Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap"

Transkript

1 Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se om det var något för oss att hoppas på inom näringslivsutveckling, speciellt med fokus på innovation och entreprenörskap. Maud Olofsson talade mycket om det men jag tycker samtidigt man kunde gjort mer de senaste 6 åren. Det var bra att hon uppmärksammade entreprenörer med utländsk bakgrund för jag vill se fler lösningar och idéer hur vi kan hjälpa entreprenörer som både är unga och gamla, man och kvinna, typisk svensk eller med utländsk bakgrund och är trött på att höra politiska slagord, utan konkreta förslag som kan genomföras idag. Det mest spännande förslaget för mig, även om det inte är förankrat i varken Alliansen eller riskdagen, var det att Folkpartiet tycket vi skall erbjuda kinesiska redan i grundskola och gymnasium. Ni får gärna säga jag är partisk som medlem i Folkpartiet men jag reser mycket i Asien och ser hur viktigt detta är och alla mina tre barn studerar det redan idag, både traditionell samt sk förenklad kinesiska. Önskar jag själv kunde det bättre för jag skulle säkert bli en bättre förhandlare och kanske affärsman också. Allt inom affärer är egentligen kommunikation samt att förstå personer som sitter mitt emot dig, vad han eller hon har för behov, begränsningar, möjligheter samt motiv till att göra affärer med just dig och ditt företag. Mycket av de misstag vi svenskar gör idag i Kina är bristen i att kommunicera effektigt men även förstå personer som sitter mitt emot oss och försöker förhandla med oss. Via mitt debattinlägg så skrev jag lite om skydd av innovationer och kommersialisering, dvs att det skrivs en hel del om den svenska paradoxen. Vad man då talar om är att vi är duktiga på att investera i forskning, men inte lika framgångsrik att skapa lönsamma innovationer i Sverige, dvs företag och arbetstillfällen genom dessa företag, jämfört med andra länder. Jag tycker dock att denna kritik har en förmåga att bli individuell vilket är helt fel, även om det säkert behövs fokusera mer på entreprenörskap i praktiken, inte bara om teorier på svarta tavlan. Jag har lyssnat en del på dessa utbildningar som jag tycker ibland får en form av vad man kan göra om man har en påse pengar till förfogande. Verkligheten som den ser ut idag är att denna påse nästan aldrig finns och då handlar det om vad man kan göra utan investerare, lån från banken etc. Många entreprenörer har ett nätverk eller personer som hjälper dem på vägen men många de som misslyckas är just de som inte har dessa nätverk och där tycker jag att vi har systemfel som vi kunde rätta till. Vi skall också lära dessa individer som försöker bygga företag är först vad man kan göra i egna kommunen, sedan i regionen, nationellt och till slut internationellt. Om vi skall skapa olika slags entreprenörer så måste vi också förstå att många inte har egna nätverk eller tillgång till eget kapital att bygga företag med. Det finns uppenbara problem inom innovationslandskapet i Sverige som jag även pekade i ett sk White Paper från 2007 kallat Innovationsfabriken Sverige. Jag vill dock mena på att problemen inte till stor del är individuella problem, dvs en massa enskilda personer som hela tiden gör egna misstag, utan uppenbara systemfel. Som individer gör vi alla många fel, det är det som är processen att lära sig eller bygga företag men det är dags att avliva myten om den svenska paradoxen som verkar tro att vi inte vet vad som skall göras. Jag tycker från att deltagit på en massa konferenser och läst en hel del böcker, artiklar mm att de flesta mycket väl vet var problemen ligger. Pengar och kunskap samt tillgång till kunder. Problemet att vi har en sk paradox ligger mer i att man från högre ort kanske inte förstår problematiken fullt ut samt inte har den praktiska erfarenheten från arbete i fält. Jag tror

2 också mycket starkt på att vi saknar ett belöningstänkande inom Innovationslandskapet Sverige. Sedan har både jag och andra efterfrågat lite mer protektionism samt nationalism i hur vi hanterar våra svenska företag, jämfört med andra, Som även Svenåke Berglie efterfrågar i DI som avgående VD för fordonsleverantörernas branschorganisation FKG. Jag håller med om att detta behövs men jag vill också samtidigt utmana många vad egentligen är ett svenskt företag för våra bilföretag har sedan länge inte varit svenska utan haft olika utländska ägare. Ordet paradox betyder motsägelse (enligt ordboken). Påståendet är att Sverige ligger enligt OECD i topp vad beträffar innovationer vilket är korrekt, men det resulterar inte i produktion, vilket är fel. Det som är problemet är att vi skattebetalare i Sverige är med och finansierar utländska företags framgång på internationella marknader. Samt att de entreprenörer som kan utveckla bolag ofta tar sitt pick och pack och flyttar från Sverige, har själv träffat en hel del av dem under åren. Jag säger ofta att vi fokuserar för mycket på var vi sätter fötterna och tittar inte på horisonten, mot globala marknader samt vilka kopplingar de skall ha för nya jobb i Sverige. Vad jag menar med detta är att vi endast pratar om små tillfälliga lösningar som kanske, eller kanske inte, leder till verkliga fördelar för svenska företag och nya jobb i Sverige. En stor del av problematiken är finansiering, även lite på kunskapssidan men det viktigaste av allt är att vi söker nya politiska lösningar som inte kan visa resultat på en enda mandatperiod. Jag vill gärna se en ordentlig översyn samt reformarbete kring detta med innovation som sedan skall kommersialiseras. För att lyckas känner jag också att vi måste börja fundera över belöningssystem för alla inom processen, och då menar jag för alla intressenter som inte alltid talas om i detta arbete men som är mycket viktig del av kretsloppet. Jag menar de personer som arbetar på både kommunal, regional samt nationell nivå inom myndigheter, organisationer och institutioner som kunde bidra med mycket men som inte idag belönas för detta. Vi måste börja tala om what s in it for me som man säger i USA för alla inblandade, eller potentiellt inblandade i våra innovationsprocesser. Jag menar att vi skattebetalare skall satsa på småföretag och enskilda innovatörer och se till att de investerar och konsumerar lokalt. Detta kommer skapa jobb och vi skall hjälpa dem växa så länge de växer främst i Sverige. Vi skall sluta leda listan för tekniköverföring och export av patenträttigheter från Sverige till utlandet, även om jag tycker det är kul att träffa drivna entreprenörer som inte låter en tjänsteman i Sverige stå i vägen att bygga företag utan tar då företaget och idéer till en plats där man kan genomföra sina visioner. En brist jag ser på kunskapssidan är att vi inte är duktiga på att fånga upp bra innovatörer och potentiella entreprenörer som inte är födda eller uppväxta med bra nätverk. Lika barn leker inte alltid bäst och våra rådgivare och tjänstemän får inte vara rädda för att de kommer möta människor som inte alls påminner om dem själva. Dessa entreprenörer bästa chans att nätverka är ofta den akademiska världen om de får de rätt studentkompisar och/eller handledare så kanske de lyckas, men verkligheten för många är att de inte kommer få detta. Jag hör ofta hård kritik ute i landet att alla resurser ligger i Stockholm och det stämmer att mycket finns i storstäderna men jag ser också problem med att alla försöker lösa saker själva, regionalt, för var det har skapat är ett löst sammansatt lapptäcke av resurser över hela Sverige och det finns stort behov att samverka detta, kanske även integrera vissa delar i andra. Finns det då chans för oss att åtgärda detta om vi skulle kalla det ett systemfel? Jag tror det men jag ser inte motivet för personer som arbetar inom kommuner, institutioner och universitet idag. De måste få bättre möjlighet att tjäna på att hjälpa dessa småföretagare och studenter lite mer än idag. Universitets och kommunala bolags ledare måste också belönas för att hjälpa till med detta arbete och det måste finnas utrymme för alla inblandade att tjäna på att hjälpa varandra. Där tycker jag vi har mycket att fundera över på kunskaps och belöningssidan.

3 Förutom att finansiera och kunskap så måste man också diskutera hur man skall skydda sig själv och sina egna tillgångar. För att få lån eller finansiering så måste man kunna visa att man äger något och man kan skydda det. Jag skrev en magisteravhandling 2005 om vad jag trodde kunde vara möjliga vägar att öka skyddet för småföretagare och enskilda innovatörer när det gäller immaterialrätt inom EU. Det handlade om implementeringen av de sk Sanktionsdirektiven inom EU och vilka åtgärder och nationella förändringar man kunde göra för att öka skyddet, både för stor och liten, när det gäller immaterialrättsligt skydd inom civilrättsliga processer. Jag är absolut inte för en piratdebatt som ibland förs i Sverige där det skall vara fritt att göra vad man vill på internet bara för att någon lagt ut någons arbete där. Det verkar dock också finnas en svensk paradox i hur man i praktiken verkar arbete inom myndigheter idag när man hanterar detta med immaterialrättsligt skydd och vilka man idag representerar. Jag är öppen för att diskutera denna debatt om att vi alla skall stå lika för lagen och man skall inte kunna kringgå lagar genom att hålla onödiga tvister igång till dess man begravt en liten motpart i juridiska kostnader. Där måste vi skapa skyddsåtgärder. Frågan som jag redan ställde i mitt debattinlägg förra månaden varför man inom EU och här hemma i Sverige verkar vilja lagföra privatpersoner, företrädesvis ungdomar, som kopierar för eget bruk men inte ger sig på företag, ofta storföretag, som ignorerar patent, varumärken, mönsterskydd och företagshemligheter hos andra för att tjäna stora pengar på andras utvecklingsarbete? Integritet är viktigt för mig personligen och för alla andra. Jag vill inte leva i ett samhälle som hela tiden kan rota i mitt privatliv men jag är också ganska trött på all medial uppståndelsen kring upphovsrätt på internet. Hade man debatterat för att vi verkligen skall vara lika för lagen, stor som lite, så skulle jag ha större förståelse än att fastna vid att debattera högljutt om det faktum att om det finns på internet så får man göra vad man vill med det. Jag är inte heller för de som säger att det inte borde finnas olika typer av DRM-tekniker (Digital Restrictions Management) för man måste få rätt att sätta lås på sin egendom eller kunna låsa dörren till sin egen fastighet Alla som vill erbjuda sin kunskap eller annan skapelse fritt är alltid, och har alltid, haft denna rätt. Detta gäller speciellt internet. När jag försvarar de som vill kunna skydda sin egendom tycker jag samtidigt att vi som konsumenter kan ställa större krav på att man som licenstagare av information kunde få bättre tillgång till säkerhetskopior, eller möjlighet att konsumera sin information på flera media. Vi köper mycket idag via internet också och program, spel, film eller annat inte går att använda som vi tänkt oss bara för att en hårddisk rasat eller att vi köper en ny dator och vill flytta gammal information och program till denna så tycker jag vi kunde kräva mer av tillverkarna idag. Jag håller med om att finns att göra när det gäller balansläget mellan licenshållare och licenstagare men håller absolut inte med om att man inte skall få ha rätten till det man skapat själv och väljer att skydda, eller inte. Jag tycker heller inte man bara skall fokusera kring patent när vi diskuterar hur man kan hjälpa småföretagare även om det är ett stort och komplext område för mycket av våra innovationer är även kopplat till varumärke, design, upphovsrätt och know-how, dvs företagshemligheter. Krävs det en bomb på svensk arbetsmarknad innan man reagerar? Det kanske krävs att ett utländskt företag sänker ett svenskt storföretag inom detta för att någon skall reagera? Kanske att ett kinesisk telekomföretag kopierar all ny teknik som Ericsson skapat och säljer det 50 % billigare och där med konkurrerar ut dem för en lång tid framöver så vi får en ny Ericsson VD som hälsar att man måste krympa ihop företaget igen, från dagens anställda över hela världen till anställda i Kina och Indien för att överleva. Om vi skall diskutera vikten av rättsskydd och skydd av tillgångar för att koppla det till ekonomisk tillväxt och jobb i Sverige så är detta ett av de största problemen vi har just nu.

4 Det absolut största skälet varför enskilda innovatörer får finansiera sin egen kommersialiseringsresa är det att företag och investerare vet att resan är oerhört lång för de flesta innan man blir ett moget företag med rimliga finansiella resurser. Ni kanske hört termen, dödens dal (Vally of Death), som beskriver tiden under vilket allt handlar om kostnader innan man kan skapa intäkter. Det handlar dock inte om en dal utan flera dalar. En del pga forskning och utveckling, en del pga att det krävs mycket av marknadsföring och försäljning innan man börjar tjäna pengar. När man väl har skapat och paketerat en produkt eller tjänst så kommer det också kosta en hel del för registrering, förvaltning och att köpa juridiska för att skydda och hävda sina tillgångar. Detta klarar inte många utan dör långt innan man hunnit växa upp på marknaden. Frågan jag tycker vi inte ställer oss är om vi inte skall börja se hur vi löser hela processen, för annars varför kasta bort pengar i smååtgärder i början som troligen inte leder till verkliga företag och jobb? Externa investerare som riskkapital och annat vill inte satsa på såddfinansiering, ny teknik och företag i tidiga skeden. De vet av egen erfarenhet att de har dåligt skydd för sin investering och det är en lång väg innan man får pengar tillbaka. Tjänstemän på myndigheter vet sedan inte alltid vad som krävs att driva företag och skapa varumärke och affärer på internationella marknader, för annars hade man troligen inte suttit på just den positionen man sitter på idag. Det innebär dock inte att de inte förstår många gånger var som borde göras, jag menar dock att de saknar rätt motivation och incitament att lösa dessa problem innovatörer ställs inför. Det är också inte deras huvuduppgift. Det måste finnas mer belöning för tjänstemän och publika representanter att tjäna på att hjälpa företag snabbare genom hela kommersialiseringsprocessen. Vi måste bli bättre på att verkligen dra nytta av all kunskap vi har på kommunala bolag, statliga myndigheter eller på alla våra universitet som kunde vara en mycket viktigare part i detta arbete än vad är idag. Jag känner väldigt starkt att en del av en sk svenska paradoxen är att vi har flera dödliga dalar 1 inom kommersialiseringsprocessen och innovationslandskapet i Sverige är dåligt rustat för att hantera detta utan väntar att någon annan, kallad marknaden, skall kliva in och läsa det. Den ena dalen är den som många känner bäst till idag och den handlar endast om pengar. Det behövs kapital för att utveckla och sedan marknadsföra och sälja sina produkter. Den andra handlar om kunskap, juridik samt uppvaknandet från att vara juridiskt oskuldsfull när det handlar som potentiellt stora värden och fördelar man kan skaffa sig på marknaden om man har pengar att manipulera eller agera utanför regelverken. Där behövs mer samordning och protektionism i hur vi skall utveckla svenska processorer och system för att skydda oss alla. Vi har kunskapen att skydda innovationer globalt, den finns på universitet, på PRV, Bolagsverket och många gånger på ambassader, Exportrådet mm. Frågan är hur man kan samordna alla dessa resurser, och kunskap, till att verka för svenska företag på riktigt? Den finansiellt dödliga dalen Vi har inte allokerat tillräckligt med pengar och fokus till kommersialisering och därför har vi ingen automatisk koppling mellan satsningar i forskning, samt resultat i företag och nya jobb i Sverige. Hur många innovatörer med akademisk bakgrund har inte de senaste åren gjort en omvänd 1 Valley of Death, dödens dal, är ett begrep inom kommersialisering för att beskriva en period nya innovationer bara kostar pengar, inte drar in pengar, och den blir olika långa beroende på produkt/teknik-område.

5 kommersialiseringsresa? Det finns gott om akademiker som jag redan träffat som givit upp tanken om eget nytt bolag som vänder hem till universitet för att fortsätta forskningen bredvid annat arbete. Är det en återvändsgränd eller chans att hämta andan för att prova igen senare? Vad krävs då för att lyckas en andra gång för man får sällan en andra chans att göra ett första intryck? Hur många innovatörer finns det inte på kommunala bolag, statliga och andra stora företag som inte fått rätt hjälp att också bli en entreprenör? Borde vi inte diskutera nya sätt för tekniköverföring inom kommunala bolag, likt det man gjorde i USA i samband med NASA arbete under 70- och 80-talet i USA för ur detta kom sedan Small Business Innovation Research (SBIR) Program samt Small Business Technology Transfer (STTR) Program vilket är de program man sedan länge använt i USA och som vi i Sverige säger vi försökt kopiera i bl.a. Forska och Väx som Vinnova administrerar idag. Detta kunde vara speciellt viktigt inom miljöteknik där både kompetens och kunskap sitter främst i kommunala bolag idag. Hur skulle då potentiella entreprenörer få hjälp att ta steget får att jobba på ett kommunalt bolag till att satsa på att skapa ett eget potentiellt exportbolag? Där finns mycket att göra om man på allvar pratar om att exportera svensk miljöteknik. Går man igenom vad för stöd och hjälp som finns idag på kommunal, regional samt nationell nivå så handlar det om mycket kortsiktiga insatser som inte på något sätt hanterar resan genom de dödliga dalarna. Vissa teknikområden är dyrare än andra och vill man kommersialisera något inom miljöteknik, bioteknik eller kanske medicin så är det svårt att göra detta hemma i garaget utan det krävs ofta mångmiljoninvesteringar för att skapa en första prototyp eller testanläggningar. Jag tror vi måste finna nya vägar fram för att vi skall kunna få fram finansiering inom dessa områden är kommunala eller statliga bolag också kunde spela viktiga delar i ett större kommersialiseringspussel. Detta måste vi börja tala om samt lösa om vi på allvar vill hantera denna del av den svenska paradoxen. Annars tycker jag vi bränner bort statliga medel på tidiga satsningar som har dåliga förutsättningar att lyckas på längre sikt. Kraftigt förenklat finns det 5 stora steg som alla behöver finansieras i en sk kommersialiseringsprocess. Vi kan beskriva det som att det krävs att man tar sig över 5 stora trappsteg i processen. Idag klarar vi ganska bra av steg ett och två vilket i princip handlar om att identifiera lite bra idéer och hjälpa dem med forskning, både inom institutioner samt via privata företag. Sedan är det lite svårare att få ut dem på marknaden via bolag som också har råd att marknadsföra och bygga egen organisation men vad vi definitivt inte klarar av utan förlitar oss att marknaden skall lösa är steg 4 och 5 när bolaget skall börja växa och hävda sig på marknader utanför Sverige. Visst det är kraftigt förenklat men vad jag menar är att man skall tordas tala om alla 5 stegen från början, inte bara steg 1 och 2 för annars tycker jag vi riskerar att kasta bort skattemedel i onödan. Att vi förlitar oss på att andra, ofta utlänningar skall finansiera och därmed ta över våra innovationer är det största hotet vi har framför i en kunskapsekonomi och det är en del av faran med sk svenska paradoxen. Den juridiskt dödliga dalen Den andra dödliga dalen idag är den tid man måste bygga upp egen finansiell krigskassa innan man skall ge sig in på nya marknader för att möta nya finansiella och juridiska hinder. Det kommet hända alla som befinner sig i steg 4 och 5 i kommersialiseringsprocessen som jag beskrev tidigare. Så länge som det är enklare att ta någons arbete och forskning, än att göra rätt för sig från början så kvarstår

