SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg"

Transkript

1 Margareta Poovi SA33 1 (15) SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg 1. Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering. Personerna kan anges antingen personvis eller via utsökning. Det är även möjligt att korrigera tidigare inlagda kursval, om inriktning och/eller programtermin på valda kurser inte överensstämmer med personens terminsregistrering. 2. Uppdelning till delfunktioner Behörighetsanalys Användarens behörighet styrs av ANVPROG 4. Preferensstyrning Om personen skall ha behörighet till Jodå-knapp läggs detta in i ANVPREF2 Om genreg skall sättas till J eller N vid tvingad inläggning (m h a Jodå-knapp) styrs detta via SYSTPREF. 5. Utskrifter Utskrifter finns i formulär SA33C00G 6. Avvikelser från S&G Kryssrutan Hämta rekommenderade valfria kurser kan bara bockas med musen

2 Margareta Poovi SA33 2 (15) 7 Formulär och hjälptexter Formulär SA33A00G Startformulär SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Senast uppdaterad: Allmänt om funktionen Funktionen SA33 används för inläggning och borttagning av kursval på program med terminsregistrering. Välj alternativ Ingång person - en person Bearbetning av kursval för en person Ingång person - flera personer/utsökning Bearbetning av kursval för flera personer, uppdatering en person i taget. Ingång kurs Bearbetning av en kurs för flera personer Korrigering Korrigering av tidigare inlagda kursval, om inriktning och/eller programtermin på valda kurser inte överensstämmer med personens terminsregistrering

3 Margareta Poovi SA33 3 (15) Formulär SA33B00G Ingång person en person Bild utan läsperiod Bild med läsperiod (ska kunna visas/anges)

4 Margareta Poovi SA33 4 (15)

5 Margareta Poovi SA33 5 (15) SA33B00G Ingång person - en person Senast uppdaterad: I detta formulär kan du lägga in och ta bort kursval för en person. Ange termin för vilken valet gäller och personnummer. Dessa uppgifter är obligatoriska. Samtliga program personen är antagen till visas och du skall välja för vilket program kurserna skall väljas. Om personen har avbrott på programmet eller studieuppehåll där registrering inte är tillåten visas orsaken på meddelanderaden. Om läsperiod ska kunna anges på programmet finns möjlighet att begränsa sökningen av kurser genom att ange siffra 1-9 vilket innebär att endast poster med angivet värde visas. Lämnas fältet blankt eller om sökstjärna anges har ingen begränsning skett utan alla poster visas oavsett om läsperiod finns eller ej. Under rubriken 'Kursval' visas personens senaste terminsregistrering på angivet program, dessutom visas förväntad registrering på valterminen. Om du inte är nöjd med förslaget, kan du ändra. De rekommenderade obligatoriska (O) kurserna visas som förslag, om inga kursval har lagts in för personen denna termin/programtermin. Tidigare inlagda kursval visas, dock inte kurser som har registrering. Om du kryssat rutan 'Hämta rekommenderade valfria kurser' så visas programplanens valfria (V) kurser som förslag. Status-fältet indikerar om valet redan är inlagt. 'Vald' betyder att valet godkänts och lagts in. Om fält för läsperiod visas ska värdet kunna ändras. Giltiga värden är siffra 1-9 eller att lämna fältet blankt. I fältet finform visas ev tidigare inlagd finansieringsform, kan ändras eller blankas. Du kan lägga till kurser om du anger 'Ny'. Om du vill ta bort någon tidigare vald kurs, markera kursen och ange 'Stryk'. Kontroller Det sker många kontroller om kursvalet kan accepteras eller ej. Kommentarfältet visar orsaken. För personer som är antagna/registrerade på utbytesstudier angiven termin skrivs meddelande, dock hindrar detta inte kursval Om en kurs inte finns i programplanen eller rekommenderas från senare programtermin, får du lägga in kursvalet ändå, om du har sådan behörighet. Använd 'Jodå'-knapp.

6 Margareta Poovi SA33 6 (15) Studenter som är avgiftskyldiga kommer att få villkoret SV (studieavgiftsvillkor) på kurserna. Registrering är inte möjlig förrän studieavgifter har betalats. Programstudenter som är antagna till ett programtillfälle som inte omfattas av avgift, kommer inte att få SV-villkor på kurserna. Uppdatera Lägg in personens kursval med kommando 'Uppdatera'. De kursval som du tog bort med 'Stryk' försvinner vid uppdatering. Din användarkod läggs in som 'Inlagt av' för de nya kurserna. Formulär SA33B01G Ingång person flera personer Bild utan läsperiod

7 Margareta Poovi SA33 7 (15) Bild med läsperiod (ska kunna visas/anges) SA33B01G Ingång person - flera personer Senast uppdaterad: Ange termin och program. Dessa uppgifter är obligatoriska. Om läsperiod ska kunna anges på programmet finns möjlighet att begränsa sökningen av kurser genom att ange siffra 1-9 vilket innebär att endast poster med angivet värde visas. Lämnas fältet blankt eller om sökstjärna anges har ingen begränsning skett utan alla poster visas oavsett om läsperiod finns eller ej. Utsökning Personer för inläggning /borttagning av kursval kan du ange på olika sätt: - Kommando/knapp 'Sök aktiva' leder till formulär där du kan söka registrerade, inkl personer med utlöpande studieuppehåll på ett angivet program viss termin och programtermin. Kommando/knapp 'Annan sökning' gör det möjligt att söka på studenter som har valt viss kurs eller viss inriktning. Under viss kurs kan du även söka inlagda kursval under viss period och av viss användare. Kommando/knapp 'Personvis' leder till nytt formulär för inmatning av personnummer. Efter utsökning visas de angivna personerna för bearbetning en i taget. Under rubriken 'Kursval' visas personens senaste terminsregistrering på angivet program. Dessutom visas förväntad registrering på valterminen. Om du inte är nöjd med förslaget, kan du ändra.

8 Margareta Poovi SA33 8 (15) De rekommenderade obligatoriska (O) kurserna visas som förslag, om inga valda kurser har lagts in för personen denna termin/programtermin. Tidigare inlagda kursval visas, dock inte kurser som har registrering. Om du kryssat rutan 'Hämta rekommenderade valfria kurser' så visas programplanens valfria (V) kurser som förslag. Status-fältet indikerar om valet redan är inlagt. 'Vald' betyder att valet godkänts och lagts in. Om fält för läsperiod visas ska värdet kunna ändras. Giltiga värden är siffra 1-9 eller att lämna fältet blankt. I fältet finform visas ev tidigare inlagd finansieringsform, kan ändras eller blankas. Du kan lägga till kurser om du anger 'Ny'. Om du vill ta bort någon tidigare vald kurs, markera kursen och ange 'Stryk'. Kontroller Det sker många kontroller om kursvalet kan accepteras eller ej. Kommentarfältet visar orsaken. För personer som är antagna/registrerade på utbytesstudier angiven termin skrivs meddelande, dock hindrar detta inte kursval. Om en kurs inte finns i programplanen, får du lägga in kursvalet ändå, om du har sådan behörighet. Använd 'Jodå'-knapp. Studenter som är avgiftskyldiga kommer att få villkoret SV (studieavgiftsvillkor) på kurserna. Registrering är inte möjlig förrän studieavgifter har betalats. Programstudenter som är antagna till ett programtillfälle som inte omfattas av avgift, kommer inte att få SV-villkor på kurserna. Uppdatera Lägg in personens kursval med kommando 'Uppdatera'. De kursval som du tog bort med 'Stryk' försvinner vid uppdatering. Din användarkod läggs in som 'Inlagt av' för de nya kurserna. Efter uppdatering tas automatiskt nästa person fram på skärmen. Efter sista person suddas skärmen och du kan göra ny utsökning. Kommandon för hantering av personlistan För att bläddra mellan personerna på listan kan du använda följande kommandon: 'Första person', 'Sista person', 'Föreg person' och 'Nästa person'. Efter varje person måste du uppdatera innan du går vidare till.

9 Margareta Poovi SA33 9 (15) Formulär SA33A02G Annan sökning I denna bild kan du söka ut personer som har valt viss kurs eller viss inriktning. Under viss kurs kan du även söka inlagda kursval under viss period och av viss användare. Läsperiod skall bara anges om den är obligatorisk för programmet. Sökning via: - Vald kurs : Endast termin och kurs är obligatoriska uppgifter. - Vald inriktning: Alla fält måste ifyllas.

10 Margareta Poovi SA33 10 (15) Formulär SA33D00G Ingång kurs SA33D00G Ingång kurs Senast uppdaterad: I detta formulär kan du välja en kurs för flera personer. Ange termin och kurs, som är obligatoriska uppgifter. Läsperiod anges om den är obligatorisk för något av programmen. Under menyalternativet 'Funktion' kan du välja om tidigare inlagt val på denna kurs skall visas eller ej. Bock framför betyder 'på', dvs då sker visning. Om kursregistrering finns visas inte kursen. Sök personer Personer för inläggning /borttagning av kursval kan du söka på olika sätt: - Kommando/knapp 'Sök aktiva' leder till formulär där du kan söka registrerade, inkl personer med utlöpande studieuppehåll på ett angivet program viss termin och programtermin. Kommando/knapp 'Annan sökning' gör det möjligt att söka på studenter som har valt viss kurs eller viss inriktning. Under viss kurs kan du även söka inlagda kursval under viss period och av viss användare. Kommando/knapp 'Personvis' leder till nytt formulär för inmatning av personnummer.

11 Margareta Poovi SA33 11 (15) De utsökta personerna visas. Dessutom visas förväntad registrering på valterminen. Detta kan ändras om personen ej är terminsregistrerad. Om fält för läsperiod visas ska värdet kunna ändras vid inläggning och för tidigare val om kommentaren Redan vald visas. Giltiga värden är siffra 1-9 eller att lämna fältet blankt. Kontroller Det sker många kontroller om kursvalet kan accepteras eller ej. Kommentarfältet visar orsaken. Kursval för personer som är antagna/registrerade på utbytesstudier angiven termin kan inte göras i detta alternativ, använd 'Ingång person'. Om en kurs inte finns i programplanen, får du lägga in kursvalet ändå, om du har sådan behörighet. Använd 'Jodå'-knapp. Studenter som är avgiftskyldiga kommer att få villkoret SV på kurserna. Registrering är inte möjlig förrän studieavgifter har betalats. Programstudenter som är antagna till ett programtillfälle som inte omfattas av avgift, kommer inte att få SV-villkor på kurserna. Du kan lägga till personer om du anger 'Ny'. Om du vill ta bort någon persons tidigare kursval markera raden och ange 'Stryk'. Uppdatera Lägg in kursvalet med kommando 'Uppdatera'. Din användarkod läggs in som 'Inlagt av'. De kursval som du tog bort med 'Stryk' försvinner vid uppdatering. Rader med kommentarer uppdateras inte, utom de rader där kommentaren är 'Godkänd'.

12 Margareta Poovi SA33 12 (15) Formulär SA33C00G Korrigering SA33C00G Korrigera kursvalsuppgifter Senast uppdaterad: I detta formulär kan du korrigera tidigare inlagda val, om inrikting och/eller programtermin inte överensstämmer med personens terminsregistrering. Ange termin för vilken korrigering gäller och läsperiod om den är obligatorisk för programmet. Du kan välja att ange en person i taget eller söka flera personer Ange personer Du väljer om du vill arbeta med en person eller söka fram flera - I fallet 'En person' arbetar du med en person i taget. - I fallet 'Flera personer' visas de utsökta personerna för bearbetning en i taget. För att bläddra mellan personerna på listan kan du använda följande kommandon: Första person, Sista person, Föreg person och Nästa person. Efter varje person måste du uppdatera innan du går vidare till någon annan

13 Margareta Poovi SA33 13 (15) Korrigering av kursval Personens senaste terminsregistrering visas och om personen finns på flera program visas dessa. Om programmet har läsperiod ska fält för läsperiod visas. I bilden visas endast de kursval där det finns fel. Den rätta inriktningen och/eller programterminen kopieras till rad under kursen. Du kan ta bort tidigare vald kurs genom att markera och klicka på Stryk. Framför visade kurser finns förbockad kryssruta, ta bort krysset om du inte vill uppdatera korrigeringen. Kontroller I kommentarfältet visas om och varför personens val av denna kurs inte är tillåten. Endast sådana ändringar godkänns, som överenstämmer med personens terminsregistrering på denna termin. Vissa fel kan du åtgärda på en gång, om du har sådan behörighet. Markera raden och tryck på 'Jodå'-knappen. Då blir valet godkänt. Uppdatera Ändrade uppgifter som är godkända läggs in när du anger 'Uppdatera'. Din användarkod läggs in som Inlagt av. De kurser som du tog bort med Stryk försvinner som vald kurs. Efter uppdatering tas automatiskt nästa person fram på skärmen. Efter sista person suddas skärmen och du kan göra ny sökning.

14 Margareta Poovi SA33 14 (15) Formulär SA33A05G Sök personer som har felaktiga kursvalsuppgifter I denna bild kan du söka ut personer för vilka inriktning och/eller programtermin på valda kurser inte överensstämmer med personens terminsregistrering. Termin och eventuell läsperiod tas med från föregående bild. Det går att ändra läsperiod. För att söka på inriktning och programtermin måste du först ange program. Om du anger *. (F3) i inriktningsfältet hämtas samtliga, både med och utan inriktning, blankt i fältet hämtar de uppgifter som saknar inriktning Sökning av personer som uppfyller angivna sökvillkor startar när du klickar på 'Sök'. Efter sökning visas funna personer i en ny bild där du kan välja att skriva ut lista på personer med felaktiga kursvalsuppgifter eller klicka på Ok

15 Margareta Poovi SA33 15 (15) Formulär SA33A08C Visning av resultat från felsökning Resultat från felsökning I denna bild visas godkända kursval som har lagts in, men som inte överensstämmer med personens aktuella terminsregistrering. Om du vill ha visade uppgifter på papper ange Skriv ut, annars klicka på Ok så kommer du till bilden där du kan korrigera felen. Formulär SA33A04G Läsperiod Ange läsperiod Minst ett av programmen kräver att läsperiod anges. Ange vilken läsperiod som avses och tryck sedan på Ok -knappen.

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA90 Forskarutbildningsämne 2014-11-06 Beteckning: Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2007-04-13 Torgny Fridlund Första version 2011-03-18 2012-06-19 Lou Lagusson

Läs mer

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning

Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Kravspecifikation 970524 1. SA42 Val av programinriktning Ersätter PJ40 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning av funktionen - Syftet Denna funktion används då studenter inom ett program skall

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA04 Praktik 2011-12-13 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-12-13 Annette Larsson Första utkast - Annette Larsson 2011-12-13 2 (5) Innehållsförteckning 1 STYRGRUPPSBESLUT...

Läs mer

SY03 Användare - utdata 2016-02-01

SY03 Användare - utdata 2016-02-01 Margareta Poovi 2003-01-24 SY03 1 (6) SY03 Användare - utdata 2016-02-01 1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att söka och skriva ut befintliga uppgifter om användare. Valet av adresser

Läs mer

1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering.

1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering. Margareta Poovi 2016-05-20 RV15 1 (6) 1. Allmänt om funktionen Denna funktion används för att ändra eller ta bort terminsuppgifter på program med terminsregistrering. 2. Uppdelning till delfunktioner Ändring

Läs mer

Kravspecifikation 970227 1. Funktion: Betygsskalor och -grader KA47

Kravspecifikation 970227 1. Funktion: Betygsskalor och -grader KA47 Kravspecifikation 970227 1. Funktion: Betygsskalor och -grader KA47 Funktionen ersätter rutin KG31. Kravspecifikationen utgör också mall för övriga KA-funktioner. 2. Konstruktör: Matz-Ola Cajdert 3. Beskrivning

Läs mer

Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin. 1. Studenter antagna på fristående kurs 2

Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin. 1. Studenter antagna på fristående kurs 2 Ladok Arbetsbeskrivning, att förbereda för studenternas registrering kommande termin 1. Studenter antagna på fristående kurs 2 2. Antagning till valfria kurser inom program 2 3. Valfria kurser inom program

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg

SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg KTH SA33 KRAVSPECIFIKATION Kaarina Beskow 2016-02-03 SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning: SA33 - Val av kurser inom program m terminsreg... 5

Läs mer

Registrera betalning. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Registrera betalning. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt För att komma till bilden Registrera betalning går du till Toppmeny och Betalningarkan du använda Välj om du vill att

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning med begreppsförklaring

Läs mer

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB

Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3. Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1. IST AB Handbok Ämnesprov 2016 Lärarinmatning I Dexter Åk 3 Uppdaterad: 2016-02-15/HL Version: 2016.1 1 Innehåll REGISTRERING AV ÄMNESPROV... 3 Ämnesprovsgrupper... 3 MATEMATIK... 4 Fälten i resultatsinmatningen...

Läs mer

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17 Manual för BPSD registret Version 6 / 2013 06 17 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Lathund till Annonsportalen

Lathund till Annonsportalen Lathund till Annonsportalen * För uppdrags-/arbetsgivare * www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Snabbvägar: 1. Klicka på För arbetsgivare 2. Sök efter arbetsgivarens namn i sökrutan. a. Om namnet finns

Läs mer

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten

Raindanceportalen 2005, manual bokföringsorder 2006-08-21. Bokföringsportalen. Manual för samordnare. Utbildning Ekonomiadministrativa enheten Bokföringsportalen Manual för samordnare 1 Inledning... 3 Bokföringsorder... 3 Registrera bokföringsorder... 3 Sök bokföringsorder... 7 Sök dokument... 9 2 Inledning Denna manual behandlar endast de delar

Läs mer

Administration Excelimport

Administration Excelimport Administration Excelimport För att importera medlemmar till registret så laddar man först ner mallen för importfil, fyller i uppgifterna och laddar sedan upp filen genom att klicka på + Importera fil.

Läs mer

Administrera utskick på utbildningstillfälle

Administrera utskick på utbildningstillfälle Administrera utskick på utbildningstillfälle Man kan administrera utskick för ett utbildningstillfälle på följand tre sätt: Via knappen Skapa utskick till markerade i under fliken Deltagare Vi länken Skicka

Läs mer

Hel tjänstledighet för att prova annan anställning inom Göteborgs universitet.

Hel tjänstledighet för att prova annan anställning inom Göteborgs universitet. Ledighet annan anställning 1 Ledighet annan anställning (Alfa 1 kap.9-14) samt Personalhandbok A-Ö (Tjänstledighet) http://www.pa.adm.gu.se/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

UT34 Resultatuppföljning på en kurs Kravspecifikation

UT34 Resultatuppföljning på en kurs Kravspecifikation KTH UT34 KRAVSPECIFIKATION UT34 Resultatuppföljning på en kurs Kravspecifikation KTH UT34 KRAVSPECIFIKATION 2 KTH UT34 KRAVSPECIFIKATION 3 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar - - Kaarina Beskow

Läs mer

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation

KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation KTH KA27 KRAVSPECIFIKATION 1 KA27 Uppflyttningsvillkor Kravspecifikation Innehåll 1. Funktionsbenämning............................... 2 2. Konstruktör.................................... 2 3. Kortfattad

Läs mer

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15

DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15. Utbildning Chaos/Handledning - Nyheterna i Chaos 3/2009-09-15 DATASAMORDNING NYHETERNA I CHAOS 3 2009-09-15 2 (14) Innehåll INLEDNING 3 PRESTANDAFÖRBÄTTRINGAR I CHAOS 3 4 BAKGRUND 4 Kontroll av fönsterinställningar... 4 Vista-kompabilitet.... 4 Kompatibelt med långa

Läs mer

Kravspecifikation

Kravspecifikation LUNDS UNIVERSITET Kravspecifikation Malou Engberg de Carvalho 1997-09-20 Ändringshistorik: Datum: Av: Kommentar:/ 2010-05-31 Maria Vännman STU T-0121 Lägger till kontroll på utbildningssamarbete 2011-11-18

Läs mer

Registrera och ordinera i ett flöde i Pascal

Registrera och ordinera i ett flöde i Pascal 1 (5) Landstingsgemensamma funktioner Anna-Lena Granholm Systemförvaltare NPÖ/Pascal Registrera och ordinera i ett flöde i Pascal Möjlighet att registrera och ordinera i ett flöde införs, vilket innebär

Läs mer

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook

Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook Ändra föreningsuppgifter i föreningsregistret i Interbook Välkommen till föreningsregistret i Interbook! När föreningen fått användarnamn och lösenord kan du gå in och ändra uppgifterna. Kom ihåg att gå

Läs mer

SA91 Forskarstuderandes handledare

SA91 Forskarstuderandes handledare Ladok SA9_funktionsbeskrivning.doc Funktion: SA9 /6 SA9 Forskarstuderandes handledare Innehåll. Allmänt om funktionen............................. 2 2. Uppdelning till delfunktioner........................

Läs mer

Föräldrar i Skola24. Schema

Föräldrar i Skola24. Schema Föräldrar i Skola24 Schema Ett textschema kan ses på startsidan om skolan har valt att aktivera funktionen. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande

Läs mer

Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Ny Individuell genomförandeplan Använd Mall för Individuell genomförandeplan som är ifylld tillsammans med brukaren och eventuellt

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG04 Registering utresande på utbytesprogram 2013-10-18 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2013-05-29 Anna-Carin Wiklund Första utkast. Gjort om det dokument som låg på

Läs mer

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura

Konsult- och servicekontoret Ekonomi & Finans Användarmanual Economa Faktura 1(16) Användarmanual Economa Faktura Fakturan scannas och tolkas i Economa faktura Fakturan skickas elektroniskt till 1:a mottagaren som granskar och ev. konterar. Fakturan skickas sedan vidare till ev.

Läs mer

Hur skapar man formula r

Hur skapar man formula r Hur skapar man formula r Gamla jämfört med nya sättet Förord Att skapa olika typer av dokument är styrkan i ett ordbehandlingsprogram, såsom Microsoft Word. Dock är denna flexibilitet även till en nackdel.

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Under Register/Lönerevision administration, fliken Initiering markeras först de anställda

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 160212 Visma Proceedo Att attestera - Manual Version 1.4 1 Innehåll Version 1.4... 1 INNEHÅLL... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) ESKALERING... 5 3.1 Egna beställningar...

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län

Axiell Arena. Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Axiell Arena Samarbeta om bilder Regionbiblioteket i Kalmar län Introduktion Det finns möjlighet att samarbeta om bilder i Axiell Arena. Samarbetet kan läggas upp på olika sätt, men i denna lathund beskrivs

Läs mer

Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula

Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula 1. Nystartad patient Om patienten är ny i systemet skall patienten först läggas in i Auricula se manual Lägga in patient. 2. Byte av antikoagulantia Om patienten

Läs mer

Tillträde MANUAL. Mäklarsamfundet system i Sverige AB

Tillträde MANUAL. Mäklarsamfundet system i Sverige AB Tillträde MANUAL Mäklarsamfundet system i Sverige AB Innehållsförteckning Efterarbete kontrakt... 2 Förbered tillträde... 2 Likvidavräkningen... 4 Likvid_gemensam_guide... 4 Likvid_säljare_guide... 5 Fördela

Läs mer

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo en lathund för student Du skapar din VFU-portfölj På ingångssidan mondo.su.se ligger i högerspalten, innan du loggar in, en länk till en manual för hur du skapar

Läs mer

Kravspecifikation UB01 Massutsökning

Kravspecifikation UB01 Massutsökning Kravspecifikation UB01 Massutsökning Ändring av datafil Krav 5.2.3 samt 5.3 webbadress www.umu.se/projektetswebbplats/projektplan STU-07-T08/Krav Projektnamn STU-07-T08 Fastställt av Dokumentansvarig Bengt

Läs mer

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord. För varje bokstav kan olika övningsblad skrivas ut: Inledningsvis väljer du vilken bokstav du vill öva på.

Läs mer

För dig som beviljar ärenden

För dig som beviljar ärenden Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som beviljar ärenden Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställningar... 2 Logga

Läs mer

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter

Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare. Utbildningsplattform: Fronter Menys webbaserade kurser manual för kursdeltagare Utbildningsplattform: Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 6 Kursens rum (startsida) 7 Webblektion 8 Inlämning

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 7 Kontering... 7 Flödet...

Läs mer

Manual för Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet

Manual för Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Umeå universitet Studentcentrum Ladokgruppen 2015-01-27 Sid 1 (5) Manual för Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet Manualen är ett komplement till Handläggningsordning för hantering av Ladok på forskarnivå

Läs mer

Manual BizPart Semesterplan

Manual BizPart Semesterplan Manual BizPart Semesterplan Innehåll 1 Om manualen... 2 2 Komma igång... 2 2.1 För användare... 2 2.1.1 Logga in... 2 2.1.2 Ansök om semester... 3 2.1.3 Visa semestertabell... 3 2.1.4 Ta bort semesteransökan...

Läs mer

Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering

Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering Anva ndarhja lp IMYR -Myndighetsrapportering Innehåll Logga in... 2 Byt lösenord... 3 Aktuella rapporteringar... 4 Formuläret... 5 En sida... 5 Flera sidor... 5 Skicka in XML-fil... 7 Resultat av uppladdningen...

Läs mer

Avsändare och mottagare

Avsändare och mottagare Avsändare och mottagare Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM DEN 27 JUNI 2016 Innehållsförteckning 1 Avsändare... 3 1.1 Ny avsändare (och mottagare)... 3 1.2 Sök befintlig avsändare... 4 1.3 Visa och

Läs mer

EWEBB. Ersätter pappersblanketter, såsom T2, T3, ledighetsansökan, reseräkning.

EWEBB.  Ersätter pappersblanketter, såsom T2, T3, ledighetsansökan, reseräkning. EWEBB http://ecompwebb Ersätter pappersblanketter, såsom T2, T3, ledighetsansökan, reseräkning. Inloggning Användarnamn: 1:a bokstaven i för- och efternamn samt 6 första siffrorna i personnr, ex HL630731

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA09 - Studieavgifter 2016-04-12 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-02-22 Lisa Eliasson/Mattias Wickberg Nytt dokument - 2012-06-19 Maria Vännman Lägger till nya skärmdumpar

Läs mer

Instruktion för att hämta adresser via Navet

Instruktion för att hämta adresser via Navet Rev. 2013-09-05 1 (6) Instruktion för att hämta adresser via Navet Denna instruktion gäller både SB10 och LP05. Rev. 2013-09-05 2 (6) Ändringshistorik Datum Av Kommentar 2012-06-07 Lars Hansson, Marie

Läs mer

Templay Guide - Gruppindelning och schemaläggning

Templay Guide - Gruppindelning och schemaläggning Steg-för-stegbeskrivning av gruppindelning, skapande av matcher samt schemaläggning. Gruppindelning och skapande av matcher 1. Utgångsläget är att anmälningstiden har gått ut och att alla lag finns tillgängliga

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Villkorsavtal 8 kap samt 6 kap) Lokalt Kollektivavtal: http://medarbetarportalen.gu.se/personalfragor/ledigheter/foraldraledighet/ Se även Regler i Egenrapporterings

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

Lado k. RG90 Registrering, aktivitet och försörjning för doktorander. Ersätter FP20 2016-03-23

Lado k. RG90 Registrering, aktivitet och försörjning för doktorander. Ersätter FP20 2016-03-23 Lado k RG90 Registrering, aktivitet och försörjning för doktorander Ersätter FP20 2016-03-23 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 1999-08-26 Matz-Ola Cajdert - - 2002-10-01 2004-09-01

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Heroma Självservice för anställda

Heroma Självservice för anställda Heroma Självservice för anställda 2015-06-01 1 Innehållsförteckning 3. Heroma web självservice 4. Information i självservice 5. Registrera ansökan om frånvaro, t ex semester, sjuk, komp 7. Registrera ansökan

Läs mer

Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com

Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com Användarmanual och policy för Göteborgs Evenemangskalender på goteborg.com Policy - Evenemangen får inte vara för små och lokala, utan ska vända sig till internationella besökare i första hand, men även

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Skapa direktfaktura Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet.

Behörighet till delfunktion ger rätt att söka, visa och skriva ut sökresultat. För uppdatering krävs särskild behörighet. Funktionsbeskrivning KA79 Kurser med flera huvudämnen Ny funktion. 1. Beskrivning av funktionen - Syftet Med denna funktion kan man söka, visa och skriva ut data om kurser som är knutna till flera ämnen,

Läs mer

Holmatros serviceweb nås på adressen http://serviceweb.holmatro.se/servicewebkund.

Holmatros serviceweb nås på adressen http://serviceweb.holmatro.se/servicewebkund. INFO SERVICEWEBB Innehållsförteckning 1. Allmänt s. 2 2. Inloggning s. 2 3. Sök s. 3 4. Koppla artikel s. 4 5. Kunddata s. 5 6. Dokumentation s. 7 Sida 1 av 8 1. Allmänt Holmatros serviceweb nås på adressen

Läs mer

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Här hittar du en instruktion för hur du kan ta bort NE-bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om bilagan har överförts via e-tjänsten

Läs mer

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02 1/9 2011-05-26 rev 2011-09-02 Manual för Min sida Introduktion... 2 Hur länge finns Min sida kvar?... 2 Vad kan jag publicera på Min sida?... 2 Inloggning... 2 Redigera personliga uppgifter... 3 Redigera

Läs mer

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se Manual till programmet 1 Inledning Programmet är döpt efter Josefine Mattsson och har utvecklats av Josefines pappa Petter Särkijärvi i Pajala. Man kan köra/styra programmet med antingen mus, tangentbord,

Läs mer

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programschema för Grundlärarprogrammet inrikt förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utildsledare och godkänt av akademichef vid akademin

Läs mer

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4

Partnerskapsförord. giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2. Parter 3. Partnerskapsförordets innehåll: 4 Partnerskapsförord giftorättsgods görs till enskild egendom 1, 2 Parter 3 Namn Telefon Adress Namn Telefon Adress Partnerskapsförordets innehåll: 4 Vi skall ingå registrerat partnerskap har ingått registrerat

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Den 1 juli 2009 infördes ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och byggtjänster. Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete

Läs mer

SchoolSofts nyhetsbrev nummer 6, 2013

SchoolSofts nyhetsbrev nummer 6, 2013 SchoolSofts nyhetsbrev nummer 6, 2013 Välkomna tillbaks till ett nytt läsår! Hoppas att alla har haft en fin sommar! Innehåll Mindre nyheter...1 Skolenhetskod...1 Urkund...3 Ämnes- och kursmatriser...3

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler För handledare I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att ladda ner rapporter och ljudfiler från dina studenter. Först kommer

Läs mer

Logga in. Gå in på: www.t-d.se. Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns

Logga in. Gå in på: www.t-d.se. Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns Registrera I TD Logga in Gå in på: www.t-d.se Klicka på Logga in. Klicka på den region, kommun eller organisation där din verksamhet finns inventerad och registrerad. Skriv in ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

Infobric Ease Snabbguide

Infobric Ease Snabbguide Den här snabbguiden ger dig en överblick över de vanligaste momenten en systemadministratör utför. Detta är ingen manual utan ska ses som en hjälpande hand till utbildade systemadministratörer. Översikt

Läs mer

OPTIMIZING THE LINE. CAB Group AB Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden Phone: +46 19 15 86 00

OPTIMIZING THE LINE. CAB Group AB Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden Phone: +46 19 15 86 00 Innehåll CABAS och maskinskador... 2 Nyheter... 2 Nya funktioner, som kostar att använda... 2 Instruktion, steg för steg... 4 Ny kalkyl... 4 Välj modell... 4 Fliken: Ägare/Fordon... 5 Fliken Skada... 5

Läs mer

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03

Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 Administratör Rollbeskrivning och stödjande instruktion. e-tjänst för ansökan om statsbidrag Senast uppdaterad: 2016-06-03 2 Innehåll 1. Inledande information... 3 2. Rollen som administratör... 3 2.1

Läs mer

Att använda Stava Rex

Att använda Stava Rex Att använda Stava Rex 1. Skriva i Word 1. Skriv av följande mening med fel och allt: Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar som felstavade att markeras med en röd våglinje.

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

Information sid 2 4. Beställning sid 5. Ändring/Nytt SIM sid 6. Avsluta abonnemang sid 7. Fakturafråga sid 8. Felanmälan/fråga sid 9.

Information sid 2 4. Beställning sid 5. Ändring/Nytt SIM sid 6. Avsluta abonnemang sid 7. Fakturafråga sid 8. Felanmälan/fråga sid 9. AcadeMedia Telefoni Innehåll Information sid 2 4 Beställning sid 5 Ändring/Nytt SIM sid 6 Avsluta abonnemang sid 7 Fakturafråga sid 8 Felanmälan/fråga sid 9 Kontkat sid 10 Information För att göra en beställning,

Läs mer

Utbildningsmodulen i IdrottOnline-appen

Utbildningsmodulen i IdrottOnline-appen Utbildningsmodulen i IdrottOnline-appen Logga in och välj organisation När du som är utbildare loggar in i IdrottOnline-appen så möts du av denna vy, där du kan välja utbildningsmodulen för att närvaroregistrera

Läs mer

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut 1(15) Ett ärende, från början till slut 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1 NYTT DIARIEFÖRT ÄRENDE ----------------------------------------------------------

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning KA24 Programplaner - indata 2016-08-26 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2010-08-27 Jenny H Svensson För KA24 har det funnits 4 olika funktionsbeskrivningar. Dessa är

Läs mer

Självstudiematerial registrering i Ladok

Självstudiematerial registrering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial registrering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.2 2011-01-20 1 2 0BRegistrering i Ladok... 2 0BRegistrering i Ladok...

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.3.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.3.0 Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.3.0 Publicerad 2012-11-06 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Slutbetyg från grundskolan Adela är nu uppdaterat för att

Läs mer

Anvisningar webbansökan Transportbidrag

Anvisningar webbansökan Transportbidrag Anvisningar webbansökan Transportbidrag Under den andra fliken Hur ansöker jag? hittar du länken till webbansökan för transportbidrag Länk till ny ansökan för transportbidrag Länk till sparad/inlämnad

Läs mer

Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. Dexter Betygsättning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och ka nås från valfri dator. Adressen till Malmö Dexter är http://www.malmo.se/dexter

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning RG03 Terminsregistrering - flera personer 2016-02-02 Version: Beteckning: 1.02 RG03_funkbeskr Malou Engberg de Carvalho 2009-01-23 RG03_funkbeskr 2(10) Ändringshistorik Revision Datum

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Milestone 4 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Ida Noring 1 Dokument skapat 2015-12-03 Manual för attestering av leverantörsfakturor

Läs mer

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista Skapa arbetsrumslista Hemsida Arbetsrum För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan

Läs mer

Generell användarmanual E-CO2

Generell användarmanual E-CO2 Generell användarmanual Instruktioner till det elektroniska systemet för rapportering av växthusgaser, allmänt om hur man får åtkomst till systemet, administration av användarkonton och organisationsuppgifter

Läs mer

Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS

Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS 2016 Lathund för validering av avhandlingar i LUCRIS Version 1.2, uppdaterad 160527 Denna lathund vänder sig till dig som validerar och publicerar avhandlingar i Lunds universitets institutionella arkiv.

Läs mer

REGISTRERING LADOK NOUVEAU

REGISTRERING LADOK NOUVEAU 2002-02-19 MALMÖ HÖGSKOLA REGISTRERING LADOK NOUVEAU 1. Registrering flera personer på kurs sid 2 2. Registrering av en person sid 5 3. Uppflyttning av terminsreg på program sid 7 4. Registrering på program

Läs mer

Kom ihåg att ansöka om examen!

Kom ihåg att ansöka om examen! Institutionen för omvårdnad Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS Kom ihåg att ansöka om examen! Information om de olika examina som kan vara aktuella för våra studenter, om hur man ansöker om examen

Läs mer

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå

Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK. Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Studentcentrum, Ladok Version 1.0, 2012-07-01 REGISTRERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Registrering i Ladok 3 Studiemedel 3 Helårsstudent (HST/HÅS) 3 Kurser

Läs mer

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare

Medioteket. Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Medioteket Introduktion till sli.se/medioteket för lärare Innehåll 4 Konto Redan medlem Bli medlem 5 Söka Produktsök Filter (Nyhet!) Boxar (Nyhet!) Samsök (Nyhet!) 6 Strömma media 7 Boka media och förlänga

Läs mer

Jo, Den Talande Boken har så många möjligheter inbyggda, att den kan användas från förskoleklassen och ända upp på högstadiet.

Jo, Den Talande Boken har så många möjligheter inbyggda, att den kan användas från förskoleklassen och ända upp på högstadiet. Förord Den här webbversionen av Den Talande Boken är en vidareutveckling av det snart 20 år gamla program, som alltid varit så populärt i skolan. Och varför är det nu så? Jo, Den Talande Boken har så många

Läs mer

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att

Det andra alternativet är att ladda upp filer genom att klicka på plustecknet nere till vänster. Man klickar sig in på den mapp som man vill att EPi Mediahantering I och med uppgraderingen av EPi-server så kommer ImageVault att försvinna. Istället så kommer en ny mediahantering att släppas. För att komma åt mediahanteringen så klickar man sig in

Läs mer