Planera. Bildspel. Skapa. Bakgrund. Åhörarkopior

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planera. Bildspel. Skapa. Bakgrund. Åhörarkopior"

Transkript

1 Planera Animeringar Bildövergångar Skapa Bakgrund Bildspel Text Bild Åhörarkopior

2 Britt Tågmark Senast ändrad

3 Innehåll INTRODUKTION... 1 STARTA POWERPOINT... 1 MENYFLIKAR... 2 ALT-TANGENTEN... 3 STATUSRADEN... 3 SPARA PRESENTATION... 4 ÖPPNA PRESENTATION... 4 ARBETA MED POWERPOINT... 5 ARBETSLÄGEN... 5 SKAPA PRESENTATIONER... 8 LAYOUT... 8 LÄGGA TILL BILD... 9 TEXTHANTERING SKRIVA TEXT REDIGERA TEXT MARKERA RAM FORMATERA TECKEN FORMATERA STYCKEN KOPIERA FORMAT PUNKTLISTOR OCH NUMRERADE LISTOR CLIPART INFOGA CLIPART REDIGERA CLIPART FOTOGRAFIER OCH BILDER ÄNDRA STORLEK PÅ BILDEN KOMPRIMERA BILDER SPEGELVÄNDA ELLER ROTERA CLIPART OCH FOTOGRAFIER BILDHANTERING SMARTART Britt Tågmark

4 RITA EGNA OBJEKT REDIGERA RITADE OBJEKT SKRIVA TEXT I RITADE OBJEKT MARKERA FLERA OBJEKT FLYTTA OBJEKT KOPIERA OBJEKT DUPLICERA OBJEKT RADERA OBJEKT KOPIERA UTSEENDET PÅ OBJEKT MARKERINGSFÖNSTRET MÅNGA OBJEKT ORDNA OBJEKT JUSTERA OCH FÖRDELA OBJEKT GRUPPERA OCH DELA UPP GRUPP WORDART INFOGA WORDART SPARA OBJEKT SOM BILD RUTNÄT OCH STÖDLINJER BAKGRUND BAKGRUNDSFÄRG OCH BAKGRUNDSFYLLNING BILDBAKGRUND OCH MALLAR TEMAN OCH MALLAR SIDHUVUD OCH SIDFOT BILDSPEL VISA BILDSPEL BILDÖVERGÅNGAR TIDSINSTÄLLNING BILDÖVERGÅNGAR SPELA IN BILDSPEL OCH BERÄTTARRÖST ANIMERINGAR IMPORTERA OCH EXPORTERA INFOGA BILDER (HELA SIDOR) FRÅN ANNAN PRESENTATION EXPORTERA DISPOSITIONER ÅHÖRARKOPIOR OCH ANTECKNINGAR ÅHÖRARKOPIOR ANTECKNINGAR FÖRHANDSGRANSKA OCH SKRIVA UT PRESENTATION INDEX Britt Tågmark

5 Introduktion - Starta PowerPoint Introduktion PowerPoint är ett presentationsprogram där du kan skapa bildspel via datorn. Bildspelet kan visas av en föredragshållare eller rulla i en informationskiosk. Det finns spännande animeringsfunktioner, som även går att använda till sagor för och med barn. I Powerpoint 2010 kan du redigera filmsnuttar och bilder direkt i programmet. Starta PowerPoint När PowerPoint startats visas en tom presentation. Du kan direkt klicka i rutan med rubrik och börja skriva. Snabbåtkomst Namnlist Menyfliksområde Anteckningsruta Visningslägen I Word får dokumenten en löpande numrering, Dokument 1, Dokument 2 osv. I PowerPoint heter dokumenten Presentation 1, Presentation 2. När du sparar en presentation blir filtillägget pptx. 1

6 Introduktion - Menyflikar Menyflikar I PowerPoint finns ett antal menyflikar som är åtgärdsspecifika. Ibland kallas menyflikarna för engelskans ribbon. Längst till vänster finns Arkiv (ibland kallad Backstage ). Om du har en stor skärm med hög upplösning visas fler kommandon. Storleken på ikonerna kan också växla beroende på skärmstorlek och upplösning. Det är inte säkert att bilderna i det här häftet helt överensstämmer med Office i din dator. Menyflikarna är indelade i grupper. Vid vissa grupperingar finns en pil längst ner till höger. Genom att klicka på pilen visas ytterligare alternativ för just den grupperingen. Menyflik Start Infoga Design Övergångar Animeringar Bildspel Granska Visa Innehåll (ej beskrivning av alla funktioner) Grundläggande formatering, formatmallar, sök och ersätt Infoga tabell, bilder, fotoalbum, figurer, smartart, diagram, sidhuvud och sidfot, symboler Stående och liggande format, teman och färger Bildövergångar Animeringsfunktioner på objekt Inställningar för bildspel Stavning och grammatik, synonymer, kommentarer, spåra ändringar Visningslägen, såsom Normal, Bildsortering, Anteckningssidor samt tillgång till Bakgrunden för olika vyer Dölja menyfliksområdet När du tycker att menyflikarna tar stor plats kan du minimera dessa och bara visa fliknamnen genom att klicka på pilen till vänster om hjälpknappen. Expandera menyfliksområdet genom att klicka på pilen igen. Kortkommandot för detta är Ctrl + F1. 2

7 Introduktion - Alt-tangenten Hjälptext När du för musen över knappar visas hjälptext. Denna är utbyggd i Office 2010 och visar dessutom kortkommandot när sådant finns. Alt-tangenten Alt-tangenten aktiverar kortkommandon kopplade till menyflikar. För att komma åt ett visst kommando, kan du behöva trycka sekvenser av bokstäver eller siffror. För att exempelvis infoga en bild i PowerPoint trycker du i tur och ordning Alt, N (behöver inte vara stor bokstav) och B. Då visas dialogrutan Infoga bild. Använda musen Håll muspekaren över en av flikarna. Sedan kan du använda hjulet på musen för att växla mellan flikarna. Statusraden I statusraden visas till exempel visningslägen och zoom. Dra i reglaget för att ändra zoomningen på skärmen. Höger musknapp Det är effektivt att arbeta med höger musknapp, framför allt i PowerPoint. När du klickar med höger musknapp på ett objekt eller på bakgrunden, visas en snabbmeny. Det är en meny som anpassar sig till vad du klickar på. Du behöver inte lära dig under vilken meny alla kommandon finns. 3

8 Introduktion - Spara presentation Spara presentation När du har arbetat med en presentation vill du oftast spara den. Mycket lämpligt är att spara med jämna mellanrum under tiden du skriver. Om datorn hänger sig, förlorar du inte så mycket av arbetet. Spara en presentation första gången 4 1. Menyfliken Arkiv eller Spara-knappen högst upp till vänster 2. Välj Spara eller Spara som (saknar betydelse första gången) 3. Dialogrutan Spara som visas, eftersom du måste skriva vad filen ska heta. 4. Döp filen och spara den i lämplig mapp. Spara kopia av presentation Om du vill spara en befintlig presentation med ett annat namn använder du Spara som och anger ett nytt namn för presentationen. Den gamla presentationen finns då kvar som den tidigare såg ut under sitt gamla namn. På detta sätt kan du enkelt åstadkomma en kopia av en presentation. Spara som PDF 1. Menyfliken Arkiv 2. Välj Spara som 3. Byt filformat till PDF 4. Knappen Spara Öppna presentation 1. Menyfliken Arkiv 2. Välj Öppna 3. Klicka dig fram i genvägsliste n till dess du hittar rätt mapp 4. Dubbelklicka på dokumentet i rutan till höger eller markera och klicka på

