Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0689/18 Handläggare Jan Persson Telefon: E-post: Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Tillgänglig avkastning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond 2018 fördelas enligt stiftelsens styrelses förslag till Slottsskogsobservatoriets Vänner med kr, Stiftelsen Ecocentrum med kr och Föreningen Ung Företagsamhet med kr. Sammanfattning Tre motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för Stiftelsens styrelse har föreslagit att motionerna beviljas och nu föreslås kommunstyrelsen och fullmäktige besluta enligt styrelsens förslag. Ekonomiska konsekvenser Utdelningen till föreslagna organisationer finansieras helt av stiftelsen och belastar inte stadens ekonomi. Ärendet medför inte några kostnader för Göteborgs stad än de som följer av själva ärendehanteringen. Genom utdelningen ur stiftelsen kan angelägna verksamheter stödjas. Barnperspektivet Barnperspektivet främjas genom att Slottsskogsobservatoriet utbildar barn i astronomi och naturvetenskap. Mångfaldsperspektivet Mångfaldsperspektivet främjas genom Ung Företagsamhets inriktning för mångfald i sin verksamhet. Jämställdhetsperspektivet Jämställdhetsperspektivet främjas genom Ung Företagsamhets strävan efter jämn könsfördelning bland ungdomar som driver företag. Miljöperspektivet Miljöperspektivet främjas genom att ett antal gymnasieklasser lär sig grunderna i cirkulär ekonomi, kretsloppstänkande, hållbar konsumtion och vikten av miljöledningssystem och genom Ung Företagsamhets miljöpolicyarbete. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3)

2 Omvärldsperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Bilagor 1. Stiftelsen Wilhelm Röhss föreskrifter 2. Stiftelsens styrelses beslut den 7 mars Motion om bidrag till Slottsskogsobservatoriets vänner 4. Motion om bidrag till Stiftelsen Ecocentrum 5. Motion om bidrag till Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (3)

3 Ärendet Tre motioner har inkommit till kommunfullmäktige om utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfonds disponibla medel för Stiftelsens styrelse har föreslagit att motionerna beviljas och nu föreslås kommunstyrelsen och fullmäktige besluta enligt styrelsens förslag. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond grundar sig på ett gåvobrev från dödsbodelägarna efter f.d. konsuln, kommendören m.m. Carl Wilhelm Christian Röhss. Stiftelsens ändamål är att främja Göteborgs stads handel, industri och kommunikationer, se bilaga 1. Stiftelsen har anmält att cirka kr finns tillgängliga för utdelning Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2017, 28, att motioner om användning av disponibla medel ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond skulle väckas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari Vid motionstidens utgång hade tre motioner inkommit. Motionerna överlämnades till stiftelsens styrelse för beredning. Styrelsen beslutade den 7 mars 2018 att bevilja följande ansökningar medel ur stiftelsen om totalt kr, se bilaga 2. Styrelsen har bedömt att alla tre ansökningarna faller inom ramen för stiftelsens ändamål. 1. Slottskogsobservatoriets vänner föreslås beviljas kr för att fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i Slottskogsobservatoriet, bilaga Stiftelsen Ecocentrum föreslås beviljas kr för genomförande av hållbarhetskurser för UF-klasser framtidens hållbara företagare, bilaga 4 3. Föreningen Ung Företagsamhet i Göteborg föreslås beviljas kr i finansiellt stöd för föreningens verksamhet, bilaga 5. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret delar stiftelsens styrelses bedömning att ansökningarna faller inom ramen för stiftelsens ändamål och därmed kan beviljas. Jan Persson stiftelsechef Eva Hessman stadsdirektör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ulf Kamne Jonas Andrén

Ulf Kamne Jonas Andrén Handling 2015 nr 210 Förslag till utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2016 nr 159 Stiftelsen Wilhelm Röhss Donationsfond - utdelningsförslag 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse

Avstående från att utse revisor och suppleant för revisor i Robert och Martina Kjellströms stiftelse Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-18 Diarienummer 1128/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Avstående från att utse revisor

Läs mer

Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440

Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-07-30 Diarienummer 1000/16 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Försäljning av fastigheten Alingsås

Läs mer

Motionsförfarande till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond och Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Motionsförfarande till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond och Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2016 nr 195 Motionsförfarande till Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond och Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Stiftelsen Mossberg, försäljning av skogsskifte

Stiftelsen Mossberg, försäljning av skogsskifte Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-17 Diarienummer 1000/16 Stiftelser Jan Persson Telefon 031-368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Stiftelsen Mossberg, försäljning av skogsskifte Förslag

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tilläggsyrkande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.1.4

Tilläggsyrkande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.1.4 Tilläggsyrkande S, MP, V Kommunstyrelsen 2018-10-17 Ärende 2.1.4 Tilläggsyrkande angående motionsförfarande 2019 till stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond och

Läs mer

Permutation i Donationen Fredrique Wohlfahrts stiftelse

Permutation i Donationen Fredrique Wohlfahrts stiftelse Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-07-17 Diarienummer 1160/15 Repronummer 200/15 Juridik Jan Persson Telefon 031-368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Permutation i Donationen Fredrique Wohlfahrts

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 192 Överföring av lagfarten för fastigheterna Alingsås Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:31, 1:33, 1:36, 1:58 och 1:440 till stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs Donation Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Kommunstyrelsen 2016-03-23 Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2889-1 laglighetsprövning enligt kommunallagen Ledamöterna i Göteborgs kommunstyrelse

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 115 Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund Bilaga H Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0031/15 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 127 Avgift vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt. Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 208 Göteborgs Hamn AB:s förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-11 Diarienummer 0972/16 Juridik Nora O Dowd Telefon 031-368 03 97 E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 6428-16,

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får

Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Handling 2015 nr 126 Yttrande över motion från Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen post skall ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019

Förslag om avgifter för färdtjänstresor och månadskort 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-09 Diarienummer 1845/17 Handläggare Bo Carlryd Telefon: 031-3680329 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Förslag om avgifter för färdtjänstresor

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-28 Diarienummer 1318/18 Handläggare Christina Hofmann Telefon:031-368 04 11 E-post: christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se Sammanträdestider 2019

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0760/17 Välfärd och utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lena Lundin Telefon 031-368 03 01 E-post: lena.lundin@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Överföring av utdelningsverksamheten i sociala stiftelser från sociala resursnämnden till kommunstyrelsen

Överföring av utdelningsverksamheten i sociala stiftelser från sociala resursnämnden till kommunstyrelsen Handling 2015 nr 66 Överföring av utdelningsverksamheten i sociala stiftelser från sociala resursnämnden till kommunstyrelsen Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016

Handling 2015 nr 197. Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Handling 2015 nr 197 Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för kommunfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen Bilaga C Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0058/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner

Läs mer

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän

Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening - Bidrag för valda nämndemän Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0656/17 Juridiska avdelningen Karin Lange Telefon 031-368 04 00 E-post: karin.lange@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgsregionens nämndemannaförening

Läs mer

Yttrande laglighetsprövning Björn Tidland./. Göteborgs stad

Yttrande laglighetsprövning Björn Tidland./. Göteborgs stad Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-26 Diarienummer 0818/18 Handläggare Markus Landahl Telefon: 031-368 03 95 E-post: markus.landahl@stadshuset.goteborg.se Yttrande laglighetsprövning

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort

Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-01-26 Diarienummer 1447/14 Repronummer 10/15 Facknämnder Stadsutveckling Christina Gustafsson Telefon 031-368 04 45 E-post: christina.gustafsson@stadshuset.goteborg.se Förslag

Läs mer

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till kommunfullmäktige om avyttring av aktier innehållande enskilda fastigheter

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till kommunfullmäktige om avyttring av aktier innehållande enskilda fastigheter 1 Bilaga M Styrelsen 2017-10-02 Diarienummer: 0072/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige

Handling 2017 nr 234. Redovisning av partistöd för Till Göteborgs kommunfullmäktige Handling 2017 nr 234 Redovisning av partistöd för 2016 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 16 november

Läs mer

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket.

Remissinstanser Motionen har remitterats för yttrande till trafiknämnden som hört Trafikverket. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-03-22 Diarienummer 1503/15 Repronummer 103/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se, H 169/15 Jörgen Fogelklou

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat BN Diarienummer 1449/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat BN Diarienummer 1449/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-12-28 BN 2016-01-19 Diarienummer 1449/15 Avdelningen för verksamhetsstyrning Sven Boberg Telefon 031-368 16 95, E-post: sven.boberg@sbk.goteborg.se Yttrande över motion om

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Bilaga J Styrelsen 2016-03-21 1 Diarienummer: 58/2015 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Förslag

Läs mer

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd

Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Handling 2012 nr 89 Yttrande över motion av Patrik Ehn (SD) om nya Göta Älvbrons segelfria höjd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: 031-3680324 E-post: lars.eriksson@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads anvisning för

Läs mer

Yttrande över revisionsredogörelse 2017

Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-15 Diarienummer 1760/18 Handläggare Peter Kim Telefon: E-post: peter.kim@fastighet.goteborg.se Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Förslag till

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 87 Yttrande över motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att förlänga klätterhindret på Älvsborgsbron för att förhindra fler självmord Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser

Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hermansson Flodin Eva Datum 2018-08-07 Diarienummer KSN-2018-2310 Kommunfullmäktige Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post:

Bilaga G Styrelsen Diarienummer: 0022/16. Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: E-post: Bilaga G Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0022/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Higab AB:s utredning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 49 Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-20 Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: 368 10 13 E-post: lena.thylen@fastighet.goteborg.se Framställan om kommuncentralt avsatta medel

Läs mer

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-17 Diarienummer 1199/15 Repronummer 185/15 Stadsutveckling Frank Lund Telefon 031-368 01 78 E-post: frank.lund@stadshuset.goteborg.se Redovisning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Berndt Sundström Tel: E-post:

Berndt Sundström Tel: E-post: Bilaga H Styrelsen 2016-05-02 1 Diarienummer: 0046/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Yttrande över Älvstranden Utveckling ABs hemställan om

Läs mer

Förslag till sammanträdestider 2019

Förslag till sammanträdestider 2019 Västra Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-11-09 Diarienummer N137-0628/18 Handläggare Niklas Hall Telefon: 366 10 24 E-post: niklas.hall@vastra.goteborg.se Förslag till sammanträdestider 2019 Förslag

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-24 Diarienummer 0347/16 Ledningsstaben Lina Isaksson Telefon 031-368 04 09 E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden.

Ekonomiska konsekvenser Förslagen medför inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsnämnden. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-21 Diarienummer 1067/18 Handläggare Lukas Jonsson Telefon: 031-368 12 01 E-post: lukas.jonsson@fastighet.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri

Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri Yttrande S MP V Kommunstyrelsen 2018-10-17 Ärende 1222/18 Yttrande angående motion om att införa tillståndsplikt för tiggeri Motionärens förslag har, som påpekas i förvaltningens tjänsteutlåtande, redan

Läs mer

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB

Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB Yrkande (S) (M) (MP) (V) (L) (KD) Kommunstyrelsen 2017-01-25 Ärende 2.1.6 Yrkande angående ägardirektiv för HIGAB AB FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Att följande

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2018-12-19 Ärende 2.2.11 Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Efter tio år med olika stöd är det dags för Mistra Urban

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten

Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten Bilaga K Styrelsen 2016-05-02 1 Diarienummer: 0058/15 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Biogasverksamheten Förslag till beslut

Läs mer

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-08 Diarienummer 1405/18 Handläggare Anders Stenlund Telefon: 031 368 12 18 E-post: anders.stenlund@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret

Läs mer

Svar på remiss angående motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg

Svar på remiss angående motion av Jerker Schmidt (L) om att inrätta ett veteranmonument i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-22 Diarienummer 0989/16 Fri konst och kultur Cecilia Borgström-Fälth Telefon: 031-368 32 66 E-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se Svar på remiss angående

Läs mer

Datum Motion av Frida Johnsson (MP) om kommunala traineetjänster

Datum Motion av Frida Johnsson (MP) om kommunala traineetjänster KS 16 23 NOV 2011 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Persson Lars-Sture Datum 2011-11-01 Diarienummer KSN-2011-0149 Kommunstyrelsen Motion av Frida Johnsson (MP) om kommunala traineetjänster

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16)

Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg (Dnr 0960/16) Bilaga 9 Sida 1 Styrelsen 2016-09-27 Diarienummer: 0163/16 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 40 18 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Yttrande stadens engagemang för Ostindiefararen Götheborg

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att ta fram ett förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas

Redovisning av uppdrag om att ta fram ett förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 154 Redovisning av uppdrag om att ta fram ett förslag för hur beredningen av stiftelseansökningar kan stärkas Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan

Ägardialog Göteborgs Hamn AB Summering och handlingsplan Bilaga F Styrelsen 2017-02-06 1 Diarenummer: 0003/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Ägardialog Summering och handlingsplan Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0762/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-18 Diarienummer 0762/16 Ledningsstaben Strategisk samordning Stefan Granlund Telefon 031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Reglemente för Göteborgs

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB

Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0012/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg Stads Leasing AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 231 Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i

Läs mer

Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska

Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska Utlåtande 2009:38 RI (Dnr 149-394/2009) Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse och Forsgrénska stiftelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 2. Ur Forsgrénska stiftelsen

Läs mer

Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt

Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande tomträtt Bilaga H Styrelsen 2016-10-24 1 Diarenummer: 0084/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Yttrande avseende Göteborgs Hamn ABs förvärv av aktiebolag innehållande

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats. Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2016 nr 1 Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-10 Diarienummer 1138/17 Handläggare Johan Bergström Telefon 031-368 60 29 E-post: johan.bergstrom@arbvux.goteborg.se Tillämpningsbeslut

Läs mer

Dnr 0043/ Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information)

Dnr 0043/ Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information) 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Dnr 0043/18 2.1.8 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2017 Anteckningar (Beslut ska fattas innan stadsrevisionens information) Information Information om 2017 års granskning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-08-31 Diarienummer 1111/15 Repronummer 239/15 Välfärd och Utbildning Sven Höper Telefon 031-3680113 E-post: sven.hoper@stadshuset.goteborg.se Utredning av skolverksamheten

Läs mer

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2.

Detta yttrande gäller sättet att uttrycka sig på i tjänsteutlåtandet i förslag till beslut punkt 2. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2015-09-23 Ärende 2.1.6 Yttrande gällande Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, Diarienummer

Läs mer

Kommunala kriterier Studiestartsstöd hösten 2017 och framåt

Kommunala kriterier Studiestartsstöd hösten 2017 och framåt Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-09-15 Diarienummer 0855/17 Handläggare Tomas Mjörnheden Telefon 031-368 30 12 E-post: tomas.mjornheden@arbvux.goteborg.se Kommunala kriterier Studiestartsstöd hösten 2017

Läs mer

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen

Inhyrning av lokaler för nytt stadsdelskontor SDN Norra Hisingen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-06-02 Diarienummer 0936/13 Lokalsekretariatet Stadsutveckling Johan Nyström Telefon 031-368 02 35 E-post: johan.nystromstadshuset.goteborg.se Inhyrning av lokaler för nytt

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen.

Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för rivning uppskattas till ca 250 tkr och bekostas av exploateringen. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-23 Diarienummer 6684/15 Handläggare Mikaela Löndén Telefon:031-368 10 72 E-post: mikaela.londen@fastighet.goteborg.se Rivning av byggnad inom Sandarna

Läs mer

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post:

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post: Bilaga F Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0044/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ställningstagande över BRGs hemställan kring avveckling av Sahlgrenska

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yttrande över Älvstranden Utveckling ABs hemställan om förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen

Yttrande över Älvstranden Utveckling ABs hemställan om förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstranden koncernen Bilaga G Styrelsen 2016-05-02 1 Diarienummer: 0045/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Yttrande över Älvstranden Utveckling ABs hemställan om

Läs mer

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 6559/18 Handläggare Fredrik Wejde Telefon: 031 368 13 21 E-post: fredrik.wejde@fastighet.goteborg.se Yttrande angående förslag till

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-04 Diarienummer 1289/18 Handläggare Johanna Nyström Telefon: 031-368 01 88 E-post: johanna.nystrom@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Göteborgs Stads Arbetsstipendier för författare

Förslag till riktlinjer för Göteborgs Stads Arbetsstipendier för författare Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-02-28 Diarienummer 0151/17 Fri konst och kultur Sven Rånlund Telefon: 031-368 36 87 E-post: sven.ranlund@kultur.goteborg.se Förslag till riktlinjer för Göteborgs Stads Arbetsstipendier

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part Bilaga J Styrelsen Datum 1 Diarienummer: 0049/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 3685455 E-post: mats.boogh@hotmail.com Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern

Läs mer

Återrapportering Handlingsplan 2017 från ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden

Återrapportering Handlingsplan 2017 från ägardialogen med Förvaltnings AB Framtiden 1 Bilaga E Styrelsen 2017-10-30 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031 368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Återrapportering Handlingsplan 2017 från ägardialogen med

Läs mer

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle

Revidering av Göteborgs stads program för e-samhälle Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-06-29 Diarienummer 1047/18 Handläggare Stefan Granlund Telefon:031-368 04 85 E-post: stefan.granlund@stadshuset.goteborg.se Revidering av Göteborgs

Läs mer