6 problemet eller kanske paradoxen att vi svenskar kan satsa hur mycket som helst på forskning, men vi kan inte visa upp vilka kopplingar de har till nya jobb i Sverige. Vi måste börja diskutera samt lösa alla 5 steg i denna kommersialiseringstrappa. Om vi inte kan samordna våra offentliga resurser för att skydda våra indirekt offentliga investeringar, dvs det som Staten med hjälp av skatteintäkter genom utbildning och utveckling av individer, teknik och företag på marknaden, oavsett om det handlar om den svenska marknaden, den gemensamma marknaden inom EU eller utanför EU, så måste det ligga i allas intresse att svenska företag och personer skall få rätt, när de har rätt. Detta är det i särklass vanligaste skälet till att innovationer inte resulterar i nya företag ty hur skall ett litet företag kunna konkurrera med ett stort och väletablerat företag som dessutom inte har några utvecklingskostnader så länge som det är ett finansiellt god ide att ta, i stället för att betala, samt det finns ingen polis som kan hävda eller motverka detta? Måste det till att ett kinesiskt eller indiskt stort företag dödar ett stor svenskt företag på marknaden innan man reagerar? Är det inte så inom en sk kunskapsekonomi att Sveriges välfärd och välstånd måste innebära att nya företag etableras och växer i Sverige för att skapa nya jobba här hemma i Sverige? Våra problem är inte de samma som man ställds inför i Grekland, Italien, Spanien eller i Östeuropa. Det handlar som svenska företag på den tyska, engelska, franska och ibland närliggande nordiska marknaden. Det handlar också mycket om svenska företag på den amerikanska, kinesiska, japanska och sydkoreanska marknaden för det är just där vi finner våra verkliga konkurrenter samt potentiella intäkter. Vi skall ge forskare och innovatörer en trygghet som de faktiskt förtjänar ty det handlar om Sveriges framtid och nya arbetstillfällen. Jag känner att den viktigaste frågan för den svenska innovationsstrategin och den svenska paradoxen är hur man hanterar både den finansiella samt juridiska dal som står framför alla företag och innovatörer när de skall kommersialisera sin forskning och skapa tillväxt och nya jobb på marknaden. Dessa dödliga dalar kan ibland hänga ihop och bli en djupare dal, ibland komma efter varandra där den juridiska dalen är den del av den andra dödliga dal man står inför när man skall försöka tjäna pengar på marknaden. Juridiska kostnader blir ofta ett ekonomiskt sänke som gör att företag dör innan de vuxit upp och investerare vet just detta och väljer att avstå investera innan man vet att man finns på marknaden och klarar av att växa, juridiskt och ekonomiskt. Därför måste man avsätta mer resurser, finansiella samt intellektuella till att hjälpa företag att färdas genom dessa dödliga dalar och man behöver då ett längre perspektiv. Kanske 5 kanske 10 år innan företag verkligen står med lite fastare fötter på marknaden. När de hunnit med alla 5 eller i alla fall de första 4 stegen i kommersialiseringstrappan. Dagens externa investerare vill inte att deras pengar går till juridiska omkostnader utan fokus på försäljning och marknadsföring. Sedan vill se självklart investerare kunna göra exit så de kan investera vidare in andra projekt. Vi missar detta med belöningssystem i debatten Jag har suttit med på massor av möten, konferenser och seminarium där det skapas forum, avsiktsförklaringar och massor av bra idéer om vad man kunde göra. Blir det sedan gjort? Nej och det är inte så konstigt då man missar system för belöning och incitament. Varför tror alla att myndigheter, människor och företag skall samarbeta och samverka om de inte ser direkta fördelar? Varför skall utbildningsinstitutioner samverka med näringslivet om de inte ser fördelar för dem själva, samt för sina institutioner? Vi måste få med ett mer utvecklat what s in it for me i hur vi utformar och utvecklar dagens system och processer. Om vi någonsin kommer vilja rätta till våra systemfel, skapa nya resurser för att hjälpa innovatörer att hävda sig på internationella marknader via Patentbolag, Patentombudsmän eller andra liknande resurser så måste vi samtidigt fundera över belöningssystem. Varje enskild individ i systemet måste tjäna på det. Vi måste börja tala om vad PRV och Bolagsverket kan bidra med, men även få ut av att samverka mer? Vilken part skall polis, tull och åklagarmyndigheten ha och hur skall de ersättas och belönas? Vad för ersättningar och belöningar

7 skall det finnas för institutioner som Chalmers, KTH, Stockholm, Lund, Luleås Universitet för att samverka med individer samt företag för att skapa företag och arbetstillfällen nationellt och kanske även regionalt? Det beror också lite hur man mäter på detta för jag tror också vi skulle kunna visa upp en ganska bra utväxling på statlig och offentligt finansierade forskning, fastän det inte uppstår en massa nya svenska forskningsbaserade tillväxtföretag. Det är just därför vi kan se at så många patenträttigheter flyttas från Sverige till andra länder. Detta måste man fundera över och se vilka lösningar och belöningssystem man kan skapa för att få allt att stanna i Sverige. Hur skall Ambassader, Exportrådet, Invest Sweden, Kommerskollegium, Handelskammare etc kunna integreras på ett bra sätt för att lösa olika uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt? Som ett sista skäl för att lösa den svenska paradoxen blir även företagsklimat och produkt- och produktionsinnovationer. Vi måste vara ärliga och också säga att det inte alltid är nya innovationer som gör hela jobbet, det är hur man sedan marknadsför, tillverkar, distribuerar och tar betalt som avgör hur mycket man eventuellt tjänar. Jag har sedan länge försökt skapa mer samarbete mellan tillverkare i Asien och innovatörer i Sverige och Norden för jag se många fördelar om skandinaviska innovationer också kunde vara delar av deras färdiga produkter oavsett om det är telefoner, telefonsystem, bilar eller datorer. Det är bättre att ha en liten del av något än ingenting alls. Produktinnovationer och kostnadseffektivitet är en viktig faktor arbetat att bygga större företag som skapar tillväxt och jobb. Vi måste vara brutalt ärliga kring detta även om vi då känner att vi brister i vår konkurrenskraftighet. Det finns dock utrymme om vi fokuserar på högteknologiska produkter och inser att vissa industrier med all sannolikhet måste avvecklas fortare i Sverige för en växling till hållbar näringslivsutveckling. Vad jag då menar med att vi skall avliva myten om den svenska paradoxen är att vi skall sluta tala om det att vi inte verkar förstå vad som krävs, eller inte ha kunskap eller resurser för att lösa problemet. Detta är en myt och är helt fel. Vi har kunskap och färdigheter att lösa detta med att skapa företag och jobb genom statlig eller offentligt finansierad forskning. Vad vi måste få till är lite mer protektionism i vårt sätt att arbeta samt få till det ledarskap som krävs att börja se mot horisonten, genom alla de 5 stegen inom kommersialiseringstrappan, samt se hur man drar tillbaka detta med fokus på företag och jobb i Sverige. Vi skall sluta och bara lära människor att segla för att sedan peka på havet och be våra innovatörer att bygga sina egna båtar för att segla ut på vinst eller förlust. Vi skall börja ta ansvar för att bygga en egen armada och i stället börja erbjuda båtar, hamnar och system för att ta hand och utveckla svenska innovationer och personer över hela världen med egna protektionistiska målsättningar och strategier i bakfickan. Vi måste tänka om och inse att om vi hjälpa vissa akademiker, ingenjörer och entreprenörer lite extra som kommer det inte bara gagna dessa damer och herrar utan hela svenska folket om vi gör det rätt och kopplar det till svenska företag och svenska jobb. Har vi de ledare vi behöver idag för att samordna vårt innovationsarbete och be dem visa hur de tänker koppla det till företag och jobb i Sverige? Hur hanterar finansiering, kommersialisering och tekniköverföring mellan offentliga och privata aktörer? Hur främjar man samverkan och samarbete mellan offentligt finansierade aktörer och privat näringsliv? Hur bidrar man eller finansierar tvister på olika marknader? Hur pass protektionistiska är systemen på olika marknader för att gagna de egna företaget, i konkurrens med andra? Hur kan man finna en stark koppling till antal investerar skattekrona, till antal företag och i dess förlängning antal nya jobb? Detta är några av de frågor jag skulle vilja söka svar på i en kommande doktorsavhandling inom innovationsvetenskap som jag hoppas kunna finansiera. Till dess vill jag önska er alla en skön sommar och tänkte lite vad ni skulle vilja ändra på inom innovationslandskapet Sverige? Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap.

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Att göra för nya Småföretagarministern Nu hoppas jag att vi alla förmodligen bestämt oss vem eller vilka vi tänker rösta på den 19:e september. Var man än står inom det politiska landskapet så hoppas jag

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Lär dig dansa med de stora elefanterna Jag hann tyvärr inte skriva något månadsbrev inom innovation och entreprenörskap förra månaden så jag skickar härmed ett för både november och december, det sista

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Jag har nu rest i Asien en månad för några klientuppdrag, bedriva lite marknadsundersökningar och prata med människor som gör affärer i Asien. Jag har bifogat

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari

Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari 170104 Aktuellt med bäring på vår verksamhet Har förmedlats till sakkunnig för info och/eller agerande Fördjupning kommer 22 december Nytt uppdrag till Tillväxtverket:

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588

YTTRANDE. Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 Regionstyrelsen Björn Lagnevik Näringslivsutvecklare 040-675 34 13 Bjorn.Lagnevik@skane.se YTTRANDE Datum 2012-08-30 Dnr 1201588 1 (7 ) Remiss. Slutbetänkande av innovationsstödsutredningen - Innovationsstödjande

Läs mer