9 Arbeta med PowerPoint - Arbetslägen knappen Öppna Arbeta med PowerPoint I PowerPoint finns det flera arbetslägen. När du skapar presentationer kommer du förmodligen att arbeta med de flesta av arbetslägena. Varje läge visar det pågående arbetet ur en viss synvinkel. Du växlar mellan olika bildlägen genom att klicka på knapparna längst ner till höger på arbetsytan. På menyfliken Visa når du både Presentationsvyer och Bakgrundsvyer. Arbetslägen Normalläge I normalläge ser du den aktiva bilden, dispositionen/bildminatyrer och anteckningarna samtidigt. Detta gör att du får god överblick över presentationen utan att behöva växla mellan olika visningslägen. Du kan enkelt växla mellan olika bilder genom att klicka på miniatyrbilderna till vänster. 5

10 Arbeta med PowerPoint - Arbetslägen Genom att växla till fliken disposition i rutan till vänster får du en god överblick över rubriker och text. Det ger möjlighet att snabbt skriva in texter till de olika bilderna i presentationen. Det är endast text som är skriven i de av programmet så kallade platshållarna (se sidan 10) som syns i dispositionsläge. När du skriver text i en textruta du skapat själv är den texten ett fritt objekt, den syns inte. En fälla! Bläddringspilar Du växlar mellan olika bilder genom att klicka på dubbelpilarna längst ner till höger på sidan. Om du drar i klossen på rullningslisten visas bildnummer och rubriktext. Sorteringsläge I sorteringsläget ser du en förminskad version av varje bild. Du får en bra överblick över presentation. Du kan ändra ordning på bilderna och lägga till bildövergångar. Läsvy Om du inte vill använda bildspelsläge och visa presentationen på helskärm, kan du använda läsvyn. Då visas knappar för bläddring mellan sidorna och du kan lätt byta vy. Aktivitetsfältet längst ner på skärmen visas också, vilket innebär att du lätt kan växla mellan olika program. Bildspel I bildspelsläge visas bilden över hela skärmen. Beskrivning börjar på sidan 39. 6

11 Arbeta med PowerPoint - Arbetslägen Anteckningssidor Menyfliken Visa, välj knappen Anteckningssidor I anteckningsläget kan du göra anteckningar som manus till presentationen. Varje anteckningssida är kopplad till en bild. För att kunna se texten tydligare ändrar du zoomingen. 7

12 Skapa presentationer - Layout Skapa presentationer När du startar programmet visas en tom presentation med en standardmall. Om du redan arbetar inne i PowerPoint och vill ha fram en ny presentation gör du så här: 1. Menyfliken Arkiv 2. Välj Nytt till vänster i menyn 3. Välj Tom presentation eller någon annan typ av mall Ett snabbt sätt att få fram en tom presentation är att använda kortkommandot Ctrl+N. Layout När du startar en ny presentation visas automatiskt layouten Rubrikbild. Byta Layout 1. Menyfliken Start 2. Knappen Layout 3. Markera önskad Layout 8

13 Skapa presentationer - Lägga till bild Översikt över Layouter De färdiga layouterna är givetvis möjliga att anpassa i efterhand. Platshållare beskrivs på sidan 10 Rubrikbild Rubrik och innehåll Avsnittsrubrik Två innehållsdelar Jämförelse Endast rubrik Tom Innehåll med bildtext Bild med bildtext Används ofta som startsida. Innehåller platshållare för rubrik och underrubrik Mycket vanligt förekommande. Under rubriken lägger du till text alternativt infogar bilder eller andra objekt Kan användas i övergången mellan presentationsämnen Vanlig när du exempelvis vill lägga text bredvid bild Påminner om Två innehållsdelar, men innehåller platshållare för underrubriker. Stort utrymme för att placera egna objekt Saknar platshållare Plats för liten rubrik tillsammans med text. Fokus på exempelvis ett diagram Plats för stor bild med rubrik och text under Lägga till bild 1. Klicka direkt på knappen Ny bild på menyfliken Start 2. Bildlayouten ärvs från senast valda layout (gäller inte Rubrikbild) 3. Om du vill styra layout vid infogandet klickar du på texten Ny bild i nederkant på knappen. Då kan du välja layout 9

14 Texthantering - Skriva text Texthantering Skriva text När du har en ny presentation framme kan du välja att arbeta i normalläge eller i dispositionsläge. En van användare växlar förmodligen mellan arbetslägena. Min rekommendation är att du alltid skriver text inom de färdiga ramarna, platshållarna, som programmet tillhandahåller. När du skriver text i en textruta du skapat själv är den texten ett fritt objekt, den syns inte i dispositionsläge Platshållare Platshållare är rutor med smala prickade ramar som visas när du skapar en ny bild. Dessa rutor fungerar som platshållare för objekt som bildrubriker, text, diagram, tabeller, SmartArt och ClipArt. Klicka i en platshållare när du vill skriva text eller klicka på det önskade objektet för att lägga till. Lägga till rubriker och brödtext 1. Klicka någonstans i en av platshållarna. Instruktionstexten försvinner och istället får du en vanlig textruta där du kan skriva in texten. 2. När du skrivit din text klickar du någonstans utanför textrutan för att avmarkera den. Autopassa text Texten i PowerPoint anpassas automatiskt till platshållarens storlek. Om texten består av fler rader än vad som ryms i platshållaren, justeras texten automatiskt på bilden. Om du skriver till exempel en punktlista anpassas teckenstorleken när texten inte får plats i platshållaren. När programmet har autopassat text visas den lilla knappen Alternativ för autopassa längst ner till vänster. Det finns olika smarta alternativ för hur texten kan hanteras 10

15 Texthantering - Redigera text Skriva fri text 1. Klicka på knappen Textruta på menyfliken Start 2. Muspekaren ändrar utseende 3. Placera muspekaren där du vill infoga din textruta och klicka. En mycket liten textruta visas. 4. Skriv texten, rutan vidgas automatiskt. Redigera text När du har skrivit in text kan du redigera den på samma sätt som i ett ordbehandlingsprogram. Hur du markerar och raderar text beskrivs i Wordhäftet. Markera ram Ofta vill du påverka allt innehåll inom platshållaren. Om du har skapat en punktlista, vill du i allmänhet ändra utseende på samtliga punkter och inte bara på en enstaka punkt. Istället för att dra med musen över all text kan du markera ramen. 1. Klicka i platshållaren. Objektet får en streckad ram. 2. I exempelbilden visas insättningspunkten på första raden. Endast det stycket påverkas. 3. Klicka på själva ramen. Ramen blir heldragen. Nu påverkas allting innanför den heldragna ramen. Det är ett effektivt sätt att arbeta. Tips! Tryck på tangenten Esc så blir ramen markerad och Esc på nytt för att avmarkera 11

16 Texthantering - Formatera tecken Formatera tecken Teckensnitt, teckenstorlek Du ändrar teckensnitt och teckenstorlek precis som i Word. Textskugga Knappen Textskugga lägger till en skugga strax under och till höger om texten. Skuggan gör att texten ser ut att sväva precis ovanför ytan på bilden. Färg Teckenfärgen är beroende av vilket tema du använder. Färgen kan du ändra, läs mer om färger på sidan 37. Formatera stycken Du kan vänsterjustera, centrera och högerjustera text på samma sätt som i Word. Kopiera format Du kan kopiera ett format och överföra det till en annan text eller ett annat objekt. Det är användbart när du gjort ett antal inställningar på din text och vill använda samma på fler delar av texten. Du kanske har betonat text, genom att göra den fetstil och med annan färg eller lagt på snygga tredimensionella effekter på ett objekt, då kan du enkelt kopiera den här inställningen med penseln. 1. Ställ insättningspunkten i den text eller i det objekt som innehåller den önskade formateringen, alternativt markerar du ramen på platshållaren. 2. Klicka på knappen Hämta format 3. Om du dubbelklickar fastnar penseln. Markören ändrar utseende 4. Klicka på ramen på platshållaren på de objekt du vill ska erhålla formatet. Du kan även klicka i de ord du vill ska få samma format eller måla över dem. 5. För att avsluta funktionen klickar du på formathämtningsknappen igen, eller klickar på tangenten Esc. 12

17 Texthantering - Punktlistor och numrerade listor Punktlistor och numrerade listor Du kan skapa punktlistor med standardpunkter och listor med egna grafiska punkter. Du kan även skapa nummerlistor. 1. Klicka på knappen för Punktlista eller välj en bildlayout med punktlista. 2. Skriv in den första posten i din lista. 3. Tryck på Enter-tangenten. En grå punkt dyker upp på nästa rad. 4. Fortsätt till dess listan är klar. Radbyte Om du vill byta rad i listan men inte skapa en ny punkt kan du trycka på Shift + Enter Ändra punktutseende 1. Markera ramen på platshållaren 2. Menyfliken Start 3. Välj knappen Punkter 4. Klicka på alternativet Punkter och numrering om du vill använda annat punktutseende. 5. Knappen Anpassa för att välja tecken för punktutseendet 6. Välj Färg och Storlek i procent av text 7. Du kan använda knappen Bild för att skapa mer spännande punkter Luft mellan punkter och text När du har valt större punkter till din text kan det bli trångt mellan punkterna och texten. För att öka avståndet mellan punkter och text visar du först linjalen. Visa linjal 1. Menyfliken Visa 2. Bocka i rutan Linjal. Det är lämpligt att stänga av visningen när du arbetat färdigt med linjalen, eftersom den tar plats från arbetsytan. 13

18 Texthantering - Punktlistor och numrerade listor Avstånd mellan punkter och text 1. Klicka i texten. Du kan inte välja att markera ramen på platshållaren! 2. Dra i symbolen för Hängande indrag. Det är den lilla trekanten med spets uppåt, tältet Öka och minska indrag på punktlistor Du kan skapa underpunkter till din punktlista eller höja nivån. Klicka på knappen Öka indra/minska indrag sänka nivån och Shift+Tabb för att höja nivå. eller tryck på Tabbtangenten för att Radavstånd Du kan ställa in avstånd mellan rader. 1. Markera ramen på platshållaren eller markera enstaka rader 2. Menyfliken Start 3. Välj Radavstånd 14

19 ClipArt - Infoga ClipArt ClipArt ClipArt är ett bildgalleri med många bildobjekt i olika kategorier. Bilderna ligger numera på Internet. Du kan använda delar av en befintlig ClipArt bild och även ändra färg på bilden. Infoga ClipArt 1. Menyfliken Infoga 2. Klicka på knappen ClipArt 3. Skriv in ett eller flera sökord i rutan Sök efter 4. Begränsa eventuellt resultatet till en typ av mediefiler 5. Behåll bocken i rutan Ta med innehåll från Office.com, annars får du nästan inte fram någon bild 6. Klicka på en bild så infogas den i presentationen Redigera ClipArt Ändra storlek Markera objektet och dra i ett hörnhandtag för att behålla proportionerna. Flytta Placera muspekaren mitt i ClipArt-objektet och dra till önskat läge. 15

20 ClipArt - Redigera ClipArt Dela upp grupp Du kan använda den här funktionen när du vill använda en del av ett ClipArt-objekt. Om du har ändrat färg på delar av objektet försvinner den egna färgsättningen. I exemplet vill jag använda skejtaren men inte bakgrunden. 1. Dubbelklicka på bilden, menyfliken Bildverktyg aktiveras 2. Välj Dela upp grupp 3. Svara Ja på frågan om du vill konvertera bilden till ett ritobjekt 4. Menyfliken Ritverktyg aktiveras, klicka på Gruppera/Dela upp grupp igen 5. Bilden delas upp i fler eller färre smådelar, beroende på hur bilden är konstruerad. 6. Klicka utanför bilden för att ta bort markeringarna. 7. Markera de delar du vill radera och tryck på Delete-tangenten. 8. Gruppera gärna den del av objektet du vill behålla genom att markera samtliga smådelar och sedan klicka på knappen Gruppera och Gruppera 16

21 Fotografier och bilder - Ändra storlek på bilden Fotografier och bilder 1. Menyfliken Infoga 2. Knappen Bild 3. Leta reda på filen i mappstrukturen 4. Markera filen 5. Klicka på knappen Infoga Ändra storlek på bilden 1. Markera bilden genom att klicka på den. 2. Dra i ett hörnhandtag för att ändra bildens storlek proportionerligt. 3. Om du vill ställa in storlek mer exakt markerar du bredd eller höjd 4. Skriv i önskad storlek och tryck på tangenten Enter. Bilden ändrar storlek proportionerligt. 17

22 Fotografier och bilder - Komprimera bilder Komprimera bilder Du kan ibland kraftigt minska filstorleken genom att komprimera bilder i dokumentet. 1. Klicka på knappen Komprimera bilder på menyfliken Bildverktyg 2. Bestäm om komprimeringen ska gälla den markerade bilden eller alla bilder 3. Ändra eventuellt upplösningen för skärm eller utskrift 4. Låt komprimeringen ta bort beskurna områden i bilderna 5. Klicka OK Spegelvända eller rotera ClipArt och fotografier 1. Klicka på knappen Rotera 2. Välj Vänd vågrätt för att spegelvända bilden 3. För att rotera bilden för du muspekaren över den gröna ringer. 4. När muspekaren ändrar utseende till en svängd pil kan du rotera objektet. 18

23 Fotografier och bilder - Bildhantering Bildhantering Du kan göra en bild mer spännande genom att lägga på olika effekter såsom ramar, konstnärliga effekter eller skuggor. Dubbelklicka på bilden, då aktiveras menyfliken Bildverktyg där du gör inställningarna. Instruktionerna täcker både fotografier och ClipArt även om det enbart står om fotografier. Korrigeringar Med hjälp av knappen Korrigeringar kan du justera ljusstyrka och skärpa i fotografier. Prova dig fram med hjälp av den dynamiska förhandsgranskningen. Du kan göra finjusteringar med Alternativ för bildkorrigeringar längst ner Du kan behöva öka ljusstyrkan vid utskrift av bilder, +20 % fungerar ofta bra. Färg Knappen Färg ger möjlighet att ändra mättnad (färgintensitet) och ton (varmare eller kallare färg). Det kanske har blivit ett färgstick i bilden som du kan korrigera. Du kan även ändra färg på hela bilden. Det finns många effekter att prova 19

24 Fotografier och bilder - Bildhantering Konstnärliga effekter Med Konstnärliga effekter kan du få din bild att se ut som exempelvis en blyertsskiss eller målad med vattenfärg. Håll musen still över effekten så kan du läsa namnet på effekten och får samtidigt en dynamisk visning. Du kan bara använda en effekt i taget. Om du väljer en ny effekt försvinner den gamla. Penselstorlekar och andra finjusteringar ändrar du i Alternativ för konstnärliga effekter Bildformat Du kan välja bland ett stort antal ramar för att göra fotot mer tilltalande 20

25 Fotografier och bilder - Bildhantering Med Bildeffekter kan du ytterligare pryda din bild. Bland annat kan du numera lägga till mjuka kanter För att finjustera effekter av allehanda slag klickar du på lilla pilen till höger om Bildformat och öppnar dialogrutan Formatera figur. 21

26 Fotografier och bilder - Bildhantering Ta bort bakgrund Du kan ta bort bakgrunden från ett fotografi. Om bilden är komplicerad kan det ta en stund. Enklast är om objektet är skarpt och bakgrunden suddig. 1. Knappen Ta bort bakgrund (Längst till vänster) 2. PowerPoint gissar vad som är bakgrund och markerar denna med skarp färg. I exemplet flyter en del av sebran in i bakgrunden. 3. Arbeta med knapparna Markera områden att ta med respektive Markera områden att ta bort för att finjustera. 4. Det bästa är att dra ett streck i områden du vill ha med eller inte ha med 5. Klicka på knappen Behåll ändringar när du är nöjd 6. Objektet är frilagt Återställa bild till original Klicka på knappen Återställ bildobjekt för att ta bort alla effekter på fotot 22

27 SmartArt - Bildhantering SmartArt Med SmartArt kan du snabbt och professionellt skapa till exempel organisationsscheman och cyklisk- eller relationsgrafik. Grafiken är redigeringsbar, men om du öppnar filen i Office 2003 eller äldre är grafiken en bild. Läs hur du kan animera SmartArt på sidan Menyfliken Infoga 2. Knappen SmartArt 3. Välj lämpligt utseende 4. Klicka OK 5. Skriv text i figuren eller klicka längst till vänster för att fälla ut en ruta där du kan skriva i en punktlista Lägg till figur Alt 1 Fäll ut textrutan Alt 2 Högerklicka på en figur och välj Lägg till figur Ta bort figur Ta bort enstaka figur genom att markera den och trycka på tangenten Delete Ändra färger och format 1. Markera SmartArtgrafiken 2. Gruppen SmartArtverktyg och fliken Design 3. Välj knappen Ändra färger respektive ett matchande SmartArt-format Konvertera punktlista till SmartArt 1. Markera platshållaren som innehåller texten 2. Menyfliken Start 1. Knappen Konvertera till SmartArt 2. Välj önskad layout 23

28 SmartArt - Bildhantering 24

29 Rita egna objekt - Bildhantering Rita egna objekt I PowerPoint har du möjlighet att rita egna objekt. Om du inte har ritat exakt rätt redan från början, så finns det en mängd funktioner för att justera och ändra storlek på objekt i efterhand. 1. Menyfliken Infoga 2. Klicka på knappen Figurer 3. Här kan du välja bland annat blockpilar, stjärnor och banderoller. Välj figur 4. Håll ner vänster musknapp och forma figuren. Släpp upp musknappen. 5. Du skapar en likformig figur genom att hålla ner Shift-tangenten medan du ritar. Släpp upp musknappen först och sedan Shift. Skriva text i figurer Markera figuren och skriv önskad text Gula justeringsknappen Med hjälp av de gula justeringshandtagen, den gula diamanten som finns i många figurer ändrar du formen på de viktigaste detaljerna i figuren 25

30 Rita egna objekt - Bildhantering Formatera figurer När figuren är markerad är menyfliken Ritverktyg tillgänglig. Aktivera Ritverktyg genom att klicka på fliken eller dubbelklicka på figuren. Här finns Figurfyllning, Kontur och Figureffekter. Dessa effekter förhandsgranskas automatiskt när du för musen över effekten. Figurfyllning Under Figurfyllning väljer du hur figuren ska fyllas med färger, bilder, toning eller strukturer eller inte vara fylld alls. Kontur Under Kontur väljer du hur ramen på figuren ska se ut eller om du vill ta bort ramen 26

31 Rita egna objekt - Bildhantering Figureffekter Under Figureffekter finns många nya val. Genom att klicka på pilen längst ner till höger öppnas dialogrutan Formatera figur. Gör önskade val och klicka på knappen Stäng nere till höger. Snabbgalleri med färdiga figurformat Det finns ett galleri med temafyllningar när du snabbt vill lägga en fyllning. Klicka på listpilen och välj fyllning 27

32 Rita egna objekt - Redigera ritade objekt Redigera ritade objekt Ändra storlek och form på rektanglar med mera För att ändra form på rektanglar, ellipser, hjärtan, stjärnor och andra objekt gör du så här: 1. Markera objektet 2. Dra i något av handtagen 3. Håll ner Shift-tangenten för att behålla proportionerna på objektet. 4. Håll ner Ctrl-tangenten för att behålla centrum på objektet Ändra form på ritade objekt Du kan ändra form ett flertal figurer. 1. Högerklicka på objektet 2. Välj Redigera punkter i snabbmenyn 3. Du får möjlighet att redigera punkterna i objektet. Du kan flytta punkter, lägga till och ta bort punkter Flytta punkt 1. När du håller muspekaren precis över en befintlig punkt, ändrar muspekaren utseende. 2. Håll ner vänster musknapp och dra punkten till lämpligt ställe Lägga till punkt 1. Placera muspekaren där du vill lägga till en punkt. 2. Håll ner tangenten Ctrl och klicka med vänster musknapp. En ny punkt har skapats Ta bort punkter Placera muspekaren där du vill ta bort en punkt. Håll ner tangenten Ctrl. Pekaren ändrar utseende till ett kryss. Klicka med vänster musknapp. Punkten är borttagen. 28

33 Rita egna objekt - Skriva text i ritade objekt Byta figur Om du har ritat ett objekt, till exempel en ellips, skrivit text i den, bytt färg och lagt till andra effekter och sedan vill att objektet ska vara en rektangel, kan du snabbt byta figur. Alla dina övriga inställningar bevaras. 1. Markera objektet 2. Klicka på knappen Redigera figur 3. Välj Byt figur 4. Välj lämplig figur Skriva text i ritade objekt När du vill skriva i dina objekt är det bara att markera objektet och börja skriva. Krångla inte med några textrutor, då blir det två objekt att hålla reda på. Texten blir centrerad som standard, men det går att ändra så att den till exempel visas i nederkant på objektet. 1. Högerklicka på objektet med text i 2. Välj Formatera figur 3. Välj menyn Textruta 4. Anpassa textinställningarna. 29

34 Rita egna objekt - Markera flera objekt Markera flera objekt Alternativ 1 1. Placera muspekaren ovanför och till vänster om de objekt som ska markeras. 2. Håll ner vänster musknapp och dra diagonalt över alla objekten. Det är noga att varenda liten del av objektet är inramat! 3. Släpp musknappen Alternativ 2 1. Klicka på första objektet som ska markeras 2. Håll ner Shift-tangenten och klicka på övriga objekt. Avmarkera objekt Om du råkar markera ett objekt för mycket fortsätter du att hålla ner Shift-tangenten och klicka på nytt på objektet. Vill du avmarkera alla objekt, klickar du någonstans på en fri yta, en yta som inte innehåller ett objekt. Flytta objekt Flytta objekt med musen 1. Håll muspekaren över objektet till dess en fyrspetspil dyker upp. 2. Håll ner vänster musknapp och dra till önskat läge. 3. Om du drar i handtagen ändrar du storleken! Flytta objekt med tangentbordskommandon Det är ofta lättare att använda tangentbordskommandon för att flytta objekt än att använda musen Markera objektet 2. Använd piltangenterna för att flytta figuren 3. För att flytta figuren små steg håller du ner Ctrl-tangenten samtidigt som du trycker på piltangenterna Kopiera objekt Det finns ett antal olika möjligheter att kopiera objekt. Ett snabbt sätt i PowerPoint är att hålla ner tangenten Ctrl samtidigt som du drar i objektet. Viktigt är att släppa upp musknappen först och därefter Ctrl.

35 Rita egna objekt - Duplicera objekt Duplicera objekt Du kan uppnå spännande effekter genom att skapa dubbletter som placeras med jämna mellanrum duplicera objekt. 1. Markera objektet 2. Menyfliken Start 3. Pilen vid knappen Kopiera 4. Välj Duplicera 5. Dra dubbletten till önskat läge 6. Klicka på Duplicera igen och upprepa för önskat antal dubbletter. Radera objekt 1. Markera objektet 2. Tryck på tangenten Delete Kopiera utseendet på objekt Kom ihåg möjligheten att hämta format, att använda penseln, se beskrivning på sidan 12. Du kanske har ritat ett objekt och lagt fyllningseffekter, linjer och textutseende. Storlek och form på mottagarobjektet bibehålls. Hämtar du format från en rektangel och lägger i en triangel, så ändras inte triangeln till en rektangel. Markeringsfönstret många objekt Om du har många objekt att hålla reda på kan du visa Markeringsfönstret. I fönstret kan du markera objekt som kanske ligger bakom andra objekt eller utanför själva sidan. Du kan också byta namn på objekten, vilket är särskilt användbart vid animeringar. Genom att klicka på knappen med ögat kan du dölja objekt 31

36 Rita egna objekt - Ordna objekt Ordna objekt Du kan lägga flera objekt på varandra, så att de helt eller delvis täcker varandra. Det objekt du ritat senast ligger överst i högen. För att ändra ordningen gör du så här: 1. Markera det objekt som ska flyttas. 2. Använd knapparna Flytta framåt respektive Flytta bakåt eller väl Placera längst fram respektive Placera längst bak som finns under listpilarna Justera och fördela objekt Du använder funktionen justera och fördela objekt när du har ritat flera figurer och vill att dessa ska placeras på samma höjd och med lika avstånd emellan dem. Mycket användbart! 1. Markera de objekt du vill påverka 2. Klicka på knappen Justering 3. Välj alternativ. Titta gärna på symbolerna, de är pedagogiska. Gruppera och dela upp grupp Genom att gruppera objekt behandlas de inte längre separat, utan fungerar som ett enda objekt. Det är praktiskt när flera objekt ska redigeras eller flyttas. Gruppera objekt och splittra gruppering 1. Markera de figurer som ska grupperas 2. Välj knappen Gruppera Splittra gruppering 1. Markera objektet som ska delas upp 2. Välj knappen Gruppera/Dela upp grupp Markera objekt i en grupp Du kan markera ett objekt i en grupp och formatera detta oberoende av de andra objekten. 32

37 WordArt - Infoga WordArt WordArt Med hjälp av WordArt, kan du infoga speciella texteffekter. Du kan till exempel skapa fylld, lutad, roterad och utsträckt text. Infoga WordArt 1. Menyfliken Infoga 2. Knappen WordArt 3. Välj lämpligt grundutseende 1. I rutan Skriv din text här fyller du i önskad text. Numera stavningskontrolleras även WordArt-text Formatera WordArt Du formaterar WordArt på liknande sätt som andra figurer. 1. Fliken Ritverktyg 2. Klicka på knappen Texteffekter 3. Längst ner finns alternativet Omvandla där du kan vrida på texten 33

38 Spara objekt som bild - Infoga WordArt Spara objekt som bild Du kan spara hela eller delar av en bild (en sida) för att klistra in i Word eller redigera i ett bildbehandlingsprogram. 1. Markera önskade objekt 2. Högerklicka innanför markeringen 3. Välj Spara som bild 4. Välj var du vill spara filen och vilket filformat. 34

39 Rutnät och stödlinjer - Infoga WordArt Rutnät och stödlinjer Rutnät och stödlinjer har du nytta av för att placera objekt exakt där du vill ha dem. 1. Menyfliken Visa 2. Markera Stödlinjer Översta alternativet Stödlinjer visar egentligen ett rutnät, medan undre alternativt visar stödlinjer (engelsk version Gridlines respektive Guides) Rutnät Du kan välja avstånd mellan rutorna genom att klicka på pilen längst ner till höger i gruppen Visa Linjerna i rutnätet är magnetiska och drar till sig objekt. Stödlinjer Du flyttar stödlinjer genom att dra i dem. Du kan lägga till parallella stödlinjer genom att hålla ner Ctrl-tangenten samtidigt som du drar i stödlinjen. Koppla bort rutnät tillfälligt Ibland är det svårt att placera objekt i en exakt position. Figuren hackar när du försöker placera den. Du kan koppla bort rutnätet helt, men enligt min uppfattning är det bäst att bara tillfälligt koppla bort det. Du har för det mesta nytta av rutnätet. 1. Markera objektet som ska flyttas eller storleksändras. 2. Håll ner Alt-tangenten och utför önskad åtgärd Snabbstödlinjer När du flyttar ett objekt och detta närmar sig andra objekt visas inbyggda stödlinjer. Du kan haka fast objekten på linjerna. 35

40 Bakgrund - Bakgrundsfärg och bakgrundsfyllning Bakgrund När du skapar din presentation kan du använda olika bakgrundsfärger. För att skapa en helhet bör du vara försiktig och företrädesvis välja enhetlig bakgrund. Det kan dock skapa en spänning om du på någon sida har en annan bakgrundsfärg. Bakgrundsfärg och bakgrundsfyllning För att byta bakgrundsfärg gör du så här: 1. Visa bilden i Normalläge 2. Högerklicka på en fri yta, en yta som inte innehåller ett objekt. Om du högerklickar till exempel innanför ramen på en punktlista ändrar du bakgrundsfärg på punktlistan. 3. Välj Formatera bakgrund 4. I dialogrutan väljer du först typ av Fyllning. Om du väljer Bild eller strukturfyllning får du tillgång till Bildkorrigeringar, Bildfärg och Konstnärliga effekter i menyn till vänster 5. När du bestämt bakgrundsfärg klickar du på knappen Stäng för att ändra färg på en enstaka bild eller på knappen Använd för alla för att bakgrunden ska slå igenom på hela presentationen. Bildbakgrund och mallar I fortsättningshäftet beskrivs hur du redigerar en mall och även hur du skapar nya mallar och sparar dem. 36

41 Bakgrund - Teman och mallar Teman och mallar Till PowerPoint finns många färdiga teman. I dessa ingår hela utseendet för bilderna, till exempel teckensnitt, teckenstorlek, färger och bakgrunder. Temat kan givetvis förändras och anpassas. Du kan välja ett tema redan när du skapar en ny presentation eller koppla ett tema i efterhand. Välja tema i efterhand: 1. Menyflike n Design 2. Klicka på listpilen till höger i gruppen Teman. Högst upp visas aktuellt tema 3. Håll musen över ett tema för en dynamisk förhandsgranskning. Om du klickar på ett tema används mallen på samtliga bilder. 4. Knappen Färger till höger om gruppen Teman innehåller en palett med matchande färger inom temat. 37

42 Bakgrund - Sidhuvud och sidfot Sidhuvud och sidfot Sidhuvud och sidfot används för att infoga datum, sidnummer (bildnummer) eller vanlig text. Det som infogas i sidhuvud- eller sidfotsområdet slår igenom på samtliga bilder i presentationen. 1. Menyfliken Infoga 2. Knappen Sidhuvud/Sidfot 3. Välj Sidhuvud och sidfot 4. Välj lämpliga alternativ 38

43 Bildspel - Visa bildspel Bildspel Ett bra tillvägagångssätt att åskådliggöra din presentation är att visa den som ett bildspel med till exempel animerad text och objekt. Det finns även möjlighet att skapa en självgående presentation där bilderna växlar efter en viss tid. I Powerpoint 2010 finns nya animationer och bildövergångar. När bildspelet är slut kan du låta det börja om automatiskt. Visa bildspel Du kan visa din presentation genom att klicka på knappen för bildspel. Kortkommandot är F5. Verktygsfältet Bildspel I bildspelsläge visas verktygsfältet Bildspel längst ner till vänster. Där kan du flytta framåt och bakåt i bildspelet. Du kan dessutom snabbt välja pekaralternativ eller navigera i bildspelet. Skriva i bildspel På samma sätt som du kan använda en tuschpenna för att anteckna på OH-bilder, kan du använda musen för att anteckna och skissa i bilder under en presentation. Dessa anteckningar kan du välja att spara när bildspelet är slut. När du har tillgång till en Smartboard eller annan tryckkänslig skärm är det enkelt att skriva med penna direkt i bildspelet 1. Växla till bildspelsläge 2. Använd knappen för Pekaralternativ eller högerklicka och välj Pekaralternativ och typ av penna. 3. Välj eventuellt annan färg på pennan Håll ner vänster musknapp och rita 4. Efter sista bilden får du frågan om du vill spara dina pennanteckningar 39

44 Bildspel - Visa bildspel Föredragshållarvy Med tillgång till två skärmar, exempelvis en bärbar dator kopplad till projektor, kan du använda den förbättrade föredragshållarvyn. Stödanteckningarn a visas till höger och om texten är liten går den att zooma in. Du kan klicka på bilderna i underkant för att hoppa i presentationen. Det går att välja penna utan att störa publiken. Det syns hur länge presentationen har pågått. Klicka på frågetecknet längst till höger för att visa en lista på användbara kortkommandon. Musen som laserpekare I bildspelsläge kan du ändra musen till en laserpekare för att fånga åhörarnas uppmärksamhet. Håll ner Ctrl-tangenten, klicka med vänster musknapp och peka på det du vill förtydliga. Dölja bilder Du kanske bestämmer dig för att hoppa över en bild i ett bildspel. Om du inte vill ta bort den permanent har du möjlighet att dölja den tillfälligt. 1. Menyfliken Bildspel 2. Markera bilden du vill dölja 3. Klicka på knappen Dölj bild 40

45 Bildspel - Bildövergångar Bildövergångar Bildövergångar är speciella effekter som används när du växlar från en bild till en annan i bildspelet. När du använder bildövergångar blir presentationen mer spännande. Detta är särskilt effektfullt vid automatiska bildspel. Håll dig i princip till en och samma bildövergång, annars funderar publiken mer på bildövergångarna än på innehållet i din presentation! 1. Markera en eller flera miniatyrbilder 2. Menyfliken Övergångar 3. Välj någon effekt i gruppen Övergång till den här bilden Klicka på pilen längst ner till höger för att visa mer dramatiska effekter. Genom att klicka på en effekt visas en automatisk förhandsgranskning. 4. Om du missade hur effekten såg ut kan du klicka på knappen Förhandsgranska längst till vänster 5. Du kan styra övergångseffekten via knappen Effektalternativ 6. Använd eventuellt ett Ljud i samband med övergången (rekommendation, undvik detta) 7. Bestäm tid för själva övergången, Varaktighet 8. Bestäm om övergången ska gälla för alla bilder, Använd för alla 9. Under Frammatning anger du eventuellt efter hur lång tid datorn ska växla till nästa bild. 10. En symbol (en stjärna) vid bilden visar att det finns en bildövergång. Du kan förhandsgranska bildövergången genom att klicka på stjärnan. Genom att växla över till bildsorteringsläge kan du även se tidsinställning. 41

46 Bildspel - Tidsinställning bildövergångar Tidsinställning bildövergångar Du kan ställa in hur lång tid varje bild ska visas i bildspelsläge 1. Menyfliken Bildspel 2. Klicka på knappen Tidsinställningar 3. Uppe till vänster i bildspelsläge visas nu verktygsfältet Spelar in med bland annat en stoppklocka 4. Klicka på tangenten Enter när du bedömer att åskådaren bör ha tittat klart på bilden. 5. Fortsätt med tidsinställningar för alla bilderna i bildspelen. 6. När du visat sista bilden svar du Ja på frågan 42

47 Bildspel - Spela in bildspel och berättarröst Spela in bildspel och berättarröst Du kan spela in en berättarröst till ditt automatiska bildspel. För att göra detta behöver du en mikrofon och ett ljudkort. Den som vill höra din berättelse måste också ha ett ljudkort i sin dator! Du måste vara noga med inspelningsmiljön, alla ljud i omgivningen spelas också in. Sätt gärna en muff av något slag över mikrofonen för att minska störningsljud. En strumpa kan duga. Du kan du spela in och redigera berättarrösten för en bild i taget. Spela in 1. Menyfliken Bildspel 2. Knappen Spela in bildspel 3. Välj om du vill spela in från början eller från aktuell bild 4. Båda rutorna ska i allmänhet vara förbockade. Lägg märke till att du kan spela in laserpekaren, läs mer om denna på sid Klicka på Starta inspelning 6. Gå vidare till nästa bild genom att trycka på Enter. Om du vill avsluta inspelningen innan du kommit till sista bilden klickar du på tangenten Esc. 7. En ljudikon visas längst ner till höger på bilden. Du kan spela upp ljudklippet. Ljudikonen syns inte i bildspelsläge Mikrofoninställning Det kan vara lite besvärligt att spela in ljud. Kontrollera först att mikrofonen är aktiverad. I inställningarna för mikrofonen kan du behöva höja ljudet om det är för svagt. 1. Högerklicka på ljudikonen till höger på Aktivitetsfältet 2. Välj Inspelningsenheter 3. Markera den mikrofon du använder 4. Knappen Egenskaper nere till höger på i dialogrutan 5. Fliken Nivåer 6. Dra i reglaget 43

48 Animeringar - Spela in bildspel och berättarröst Animeringar Med animeringar på text och objekt kan du göra din presentation mer intressant. Du kan exempelvis animera flera objekt samtidigt och rita egna rörelsebanor. Här beror det helt och hållet på typ av presentation om du kan ta ut svängarna med effekter eller om innehållet kräver återhållsamhet. Avstå från effekten om du är tveksam. Det är tröttande med punktlistor där punkterna flyger in från olika håll. Att arbeta med animeringar är mycket spännande och roligt. Var medveten om att det kan ta lång tid innan du får till bildspelet som du vill visa det. 1. Markera ett objekt eller en platshållare för text 2. Menyfliken Animeringar 3. Klicka på pilen till höger för att visa fler effekter 4. Här kan du välja effekter för Ingång, Betoning och Avsluta. Längst ner kan du välja ytterligare effekter samt Fler rörelsebanor. Grön, gul respektive röd färg förtydligar effektvalen. 5. Med Effektalternativ kan du välja från vilket håll animeringen startar 44

49 Animeringar - Spela in bildspel och berättarröst Animeringsfönster För att kunna arbeta effektivt med animeringar är det smart att visa Animeringsfönstret till höger på skärmen Klicka på knappen Rutan Animering Symboler I exemplet till höger animeras först rubriken 1 och därefter en punktlista 2. Punktlistan kan expandera, därför får bilden nummer 6. Längden på själva animationen visas symboliskt med längre och kortare staplar. Färgen på symbolerna visar vilken typ av effekt som används. Grön = ingångseffekt Gul = betoning Röd = utgångseffekt Siffror vid objekten visar i vilken ordning objekten animeras Lägga till ytterligare animeringar När du vill lägga till ytterligare animeringseffekter till ett objekt måste du välja knappen Lägg till animering. Väljer du enbart Animering byts den befintliga effekten ut. Byta plats på effekter Du kan byta plats på effekter eller ändra animeringsordning genom att dra i en effekt 45

50 Animeringar - Spela in bildspel och berättarröst Starta effekt Klicka på listpilen och gör önskat val. Vid klickning Startar när du klickar med musen Med föregående Innebär att effekten startar samtidigt som en tidigare effekt. Efter föregående Innebär att när en tidigare effekt är helt klar spelas denna effekt upp separat Effektalternativ Klicka på listpilen vid animeringseffekten och välj Effektalternativ för att göra ytterligare inställningar I namnlisten för dialogrutan visas det namn som effekten har. Beroende på om du markerat text, objekt eller SmartArt varierar dialogrutans innehåll. I exemplet är en punktlista markerad och då finns val för hur texten kan animeras. Här kan du lägga till ljud eller bestämma vad som ska hända efter animeringen. På fliken Tidsinställning bestämmer du bland annat fördröjning och loopar. 46

51 Animeringar - Spela in bildspel och berättarröst Animera SmartArt När du markerat SmartArt-grafik är det enkelt att animera varje objekt för sig. Dialogrutan innehåller en flik, SmartArtanimering där du gör önskade inställningar Förhandsgranska Klicka på knappen Förhandsgranska längst till vänster för att visa effekterna. Rörelsebanor Med det Rörelsebanor kan du få ett objekt att röra sig precis hur du vill i bildspelet. Det finns fördefinierade banor eller så kan du rita banor på egen hand. När du ritat en rörelsebana kan du sedan storleksändra den på vanligt sätt. Vill du flytta objekt och rörelsebana markerar du objektet och flyttar detta. Då följer banan med. Kopiera animeringar Med hjälp av den nya funktionen Hämta animering kan du kopiera en animering från ett objekt till ett annat. 1. Markera objektet med animeringar som du vill återanvända 2. Klicka på knappen Hämta animering 3. Klicka på det objekt som ska få ärva animeringen 47

52 Importera och exportera - Infoga bilder (hela sidor) från annan presentation Importera och exportera Infoga bilder (hela sidor) från annan presentation Ett mycket användbart alternativ är att infoga bilder från en befintlig presentation. När du har importerat bilderna används till exempel mallens teckensnitt i mottagarpresentationen om du så önskar. 1. Menyfliken Start 2. Knappen Ny bild 3. Alternativet Återanvänd bilder längst ner i listan 4. Välj Öppna en PowerPoint-fil 5. Leta reda på filen och dubbelklicka eller klicka på knappen Öppna 6. Klicka på de bilder du vill infoga. 7. Markera eventuellt rutan Behåll källformatering längst ner. Då behåller du ursprungsformateringen. 48

53 Åhörarkopior och anteckningar - Exportera dispositioner Exportera dispositioner Du kan exportera dispositioner till Word för att utnyttja de kraftfulla möjligheterna till ordbehandling. 1. Menyfliken Arkiv 2. Välj Spara och skicka 3. Välj Skapa åhörarkopior längst ner i listan 4. Ange önskad bildlayout i rutan 5. Klicka OK Åhörarkopior och anteckningar Åhörarkopior Åhörarkopior ser ut som små miniatyrer av presentationer. Dessa kan delas ut till publiken och göra det lättare för dem att följa med under presentationen. Anteckningar Anteckningssidor är mycket användbart som stöd för presentationen. Överst på varje sida finns själva bilden och under den, gott om plats för anteckningar. Du kan skriva stolpar till ditt föredrag, eller dela ut ytterligare information om de enskilda bilderna. Skapa anteckningar I normalläget finns plats att skriva anteckningar. Det är bättre att växla över till visningsläget Anteckningssidor, om du ska skriva stolpmanus. 1. Menyfliken Visa 2. Knappen Anteckningssidor 3. Öka zoomingsgraden så texten blir läslig. 49

54 Förhandsgranska och skriva ut presentation - Anteckningar Förhandsgranska och skriva ut presentation Du har möjlighet att skriva ut enskilda bilder i presentationen, dispositionen, stödanteckningar eller åhörarkopior, antingen i färg i gråskala eller i svartvitt. När du ska dela ut din presentation till åhörarna, är det ofta onödigt att visa en bild per A4-sida. Välj då något av alternativen för åhörarkopior. 1. Menyfliken Arkiv 2. Välj Skriv ut 3. Här kan du välja skrivare, vilka bilder du vill skriva eller om du vill skriva ut exempelvis Åhörarkopior. En automatisk förhandsgranskning visas när du gör ett val Bilder Skriver ut en bild per sida. Används vid utskrift på overhead. Åhörarkopior Ange hur många bilder du vill skriva ut per sida. När du väljer åhörarkopior bockas automatiskt alternativet Bilder med ram för. Det innebär att du får en svart ram runt varje liten bild. Avgränsningen av bilderna uppfattas lättare på papperet. Anteckningssidor Skriver ut en bild per sida, med stödanteckningar som är gjorda i visningsläget Anteckningssidor Disposition Skriver ut presentationens disposition 50

55 Index Index A alt-tangenten... 3 animeringar animeringar, kopiera anteckningar arbetslägen... 5 anteckningssidor... 7 bildspel... 6 läsvy... 6 normalläge... 5 sorteringsläge... 6 autopassa text B bakgrund berättarröst bild, lägga till ny... 9 bildeffekter bilder bilder, komprimera bildhantering bildnumrering bildspel bildspel, spela in bildövergångar bläddringspilar... 6 byta figur C clipart D datum dela upp grupp... 16, 31 duplicera dölja bild E exportera disposition F filtillägg...1 flytta objekt...29 formatera stycken...12 formatera tecken...12 fotografi...17 fördela objekt...31 föredragshållarvy...39 G gruppera objekt...31 H höger musknapp...3 I importera bild...48 infoga presentation...48 J justera objekt...31 K komprimera bilder...18 kopiera animeringar...47 kopiera format...12 kopiera objekt...29 L laserpekare...39 layout...8 linjal...13 M mallar...36 markera ram...11 markering...29 markeringsfönstret...30 menyflikar...2 mikrofon

56 Index N nummerlista O ordna objekt P pdf, spara som... 4 penseln platshållare punktlista R radavstånd radbyte radera objekt ribbon... 2 rita objekt rutnät rörelsebanor S sidhuvud och sidfot sidnumrering skriva fri text skriva i bildspel skriva i objekt skriva text skriva ut smartart snabbmeny... 3 snabbstödlinjer spara... 4 spara objekt som bild spegelvända statusraden... 3 storlek på bild stycken, formatera stödlinjer T teckensnitt teckenstorlek teman text, redigera text, skriva textfärg texthantering textruta textskugga tidsinställning bildövergångar U utskrift V,W WordArt Å åhörarkopior Ä ändra form på objekt ändra storlek på figur Ö öppna presentation

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Mallar. Utskrift. Layout. Kopplade textrutor. Byggblock. Bilder. Skapa publikation

Mallar. Utskrift. Layout. Kopplade textrutor. Byggblock. Bilder. Skapa publikation Mallar Utskrift Layout Skapa publikation Byggblock Kopplade textrutor Bilder Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 STARTA PUBLISHER... 1 MENYFLIKAR...

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB SREGISTER A Animera... 17 -Animera text och objekt... 18 -Animera diagram... 19 -Tidsinställa delar av en presentation. 20 -Tidsinställa en hel presentation... 21 Anpassa... 22 -Anpassa menyer... 22 -Anpassa

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Lathund till PowerPoint 2002 (XP)

Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Lathund till PowerPoint 2002, sid 1(5) Lathund till PowerPoint 2002 (XP) Överblick 1. Arbetsfönstret här jobbar du med dina bilder 2. Överblick här ser du miniatyrer av alla bilder 3. Åtgärdsfönstret här

Läs mer

Nyheter i Office 2010

Nyheter i Office 2010 GEMENSAMT... 1 Menyflikar... 1 Statusraden... 2 Inställningar för programmen... 2 Automatisk förhandsgranskning... 2 Verktygsfältet Snabbåtkomst... 3 Menyfliken Arkiv... 3 Kompatibilitetsläge... 4 Formatering...

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007

Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007 Sju dagar med Microsoft Office Powerpoint 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Bakgrund 5 Animeringar. Objekt 7 Smartart 9 Förbered 10 Svar på frågorna 11 Planering och kompletterande

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Steg 8 Power Point 2007 Windows 10

Steg 8 Power Point 2007 Windows 10 Steg 8 Power Point 2007 Windows 10 Okt -18 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion Power Point är ett program som du kan använda för presentationer

Läs mer

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. 1. Skapa en presentation i PowerPoint med två bilder enligt nedan. Byt ut texten med mot dina egna uppgifter. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 2. 1. Vilka visningslägen

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum 1 MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Del 2 BILDBAKGRUNDEN Om man vill lägga in en bild, t.ex. en förenings- företagslogo som skall ligga på samma plats på alla bilder

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03

Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Manual för grunderna i PowerPoint Sara Eriksson 2009-02-03 Sara Eriksson, Lärare extern vuxenutbildning, Uppsala www.lektion.se 1 Bildlayout En bra grund när du börjar arbeta med din presentation i PowerPoint

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Presentationer med power-point 2013

Presentationer med power-point 2013 Presentationer med power-point 2013 Powerpoint PowerPoint är ett program som används för att framställa både enkla och mer professionella presentationer. En presentation består av flera sidor som du skapar

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

PowerPoint Del

PowerPoint Del PowerPoint Del 2 Rita egna figurer Om du inte ser verktygsfältet Rita så klicka det på Visa/Verktygsfält..., så dyker det upp i ditt fönster. Ungefär så här ser det ut: Textruta Fyllningsfäg Linjefärg

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

POWER POINT. Grunder

POWER POINT. Grunder POWER POINT 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL POWERPOINT Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

Skapa bilder. Här får du se en skymt av arbetsytan i PowerPoint. Då får en introduktion till den, så att du känner dig bekväm med att arbeta här.

Skapa bilder. Här får du se en skymt av arbetsytan i PowerPoint. Då får en introduktion till den, så att du känner dig bekväm med att arbeta här. LATHUND Sida 1 Innehåll Skapa bilder...3 Bekanta dig med arbetsytan...5 Lägga till nya bilder...6 Välja layouter för bilder...7 Skriv din text...8 Infoga bilder från en annan presentation...9 Skapa stödanteckningar...

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Mallar Teman Tabeller

Mallar Teman Tabeller Mallar Teman Tabeller Diagram Organisationsschema Video Ljud Interaktivitet Distribuera bildspel Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll SKAPA MALLAR OCH TEMAN... 1 BILDBAKGRUND...

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Användarinstruktion mallar i MS Office

Användarinstruktion mallar i MS Office Användarinstruktion mallar i MS Office Innehåll Användarinstruktion Word... 4 Användaruppgifter... 4 Mallknapp... 5 Formulär... 6 Funktion för att visa och dölja logotyp... 7 Färger och typsnitt... 7 Formatmallar...

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag PowerPoint 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2A Skapa presentation... 3 2B Bildsortering

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

Att presentera med Power Point 2010 Grundkurs. SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola

Att presentera med Power Point 2010 Grundkurs. SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att presentera med Power Point 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att presentera med PowerPoint! 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Design 3 Fliken

Läs mer

Lektion 5 MS Powerpoint

Lektion 5 MS Powerpoint Lektion 5 MS Powerpoint Version 1.0 Författare: Juha Söderqvist 1 Innehåll 1. Introduktion... 1 1.1 Konkurrerande programvara... 1 2 Powerpoint 2016 - Grafiska gränssnitt... 1 3 Hello World... 2 3.1 Hello

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument.

Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Workshop Photo Story Börja med att samla alla bilder som du vill använda till din film i en mapp under Mina dokument. Tänk på att du bara får använda bilder som är OK ur upphovsrättsligt hänseende. Översikt

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Lathund till PowerPoint

Lathund till PowerPoint Lathund till PowerPoint Skriva text 1. För att lägga till text skapar du en ny textruta. Klicka på musen på knappen för att skapa textruta. Syns inte denna rad går du in på Visa Verktygsfält - Rita 2.

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Presentation med OpenOffice.org Impress

Presentation med OpenOffice.org Impress Presentation med OpenOffice.org Impress Inte bara PowerPoint Version 1.A 28.11.2005 Ralf Rehn Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Beteckningar och begrepp...4 2 Att komma igång med OpenOffice Impress...5

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25

Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 Vad är en formatmall? 25-1 Gör släktboken enhetlig använd formatmallar 25 I en lättläst bok märks inte typograf in om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typograf

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

IdéTorget Manual. Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD

IdéTorget Manual. Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD IdéTorget Manual Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD Handikapp & Habilitering IdéTorget 2009 med funktionerna fotoalbum, berättarröst /spela cd skiva Manualen fungerar från och med PowerPoint

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer