYRELSEINFORMATION Kungörelsedatum: STYRELSEMEDLEMMAR Namn Personnr. Funktion Tillträtt Andersson, Leif Extern vd Janson, Einar Ledamot ordförande Janson, Mats Ledamot Ghahremani, Nikan Ledamot REVISORER Namn Personnr. Funktion Tillträtt Jonsson, Niklas Huvudansvarig revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor STYRELSENS MEDLEMSANTAL Antal ledamöter Antal suppleanter Anmärkning 4 0 Enligt kungörelse Min/max enl. bolagsordning FIRMATECKNARE/STYRELSEKOMMENTARER Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna Andersson, Leif Michael Börje ÖVERSIKT ÖVER FÖRETRÄDARNAS KONKURSENGAGEMANG OCH BETALNINGSANMÄRKNINGAR. Totalt antal för samtliga företrädare. Konkursengagemang 0 Betalningsanmärkningar 0 STYRELSEÄNDRINGAR Datum Händelse Ändring revisor Ändring styrelse total Ändring revisor Ändring styrelse total HISTORISK STYRELSEINFORMATION Namn Personnr. Funktion Tillträtt Avgått 3(11)

4 Andersson, Leif Michael Börje Ledamot Kask, Anna Maria Suppleant Ståhlbrand, Sven Peter Ledamot Tedebo, Eva Kristina Suppleant HISTORISK REVISORINFORMATION Namn Personnr. Funktion Tillträtt Avgått Persson, Sten Åke Revisor Magnusson, Jean Göran Robert Revisor Ekonomi Bra NYCKELTAL Bokslutsperiod Branschmedian Bokslutslängd Omsättning ksek Resultat efter finansiella poster ksek Eget kapital ksek Tillgångar ksek Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avkastning totalt kapital % Avkastning eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert % Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år Kapitalomsättningshastighet ggr/år AKTIEKAPITAL SEK TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV ej registrerat KONKURSFORDRINGAR belopp i SEK Totalt registrerat saldo: 0 FÖRETAGSINTECKNINGAR 4(11)

5 Total registrerat belopp: SEK Senast registrerade företagsinteckningar: 1 st Datum Belopp i SEK REVISORSRESERVATION Revisorsreservation / särskilda kommentarer Revisorsreservation (R) / Revisorskommentar (K) Nej Nej Nej Nej BOKSLUT RESULTATRÄKNING belopp i ksek Bokslutsperiod Kostn. indeln Kostn. indeln Kostn. indeln Kostn. indeln. Bokslutslängd Nettoomsättning Förändring av lager mm Aktiverat arbete Övriga rörelseintäkter Total omsättning Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övr externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader Summa räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Summa extraordinära poster (11)

6 Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat BALANSRÄKNING belopp i ksek Bokslutsperiod Bokslutslängd Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark Maskiner Inventarier Summa maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa materiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag Fordringar på koncern och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager Summa varulager Kundfordringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Summa kortfristiga placeringar Summa kassa/bank Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond (11)

7 Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Summa bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Summa avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder NOTER OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter Summa säkerheter Förklaring till kommentar F Säkerhet finns men belopp saknas Y Ytterligare säkerheter finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Förklaring till kommentar F Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas Y Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem/bonus Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader (11)

8 Avtal om avgångsvederlag Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit REDOVISADE ARBETSGIVARAVGIFTER(SEK) Datum Beslutat belopp (SEK) Referensnummer (11)

9 Betalningsförmåga Mycket bra BETALNINGSINDEX Datum Omfrågad 80 Bransch 78 Antal fakturor 3 Snittdagar efter förfallodatum 1 Bisnode har per erhållit information avseende 3 betalda fakturor, totalt belopp SEK. BETALNINGSANMÄRKNINGAR OCH ANDRA NOTERINGAR inga registrerade ANSÖKNINGAR Totalt registrerat antal 1 Totalt registrerat belopp SEK Datum Typ Fordringsägare mm Belopp i SEK Ansökan bet förel avskriven Voltair System AB SKULDSALDO AKTUELLT SKULDSALDO inget registrerat HISTORISKT SKULDSALDO DE SENASTE 12 MÅNADERNA År Månad Skuldsaldo belopp i SEK 2015 Januari December November Oktober September Augusti Juli Juni Maj April Mars Februari 0 TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR Totalt registrerat antal 18 Datum (11)

10 Händelser PÅGÅENDE HÄNDELSER inga registrerade HÄNDELSEHISTORIK Datum Kategori Händelse Bolag Aktuell firma: WASA Ventilation AB Bolagsverksärende Ändring av firma. Diarienr: 69620/2014. Avslut Bolagsverksärende Ändring av bolagsordning. Diarienr: 69620/2014. Avslut Bolag Aktuell bolagsordning Ansökan Ansökan bet förel avskriven, Voltair System AB, SEK Inteckning Företagsinteckning: SEK Styrelse Ändring revisor Styrelse Ändring styrelse total Bolag Tidigare firma: Titania Ventilation AB Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring av styrelsegränser. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring av firma. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring av bolagsordning. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring av objektets postadress. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring beträffande revisorer. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolagsverksärende Ändring av postadress för revisor. Diarienr: 36872/2013. Avslut Bolag Tidigare bolagsordning Utdelning Utdelning: TSEK Utdelning Utdelning: 345 TSEK Bolag Tidigare firma: WASA Ventilation AB Bolagsverksärende Ändring av firma. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av bolagsordning. Diarienr: /2009. Avslut Bolag Tidigare bolagsordning Moms Registrerad som arbetsgivare 10(11)

11 Moms Aktiv i moms Moms Registrerad för moms Styrelse Ändring revisor Styrelse Ändring styrelse total Bolag Tidigare firma: Lmba Sthlmventilation AB Bolagsverksärende Ändring av företrädare/firmateckning. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av styrelsegränser. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av firma. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av bolagsordning. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av objektets postadress. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring av räkenskapsår. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Ändring beträffande revisorer. Diarienr: /2009. Avslut Bolagsverksärende Revisors uppdrag upphör i förtid. Diarienr: /2009. Avslut Bolag Tidigare bolagsordning Bolag Bolaget registrerades Bolag Tidigare bolagsordning Bolag Aktuellt säte: Stockholms län, Stockholm Bolag Tidigare firma: AB Startkapitalet Nr (11)

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Datum Rating Limit Bokslut

Datum Rating Limit Bokslut SAAB AUTOMOBILE AB 461 18 TROLLHÄTTAN ORG.NR. 556258-8912 D&B D-U-N-S NR. 35-537-3820 TEL.NR. 0520 85000 BOKSLUT 200912 B Kredit mot säkerhet Status DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Väletablerat Ägare / Ledning

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror

Seminarieuppgift. Avkastning på totalt kapital. Avkastning på eget kapital. Se också KursPM Seminarie-Info Seminarie-Siffror Seminarieuppgift Företagsanalys Skattedeklaration Se också KursPM SeminarieInfo SeminarieSiffror ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Thorolf Hedborg 1 Avkastning på totalt kapital Lönsamhet Rt Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer