Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap"

Transkript

1 Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap för många är att någon tar befälet men när man lär sig leda ett företag eller en grupp av människor så är det inte bara att öppna en bok, skriva ned en strategi, kanske snygg affärsplan, som alla sedan kommer följa till punkt och pricka. Min egen erfarenhet är att verkligheten sällan överensstämmer med planen och min egen livsresa har mer handlat om att anpassa mig till andra och till händelser som styr mitt liv och företag. Personligen känner jag att jag troligen mer leds av händelser, än att jag alltid leder det som skall hända med mig och mitt företag varje dag. För mig har ledarskap som sagt sällan handlat om hur jag tar befälet för allt och alla börjar följer efter mig utan motstånd. Det har skrivits mycket om bortgångna Steve Jobs, grundare av Apple, som mer levt efter en livsfilosofi att han själv är den som skapar och leder på egen hand. Ibland var han framgångsrik, ibland inte, men har lyckades till slut skapa ett mycket starkt Apple och många fina produkter. Jag tror att under den större delen av sin yrkeskarriär så kunde han verkligen leva genom fokus på att leda, inte ledas. Detta gäller dock inte mig och inte heller de flesta ledare jag träffat under åren. För mig har ledarskap mer handlat om att lära känna mig själv samt hur jag och andra i en grupp utvecklar färdigheter för att hantera tvivel och förändring samt modet att söka upp nya kunder och affärer. Låter enkelt men många klarar inte av just detta, dvs att skapa nya affärer genom både mod och kunskap. Det handlar om att lära sig vara öppen för nya människor, idéer och tankar samt hur man navigerar sig fram på svåra marknader och bredvid många konkurrenter. För mig handlar ledarskap om att bygga förtroende, vänskap och andra relationsorienterade tillgångar som jag brukar kalla individkapital inom och utanför företaget. Affärer och ledarskap handlar mycket om relationer och tillit. Får man inte misslyckas? Den som inte tvivlar på sig själv och sin organisation från tid till annan känner sig själv ganska dåligt tror jag eller så har en mycket skev bild av sig själv och sina egna färdigheter. Vi svenskar är ganska dåliga på att acceptera att vi och andra misslyckas även om att det är i just misslyckanden man kan lära sig mycket. Jag tycker man allt för ofta träffar ledare som

2 gömmer sig bakom skrivbord, rutiner och strategier som de vill att man skall arbeta efter. De vågar inte att prova vingarna utan föredrar sina gamla ramar och jag känner motstånd från människor som är mer rädda för att misslyckas än hungriga på att lyckas. Hantera förändring innebär att hantera människors rädsla och man måste ofta börja med sig själv. Det påminner lite om elitidrottare som inte längre blir nervös inför en tävling och där med tappar den extra skärpa man ofta behöver för att prestera. Det är ofta denna typ av nervositet, tvivel men ändå i kombination med färdighet, kunskap och mod som gör att man lyckas och vinner. Vi måste alltså bli lite mer nervösa men fortfarande med mod att misslyckas. Förändring är naturligt och bra, men folks reaktion på förändring är oförutsägbar och irrationell. Som ledare känner jag att man måste utveckla färdigheter att möta dessa oförutsägbara människor men också händelser på marknaden. En del lyssnar inte, en del gråter, en del skriker men en del lyssnar, frågar, utmanar och hjälper dig sedan nå dina mål om du har övertygat genom att lyssna och argumentera. Du skall inte vara rädd för dessa människor som lyssnar och frågar, det är ditt ansvar att identifiera dem, lyssna på dem men också argumentera för det är er relation och det ni gör tillsammans som gör att ni lyckas. Motstånd mot förändring kommer från en rädsla för det okända eller en förväntan om förlust. Problemet jag ser i stora organisationer samt inom offentlig förvaltning är människor som gömmer sig bakom titlar eller byråkrati för att motarbeta förändring. Det är också därför som jag blir få frustrerad när jag läser annonser för offentliga uppdrag eller möter de människor som rekryterar till dessa organisationer för man söker helt enkelt inte nya idéer, man söker inte kompetens för förändring. Man söker trygga administratörer som skall rätta sig in i gamla led. Vad man som ledare måste göra är då att belysa och diskutera individers motstånd mot förändring samt hur de uppfattar förändringen. Vad jag saknar är ofta ledare som klarar och vill göra detta. Driver man inte företaget själv eller tjänar på förändring så finns det inte motivationen att ta fighten. Jag känner starkt idag när vi diskuterar innovationssystemen i Sverige att vi inte har ledare som söker förändring. Ledare i små och medelstora företag har ofta inte lyxen att inte fundera över förändring utan måste lära sig att ta dessa diskussioner, utmana sig själv, företaget eller organisationen varje dag. Annars är det stor risk att man går under en dag när det blåser lite. Jag anser, och är knappast unik i detta, att inget är lika viktig för långsiktig överlevnad än att våra ledare utveckla färdigheter för att hantera förändring. Jag tycker alltså vi skall utveckla våra färdigheter att ledas, för det hjälper oss att leda. Många företagsledare med begränsade resurser måste lära sig konsten att lyssna, anpassa sig men också hantera förändring och det innebär att lära sig hur man leds av andra eller annat. Hemligheten att lyckas långsiktigt tror jag ligger mycket i hur pass mycket du klarar av att utveckla dina medarbetares kunskap och förståelse för förändring. Det handlar ofta inte om att bygga affärsstrategier, utan människor som affärskvinnor och affärsmän. Fler känner verkligt ansvar för företaget. Som jag skrev tidigare så kommer motstånd mot förändring ofta från en rädsla för det okända eller en förväntan om förlust, något negativt för personen som kanske minskat förtroende, mindre lön, en sämre position inom företaget eller annat. Visst heter det if it aint broken, dont fix it men om något är fel eller på väg att gå snett så måste man också

3 kunna utmana sig själv och andra. En persons grad av motstånd mot förändringar är ofta beroende av om de uppfattar förändringen som bra eller dåliga, först ur sin egen (individens) synvinkel, sedan gruppens. Din uppgift som ledare blir ofta att hantera båda, först individens oro kring förändring och sedan gruppens. Ditt jobb som ledare är att hantera deras motstånd från båda synvinklar men jag vill poängtera att det börjar med dig själv. För många ledare jag mött verkar veta vad man skall göra men kan inte göra det själv. Möta dina egna tvivel, oro och rädsla för att göra saker fel. Jag har mött många som ser fel hos andra men inte hos sig själva och de klarar inte av att göra allt själv som de påstår sig veta bör och skall göras. All förändring är också inte negativ, en befordran är självklart en positiv och bra förändring hos många även om det också kan skapa rädsla och tvivel hos en del människor. Har du en anställd som tvivlar på sin förmåga att hantera det nya jobbet får du starkt motstånd mot denna förändring. De kommer att ge dig alla typer av orsaker till varför de inte kan eller vill, ofta inte den riktiga. Vi som studerar förhandling ur en säljares synvinkel får ofta lära oss att första invändningen inte är det verkliga, utan en rökridå. Om man möter denna rädsla för förändringar hos människor så måste man lära sig att sälja in förändringen. Om du försöker göra avslut som säljare utan att förstå din kund så misslyckas du ofta. Om du försöker köra över motstånd hos medarbetare utan att lära känna dem så kommer du att misslyckas. Du kan leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka Jag är verkligen inte en ledarskapsexpert och tror ärligt talat att det inte finns lika många sådana som det finns managementböcker. Vad jag ofta finner är dock människor som blir experter på deras egen vardag och organisation. Det finns en del som lärt sig fråga och söka nya idéer och det är ofta de som blir mest framgångsrika under det långa loppet. Nyligen bortgångna Steve Jobs myntade att det är vandringen som är målet, det finns inte ett enda mål. Det enda jag själv lärt mig som ledare och som verkar fungera för mig är att vara så ärlig och öppen som möjligt. Definiera och motivera förändring för alla det berör så detaljerat och så tidigt som möjligt. Jag har haft många problemsituationer i mitt yrkesliv och visst lever jag ibland efter devisen; den som finner tid finner råd. Man kan inte ta alla konflikter precis i stormens öga, man måste ibland ta ett steg åt sidan för att fundera. Tidigare var jag för snabb att konfrontera saker och människor vilket skapade onödiga tvister och situationer. Det stora problemet jag haft själv under mina år, samt vet av erfarenhet att många andra har, speciellt svenska chefer, är bristen på bollplank och mentorer som man kan vara helt ärlig med utan att spela ett spel. Vi har skapat en affärskultur där man egentligen inte vill bjuda på sig själv, blotta sina brister, fel och rädslor. Det handlar mer om att hävda sig, påstå saker och komma med lösningar som man egentligen inte vet fungerar. Jag känner igen mig själv i detta men kan i alla fall säga att jag under åren utvecklat en viss sjukdomsinsikt och arbetar med detta nära på varje dag. Jag tycker att bra ledarskap i svängiga förändringstider handlar om att förstå, uppdatera och låta sig ledas i effektivt genom samtal och händelser. Tyvärr har för många för dålig insikt om att förändring måste ske så man hinner gå under innan man förändrar något till det bättre. För att förstå måste man definiera vad som är fel och vad man troligen behöver göra för att

4 lyckas bättre. Definition av problem och i bästa fall lösning är inte något man kommer på själv utan en två- eller mångvägskommunikation med ett antal personer. Förutom att definiera problemet, måste du få de anställda att definiera orsakerna bakom deras motstånd. Sedan måste man genom samtal få fram vad som förändras och varför. Du måste också förstå andras ovilja innan de kan acceptera dina förslag och i bästa fall lösningar. Jag tycker vi som försöker bilda opinion inom innovation och entreprenörskap måste inse att vi har misslyckats de senaste 20 åren. Vi har pekat på problem, ibland kommit med många bra förslag men vi har inte lyckats att verkligen påverka. Vad är det vi gör fel, eller är det fel på oss människor som kommer med dessa förslag? Jag tycker vi kan kritisera oss själva att vi är dåliga på att möta de rädslor som måste skapas inom organisationer när vi utmanar hur man gör saker samt vem som gör vad. Frågan är dock om det inte är våra politiska ledare som via sina närmsta chefer skall möta och hantera detta på ett effektivt sätt? Gör man detta idag? Jag är inte säker men alla kan fundera över vad man själv gör och tänker. Vi som arbetar med att belysa problem bör även vara självkritiska och medge att vi har inte varit framgångsrika med att definiera orsakerna bakom motstånd till förändring för annars skulle mycket mer ha gjorts inom detta område de senaste 20 åren. När man arbetar med förändringar, speciellt med ledarskapsfrågor i sk kunskapsföretag inom vilket jag verkar i många år så handlar ledarskap om att utveckla relationer men också empati, dvs verkligen förstå de människor som man jobbar med dagligen. Du måste hjälpa människor att förstå men också förstå deras drivkrafter och behov. Jag känner att vi opinionsbildare misslyckats för vi har under många år dragit och slitit vår häst till vattnet, men vi klarar inte av att få den att dricka. Varför? Vi har inte kunna ge ett bra svar tycker jag. Alla som jag arbetat för och med inom förändringsprojekt vill veta vad förändringen kommer att bli och när det kommer hända, men de vill också veta varför. Jag tycker vi kunde arbeta mer med att berätta om alla fördelar med att dricka vattnet men vi måste förstå människors behov av vinst, belöning eller fördel av våra förslag för att det inte räcker med att man skall känna tillfredsställelse för de stora fördelar man kan skapa om man inte går ned på individnivå. Vi är skapta att tänka på oss själva först, sedan andra, inte tvärt om. Möt individen mer och hans/hennes behov Varför förändra nu? Varför kan inte saker finns kvar som de alltid varit? Varför är det som händer med mig personligen och gruppen? Varför inte vänta och fundera mer? Jag kan inte undgå att känna alla vi som verkligen vill utveckla svenska innovationssystem, måste tänka om och bättre förstå dagens medarbetare (tjänstemän) och vad deras behov och drivkrafter är när vi formulerar nya förslag. Jag tror redan många vet vad det är vi borde göra men väljer att inte göra det för man kanske inte riktigt förstår förändringen, speciellt när det gäller de egna behoven och drivkrafterna. Skall man lyckas med att förändra så är det viktigt att alla förstår vad som inte förändras. Inte bara utmana alla brister och fel utan även ge personer stöd eller livlina, något att hålla sig till när de står inför osäkerhet och förändringens vindar. Du måste ledare i företag och vi som opinionsbildare måste förstå dessa personers specifika

5 rädsla. Vad är de bekymrade över? Hur starkt känner de motstånd och rädsla? Har de uppfattar det som en bra eller ett dåligt förslag? Försök inte att rationalisera saker för fel personer. Jag undrar inte om vi sedan länge försökt att rationalisera och övertyga politiker som i alla fall kanske varken vill eller kan förändra även om man tror sig kunna. Har man inte ledarskapet att kunna ändra allt från botten upp, så lyckas man sällen från toppen ned. Jag har sagt att vi måste skapa ett toppstyrt ledarskap med god förståelse för gräsrötterna. Vad vi kanske också måste säga är att vi måste skapa belöningar och fördelar för mellanled. Vi har gott om generaldirektörer, chefer, ansvariga mm som har möjlighet att motarbeta och argumentera emot förändring. Det är bra för de har kunskap om vardagen och en viktig röst men om vi på allvar söker förändring så måste vi tänka som på ett företag. Vi måste se alla till alla individer och grupper i våra förslag, för att lyckas med ett verkligt förändringsarbete. Detta tycker jag vi saknar inom de rapporter, böcker och förslag vi kan läsa om när det gäller innovationssystemen Sverige. Innan vi slutligen skapar ett förslag måste vi vara bättre på att ta in remissvar och en typ av MBL-förhandling. Vi måste börja arbeta med what s in it for me för alla inblandade. Fokusera mer på att öppna upp kanaler för uppriktig kommunikation mellan parter (som du skulle gjort med anställda) så att de förstår vad som kommer och vad det betyder för dem. Skall man lyckas med verklig förändring som många frågar efter inom innovation och entreprenörsarbetet i Sverige så måste vi alla bli mycket bättre på just detta tror jag. Det handlar om att titta både på fötter och horisont Driver man teknikföretag så handlar det ofta mer om att driva ett verkligt kunskapsföretag än att driva en fabrik. Inget är viktigare än kunskap i skolan men jag satt nyligen och talade med en skolchef som jag frågade; hur pass mycket arbetar du med att utveckla dina rektorer och personal per arbetsvecka? Är det 5 %, 10 % eller mindre? Han medgav mycket lite men ville ta upp detta med alla för att belysa detta problem. Vi fastnar ofta i våra i vardagsproblem och glömmer fästa blicken mot nya mål. Vi tävlar mot grannen utan att förstå att man måste se mot horisonten om man skall vinna ett OS eller VM-guld, då räcker det inte med att bara fundera över om man kan springa snabbare än grannen. Sedan har jag också sett gott om exempel på det omvända, dvs man talar om att man skulle kunna eller vinna ett OS-guld men har inte kommit på hur man skall ta sig dit. Det finns gott om ledare som verkar helt låsta vid sina drömmar om framtiden. Själv tycker jag en del av dem behöver utveckla färdigheter att klara av sin vardag först. Har nu träffat en hel del sk entreprenörer som söker kapital och finansiering för sina idéer eller innovationer som inte kan svara på frågan; om du nu inte får en enda krona till ditt projekt, vad tänker du då göra för att ändå komma vidare och nå dina mål? Det handlar om att ta egna steg och eget ansvar för att bygga sin framtid. Vill du vinna ett OS-guld så skall man börja träna, tävla mot grannen, sedan tävla internationellt för att steg för steg nå sina mål. Då jag arbetat mycket inom IT-branschen men även nära många miljöteknikföretag kan jag också möta det helt motsatta, speciellt ute i landet där många har sakta men säkert byggt upp sina verksamheter. De är kreativa, innovativa ledare men som jag tycker allt för mycket tittar på sina fötter och vardagsproblem. De funderar inte över var de vill finnas om 10 år

6 samt hur de skall ta sig dig. Omvärldsbevakningen är lika med noll och jag tycker också att vi brister där om vi verkligen skall bli duktiga på näringslivsutveckling unt om i landet. Vi måste tillsammans självklart fokusera på akuta problem men också lyfta blicken mot horisonten för att ta steg som tar oss vidare inte snubbla vidare bland alla vardagsproblem. Vi behöver då tränare och system som klarar detta, att förstå vardagen men också omvärlden och som kan hjälpa oss lyfta blicken mot ett OS-guld. Företag och entreprenörer måste troligen få mer hjälp att bryta sina mönster. Sedan kommer vi inte förbi det faktum att vi gör mycket bra men inte alls lyckats skapa det bästa möjliga miljö för att bygga företag ur all den forskning och utbildning vi satsar på runt om i Sverige. Vi har i över 10 år haft en debatt om det finns en svensk paradox eller inte. Det finns gott om duktiga personer som håller ihop vårt innovationssystem men är det verkligen den språngbräda vi behöver för att skapa välstånd för framtiden så vi inte behöver jobba fram till att vi är 75 för att kunna behålla hus och hem när vi blir gamla. Hur står vi oss i jämförelse med våra konkurrenter. Vi behöver analysera detta bättre. Jag tror att vi kanske inte är så bra på kommersialisering som många tror utan vi måste arbeta mer med kunskap kring kommersialisering, rådgivning samt tillgång till finansiering som är stora hinder idag. Vi måste utmana våra system och regelverk mer för fokus måste börja bli mer på resultatet, än systemet, dvs inte fokusera på hur vi gör det bara utan på vad vi får gjort. Jag misstänker att det kommer handla om att vi blir bättre på att leda, i stället för att ledas runt av tjänstemän, utländska politiker och vad de kan tänkas hitta på för dagen. Vi måste se över innovationslandskapet i Sverige, utveckla vår personal. förbättra våra organisationer, regelverk och system men vi måste också förstå alla intressenter bättre om vi vill få igenom våra förändringar. Vi som önskar förändring kan lyckas övertyga en politiker eller två men ingen av dem klarar av att utmana systemen som de ser ut idag. Jag tycker nog att många av våra förslag tar sikte på horisonten, utan att klara av att möta problematiken i vardagen. Jag menar då att finna belöningar, lösningar och möta oro och rädsla hos de som utför arbetat idag. Våra generaldirektörer, chefer, tjänstemän och andra behöver också se över sin egen vardag. Vi har alla familjer att försörja och bär på oro och rädsla mot förändringar. Det handlar troligen om att toppstyra mer men samtidigt öka förståelse för gräsrötter. Vardagen för många ledare idag är att ledas på bästa möjliga sätt men det är verkligen dags att börja leda ett innovationssystem som kan kopplas till ekonomisk tillväxt och nya jobb. Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation och entreprenörskap.

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Hur lyckas med förändring?

Hur lyckas med förändring? 1 Hur lyckas med förändring? Mattias Hermansson, förändringsledare 2 Agenda förändringsmättnad förändringsledning ledarskap och samarbete fokus 3 Vem är Mattias Hermansson? Förändringsledare Chef Föreläsare

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist.

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. En chef måste man följa, en ledare vill man följa. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. De stora ledarna

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv.

Det handlar inte om att bli någon annan än den du är utan att våga vara mer av dig själv. Inledning Att vara chef att vara ledare! Vad innebär det? Varför vill jag vara ledare? Och hur lär man sig att vara det? Viktiga frågor som inte alltid är så lätta att svara på. Delvis beroende på att

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen.

andra... då vill den andra personen plötsligt träffa dig igen. Högkänslighet Comfort Zone, november 2008 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring.

Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi För att förstå varför vissa agerar som de gör måste vi först förstå de psykologiska grunderna vid en förändring. Förändringspsykologi omfattar kunskapen om vad som gör människor benägna

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Att våga, vilja och vinna tillsammans

Att våga, vilja och vinna tillsammans Att våga, vilja och vinna tillsammans Referat av Gudrun Hjorth Fotograf: Gudrun Hjorth Anette Norberg visste att lagkamraterna inte skulle klandra henne om hon missade den avgörande stenen i OS-finalen

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Riktlinjer för avgång och avveckling

Riktlinjer för avgång och avveckling Riktlinjer för avgång och avveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR AVGÅNG OCH AVVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Avveckling av personal är en uppgift som kräver

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Att leda osäkra och komplexa projekt

Att leda osäkra och komplexa projekt Att leda osäkra och komplexa projekt Vad är problemet? Ett ledarskap som fokuserar på tydlig standardisering samt hård styrning och kontroll resulterar ofta i ineffektivitet, bristande ansvarstagande hos

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap

Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1998 2003 Böckerna Varumärkets inre värden och Mänskligt Ledarskap, har lagt grunden för utvecklingen av UID FutureMap 1 UID FutureMap är en Mindmap för en kreativ och hållbar framtid. UID FutureMap är

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Boksammanfattning. Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. 10-gångersföretagen

Boksammanfattning. Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. 10-gångersföretagen Boksammanfattning Great by Choice Hur några företag blomstrar trots osäkerhet, kaos och (o)tur. Vi lever i en ständigt föränderlig värld och ingen av oss kan förutspå vad som kommer att hända i framtiden.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer