Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap"

Transkript

1 Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se om det var något för oss att hoppas på inom näringslivsutveckling, speciellt med fokus på innovation och entreprenörskap. Maud Olofsson talade mycket om det men jag tycker samtidigt man kunde gjort mer de senaste 6 åren. Det var bra att hon uppmärksammade entreprenörer med utländsk bakgrund för jag vill se fler lösningar och idéer hur vi kan hjälpa entreprenörer som både är unga och gamla, man och kvinna, typisk svensk eller med utländsk bakgrund och är trött på att höra politiska slagord, utan konkreta förslag som kan genomföras idag. Det mest spännande förslaget för mig, även om det inte är förankrat i varken Alliansen eller riskdagen, var det att Folkpartiet tycket vi skall erbjuda kinesiska redan i grundskola och gymnasium. Ni får gärna säga jag är partisk som medlem i Folkpartiet men jag reser mycket i Asien och ser hur viktigt detta är och alla mina tre barn studerar det redan idag, både traditionell samt sk förenklad kinesiska. Önskar jag själv kunde det bättre för jag skulle säkert bli en bättre förhandlare och kanske affärsman också. Allt inom affärer är egentligen kommunikation samt att förstå personer som sitter mitt emot dig, vad han eller hon har för behov, begränsningar, möjligheter samt motiv till att göra affärer med just dig och ditt företag. Mycket av de misstag vi svenskar gör idag i Kina är bristen i att kommunicera effektigt men även förstå personer som sitter mitt emot oss och försöker förhandla med oss. Via mitt debattinlägg så skrev jag lite om skydd av innovationer och kommersialisering, dvs att det skrivs en hel del om den svenska paradoxen. Vad man då talar om är att vi är duktiga på att investera i forskning, men inte lika framgångsrik att skapa lönsamma innovationer i Sverige, dvs företag och arbetstillfällen genom dessa företag, jämfört med andra länder. Jag tycker dock att denna kritik har en förmåga att bli individuell vilket är helt fel, även om det säkert behövs fokusera mer på entreprenörskap i praktiken, inte bara om teorier på svarta tavlan. Jag har lyssnat en del på dessa utbildningar som jag tycker ibland får en form av vad man kan göra om man har en påse pengar till förfogande. Verkligheten som den ser ut idag är att denna påse nästan aldrig finns och då handlar det om vad man kan göra utan investerare, lån från banken etc. Många entreprenörer har ett nätverk eller personer som hjälper dem på vägen men många de som misslyckas är just de som inte har dessa nätverk och där tycker jag att vi har systemfel som vi kunde rätta till. Vi skall också lära dessa individer som försöker bygga företag är först vad man kan göra i egna kommunen, sedan i regionen, nationellt och till slut internationellt. Om vi skall skapa olika slags entreprenörer så måste vi också förstå att många inte har egna nätverk eller tillgång till eget kapital att bygga företag med. Det finns uppenbara problem inom innovationslandskapet i Sverige som jag även pekade i ett sk White Paper från 2007 kallat Innovationsfabriken Sverige. Jag vill dock mena på att problemen inte till stor del är individuella problem, dvs en massa enskilda personer som hela tiden gör egna misstag, utan uppenbara systemfel. Som individer gör vi alla många fel, det är det som är processen att lära sig eller bygga företag men det är dags att avliva myten om den svenska paradoxen som verkar tro att vi inte vet vad som skall göras. Jag tycker från att deltagit på en massa konferenser och läst en hel del böcker, artiklar mm att de flesta mycket väl vet var problemen ligger. Pengar och kunskap samt tillgång till kunder. Problemet att vi har en sk paradox ligger mer i att man från högre ort kanske inte förstår problematiken fullt ut samt inte har den praktiska erfarenheten från arbete i fält. Jag tror

2 också mycket starkt på att vi saknar ett belöningstänkande inom Innovationslandskapet Sverige. Sedan har både jag och andra efterfrågat lite mer protektionism samt nationalism i hur vi hanterar våra svenska företag, jämfört med andra, Som även Svenåke Berglie efterfrågar i DI som avgående VD för fordonsleverantörernas branschorganisation FKG. Jag håller med om att detta behövs men jag vill också samtidigt utmana många vad egentligen är ett svenskt företag för våra bilföretag har sedan länge inte varit svenska utan haft olika utländska ägare. Ordet paradox betyder motsägelse (enligt ordboken). Påståendet är att Sverige ligger enligt OECD i topp vad beträffar innovationer vilket är korrekt, men det resulterar inte i produktion, vilket är fel. Det som är problemet är att vi skattebetalare i Sverige är med och finansierar utländska företags framgång på internationella marknader. Samt att de entreprenörer som kan utveckla bolag ofta tar sitt pick och pack och flyttar från Sverige, har själv träffat en hel del av dem under åren. Jag säger ofta att vi fokuserar för mycket på var vi sätter fötterna och tittar inte på horisonten, mot globala marknader samt vilka kopplingar de skall ha för nya jobb i Sverige. Vad jag menar med detta är att vi endast pratar om små tillfälliga lösningar som kanske, eller kanske inte, leder till verkliga fördelar för svenska företag och nya jobb i Sverige. En stor del av problematiken är finansiering, även lite på kunskapssidan men det viktigaste av allt är att vi söker nya politiska lösningar som inte kan visa resultat på en enda mandatperiod. Jag vill gärna se en ordentlig översyn samt reformarbete kring detta med innovation som sedan skall kommersialiseras. För att lyckas känner jag också att vi måste börja fundera över belöningssystem för alla inom processen, och då menar jag för alla intressenter som inte alltid talas om i detta arbete men som är mycket viktig del av kretsloppet. Jag menar de personer som arbetar på både kommunal, regional samt nationell nivå inom myndigheter, organisationer och institutioner som kunde bidra med mycket men som inte idag belönas för detta. Vi måste börja tala om what s in it for me som man säger i USA för alla inblandade, eller potentiellt inblandade i våra innovationsprocesser. Jag menar att vi skattebetalare skall satsa på småföretag och enskilda innovatörer och se till att de investerar och konsumerar lokalt. Detta kommer skapa jobb och vi skall hjälpa dem växa så länge de växer främst i Sverige. Vi skall sluta leda listan för tekniköverföring och export av patenträttigheter från Sverige till utlandet, även om jag tycker det är kul att träffa drivna entreprenörer som inte låter en tjänsteman i Sverige stå i vägen att bygga företag utan tar då företaget och idéer till en plats där man kan genomföra sina visioner. En brist jag ser på kunskapssidan är att vi inte är duktiga på att fånga upp bra innovatörer och potentiella entreprenörer som inte är födda eller uppväxta med bra nätverk. Lika barn leker inte alltid bäst och våra rådgivare och tjänstemän får inte vara rädda för att de kommer möta människor som inte alls påminner om dem själva. Dessa entreprenörer bästa chans att nätverka är ofta den akademiska världen om de får de rätt studentkompisar och/eller handledare så kanske de lyckas, men verkligheten för många är att de inte kommer få detta. Jag hör ofta hård kritik ute i landet att alla resurser ligger i Stockholm och det stämmer att mycket finns i storstäderna men jag ser också problem med att alla försöker lösa saker själva, regionalt, för var det har skapat är ett löst sammansatt lapptäcke av resurser över hela Sverige och det finns stort behov att samverka detta, kanske även integrera vissa delar i andra. Finns det då chans för oss att åtgärda detta om vi skulle kalla det ett systemfel? Jag tror det men jag ser inte motivet för personer som arbetar inom kommuner, institutioner och universitet idag. De måste få bättre möjlighet att tjäna på att hjälpa dessa småföretagare och studenter lite mer än idag. Universitets och kommunala bolags ledare måste också belönas för att hjälpa till med detta arbete och det måste finnas utrymme för alla inblandade att tjäna på att hjälpa varandra. Där tycker jag vi har mycket att fundera över på kunskaps och belöningssidan.

3 Förutom att finansiera och kunskap så måste man också diskutera hur man skall skydda sig själv och sina egna tillgångar. För att få lån eller finansiering så måste man kunna visa att man äger något och man kan skydda det. Jag skrev en magisteravhandling 2005 om vad jag trodde kunde vara möjliga vägar att öka skyddet för småföretagare och enskilda innovatörer när det gäller immaterialrätt inom EU. Det handlade om implementeringen av de sk Sanktionsdirektiven inom EU och vilka åtgärder och nationella förändringar man kunde göra för att öka skyddet, både för stor och liten, när det gäller immaterialrättsligt skydd inom civilrättsliga processer. Jag är absolut inte för en piratdebatt som ibland förs i Sverige där det skall vara fritt att göra vad man vill på internet bara för att någon lagt ut någons arbete där. Det verkar dock också finnas en svensk paradox i hur man i praktiken verkar arbete inom myndigheter idag när man hanterar detta med immaterialrättsligt skydd och vilka man idag representerar. Jag är öppen för att diskutera denna debatt om att vi alla skall stå lika för lagen och man skall inte kunna kringgå lagar genom att hålla onödiga tvister igång till dess man begravt en liten motpart i juridiska kostnader. Där måste vi skapa skyddsåtgärder. Frågan som jag redan ställde i mitt debattinlägg förra månaden varför man inom EU och här hemma i Sverige verkar vilja lagföra privatpersoner, företrädesvis ungdomar, som kopierar för eget bruk men inte ger sig på företag, ofta storföretag, som ignorerar patent, varumärken, mönsterskydd och företagshemligheter hos andra för att tjäna stora pengar på andras utvecklingsarbete? Integritet är viktigt för mig personligen och för alla andra. Jag vill inte leva i ett samhälle som hela tiden kan rota i mitt privatliv men jag är också ganska trött på all medial uppståndelsen kring upphovsrätt på internet. Hade man debatterat för att vi verkligen skall vara lika för lagen, stor som lite, så skulle jag ha större förståelse än att fastna vid att debattera högljutt om det faktum att om det finns på internet så får man göra vad man vill med det. Jag är inte heller för de som säger att det inte borde finnas olika typer av DRM-tekniker (Digital Restrictions Management) för man måste få rätt att sätta lås på sin egendom eller kunna låsa dörren till sin egen fastighet Alla som vill erbjuda sin kunskap eller annan skapelse fritt är alltid, och har alltid, haft denna rätt. Detta gäller speciellt internet. När jag försvarar de som vill kunna skydda sin egendom tycker jag samtidigt att vi som konsumenter kan ställa större krav på att man som licenstagare av information kunde få bättre tillgång till säkerhetskopior, eller möjlighet att konsumera sin information på flera media. Vi köper mycket idag via internet också och program, spel, film eller annat inte går att använda som vi tänkt oss bara för att en hårddisk rasat eller att vi köper en ny dator och vill flytta gammal information och program till denna så tycker jag vi kunde kräva mer av tillverkarna idag. Jag håller med om att finns att göra när det gäller balansläget mellan licenshållare och licenstagare men håller absolut inte med om att man inte skall få ha rätten till det man skapat själv och väljer att skydda, eller inte. Jag tycker heller inte man bara skall fokusera kring patent när vi diskuterar hur man kan hjälpa småföretagare även om det är ett stort och komplext område för mycket av våra innovationer är även kopplat till varumärke, design, upphovsrätt och know-how, dvs företagshemligheter. Krävs det en bomb på svensk arbetsmarknad innan man reagerar? Det kanske krävs att ett utländskt företag sänker ett svenskt storföretag inom detta för att någon skall reagera? Kanske att ett kinesisk telekomföretag kopierar all ny teknik som Ericsson skapat och säljer det 50 % billigare och där med konkurrerar ut dem för en lång tid framöver så vi får en ny Ericsson VD som hälsar att man måste krympa ihop företaget igen, från dagens anställda över hela världen till anställda i Kina och Indien för att överleva. Om vi skall diskutera vikten av rättsskydd och skydd av tillgångar för att koppla det till ekonomisk tillväxt och jobb i Sverige så är detta ett av de största problemen vi har just nu.

4 Det absolut största skälet varför enskilda innovatörer får finansiera sin egen kommersialiseringsresa är det att företag och investerare vet att resan är oerhört lång för de flesta innan man blir ett moget företag med rimliga finansiella resurser. Ni kanske hört termen, dödens dal (Vally of Death), som beskriver tiden under vilket allt handlar om kostnader innan man kan skapa intäkter. Det handlar dock inte om en dal utan flera dalar. En del pga forskning och utveckling, en del pga att det krävs mycket av marknadsföring och försäljning innan man börjar tjäna pengar. När man väl har skapat och paketerat en produkt eller tjänst så kommer det också kosta en hel del för registrering, förvaltning och att köpa juridiska för att skydda och hävda sina tillgångar. Detta klarar inte många utan dör långt innan man hunnit växa upp på marknaden. Frågan jag tycker vi inte ställer oss är om vi inte skall börja se hur vi löser hela processen, för annars varför kasta bort pengar i smååtgärder i början som troligen inte leder till verkliga företag och jobb? Externa investerare som riskkapital och annat vill inte satsa på såddfinansiering, ny teknik och företag i tidiga skeden. De vet av egen erfarenhet att de har dåligt skydd för sin investering och det är en lång väg innan man får pengar tillbaka. Tjänstemän på myndigheter vet sedan inte alltid vad som krävs att driva företag och skapa varumärke och affärer på internationella marknader, för annars hade man troligen inte suttit på just den positionen man sitter på idag. Det innebär dock inte att de inte förstår många gånger var som borde göras, jag menar dock att de saknar rätt motivation och incitament att lösa dessa problem innovatörer ställs inför. Det är också inte deras huvuduppgift. Det måste finnas mer belöning för tjänstemän och publika representanter att tjäna på att hjälpa företag snabbare genom hela kommersialiseringsprocessen. Vi måste bli bättre på att verkligen dra nytta av all kunskap vi har på kommunala bolag, statliga myndigheter eller på alla våra universitet som kunde vara en mycket viktigare part i detta arbete än vad är idag. Jag känner väldigt starkt att en del av en sk svenska paradoxen är att vi har flera dödliga dalar 1 inom kommersialiseringsprocessen och innovationslandskapet i Sverige är dåligt rustat för att hantera detta utan väntar att någon annan, kallad marknaden, skall kliva in och läsa det. Den ena dalen är den som många känner bäst till idag och den handlar endast om pengar. Det behövs kapital för att utveckla och sedan marknadsföra och sälja sina produkter. Den andra handlar om kunskap, juridik samt uppvaknandet från att vara juridiskt oskuldsfull när det handlar som potentiellt stora värden och fördelar man kan skaffa sig på marknaden om man har pengar att manipulera eller agera utanför regelverken. Där behövs mer samordning och protektionism i hur vi skall utveckla svenska processorer och system för att skydda oss alla. Vi har kunskapen att skydda innovationer globalt, den finns på universitet, på PRV, Bolagsverket och många gånger på ambassader, Exportrådet mm. Frågan är hur man kan samordna alla dessa resurser, och kunskap, till att verka för svenska företag på riktigt? Den finansiellt dödliga dalen Vi har inte allokerat tillräckligt med pengar och fokus till kommersialisering och därför har vi ingen automatisk koppling mellan satsningar i forskning, samt resultat i företag och nya jobb i Sverige. Hur många innovatörer med akademisk bakgrund har inte de senaste åren gjort en omvänd 1 Valley of Death, dödens dal, är ett begrep inom kommersialisering för att beskriva en period nya innovationer bara kostar pengar, inte drar in pengar, och den blir olika långa beroende på produkt/teknik-område.

5 kommersialiseringsresa? Det finns gott om akademiker som jag redan träffat som givit upp tanken om eget nytt bolag som vänder hem till universitet för att fortsätta forskningen bredvid annat arbete. Är det en återvändsgränd eller chans att hämta andan för att prova igen senare? Vad krävs då för att lyckas en andra gång för man får sällan en andra chans att göra ett första intryck? Hur många innovatörer finns det inte på kommunala bolag, statliga och andra stora företag som inte fått rätt hjälp att också bli en entreprenör? Borde vi inte diskutera nya sätt för tekniköverföring inom kommunala bolag, likt det man gjorde i USA i samband med NASA arbete under 70- och 80-talet i USA för ur detta kom sedan Small Business Innovation Research (SBIR) Program samt Small Business Technology Transfer (STTR) Program vilket är de program man sedan länge använt i USA och som vi i Sverige säger vi försökt kopiera i bl.a. Forska och Väx som Vinnova administrerar idag. Detta kunde vara speciellt viktigt inom miljöteknik där både kompetens och kunskap sitter främst i kommunala bolag idag. Hur skulle då potentiella entreprenörer få hjälp att ta steget får att jobba på ett kommunalt bolag till att satsa på att skapa ett eget potentiellt exportbolag? Där finns mycket att göra om man på allvar pratar om att exportera svensk miljöteknik. Går man igenom vad för stöd och hjälp som finns idag på kommunal, regional samt nationell nivå så handlar det om mycket kortsiktiga insatser som inte på något sätt hanterar resan genom de dödliga dalarna. Vissa teknikområden är dyrare än andra och vill man kommersialisera något inom miljöteknik, bioteknik eller kanske medicin så är det svårt att göra detta hemma i garaget utan det krävs ofta mångmiljoninvesteringar för att skapa en första prototyp eller testanläggningar. Jag tror vi måste finna nya vägar fram för att vi skall kunna få fram finansiering inom dessa områden är kommunala eller statliga bolag också kunde spela viktiga delar i ett större kommersialiseringspussel. Detta måste vi börja tala om samt lösa om vi på allvar vill hantera denna del av den svenska paradoxen. Annars tycker jag vi bränner bort statliga medel på tidiga satsningar som har dåliga förutsättningar att lyckas på längre sikt. Kraftigt förenklat finns det 5 stora steg som alla behöver finansieras i en sk kommersialiseringsprocess. Vi kan beskriva det som att det krävs att man tar sig över 5 stora trappsteg i processen. Idag klarar vi ganska bra av steg ett och två vilket i princip handlar om att identifiera lite bra idéer och hjälpa dem med forskning, både inom institutioner samt via privata företag. Sedan är det lite svårare att få ut dem på marknaden via bolag som också har råd att marknadsföra och bygga egen organisation men vad vi definitivt inte klarar av utan förlitar oss att marknaden skall lösa är steg 4 och 5 när bolaget skall börja växa och hävda sig på marknader utanför Sverige. Visst det är kraftigt förenklat men vad jag menar är att man skall tordas tala om alla 5 stegen från början, inte bara steg 1 och 2 för annars tycker jag vi riskerar att kasta bort skattemedel i onödan. Att vi förlitar oss på att andra, ofta utlänningar skall finansiera och därmed ta över våra innovationer är det största hotet vi har framför i en kunskapsekonomi och det är en del av faran med sk svenska paradoxen. Den juridiskt dödliga dalen Den andra dödliga dalen idag är den tid man måste bygga upp egen finansiell krigskassa innan man skall ge sig in på nya marknader för att möta nya finansiella och juridiska hinder. Det kommet hända alla som befinner sig i steg 4 och 5 i kommersialiseringsprocessen som jag beskrev tidigare. Så länge som det är enklare att ta någons arbete och forskning, än att göra rätt för sig från början så kvarstår

6 problemet eller kanske paradoxen att vi svenskar kan satsa hur mycket som helst på forskning, men vi kan inte visa upp vilka kopplingar de har till nya jobb i Sverige. Vi måste börja diskutera samt lösa alla 5 steg i denna kommersialiseringstrappa. Om vi inte kan samordna våra offentliga resurser för att skydda våra indirekt offentliga investeringar, dvs det som Staten med hjälp av skatteintäkter genom utbildning och utveckling av individer, teknik och företag på marknaden, oavsett om det handlar om den svenska marknaden, den gemensamma marknaden inom EU eller utanför EU, så måste det ligga i allas intresse att svenska företag och personer skall få rätt, när de har rätt. Detta är det i särklass vanligaste skälet till att innovationer inte resulterar i nya företag ty hur skall ett litet företag kunna konkurrera med ett stort och väletablerat företag som dessutom inte har några utvecklingskostnader så länge som det är ett finansiellt god ide att ta, i stället för att betala, samt det finns ingen polis som kan hävda eller motverka detta? Måste det till att ett kinesiskt eller indiskt stort företag dödar ett stor svenskt företag på marknaden innan man reagerar? Är det inte så inom en sk kunskapsekonomi att Sveriges välfärd och välstånd måste innebära att nya företag etableras och växer i Sverige för att skapa nya jobba här hemma i Sverige? Våra problem är inte de samma som man ställds inför i Grekland, Italien, Spanien eller i Östeuropa. Det handlar som svenska företag på den tyska, engelska, franska och ibland närliggande nordiska marknaden. Det handlar också mycket om svenska företag på den amerikanska, kinesiska, japanska och sydkoreanska marknaden för det är just där vi finner våra verkliga konkurrenter samt potentiella intäkter. Vi skall ge forskare och innovatörer en trygghet som de faktiskt förtjänar ty det handlar om Sveriges framtid och nya arbetstillfällen. Jag känner att den viktigaste frågan för den svenska innovationsstrategin och den svenska paradoxen är hur man hanterar både den finansiella samt juridiska dal som står framför alla företag och innovatörer när de skall kommersialisera sin forskning och skapa tillväxt och nya jobb på marknaden. Dessa dödliga dalar kan ibland hänga ihop och bli en djupare dal, ibland komma efter varandra där den juridiska dalen är den del av den andra dödliga dal man står inför när man skall försöka tjäna pengar på marknaden. Juridiska kostnader blir ofta ett ekonomiskt sänke som gör att företag dör innan de vuxit upp och investerare vet just detta och väljer att avstå investera innan man vet att man finns på marknaden och klarar av att växa, juridiskt och ekonomiskt. Därför måste man avsätta mer resurser, finansiella samt intellektuella till att hjälpa företag att färdas genom dessa dödliga dalar och man behöver då ett längre perspektiv. Kanske 5 kanske 10 år innan företag verkligen står med lite fastare fötter på marknaden. När de hunnit med alla 5 eller i alla fall de första 4 stegen i kommersialiseringstrappan. Dagens externa investerare vill inte att deras pengar går till juridiska omkostnader utan fokus på försäljning och marknadsföring. Sedan vill se självklart investerare kunna göra exit så de kan investera vidare in andra projekt. Vi missar detta med belöningssystem i debatten Jag har suttit med på massor av möten, konferenser och seminarium där det skapas forum, avsiktsförklaringar och massor av bra idéer om vad man kunde göra. Blir det sedan gjort? Nej och det är inte så konstigt då man missar system för belöning och incitament. Varför tror alla att myndigheter, människor och företag skall samarbeta och samverka om de inte ser direkta fördelar? Varför skall utbildningsinstitutioner samverka med näringslivet om de inte ser fördelar för dem själva, samt för sina institutioner? Vi måste få med ett mer utvecklat what s in it for me i hur vi utformar och utvecklar dagens system och processer. Om vi någonsin kommer vilja rätta till våra systemfel, skapa nya resurser för att hjälpa innovatörer att hävda sig på internationella marknader via Patentbolag, Patentombudsmän eller andra liknande resurser så måste vi samtidigt fundera över belöningssystem. Varje enskild individ i systemet måste tjäna på det. Vi måste börja tala om vad PRV och Bolagsverket kan bidra med, men även få ut av att samverka mer? Vilken part skall polis, tull och åklagarmyndigheten ha och hur skall de ersättas och belönas? Vad för ersättningar och belöningar

7 skall det finnas för institutioner som Chalmers, KTH, Stockholm, Lund, Luleås Universitet för att samverka med individer samt företag för att skapa företag och arbetstillfällen nationellt och kanske även regionalt? Det beror också lite hur man mäter på detta för jag tror också vi skulle kunna visa upp en ganska bra utväxling på statlig och offentligt finansierade forskning, fastän det inte uppstår en massa nya svenska forskningsbaserade tillväxtföretag. Det är just därför vi kan se at så många patenträttigheter flyttas från Sverige till andra länder. Detta måste man fundera över och se vilka lösningar och belöningssystem man kan skapa för att få allt att stanna i Sverige. Hur skall Ambassader, Exportrådet, Invest Sweden, Kommerskollegium, Handelskammare etc kunna integreras på ett bra sätt för att lösa olika uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt? Som ett sista skäl för att lösa den svenska paradoxen blir även företagsklimat och produkt- och produktionsinnovationer. Vi måste vara ärliga och också säga att det inte alltid är nya innovationer som gör hela jobbet, det är hur man sedan marknadsför, tillverkar, distribuerar och tar betalt som avgör hur mycket man eventuellt tjänar. Jag har sedan länge försökt skapa mer samarbete mellan tillverkare i Asien och innovatörer i Sverige och Norden för jag se många fördelar om skandinaviska innovationer också kunde vara delar av deras färdiga produkter oavsett om det är telefoner, telefonsystem, bilar eller datorer. Det är bättre att ha en liten del av något än ingenting alls. Produktinnovationer och kostnadseffektivitet är en viktig faktor arbetat att bygga större företag som skapar tillväxt och jobb. Vi måste vara brutalt ärliga kring detta även om vi då känner att vi brister i vår konkurrenskraftighet. Det finns dock utrymme om vi fokuserar på högteknologiska produkter och inser att vissa industrier med all sannolikhet måste avvecklas fortare i Sverige för en växling till hållbar näringslivsutveckling. Vad jag då menar med att vi skall avliva myten om den svenska paradoxen är att vi skall sluta tala om det att vi inte verkar förstå vad som krävs, eller inte ha kunskap eller resurser för att lösa problemet. Detta är en myt och är helt fel. Vi har kunskap och färdigheter att lösa detta med att skapa företag och jobb genom statlig eller offentligt finansierad forskning. Vad vi måste få till är lite mer protektionism i vårt sätt att arbeta samt få till det ledarskap som krävs att börja se mot horisonten, genom alla de 5 stegen inom kommersialiseringstrappan, samt se hur man drar tillbaka detta med fokus på företag och jobb i Sverige. Vi skall sluta och bara lära människor att segla för att sedan peka på havet och be våra innovatörer att bygga sina egna båtar för att segla ut på vinst eller förlust. Vi skall börja ta ansvar för att bygga en egen armada och i stället börja erbjuda båtar, hamnar och system för att ta hand och utveckla svenska innovationer och personer över hela världen med egna protektionistiska målsättningar och strategier i bakfickan. Vi måste tänka om och inse att om vi hjälpa vissa akademiker, ingenjörer och entreprenörer lite extra som kommer det inte bara gagna dessa damer och herrar utan hela svenska folket om vi gör det rätt och kopplar det till svenska företag och svenska jobb. Har vi de ledare vi behöver idag för att samordna vårt innovationsarbete och be dem visa hur de tänker koppla det till företag och jobb i Sverige? Hur hanterar finansiering, kommersialisering och tekniköverföring mellan offentliga och privata aktörer? Hur främjar man samverkan och samarbete mellan offentligt finansierade aktörer och privat näringsliv? Hur bidrar man eller finansierar tvister på olika marknader? Hur pass protektionistiska är systemen på olika marknader för att gagna de egna företaget, i konkurrens med andra? Hur kan man finna en stark koppling till antal investerar skattekrona, till antal företag och i dess förlängning antal nya jobb? Detta är några av de frågor jag skulle vilja söka svar på i en kommande doktorsavhandling inom innovationsvetenskap som jag hoppas kunna finansiera. Till dess vill jag önska er alla en skön sommar och tänkte lite vad ni skulle vilja ändra på inom innovationslandskapet Sverige? Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap.

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Att göra för nya Småföretagarministern Nu hoppas jag att vi alla förmodligen bestämt oss vem eller vilka vi tänker rösta på den 19:e september. Var man än står inom det politiska landskapet så hoppas jag

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Lär dig dansa med de stora elefanterna Jag hann tyvärr inte skriva något månadsbrev inom innovation och entreprenörskap förra månaden så jag skickar härmed ett för både november och december, det sista

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!

Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Jag har nu rest i Asien en månad för några klientuppdrag, bedriva lite marknadsundersökningar och prata med människor som gör affärer i Asien. Jag har bifogat

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Internationell kommersialisering av innovationer,

Internationell kommersialisering av innovationer, Internationell kommersialisering av innovationer, varumärkesutvidning samt dynamisk länk mellan ALMI och Exportrådet. Jag har ägnat tid i januari och februari om att skriva ett debattinlägg/förslag till

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Dags att se över det innovativa landskapet

Dags att se över det innovativa landskapet Dags att se över det innovativa landskapet Jag hoppas alla haft en skön jul och nyårshelg även om det inte blev särskilt mycket snö, speciellt för oss i Stockholm. Nu är vi nog alla mitt uppe i våra projekt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

Entreprenören och tillväxtdilemmat

Entreprenören och tillväxtdilemmat Entreprenören och tillväxtdilemmat Per Davidsson Internationella Handelshögskolan, Jönköping ESBRI 25/9 2003 1 Doktorand Davidsson 1985 Teorien säger: Alla kan, bör och vill växa Tittomkringen säger: Det

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n SWEDEN HOUSE of AB (publ) u.n Investeringsförslag med inbyggd möjlighet till VINSTSÄKRING: Om bolaget följer sin plan så kommer du att erbjudas följande: Återköp av upp till 30% av dina aktier för 2 kr

Läs mer