Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg!"

Transkript

1 Stormen nalkas från öst, patentstorm på väg! Jag har nu rest i Asien en månad för några klientuppdrag, bedriva lite marknadsundersökningar och prata med människor som gör affärer i Asien. Jag har bifogat mitt nyhetsbrev från B-Open Nordic för de som är lite extra intresserad av affärer i Asien. Vad som står klart är att konsumenttåget går för full fart och de flesta nordiska småföretagen finns inte med över huvud taget. En del av våra stora har börjat röra på sig, H&M har t.ex. öppnat butiker i Kina men när jag lyssnade på radion i Kina så uttalade en modereporter sig om detta nya modeföretag som tyska H&M. Synd att de inte lyckats marknadsföra varumärket Sverige bättre men jag tror i alla fall att H&M kommer göra bra ifrån sig i Kina. Jag har också under min resa läst ett betänkande (SOU 2006:80) av professor Ove Granstrand från Chalmers som heter Patent och innovationer för tillväxt och välfärd. Jag tror att en del som får detta nyhetsbrev har varit med och bidragit till detta betänkande. Det talas om Patentekonomi i detta betänkande och det kan väl enklast förklaras som sambandet mellan innovation och ekonomi, både samhälls- och företagsekonomi. Alla som är intresserade av ämnet kan beställa betänkandet via Jure, jag betalade 450 SEK för mitt exemplar, eller så kan man gå till Regeringens hemsida 1 för att ladda ned en PDF-version. Jag kunde inte själv se några nya revolutionerande förslag som många av oss inte redan kände till men vi kan väl säga att man återigen bekräftar många av de brister och behov vi ser på marknaden idag. Jag förstår att professor Granstrand begränsar sin analys till det uppdrag han fått av Staten, i detta fall av Näringsdepartementet. Intressant läsning för innovationsintresserade och jag rekommendera den för egen reflektion. Fokus för hela skriften är dock patent och det är bara en del av de sk intellektuella tillgängarna. Svenska företag talar mycket om ny teknik och skyddet av intellektuella tillgångar. De flesta diskussioner fastnar då vid patent som i sig är ett komplext område. Skulle man göra en översyn med koppling till ekonomi tycker jag själv att man skall utvidga sig att fundera över varumärke, mönster, upphovsrätt och affärshemligheter som täcker mycket av vad man idag bygger företag kring. Jag skulle föredra om vi alla talar om vår nya IP-ekonomi, som en del av Kunskapsekonomi, för det är mycket mer än patent vi skall bygga morgondagens Sverige genom en stark Kunskapsekonomi. Professor Granstrand har många bra förslag, samt en del som jag är lite fundersam över. Han vill öppna upp för fler områden för patentskydd i Europa som mjukvara (databehandling), affärsmetoder och medicinska behandlingsmetoder för det skulle underlätta för småföretag. Vi skulle kunna kalla det en anpassning till USA. Jag är själv för patent på mjukvara, men emot affärsmetoder och kanske även och medicinska behandlingsmetoder. Jag skulle vara öppen för patent på medicinska behandlingsmetoder om man kunde visa att det skulle ge en uppsjö av nya innovation av människor på Europas sjukhus som resulterar i bättre hälsa för oss alla. Patent på affärsmetoder kan vara bra i vissa fall men har också en baksida som kan välta stora system så jag tror inte på detta. Mjukvara är ett stort ämne men jag tycker själv inte att patentskydd som sådant är problemet, utan hur vi definierar skyddsobjektet och skyddsomfång på ett bra sätt

2 Förslag som jag tycker är bra är: mer och billigare rådgivning för små företag, mer såddfinansiering genom statligt riskkapital, bättre förståelse för patent och IPR i alla skolor och institutioner genom att generellt höja medvetenheten för patent och IPR, fler kompetenscentra för IP med fokus på affärsutveckling, fler professurer inom IPR, nya certifieringsystem av konsulter och rådgivare, priser och tävlingar med fokus på innovation, förslag om specialdomstolar och bättre sk tvist-ekonomi. Djupare studie kring tvist-ekonomi saknas. Saker som jag inte tycker känns aktuella är flera stora och nationella studier kring ämnet. Jag tycker också man inte alls har behandlat problematiken kring tvist-ekonomi men det var troligen inte uppdraget från Staten. Ni som läser mina nyhetsbrev förstår att jag tycker att man skall börja i rätt ända av problemet. Det är ingen idé att söka billigare vägar att patentera innovationer om patentskydd som sådant inte i praktiken har ett värde för den enskilda innovatören. Kommersiellt värdefulla patent hamnar alltid i domstol och vi måste ha system som hjälper innovatörer att finansiera tvister. De förslag som förespråkar försäkring är bättre än ingenting, men de räcker inte. Professor Granstrand tycker att när det gäller PRV och andra institutioner så står vi inför ett Kontraktionsalternativ eller Expansionsalternativ 2. Det innebär helt kort att vi drar ned resurserna för PRV, eller så utvecklar vi myndigheten. Samtidigt konstaterar man att just PRV är den myndighet/institution som utbildar mest inom IPR så jag hoppas att staten till slut fastnar för en Expansionsstrategi och att PRV kan bli ledande inom arbetet med att utbilda alla vidare inom IPR. Professor Granstrand hade också tankar om att PRV skulle utföra sk icke bindande valitet- och intrångsbedömningar med syfte att underlätta processen vid tvist (dvs som ett steg i tvist-ekonomin). Jag håller helt med och hade exakt samma ambition när jag föreslog ARNI (Allmänna reklamationsnämnden för innovatörer) som jag hoppas blir verklighet i någon form. Asien har idag ett klart fokus på Innovations-ekonomi. Jag har som sagt rest en månad bland företag i Asien. Vi vet alla att Kinas ekonomi går som tåget, tyvärr är inte nordiska små och medelstora företag riktigt med på resan. Kinas ekonomi växer med mer än 10%. Taiwans ekonomi växte enligt Academica Sinica ca 4.2% förra året men kommer ligga på ca 5% eller bättre i år. Professor Granstrand skriver om att vi troligen kommer se en aggressivare patentpolitik från Asien från länder som Kina, Taiwan, Sydkorea men vi behöver inte vänta på den. Vi är mitt inne i en aggressiv strategi från Asien. Sydkorea och Japan har sedan länge Innovationsstrategier som samordnas på regeringsnivå och patentskydd är en viktig del i strategin. Taiwan började samordna sina resurser för ca 10 år sedan, Kina har nyligen börjat röra på sig. När det gäller patent så har Kina rusat från till ca patentansökningar på 7-8 år för den inhemska marknaden. När det gäller Taiwan så har de idag ca ansökningar varav ca kommer från inhemska bolag. Resterande ca från utländska bolag. Taiwan har en stadig tillväxt av patentansökningar och man börjar även växa inom varumärken och globala varumärkesstrategier. Taiwan som land har också ett antal program och tävlingar som är skapade för att främja innovationsarbetet och att företag skall börjar tänka på att skapa egna globala varumärken. Det finns fortfarande ett problem med piratkopiering i Kina och Taiwan. Man vill gärna visa upp att man tar i med hårdhandskarna och man har kommit ganska långt i Taiwan. Det finns nära på inget företag i Taiwan som har ambition att sälja på export som sedan ägnar sig åt piratkopiering. Kina har inte nått lika långt. Medan jag var i Taiwan så berättade media 2 Läs sid 283 till 285 i Patent och innovationer för tillväxt och välfärd, SOU 2006:80. 2

3 att man gjort tillslag hos ett litet företag som hade 42 DVD-brännare och ca piratkopierade filmer i lager. Debatten i Sverige verkar mest handla om integritet medan man i Asien fokuserar sig på att börja stävja de som vill dra kommersiella fördelar av att använda material med annans upphovsrätt. Vi har väl egentligen samma problem i Sverige och Norden men debatten handlar än så länge mest om integritet. När det gäller IT och Telekom så skulle jag vilja säga att Taiwan nästan hunnit ifatt Sverige som Innovations-ekonomi på de senaste 20 åren och att vi står på ungefär samma position i utvecklingen. Jag tycker själv att Sverige och Taiwan påminner om varandra inom många områden. Vi har båda ett starkt fokus på IT, Telekom, Biotech och viss verkstadsindustri. Taiwan är idag oerhört starkta inom IT där 7 av de 10 mest värdefulla varumärken i Taiwan är IT-relaterade, det mest värdefull varumärket just nu är Trend Micro inom IT och säkerhet (värt 11.3 miljarder USD enligt Taiwan Brand). Kina befinner sig idag 2007 på den plats Taiwan var 1985, frågan vi alla kan ställa oss är hur lång tid de tar för Kina att hinna ifatt oss? 5, 10 eller kanske 15 år? De flesta affärsmän jag mötte finner det rimligt att tro att det kommer ta ca 10 år innan vi ser verkligen etablerade globala varumärken från Kina men det kan också gå snabbare. Alla är överens om att det inte tar 20 år. T a iw a n T a iw a n o c h S ve ri ge F okus på pri s oc h bi l l i g ti l l v e rkni ng (O EM/ O D M) F okus på pri s, de s i gn oc h eget v a rum ä rke Sol uti on Prov i de r (W orl d W i de ) K i n a Självklart är inte alla företag i Taiwan eller Sverige sk solutions providers men vi producerar båda företag och innovationer som skulle anses vara Born Global och det handlar bara om att förädla dessa innovationer på bästa sätt. Det gör vi båda genom att skapa egna varumärken, patent och mönsterskydd. Vi söker internationella partnerskap inom distribution, finansiering eller tekniköverföring för att se till att vi själva kan erbjuda bästa möjliga produkter för marknaden på internationell basis. Taiwan verkar göra vad vi i Sverige också vill göra. Taiwan har länge vetat att man vuxit som ekonomi genom att vara billigare än andra och att man varit duktig på kostnadseffektiv produktion. Det kommer inte gälla för evigt och det gäller att bredda sig samt satsa på egna innovationer. Detta var varit en långsiktig plan och man har ägnat de senaste 10 åren åt att hjälpa företag med att bygga varumärke, samt skapa nya företag i nya branscher. Professor Granstad har i sitt betänkande föreslagit mer tävlingar och utmärkelse inom innovation. Taiwan har gjorde detta sedan länge. Man har priser och tävlingar som Taiwan Excellence står för, vilket är en organisation under Buerau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs i Taiwan. De ansvarar för olika hemsidor och organisationer som t.ex. Taiwan Brands 3 och alla dessa 3 Taiwan Brands, hemsida 3

4 organisationer etc har ett gemensamt fokus: att se till att bygga starka varumärken i Taiwan på en internationell marknad och se till att företag kommer ur prispressarfällan. Det gäller att se över vad man sysslar med just nu, samtidigt som man måste försöka dra nytta av tillväxtekonomier som Kina och Indien på bästa sätt. Jag tror det är farligt och naivt om vi tror att vi i Sverige är smartare än kineser, japaner, koreaner eller indier för det är vi inte. Vi har lite mer erfarenhet av modern teknikorienterat entreprenörskap och hur man leder och driver riktiga kunskapsföretag. Frågan är dock om vi kan förvalta och förädla dessa kunskaper? Jag är inte säker, men det finns förutsättningar men vi måste samordna och styra detta från toppen, från Regeringskansliet. Frågan är om de känner samma oro i Regeringskansliet? Kanske lite men prioriterar lite annorlunda. Jag talade med olika personer inom Taiwan Trade och de berättade att det just nu finns 6 fokusområden för Taiwan: föda och underhålla entreprenörskapet, skapa och hjälpa till att finansiera innovativa projekt, skapa fler varumärkes-samarbeten mellan etablerade varumärken i Taiwan och nya innovation från enskilda personer eller småföretag, skapa statligt finansierad varumärkesråd med fokus på kommersiell rådgivning, skapa informationsplattformar där företag lätt kan finna råd och till sist skapa plattformar och system för att hjälpa företag med varumärkesstrategier för att marknadsföra nya och kända varumärken från Taiwan. Jag har inte studerat eller analyserat dessa program och organisationer i detalj men det verkar som man arbetar i Taiwan ungefär som vi gör i Sverige. Skillnaden är att ansvaret för dessa resurser är mer spritt i Sverige mellan privata initiativ, näringsliv och Staten medan det i Taiwan är mer samordnat och strukturerat från Staten och ned till företagen. Nytänkande inom Biotech och Entreprenörskap Taiwan har länge haft fokus på att bli bäst inom IT och de har byggt många bra ITföretag, nu har man fokus på Biotech. Taiwan röstade igenom en ny Biotech-lag medan jag var i Taiwan och många anser detta vara ett mycket stort steg framåt för innovationsarbetet i Taiwan, likt det man hade i USA när man införde den sk Bayh-Dole Act 4. Ett av de viktigare resultaten i USA är att universitet och statliga institutioner lärt sig affärsutveckling och etablerar regelmässigt egna affärsutvecklingskontor sk TTO (Technology Transfer Offices). Dessa kontor ansvarar för att utvärdera vad som kan anses vara kommersiellt och bör patentsökas, sedan tar den hand om registrering och skydd samt licens och tekniköverföring. Alla universitet och forskare vill ha mer pengar och resurser för att utveckla sin forskning vidare, detta har blivit ett bra sätt i USA att generera egna resurser samtidigt som det skapar många samarbeten mellan den akademiska världen och det privata näringslivet. Det skapar också en hel del nya företag varav en del växer upp och blir riktigt stora. Jag vet inte om man kan förvänta sig samma effekt i Taiwan men det kommer bli mer fokus på affärsutveckling och egna sk TTO. Vad jag fått veta om denna nya Biotech-lag i Taiwan är att den kommer ge två viktiga fördelar på marknaden: först skall det bli lättare för företag att själva finansiera egen forskning, sedan skall det också bli lättare för intitutioner eller enskilda forskare att hitta nya kommersiella partner för institutionens forskning. Detta kommer inte bara gälla rena Biotech-företag utan även läkemedelsföretag eller företag som tillverkar verktyg eller speciell utrustning man behöver inom medicinska behandlingsmetoder. 4 Patent and Trademark Law Amendment Act of l980, kallas oftas The Bayh Dole Act och handlar om en uppdatering av Paten och Varumärkeslagen i USA där man gav store utrymme för intititutioner arr själva söka avtal och finansiella resurser genom tekniköverföring till privata näringslivet. 4

5 Stöd för forskning och utveckling består mycket av skatteavdrag. Företag kan dra av 35% av utvecklingskostnaderna mot bolagsskatten under maximalt 5 år. Om nya projekt kräver en stor ökning om av forskningsutgifter så kan företag dra av 50% av denna ökning mot bolagskatten. Företag som vill stimulera nyckelpersoner och anställda skall även kunna erbjuda aktieoptioner utan att anställda skall drabbas av inkomstskatt för denna bonus eller incitament. Det skall också bli lättare för alla institutioner att söka nya partners och investerare för tekniköverföring eller finansiering av forskning, den effekt som Bayh-Dole främst hade i USA. Taiwan har i sikte att försöka skapa ett bra system med starka incitament för forskning. Alla dessa nya förslag ersätter inte behov av riskkapital, interna partnerskap etc men det är tanken att man skall göra det lite lättare för både privata företag och statliga intitutioner att kommersialisera sin forskning för att på egen hand söka mera resurser för vidare arbete och utveckling. Någonting som jag själv tror man måste lära sig i Taiwan och senare i Kina är ett nytt sätt att bedriva ledarskapet. Svenska ledare har mycket mer erfarenhet av att leda riktigt kunskapintensiva designhus eller forskningsorganisationer. Jag tycket vi är duktiga på det mjuka ledarskapet. När man leder stora team av kreatörer, entreprenörer etc så kan man inte förvänta sig att de skall sitta tyst, medan man ger order, för att senare sätta dina planer i aktion. Gamla sätt att toppstyra människor fungerar inte när man pratar om småföretagande och att leda drivna entreprenörer. De är svåra att styra och vill inte toppstyras för då slutar de och startar eget, i värsta fall en konkurrent till egna företaget. Incitament och sk bonusprogram genom aktieoptioner kommer inte att räcka utan också krävas en ny syn på ledarskapet. Där tror jag vi har mycket att lära Taiwan och många företag skulle må gott av att integrera lite svenska ledare här och där. Vad kan man satsa på i Kina och Taiwan? Svenska företag och innovatörer är duktiga på innovationer som design, automatik och processhantering inom företag, speciellt mjukvarulösningar. Taiwan är duktiga på tillverkning, global logistik och hårdvara. Jag tror det finns utrymme för massor av tekniksamarbeten inom IT och Telekom som skulle resultera i spännande konsumentprodukter som kan konkurrera på en global marknad. Det finns riskkapital i både Taiwan och Sverige men det finns faktiskt mer i Taiwan. Jag tror många svenska företag bör öppna ögonen för Taiwan som brofästa och testmarknad innan Kina. De kan finna både hjälp med kapital och kunskap i Taiwan. Det finns massor av taiwanesiska affärsmän som kan detta och har etablerade nätverk. Jag har lärt känna en hel del av dem under åren. Konsumenterna är redan hungriga på design, mode, lyx och hälsoprodukter från Europa. Företag som redan är underleverantörer till svenska storföretag som Ericsson, Saab, Volvo etc kan säkert göra massor av nya affärer. Designföretag som H&M, Hästen, Kosta Boda/Orrefors etc kan säkert växa. Svensk musik, mode och design kunde göra mycket bättre ifrån sig och inte minst hela vår spelmarknad med massor av duktiga och innovativa mjukvaruföretag med fokus på spel och nöje. En resa på en ny marknad är alltid spännande och det skapar massor av positiv energi. Man ser ofta massor av affärsmöjligheter och jag hoppas vi kommer se mer svenska småföretag som hoppar på detta tåg. Jag har själv haft flera konstruktiva samtal med Exportrådet och hoppas det kommer resultera i några nya spännande idéer för att få ut småföretag på nya marknader som Taiwan och Kina. Trevlig sommar på er alla! 5 Joachim Davidson Liberal debattör och småföretagare.

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap På tal om entreprenörskap Nu har vi fått en ny minister för att leda näringslivsutveckling, entreprenörskap och innovationsarbetet här i Sverige. Hon säger i media att hon vill förbättra innovationsklimatet

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION!

Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Vakna upp Sverige! DAGS FÖR INNOVATION! Stockholm 23:e maj, 2006 Tror någon att vi är ledande i Europa, eller i världen, på att förädla våra innovationer, tänk om! Jag vill se ett politiskt initiativ att

Läs mer

Sverige fortfarande i topp inom innovation, men ICT tappar fart, snart en fara för jobben?

Sverige fortfarande i topp inom innovation, men ICT tappar fart, snart en fara för jobben? Sverige fortfarande i topp inom innovation, men ICT tappar fart, snart en fara för jobben? 1 Jag satt och tittade på TV härom kvällen där man visade ett program som hette Shopping, en engelsk programvärd

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Lär dig dansa med de stora elefanterna Jag hann tyvärr inte skriva något månadsbrev inom innovation och entreprenörskap förra månaden så jag skickar härmed ett för både november och december, det sista

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Vad är kärnan i den svenska paradoxen? Precis hemma igen från en liten resa i Sverige men åker bort till Kina igen senare i veckan. Har som många av er andra följt Almedalsveckan i Gotland, försökt se

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Ledarskap, finna den rätta balansen Jag har tillbringat en stor del av sommaren på resande fot i Asien, just nu skrivande stund är jag i Taipei, Taiwan. Det är alltid roligt att besöka Asien, speciellt

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag

Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3151 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Stärkt immaterialrätt för fler jobb och växande företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Innovation, att leda eller lära sig ledas? Jag har funderat mycket kring ledarskap inom sk kunskapsföretag, speciellt kring hur jag själv agerar och reagerar på många personer och omständigheter. Ledarskap

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Dataspelsbranschen Emma Mellander

Dataspelsbranschen Emma Mellander Dataspelsbranschen Emma Mellander 1 december 2011 Emma Mellander Utbildningssamordnare Dataspelsbranschen Producent Nordiska Datorspelprogrammet Verksam i branschen sedan 2006 SuperMarit Svenska Datorspelsinstitutet

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet?

Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Hej företagare! Får vi bidra till utvecklingen av din verksamhet? Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna hanterar du dem affärsstrategiskt kan du öka din konkurrenskraft

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Patentering inom digital hälsa. SwedenBIO Summit 7 december 2016

Patentering inom digital hälsa. SwedenBIO Summit 7 december 2016 Patentering inom digital hälsa SwedenBIO Summit 7 december 2016 Kort sponsorsbudskap Korta fakta Ett av de ledande IP-konsultföretagen med verksamhet i Europa och Asien 3 500 kunder i 55 länder Fullservice-byrå

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Minskar samordning resultat?

Minskar samordning resultat? Minskar samordning resultat? Mars och april har varit hektiska, jag har rest runt och marknadsfört Grön IT för en av mina klienter och känt mig lite som en dansbandmusiker som åker från stad till stad

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Internationell kommersialisering av innovationer,

Internationell kommersialisering av innovationer, Internationell kommersialisering av innovationer, varumärkesutvidning samt dynamisk länk mellan ALMI och Exportrådet. Jag har ägnat tid i januari och februari om att skriva ett debattinlägg/förslag till

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar

Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2453 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Kreativa näringar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram bättre

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari

Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari Aktuellt i omvärlden 22 december 4 januari 170104 Aktuellt med bäring på vår verksamhet Har förmedlats till sakkunnig för info och/eller agerande Fördjupning kommer 22 december Nytt uppdrag till Tillväxtverket:

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet 2016-09-16 IT & Telekomföretagen ealmeoa gemensamma_principer@pts.se IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet IT& Telekomföretagen tackar för möjligheten

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

OECD:s naturvetenskaps-, teknik- och industriöversikt: 2006 års utgåva

OECD:s naturvetenskaps-, teknik- och industriöversikt: 2006 års utgåva Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Swedish OECD:s naturvetenskaps-, teknik- och industriöversikt: 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska SAMMANFATTNING Ljusare utsikter för naturvetenskap,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer