SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA HANDELSHUS FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK"

Transkript

1 SVENSKA HANDELSHUS NYTT KEIRETSU-SYSTEM SYSTEM FÖR ATT ETABLERA SVENSK MILJÖTEKNIK I HELA VÄRLDEN FÖR ATT SÄLJA SVENSK TEKNIK av Joachim Davidsson B-Open Nordic AB Fräsarvägen Skogås eller besökt Bild: Andre Rodhe.

2 Innehåll Avsiktsförklaring Sid 3 Bakgrund Sid 3 Handelshuset The House of Sweden Sid 4 Varför kalla det Keiretsu-system? Sid 6 Effekten kommer från den dynamiska effekten Sid 7 Varför fokus på miljöteknik? Sid 8 Fokus på företag miljoner i omsättning Sid 9 Hjälp vid internationell satsning Sid 9 Vad företagen behöver är riktiga säljare. Sid 11 Varför Taiwan som pilot för projektet? Sid 12 Investeringsbehov Sid 13 Etableringskalkyl Sid 13 E-handel, en viktig del för konsumentmarknaden Sid 14 En del av vår strategi, Swedish Brand Sid 15 Riskfaktorer Sid 16 Hur skulle det fungera i praktiken? Sid 17 Presentation idébärare och företag Sid 18 Summering Sid 18 2

3 Avsikt Vi på B-Open Nordic har för avsikt att starta Handelshus runt om i världen som verkar för att marknadsföra svenk teknik på tillväxtmarknader. Vi vill skapa svenska handelshus som säljer svensk teknik på nya marknader med ett fokus på miljöteknik som utvecklas i små och medelstora företag. Vi vill använda egna Handelshus som en murbräcka på nya marknader som tillåter svenska företag att växa i Sverige genom egen försäljning, inte genom utländskt riskkapital och utländska ägare. Bakgrund B-Open Nordic är ett konsultföretag som formades 2004 för att bistå främst asiatiska företag när de vill växa i Norden och Europa. Jag som ledare för detta företag arbetar också med opionsbildande inom innovationsskydd och näringslivsfrågor för småföretag. Sverige har byggt upp sin ekonomi i många hundra år genom att köpa av alla och sälja till alla. Exporten motsvarar halva Sveriges BNP och räknar man ihop import och export så motsvarar detta motsvarar 90% av BNP. Samtidigt säger vi att vi skall satsa på småföretag, men 70% av Sveriges export består av 100 stora företag. Hur går detta ekvation ihop? Svensk export växer men Sverige verkar vara mycket dålig på de globala tillväxtmarknaderna, idag Kina och Indien. Våra storföretag finns sedan länge på plats men våra småföretag tvekar och många har inte ens tänkt tanken på att söka kunder utanför Sverige även om man tycker det är naturligt att söka leverantörer utanför Sverige. Regeringen skriver på sin hemsida; Kärnan i problemet är att alltför få små företag exporterar. Deras tillväxt på hemmaplan har bromsats av bristande näringsklimat. Vissa är inriktade på lokal marknad, andra skulle kunna exportera men ser för stora risker. Ytterligare andra klarar inte att ta sig an så stora affärer som det kan bli frågan om. Men kravet på småföretag att internationalisera kommer öka, eftersom kravet på underleverantörer är att go global. Jag vill inte se utslagning av svenska underleverantörer på grund av att de inte vill eller kan följa storföretagen i globaliseringen. Exportrådet och andra exportfrämjandets organisationers roll är att öka små och medelstora företags förmåga till att växa utanför Sverige. Exportrådets uppgift är ( 2): att stimulera ekonomisk tillväxt genom att stödja och främja svensk export och internationalisering och göra det lättare för svenska företag att växa internationellt. Vad detta främst innebär i praktiken är rådgivning och hjälp att finna information. Problemet, enligt oss på B-Open, är dock att dessa företagare ställs inför två stora problem: incitamenten för att växa, kontra riskerna ofta är för små, samt att den svenska affärsmannen och företagsledare inte är så entreprenörsaktiga, eller våghalsiga, som vi ofta vill ge sken av. Problemet för små företag är inte priset på en delegationsresa, möjligheten att vara med på en mässa eller kvalitén på rådgivning. De behöver affärer, orders för att investera eller växa. Vi anser att fokus skall vara på att sälja! Vi måste skapa orders för att bereda vägen för vidare utlandsetableringar. Vi skall inte börja bygga fabriker och palats innan vi har kunder och orders och lösningen är att etablera internationella Handelshus (modell Keiretsu). 3

4 Handelshuset The House of Sweden Som debattör och opinionsbildare så har jag funnit många brister av samordning mellan våra statliga resurser. Internationell kommersialisering innebär fokus på tid, dvs hur fort kan vi gå från idé till färdig produkt på en viss marknad. ALMI är duktiga på företagsutveckling och lokal rådgivning med ett fokus på mindre företag, de kan också en hel del om innovation. Exportrådet satsar också en hel del på små företag och har redan placerar rådgivare på flera regionala ALMI-kontor så vi har en naturlig överlämning av alla exportidéer mellan ALMI och Exportrådet. Detta projekt är mer en förlängning av ett framtida dynamiskt samarbete mellan ALMI, Exportrådet och B-Open Nordic. Vi får dock se upp så vi inte har för många inblandade för vi tappar nog då den dynamiska effekten. När vi har fångat upp idéer lokalt så måste de snabbt ut på marknaden så vi måste hjälpa till med att göra en bra internationell bedömning hur varje innovation kan kommersialiseras. Framtiden ligger i hur vi kan skapa en relation mellan småföretagklusters, som då kanske leds av ALMI, och internationella nätverk, som t.ex. Exportrådet. Sedan tror jag den utlösande faktorn för framgång är om vi hjälper dessa enskilda innovatörer och småföretag att sälja och jag tror där har B-Open Nordic en viktig funktioner inom detta framtida samarbete. Vad jag skulle vilja se är att vi på B-Open Nordic blir en bra dynamisk länk ( Back Office ) mellan de svenska företag i Sverige och de säljare som kommer representera dem runt om i världen. Handelshus handlar om försäljning, inte analys och rådgivning. ALMI rådgivare runt om i Sverige B-Open Nordic utbildar & samordnar säljare från Sverige Handelshus med säljteam på tillväxtmarknader för småföretag Exportrådets rådgivare i Sverige och utomlands 4

5 Jag tycker att konceptet House of Sweden, vår nya ambassad i USA, är ett utmärkt exempel på hur man genom nytänkande kan visa Sverige som ledare, inte efterföljare. Har vi verkligen sett till att samordna resurser och funktioner för bästa möjliga effekt. Samordna resurser vi skapat genom olika departement, Exportrådet och organisationer som SACC-USA (Svensk- Amerikanska Handelskammaren). För om vi kunde skapa lite The House of Sweden över hela världen så kunde vi komma långt med att marknadsföra Sverige och våra innovationer via småföretag. Redan idag har våra grannar i söder, d.v.s. Danmark, etablerat kontor i USA för dansk IT-industri som skall hjälpa dem med etableringar och kontakt med den amerikansk IT och Riskkapitalmarknaden. Vi borde ta detta till en helt annan nivå och etablera egna Affärscentrum (eller Handelshus), främst för småföretag och enskilda innovatörer med showroom på utvalda i världen som San Francisco, Los Angeles, New York, Detroit, Chicago, Seattle, Beijing, Shanghai, Kanton, Hong Kong, Taipei, Tokyo, Osaka, Singapore, Seoul, New Delhi, Mumbai, Moskva, Bryssel, München, Frankfurt, Düsseldorf, London, Manchester, Paris, Madrid, Dubai, Kuwait, Riyadh och Tel Aviv. Detta är 30 platser med bra tillväxt, stor potential, tillgång till kapital och väl utvecklade kommunikation och logistiksystem. Om vi kunde lägga grunden för en strategi, en plan kallad The House of Sweden. Dra nytta av befintlig infrastruktur och resurser som vi har via ambassader, exportkontor och andra organisationer/institutioner så kunde vi skapa en gemensam marknadsföring och några utvalda utställningsplatser att visa upp svensk teknik, design och innovation. Visa upp vårt smörgårdsbord av företag och innovationer. Svenska företag och organisationer kan självklart organisera sig själva. Det är dock ganska svårt för företag att verkligen kunna satsa på en internationalisering av sitt företag och sina produkter. Det kostar både mycket pengar men även tålamod. Fanerdun Group AB initiativ i Kalmar och Sverige är en intressant satsning hur man kan gå vidare om man har mod och vilja. Fanerdun håller just nu på att bygga upp ett stort center om m2 där kinesiska grossister kommer få en chans att visa upp sig och sina produkter för europeiska kunder. Man hoppas på att ca 1000 kinesiska företag skall använda Kalmar för att visa upp sig för Sverige och Europa. Jag tycker denna idé är helt rätt även om vi inte kan kopiera den helt av flera skäl. Sverige varken kan eller borde konkurrera bara genom att visa upp att man är billigare än andra. Jag tror många kinesiska tillverkare ser Fanerdun som ett kostnadseffektivt sätt att visa upp sig själva och produkter för kunder. Man vill visa att man är billigare än andra, man har inte egna varumärken som man vill bygga upp eller egna innovationer och ny teknik man vill introducera i Europa. Jag tror inte heller att vi behöver bygga så stora och komplexa lösningar som man gjort i Kalmar. Vi har en etablerad infrastruktur av ambassader, konsulat, exportkontor etc. och vi borde endast förädla denna struktur med nya svenska handelshus, House of Sweden, som fokuserar på svenska små till medelstora företag och innovatörer. Vi skulle också kunna dra nytta av vårt varumärke bättre, House of Sweden och visa upp ett smörgåsbord av företag, produkter och tjänster. Jag tror Sverige som varumärke är mycket starkt, mycket starkare än Fanerdun t.ex., och dessa mindre handelshus kan ses som varumärkesutvidgning av varumärket Sverige. Det vore bättre att fokusera på att lansera konceptet NY SVENSK TEKNIK genom drivna säljare på fältet. 5

6 Varför kalla det småföretagens Keiretsu-system? Vi kallar det småföretagens Keiretsu-system för global handel och många kanske undrar vad vi menar med detta? B-Open Nordic har tagit fram en strategi för internationell affärsutveckling vi kallar Integrerad Strategi. Vi stötte tidigt på detta när vi talade med taiwanesiska företag att använda våra tjänster i Sverige. De flesta företag hade inte en budget stor nog att skaffa sig en exklusiv säljare eller att kunna etablera ett eget kontor eller säljbolag. För att lösa detta så har vi skapat en Integrerad Strategi och det innebär helt enkelt att flera företag går samma i ett projekt, och delar på kostnaderna för en utlandsetablering. Vi kallar det därför ett småföretagens Keiretsusystem där företag går samman och har andelar i ett projekt/företag. Det japanska ordet keiretsu står för ett nätverk av samverkande företag som bygger upp sin verksamhet tillsammans på en marknad. Foto: Jurgen Sack Man beskriver stora industrigrupper i Japan som Keiretsun och dessa nätverk av företag och instutioner kan vara horisontella eller vertikala. Japanska ekonomin har länge präglats av storföretag och institutiella Keiretsun med olika korsäganden och allt för starka interna band inom företagsgrupperingarna har på senare tid hämmat dem. Många av dessa nätverk börjar därför lösas upp i Japan men inte av skälet att det inte är bra att samordna sina resurser. Vi menar att de flesta små företag aldrig kommer lyckas om de skall göra allt själva. Om det kostar några miljoner att etablera sig, sedan SEK i SEK i månaden att driva ett litet säljkontor så frågar sig alla företag när detta kontor kan börja generera intäkter och börja tjäna pengar, i stället för att kosta. Den svenska affärsmannen oro för kostnader utan att klart identifiera intäkter och kunden kommer alltid vara i vägen för expansion. Nära på alla småföretag och de flesta medelstora företag klarar därför inte detta men om de kan samarbeta och samordna sina resurser för att dela på kostnader som lokal, personal och marknadsföring så kan de lyckas. Den viktigaste uppgiften blir då att hitta företag som inte konkurrerar med varandra och som gärna kan tillföra varandra något, vi kan kalla det en affärsudvidgning av egna affärsidén likt en varumärkesutvidning inom affärsutveckling. Vid en etablering av nya ett partnerskap måste det finnas ett grundläggande intresse av nära samarbete med de strategiska partners. Skall man skapa miljöteknik-grupper (eller andra grupper inom IT, Telekom och Bioteck) så måste man se att alla deltagande företag kompletterar varandra, inte konkurrerar om samma kunder. Därefter kan man börja med att diskutera oss på B-Open och sina partners hur affärsprocessen ska gå till. När detta är utrett kan man börja med att implementera de praktiska faktorerna med olika produkter. Det viktigaste är att välja ut ett fåtal företag att börja med som man har förtroende för och som man vet är intresserade av att växa på nya marknader med hjälp av andra. 6

7 Effekt kommer från lösning av den Dynamiska Länken Sverige måste bli bättre på att fånga upp idéer hos innovatörer och entreprenörer regionalt ute på fältet samt skapa rutiner och system för att snabbt kunna gå vidare med kommersialisering på marknaden. Självklart är detta ett arbete som pågår ständigt och vi anser att vårt sk Columbi ägg 1 är att finns ett system som gör att vi kan gå från idé till produkt på kortast möjliga tid. Vi måste bli bäst i världen på att gå vidare med rätt idé, samt ge rätt råd för att skydda den på en internationell marknad. Rätt rådgivning blir ibland också att bortse från patent och fokusera sig på andra tillgångar eller andra sätt att få vidare med sin affärsidé eller produkt. Jag har arbetat länge med internationell affärsutveckling och vet att det finns bra samarbeten och kommunikationsvägar mellan både ALMI och Exportrådet. Detta är dock främst individuella samarbeten, inte så mycket strukturella och de kan försvinna i samband med att vissa personer försvinner från en organisation. ALMI är också inte ett bolag, utan flera med olika nivåer av kunskap och erfarenheter. Exportrådets alla deras kontor i världen är inte exakt lika när det gäller kunskap och kompetens. Vad jag menar med den dynamiska länken är hur snabbt en innovatör kan kommunicera med en viss rådgivare på en viss marknad och sedan gå vidare med att göra avslut på en affär. Paus mellan stimilus och respons, dvs tiden mellan fråga, svar och affär skall vara minimal. Direkta kontakter, snabba kontaker och bra rådgivning, lokalt och internationellt gör oss snabbare och flexibla. Detta är vad jag menar är vår dynamiska länk att lösa. Detta innebär att en rådgivare eller grupp av rådgivare måste ha en miniminivå av specialkunskap inom innovation, kommersialiseringar och företagsetableringar, inte bara marknad. Jag vet inte om detta är möjligt och ser därför svenska handelshus som en förlänging av dagens rådgivare. När man ser en marknad för ett företag så kan de genast komma i kontakt med ett säljföretag som börjar sälja produkten på marknaden. EXPORTRÅDET Globalt nätverk m ed rådgivare som kan sin m arknad, ger råd för kom m ersialisering och etablering sam t hjälper till m ed sk m atch-m aking sam t ansvarar för regionala show room s. Advisor Dynamisk länk är lösning för pausen (tiden) mellan Stimulus och Respons för en idé. S-P-R SM E Innovator Central DYNAMISK LÄNK L R egional C Coordinator Global Network Advisor Advisor SM E Innovator R egional Coordinator Local Network SM E Innovator ALM I Lokalt nätverk som befinner sig nära innovatörer och sm åföretag sam t vet vad för problem företagen har sam t hur de tänker för att få ut sina nya produkter. 7

8 Varför fokus på miljöteknik (Cleantech)? Som konsultföretag så har vi redan blivit kontaktade av amerikanska företag som vill att vi skall vara talangjägare åt dem i Sverige. De vill finna och investera i svensk miljöteknik. Varför, priset på företag är billigt och vi är ledande inom flera områden. USA:s ambassadör Michael Wood har sin strategi klar för sitt uppdrag i Sverige - att fånga upp det bästa av svensk energi- och miljöforskning och svensk energi- och miljöteknik och intressera de amerikanska riskkapitalfonderna för att investera i den svenska tekniken. Detta uppdrag finns definerat via deras strategi "One Big Thing" och finns tillgängligt via amerikanska ambassadens hemsida. 2 Frågan är om detta är ett fint betyg till våra ansträngningar eller ett hot att någon med bättre affärshuvud tar över våra investeringar? Jag tror kanske en kombination för vad vi kan lära oss av amerikaner är hur man tar en idé till marknaden. Som konsult kan jag känna att det som är riktigt intressant just nu i Sverige är IT (speciellt mjukvara och applikationer), Telekom (speciellt mjukvara och tjänster) Bioteknik samt Miljöteknik. Det är fyra expanisva områden där svenska små och medelstora företag har en chans att konkurrera med kunskap och kunskapskapital. De intressenter vi talat visar ett stort intresse för miljöteknik kopplat till vatten. Vatten blir kanske viktigare än olja i framtiden. Vatten och vattenreningsteknik är en av de mest intressanta områden inom miljöteknik. Detta gäller inte bara USA utan ännu mer i Asien där det finns ett enormt behov av förbättrad vattenreningsteknik. Man tar absolut inte rent vatten för självklart i de flesta delar av Asien. Alla som reser i Asien kan se stora brister i infrastrukturen när det handlar om hur man hanterar vatten, dvs hur man renar avloppsvatten för att skapa nytt dricksvatten. Vi i Europa börjar utveckla ett vattenmode, med sk vattenbarer men i Asien handlar det om överlevnad. Det finns kunder på nationell, regional och lokal (enskild) nivå att bearbeta inom vattenrening. Problem finns även i USA och där av det stora intresset. 1 Columbi ägg är lösningen på ett problem som ser omöjligt ut att lösa innan man vet lösningen. 2 White Paper One Big Thing, 8

9 Lika viktigt som vatten är energi och avfall. Kina t.ex. kan inte fortsätta konsumera olja och fossila bränslen i den takt de gör idag utan detta måste ändras. Miljöpåverkan finns hos de flesta och detta är även en tillväxtmarknad. Lika så avfallshantering som kanske är viktigare i USA och Europa just nu men kommer bli högaktuell i Asien snabbt. Kostnadseffektiv och enkel återvinning har definitivt framtiden för sig, frågan är hur vi visar upp denna teknik och kunskap vi har via svenska småföretag. Vi tror man kan göra det genom svenska handelshus. Fokus är att få företag med miljoner i omsättning ut i världen. Svenska storföretag har redan väl etablerade nätverk över hela världen, vi är en nation som byggt upp vår ekonomi just genom att vi köper av alla och säljer till alla över hela världen. Storföretagen kan detta väl och drar redan idag nytta av våra nätverk och resurser inom Ambassader, Exportrådet, Exportkreditnämnden och mycket mer. Den nya ekonomin och Sveriges framtid och vi tittar till arbetstillfällen i Sverige kommer dock inte från dessa storföretag, de kommer från små till medelstora företag som skall växa genom att sälja sina produkter och tjänster till fler. Självklart tror jag inte man kan göra hur mycket som helst för enskilda innovatörer utan fokus blir på företag som tagit en del steg för att bygga upp en verksamhet. Jag tror en lämplig fokus är företag som omsätter miljoner, d.v.s. företag som definieras som SME i de flesta europeiska rapporter och undersökningar. Vilken hjälp behöver företag vid en internationell satsning? Den viktigaste hjälpen alla behöver är kunskap om marknaden. Innan etablering och investering så måste man se på marknaden för att se om produkten eller tjänsten går att sälja. När det gäller konsumentprodukter och varor som t.ex. vatten så tittade jag för några år sedan på om Spendrup mineralvatten och hur man eventuellt kunde etablering deras produkter i Taiwan, via den infrastruktur som då gällde. Jag kom fram till att det inte gick för när vi tittade närmare på Spendrups kostnader för att tillverkade, tog hänsyn till exportkostnader till Taiwan. Distributören (i detta fall 7-eleven) krav om minst 40 % marginal för att täcka marknadsföring och distribution, och alla deras försäljningsställen (franschisetagare till 7-eleven) som skulle behålla % för lagerhållning etc. så skulle Spendrups produkt kosta minst 40 % mer än alla andra mineralvatten som redan fanns på hyllan. Vi gjorde bedömningen att det inte gick att sälja. För att sälja så måste tillverkning och distributionskostnader ned, produkten måste helt enkelt tillverkas närmare kunden eller så måste produkten marknadsföras om en lyxvara, a la Perrier. Internationella prisbeslut är svåra att fatta för man kan inte sitta hemma i Sverige och prissätta produkten utan kunskap om marknaden. Förutsättningar, kunders referensramar och värderingar varierar så mycket mellan olika länder och man måste se över lokala priser. Jag arbetar mycket inom IT-branschen och inte ens inom EU kan man hålla ett pris utan förutsättningar kan skilja radikalt från land till land. Tittar man på vårt exempel från Taiwan så ägde distributören i princip kanalen och är så etablerad i varje gathörn att det inte fanns riktiga alternativ för produkten. Kunde man inte finna en produkt som passade deras prissystem så kunde man inte sälja. Prissättning, möjlighet att få betalt har också ett direkt förhållande till ett lands eller en regions ekonomi. För att sälja så måste det finnas köpkraft, 9

10 d.v.s. kunder med pengar. Sedan måste det finnas en kultur att betala i tid, för annars påverkas en likviditet. Dessa faktorer kan även skilja sig från medlemsstat till medlemsstat inom EU, det är inte lika lätt att få betalt i Spanien, Italien och England som många andra känner. Företagen måste även ta hänsyn till ekonomiskt samarbete i EU eller andra regionen, eventuella frihandelsområde, eller hur landets ekonomi ser ut med hänsyn till inflation, skatter och finansiella risker. Kan man finna ett pris så måste man börja kommunicera med marknaden. Företagen måste se över hur man kommunicerar med marknaden och sina potentiella kunder. Håller varumärket man kanske skapat i Sverige just på den nya marknad man eftersträvar? Finns det språkliga, sociala, kulturella, geografiska och tekniska skillnader mellan marknaden från det sättet man kommunicerar med sina kunder i Sverige? Självklart gör det och man måste analysera varje unik marknads unika behov och förutsättningar. Inte ens här kan man arbeta på samma sätt inom EU för det finns för många skillnader mellan medlemsstaterna. Har man hittat ett pris och sättet att kommunicera så måste man också fundera över hur produkten skall nå fram till sin mottagare för varje land har sitt eget unika distributionssystem, som kan variera kraftigt mellan länder. Vi kan vara mycket avundsjuka på USA som en stor, konsumentstark marknad med ett väl fungerande distributionssystem. Tänk om EU kunde fungera lika bra? Svenska företag som vill bli internationella kommer att möta komplexa och många gånger dyra distributionskanaler för att få ut sina produkter. Det finnas ofta mycket pengar och marginaler att tjäna genom att lära sig hur man får fram sin produkt på bästa sätt. Tittar man på expansiva men nya marknader som Kina så dyker också andra problem upp som politik och rättssystem. Svenska företag måste analysera det politiska och juridiska klimatet i ett land, som t.ex. Kina, de väljer att etablera sig på för det kan ha mycket stor betydelse för om marknaden är intressant eller om riskerna är för stora. Ger man sig in i ett land som Irak idag så vet man inte om regionen är stabil eller om man befinner sig i ett inbördeskrig imorgon. Går man tillbaka till Kina så måste man även ta hänsyn till geografiska faktorer, olika behov för olika regioner, en del fattiga en del rika. Många gånger är det brist i råmaterial, eskalerande energikostnader etc. och det kan finnas miljölagar, eller brist på miljölagar, som påverkar försäljning av varor och tjänster. Svenska stålföretag kan t.ex. idag bara höja priser om och om igen för den kinesiska marknaden verkar svälja hur mycket som helst men om vi står inför en miljökatastrof i morgon, vad händer med en långsiktig investering? Till slut kanske man också måste se över förutsättningarna kring språk, religion och kultur som kan ha stor betydelse för ett företags försäljning och framgång. Det räcker inte med att kunna tala ett språk om man inte förstår hur man för affärer i ett land. Religion och religiösa värderingar och attityder kan ha stor betydelse det märkte inte minst Arla när man började kritiserade karikatyrer av Muhammed via dansk media. Varje land har dessutom en helt egen uppfattning om vad som är god smak vilket jag själv upptäckt när en portugisisk distributör visade upp annonser de gjort för IT-produkter (som jag representerade) med nakna damer. Svårt att se hur detta skulle kunna lyckas i Sverige eller norra Europa. 10

11 Vad företagen behöver är riktiga säljare på marknaden! Tanken men dessa nya Handelshus är att tillföra något nytt till våra etablerade resurser runt om i världen. Exportrådet har redan 500 duktiga medarbetare som hjälper företag med export. Vad vi är duktiga på är teknik, försäljning och hur man skyddar intellektuella tillgångar. Fokus för dessa Handelshus kommer vara att driva säljare för lokal uppsökande verksamhet samt har en plats där man kan visa upp och demonstrera företags produkter för utländska kunder. B-Open Nordic kommer sköta samordning, säljstöd och utbildning av säljare samt kommer vara det dagliga samtalspartner med kunder i Sverige. De behöver inte åka eller ringa till utlandet för att få veta hur det går med bearbetning och utveckling av deras produkter på en viss marknad. Det kommer räcka med att ringa deras kontakt i Sverige. Samma sak gäller de kontakter som ALMI och Exportrådets svenska rådgivare tar fram i Sverige. De kommer alltid kunna kontakta oss i Sverige för att kunna gå vidare med en projektidé, vi kommer aldrig behöva vänta på ett utlandskontor att återkomma med besked. För att verkligen lyckas så gäller det att Keiretsu-systemet verkligen fungerar, dvs att nätverken fungerar bra tillsammans. Nätverk av säljare på Handelshus, nätverk av rådgivare i Sverige och nätverk av rådgivare och konsulter ute i världen. Skapar vi världens bästa nätverk av samverkande företag som bygger upp på en marknad för småföretag tillsammans med varandra så kommer inte dessa företag behöva söka kapital utomlands, de stannar kvar hemma på sin egen ort för att växa vidare hemma i Sverige. Försvar av intellektuella tillgångar blir en viktig del. Vi kommer vara enheten i nätverket som hjälper företagen som använder Handelshusets tjänster med att se över hur de skyddar och hävdar sina immateriella tillgångar på nya marknader. Vi kommer tillsammans med företagen analysera deras nuvarande immateriella rättskydd, för att komma fram till rätt mix av immaterialrättsligt skydd för framtiden. Företaget måste bestämma sig för vilket skydd som är effektivast för just sin produkts användning på varje enskild marknad, men det måste göras innan man get sig in i marknaden. Normalt kostar både skydd och analys en hel del. Vi gör detta billigt och ser över om alla formella krav är uppfyllda för att skyddet ska ha uppkommit. Vi diskuterar val om man skall söka patent eller bevara produkt eller metod som företagshemlighet. Vi kommer ta fram enskilda system/policy för bearbetning av immateriella tillgångar. Vi kommer ta fram system för övervakning av immateriella tillgångar samt strategier och policy för upprätthållande av immateriella tillgångar. 11

12 Varför välja Taiwan för pilotprojektet? Det finns inte en svensk VD idag för våra storföretag som inte har en strategi för Kina, har han/hon det inte så stannar de inte kvar som VD länge till. När man vänder sig till en ny marknad så gör man det vanligtvis för en eller flera av tre anledningar, tillverka billigare, köpa billigare eller sälja mer. Vårt projekt går i första hand om att sälja mer, men även bli kostnadseffektiv som bieffekt. Alla talar om Kina idag men Taiwan står för 50% av världens FDI (Foreign Direct Investment) i Kina. Affärsmän och företag har lång erfarenhet av att bygga upp marknad i Kina och de har etablerade nätverk. Taiwan har också utvecklats mycket väl och står på ungefär samma nivå som Sverige när det gäller forsking, utveckling av företag och affärsmodeller samt skyddssystem för våra intellektuella tillgångar. Det är också företagsledare från Taiwan som bygger upp mycket av de nya teknikföretagen i Kina, samt styrelsen och ägarna för många av dessa teknikföretag i Kina finns i Taiwan. Investeringar från Taiwan är det som främst driver fram fastlandsekonomin. Vi ser redan idag hur konsumentmarknader växer fram och produktion flyttar vidare inåt landet Affärsidén med våra nya Handelshus är att på ett kostnadseffektivt erbjuda möjligheten till ett lokalt säljkontor för att direkt nå viktiga konsumentmarknader och teknikpartners i USA, Kina, Taiwan, Sydkorea och Japan. Tanken på lång sikt är att ett svenskt teknikföretag eller start-up kan ta kontakt med oss, teckna ett expansionavtal och direkt kunna få lokala säljare på alla viktiga tillväxtmarknader i världen. Erbjuda ett mycket snabbt sätt att gå från idé till produkt på marknad på ett riktigt billigt och effektivt sätt. Företag från alla dessa regioner kommer till Norden för att etablera sig och växa genom försäljning, vi vill satsa på att hjälpa svenska småföretag inom miljöteknik och andra branscher till att växa genom försäljning och tekniksamarbeten på dessa marknader. B-Open Nordic kommer vara navet i denna rörelse och den resurs som daligen kan vara i kontakt med de svenska kunderna samt de internationalla säljkontoret. Vi kommer ansvara för administration av kontor, uppföljning av sälj- och affärs-mål samt ständigt utbilda säljarna på kontoren samt marknadsföra oss till de svenska klienterna. 12

13 Investeringsbehoven Vi behöver skapa minst 5 miljoner för vårt pilotprojekt men vi vill helst skapa 20 miljoner i riskkapital via en eller flera aktörer (investerare), kanske kombination av staligt och privat riskkapital, för att etablera tre Handelshus: varav det första i Taiwan med fokus på Taiwan/Kina, samt det andra som har fokus i Kalifornien med fokus på amerikanska teknikföretagen och myndigheter i Silicon Valley och det sista i Tokyo, Japan. Vi tror att vi måste få hjälp med att skapa första (pilot) kontoret i Taipei men att privata alternativ kan vara lättare att hjälpa till med de nästa två Handelshusen och vidare etablering i världen. Vi tror Taipei och Taiwan kan vara en bra start. Först skall man börja med att fokusera sig på den inhemska marknaden, för att senare börja titta på Hong-Kong, Shenzhen och Shanghai som konsumtentmarknader. Det andra kontoret skall placeras mitt i Silicon Valley för och bearbeta amerikanska företag som potentiella kunder eller teknikpartners, speciellt miljöteknik som är lämplig att positionera nya svenska teknikföretag i USA. Det sista i Tokyo för Japan är en mycket intressant marknad med gott om kapital och där Sverige får mycket litet utrymme. Vi räknar med att arbeta i nära samarbete med Exportrådet men fokus för oss är försäljning, inte rådgivning. Vi etablerar inte rådgivande funktioner utan renodlade säljkontor som sedan skapar kontakter vi kan förädla vidare. Småföretag skall inte anlita våra Handelshus för att bilda sig en uppfattning om marknaden, de skall anlita dem för att etablera sig på marknaden och generera orders, inget annat. Enkel etableringskalkyl Kontor med 3 personer Taipei/Taiwan Silicon Valley Tokyo/Japan Etablering kr kr kr Rekrytering kr kr kr Inventarier & maskiner kr kr kr kr kr kr Kontorskostnader kr kr kr Personalkostnader kr kr kr Säljstöd & Utbildning kr kr kr Marknadsföring kr kr kr Resor & säljkostnader kr kr kr Övriga kostnader kr kr kr Summa / månad kr kr kr Kostnad 24 månader kr kr kr Vi önskar säkerställa alla kostnader under våra första två år för dessa tre kontor och vi bedömer dem till ca 20 miljoner. Vi tror endast att intäkterna kommer täcka 20% av löpande utgifter första året men att 40-50% av kostnaderna kommer täckas andra året och att kontoret visar vinst under tredje året. Vi kommer arbeta hårt för att kontoret skall stå på egna ben snabbare men en rimlig bedömning är att de kan bli vinstgivande under år 3 och tror att alla kostnader (20 miljoner) kan vara täckta inom 5-8 år och att vi då skulle kunna vara redo att erbjuda exit för en första investerare som så önskas. 13

14 E-handel, en viktig del för konsumentmarknaden Sätten vi konsumerar varor ändras, E-handel är knappast någon ny företeelse men den är väl etablerad i Europa och USA men relativt ny i Asien men växer snabbt. Den mest kända hemsidan i Kina är för många Alibaba.com, vilket i princip endast är en elektronisk adressbok med funktioner att matcha behoven hos kinesiska och utländska företag. Denna hemsida (eller sajt som man betecknar hemsidor idag) är dock på tillväxt och många nya tjänster växer fram. En av de nya funktioner är en mer konsumentorienterad sajt som fungerar som en auktion. Fokus för Kina och Taiwan är sk B-2-C, business-to-consumer. Nya tjänster förutom auktion är på gång och Alibaba.com som leder utveckling för tillfället i Kina har mycket i produktion. Yahoo var snabbt inne i Taiwan och är starka i Tawan, men inte lika starka i Kina. Taiwan har flera bra konsumentsajter och vad som är intressant med konsumentsajter, både i Kina och Taiwan, är suget efter märkesvaror från Europa. Kina kommer gå förbi USA redan i år som världens mest uppkopplade land. De har redan 140 miljoner internetanvändare där 70% redan provat att köpa något via nätet. Problement för konsumenter, främst i Kina, är inte pengar utan tillgång på varor. De är inte ute efter billigt utan märkesvaror de kan visa upp för släktingar och bekanta. Det finns redan 5 miljoner riktigt rika och 70 miljoner i den övre medelklassen vara i Kina så det finns gott om kapitalstarka kunder. Kina har idag ca 140 miljoner internet-användare och Taiwan ca 11 miljoner. Frågan är hur man skall nå dessa konsumenter på bästa sätt. Vi tror att man bör gå samman i en lösning. Det kan handla om en gemensam lösning där man fokusera sig på nordiska märkesvaror. Det finns redan exempel i Taiwan på liknande lösningar för att komma in i Kina. Företaget Edynamics i Taiwan har skapat en platform de kallar obuy där en allians av 10 medelstora företag gått samman för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster i Kina. Några av företag som ingår i denna allians är Kimo, Chinatimes, ek21, Shesay, Vibo Pocket Mall, 1- Apple, and Youthwant. Vi är inspirerade att göra liknansne lösningar för Nordic Brands. 14

15 En del av vår strategi, visa Swedish Brands Gamla ordspråket business is local and social gäller fortfarande. Om vi skall erbjuda produkter via internet så gäller det att samtidigt visa upp lokal support och närvaro på marknaden. Vi har hjälp asiatiska tillverkare skapa egna nordiska hemsidor och vi har hjälpt dem med strategier och planer för direkt distribution. Fokus för B-Open strategi i Asien när det gäller E-handel är att skapa en gemensam plattform för konsumenter att lära känna produkter och företag. Det primära målet är inte at sälja, utan att synas. Det finns inte kapital nog att marknadsföra alla varumärken så man måste fokusera på ett, t.ex. Swedish Brands. Detta varumärke skall klart kommunicera positioneringen med alla tillverkare. Det skall kommunicera gemensamma värderingar och ett gemensamt kvalitetsstämpel Viktigt kommer också att vara att satsa på en enkel och strukturerad layout. Enkla och välorganiserade "hyllor" som man har i vanliga butiker samt betalingslösningar som fungerar i Asien, ofta kreditkort idag. Samarbeten med logistik-lösningar måste också upprättats och strategier för hur besökarna hitta denna sajt. Vi måste troligen lägga en del av våra marknadsföringspengar på att hitta ett bra gemensamt varumärke att sälja som plattform (likt en Keiretsu-lösning). Tillsammans skapa ett obuy men för nordiska företag och varumärken. Sedan skall vi marknadsföra detta enda varumärke via sökmotorer såsom Google, Yahoo och Alibaba etc. Tryggheten är viktigt när man handlar, speciellt av en ny aktör. En besökare måste känna sig trygg för att handla i en affär, speciellt när han handlar online. Vi räknar inte med att de varumärken vi marknadsför är särskilt kända utan vi måste skapa annat förtroende för produkten. Vi tror vi gör detta genom en lokal prägel och detta gör vi genom allt på kinesiska, personal som säljer och även ger support på kinesiska. Kunderna skall känna att det är som att handla av en lokal aktör var som helst i Kina. En del av de varumärken företag har hemma i Sverige är inte de vi senare kommer kunna marknadsföra i Taiwan och Kina. Det måste föras en öppen dialog kring detta i varje enskild exempel. När det gäller USA och den amerikanska marknaden så tror vi att det räcker med de hemsidor som våra kunder idag sköter för nära på alla kommer ha en engelsk version. Det räcker då med att erbjuda lokal närvaro och att alla kunder får chansen att använda kontorets adress, telefon och telefax för att ge intrycket av att man finns lokalt etablerad i Silicon Valley. Vi kommer dock alltid vara öppen för att skapa och utveckla resurser för digital marknadsföring och handel för att hjälpa våra kunder att sälja och bygga upp sitt varumärke på alla de tillväxtmarknader de avtalat med oss att satsa på. 15

16 Riskfaktorer Frågan en del kan ställa är varför skulle företag använda denna resurs, kan de inte göra det själva? Sedan finns redan Exportrådet etablerad över hela världen, erbjuder man inte redan detta via deras organisation? Exportrådet erbjuder ibland säljtjänster men är bäst på att vara rådgivare med lokal marknadskunskap. Global Forum säger att man genomfört en undersökning bland medelstora företag i Sverige tillsammans med Öhrling Reveko och att 24% av tillfrågade företag som svarat på deras enkät säger att man nu gått från att överväga en etablering på en tillväxtmarknad, till aktivt planering en etablering. Analyserar vi denna undersökning med kritiska ögon så kan man säga att företagen planerar att göra detta själva, varför skapa en extern resurs för att hjälpa dem? Frågan är dock hur pass många av företagen som verkligen går vidare med att skapa en budget för en internationell satsning? Hur många intressanta start-up som är sk born global skulle man inte kunna hjälpa igång genom dessa nya säljkontor? Svenska företag finns väl etablerade i USA men där finns också ledarna inom ICT sektorn. När det gäller emerging markets så sålde svenska företag mer i Belgien förra året, än till Kina, Japan och Indien tillsammans så även om intresset är stort så är resultatet blekt. Potentialen på tillväxtmarknadern är enorm för småföretagen. Svenska företagsledare för små och medelstora företag är inte så riskbenägna och modiga entreprenörer som vi ibland får intrycket av i media eller via undersökningar. Det finns många lysande exempel men alla svenska småföretag tillsammans stod för mindre än 3% av Sveriges samtliga export En stor riskfaktor med detta projekt är då att det finns intresse men av olika anledningar går man inte vidare. Beslutet att satsa måste alltså vara enklet och gärna utan att vara kopplat till verkliga finansiella risker. En annan viktig anledning att företag inte går vidare är kanske att saknas verkliga incitament för etablerade företag, man vet vad man har men inte vad man får genom att satsa på export. Tankar om direktinvestering, eller etablering på en ny marknad beror också mycket på marknadens förutsättningar och företagens önskan om att behålla vissa resurser internt i organisationen. Företag har inte råd att släppa sina bästa ledare och säljare till att testa en ny marknad. Faktorer som påverkar val av etableringsmetod omfattar finansiella och personella resurser samt svenska företags behov att kontrolla alla dotterbolag samt omvärldens takt att ändra och växa. Teknikföretag med finansiella resurser väljer ofta egen uppstart för sina vidare etableringar, något som också gäller vissa riskobenägna stora och medelstora företag. Svenska affärsmän är lite konservativa och skotträdda samt har inte världens bästa incitament-system och behöver släppa tankar om exportera egen kultur, rutiner och traditionellt svenska sätt att bemanna och styra sina nya företag. De måste vara öppna för att anpassa sig till kunden först, sedan bygga en organisation och företag som är anpassad till kundens behov. Beroendet av att finna rätt säljare, dvs ett fåtal nyckelpersoner är stort. Kunderna har inte råd att släppa sina viktiga nyckelpersonerna så vi måste skapa nya som har kunskap om produkter, bransch och marknad. Viktigast av allt är att vi måste skapa lokala säljare som kan sin egen marknad, har modet att ta kontakt och kunskapen att få avslut. Viktig förutsättning för detta projekt blir att erbjuda en enkel uppstart för kunder på en ny marknad, samt finna finansiering så säljare kan bygga upp verksamheten och etablera kundoch partner-kontakter. Vi tror vi skapar detta genom att erbjuda ett provision på den försäljning vi genererar. 16

17 Hur skulle det fungera i praktiken? Vårt koncept går i princip ut på att man kan prenumerera eller hyra en exportsäljare samtidigt som man kan visa marknaden att man har en lokal närvaro. Tanken är att våra säljare är helt fokuserade på försäljning, inte rådgivning eller ta fram analyser och rapporter om en viss marknad. Detta kan och sköter och kan Exportrådet mycket bättre idag. Deras uppgift är att underlätta export, vår uppgift blir att generera försäljning och skapa orders. Vi vill att företag kan växa på egen hand genom ny försäljning. Vi kan endast lyckas genom bra säljresultat! Så det viktiga för Handelshuset och dess personal är att man säljer rätt saker. Första problemet är att få svenska företag att gå vidare och använda våra tjänster. Vi tror man gör detta enklast genom att inte kräva något annat är provision på försäljningen. För att vara framgångsrik så måste man tjäna pengar och då måste man sälja för att generera provision. En mycket viktig uppgift för Handelshuset är då att identifiera rätt produkter som säljer och företag som verkligen har kraft och potential att växa på marknaden. Detta blir en av de viktigaste uppgifterna för centralen i organisationen, dvs navet i hela organisationen. Verkligen klargöra att produkten har en potential så företaget verkligen kan tjäna pengar på att endast erbjuda sina tjänster på ren provision. För kunder som inte klarar denna introducerar andra sätt att hyra en säljare på en viss marknad. Vi anser att minibemanning på ett säljkontor är 3 personer, två utesäljare som kan tävla och mäta resultat med varandra och en innesäljare som alltid ser till att kontoret är bemannat och hjälper till med telefonförsäljning och mötesbokning för fältsäljare. Handelshusen (kontoren) skall även vara riktiga mötesplatser mellan kund och säljare, riktiga showrooms för produkter vi representerar, så modellen vi eftersträvar är mer traditionella Handelshus med fokus på att sälja. Personal på Handelshus har endast uppgift att sälja, inget annat! Handelshus House of Sweden Traditionella säljkontor med back office i Sverige Handelshus med säljteam på tillväxtmarknader för småföretag B-Open Nordic utbildar & samordnar säljare från Sverige B-Open Nordic kommer ansvara för att marknadsföra tjänster, avslut med svenska kunder, analysera immaterialrättsliga tillgångar samt marknader och projekt med kunder. Vi kommer stödja säljteam med administration, utbildning samt uppföljning av resultat. Vi kommer ansvara för utveckling av elektroniska tjänster och B-Open Nordic kommer vara kontakten mellan alla svenska kunder som använder våra tjänster via internationella Handelshus. 17

18 Presentation idébärare och företag Upphovsman till detta förslag och företaget B-Open Nordic är Joachim Davidsson, mer information om mig och mitt opionsarbete kan man finna på min personliga hemsida Född 1966 och jag har verkat inom IT-branschen sedan Idag managementkonsult inom internationell affärsutveckling. Startade konsultverksamhet via B-Open Nordic under 2004 och vi är ett litet partnerstyrt kunskapsföretag som arbetar som bollplank och drivande motor för företag som vill ha hjälp med att utveckla sin verksamhet, en ny produkt eller sig själva på en viss marknad. Jag är en kombination av ekonom och jurist som har avslutat juris magister inom europeisk immatererialrätt (Master Intellectual Property Law in Europe) och är registerat ombud via OHIM. Internationell affärsutvecklare som även är specialist på immaterialrätt, främst europeisk immaterialrätt, men kan också en del om det i Asien och USA. Jag kan ganska mycket om att bygga upp både organisationer och varumärken, skapa varumärkesstrategier och skydda dessa i Europa, USA eller Asien. Skillnaden mot en traditionell advokat- eller patent-byrå är att jag har mer fokus på försäljning samtidigt som man skyddar sina intellektuella tillgångar. Detta förslag är hämtat ur tankar i ett dokument kallat Innovationsfabriken Sverige som jag skapat och distribuerat som opionsbildare. Jag anser att denna resurs egentligen skulle skapas via Staten men om vi skall vänta på dem får vi vänta länge och kanske förgäves. Förhoppningen är dock att inom 2 år etablerat minst säljare som vardera representerar svenska företag, och aktivt marknadsför och säljer deras produkter och tjänster i Asien och USA. Vi hoppas och räknar med att inom 5 år representera minst 200 st svenska småföretag i Asien och USA. Vi bedömer att verksamheten då kostar ca 1 till 1.5 miljoner SEK i månaden att driva men att vi samtidigt skall genererar minst 100 miljoner i försäljning per månad. Om vi då arbetar med 2-3% på all försäljning så räknar vi med att kontoret skall kunna visa ett överskott om minst 1 miljon i månaden för dessa två kontor. Summering Jag tror att många av oss som sysslat med internationell handel känt oss lite avundsjuka på konkurrenter och andra företag i USA. De har inte bara en stor inhemsk marknad utan är mycket duktiga på att gå från idé till handling, dvs färdig produkt på marknaden på kortast möjliga tid. Vi har inte heller samma fokus som USA om vi tittar t.ex. på deras strategi här i Sverige, One big thing. Fokuset börjar växa fram os en del men det gäller att skynda. Många enskilda innovatörer tvekar att gå vidare för man litar inte på riskkapitaliser eller konsulter och man vill behålla kontrollen själva. System och byråkrati sätter ibland käppar i hjulet för verkliga entreprenörer vill inte hindras av rutiner och formulär. Den dynamiska effekten vi talar om handlar mycket om att göra det enkelt, billigt och samordna många bra nätverk och organisationer till att arbete bättre och effektivare tillsammans. 18

19 Vi har beskrivit tidigare att vi önskar skapa 20 miljoner i riskkapital för att landsätta tre viktiga Handelshus på tre utvalda marknader. Om det av olika anledningar inte skulle vara de bästa marknader för de första projekten så kan man ändra sig med att fundera över andra intressanta platser. Vi tror dock från att talat med marknaden, dvs både potentiella kunder till Handelshusen samt potentiella investerare att detta är ett ganska bra val. Vi tror Taipei och Taiwan kan vara en bra start för vår pilot. Först så har en en stark inhemsk marknad men sedan ligger de rätt för att gå vidare in till Kina. Vi önskar inte kopiera rådgivande funktioner som finns på marknaden idag utan skapa något nytt och innovativt. Vi vill skapa säljbolag (Handelshus) och detta kanske inte är nytt men det innovativa i projektet är att man inte stannar vid att ge råd till våra svenska småföretag, vi skapar orders. Tror man på ett visst företag eller en viss produkt så erbjuder man omedelbara resurser att börja marknadsföra och sälja deras produkter på tillväxtmarknader. Då man tar betalt via provision så blir båda vinnare i projektet, både vi och vår uppdragsgivare. Systemet drar in pengar för vidare tillväxt och företagen får en snabb start på en ny marknad. Kan man inte erbjuda provision så skall det kunna erbjudas säljstöd via en integrerad strategi som vi redan implementerat i Norden. Det verkligt innovativa är en riktig resurs som genererar orders och försäljning till våra svenska småföretag. När det gäller USA så är inte bara att marknaden som är stor utan samarbeten mellan parter fungerar också bättre. Det finns bättre struktur, samordning och ledarskap när det gäller integrationen mellan statliga resurser och privat näringsliv, inte minst när det gäller små och medelstora företag. USA Small Business Administration 3 är en förebild vi borde lära oss mer av här hemma i Sverige. Silicon Valley idag är ett resultat av dessa samarbeten. Vi kan inte vänta på att individer till slut på egen hand skapar resurser för att etablera den dynamiska länkar vi behöver mellan svenska småföretag och globala tillväxtmarknader, risken är stor att de aldrig kommer eller att utländskt kapital från USA köper upp våra svenska smultron. Jag tror därför mycket på att etablera Handelshus, småföretagens Keiretsu-system, och kallar det för The House of Sweden eller då vi talar om miljöteknik The Clean House of Sweden. Etablera handelshus som marknadsför och säljer svenska innovationer och samtidigt marknadsför varumärket SVERIGE. Företag behöver inte uppfinna hjulet om och om igen utan kan dra nytta av etablerade resurser och på så sätt nå nya marknader snabbt. När de är stora nog och mogna nog att gå vidare så kan de etablera egna företag på valfria marknader. Jag hoppas dock att B-Open Nordic kan vara den nya dynamiska länk mellan lokalt näringsliv och globala marknader som gör att svenska småföretag och start-up kan växa snabbt och billigt i hela världen. Stockholm Joachim Davidsson Managing Partner B-Open Nordic AB Fräsarvägen Skogås (www.bopen.se) 3 US Small Business Administration 19

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten?

Varför en bok om 167 handfasta tips som förbättrar lönsamheten? Innehåll Varför en bok med 167 handfasta tips som ökar din lönsamhet? Vi på Sinf 5 tips om lyckade kompanjonskap 5 tips om styrelsearbete 5 tips om verksamhetsplanering 5 tips om budget 5 tankar om externa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001.

En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. EN KONFERENS OM EKONOMISK BÄRKRAFT OCH KULTURELL UTVECKLING En konferens om ekonomisk bärkraft och kulturell utveckling, Göteborg den 27 28 mars 2001. Arrangörer: Nätverkstan Kultur i Väst AB i samarbete

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer