ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Sonja Lindell (S) ersättare ej 218 Åsa Bergkvist (S) ersättare ej 218 Elisabet Berg (S) ersättare ej 218 Leif Sköld (BOP) ersättare ej 214, 218 Seibert Fredriksson (V) ersättare ej 214 Göran Gullbro (MP) ersättare Maria Hellstrand (MP) ersättare Torbjörn Strandberg, kommunrevisor Jackie Jansson, kommunrevisor Bengt Andersson, kommunrevisor Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare Plats och tid för justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Stadshuset tisdagen den 21 juni 2011 kl i stadshuset Marianne Gidlund Leif Pettersson Britt Marinder ej 214, 218 endast 214, 218 Justerande Kerstin Frost Erkers Johnny Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på kanslienheten Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (28) ande Maria Pettersson (S) Hag Lasse Persson (S) Leif Pettersson (S) ej 214, 218 Britt Marinder (S) Sören Grandelius (S) ej 218 Håkan Anestedt (S) Kerstin Frost Erkers (S) Ingvar Henriksson (S) ej 218 Hanna Lindgren (S) Mohammed Alkazhami (S) Ann Charlotte Johanesson (S) Ivan Eriksson (S) Anna-Lena Andersson (S) Sören Finnström (S) ej 218 Ulla-Britt Mikaelsson (S) ej 214 Kenneth Andersson (S) Monika Åhlén(S) Brittsiw Åsberg (S) Jim Gavelin (S) Maino Wohlfeil (S) HåGe Persson (M) Mona-Lisa Jansson Gleimar (M) Hans Gleimar (M) ej 218 Håkan Frank (M) Rigmor Andersson (M) Berndt Ekström (M) ej 214 Annica Söderqvist (M) Kjell Israelsson (M) ej 218 Johnny Karlsson (FP) Paula Rabenius (FP) Kurt Josefsson (BOP) ej 214 Ann-Christin Anderberg (BOP) ej 218 Jan Larsson (V) ej 214 Jenny Nodén (V) Lena Högberg (V) Sten G Johansson (V) ej 214 Lotta Wedman (MP) Agneta Willey (MP) Johan Andersson (SD) Mats Persson (SD) Roger Söderberg (S) tjänstgörande ersättare Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare 214 Kenneth Bååth (S) tjänstgörande ersättare 214, 218 Sonja Lindell (S) tjänstgörande ersättare 218 Åsa Bergkvist (S) tjänstgörande ersättare 218 Seppo Timonen (S) tjänstgörande ersättare Elisabet Berg (S) tjänstgörande ersättare 218 Lars-Göran Fahlborg (M) tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP) tjänstgörande ersättare 214 Seibert Fredriksson (V) tjänstgörande ersättare 214 Lotta Willner Hellberg (C) tjänstgörande ersättare Nadja Eriksson (C) tjänstgörande ersättare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (28) / Aktuellt i kommunen Torbjörn Strandberg, ordförande för kommunrevisionen, informerar om revisionsplaneringen för året. Bland annat kommer följande områden att granskas: - Uppföljning av internkontrollen för alla nämnder och kommunstyrelsen - Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar - LSS- kostnader för externa utförare - Hanteringen av försörjningsstödet - Kommunala bolagen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (28) 203 KS 2011/56 11 Avsägelse - ersättare i kultur- och fritidsnämnden 1. Kommunfullmäktige beviljar Anders Kallurs avsägelse Anders Kallur (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Anders Kallur Kultur- och fritidsnämnden Förtroendemannaregistret

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (28) 204 KS 2010/ Avsägelse - ersättare i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar Christian Brattström avsägelse. 2. Kommunfullmäktige begär hos länsstyrelsen sammanräkning för ny ersättare. Christian Brattström (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen Christian Brattström Förtroendemannaregistret

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (28) 205 KS 2011/74 00 Avsägelse - revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU 1. Kommunfullmäktige beviljar Bengt Anderssons avsägelse. Bengt Andersson (M) avsäger sig sitt uppdrag som revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum. Bengt Andersson Västerbergslagens Utbildningscentrum Förtroendemannaregistret

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (28) 206 KS 2011/60 Val - ledamot i social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Val av ledamot i social- och utbildningsnämnden efter Robert Hamberg (S). Vald Social- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige augusti Kommunfullmäktiges valberedning

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (28) 207 KS 2011/56 00 Val - ersättare i kultur- och fritidsnämnden Kommunfullmäktige väljer på förslag av HåGe Persson för tiden t.o.m. den 31 december 2014 Kerstin Sunnerby (M) Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anders Kallur (M) Vald Kultur- och fritidsnämnden Förtroendemannaregistret

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (28) 208 KS 2011/74 00 Val - revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum Kommunfullmäktige väljer på förslag av HåGe Persson för tiden t.o.m. den 31 december 2014 Eva-Marie Tomtlund (M) Val av revisor i Västerbergslagens Utbildningscentrum efter Bengt Andersson (M) Vald Västerbergslagens Utbildningscentrum Förtroendemannaregistret

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (28) 209 KS 2011/ Antagande av ny plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktige antar förslag till ny plan- och bygglovtaxa, daterad den 13 april 2011 med följande ändring: - I kapitel 4 Tabeller under rubriken Tabell 2 Tidersättning ändras timkostnaden till 750 kr till timkostnaden till 780 kr. 2. Plan- och bygglovtaxan ska gälla från och med den 15 juli Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 11 maj 2011 framgår att en ny plan- och bygglag gäller från den 2 maj 2011 med följden att såväl hantering av ärenden som kontroll av bygglov kommer att förändras. Enligt miljö- och byggnämnden är därför en helt ny taxa nödvändig. Ett nytt förslag till taxa har tagits fram som utgår ifrån ett förslag framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting med anpassningar för miljö- och byggnämndens verksamhet. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 13 april 2011, 63. Nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till ny plan- och bygglovtaxa. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt miljö- och byggnämndens förslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 105. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 136. Miljö- och byggnämnden, inkl taxa

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) 210 KS 2011/ Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun 1. Kommunfullmäktige ändrar 12 a i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun till följande lydelse: 12 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten försäljning därav. a Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Vasagatan - Skolgatan - Eriksgatan - Ljunghällsvägen - Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan - Bergslagsgatan, det område som begränsas av Grangärdevägen - Domarevägen - Hammarbacksvägen - Järnvägen, det område som begränsas av godsmagasinet - Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - Järnvägen samt Hillängsbadet, Hällarna, Jägarnäsbadet, Skuthamn, Stadshusparken och Kasttjärnsparken (enligt bilagda kartor). 2. Ändringen gäller fr.o.m. den 15 juli Ändringen anmäls till länsstyrelsen. I en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 20 maj 2011 framgår att i 12 a i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ludvika kommun finns angivet de områden där förtärning av alkohol inte får ske inom centrala Ludvika. Kommunledningskontoret föreslår att området runt Kastjärnsparken läggs till. Kommunledningskontoret föreslår att ordningsföreskrifterna 12 a får följande nya lydelse: 12 Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten försäljning därav. a Centrala Ludvika inom det område som begränsas av Vasagatan - Skolgatan - Eriksgatan - Ljunghällsvägen - Prästgårdsgatan - Gamla Bangatan - Bergslagsgatan, det område som begränsas av Grangärdevägen - Domarevägen - Hammarbacksvägen - Järnvägen, det område som begränsas av godsmagasinet - Bergslagsgatan - Järnvägsstationen - Järnvägen samt Hillängsbadet, Hällarna, Jägarnäsbadet, Skuthamn, Stadshusparken och Kasttjärnsparken (enligt bilagda kartor)..

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (28) Ändringen gäller från och med 15 juli Kartor Bilaga 1 En ändring i lokala ordningsföreskrifter ska antas av kommunfullmäktige och underställas länsstyrelsen för prövning. Polismyndigheten i Dalarna har yttrat sig över förslaget och har inte något att erinra mot detta. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 99. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 162. Länsstyrelsen, inkl kartor (bil 1) Polismyndigheten, inkl kartor (bil 1) Social- och utbildningsn, inkl kartor (bil 1) Tekniska nämnden, inkl kartor (bil 1) Miljö- och byggnämnden, inkl kartor (bil 1) Styrdokument

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (28) 211 KS 2011/ Ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel 1. Kommunfullmäktige fastställer den föreslagna taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Taxan är daterad den 8 mars Taxan ska gälla från och med 15 juli Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag i kraft. Av denna anledning behövs en ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamheter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 1 april 2011 framgår att enligt alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige. Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillsynen av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av, eller detaljhandel med öl. Anledningen till den nya taxan är att alkohollagen har förändrats och att nyheter har tillkommit som kräver tillstånd, anmälan eller handläggning. Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 16 mars och lämnade förslag till kommunfullmäktige enligt nedan. I den förändrade delen av taxan föreslås en timavgift för eventuella alkoholärenden som inte faller inom ramen för föreslagen taxa. Med stöd av tobakslagen får kommunen ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen ta ut avgift för kontroll av den som bedriver handel med receptfria läkemedel. När det gäller taxan för tobak och detaljhandel med vissa receptfria läkemedel har dessa inte ändrats. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 106. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 137. Miljö- och byggnämnden, inkl taxa

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (28) 212 KS 2008/ Antagande av fördjupning av översiktsplan över del av Säfsen/Fredriksberg Kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen för del av Säfsen/Fredriksberg. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 13 maj 2011 framgår att en fördjupad översiktsplan har utarbetats för del av Fredriksberg för att Säfsen Resort ska kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet både vad avser skidanläggningen som för boendet. Enligt den långtidsplan som tagits fram avser bolaget att bygga ut anläggningen med ytterligare ca bäddar. Utbyggnaden kommer att ske dels i anslutningen till den nuvarande stugbyn, dels in anslutning till Solberget. Dessutom planeras att knyta ihop stugbyn vid Säfsbyn med skidanläggningen vid Solberget, bl.a. för att underlätta transporterna mellan de två delarna av anläggningen. Sedan den fördjupade översiktplanen tagits fram kommer detaljplaner att behöva utarbetas för de olika delarna av projektet, som beräknas pågå under en tioårsperiod. Den planerade utbyggnaden är så omfattande att en komplettering måste ske av både vattenverk och reningsverk. Planen har tidigare varit på samråd och har nu ställts ut. Under utställningstiden 12 januari 2011 till och med 18 mars 2011, kom det in fem yttranden, varav inget gav upphov till någon ändring i planen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar den fördjupade översiktsplanen. Planutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 12. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 138. Miljö- och byggnämnden

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (28) 213 KS 2011/ Ramavtal mellan Ludvika kommun och Spendrups bryggeri AB Kommunfullmäktige antar förslag till ramavtal mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri AB avseende vattenförsörjning för Spendrups bryggeri samt reservvatten för Grängesbergs samhälle. Ramavtalet är bilagt tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad den 20 maj Av en tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2011 från kommunledningskontoret framgår att ett ramavtal har upprättats mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri AB avseende försörjning av vatten för ett utbyggt bryggeri från vattentäkten i Östansbo genom en ny ledning till Grängesberg inkluderande kapacitet för att försörja Grängesbergs samhälle med reservvatten. Ramavtalet är bilagt tjänsteskrivelse daterad den 20 maj Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 82. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 160. Spendrups Näringslivsenheten

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (28) 214 KS 2011/ Beviljande av ansvarsfrihet för direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, år 2010 Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, ansvarsfrihet för år På grund av jäv deltar inte Sten G Johansson, Kurt Josefsson, Jan Larsson, Leif Pettersson, Ulla-Britt Mikaelsson och Berndt Ekström i handläggningen av ärendet. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 18 april 2011 framgår att årsredovisning samt revisionsberättelse har upprättats för VBU. Årsredovisning och revisionsberättelse finns bilagd tjänsteskrivelsen. Kommunfullmäktige har att ta ställning om fråga om ansvarsfrihet 2010 för direktionen i VBU. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU, ansvarsfrihet för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 77. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 161. VBU

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (28) 215 KS 2011/ Anhållande om överlämnande av arkiv till myndighet utanför kommunen 1. Kommunfullmäktige beslutar att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun. 2. Kommunfullmäktige beslutar att medge inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2010, 173, bland annat att sluta avtal om att etablera en gemensam tjänstemannaorganisation kring överförmyndarverksamheten i Borlänge, Falu, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Den nya organisationen kommer att ha sitt säte i Borlänge och beräknas träda i kraft den 1 juni Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 6 maj 2011 framgår att enligt Arkivlagen (119:782) får en kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast om överlämnandet sker med stöd av lag eller genom särskilt beslut av kommunfullmäktige. I överförmyndarverksamhetens aktuella arkiv i Ludvika finns för närvarande ungefär 200 personakter. Avslutade akter finns arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv. Dessa avslutade personakter kommer också i fortsättningen att förvaras i Ludvika kommuns centralarkiv. Nämnden behandlade ärendet den 24 mars 2011, 8. Nämnden föreslog kommunfullmäktige att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun samt att även medge Borlänge kommun inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att medge att överförmyndarnämndens aktuella arkiv överlämnas till motsvarande myndighet i Borlänge kommun. Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att medge inlåningsrätt för akter som är arkiverade i Ludvika kommuns centralarkiv i särskilda ärenden. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 100. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 163. Överförmyndarnämnden, ordf Borlänge kommun, överförmyndare i samverkan

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (28) 216 KS 2011/ Tilläggsanslag för lokalinvestering i bowlinghallen, Ludvika Sporthall 1. Kommunfullmäktige beviljar kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1,9 mnkr för utbyte och uppgradering av utrustning i bowlinghallen i Ludvika Sporthall. 2. Anslaget finansieras ur kommunens eget kapital. Johnny Karlsson, HåGe Persson, Nadja Eriksson och Kurt Josefsson antecknar till protokollet: Den ökade driftskostnaden som investeringen medför ska i sin helhet tas ut av vuxna utövare av anläggningen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 3 maj 2011 framgår att Ludvika Sporthalls bowlinghall är i akut behov av renovering gällande klotreturer, träbanor, bomrännor, säkerhetspaket och bowlingkassa. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 maj att äska medel för att kunna genomföra investeringen. Begärt investeringsbehov, totalt 1,9 mnkr, äskas som tilläggsanslag i 2011 års investeringsbudget. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beviljar kulturoch fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1,9 mnkr för utbyte och uppgradering av utrustning i bowlinghallen. Anslaget finansieras ur kommunens eget kapital. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 93. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 164. Behandling HåGe Persson och Kurt Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Johnny Karlsson, HåGe Persson, Nadja Eriksson och Kurt Josefsson önskar att få göra en protokollsanteckning med lydelsen: Den ökade driftskostnaden som investeringen medför ska i sin helhet tas ut via avgiften för vuxna utövare i anläggningen. Ordföranden medger att protokollsanteckningen får tillföras protokollet. Kopia till Kultur- och fritidsnämnden Ekonomienheten

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (28) 217 KS 2011/ Ingående av regressavtal samt avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat 1. Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal 2. Kommunfullmäktige beslutar att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 19 april 2011 framgår att det på Kommuninvests årsstämma den 7 april, beslutades att medlemmarna ska ingå två nya avtal som syftar till att medlemsansvaret förblir tydligt även i framtiden. Medlemmarnas borgensförbindelse innebär redan i dag ett totalansvar för verksamheten. Däremot behövs, utöver det grundläggande solidariska borgensåtagandet, två klarläggande avtal: 1. Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar för motpartsexponeringar i derivat. Avtalet om ansvar för motpartsexponeringar beskriver medlemmarnas ansvar mot Kommuninvest och ersätter nuvarande klausuler i reverser. Garantiavtalet beskriver även Kommuninvests ansvar mot medlemmarna. 2. Ett förtydligat regressavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs. Det ersätter nuvarande regressavtal. Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal detta avtal ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj 1993.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (28) Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 94. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 165. Ekonomienheten

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (28) 218 KS 2011/ om proprieborgen för LudvikaHem och GGAB 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingår borgen för Grängesbergs Gruvor AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. På grund av jäv deltar inte Leif Pettersson, Kjell Israelsson, Sören Grandelius, Sören Finnström, Ingvar Henriksson, Hans Gleimar, Helena Bååth, Monika Åhlén, Ann-Christin Anderberg och Leif Sköld i handläggningen av ärendet. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 21 april 2011 framgår att Kommuninvest AB har blivit en allt viktigare aktör som kommunernas huvudfinansiär och Kommungäld. Man erbjuder attraktiva lånelösningar till konkurrenskraftiga räntesatser. Förutom Ludvika kommun kan även kommunens helägda dotterbolag LudvikaHem och GGAB låna av Kommuninvest. För att säkerställa goda lånevillkor för dessa bolag behöver kommunen borga för de lån som dotterbolagen tar upp. Kommuninvest har begärt ett förtydligande av kommunen i dess formulering av proprieborgen för att fortsättningsvis, på samma villkor som andra kommuner och kommunala bolag, lämna lån med säkerhet. Kommunledningskontoret föreslår bl. a. att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 95. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 166. Ekonomienheten

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (28) 219 KS 2011/ Bildande av Dalarnas kollektivtrafikmyndighet Kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att övriga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut att Region Dalarna ska vara kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län från den 1 januari 2012, samt att godkänna följande tillägg i förbundsordningen för Region Dalarna: 2 Förbundets uppgifter: Vara regional kollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län 12 Kostnadstäckning: Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken skall särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 6 maj 2011 framgår att från den 1 januari 2012 träder den nya lagen om kollektivtrafik i kraft och en regional kollektivtrafikmyndighet tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Region Dalarna och landstinget har kommit överens om att Region Dalarna bör bli den nya myndigheten, vilket innebär att respektive kommun- och landstingsfullmäktige måste fatta beslut om att bildande av denna. Kommunledningskontoret anser att Region Dalarna som regional kollektivtrafikmyndighet har bäst förutsättningar för att ge ett kraftfullt utvecklande av kollektivtrafiken, tillgängligheten och resandet i vårt län. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar - under förutsättning att övriga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut - att Region Dalarna ska vara kollektivtrafikmyndighet i Dalarnas län från den 1 januari 2012, samt att godkänna följande tillägg i förbundsordningen för Region Dalarna: 2 Förbundets uppgifter: Vara regional kollektivtrafikmyndighet för Dalarnas län 12 Kostnadstäckning: Vad avser kostnaderna för kollektivtrafiken skall särskilt avtal träffas mellan medlemmarna. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 5. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 juni 2011, 167. Region Dalarna Mark- och planeringsenheten

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (28) 220 KS 2009/ Svar på motion om ny återvinningsstation vid järnvägstationen i Grängesberg Kommunfullmäktige avslår motionen. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 5 maj 2011 framgår att Lena Thurén (FP) yrkar i en motion att en ny återvinningsstation anläggas vid järnvägstationen i Grängesberg för att underlätta för sopsortering. Kommunledningskontoret anser inte att en återvinningsstation bör anläggas vid järnvägstationen, då nya planer för stationsområdet är på gång. Ansvariga för återvinningsstation för idag en diskussion med ICA Gruvhallen i Grängesberg om att lägga en återvinningsstation vid ICA. Kommunledningskontoret anser att det är bättre att vänta på svar från dessa parter innan ny plats undersöks. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 91. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 168. Lena Thurén

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (28) 221 KS 2010/ Svar på motion om införande av kamratstödjare och kamratfaddrar i grundskola och gymnasium Kommunfullmäktige avslår motionen. Ken Swedenborg har inkommit med en motion daterad 23 september Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 april 2011 framgår att motionären yrkar att fullmäktige yttrar som sin mening till ansvarig facknämnd att såväl införande av kamratstödjare som införande av kamratfaddrar bör stödjas på skolorna. Fullmäktige föreslås också besluta att införa kamratfaddrar och kamratstödjare på samtliga skolor. Av social- och utbildningsnämndens yttrande framgår att enligt nämndens social- och skolplan ska varje individ bemötas med respekt. Hänsyn ska tas till individens integritet samt möjlighet till delaktighet. Individen ska också kunna utvecklas till en aktiv, självständig och ansvarsfull medborgare. Nämnden föreslår att intentionerna i motionen tillstyrks avseende vikten av att stödja varandra, men man avstyrker att nämnden eller kommunfullmäktige ska ge direktiv till hur skolan ska arbeta i dessa frågor. Detta överlåter man till de professionella i verksamheten. Av Västerbergslagens Utbildningscentrums (VBU) yttrande framgår att direktionen antar ett yttrande som säger att eftersom man har skolor i både Smedjebacken och Ludvika kommer ett införande av stödjare att få konsekvenser för båda kommunerna. VBU har valt är att låta skolplanens styrning centreras på att hjälpa elever till rätta på det sätt som motionären menar. VBU:s skolplan är fokuserad på eleven i centrum. Eleven ska kunna känna sig trygg och visa respekt för andra. VBU arbetar med information om rättigheter och skyldigheter i skolan. Likabehandlingsplanen aktualiseras varje år. Kommunledningskontoret föreslår med stöd av yttrandena från social- och utbildningsnämnden och VBU att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 79. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 169. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden VBU

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (28) 222 KS 2010/ Svar på motion om egen dator i skolan Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Från Ken Swedenborg har inkommit en motion daterad den 14 oktober Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 15 april 2011 framgår att motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att eleverna på högstadiet och gymnasieskolan ska ha en egen dator att använda i skolarbetet. Motionären yrkar vidare att kommunfullmäktige ska yttra som sin mening att denna motions mål ska vara en viktig grund för den framtida planeringen av skolornas verksamhet Social- och utbildningsnämnden behandlade motionen den 27 januari Av protokollet framgår att nämnden håller med motionären om att informationstekniken är ett viktigt stöd i inlärningen. Nämnden framhåller också att man i årets budget saknar medel för investeringar eller leasingkostnader till datorer. Nämnden beslutade att ytterligare utredning behövs för att kunna se hela kostnadsbilden samt de pedagogiska effekterna som de tekniska hjälpmedlen kan medföra. Västerbergslagens Utbildningscentrums (VBU) arbetsutskott behandlade motionen den 3 februari Av protokollet framgår att frågan har diskuterats under flera år samt att en IT-strategi har antagits där minst 80 procent av eleverna ska ha tillgång till en egen dator i skolarbetet. Vidare framgår av protokollet att arbetet redan påbörjats med egen dator och att VBU nu är inne i genomförandefasen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 17 maj 2011, 80. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 170. Ken Swedenborg Social- och utbildningsnämnden VBU

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (28) 223 KS 2011/ Svar på motion om handikappanpassad badplats i Ludvika kommun Kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger tekniska nämnden i uppdrag att anordna en tillgänglighetsanpassad badplats. Från Jim Gavelin (S) har inkommit en motion, daterad den 8 november 2010, om anordnande av en handikappanpassad badplats. Av en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret daterad 12 maj 2011 framgår att motionären yrkar att kommunen ser över möjligheten att anordna en handikappanpassad badplats på lämplig plats inom kommunen, gärna i samråd med handikapporganisationerna. Av motionen framgår att Ludvika kommun inte har någon handikappanpassad badplats. Motionären avser med handikappanpassad inte bara handkappanpassad toalett utan en badplats med hårdgjord gångyta som övergår till en ramp som är nersänkt i vattnet. Motionären anser också att det ska gå att nå badplatsen med färdtjänst och att en handikappanpassad badplats är bra reklam för kommunen. Tekniska nämnden behandlade motionen den 13 april 2011, 24. Av protokollet framgår att tekniska nämnden har inhämtat synpunkter från handikapprörelsen i Ludvika, vilka i första hand förordar Hällarnas badplats och i andra hand Skuthamn. Med tanke på Hällarnas placering och eventuella framtid som badplats förordar tekniska nämnden att det i första hand anläggs en tillgänglighetsanpassad badplats vid Skuthamn. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls och att tekniska nämnden får i uppdrag att anordna en tillgänglighetsanpassad badplats. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 maj 2011, 108. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 8 juni 2011, 171. Behandling Jim Gavelin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Remiss tekniska nämnden

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer