Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM"

Transkript

1 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: E-post: Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Informationen i enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM. FVM är ett omfattande kärnsystem för patientuppgifter som skall ge en gemensam vårdinformationsmiljö i alla VGR:s verksamheter. Göteborgs Stad erbjöds år 2017 möjlighet att teckna en till tre optioner för att kunna utnyttja viss funktionalitet i det av VGR upphandlade systemet. Göteborgs Stad fattade 2017 beslutet att teckna option om option 1, att nyttja funktionalitet för samordnad vård- och omsorgsplanering. Tjänsteperson har på delegationsbeslut undertecknat tilldelningsbeslutet i upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö FVM och kommunstyrelsen informeras om ärendet. Ekonomiska konsekvenser Konsekvenserna bedöms kostnadsneutrala. Totala kostnaderna för FVM:s funktionalitet för samordnad vård- och omsorgsplanering kommer att vara jämförbara med, eller lägre än, nuvarande kostnader för motsvarande funktionalitet i befintligt system. Barnperspektivet Att förstärka möjligheterna att utbyta information mellan huvudmännen gynnar personer i alla åldrar. Mångfaldsperspektivet Att förstärka möjligheterna att utbyta information mellan huvudmännen gynnar alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller ursprungsland. Alla individer har kontroll över sin egen information genom att samtycke krävs för att information skall få delas mellan huvudmännen. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (4)

2 Jämställdhetsperspektivet Att förstärka möjligheterna att utbyta information mellan huvudmännen gynnar både kvinnor och män lika. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Samtliga kommuner i Västra Götaland kommer att ha tillgång till samma funktionalitet i systemet. Att förstärka möjligheterna att utbyta information mellan huvudmännen ligger väl i linje med de omställningar av hälso- och sjukvården till mer nära vård som genomförs på både nationell och regional nivå. Bilagor 1. Tilldelningsbeslut Göteborgs Stad 2. Rättegångsfullmakt Göteborgs Stad 3. Brev från VGR till kommunerna rörande tilldelningsbeslut 4. Göteborgs svar från 2017 om deltagande i FVM Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4)

3 Ärendet Tjänsteperson har på delegationsbeslut undertecknat tilldelningsbeslutet i upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö FVM och kommunstyrelsen informeras om ärendet. Beskrivning av ärendet Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM. FVM är ett omfattande kärnsystem för patientuppgifter som skall ge en gemensam vårdinformationsmiljö i alla VGR:s verksamheter. Syftet är att förenkla för aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka. Göteborgs stad, liksom övriga kommuner i Västra Götaland, erbjöds år 2017 möjlighet att teckna en till tre optioner för att kunna utnyttja viss funktionalitet i det av VGR upphandlade systemet. teckna option om tillgång till funktionalitet för informationsutbyte mellan huvudmän såsom samordnad vård- och omsorgsplanering och samordnad individuell plan (SIP). teckna option om att nyttja system för elevhälsa teckna option om system för kommunal hälso- och sjukvård. Göteborgs Stad fattade beslutet att teckna option om funktionalitet för samordnad vårdoch omsorgsplanering men att avstå från att teckna optioner om elevhälsa samt kommunal hälso- och sjukvård. Skälen till att avstå de två optionerna var dels att nya system samma år hade upphandlats och implementerats för både elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård, dels att de informationsmängder som omfattas av socialtjänstlagen (SoL) inte hanteras i upphandlingen. Syftet med att nyttja optionen om samordnad vård- och omsorgsplanering är att möjliggöra en god hantering av information om patienter mellan olika vårdgivare. Att nyttja optionen innebär att fortsätta arbetssättet som idag sker i IT-verktyget SAMSA. Samtliga kommuner i Västra Götaland nyttjar optionen om samordnad vård- och omsorgsplanering. Nuläge Tilldelningsbeslut har fattats av regionstyrelsen i VGR. Eftersom kommunerna inte kan delegera beslut om tilldelning i upphandlingen till VGR så har likalydande tilldelningsbeslut även fattats av Göteborgs Stad liksom övriga kommuner i Västra Götaland. Den leverantör som vunnit upphandlingen är Cerner Sverige AB och deras lösning Millenium. Det nya systemet beräknas att vara infört i all hälso- och sjukvård i Västra Götaland Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (4)

4 Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömer att tillgången till samma funktionalitet för informationsutbyte mellan VGR och alla kommuner i Västra Götaland kommer att understödja säkert och tillförlitligt informationsutbyte över tid, mellan kommuner och mellan kommun och region, till gagn för patienter i Göteborgs Stad. Karin Tidlund Planeringsledare Lisbeth Nilsson Direktör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (4)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Informationsträff NPÖ

Informationsträff NPÖ Hur påverkar Program Framtidens vårdinformationsmiljö arbetat med att producera information? Informationsträff NPÖ 2019-01-17 Ann-Charlotte Klarén ehälsosamordare Skaraborgs kommunalförbund VISIONEN MED

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö. Trollhättan

Framtidens vårdinformationsmiljö. Trollhättan Framtidens vårdinformationsmiljö Trollhättan 2018-05-30 Länsgemensam samverkansorganisation för verksamhetsutveckling med stöd av IT som samordnas av VästKom. 2018-05-29 Innehåll Vision Framtidens vårdinformationsmiljö

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö. September 2018

Framtidens vårdinformationsmiljö. September 2018 Framtidens vårdinformationsmiljö September 2018 Valet? eller 2 Invånarnas resa genom vården blir enklare genom att både Västra Götalandsregionen och alla de 49 kommunerna deltar i arbetet VISIONEN MED

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö September 2018

Framtidens vårdinformationsmiljö September 2018 Framtidens vårdinformationsmiljö September 2018 2013 Framtidens vårdinformationsmiljö Programdirektivet politiskt beslutat 26 november 2014 - Västra Götalandsregionen 18 december 2014 - Region Skåne 14

Läs mer

Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö. God och Nära Vård - Skövde den 12 januari 2018

Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö. God och Nära Vård - Skövde den 12 januari 2018 Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö God och Nära Vård - Skövde den 12 januari 2018 2 Nuläge informationen bunden till organisation Ambulans Specialiserad vård Hemsjukvård Primärvård

Läs mer

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats

Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Na tverksdag fo r ledningsansvariga inom Elevha lsans medicinska insats Framtidens va rdinformationsmiljo ; IT sto det Millenium Ann-Charlotte Klarén eha lsosamordnare Skaraborgs kommunalfo rbund Målbild

Läs mer

Figur 1: Gul, rosa och blå färg visar vilka kommuner som har möjlighet att avropa vilken option.

Figur 1: Gul, rosa och blå färg visar vilka kommuner som har möjlighet att avropa vilken option. FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö 2019-10-02 Till kommunerna i Västra Götaland En beskrivning av funktionalitet i de tre optionerna från Cerner Detta är en komplettering av erbjudandet som skickades

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-11 Diarienummer 0972/16 Juridik Nora O Dowd Telefon 031-368 03 97 E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 6428-16,

Läs mer

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: 031-3680324 E-post: lars.eriksson@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads anvisning för

Läs mer

Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling av ett IT-stöd.

Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling av ett IT-stöd. Kommunala optioner inom FVM Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö

Läs mer

Omställningen av Hälso- och sjukvård i VGR

Omställningen av Hälso- och sjukvård i VGR Omställningen av Hälso- och sjukvård i VGR Flera statliga utredningar ligger till grund för omställningsarbetet Göran Stiernstedts Effektiv vård Anna Nergårdh God och Nära Vård Måns Roséns Träning ger

Läs mer

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg

VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund. Digitaliseringsstrateg VästKom Göteborgsregionens kommunalförbund Digitaliseringsstrateg VästKom samverkan VästKom är en politiskt styrd organisation Syfte är att utveckla samverkan mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2019 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle

Vem är jag. Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle EMI 20180228 Vem är jag Linkedin FB -VastKom Twitter: itkalle www.vastkom.se www.vgregion.se/digitalagenda www.skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering.2138.html Organisation Nationellt/regionalt/delregionalt/lokalt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-25 Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Intern förvaltning Kunskapscenter mot organiserad brottslighet Bengt-Olof Berggren Telefon 031-368 05 51 E-post: bengt-olof.berggren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-17 Diarienummer 0606/17 Välfärd och Utbildning Avdelning för Individ och familjeomsorg samt funktionshinder Lars Eriksson, Mona Lundahl Davies Telefon 031-3680163 E-post:

Läs mer

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund

Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument för hantering av stiftelser och samordningsförbund Bilaga H Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0031/15 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Rapport från Försäkrings AB Göta Lejon rörande inriktningsdokument

Läs mer

Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster

Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster Bilaga G Styrelsen 2016-10-24 1 Diarenummer: 0065/16 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031-368 54 55 E-post: mats.boogh@stadshuset.goteborg.se Ansökan från Göteborgs Spårvägar AB om avsteg från anslutning till

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1

Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen Ärende 1.1 Yttrande V, S, MP Kommunstyrelsen 2018-04-11 Ärende 1.1 Yttrande om Plan för uppföljning av utförare i konkurrensutsatt verksamhet enligt LOV år 2018 2019 I och med införande av valfrihetssystem enligt

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö. Ragnar Lindblad Programägare FVM Koncernstab Hälso- och sjukvård Koncernkontoret

Framtidens vårdinformationsmiljö. Ragnar Lindblad Programägare FVM Koncernstab Hälso- och sjukvård Koncernkontoret Framtidens vårdinformationsmiljö Ragnar Lindblad Programägare FVM Koncernstab Hälso- och sjukvård Koncernkontoret 3R Sussa Cosmic Övriga Interoperabilitet Tidplan 24 nov Ansökningsinbjudan 24 mar Ny

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget

Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Bilaga J Styrelsen 2016-03-21 1 Diarienummer: 58/2015 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 368 54 55 E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se Rapport från Göteborg Energi AB - Energieffektiviseringsuppdraget Förslag

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-20 Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-09-04 Diarienummer 1289/18 Handläggare Johanna Nyström Telefon: 031-368 01 88 E-post: johanna.nystrom@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik

Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Göteborg den 14 mars 2017 Yttrande (M, KD, L) Kommunstyrelsen 2017-03-14 Ärende 2.2.3 Ang. Förhandling med Västra Götalandsregionen för att ingå avtal om spårvagnstrafik Kommunfullmäktige beslutade i februari

Läs mer

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond

Utdelning i Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018 03 21 Diarienummer 0689/18 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Utdelning i Stiftelsen Wilhelm

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-10 Diarienummer 1138/17 Handläggare Johan Bergström Telefon 031-368 60 29 E-post: johan.bergstrom@arbvux.goteborg.se Tillämpningsbeslut

Läs mer

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice

Central momsfunktion - överföring av momsredovisning från kommunstyrelsen till nämnden för intraservice Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-15 Diarienummer 1380/16 Handläggare Magnus Borelius, Ywonne Bergkvist Telefon: 031-3680023, 031-3680362 E-post: fornamn.efternamn@forvaltning.goteborg.se

Läs mer

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann

Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB. Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann Handling 2017 nr 37 Hemställan från Göteborg Energi AB Fusion mellan Ale Energi och Ale Fjärrvärme AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn

Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Yrkande V Kommunstyrelsen 2018-08-22 Ärende 2.2.21 Yrkande om handlingsplan för särskilt begåvade barn Utbildningsnämnden har begärt igångsättningsbeslut för ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Ulf Kamne Lina Isaksson

Ulf Kamne Lina Isaksson Handling 2017 nr 5 Förslag till reviderat och uppdaterat reglemente rörande fasta arvoden i Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

ANTECKNINGAR SAMMANTRÄDE Tid: Onsdagen den 14 februari kl Plats: GRs konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg

ANTECKNINGAR SAMMANTRÄDE Tid: Onsdagen den 14 februari kl Plats: GRs konferens - Entreplan, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvaro Per-Olof Hermansson Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Lisbeth Nilsson Karl Fors Marie-Louise Gefvert Ragnar Lindblad Madeleine Stark Frånvarande Linn

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-20 Diarienummer 1043/15 Repronummer 155/2015 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och funktionshinderfrågor Annica Eriksson Telefon 031-368

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad

Förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Göteborgs Stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-08-24 Diarienummer AN-1858/16 Handläggare: Bodil Fredriksson Telefon: 031-701 50 53 E-post: bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se Förslag till föreskrifter och riktlinjer

Läs mer

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun

Begäran om uppdrag till kontoret att sälja fastigheter för småhusändamål inom Göteborgs kommun Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-03-08 Diarienummer 1405/18 Handläggare Anders Stenlund Telefon: 031 368 12 18 E-post: anders.stenlund@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till kontoret

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440

Försäljning av fastigheten Alingsås Västerbodarna 1:440 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-07-30 Diarienummer 1000/16 Handläggare Jan Persson Telefon: 031 368 03 46 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se Försäljning av fastigheten Alingsås

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 181 Göteborgs Stads program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare under perioden 2016 2018 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun

Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Kommunfullmäktige Handling 2019 nr 133 Försäljning av fastigheterna Lerum Härskogen 1:7 och 1:8 i Lerums kommun Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Samling för demokrati, MR-dagarna, och kampen mot antisemitismen.

Samling för demokrati, MR-dagarna, och kampen mot antisemitismen. Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2018-01-31 Ärende 2.2.7 Ansökan om att Göteborgs Stad ska stå värd för MR-dagarna 2021 SD ställer sig positivt till att Göteborg blir värd för MR-dagarna 2021. Vi har dock

Läs mer

Västbus Samverkan för barn och ungas bästa

Västbus Samverkan för barn och ungas bästa Västbus Samverkan för barn och ungas bästa Regionalt övergripande riktlinje som gäller samtliga 49 kommuner och regionen. Reglerar samverkan kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik.

Läs mer

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Allmänt om överenskommelse om

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2018 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet

Läs mer

Remissvar - Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, Daglig verksamhet, DV.

Remissvar - Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, Daglig verksamhet, DV. Centrum Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-01 Diarienummer N134-0013/18 Handläggare Helena Wikman Ericson/Centrum/GBGStad, Yvonne Pontén/Centrum/GBGStad Telefon: E-post: helena.wikman.ericcson@centrum.goteborg.se,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Sekreterare Elisabeth Beijer, beredningsansvarig, Göteborgsregionen Sara Nordenhielm, tillträdande beredningsansvarig, Göteborgsregionen

Sekreterare Elisabeth Beijer, beredningsansvarig, Göteborgsregionen Sara Nordenhielm, tillträdande beredningsansvarig, Göteborgsregionen Protokoll NÄRVARANDE Ledamöter Kent Lagrell (M), Öckerö, ordförande Patrik Linde (S), Härryda, vice ordförande Marita Henriksson (SD), Ale Kristina Bergman Alme (L), Göteborg Nina Miskovsky (M), Göteborg

Läs mer

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019

Tidplan för uppföljningsprocessen 2019 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-23 Diarienummer 0106/18 Handläggare Anders Roswall Telefon: 031-3680052 E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se Tidplan för uppföljningsprocessen

Läs mer

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16

Kommunstyrelsen Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Kommunstyrelsen 2016-03-23 Protokollsanteckning (KD, M, L) Ärende 3. Dnr 0624/16 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 2889-1 laglighetsprövning enligt kommunallagen Ledamöterna i Göteborgs kommunstyrelse

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0760/17 Välfärd och utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lena Lundin Telefon 031-368 03 01 E-post: lena.lundin@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad

Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar i Outlook i Microsoft Exchange för myndigheter i Göteborgs Stad 1 Bilaga I Styrelsen 2017-12-18 Diarienummer: 0096/17 Handläggare: Katharina Jonsson Tel: 031-368 54 51 E-post: katharina.jonsson@gshab.goteborg.se Tillämpningsbeslut av generellt gallringsbeslut för e-postloggar

Läs mer

Remiss från VästKom -Ekonomisk modell för reglering av betalningsansvar vid samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Remiss från VästKom -Ekonomisk modell för reglering av betalningsansvar vid samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-04-06 Diarienummer 0939/17 Handläggare Lena Albinsson Karin Magnusson Telefon: 031-368 01 07, 031-3680580 E-post: lena.albinsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av Västra Götalands Överenskommelse och riktlinje Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lena Arvidsson och Maria Grip 2018-04-24 Bakgrund Lagen om samverkan vid

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 56 Kommunens ansvar för städning enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 4 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

FVM en enkel upphandling å sen då?

FVM en enkel upphandling å sen då? FVM en enkel upphandling å sen då? 2018-12-11 Ragnar Lindblad Programägare FVM Koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen 2013 Framtidens vårdinformationsmiljö 3 Programdirektivet politiskt

Läs mer

Yttrande angående Remiss från Justitiedepartementet Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Yttrande angående Remiss från Justitiedepartementet Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-11-09 Remissyttrande 4.3 Dnr 1288/16 Yttrande angående Remiss från Justitiedepartementet Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Sverigedemokraterna ställer sig positiv

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén

Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB. Anneli Hulthén Jonas Andrén Handling 2015 nr 49 Göteborg Energi AB:s hemställan om avyttring av ägarandel i Lidköping Biogas AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

VästKom frågor. IFO chefsnätverk

VästKom frågor. IFO chefsnätverk VästKom frågor IFO chefsnätverk 2019-03-22 Socialtjänst och Hälso- och sjukvårdsfrågor Inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård sker det mesta av arbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen

Yttrande angående förslag till nytt beslut och skötselplan för naturreservatet Änggårdsbergen Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-12-10 Diarienummer 6559/18 Handläggare Fredrik Wejde Telefon: 031 368 13 21 E-post: fredrik.wejde@fastighet.goteborg.se Yttrande angående förslag till

Läs mer

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan

Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan 2017-08-31 Rapport Workshop Avvikelser vid brister i samverkan Utvecklingsgrupp SAMSA Maj 2017 Lena Arvidsson, processledare Temagrupp Mitt i livet Lena Rudholm, processledare temagrupp Äldre Bakgrund

Läs mer

Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-04 1 (3) Handläggare: Marit von Rosen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-21 Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

Läs mer

Diarienummer: Kommunikationsplan Framtidens vårdinformationsmiljö

Diarienummer: Kommunikationsplan Framtidens vårdinformationsmiljö Diarienummer: 2018-05223 Kommunikationsplan 2019 2023 Framtidens vårdinformationsmiljö 2 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om kommunikationsplanen... 4 Kommunikationsstrategi... 5 Dialog och tillåtande

Läs mer

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten

Verksamhetsområde 2016 Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-02-11 Diarienummer 0429/16 Repronummer 0037/16 Stadsutveckling Christina Bertilson Telefon 031-368 02 14 E-post: christina.bertilson@stadshuset.goteborg.se Verksamhetsområde

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ----

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter ---- Handling 2017 nr 241 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen. Förslag till beslut

Göteborgsregionens kommunalförbund. Dnr: Styrelseärende Till förbundsstyrelsen. Förslag till beslut Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 2016-00176.90 Styrelseärende 18 2018-06-01 Till förbundsstyrelsen Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och

Läs mer

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:45-007 Planering och utveckling 2017-05-19 1/4 Handläggare Nina Ekblom Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg Förslag

Läs mer

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL

Framtidens vårdinformationsmiljö SLL 1 Framtidens vårdinformationsmiljö SLL 2 3R Framtidens vårdinformationsmiljö - en tillbakablick 2014 startade ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Läs mer

Yttrande över remiss från Transportstyrelsen gällande luftrumsförändring vid Säve flygplats

Yttrande över remiss från Transportstyrelsen gällande luftrumsförändring vid Säve flygplats Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-12-29 Diarienummer 1884/17 Stadsutveckling Henrik Levin Telefon 031-368 02 45 E-post: henrik.levin@stadshuset.goteborg.se Yttrande över remiss från Transportstyrelsen gällande

Läs mer

23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN

23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN 23 Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om journalsystemet på Capio S:t Görans sjukhus HSN 2018-1406 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2018-1406 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-02-01

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén

Ann-Sofie Hermansson Jonas Andrén Handling 2016 nr 115 Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar Till Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutad av: Regionstyrelsen, Diarienummer: RS Giltighet: från till Riktlinje. Inköp

Beslutad av: Regionstyrelsen, Diarienummer: RS Giltighet: från till Riktlinje. Inköp Beslutad av: Regionstyrelsen, 2016-09-27 Diarienummer: RS-2016-03129 Giltighet: från 2017-01-01 till 2021-12-31 Riktlinje Inköp Riktlinjen gäller för: Västra Götalandsregionen Innehållsansvar: Koncernstab

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande

Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2016-12-07 Ärende 2.2.3 Yttrande om avräkning/återbetalning av statliga schablonmedel för flyktingmottagande Här är ytterligare bevis för det vi sverigedemokrater hävdat i

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-10-03 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2016-10-25 Överenskommelse

Läs mer

Anneli Hulthén Lina Isaksson

Anneli Hulthén Lina Isaksson Handling 2014 nr 116 Nämnd med ansvar att för kommunen teckna avtal med Tre Stiftelser Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Rutin för distansmöte via video vid samordnad vårdoch omsorgsplanering

Rutin för distansmöte via video vid samordnad vårdoch omsorgsplanering Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Beslutad av Styrgrupp SVPL Övergripande dokument Riktlinjer för informationssäkerhet Kontaktperson Gisela Fridstedt Giltig från 2018-01-17 Version 2.0 Dnr RS 129-2015 Ersätter

Läs mer

Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken

Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken Handling 2015 nr 222 Yttrande över motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens

Läs mer

Riskfördelning mellan Göteborgs Stad och Västtrafik avseende skiljedomsförfarande och process kring spårvagn M32.

Riskfördelning mellan Göteborgs Stad och Västtrafik avseende skiljedomsförfarande och process kring spårvagn M32. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-02-07 Diarienummer 1929/16 Stadsutveckling Bo Carlryd Telefon 031-368 03 29 E-post: bo.carlryd@stadshuset.goteborg.se Riskfördelning mellan Göteborgs Stad och Västtrafik

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser Inga kostnader kan identifieras som en följd av den föreslagna riktlinjen.

Ekonomiska konsekvenser Inga kostnader kan identifieras som en följd av den föreslagna riktlinjen. Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-05 Diarienummer 0396/13 Utvecklingsavdelningen Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet Bengt-Olof Berggren Telefon 031-368 05 51 E-post; bengt-olof.berggren@ stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut gällande stadsgemensam upphandling av verksamheten med personliga ombud, mål nr

Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut gällande stadsgemensam upphandling av verksamheten med personliga ombud, mål nr ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTEN SID 1 (7) 2008-07-23 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd Laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut gällande

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till kommunfullmäktige om avyttring av aktier innehållande enskilda fastigheter

Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till kommunfullmäktige om avyttring av aktier innehållande enskilda fastigheter 1 Bilaga M Styrelsen 2017-10-02 Diarienummer: 0072/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s hemställan till

Läs mer

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen

Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus AB-koncernen 1 Diarienummer: 0046/15 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031 368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Dispens från krav om anslutning till kommungemensamma ITsystem och tjänster inom Stadshus

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats

Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-24 Diarienummer 0347/16 Ledningsstaben Lina Isaksson Telefon 031-368 04 09 E-post: lina.isaksson@stadshuset.goteborg.se Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige

Läs mer

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2018-12-19 Ärende 2.2.11 Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Efter tio år med olika stöd är det dags för Mistra Urban

Läs mer

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo

1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari 2017 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Götebo Kallelse Mötesbok: Psykiatriberedningen (2017-02-09) Psykiatriberedningen Datum: 2017-02-09 Plats: Elite Hotel Kommentar: 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Psykiatriberedningen den 9 februari

Läs mer

GR IFO-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR IFO-nätverket.   GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-10-10 IFO-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Go teborgsregionens kommunalförbund

Go teborgsregionens kommunalförbund Deltagare: Jessica Ek Hanna Linde Elisabeth Beijer Maria Ljung Titti Andersson Ann-Katrin Schutz Anneli Assmundson Bjerde Lotta Wilhelmsson Skaraborgs kommunalförbund Skaraborgs kommunalförbund Go teborgsregionens

Läs mer

Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö

Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö Tillsammans skapar vi framtidens vårdinformationsmiljö Ett Attraktivt Erbjudande del 2 Drift- och förvaltningsavtal Presentation för kommunernas kontaktpersoner 2019-08-15 (spelas in) Ann-Charlotte Klarén,

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 4 ) och Socialtjänstlagen (SoL 2 kap 7 ) ska region och kommun tillsammans ska upprätta en

Läs mer

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Välkommen till informations- och erfarenhetsträff om att ersätta fax av epikriser/slutanteckning med NPÖ Hållpunkter GITS 1. Inledning bakgrund till projektet 2. Effekt direkt i NU-sjukvården 3. Erfarenheter

Läs mer