Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15."

Transkript

1 Överförmyndarnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn Pettersson (M) Carin Lagerstedt (C) Övriga deltagande Annika Källberg Haknert, sekreterare Utses att justera Douglas Adolfsson Sekreterare Annika Källberg Haknert Paragraf Ordförande Ingemar Andersson Justerande Douglas Adolfsson Organ Sammanträdesdatum BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Överförmyndarnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokoll Överförmyndarnämndens kansli, Norrgatan 16 Underskrift Annika Källberg Haknert

2 Överförmyndarnämnd Öfn 213 Ordförandebeslut - det finns inget beslut att rapportera.

3 Överförmyndarnämnd Öfn 214 Avtalsvillkor för molntjänst - Personal har tillgång till Office 365 för, utöver e-post, även lagring och redigering av dokument, bilder och annat arbetsmaterial. Överförmyndarnämnden har tidigare tecknat avtal med Microsoft om användning av molntjänsten Office 365 för hantering av data som genereras inom förvaltningen. Överförmyndarförvaltningen har för avsikt att utöka sitt nyttjande av molntjänster. Genomgång görs av risk- och sårbarhetsanalys. Nämnden beslutar att korrigera risk- och sårbarhetsanalysen på punkterna; obehöriga får de lav personuppgifter och arbetsmaterial från konsekvensen betydande till allvarlig samt under punktenpersonal hos leverantör läser Överförmyndarförvaltningens e-post eller dokument från måttlig till allvarlig. Prioritet ändras här även till medel istället för låg. Vid båda punkterna anses sannolikheten för att händelserna ska inträffa vara mycket sällan. personal ska ha tillgång till Office 365 för, utöver e-post, även lagring och redigering av dokument, bilder och annat arbetsmaterial.

4 Överförmyndarnämnd Öfn 215 Föreningsbidrag, Hallands godemans och förvaltarförening. - överlämna begäran om föreningsbidrag till kommunstyrelsen för beslut. Hallands godemans och förvaltarförening har inkommit med en begäran om föreningsstöd med 4.000kr för s4:e kvartalet under 2014 samt 4.000kr/kvartal avseende de tre första kvartalen under Överförmyndarnämnden anser att föreningen gör ett viktigt arbete för sina medlemmar med bl a föreläsningar och öppna träffar, som gagnar arbetet som ställföreträdare utför, men även för överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnderna i Varberg och Falkenberg står inför förändringar genom bl a ny organisation från januari 2015 med en gemensam nämnd. Vilket gör att det kan uppkomma flera nya frågeställningar. Överförmyndarnämnden tillstyrker att föreningen ska erhålla föreningsbidrag, men med hänsyn till att nuvarande nämnd endast är kvar till årskiftet 2014/2015 kan inte beslut om att tillstyrka föreningsbidrag för 2015 fattas nu utan hänskjuts till det första nämndsmötet i den nya gemensamma nämnden. Det finns inga medel avsatta i Överförmyndarnämndens budget för föreningsbidrag. Fråga om föreningsbidrag hänskjuts därför till Kommunstyrelsen med förslag på tillsyrkande av ansökan om föreningsbidrag gällande 4:e kvartalet för 2014.

5 Överförmyndarnämnd Öfn 216 Övriga frågor - godkänna för slag på ansökan om upptagande av lån, gällande ärende nr 592. XX är sedan den 5 september 2014 god man för YY för att bevaka hennes rätt, sörja för hennes person samt förvalta hennes egendom. YY och XX har varit sambor. YY har nu flyttat till ett särskilt boende pga en demenssjukdom. De äger en fastighet tillsammans som har ett taxeringsvärde på kr. Fastigheten är förnärvarande belånad med knappt kr. Uttagna pantbrev uppgår till kr. XX har inkommit med en begäran samtycke till lån. XX vill låna pengar med sambornas gemensamma fastighet som säkerhet. Han vill låna kr som han ensam ska stå som låntagare för. XX ska först lösa hela deras gemensamma lån på ca kr. För att XX ska kunna beviljas ett nytt lån krävs att han får ha fastigheten som pant och ett nytt pantbrev tas ut på kr inom kr. Överförmyndarnämnden har förordnat en tillfällig god man, ZZ, för att bevaka YY rätt vid XX ansökan om lån med pantförskrivning i fastigheten. Han ska först lösa in deras gemensamma lån på drygt kr. Han ska själv sedan ta ett lån på kr för att renovera fastigheten samt köpa en bil. Detta medför att han måste pantskriva fastigheten med ytterligare kr. Lånet avseende fastighetsrenovering höjer fastighetens värde. XX löser deras gemensamma lån och står ensam för kostnaderna på det nya lånet som står i hans namn, även för den delen som avser renovering av fastigheten. Fastigheten är taxerad till drygt kr, med ett marknadsvärde på drygt kr. Båda två är hälftenägare till fastigheten. Eftersom XX nya lån inte överstiger hälften av fastighetens värde inkräktar det nya lånet inte på huvudmannens del, vilket medför att det inte har någon betydelse om XX haft möjlighet att ta lånet utan säkerhet i fastigheten eftersom det dras på hans del av fastigheten vid en ev bodelning, och inte påverkar hennes del. Vid en sammantagen bedömning verkar inte detta vara till nackdel för huvudmannen eftersom Bengt dels löser även huvudmannens lån och en ev

6 Överförmyndarnämnd bodelning inte medför att huvudmannens del påverkas av lånet. Nackdelen är att om XX inte betalar på lånet och fastigheten är pantsatt kan detta i förlängningen drabba huvudmannen så att fastigheten säljs för att betala lånet. Enligt banken har bedömningen gjorts att XX inte kommer att ha några problem att klara kostnaderna för lånet. Lånet kommer att vara amorteringsfritt de första fem åren enligt uppgift från banken. Efter att Överförmyndarnämnden gått igenom ärendet beslutas att när samtycke till ansökan om lån och pantförskrivning inkommer med samtliga underskrivna handlingar, med ovanstående gällande förhållanden, ge i delegation till ordförande att fatta ett ordförandebeslut där pantförskrivningen kan godkännas.

7 Överförmyndarnämnd Öfn 217 Övriga frågor. - information angående budget. Med anledning av att Margareta Svernfors Rothell är på semester under nämndsammanträdet har hon gett i uppdrag till Annika Källberg Haknert att informera om budgetläget. Nämnden informeras om att underskottet i år kommer att hamna på ca kr. Det kan bli minder med det beror på hur intäkterna ser ut. Intäkterna är de kostnader för bl a arvode som Överförmyndarförvaltningen återsöker från Socialförvaltningen och Migrationsverket och dessa släpar efter ett kvartal. Driftskostnaderna är högre efter flytten och det är det som till stor del utgör underskottet. En del flyttkostnader kan även räknas dit.

8 Överförmyndarnämnd Öfn 218 Övriga frågor - ändra tidpunkt på nästa nämndsammanträde till tisdag den 9 december kl 16:00. Förslag kommer från ledamot som är förhindrad att vara med vid nästa nämndsammanträde den 8 december om att sammanträdet ska flyttas. ändra tidpunkt för nästa nämndsammanträde till tisdag den 9 december kl 16:00.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare gällande god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 Läs informationsbladet Information till anmälan om behov av god man eller förvaltare

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Riktlinjer för ställföreträdare

Riktlinjer för ställföreträdare 1 (6) Överförmyndarnämnden Riktlinjer för ställföreträdare Med ställföreträdare menas i detta dokument god man, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare. En ställföreträdare har alltid samma skyldigheter

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal Att driva företag i kompanjonskap kan vara positivt av många skäl. Man kan kombinera olika

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer