ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Sonja Lindell (S) ersättare ej 218 Åsa Bergkvist (S) ersättare ej 218 Elisabet Berg (S) ersättare ej 218 Leif Sköld (BOP) ersättare ej 214, 218 Seibert Fredriksson (V) ersättare ej 214 Göran Gullbro (MP) ersättare Maria Hellstrand (MP) ersättare Torbjörn Strandberg, kommunrevisor Jackie Jansson, kommunrevisor Bengt Andersson, kommunrevisor Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare Plats och tid för justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Stadshuset tisdagen den 21 juni 2011 kl i stadshuset Marianne Gidlund Leif Pettersson Britt Marinder ej 214, 218 endast 214, 218 Justerande Kerstin Frost Erkers Johnny Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) ande Maria Pettersson (S) Hag Lasse Persson (S) Leif Pettersson (S) ej 214, 218 Britt Marinder (S) Sören Grandelius (S) ej 218 Håkan Anestedt (S) Kerstin Frost Erkers (S) Ingvar Henriksson (S) ej 218 Hanna Lindgren (S) Mohammed Alkazhami (S) Ann Charlotte Johanesson (S) Ivan Eriksson (S) Anna-Lena Andersson (S) Sören Finnström (S) ej 218 Ulla-Britt Mikaelsson (S) ej 214 Kenneth Andersson (S) Monika Åhlén(S) Brittsiw Åsberg (S) Jim Gavelin (S) Maino Wohlfeil (S) HåGe Persson (M) Mona-Lisa Jansson Gleimar (M) Hans Gleimar (M) ej 218 Håkan Frank (M) Rigmor Andersson (M) Berndt Ekström (M) ej 214 Annica Söderqvist (M) Kjell Israelsson (M) ej 218 Johnny Karlsson (FP) Paula Rabenius (FP) Kurt Josefsson (BOP) ej 214 Ann-Christin Anderberg (BOP) ej 218 Jan Larsson (V) ej 214 Jenny Nodén (V) Lena Högberg (V) Sten G Johansson (V) ej 214 Lotta Wedman (MP) Agneta Willey (MP) Johan Andersson (SD) Mats Persson (SD) Roger Söderberg (S) tjänstgörande ersättare Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare 214 Kenneth Bååth (S) tjänstgörande ersättare 214, 218 Sonja Lindell (S) tjänstgörande ersättare 218 Åsa Bergkvist (S) tjänstgörande ersättare 218 Seppo Timonen (S) tjänstgörande ersättare Elisabet Berg (S) tjänstgörande ersättare 218 Lars-Göran Fahlborg (M) tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP) tjänstgörande ersättare 214 Seibert Fredriksson (V) tjänstgörande ersättare 214 Lotta Willner Hellberg (C) tjänstgörande ersättare Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) / Aktuellt i kommunen Torbjörn Strandberg, ordförande för kommunrevisionen, informerar om revisionsplaneringen för året. Bland annat kommer följande områden att granskas: - Uppföljning av internkontrollen för alla nämnder och kommunstyrelsen - Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar - LSS- kostnader för externa utförare - Hanteringen av försörjningsstödet - Kommunala bolagen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 203 KS 2011/56 11 Avsägelse - ersättare i kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunfullmäktige beviljar Anders Kallurs avsägelse Anders Kallur (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Anders Kallur Kultur- och fritidsnämnden Förtroendemannaregistret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 204 KS 2010/ Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar Christian Brattström avsägelse. 2. Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen sammanräkning för ny ersättare. Christian Brattström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen Christian Brattström Förtroendemannaregistret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 205 KS 2011/74 00 Avsägelse - revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU 1. Kommunfullmäktige beviljar Bengt Anderssons avsägelse. Bengt Andersson (M) avsäger sig sitt uppdrag som revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum. Bengt Andersson Västerbergslagens Utbildningscentrum Förtroendemannaregistret

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) 206 KS 2011/60 Val - ledamot i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Val av ledamot i social- och utbildningsnämnden efter Robert Hamberg (S). Vald Social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige augusti Kommunfullmäktiges valberedning

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) 207 KS 2011/56 00 Val - ersättare i kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige väljer på förslag av HåGe Persson för tiden t.o.m. den 31 december 2014 Kerstin Sunnerby (M) Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anders Kallur (M) Vald Kultur- och fritidsnämnden Förtroendemannaregistret

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 208 KS 2011/74 00 Val - revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum Kommunfullmäktige väljer på förslag av HåGe Persson för tiden t.o.m. den 31 december 2014 Eva-Marie Tomtlund (M) Val av revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum efter Bengt Andersson (M) Vald Västerbergslagens Utbildningscentrum Förtroendemannaregistret

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) 209 KS 2011/ Antagande av ny plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktige antar förslag till ny plan- och bygglovtaxa, daterad den 13 april 2011 med följande ändring: - I kapitel 4 Tabeller under rubriken Tabell 2 Tidersättning ändras timkostnaden till 750 kr till timkostnaden till 780 kr. 2. Plan- och bygglovtaxan ska gälla från och med den 15 juli Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 maj 2011 framgår att en ny plan- och bygglag gäller från den 2 maj 2011 med följden att såväl hantering av ärenden som kontroll av bygglov kommer att förändras. Enligt miljö- och byggnämnden är därför en helt ny taxa nödvändig. Ett nytt förslag till taxa har tagits fram som utgår ifrån ett förslag framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting med anpassningar för miljö- och byggnämndens verksamhet. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 13 april 2011, 63. Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till ny plan- och bygglovtaxa. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt miljö- och byggnämndens förslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 105. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 136. Miljö- och byggnämnden, inkl taxa

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) 210 KS 2011/ Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 1. Kommunfullmäktige ändrar 12 a i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun till följande lydelse: 12 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten försäljning därav. a Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Vasagatan - Skolgatan - Eriksgatan - Ljunghällsvägen - Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan - Bergslagsgatan, det område som begränsas av Grangärdevägen - Domarevägen - Hammarbacksvägen - Järnvägen, det område som begränsas av godsmagasinet - Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - Järnvägen samt Hillängsbadet, Hällarna, Jägarnäsbadet, Skuthamn, Stadshusparken och Kasttjärnsparken (enligt bilagda kartor). 2. Ändringen gäller fr.o.m. den 15 juli Ändringen anmäls till länsstyrelsen. I en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 20 maj 2011 framgår att i 12 a i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun finns angivet de områden där förtärning av alkohol inte får ske inom centrala Ludvika. Kommunledningskontoret föreslår att området runt Kastjärnsparken läggs till. Kommunledningskontoret föreslår att ordningsföreskrifterna 12 a får följande nya lydelse: 12 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten försäljning därav. a Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Vasagatan - Skolgatan - Eriksgatan - Ljunghällsvägen - Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan - Bergslagsgatan, det område som begränsas av Grangärdevägen - Domarevägen - Hammarbacksvägen - Järnvägen, det område som begränsas av godsmagasinet - Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - Järnvägen samt Hillängsbadet, Hällarna, Jägarnäsbadet, Skuthamn, Stadshusparken och Kasttjärnsparken (enligt bilagda kartor)..

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) Ändringen gäller från och med 15 juli Kartor Bilaga 1 En ändring i lokala ordningsföreskrifter ska antas av kommunfullmäktige och underställas länsstyrelsen för prövning. Polismyndigheten i Dalarna har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot detta. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 99. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 162. Länsstyrelsen, inkl kartor (bil 1) Polismyndigheten, inkl kartor (bil 1) Social- och utbildningsn, inkl kartor (bil 1) Tekniska nämnden, inkl kartor (bil 1) Miljö- och byggnämnden, inkl kartor (bil 1) Styrdokument

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) 211 KS 2011/ Ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 1. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Taxan är daterad den 8 mars Taxan ska gälla från och med 15 juli Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Av denna anledning behövs en ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamheter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 1 april 2011 framgår att enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av, eller detaljhandel med öl. Anledningen till den nya taxan är att alkohollagen har förändrats och att nyheter har tillkommit som kräver tillstånd, anmälan eller handläggning. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 16 mars och lämnade förslag till kommunfullmäktige enligt nedan. I den förändrade delen av taxan föreslås en timavgift för eventuella alkoholärenden som inte faller inom ramen för föreslagen taxa. Med stöd av tobakslagen får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen ta ut avgift för kontroll av den som bedriver handel med receptfria läkemedel. När det gäller taxan för tobak och detaljhandel med vissa receptfria läkemedel har dessa inte ändrats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 106. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 137. Miljö- och byggnämnden, inkl taxa

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) 212 KS 2008/ Antagande av fördjupning av översiktsplan över del av Säfsen/Fredriksberg Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för del av Säfsen/Fredriksberg. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 13 maj 2011 framgår att en fördjupad översiktsplan har utarbetats för del av Fredriksberg för att Säfsen Resort ska kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet både vad avser skidanläggningen som för boendet. Enligt den långtidsplan som tagits fram avser bolaget att bygga ut anläggningen med ytterligare ca bäddar. Utbyggnaden kommer att ske dels i anslutningen till den nuvarande stugbyn, dels in anslutning till Solberget. Dessutom planeras att knyta ihop stugbyn vid Säfsbyn med skidanläggningen vid Solberget, bl.a. för att underlätta transporterna mellan de två delarna av anläggningen. Sedan den fördjupade översiktplanen tagits fram kommer detaljplaner att behöva utarbetas för de olika delarna av projektet, som beräknas pågå under en tioårsperiod. Den planerade utbyggnaden är så omfattande att en komplettering måste ske av både vattenverk och reningsverk. Planen har tidigare varit på samråd och har nu ställts ut. Under utställningstiden 12 januari 2011 till och med 18 mars 2011, kom det in fem yttranden, varav inget gav upphov till någon ändring i planen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen. Planutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 12. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 138. Miljö- och byggnämnden

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) 213 KS 2011/ Ramavtal mellan Ludvika kommun och Spendrups bryggeri AB Kommunfullmäktige antar förslag till ramavtal mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri AB avseende vattenförsörjning för Spendrups bryggeri samt reservvatten för Grängesbergs samhälle. Ramavtalet är bilagt tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 20 maj Av en tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2011 från kommunledningskontoret framgår att ett ramavtal har upprättats mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri AB avseende försörjning av vatten för ett utbyggt bryggeri från vattentäkten i Östansbo genom en ny ledning till Grängesberg inkluderande kapacitet för att försörja Grängesbergs samhälle med reservvatten. Ramavtalet är bilagt tjänsteskrivelse daterad den 20 maj Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 82. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 160. Spendrups Näringslivsenheten

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) 214 KS 2011/ Beviljande av ansvarsfrihet för direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, år 2010 Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, ansvarsfrihet för år På grund av jäv deltar inte Sten G Johansson, Kurt Josefsson, Jan Larsson, Leif Pettersson, Ulla-Britt Mikaelsson och Berndt Ekström i handläggningen av ärendet. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 april 2011 framgår att årsredovisning samt revisionsberättelse har upprättats för VBU. Årsredovisning och revisionsberättelse finns bilagd tjänsteskrivelsen. Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2010 för direktionen i VBU. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, ansvarsfrihet för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 77. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 161. VBU

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) 215 KS 2011/ Anhållande om överlämnande av arkiv till myndighet utanför kommunen 1. Kommunfullmäktige beslutar att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun. 2. Kommunfullmäktige beslutar att medge inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2010, 173, bland annat att sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Den nya organisationen kommer att ha sitt säte i Borlänge och beräknas träda i kraft den 1 juni Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 6 maj 2011 framgår att enligt Arkivlagen (119:782) får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast om överlämnandet sker med stöd av lag eller genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. I överförmyndarverksamhetens aktuella arkiv i Ludvika finns för närvarande ungefär 200 personakter. Avslutade akter finns arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv. Dessa avslutade personakter kommer också i fortsättningen att förvaras i Ludvika kommuns centralarkiv. Nämnden behandlade ärendet den 24 mars 2011, 8. Nämnden föreslog kommunfullmäktige att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun samt att även medge Borlänge kommun inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att medge inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 100. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 163. Överförmyndarnämnden, ordf Borlänge kommun, överförmyndare i samverkan

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) 216 KS 2011/ Tilläggsanslag för lokalinvestering i bowlinghallen, Ludvika Sporthall 1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1,9 mnkr för utbyte och uppgradering av utrustning i bowlinghallen i Ludvika Sporthall. 2. Anslaget finansieras ur kommunens eget kapital. Johnny Karlsson, HåGe Persson, Nadja Eriksson och Kurt Josefsson antecknar till protokollet: Den ökade driftskostnaden som investeringen medför ska i sin helhet tas ut av vuxna utövare av anläggningen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 3 maj 2011 framgår att Ludvika Sporthalls bowlinghall är i akut behov av renovering gällande klotreturer, träbanor, bomrännor, säkerhetspaket och bowlingkassa. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj att äska medel för att kunna genomföra investeringen. Begärt investeringsbehov, totalt 1,9 mnkr, äskas som tilläggsanslag i 2011 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar kulturoch fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1,9 mnkr för utbyte och uppgradering av utrustning i bowlinghallen. Anslaget finansieras ur kommunens eget kapital. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 93. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 164. Behandling HåGe Persson och Kurt Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Karlsson, HåGe Persson, Nadja Eriksson och Kurt Josefsson önskar att få göra en protokollsanteckning med lydelsen: Den ökade driftskostnaden som investeringen medför ska i sin helhet tas ut via avgiften för vuxna utövare i anläggningen. Ordföranden medger att protokollsanteckningen får tillföras protokollet. Kopia till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomienheten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) 217 KS 2011/ Ingående av regressavtal samt avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat 1. Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal 2. Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 19 april 2011 framgår att det på Kommuninvests årsstämma den 7 april, beslutades att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Medlemmarnas borgensförbindelse innebär redan i dag ett totalansvar för verksamheten. Däremot behövs, utöver det grundläggande solidariska borgensåtagandet, två klarläggande avtal: 1. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar för motpartsexponeringar i derivat. Avtalet om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i reverser. Garantiavtalet beskriver även Kommuninvests ansvar mot medlemmarna. 2. Ett förtydligat regressavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande regressavtal. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal detta avtal ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 94. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 165. Ekonomienheten

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) 218 KS 2011/ om proprieborgen för LudvikaHem och GGAB 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingår borgen för Grängesbergs Gruvor AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. På grund av jäv deltar inte Leif Pettersson, Kjell Israelsson, Sören Grandelius, Sören Finnström, Ingvar Henriksson, Hans Gleimar, Helena Bååth, Monika Åhlén, Ann-Christin Anderberg och Leif Sköld i handläggningen av ärendet. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 21 april 2011 framgår att Kommuninvest AB har blivit en allt viktigare aktör som kommunernas huvudfinansiär och Kommungäld. Man erbjuder attraktiva lånelösningar till konkurrenskraftiga räntesatser. Förutom Ludvika kommun kan även kommunens helägda dotterbolag LudvikaHem och GGAB låna av Kommuninvest. För att säkerställa goda lånevillkor för dessa bolag behöver kommunen borga för de lån som dotterbolagen tar upp. Kommuninvest har begärt ett förtydligande av kommunen i dess formulering av proprieborgen för att fortsättningsvis, på samma villkor som andra kommuner och kommunala bolag, lämna lån med säkerhet. Kommunledningskontoret föreslår bl. a. att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 95. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 166. Ekonomienheten

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) 219 KS 2011/ Bildande av Dalarnas kollektivtrafikmyndighet Kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att övriga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut att Region Dalarna ska vara kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län från den 1 januari 2012, samt att godkänna följande tillägg i förbundsordningen för Region Dalarna: 2 Förbundets uppgifter: Vara regional kollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län 12 Kostnadstäckning: Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken skall särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 6 maj 2011 framgår att från den 1 januari 2012 träder den nya lagen om kollektivtrafik i kraft och en regional kollektivtrafikmyndighet tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Region Dalarna och landstinget har kommit överens om att Region Dalarna bör bli den nya myndigheten, vilket innebär att respektive kommun- och landstingsfullmäktige måste fatta beslut om att bildande av denna. Kommunledningskontoret anser att Region Dalarna som regional kollektivtrafikmyndighet har bäst förutsättningar för att ge ett kraftfullt utvecklande av kollektivtrafiken, tillgängligheten och resandet i vårt län. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att övriga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut - att Region Dalarna ska vara kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län från den 1 januari 2012, samt att godkänna följande tillägg i förbundsordningen för Region Dalarna: 2 Förbundets uppgifter: Vara regional kollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län 12 Kostnadstäckning: Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken skall särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 5. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 juni 2011, 167. Region Dalarna Mark- och planeringsenheten

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) 220 KS 2009/ Svar på motion om ny återvinningsstation vid järnvägstationen i Grängesberg Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 maj 2011 framgår att Lena Thurén (FP) yrkar i en motion att en ny återvinningsstation anläggas vid järnvägstationen i Grängesberg för att underlätta för sopsortering. Kommunledningskontoret anser inte att en återvinningsstation bör anläggas vid järnvägstationen, då nya planer för stationsområdet är på gång. Ansvariga för återvinningsstation för idag en diskussion med ICA Gruvhallen i Grängesberg om att lägga en återvinningsstation vid ICA. Kommunledningskontoret anser att det är bättre att vänta på svar från dessa parter innan ny plats undersöks. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 91. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 168. Lena Thurén

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) 221 KS 2010/ Svar på motion om införande av kamratstödjare och kamratfaddrar i grundskola och gymnasium Kommunfullmäktige avslår motionen. Ken Swedenborg har inkommit med en motion daterad 23 september Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 april 2011 framgår att motionären yrkar att fullmäktige yttrar som sin mening till ansvarig facknämnd att såväl införande av kamratstödjare som införande av kamratfaddrar bör stödjas på skolorna. Fullmäktige föreslås också besluta att införa kamratfaddrar och kamratstödjare på samtliga skolor. Av social- och utbildningsnämndens yttrande framgår att enligt nämndens social- och skolplan ska varje individ bemötas med respekt. Hänsyn ska tas till individens integritet samt möjlighet till delaktighet. Individen ska också kunna utvecklas till en aktiv, självständig och ansvarsfull medborgare. Nämnden föreslår att intentionerna i motionen tillstyrks avseende vikten av att stödja varandra, men man avstyrker att nämnden eller kommunfullmäktige ska ge direktiv till hur skolan ska arbeta i dessa frågor. Detta överlåter man till de professionella i verksamheten. Av Västerbergslagens Utbildningscentrums (VBU) yttrande framgår att direktionen antar ett yttrande som säger att eftersom man har skolor i både Smedjebacken och Ludvika kommer ett införande av stödjare att få konsekvenser för båda kommunerna. VBU har valt är att låta skolplanens styrning centreras på att hjälpa elever till rätta på det sätt som motionären menar. VBU:s skolplan är fokuserad på eleven i centrum. Eleven ska kunna känna sig trygg och visa respekt för andra. VBU arbetar med information om rättigheter och skyldigheter i skolan. Likabehandlingsplanen aktualiseras varje år. Kommunledningskontoret föreslår med stöd av yttrandena från social- och utbildningsnämnden och VBU att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 79. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 169. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden VBU

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) 222 KS 2010/ Svar på motion om egen dator i skolan Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Från Ken Swedenborg har inkommit en motion daterad den 14 oktober Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 april 2011 framgår att motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att eleverna på högstadiet och gymnasieskolan ska ha en egen dator att använda i skolarbetet. Motionären yrkar vidare att kommunfullmäktige ska yttra som sin mening att denna motions mål ska vara en viktig grund för den framtida planeringen av skolornas verksamhet Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 27 januari Av protokollet framgår att nämnden håller med motionären om att informationstekniken är ett viktigt stöd i inlärningen. Nämnden framhåller också att man i årets budget saknar medel för investeringar eller leasingkostnader till datorer. Nämnden beslutade att ytterligare utredning behövs för att kunna se hela kostnadsbilden samt de pedagogiska effekterna som de tekniska hjälpmedlen kan medföra. Västerbergslagens Utbildningscentrums (VBU) arbetsutskott behandlade motionen den 3 februari Av protokollet framgår att frågan har diskuterats under flera år samt att en IT-strategi har antagits där minst 80 procent av eleverna ska ha tillgång till en egen dator i skolarbetet. Vidare framgår av protokollet att arbetet redan påbörjats med egen dator och att VBU nu är inne i genomförandefasen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 80. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 170. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden VBU

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) 223 KS 2011/ Svar på motion om handikappanpassad badplats i Ludvika kommun Kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger tekniska nämnden i uppdrag att anordna en tillgänglighetsanpassad badplats. Från Jim Gavelin (S) har inkommit en motion, daterad den 8 november 2010, om anordnande av en handikappanpassad badplats. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 maj 2011 framgår att motionären yrkar att kommunen ser över möjligheten att anordna en handikappanpassad badplats på lämplig plats inom kommunen, gärna i samråd med handikapporganisationerna. Av motionen framgår att Ludvika kommun inte har någon handikappanpassad badplats. Motionären avser med handikappanpassad inte bara handkappanpassad toalett utan en badplats med hårdgjord gångyta som övergår till en ramp som är nersänkt i vattnet. Motionären anser också att det ska gå att nå badplatsen med färdtjänst och att en handikappanpassad badplats är bra reklam för kommunen. Tekniska nämnden behandlade motionen den 13 april 2011, 24. Av protokollet framgår att tekniska nämnden har inhämtat synpunkter från handikapprörelsen i Ludvika, vilka i första hand förordar Hällarnas badplats och i andra hand Skuthamn. Med tanke på Hällarnas placering och eventuella framtid som badplats förordar tekniska nämnden att det i första hand anläggs en tillgänglighetsanpassad badplats vid Skuthamn. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls och att tekniska nämnden får i uppdrag att anordna en tillgänglighetsanpassad badplats. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 108. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 171. Behandling Jim Gavelin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Remiss tekniska nämnden

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl. 13.15-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sten G Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 17.00-20.55 ande se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, representant

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

Stadshuset torsdagen den 3 februari 2011 kl 16.00

Stadshuset torsdagen den 3 februari 2011 kl 16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 januari 2011, kl. 17.00-18.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga Se sidan 3 Plats och tid för justering Stadshuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdag den 29 september 2009, kl 17.00-18.50 ande Se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, kommunrevisor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 25 februari 2010, kl 17.00-20.00 ande Se sidan 2 Övriga Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid Stadshuset onsdagen den 3 november 2010 kl för justering. Justerande Ingvar Henriksson Kerstin Sunnerby

Plats och tid Stadshuset onsdagen den 3 november 2010 kl för justering. Justerande Ingvar Henriksson Kerstin Sunnerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 28 oktober 2010, kl. 17.00-19.50 ande Se sidan 2 Övriga Kent Fundberg (S) ersättare Bülent Kerpeten (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 november 2010, 22 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 november 2010, 22 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 29 november, kl 13.15-18.25 med ajournering 18.00-18.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga Roger Söderberg, S Kennet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M)ej 117 Sören Finnström (S) Sten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Säfsen Resort, Hyttan, Fredriksberg Dag och tid Måndag den 28 mars 2011, kl. 17.00-19.20 ande Se sidan 2 Övriga Bengt Andersson, kommunrevisor Elisabet Berg (S) ersättare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 april, kl 14:00-15.35 Beslutande Maria Pettersson, S Ivan Eriksson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl 14.30 17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) 9-13 Kenneth

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 februari 2011, kl. 13.25-16.00 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

HåGe Persson (M), , Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

HåGe Persson (M), , Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 31 juli 2012, kl. 13.15 14.15 Beslutande Maria Strömkvist (S), 94 104, 106 114 Ivan Eriksson (S) HåGe Persson

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 januari 2009, kl. 14.00-15.45 Beslutande Pettersson Maria, s ej 8 Eriksson Ivan, s ej 8 Israelsson Kjell,

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl 14.00-14.45 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 27 januari 2010 kl 14.10-16.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 27 januari 2010 kl 14.10-16.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 27 januari 2010 kl 14.10-16.50 ande Håkan Anestedt, S Kjell Stenberg, S Gun Andersson, C Mohammed Alkazhami,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:00-15.15 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 21 januari 2009, kl. 14.00 15.00 ande Övriga Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

Stadshuset, Sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 8 mars 2011, kl

Stadshuset, Sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 8 mars 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Stadshuset, Sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 8 mars 2011, kl. 14.00-16.55 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 juni 2011 kl. 14:00-15:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) 42-50 Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2013-03-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.50, 11.35-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 maj 2011, kl. 14.15-15.55 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl 14.00-15.45 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell, M Granström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 19 november, kl 13.15-19.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga Lars Engström, KD Agneta Willey, MP, kl 13.15-18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (10) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-11-22 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:30 ande S

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer