När du valt grupp får du upp denna sida med alla medlemmar i gruppen. Klicka på kalender som finns på den grå menyraden (inringad i rött på bilden).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "När du valt grupp får du upp denna sida med alla medlemmar i gruppen. Klicka på kalender som finns på den grå menyraden (inringad i rött på bilden)."

Transkript

1 Lathund MyClub Innehåll Närvaroregistrering... 2 Skapa aktiviteter i kalendern... 7 Skapa kallelse när du skapar aktivitet Ta bort aktivitet från kalendern Närvaroregistrering mobil Närvaroregistrering mobilanpassad-webbplats Närvaroregistrering under träningen

2 Närvaroregistrering Logga in på MyClub, se till att du är inne på Medlemsregister (inringat bild två) och klicka sedan på välj grupp, välj den grupp du vill komma till. 2

3 När du valt grupp får du upp denna sida med alla medlemmar i gruppen. Klicka på kalender som finns på den grå menyraden (inringad i rött på bilden). När du klickat på kalender kommer du in på sidan där du kan lägga till aktiviteter samt registrera närvaro på aktiviteter som varit. För att registrera närvaron klickar du på välj för den aktiviteten du vill registrera närvaron för. På bilden inringat med rött. När du klickat på välj för den aktiviteten som du vill registrera närvaron för kommer denna bild upp. Klicka på den blå knappen Registrera fler/färre. På bilden inringat med rött. 3

4 När du klickar på registrera fler/färre kommer denna bild upp. Ifall du har haft en kallelse till aktiviteten som deltagarna kunnat svara på kommer det till höger om namnen komma upp kallad, accepterad eller tackat nej. De som har accepterat inbjudan kommer automatiskt vara i fyllda (se det som är inringat i blått). De som tackat nej eller inte har svarat kommer inte vara i kryssade. Ifall alla (eller majoriteten) kom på träningen kan du kryssa i rutan som finns på den blåa raden (inringad i rött). Då markeras alla deltagare alternativt alla ledare. Om det var någon som inte kom får du avmarkera den manuellt. Ifall någon som inte svarat på kallelsen var med på träningen får denna person markeras manuellt också. Personer som tackat nej kan även de registreras ifall de dyker upp. 4

5 Oftast behöver du scrolla för att kunna kryssa i alla deltagare. Längst ner på pop-up rutan finns det en knapp där det står spara. När du fyllt i närvaron och dubbelkollat att den stämmer (både ledare och deltagare) klickar du på Spara. När du sparat kommer denna bild upp. Under den svarta menyn kommer en grönruta upp där det står att aktiviteten är sparad. Under knappen registrera fler/färre kommer alla deltagare upp samt tränare/ledare under dessa. Fjärde kolumnen kan man se ifall deltagarna är godkända för kommunalt och statligt bidrag. Till höger ovanför deltagarna kommer det upp en grön ruta där det står hur många ledare samt deltagare som är registrerade för denna aktivitet samt om aktiviteten är godkänd eller ej. 5

6 Om en person har Ej godkänd under rubriken deltagarstöd, kan man klicka på utropstecknet (!) för att få reda på varför personen inte är godkänd. I det här fallet är det för att personnumret är felaktigt. På samma sätt kan man klicka på en aktivitet som är ej godkänd eller delvis godkänd för att ta reda på varför den inte är godkänd fullt ut. Ifall du har en medlem som har felaktigt personnummer kontaktar du kansliet och berättar detta så tar kansliet kontakt med föräldrarna och ändrar personnumret. Om det är något som ser konstigt ut skicka ett mejl till kansli@turebergfriidrott.se för att kansliet ska kunna försöka lösa det. När du har fått upp alla namn som deltog har du registrerat närvaron korrekt och du kan nu lämna den sidan genom att klicka på medlemsregister eller någon annan flik. Ifall du vill registrera närvaron på fler aktiviteter kan du klicka på nästa eller föregående. Dessa knappar sitter till höger på sidan med deltagarlista. 6

7 Skapa aktiviteter i kalendern Gå in i din grupp och klicka sedan på kalender i den grå menyraden. Du kommer in på denna sida. Klicka på den blå knappen Ny aktivitet (inringad) för att skapa ett/flera träningstillfällen, tävlingstillfälle eller annan typ av aktivitet. 7

8 När du klickat på ny aktivitet kommer du in på denna sida. Det som är inringat i rött är sådana uppgifter du måste fylla i som titel (ex. träning), datum, tidpunkt osv. Bredvid datumet kan man klicka på en ruta där det står upprepa inte för att välja om man vill upprepa aktiviteten eller inte. Välj vilket datum aktiviteten kommer äga rum genom att klicka på rutan med datum och sedan välja datumet när kalendern kommer fram nedanför rutan. 8

9 Därefter väljer du om du vill upprepa aktiviteten veckovis, varje dag eller inte alls. Om du väljer att upprepa aktiviteten väljer du sedan till vilket datum aktiviteten kommer att hålla på. Därefter väljer du tidpunkt som aktiviteten är. Klicka på rutan som är närmast texten börjar-slutar för att fylla i vilken tid aktiviteten startar. Du får upp en liten ruta under där du kan klicka på pilarna uppåt och nedåt för att redigera klockslaget. När du valt starttid kommer sluttiden som är till höger om starttiden att ändras automatiskt till 1h efter starttiden. Om aktiviteten håller på längre så klickar du på sluttiden och redigerar den. 9

10 Därefter väljer du samlingstid. Antingen ingen eller hur många minuter/timmar innan aktiviteten startar som deltagarna ska vara på plats. Inför en träning kan 10 minuter innan vara bra när barnen är yngre för upprop och förmedling vilken/vilka grenar osv som ni kommer att köra. Om det är tävling behöver barnen oftast vara på plats senast 1h innan tävlingsstart för avprickning. 10

11 Under samlingstiden väljer du vilken typ av aktivitet det är. Oftast kommer du använda dig av Träning eller match/tävling. Men även andra aktiviteter som man gör med gruppen kan fyllas i och registreras. För tävlingsgruppen kan med fördel grengruppsnamnen användas som aktivitet ex. kast, styrka osv. för att lättare kunna följa statistik på vad ungdomarna tränar. 11

12 Välj plats, oftast är vi i Sollentuna friidrottshall, på Sollentunavallen eller vid Edsbergs Sportfält. 12

13 Samlingsplats är inte obligatoriskt men det kan vara bra att skriva vid vilken uppsamlingsplats i entrén till Sollentuna Friidrottshall din grupp samlas eller vart någonstans på Sollentunavallen så att gruppdeltagarna hittar rätt. Beskrivning kan du välja om du vill skriva något eller inte. Använda kallelser är obligatorisk att fylla i antingen Ja eller Nej. Många grupper använder kallelser för att få ett hum om hur många som kommer på aktiviteten. 13

14 Skapa kallelse när du skapar aktivitet Om du vill skapa en kallelse i samband med att du skapar aktiviteten i Myclub fyller du i JA på använd kallelser. Du kan välja om du vill ha ett sista svarsdatum (OSA) eller inte ha det. Om du vill ha ett sista svarsdatum klickar du på den rutan. En kalender kommer upp och du väljer sista svarsdatum. Ifall du har skapat upprepande aktiviteter kan du välja hur många dagar innan du vill ha svar istället för ett specifikt datum. Inbjudningsmeddelandet är valfritt, men där kan bland annat stå; ta med inomhusskor. 14

15 kalla välj alla medlemmar i gruppen om du vill kalla alla deltagare + ledare. Grupper att Kallelseinställningar är obligatorisk och där kan du välja mellan två olika, antingen samma som senast eller ange själv. Om du väljer samma som senast kopierar den din senaste inställning och du kan sedan klicka på den blå knappen skapa eller någon av knapparna bredvid denna. 15

16 Om du väljer ange själv kommer ovan bild upp. Alla inringade rubriker är obligatoriska att fylla i. Du kan börja med att välja om kanske ska vara tillåtet eller inte. Därefter väljer du ifall du vill visa kallade och svar, bara kallade, endast svar eller inget när du klickar på aktiviteten när den har skapats men ej genomförts. Första mejlkallelsen kan du välja allt från skicka ej till ca 53 dagar de flesta grupper brukar ha 1-5 dagar innan träningen. Andra mejlkallelsen kan du välja från skicka ej till ungefär lika många dagar innan som första. Vissa använder denna andra inte. Påminnelse kan du välja att skicka till alla som tackat ja, alla kallade eller att inte skicka. Du kan därefter välja om personer som har medlemsinloggning (kan se deras egna barn och dess aktiviteter) ska kunna se aktiviteten innan kallelse gått ut eller inte. När du kryssat i alla inställningar kan du välja mellan fyra knappar för att skapa aktiviteten och kallelsen. Oftast klickar man på den blå knappen skapa. 16

17 När du klickat på skapa kommer denna sida upp. Under den grå menyn kommer en grön ruta upp där det står aktiviteten har skapats. I kalendern kan du sedan hitta aktiviteten eller aktiviteterna. Den aktiviteten som skapades i detta exempel är inringat i rött vid datum. Du kan se hur många som är inbjudna under rubriken inbjudna. Antalet personer som är inbjudna är antalet som står före parentesen. Om du vill ändra antalet kallade kan du klicka på antalet inbjudna. Om du vill ändra aktiviteten tillexempel samlingsplats eller tidpunkt klickar du på välj. Ifall du klickar på antalet kallade får du upp denna sida. Här ser du vilka som är kallade de som har en liten symbol framför sitt namn. Se rad 1, är tränare/ledare. Här kan du se om e-posten med kallelsen är skickade, när nästa mejl skickas samt när senaste mejlet skickades. Du kan även se vilka som har svarat samt om de svarat JA eller NEJ. Till höger finns en ruta där MyClub räknat ihop hur många deltagare som svarat ja/nej samt ledare. Grön tumme upp betyder JA och röd tumme ner betyder NEJ. Om någon har slutat i gruppen eller någon ny har tillkommit efter att du gjort kallelsen klickar du på kalla fler/färre. Där kan du kryssa i eventuellt nya deltagare eller ta bort kallelse till personer som slutat. Här finns en vit menyrad under den grå. Vid denna menyrad kan du välja deltagarlista (där du fyller i närvaron), kallelser (ser vilka som svarat, är kallade osv) eller Generell (inställningar för aktiviteten som tidpunkt, datum och samlingsplats). För att komma tillbaka till gruppens medlemsregister klickar du på medlemmar i den grå menyraden. 17

18 Ta bort aktivitet från kalendern Gå in på kalendern för din grupp, denna sida kommer upp. Klicka på den röda knappen med en soptunna på, längst till höger om den aktiviteten du vill ta bort. En ruta kommer upp med frågan om du är säker på att du vill ta bort aktiviteten. Klicka på den blå knappen OK. Ifall du är osäker eller inte vill ta bort något klicka på Avbryt. När du har tagit bort aktiviteten kommer den gröna rutan upp under den grå menyraden igen. Där står det Aktiviteten har tagits bort. Om du tittar i din kalender ser du att aktiviteten du tog bort inte längre finns kvar. 18

19 Närvaroregistrering mobil Bild 1, Gå in på hemsidan, och klicka på konto för att komma till inloggningssidan. Fyll i din e-postadress samt lösenord och klicka sedan på Logga in. Klicka därefter på medlemsregister som finns i den svarta menyraden. (b. 1) (b. 2) Bild 2, Ibland kan du loggas in automatiskt på mina sidor för att ta dig till medlemsregistret och din grupp följer du instruktionerna i bild 3 och 4. Klicka på fyrkanten som bildats av 9 fyrkanter i högra hörnet (bild 3). Klicka sedan på Medlemsregister (bild 4). (b. 3) (b. 4) 19

20 Sida 5, Startsidan för medlemsregister. Klicka på den inringande grå knappen för att få upp menyvalen för medlemsregistersidan. Bild 6, Klicka på välj grupp alternativt knappen ovanför den blå för TFK. För att välja den grupp du vill närvaroregistrera. Om du bara har en grupp kommer den upp automatiskt. (b. 5) (b.6) Bild 7 Antingen kommer du in på gruppens sida direkt, med medlemmarna och en ny menyrad som är synlig. Ifall du kommer in till denna sida behöver du klicka på den grå knappen (inringad) igen för att få upp menyvalet och kalendern som alternativ. (b.7) 20

21 Bild 8 Efter att du fått upp menyvalet ser det ut som på bilden. Ibland förändras inte bakgrunden (b.6) och då väljer du att klicka på Kalendern direkt. Klicka på kalender (inringad). Där ser du även hur många aktiviteter som inte blivit rapporterade ännu. I detta fall är det 3 st. (b. 8) Bild 9, När du klickat på kalender kommer du till denna sida. Välj den aktiviteten du vill närvaroregistrera genom att titta på datumet och sedan klicka på Välj (inringad). Bild 10, Denna sida kommer då upp. Klicka på den stora blå knappen registrera fler/färre (inringad) för att närvaroregistrera. (b. 9) (b.10) 21

22 Bild 11, Det kommer upp ett pop-up fönster med alla gruppmedlemmars namn. Det finns flera stora rutor; deltagare, deltagare (inlånade) och ledare. Scrolla ner för att se resterande personer. (b.11) Bild 12, När man har skickat en kallelse som deltagare/ledare har svarat på står det mellan namnet och närvarorutan accepterad, tackat nej eller kallad. Alla som har accepterat inbjudan är automatiskt ifyllda, de som inte svarat samt tackat nej har inget kryss i sig. Om någon tackat ja men inte kommer, ta bort den svarta närvaro pricken genom att klicka på den vid två tillfällen. Om en som tackat nej eller inte svarat kommer, klicka på rutan en gång. När närvaron är korrekt, klicka på knappen spara (inringad). (bild 12) 22

23 Bild 13, När du sparat försvinner pop-up rutan och detta kommer fram. Nu finns alla deltagare med på listan nedanför Registrera knappen. Kom ihåg att Registrera alla ledare som var med! (b.13) (b.14) Bild 14, När du är klar med registreringen kommer det även upp två rutor. En som är grön där det står Aktivitetens närvaro har uppdaterats. Samt en blå ruta där det står hur många ledare och deltagare det var på aktiviteten samt om den är godkänd för Statligt och kommunalt bidrag. Klicka på kalender (inringad) för att ta dig tillbaka till alla listade aktiviteter. Bild 15 Den närvaroregistrerade aktiviteten har fått en färg. Om den är godkänd blir den grön, delvis godkänd orange och icke godkänd röd. (b.15) 23

24 (b.16) (b. 17) Bild 16, För att logga ut klickar du på det svarat menyvalet (ovanför den grå). Klicka sedan på figuren som ser ut som en person. Bild 17, Klicka på logga ut. 24

25 Närvaroregistrering mobilanpassad-webbplats Logga in på myclub som vanligt med E-post och lösenord (figur 1). Välj att klicka på Mobil antingen före inloggningen eller efter inloggningen se bild 2. När du loggat in via mobilanpassad sida kommer bild 3 upp. Längst ner står det gruppens namn, om du har tillgång till flera grupper byter du grupp där nere. För att närvaroregistrera klickar du sedan på kalender alt. pilen till höger om kalendern. Se bild 4. (bild 3) (bild 4) 25

26 När du klickat på kalender kommer du till bild 5. Där ser du en övergripande kalender över aktuell månad. Svart = idag, grönt = träning, Rött = tävling För att närvaroregistrera tidigare aktiviteter, klicka på passerade. Du får upp bild6. (b. 5) (b. 6) Till vänster om träningen finns det rutor som antingen är färgade eller tomma (se bild 7 o 8). Grön färg = aktiviteten godkänd, gul färg = aktiviteten delvis godkänd (ex. endast statligt stöd), Rött = aktiviteten ej godkänd. Ex. för få deltagare/tränare. Om rutan är tom (b.8) är den aktiviteten inte rapporterad. Klicka på pilen till höger om aktiviteten för att närvaroregistrera. (b.7) (b.8) 26

27 När du klickat på pilen får du upp bild 9. Scrolla ner för att närvaroregistrera. Du kan välja att kryssa i rutan bredvid ordet deltagare om alla var på plats. Då markerar alla deltagare. Annars kryssar du i rutan för varje deltagare som var närvarande för sig, se bild 10. För att komma åt alla deltagare och komma ner till ledarna scrolla neråt. (b.9) (b.10) För ledarna kan du också välja att antingen kryssa i alla direkt (grön inringad) eller en ledare i taget. För att aktiviteten ska bli godkänd måste minst en ledare varit på plats (b.11). När du kryssat i alla som var närvarande under aktiviteten klickar du på knappen Spara (b.11) (b.11) (b. 12) Du kommer då tillbaka till kalendersidan (b.12) Klicka på passerade för att se aktiviteten du registrerade. 27

28 (b.13) (b.14) Bild 13. Här ser du att träningen du registrerade närvaron på har registrerats. Dels genom bocken till vänster som talar om ifall aktiviteten är godkänd eller ej samt bredvid pilen, står antal ledare/deltagare. Klicka sedan på hemknappen. För att logga ut klicka på gubbsymbolen (b.14) Bild 15 kommer upp när du klickat på gubbsymbolen. Klicka på din e- postadress längst ner. När du klickar på e- posten kommer två rutor till upp under e-posten se bild 16. Klicka på logga ut. Nu är du utloggad. (b.15) (b. 16) 28

29 Närvaroregistrering under träningen Följ bild 1-4 på föregående avsnitt. Klicka på dagens aktivitet som visas under kalendern (b.1) Scrolla ner till deltagarna (b.2) (b. 1) (b. 2) Kryssa i deltagarna som är närvarande på träningen. När du kryssat i en deltagare blåmarkeras rutan. (bild 3) Scrolla ner till ledarna och kryssa i. Klicka sedan på spara, se bild 4. Närvaron är nu registrerad När du fyller i närvaron på det här sättet kan du göra det både i början och slutet av träningen. (b. 3) (b.4) 29

När du valt grupp får du upp denna sida med alla medlemmar i gruppen. Klicka på kalender som finns på den grå menyraden (inringad i rött på bilden).

När du valt grupp får du upp denna sida med alla medlemmar i gruppen. Klicka på kalender som finns på den grå menyraden (inringad i rött på bilden). Lathund MyClub Innehåll Närvaroregistrering... 2 Skapa aktiviteter i kalendern... 7 Skapa kallelse när du skapar aktivitet... 14 Ta bort aktivitet från kalendern... 18 1 Närvaroregistrering Logga in på

Läs mer

IFK Viksjö. Manual MyClub. En guide för användandet av MyClub. Jamil Yousef

IFK Viksjö. Manual MyClub. En guide för användandet av MyClub. Jamil Yousef IFK Viksjö Manual MyClub En guide för användandet av MyClub Jamil Yousef 2018-08-20 Innehåll Inledning... 2 Inloggning till MyClub... 3 Hantera medlemmar... 5 Registrera ny spelare... 5 Hantering av kontaktpersoner...

Läs mer

Grundläggande utbildning MyClub för tränare och lagledare i HSK

Grundläggande utbildning MyClub för tränare och lagledare i HSK Grundläggande utbildning MyClub för tränare och lagledare i HSK Innehållsförteckning Skapa aktiviteter... 3 Enstaka aktiviteter utan kallelse... 3 Återkommande aktiviteter utan kallelse... 4 Skapa kallelse...

Läs mer

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet. Lathund LOK-stöd/aktivitetsstöd 1. Skapa aktiviteter i kalendern 2. Registrera närvaro 3. Klart! Vad är LOK-stöd LOK-stöd, eller aktivitetsstöd, är ett ekonomiskt stöd som föreningar får för redovisade

Läs mer

Genom ett samarbete med MyClub har vi nu fått en ny hemsida.

Genom ett samarbete med MyClub har vi nu fått en ny hemsida. Genom ett samarbete med MyClub har vi nu fått en ny hemsida. Den nya sidan har en rad funktioner för föreningen och lagledare som kommer göra saker betydligt enklare och snyggare än tidigare. Varje lag

Läs mer

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du

Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Nä rväroräpportering i Idrottonline sä go r du Aktiviteter läggs förslagsvis upp i förväg i lagets kalender. Då kan ni också lära era spelare/föräldrar att själva hålla sig uppdaterade om matcher, träningar

Läs mer

Skapa aktiviteter. Skapa aktivitet via fliken LOK Klicka på fliken LOK och sedan på Lägg till aktivitet

Skapa aktiviteter. Skapa aktivitet via fliken LOK Klicka på fliken LOK och sedan på Lägg till aktivitet Skapa aktiviteter Skapa aktiviteter gör man i förväg och det kan man göra på två sätt, antingen via kalendern eller via fliken LOK, välj vilket sätt som passar er förening bäst. Skapa aktivitet via fliken

Läs mer

LifePuz Free för Android

LifePuz Free för Android Android version 1.0.3 Innehåll Beskrivning 3 Om LifePuz... 3 Med LifePuz kan du:... 3 Kostnad... 3 Registrering eller inloggning 4 Ny användare... 4 Inloggning... 4 Glömt lösenord... 5 Startsida 6 Kalender

Läs mer

Sköndals IK IdrottOnline Lathund för ledare

Sköndals IK IdrottOnline Lathund för ledare IdrottOnline Lathund för ledare Innehåll 1 IdrottOnline Manualer... 2 2 Struktur... 2 3 Logga in... 3 4 Lagsida... 5 5 Nyheter... 8 6 Kalender... 18 6.1 Aktivitet... 20 6.1.1 Skapa aktivitet... 20 6.1.2

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Mobilapp Administration & Aktivitet

Mobilapp Administration & Aktivitet Mobilapp Administration & Aktivitet Innehåll Logga in och välj organisation... 2 Grupper... 4 Deltagare... 5 Lägg till person i grupp... 6 Ta bort person från grupp... 8 Aktiviteter... 9 Sök aktiviteter...

Läs mer

Manual för Medarbetare appen. Appen ger tillgång till Medarbetaren via en mobil eller platta. Du behöver ett konto sedan tidigare till Medarbetaren.

Manual för Medarbetare appen. Appen ger tillgång till Medarbetaren via en mobil eller platta. Du behöver ett konto sedan tidigare till Medarbetaren. 1 Manual för Medarbetare appen Appen ger tillgång till Medarbetaren via en mobil eller platta. Du behöver ett konto sedan tidigare till Medarbetaren. Innehåll 1. Installera appen... 3 2. Logga in... 3

Läs mer

Rapportera närvaro Lathund för rapportering till LOK Stöd via IdrottOnline-appen.

Rapportera närvaro Lathund för rapportering till LOK Stöd via IdrottOnline-appen. Installera Appen på din smartphone Du kan installera appen från Google Play store för Android och AppStore för iphone. Sök på IdrottOnline så kommer den fram. När du sedan startar upp appen så möts du

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Lathund. Grupper, aktiviteter och närvaro i Fjärdhundra SK

Lathund. Grupper, aktiviteter och närvaro i Fjärdhundra SK Lathund Grupper, aktiviteter och närvaro i Fjärdhundra SK Närvarorapportera i Fjärdhundra SK på datorn Se till så att du har inloggning till idrottonline. Om du inte har det kontakta Britta Jäderblom,

Läs mer

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms 1. Logga in på ditt lags arbetsrum/lagsida. Se till att du har fått extra behörighet som redaktör på huvudsidan. Välj fliken LOK i den gråa menylistan längst

Läs mer

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör

AKTIVITETSSTÖD. Användardokumentation. Föreningsadministratör AKTIVITETSSTÖD Användardokumentation Föreningsadministratör 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Om denna dokumentation... 3 Terminologi och förkortningar... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. 1 Struktur. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm

Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm Manual för Sportadmin, ett system för lagsidor, närvarohantering, fakturering mm Framför dig har du en manual vars mål är att göra det enkelt att komma igång med uppdatering av lagsidor, närvarokontroll

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID LATHUND DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FASTTID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 2 Nytt lösenord/återställning av

Läs mer

Heroma app MinTid Användarmanual

Heroma app MinTid Användarmanual 1 (37) Heroma 2018.2 cgi.com Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 2 1.1 Hämta MinTid... 3 1.2 Logga in... 4 1.2.1 Nytt tillfälligt lösenord via e-post... 5 1.3 Navigering... 6 1.4 Startsida...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24.

Skriv [kommunnamn].skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. Skola24 - Föräldrar Föräldramodulen i Skola24 kan ge föräldrar en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även om de går på

Läs mer

Idro%Online. Svensk idro,s verksamhetssystem. Introduk.on. Azalea BK FOTBOLLSKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Idro%Online. Svensk idro,s verksamhetssystem. Introduk.on. Azalea BK FOTBOLLSKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR Idro%Online Svensk idro,s verksamhetssystem Introduk.on DAGENS PROGRAM Introduktion till IdrottOnline Administration Gruppadministration Modulen Aktivitet Kalender Närvaroregistrering Modulen Utbildning

Läs mer

Lärarmanual bingel 1

Lärarmanual bingel 1 Lärarmanual bingel 1 Innehåll Om bingel sid 3 Första inloggningen till bingel sid 4 Lärarens startsida sid 5 Menyraden sid 5 Genvägar resultat sid 6 Elevinformation sid 6 Meddelanden sid 6 Mina läromedel

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lärarmanual Bingel 1

Lärarmanual Bingel 1 Lärarmanual Bingel 1 Innehåll Om Bingel sid 3 Första inloggningen till Bingel sid 4 Lärarens startsida sid 5 Menyraden sid 5 Elevinformation sid 6 Meddelanden sid 6 Extramaterial sid 7 Bingel sid 8 Uppgifter

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Registrera närvaro via

Registrera närvaro via Registrera närvaro via https://narvaro.abf.se Inloggning Inloggningsuppgifter För att få tillgång till närvarowebben så kontaktar du din ABF avdelning. Ditt personnummer fungerar som användarnamn och ditt

Läs mer

Manual

Manual Manual www.jur.lu.se Innehållsförteckning Logga in 1 Skapa en ny sida 2 Sidinställningar 3 Spara sidan 5 Skapa undersidor 6 Redigera en befintlig sida 7 Länk i löpande text 7 En mejladress som länk 8 Skapa

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Inloggning och hitta till dina sidor

Inloggning och hitta till dina sidor Lathund ibfborlange.se Detta är en enklare lathund framtagen för redaktörer på ibfborlange.se som har behov av att kunna redigera enklare information på sitt lags sida samt andra funktioner runt Idrottonline.

Läs mer

Skola24 Aktivera konto

Skola24 Aktivera konto Skola24 Aktivera konto Skola24 är ett helt webbaserat system för skoladministration. Skolpersonal, föräldrar och elever kan enkelt dela på information utan att någon programvara behöver installeras. Allt

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Bokningsinstruktioner BCF Amazona

Bokningsinstruktioner BCF Amazona 1. Registrera Dig som användare När Du öppnar Amazonas startsida ser Du vårt utbud av aktiviteter i vänster kolumn. För att kunna boka en aktivitet behöver Du först registrera Dig som användare. Detta

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren.

För att få konto måste vårdnadshavaren fylla i en ansökan skrifligt och e-posta skolan. Skola24 skickar då en aktiveringskod till vårdnadshavaren. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Sköndals IK IdrottOnline Lathund för ledare

Sköndals IK IdrottOnline Lathund för ledare IdrottOnline Lathund för ledare Innehåll 1 IdrottOnline Manualer... 2 2 Struktur... 2 3 Logga in... 3 4 Lagsida... 5 5 Nyheter... 8 6 Kalender... 11 6.1 Aktivitet... 13 6.1.1 Skapa aktivitet... 13 6.1.2

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Digital Närvarorapportering Hur gör man?

Digital Närvarorapportering Hur gör man? Digital Närvarorapportering Hur gör man? Logga in med dina personliga uppgifter på sidan app.folkuniversitetet.se. Välj rätt cirkel ur listan, och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Se till att du

Läs mer

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths

1: Inloggning. 1:1: Användarnamn och lösenord. 1:2: Bank-ID. 1.3 Siths Steg för steg-guide Visiba Care Office Detta är verktyget för vårdgivaren en läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast, terapeut eller liknande. Från verktyget finns möjlighet att bjuda in till ebesök

Läs mer

Lathund till e-listor för cirkelledare ABF Malmö

Lathund till e-listor för cirkelledare ABF Malmö Lathund till e-listor för cirkelledare ABF Malmö Inloggningsuppgifter För att få inloggning till närvarowebben (narvaro.abf.se) kontaktar du den avdelning du är ledare åt. Du måste uppge en giltig e-postadress,

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Manual för Medarbetare appen

Manual för Medarbetare appen Manual för Medarbetare appen Appen ger tillgång till Medarbetaren via en mobil eller platta. Du behöver ett konto sedan tidigare till Medarbetaren. 1 Vitec Agrando AB Innehåll 1. Installera appen... 3

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha True Fiction Production AB Sveavägen 98, Stockholm ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.8 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ändra

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Ledighetsansökan Kontakter Skola24 MobilApp Omdöme Personliga inställningar Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät.

En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. En guide till Hembygdsgilletsgillets intranät. Hembygdsgillets sajt administreras via ett publiceringssystem som heter WordPress. I princip är det upplagt som sidor som ligger framme för vem som helst,

Läs mer

Manual för tidrapportering

Manual för tidrapportering Manual för tidrapportering Vid inloggning kommer man till startsidan, där finns information för dig som Uniflex anställd, ta gärna någon minut för att se om vi lagt upp någon viktig information. Överst

Läs mer

1. 17. Administrera betalningar

1. 17. Administrera betalningar 17. Administrera betalningar version 2006-11-29 17.1 1. 17. Administrera betalningar Den här dokumentationen beskriver hur man kan administrera betalningar av medlemsavgiften för sin förenings medlemmar

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg)

LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) LATHUND FÖR KLUBBSNACK.SE (NSK:s administrativa verktyg) Allmän info Ett uppdaterat medlemsregister är ryggraden i en förenings verksamhet. Det underlättar fakturering/uppföljning av medlemsavgifter, närvarorapportering,

Läs mer

Logga in och välj organisation 1. Öppna appen i mobilen.

Logga in och välj organisation 1. Öppna appen i mobilen. Mobilapp Utbildning Innehåll Logga in och välj organisation... 2 Tillfällen... 3 Närvaro tillfällen... 4 Sök tillfällen... 4 Lägg till person på tillfälle... 5 Ta bort person från tillfälle... 6 Närvaroregistrera

Läs mer

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2007 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter...2 Inloggning...2 Ändra användaruppgifter...4 Anpassa Min sida...5 Verktygen på Min sida...6 Notiser...7 Mitt arkiv...9 Fronter

Läs mer

LOK- stöd. Registrering av närvaro. LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi :

LOK- stöd. Registrering av närvaro. LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi : LOK- stöd LOK- stöd är aktivitetsstöd som vi söker både från staten och kommunen, översiktligt så får vi : Statligt: 24 kr/gruppaktivitet och om vi har 2 el fler ledare får vi ytterligare 6 kr/gruppaktivitet,

Läs mer

Lathund för IdrottOnline!

Lathund för IdrottOnline! Lathund för IdrottOnline! LOK stöd Mobil Närvaroregistrering: Man kan som ledare välja att registrera sina aktiviteter via mobilen. Detta innebär att man, istället för att logga in på föreningens hemsida

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Manual för Bilsport Online Version 2.0

Manual för Bilsport Online Version 2.0 Manual för Bilsport Online Version 2.0 1 Efter att man loggat in på Bilsport Online via www.sbf.se presenteras man med följande sida. Mina uppgifter, Mina tävlingar, Mina meriter och Mina licenser motsvarar

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Manual Matchprotokoll

Manual Matchprotokoll Manual Matchprotokoll Seniorer och Juniorer Matchtid 3 x 20 min. Pojkar och Flickor 13 år och äldre. Hanteringen av matchprotokoll sker i vårt administrationssystem. Manualen beskriver hur du får ut matchprotokoll

Läs mer

SUPERVISOR (DOMARE)/ TÄVLINGSLEDARE

SUPERVISOR (DOMARE)/ TÄVLINGSLEDARE 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se SUPERVISOR (DOMARE)/ TÄVLINGSLEDARE [En enkel guide för hur du som domare använder SVEMO TA.] Innehåll

Läs mer

Ta del av frånvaro. Lektioner med frånvaro markeras med ett rött kryss. Kvittera här att du har tagit del av frånvaron.

Ta del av frånvaro. Lektioner med frånvaro markeras med ett rött kryss. Kvittera här att du har tagit del av frånvaron. Under menyalternativet Frånvaro kan tre möjliga funktioner finnas tillgängliga beroende på vad skolan valt att aktivera. Dessa är Ta del av frånvaro, Frånvaroanmälan och Grafisk översikt. Skolan kan också

Läs mer

Instruktion för registrering

Instruktion för registrering Instruktion för registrering Introduktion Den här instruktionen visar steg för steg hur registrering går till. Här hittar du också vanliga problem som kan uppstå, de visas i en blå ruta. Vi använder ett

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lokala hemsidor Grundkurs

Lokala hemsidor Grundkurs Lokala hemsidor Grundkurs Inloggning 1 För att få inloggningsuppgifter till din lokalavdelning/ditt distrikt måste du höra av dig till hemsidan@skpf.se och uppge vilken mejladress vi ska skicka inloggningsuppgifter

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem

Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem 2-31 Lathundsinformation om hur funktionerna i laget.se fungerar och hur man använder dem Innehåll Logga in på Lagets hemsida Truppen administration av spelare Nyheter E postutskick Träningar Aktivitet

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Så här tar du upp beställningar och hanterar order

Så här tar du upp beställningar och hanterar order Så här tar du upp beställningar och hanterar order Hemsidan är anpassade för både dator, surfplatta och mobil! Så här går det till: 1. Registrering och inloggning Logga in genom att klicka på hänglåset

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer