ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000"

Transkript

1 ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: info@rxk.se

2

3

4

5 Övningar till Office 2000 Introduktion Utbildningsmaterialet är i första hand avsett att användas vid lärarledd utbildning. Materialet kan med fördel användas tillsammans med RXK s Handböcker då dessa fungerar bra i kombination med varandra. Rubrikerna i övningsmaterialet är överrensstämmande med rubrikerna i Handboken. Du hittar alltså övningen i utbildningsmaterialet och svaret i Handboken. Upplägg Utbildningsmaterialet är sorterat i logisk ordning med grundläggande funktioner i början. Även funktioner som Du kan ha nytta av att använda och öva på under hela kursen är förlagda i början. Varje kurs börjar med en inledning där du får instruktioner om övningsdisketten och de mest grundläggande funktionerna i programmet. Vår förhoppning är att Ni skall få stor användning av övningarna och Handboken vid kursen. Handboken skall dessutom fungera som ett hjälpmedel för att lösa de problem som emellanåt uppstår efter utbildning. $ Hur gjorde man? - Här får Du hjälp att hitta svaret i Handboken.! Här finns plats för egna anteckningar F Markerar början och slut på övningstext E RXK Läromedel

6 Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i detta Utbildningsmaterial är enligt lagen om upphovsrätt av förbjudet utan skriftligt medgivande från RXK Konsult AB. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande såsom kopiering, tryckning, överföring till datamedia, bandinspelning etc. ISBN Copyright RXK Läromedel. Uppdaterad: Detta material är tryckt på miljövänligt papper.

7 Innehållsförteckning Office Arbeta effektivt med Office-programmen Övningsmapp Övning 1: Skapa övningsmapp...23 Övning 2: Kopiera övningsdokumenten...23 Starta Microsoft Office program Övning 3: Starta Word...23 Övning 4: Strukturen p fönster, menyer, verktygsfält och dialogrutor Menyer Övning 5: Menyraden...24 Skapa nytt Office-dokument Övning 6: Nytt Office-dokument...24 Verktygsfält Övning 7: Visa knappbeskrivning på verktygsfältet...24 Övning 8: Visa verktygsfält...25 Övning 9: Ta bort verktygsfält...25 Kortkommandon Övning 10: Använda kortkommandon...25 Internet Skicka Övning 11: Skicka ett Word-dokument som Skriva ut dokument Övning 12: Skriv ut dokument...26 Infoga hyperlänk på text Övning 13: Infoga hyperlänk...26 Kortkommandon Övning 14: Använda kortkommandon...27 ClipArt ClipArt-objekt i dokument Övning 1: Infoga ClipArt-objekt...27 Hjälp Övning 1: Office-Assistenten...28 Övning 2: Hjälp...28 Övning 3: Avaktivera Office-Assistenten...28 Anpassningar av Word Övning 4: Inställningar av sökvägar, automatisk lagring av dokument...29 Visningslägen Övning 5: Växla mellan olika visningslägen...29 RXK Läromedel

8 Linjalen Övning 6: Använda Linjalen...30 Övningar Word Skriva, spara, skriva ut Skriva in text Övning 1: Skriva in text, skriva ut och spara...31 Nytt dokument Övning 2: Skriva text...32 Öppna dokument Övning 3: Öppna sparat dokument...32 Spara dokument under nytt namn Övning 4: Döpa om dokument...33 Mapp Övning 5: Spara dokument och skapa mapp...33 Utskrift Övning 6: Skriv ut dokument...34 Övning 7: Skriv ut aktuell sida och intervall...34 Förhandsgranska Övning 8: Förhandsgranska...34 Skicka Övning 9: Skicka ett Worddokumentet som Redigera Markera text Övning 1: Olika sätt att markera text...35 Redigera text Övning 2: Rätta enkla skrivfel...36 Övning 3: Mer om redigering...36 Ångrafunktionen Övning 4: Ångra åtgärd...37 Stavningskontroll Övning 5: Stavningskontrollera text...37 Avstavning Övning 6: Avstava text manuellt...38 Spara dokument med nytt namn Övning 7: Spara redigerat dokument med nytt namn...38 Flytta Övning 8: Flytta text...39 Kopiera Övning 9: Kopiera text mellan två/flera dokument...40 Zooma Övning 10: Välja storlek på texten som visas på skärmen...41 Autokorrigering RXK Läromedel 2002

9 Övning 11: Skapa egen autokorrigering...41 Övning 12: Ta bort autokorrigering...41 Autotext Övning 13: Skapa autotext...42 Övning 14: Använda autotext...42 Övning 15: Redigera autotext...42 Övning 16: Ta bort autotext...43 Ändra Skiftläge Övning 17: Ändra skiftläge...43 Formatera dokument Marginaler Övning 1: Ändra utskriftsmarginaler...43 Övning 2: Ändra utskriftsmarginaler...44 Övning 3: Ändra marginaler...44 Pappersorientering Övning 4: Liggande format...44 Teckenformat Övning 5: Redigering av teckenformat...45 Övning 6: Formathämtning...46 Radavstånd Övning 7: Radavstånd, centrering, kantlinjer...47 Numrerad lista Övning 8: Numrera stycken...47 Övning 9: Numrerade listor...49 Hängande indrag Övning 10: Skapa hängande indrag...50 Stycke marginal Övning 11: Indrag från vänster och högermarginalen...51 Sidhantering Sidhuvud och sidfot Övning 1: Sidhuvud och sidfot...52 Övning 2: Redigering av sidhuvud och sidfot...53 Tabbar Tabb-tangenten...53 Övning 1: Skriva kallelse...53 Sätta in tabbar med linjalen Övning 2: Tabbstoppar, vänster och högerställda...54 Övning 3: Tabbstoppar...55 Övning 4: Tabbstoppar...55 Flytta tabbar Övning 5: Redigera tabbstoppar...56 Tabbar med punktutfyllnad RXK Läromedel

10 Övning 6: Underskriftsrad...57 Specialtecken Övning 7: Infoga symboler och utfyllnadstabb...58 Hyperlänkar Infoga hyperlänk på text Övning 1: Infoga hyperlänk...59 Infoga hyperlänk till annat dokument Övning 2: Infoga hyperlänk till annat dokument...59 Tabellfunktionen Infoga tabeller Övning 1: Infoga tabell, skriva text, justera kolumnbredden...60 Övning 2: Infoga en tabell och skriva text...61 Övning 3: Infoga en tabell, skriva och redigera text...62 Övning 4: Infoga en tabell och skriva siffror...63 Övning 5: Redigera i en tabell...64 Övning 6: Infoga en tabell och skapa faxblankett...65 Sök och Ersätt Övning 1: Sök sida...66 Övning 2: Sök text...66 Övning 3: Ersätt text...66 Mallar Använda Words befintliga mallar Övning 1: Öppna mall...67 Grafik Bild Övning 1: Infoga bild...67 Format bild Övning 2: Ändra storlek på bild...68 Infoga bild i tabeller Övning 3: Infoga bild i tabell...69 Extra övningar Redigera Övning 1: Redigera dokument...69 Stavningskontroll Övning 2: Rättstava ett dokument...70 Formatera text Övning 3: Textformatering...70 Infoga datum och tid Övning 4: Lägga till datum och tid...71 Autokorrigering Övning 5: Autokorrigera symboler...72 Autotext RXK Läromedel 2002

11 Övning 6: Skapa autotext...72 Övning 7: Använda autotext...72 Ändra Skiftläge Övning 8: Växla mellan skiftlägen...73 Styckemarginal Övning 9: Styckeindrag...74 Numrerad lista Övning 10: Skapa numrerade listor...74 Punktlista Övning 11: Skapa punktlista...75 Tabbar Övning 12: Använda tabbstopp...76 Sidhuvud och sidfot Övning 13: Sidhuvud och sidfot...77 Grafik Övning 14: Rita egna bilder...77 Infoga bilder Övning 15: Infoga bilder i malldokument...78 Använda Words befintliga mallar Övning 16: Skapa etiketter...78 Spara dokument med ny version Övning 17: Spara dokument med olika versioner...79 Dokumentöversikt Övning 18: Förflytta sig i stora dokument...79 Vattenstämpel Övning 19: Infoga vattenstämpel i dokument...80 Övningar Excel Inledning Övningskatalog Övning 1: Skapa övningsmapp...81 Övning 2: Kopiera övningsdokumenten...81 Starta Excel Övning 3: Starta Excel...81 Skapa ny arbetsbok Övning 4: Ny arbetsbok...82 Stödlinjer Övning 10: Använda stödlinjer...82 Arbeta med flera kalkylblad Namnändra, infoga och flytta kalkylblad Övning 1: Byta namn på kalkylblad...83 Övning 2: Infoga och ta bort kalkylblad...83 Övning 3: Flytta kalkylblad...83 RXK Läromedel

12 Kopiera kalkylblad Övning 4: Kopiera blad...84 Övning 5: Kopiera blad mellan arbetsböcker...84 Övning 6: Skriva ut flera kalkylblad samtidigt...84 En enkel kalkyl Text och siffror Övning 1: Skriva in text och siffror...85 Formler Övning 2: Skriva in formler...85 Redigera kalkyler Övning 3: Ändra text i kalkyler...86 Spara Övning 4: Spara bok...86 Markeringar Rader och kolumner Övning 1: Markera rad och kolumn...87 Sammanhängande områden Övning 2: Markera sammanhängande områden...87 Övning 3: Markera utvalt område...88 Övning 4: Markera stort område...88 Övning 5: Markera helt kalkylblad...89 Ej sammanhängande områden Övning 6: Splittrad markering...89 Övning 7: Markera kolumner och rader...90 Summeringar Automatisk summering Övning 1: Autosumma...90 Hushållsbudget Övning 2: Enkel budget...91 Formatera celler Höjder och bredder Övning 1: Radhöjd...92 Övning 2: Kolumnbredd...92 Rader Övning 3: Infoga rader...93 Övning 4: Ta bort rader...94 Kolumner Övning 5: Infoga kolumn...94 Övning 6: Ta bort kolumn...95 Tal Övning 7: Tusentalsavgränsning...95 Övning 8: Valutaformat RXK Läromedel 2002

13 Formatera text Övning 9: Teckensnitt och textstorlek...96 Övning 10: Centrera text...97 Övning 11: Centrera över flera kolumner...97 Kantlinjer Övning 12: Yttre kantlinje...98 Övning 13: Inre kantlinje...98 Färg Övning 14: Färg i celler...99 Formathämtning Övning 15: Formathämtning Övning 16: Autoformat Automatiska funktioner Skapa serievärden Övning 1: Kalender Övning 2: Serievärden Autosumma Övning 3: Autosummera kolumner Övning 4: Autofyll formel Övning 5: Mer om formler och cellformatering Övning 6: Skapa en egen anpassad lista Kopiera och flytta Flytta innehåll mellan celler Övning 1: Flytta cellområde Kopiering Övning 2: Kopiera cell Kopiering, relativ och absolut Relativ kopiering Övning 1: Relativa referenser Absolut kopiering Övning 2: Absoluta referenser Övning 3: Absoluta referenser Övning 4: Procentuell förändring Övning 5: Flytta och kopiera Kommentarer Kommentarer Övning 1: Infoga kommentar Övning 2: Läs kommentar Övning 3: Ta bort kommentar Sidhantering Förhandsgranska Övning 1: Förhandsgranska sida RXK Läromedel

14 Pappersorientering och utskriftsformat Övning 2: Liggande och stående format Övning 3: Ta bort stödlinjer i utskriften Övning 4: Sidhuvud Övning 5: Sidfot Övning 6: Utskriftsformat Övning 7: Sidbrytningar Bildskärmen Övning 8: Låsa fönster Övning 9: Låsa utskriftsrubriker Övning 10: Dölj och ta fram kolumner Funktionsguiden Min, max och medelvärden Övning 1: Funktionsguiden Autokalkyl Övning 2: Autokalkylera Datum Övning 3: Infoga datum Villkorsfunktioner Övning 4: Funktionen OM Övning 5: Villkorstext Leta upp värden Övning 6: Letarad Diagram Inbäddat diagram Övning 1: Skapa ett diagram på samma kalkylblad Redigera diagram Övning 2: Infoga kommentar Diagram på nytt blad Övning 3: Skapa ett diagram på nytt kalkylblad Övning 4: Redigera diagram på nytt blad Byta diagramtyp Övning 5: Byta diagramtyp Flera diagram på samma kalkylblad Övning 6: Cirkeldiagram Mallar Mallar och skydd Övning 1: Skapa mallunderlag Övning 2: Skydda dokumentet Övning 3: Spara som mall Övning 4: Använda en befintlig mall Utbyte med andra program RXK Läromedel 2002

15 Bädda in en befintlig fil Övning 1: Infoga ett Worddokument på ett kalkylblad Kartor Övning 2: Infoga en karta på ett kalkylblad Hyperlänkar Övning 3: Infoga en hyperlänk på ett kalkylblad Extraövningar Diagram Övning 1: Skapa diagram Mallar Övning 2: Mall utan sidhuvud och sidfot Autofyll och centrera Övning 3: Tipsformulär Format Övning 4: Personnummerformat Gruppredigering Övning 5: Skriva in och redigera samma data i flera kalkyblad Övning 6: Länkning Kopiering Övning 7: Kopiera cellområde Målsökning Övning 8: Målsökning PowerPoint Inledning Övningsmapp Övning 1: Skapa övningsmapp Att starta PowerPoint Övning 2: Starta PowerPoint Menyer Övning 3: Läs PowerPoints menyer Inställningar Övning 4: Ändra inställningar Övning 5: Anpassa PowerPoint Ny presentation Grundläggande funktioner Övning 1: Skapa en ny presentation Övning 2: Skriv in rubriker och text Övning 3: Markera bild/objekt eller text Övning 4: Storleksändra texten Övning 5: Zooma Övning 6: Flytta objekt och text Övning 7: Spara presentation RXK Läromedel

16 Övning 8: Spara en alternativ version av dokumentet Layouter Färdiga layouter Övning 1: Gör en ny bild och layout Övning 2: Använd punktlista Övning 3: Infoga sidfot och sidnumrering ClipArt ClipArt-objekt i presentationer Övning 1: Infoga ClipArt-objekt Övning 2: Storleksändra bild/objekt Justera objekts placering Övning 3: Använd stödlinjer Dela upp, vrida och rotera Övning 4: Dela upp/gruppera objekt Övning 5: Rotera och vänd objekten lnnehållsguiden Skapa en presentation med innehålls-stolpar Övning 1: Gör en presentation Visningsknappar Bildvisning Övning 1: Välj bildvisning Disposition Övning 2: Välj disposition Bildsortering Övning 3: Sortera bilder Normalläge Övning 4: Gör anteckningar Bildspel Övning 5: Visa bildspel Diagram/MS Graph Nytt diagram Övning 1: Infoga diagram Förändra befintliga diagram Övning 2: Ändra uppgifter i diagrammet Övning 3: Lägg till ny information Organisationsschema Redigering av organisationsscheman Övning 1: Infoga ett organisationsschema Övning 2: Ändra schematyp Övning 3: Byt struktur och ändra i schemat Tabeller Använda Wordtabeller RXK Läromedel 2002

17 Övning 1: Skriv en tabell Övning 2: Ändra i tabellen WordArt WordArt Övning 1: Skriv text med WordArt Bildsökaren Utöka en befintlig presentation Övning 1: Lägg till bilder från fil Mallar Formgivningsmallar Övning 1: Använd mallar (formgivningsmallar) Bildbakgrund Övning 2: Ändra bildbakgrund Bildspel Ställa in bildspel Övning 1: Visa bildspel Övning 2: Välj effekter till bildspelet Övning 3: Ställ in växlingstid Övning 4: Dölj bilder Övning 5: Lägg in ljud Övning 6: Rita på bildspelet under visningen Animeringar i bildspel Övning 7: Lägg in punkteffekter Övning 8: Animera bildobjekt Utskrift Skriva ut dokument Övning 1: Ändra från liggande till stående Övning 2: Skriv ut presentationen Rita Rita egna bilder och skriva text Övning 1: Skriv text Rita objekt Övning 2: Rita med ritverktyg Övning 3: Rita ellips och ändra storlek på ritade objekt Markering av flera objekt Övning 4: Markera objekt Ifyllning av färg i ofyllda objekt Övning 5: Fyll objekt med färg Ordna objekt Övning 6: Lägg objekt underst/överst Skapa grupp Övning 7: Förena flera objekt till en grupp RXK Läromedel

18 Uppdelning av en grupp Övning 8: Dela upp gruppen Rita på frihand Övning 9: Rita figurer Visa färger och linjer Övning 10: Ändra linjetyp och färg på linje Färgsättning Övning 11: Skugga objekt Rotering av objekt Övning 12: Rotera ett objekt Bildminiatyr Visa förminskning av bilder Övning 1: Infoga bildminiatyr Anpassat bildspel Anpassat bildspel Övning 1: Skapa anpassat bildspel Resklar Resklar Övning 1: Ta med presentationen till annan dator Översiktsbild Infoga översiktsbild Övning 1: Skapa en översiktsbild till IT Hyperlänkar Länkar till andra dokument Övning 1: Infoga hyperlänkar Övning 2: Lägg in händelseknappar Kommentarer Använda kommentarer Övning 1: Infoga kommentarer Dela upp bild Kommandot dela upp bild Övning 1: Dela upp bild Animeringar Animering i diagram Övning 1: Lägg in animeringseffekter Slutövning Skapa en ny, egen presentation Övning 1: Skapa en presentation Ta bort presentationer Övning 2: Ta bort mappen Kurs Extraövningar Kortkommandon RXK Läromedel 2002

19 Övning 1: Använd kortkommandon Rita Övning 2: Animera WordArt Övning 3: Frihandsteckning Övning 4: Rita egna händelseknappar Möteshanteraren Övning 5: Lagra anteckningar Övning 6: Skapa uppgiftslista Automatisk presentation Övning 7: Spara som automatisk presentation Diagram Övning 8: Förändra diagram Färgschema Övning 9: Skapa och ändra färgschema Anpassa kommandon Övning 10: Redigera kommandon och ikoner Övning 11: Anpassa punktlista Övningar Outlook Inledning Övningskatalog Övning 1: Skapa övningsmapp Övning 2: Starta Outlook Övning 3: Inkorgen Generella inställningar Övning 4: Anpassa Outlooks generella inställningar Elektronisk post Inställningar för e-post Övning 1: Anpassa Outlook för e-post Skicka och ta emot brev Övning 2: Skapa ett brev Övning 3: Ta emot, läsa och besvara brev Övning 4: Vidarebefordra brev Övning 5: Skicka brev till flera mottagare Flaggor och prioritet Övning 6: Meddelandeflaggor och prioritet Övning 7: Låg prioritet Spara meddelanden Övning 8: Spara ej skickade meddelanden Övning 9: Skicka sparade meddelanden Återkalla meddelanden Övning 10: Återkalla meddelanden Meddelande i HTML-format RXK Läromedel

20 Övning 11: Skicka brev i HTML-format Kvitto Övning 12: Läs- och leveranskvitton Autosignatur Övning 13: Skapa en automatisk signatur Bifogade filer Övning 14: Bifoga fil Övning 15: Spara bifogad fil Övning 16: Bifoga flera filer Övning 17: Flagga och vidarebefordra Övning 18: Skicka filer från annat Officeprogram Infoga objekt Övning 19: Infoga ett Outlook-objekt i ett meddelande Övning 20: Infoga bildobjekt från fil Övning 21: Organisera Inkorgen Mappar Övning 22: Skapa mapp, flytta och kopiera meddelanden Övning 23: Sortera och ta bort meddelanden Personlig distributionslista Övning 24: Skapa en personlig distributionslista Utskrift Övning 25: Skriva ut ett eller fler meddelanden på samma sida Kalendern Inställningar för kalendern Övning 1: Anpassa Kalendern Övning 2: Kalendervy Boka aktiviteter Övning 3: Avtalad tid Övning 4: Redigera avtalad tid Övning 5: Möte Övning 6: Boka händelse Övning 7: Redigera händelse Övning 8: Återkommande årlig händelse Boka i andras kalendrar Övning 9: Återkommande aktivitet Övning 10: Planera möte och ange kategori Övning 11: Planera möte Övning 12: Svara på mötesförfrågan Övning 13: Svar på egen mötesförfrågan Övning 14: Online-möte Uppgifter Övning 15: Lägg in uppgifter i Kalendern RXK Läromedel 2002

21 Övning 16: Tilldela uppgift Kalenderutskrift Övning 17: Ange utskriftsformat och skriva ut Kontakter Ny kontakt Övning 1: Skapa en ny kontakt Övning 2: Redigera en kontakt Övning 3: Sortera och söka kontakter Använda Kontakter för kommunikation Övning 4: Meddelande till kontakt Övning 5: Boka möte med en kontakt Journal och Anteckningar Hantera Journalen Övning 1: Alternativ för Journalen i Outlook Övning 2: Egenskaper för Journalen i Outlook Övning 3: Registrera aktivitet i Journalen Övning 4: Redigera aktivitet i Journalen Övning 5: Ändra vy Anteckningar Övning 6: Alternativ för Anteckningar Övning 7: Skapa ny anteckning Övning 8: Redigera anteckning Outlook idag Outlook idag Övning 1: Öppna Outlook idag Övning 2: Alternativ för Outlook idag Fliken Övrigt Övrigt Övning 1: Skapa genvägar Övning 2: Separata fönster Extra övningar Övning 1: Skapa grupperingsknapp i Outlookfältet Övning 2: Gruppera Outlook-objekt Övning 3: Fånvarohanteraren Övning 4: Regelguiden Övning 5: Ge behörighet Övning 6: Flera signaturer Övning 7: Röstknappar Packade filer Övning 8: Anpassa packningsprogrammet Övning 9a: Bifoga packade filer i e-post Övning 9b: Bifoga packade filer i e-post RXK Läromedel

22 Övning 10: Packa upp filer Egna anteckningar RXK Läromedel 2002

23 Övningar Office 2000 Office 2000 Arbeta effektivt med Office-programmen Övningsmapp Övning 1: Skapa övningsmapp Gör följande: 1 Skapa en övningsmapp på enhet c:/ 2 Döp mappen till Kurs Övning 2: Kopiera övningsdokumenten Gör följande: 1 Kopiera övningsdokumenten från CD till Kurs-mappen Starta Microsoft Office program Övning 3: Starta Word Gör följande: 1 Starta Word Övning 4: Strukturen p fönster, menyer, verktygsfält och dialogrutor 1 Klicka på Startmenyn 2 Välj ett programmenyn 3 Välj t ex Microsoft Word RXK Läromedel

24 Övningar Office 2000 Menyer Övning 5: Menyraden Gör följande: 1 Välj Arkiv-menyn 2 Välj Redigera-menyn 3 Välj övriga menyer 4 Välj Högerklicka $ Hur gjorde man? se Menyer i Handboken Skapa nytt Office-dokument Övning 6: Nytt Office-dokument Gör följande: 1 Skapa nytt dokument från Arkiv-menyn $ Hur gjorde man? se Nytt Dokument i Handboken Verktygsfält Övning 7: Visa knappbeskrivning på verktygsfältet Gör följande: 1 Kontrollera att Visa knappbeskrivning är aktiverad 2 För musen över de olika knapparna på verktygsfältet $ Hur gjorde man? se Verktygsfält i Handboken 24 RXK Läromedel 2002

25 Övningar Office 2000 Övning 8: Visa verktygsfält Gör följande: 1 Visa verktygsfältet Rita 2 Visa verktygsfältet Tabell $ Hur gjorde man? se Verktygsfältet i Handboken Övning 9: Ta bort verktygsfält Gör följande: 1 Inaktivera verktygsfältet Rita 2 Inaktivera verktygsfältet Tabell $ Hur gjorde man? se Verktygsfältet i Handboken Kortkommandon Övning 10: Använda kortkommandon Gör följande: 1 Använd kortkommandot för att öppna Verktygs-menyn 2 Använd kortkommandot för att öppna Verktygsfält 3 Aktivera Rita 4 Gör på samma sätt för att visa Standard- och Formateringsverktygsfälten $ Hur gjorde man? se Kortkommandon i Handboken RXK Läromedel

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB

SÖKORDSREGISTER. Skandinaviska Databöcker AB SREGISTER A Animera... 17 -Animera text och objekt... 18 -Animera diagram... 19 -Tidsinställa delar av en presentation. 20 -Tidsinställa en hel presentation... 21 Anpassa... 22 -Anpassa menyer... 22 -Anpassa

Läs mer

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. Lathund MS OFFICE XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post:

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post: LATHUND POWERPOINT 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

MS Windows XP och OFFICE XP

MS Windows XP och OFFICE XP HANDBOK MS Windows XP och OFFICE XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

WORD 2010 PROGRAMHANTERING. Programhantering Microsoft Offi ce ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET

WORD 2010 PROGRAMHANTERING. Programhantering Microsoft Offi ce ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET Programhantering Microsoft Offi ce 2010 PROGRAMHANTERING 1 ARBETA MED PROGRAM 2 NÄTVERK 3 SÖKA INFORMATION PÅ INTERNET 1 INTRODUKTION TILL WORD 2 HANTERA DOKUMENT 3 REDIGERA TEXT 4 FORMAT 5 TABBAR OCH

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND Outlook 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000 Datorkunskap DAA 1203 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XVI 2 Kursmaterialets uppläggning...xvi 3 Kursmaterialets utformning...xvi 4 Installation av övningsfiler...xvi 5 Facit...XVII 6 Innehåll

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10 Digitalt och binärt...10 Programmeringsspråk...10 Bitar,

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

MS Windows XP och OFFICE 2003

MS Windows XP och OFFICE 2003 HANDBOK MS Windows XP och OFFICE 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller mus...12 Optisk

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Inbjudan till Datakurser för personal, VT13 Uppdaterat 2013-02-26 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Under VT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Outlook

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN

LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN LATHUND LOTUS NOTES 6.0 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1206 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XIV 2 Kursmaterialets uppläggning...xiv 3 Kursmaterialets Utformning...XIV 4 Installation av Övningsfi ler...xiv 5 Facit...XV 6 Innehåll på CD:n...XV

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten)

Ange sökväg till mallbibliotek Ange en ny sökväg Ändra en sökväg Sök och ersätt Ersätta textformat (ändra utseendet på texten) Innehållsförteckning Fortsättningskurs Word 2003 1 Redigering 1 Textredigering...2 Autokorrigering...2 Automatisk rättning av text...2 Dialogrutan Autokorrigering...2 Texteffekter...3 Lägg till animerad

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 1. 1. Skapa en presentation i PowerPoint med två bilder enligt nedan. Byt ut texten med mot dina egna uppgifter. ÖVNINGAR TILL POWERPOINT KAPITEL 2. 1. Vilka visningslägen

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss.

Lathund PowerPoint. Film 1 Kom igång igång. Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Lathund PowerPoint Film 1 Kom igång igång Mall för en berättelse. Ett exempel en skiss. Dags att börja jobba i PowerPoint. Jag klickar på Arkiv i menylisten och väljer Nytt. Här väljer jag formgivningsmall.

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer