MYRÅSKYRKAN. Juni - September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYRÅSKYRKAN. Juni - September 2014"

Transkript

1 MYRÅSKYRKAN Jun - September 2014

2 En del av Skogslndgatan Skogslndgatan Brämhult Brämhult Telefon Telefon www. Myraskyrkan.se www. Myraskyrkan.se www. Ekumenakyrkan.se Församlngens Församlngens Bankgro Bankgro Pastor Pastor Tommy TommyHolmberg Holmberg Bäckvägen Bäckvägen OLSFORS OLSFORS Ungdomsledare Ungdomsledare Eln ElnJohansson Johansson Svedjegatan Svedjegatan Borås Borås Ordförande Ordförande Urban UrbanPetrén Petrén Sörmlandsgatan Sörmlandsgatan Borås Borås Vce Vceförsamlngsförsamlngsföreståndare föreståndare Stg StgArvdsson Arvdsson Skogslndgatan Skogslndgatan38 38BB Brämhult Brämhult Kassör Kassör Roland RolandJohansson Johansson Spolargatan Spolargatan Brämhult Brämhult Tllsammans kan v forma vårt församlngsblad. Därför tar jag gärna mot bdrag olka former. Text bld skckar du tll Ssta manusdag för nästa blad är fredagen 19 september. Församlngsblad Församlngsblad Årgång Årgång38 38 Sommarfunderng Vlken trädgårdsmästare Du är Herre vem kan som Du blanda färg sommarängen ml efter ml efter ml möter du reströtta ögon med drvor av klöver måra klometer efter klometer famnar Du grå asfalt med skyar av älggräs fbbla vem mer än Du kan ha råd att skyla kalhyggets fulhet med rödlla heltäcknngsmatta eller svepa sårga slänter slöjor av skr kamomll jag undrar bland vad Du tänker när Du ser Dna barn hur de sår vattnar rensar radräta blomsterrabatter medan Du år efter år efter år låter maskrosen lysa sn seger omsorgsfullt ansade gräsmattor Text av Eva Magnusson ur boken om jag såg Dg komma utgven på Lbrs förlag 2002

3 Allt har sn td... Alltng har sn td, varje företag under hmlen har sn stund. Så står det tredje kaptlets nlednng av Predkaren. Det är en tanke som både sporrar tröstar nför en ny sommar. Personlgen känner jag en stor förväntan nför det som komma skall. Det är mycket som skall ske under sommaren. Vla från vardagen, nya upplevelser både andlgt mötet med männskor. Många församlngen kommer att delta gudstjänster andra sammanhang än det vanlga. Jag tror hoppas att det kommer att berka sommaren. Jag hoppas också att n kommer att dela med er av dessa erfarenheter när hösten kommer. Många av våra barn kommer att ha sommarlov från söndagsskola, spårarscout upptäckar- äventyrsscouter. Det gör det lte tomt kyrkan framöver. Jag saknar alltd barnen när de är borta. Istället kommer v som vanlgt dela gudstjänstlvet med våra vänner Bodakyrkan tllsammans berkar v bägge församlngarna genom det. Jag hoppas att v alla skall ta vara på sommaren det goda som följer med. Alltng har sn td varje företag under hmlen har sn stund. Nu har t för rekreaton spännande möten kommt. Låt oss njuta av oavsett om v stannar hemma eller reser bort. Låt oss också dela de nya erfarenheter v får med varandra. Så önskar jag er allhop en god skön sommar!!!! Tommy Holmberg Gemensam bönekalender På församlngslägret kom förslaget tll daglga gemensamma böneämnen. V hoppas på att också du vll vara med blda bönerng under veckans olka dagar enlgt nedanstående förslag. V vet ju att bön verklgen kan förändra förhållan. Skss av Chrstna Elg Måndag Tsdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Barn om ungdomsarbetet Equmena Dagledgträffar & stckcafét Husförsamlngarna Barnfamljerna församlngen Tonårngarna samt konfrmanderna Församlngens lednng, arbete utvecklng Församlngens medlemmar vänner

4 Välkommen tll Boråsmötet 20 september Immanuelskyrkan Årets mssonshelg vll vsa hur msson är gränsöverskrdande. När nternatonella mssonen flyttar hem tll Sverge är temat för Otto Ernvk mssonär Thaland, när han föreläser om karenernas erfarenheter. Krster Gunnarsson ungdomar med erfarenhet från bl.a. APG 29 vsar på möjlgheter tll msson tllsammans med våra samverkanskyrkor en föreläsnng om Gemensam msson. Lördag kl Gränslös msson Föreläsnngar, semenarer, workshops, utställnngar. Barnaktvteter Kl Offentlgt mssonsmöte Under eftermddagen kommer deltagarna att möta Bertl Svensson nternatonell koordnator Equmenakyrkan Johan Lndgren med samma uppdrag equmena. Msson 2020 Vart är det nternatonella arbetet på väg vår kyrka? Informaton, tllfälle för frågor samtal grupper med halva deltagarantalet per gång. Mötet arrangeras år samverkan med Bodakyrkan, Myråskyrkan, Equmenakyrkan, equmena, Blda Södra Vätterbygs Folkhögskola. Det blr också barnaktvteter (anmälan). Deltagarna får även välja en av nedanstående workshops. Workshop lördag eftermddag (Parallella semnarer med nlednng td för erfarenhetsutbyte). 1. Tre sjukhus - tre förutsättnngar: Utfrån sna erfarenheter berättar läkarna Agneta Lllqvst Bennstam, Ulf Hållmarker Håkan Llja om tre kongolesska sjukhus. De presenterar de utmanngar som de kongolesska systerkyrkornas sjukvård står nför. Vad kan v göra? Du är särsklt välkommen som vll göra en konkret nsats.samtalsledare: Lars-Olov Karlsson 2. Mssonär mångkulturellt Sverge. Mara Björn Isacsson, Borås berättar om att leva var-dags-msson Aaron Thompson Göteborg om att som mssonär Sverge bygga en församlng 3. Möte med männskor av annan tro. Hur delar v vår tro det personlga mötet? Bertl Åhman mssonär med erfarenheter från de båda kongorepublkerna samt från Japan. Rmon Murad från Syren, pastor arabsktalande delen Immanuelskyrkan Borås.

5 4. Entreprenörskap Ryssland. Busness Coachng är ett försök att utveckla ett krstet småföretagarnätverk för rehablterade mssbrukare med svenska företagare som mentorer. Göran Holmberg mssonär evangelst. 5. Mssonsvson för de turksktalande länderna. Batyr Nursen, turkmensk evangelst, som arbetar från Norge Istanbul. 6. Att gå bredvd. Ekumenska följeslagarprogrammets syfte är att dämpa våld främja respekten för folkrätten Israel Palestna. Ann-Sofe Lasell, kyrkostyrelsens ordförande Gunlla Ikponmwosa, koordnator för Mellanöstern Nordafrka. 7. Volontär mogen ålder. Gull-Brtt Byhln berättar om en socal andlg resa som volontär Quto, Ecuador. Pastor Washgnton Armas drectora Patrca Lugo var paret som tog emot henne. De besöker Sverge delar tankar om volontärers betydelse Förbundskyrkans arbete. 8. Destnaton värl va equmena. Josefn Hjärpe Lämås, ordförande equmenas nternatonella stag. På lördagskvällen kl är det offentlg gudstjänst med predkan av Batyr Nursen. Mssonskollekt tll vårt gemensamma nternatonella arbete Equmenakyrkan. Det blr lovsång, bön möjlghet tll personlg förbön. I söndagens gudstjänst Myråskyrkan predkar Bertl Svensson, koordnator för Equmenakyrkans nternatonella relatoner. Hela programmet fnns på Immanuelskyrkans hemsda foldrar. Vll du vara med hela dagen från kl ska du anmäla dg tll epost: eller tel senast 11 september. Avgft för lördagen 250:- eller 125:- för studerande nkluderar måltder hela dagen utom efter det offentlga kvällsmötet. Barn grats. Insättes på Immanuelskyrkans bankgro Ange deltagarnamn/en Boråsmötet Frd vare med dg! Ända sedan mn uppståndelse har dessa vart mna ord tll dem som längtar efter mg. När du sätter dg ner stllhet, låt då mn frd komma över dg omsluta dg mn kärleksfulla närvaro. Jag dog som en brottslng för att du skulle kunna få na frd. Ta emot mn frd som är överflödande, med tacksamhet. Det är en dyrbar skatt, som strålar skönhet som står emot allt. Ta emot mn frd med stolthet. Den kommer att bevara dtt hjärta dtt snne hålla dg nära mg. Joh 20:19, Joh 14:27 Text av Sarah Young Ur boken Jesus kallar på dg Utgven på Semnos förlag

6 Pensonerng avslut eller början tll något nytt? Om att åka ut som volontär mogen ålder. Vad har du för planer nu när du snart går penson? En fråga som ställdes tll mg förra året. Då kunde jag berätta att jag to års td funderat på att åka tll ett annat land jobba som volontär. Tll att börja med undersökte jag va nternet olka volontärorgansatoner. Jag började också att läsa spanska på kvällstd. Men eftersom jag är krsten sedan 20- årsåldern, kände jag att jag vlle förena mn krstna tro mtt socala engagemang. Jag har tdgare jobbat nom socalt arbete, företrädesvs nom socaltjänsten, under 26 år mtt ntresse för barn ungdomar, som har det svårt har alltd vart mn största hjärtefråga. Sagt gjort, jag kontaktade Equmenakyrkan fck hjälp av dem att arrangera mn resa. I början av mars år kom jag hem efter sex månader Quto, Ecuadors huvudstad. Jag känner att jag dag nte är samma person, som åkte tll Ecuador. Det har hänt så mycket, som har påverkat mg jag känner mg så välsgnad tacksam tll Gud att jag har fått vara med om detta. Jag har jobbat med barn ungdomar tre kyrkor, San Juan, Carapungo Comté del Pueblo. Kyrkorna drver projektet Compasson. Barn får komma tll kyrkan efter skolan blr serverade lunch. Därefter erbjuds de läxhjälp aktvteter. Compasón fnns fler länder Sydamerka Asen. Tanken är att hjälpa barn som kommer från fattga mljöer. Utgångspunkten är medkänsla som drev Jesus för dessa mna mnsta. De två kyrkorna var ganska olka, ena var verksamheten med barnen välorganserad det fanns tllräcklgt med personer, som jobbade med barnen. I andra kyrkan var det en person som skulle ta hand om barnen åldrarna 4-12 år.det var svårt att aktvera de barn som nte hade hemuppgfter på grund av att det saknades materal kyrkan tll skapande aktvteter kvnnan som jobbade med barnen behövde hjälpa de barn, som hade läxor. Här kände jag att jag kunde vara tll störst hjälp. Det var en varm församlng. Jag tror aldrg jag har fått så många kramar eller uttalade välsgnelser över mg någonstans tdgare. Under efter gudstjänsterna, som varade 2,5-3 tmmar kände jag så påtaglgt Guds närvaro. Församlngen ägnade mycket td tll bön förbön. Mn upplevelse var att de som bad verklgen också trodde att det skulle ske ett ngrpande från Gud. Man tackade också Gud för bönhörelse. Detta gör v hemma mn kyrka också men skllnad, som jag upplevde, var att männskorna här var så mycket mer övertygade sna hjärtan att Gud hör bön. En lten händelse, nte alls märkvärdg, men som ändå påverkat mg mycket var när jag kom tll kyrkan en torsdag början av mn Ecuadorvstelse träffade kvnnorna köket. V hälsade som vanlgt med en kndpuss de frågade como estas hur är det? Jag svarade att jag har haft huvudvärk tre dagar det började bl jobbgt. (Jag hade ofta huvudvärk de första veckorna eftersom jag kände av höga höj på möh). Då tycker jag att v ber tll Gud, sa kvnnorna de avbröt sn matlagnng la händerna på mg bad. Jag vet att man kan be Gud om vad som helst men jag tänkte då, att något så trvalt som huvudvärk vlle jag nte besvära Gud med. Jag tror nte att jag hade så stor tro på att huvudvärken skulle försvnna men kvnnorna hade en stor tro. Den ena kvnnan berättade att Gud hade ngrpt hennes lv tdgare befrat henne från svåra ryggbesvär. Mn huvudvärk försvann!

7 Innan jag åkte tll Ecuador tänkte jag att det är vktgt att försöka ta se dt man kom. Jag blev postvt överraskad att jag var mycket mer anpassnngsbar än jag trodde. Med Guds hjälp så fungerade det över förväntan. Jag lärde mg mycket under mtt halvår Ecuador. Det har nte bara vart en resa tll ett annat land, utan också en resa mtt nre. Jag bestämde mg tdgt under mn vstelse att jag bara skulle läsa mn bbel nte några andra böcker. Det blev en fantastsk upplevelse för mg. Det har vart underbart att kunna avsätta mycket td varje dag tll bbelläsnng bön. Ibland kunde jag vakna på nätterna känna att jag var så fylld av tacksamhet tll Gud över vad jag fck uppleva, tacksamhet över de männskor jag fått möta tll att ha lärt känna Jesus bättre. Det kändes nästan som jag svävade sängen. Jag känner att jag har utvecklats andlgt hoppas ber nu tll Gud att han ska kunna använda mg även framgent, då jag har mycket energ kvar längtan att få fortsätta att tjäna Gud. Gull-Brtt Byhln En helt vanlg fredag Det är fredag jag är Managua, Ncaragua. Det är mycket varmt alla väntar på regnet som skall komma om en månad. Klockan no på morgonen kommer jag tll Centrala Moravakyrkan Managua. Inne från kyrksalen hör jag lovsång. Sedan några år tllbaka samlas kvnnor tll bön fasta varje fredag mellan klockan 8 12 kyrkan. Sångerna blandas med stunder av bön. Bön där vädjan om förvandlngar det ncaraguanska samhället, om trygghet, om mat på bordet om en framtd för barn barnbarn hörs. Jag är sänd av Gud Mna händer är redo För att tllsammans med Gud skapa en ömsesdg värld Änglarna är nte sända För att förvandla en värld Full av smärta tll en värld full av fred Det är mtt ansvar att se tll att det blr så Hjälp mg Gud att göra dn vlja, är en av sångerna som sjöngs. Du måste lyfta upp Jesus Sparka ut Onde Läsa dn bbel Och be Om du vll känna Guds härlghet, Läsa dn bbel Och be Att få vara med en stund bön sång, känna värmen ntensteten engagemanget när kvnnorna sjöng bad, det gav mg styrka, mod hopp en helt vanlg fredag. Ulrka Morazán Samordnare Latnamerka

8 Gudstjänster samlngar Jun Söndagen 1 Hjälparen kommer, Joh 16: Nattvardsgudstjänst Tommy Holmberg Jul (forts) Söndagen 27 Efterföljelse, Luk 9: Gudstjänst Bodakyrkan Söndagen 8 (Pngstdagen) Den helga An, Joh 7:37-39 (alt Ef 2:17-22) Hans Dahlgren Sång: Brgt Hultgren Tsdagen Dagledgas sommarutflykt tll Magnola Café & Trädgård, Söndagen 15 Gud Fader, Son Ande, Joh 11: Gudstjänst Bodakyrkan Söndagen 22 Den Högstes profet, Luk 1: Tommy Holmberg Sång: Ann-Brtt Göransson Söndagen 29 Kallelsen tll Guds rke, Mark 2: Gudstjänst Bodakyrkan Jul Söndagen 6 Förlorad återfunnen, Luk 15: Nattvardsgudstjänst Tommy Holmberg Sång: Brgtta Felle Söndagen 13 Att nte döma, Luk 6: Gudstjänst Bodakyrkan August Söndagen 3 Jesus förhärlgad, Luk 9: Nattvardsgudstjänst Tommy Holmberg Sång: Johanna Tellbe Söndagen 10 Andlg klarsyn, Matt 7: Gudstjänst Bodakyrkan Söndagen 17 Goda förvaltare, Luk 16: Tommy Holmberg Sång: Brgtta Felle Torsdagen V hjälps åt att storstäda kyrksalen Obs! Ändrat datum från värdgruppslstan Söndagen 24 Nås gåvor, Luk 9: Ekumensk nattvardsgudstjänst tllsammans med Svenska kyrkan Myråskyrkan Jan-Åke Karlsson Sång: Kören Fredagen 29 Söndagen 31 Tllsammansläger på Bobergsgår Lördag; besök av Elsabet Sandlund Söndagen 20 Sänd mg, Mark 3: Tommy Holmberg Sång: Brgt Hultgren September Söndagen Tore Pevny Sång: Ellnor & Mattas Andreasson

9 September Lördagen Brämhultspromena Gudstjänster samlngar Tsdagen Dagledgträff, avresa tll Ulrcehamns Mssonskyrka Söndagen 14 Frheten Krstus, Mark 2: Pastor Washgnton Armas från Ecuador Sång: Catarna Hernström- Benjamnsson Söndagen 21 Medmännskan, Matt 7: Mssonsmöte Bertl Svensson (se kort presentaton sd 5 Boråsmötet) Sång: Kören Söndagen 28 Enheten Krstus, Joh 17: Tommy Holmberg Sång: Eva-Brtt Andreasson Oktober Söndagen 5 Änglarna, Joh 1:47-51 (alt Upp 5:11-14) Nattvardsgudstjänst Tommy Holmberg Musk: August Petrén Årets sommargudstjänster tllsammans med Bodakyrkan Den blomstertd nu kommer med lust fägrng stor: du nalkas ljuva sommar då gräs gröda gror... I årets vackraste td startar v våra gemensamma sommargudstjänster med gudstjänst Myråskyrkan söndagen 8 jun. V avslutar Bodakyrkan söndagen 10 august. Väl mött de båda kyrkorna sommar! Dagledgas Dagledgas sommarutflykt sommarutflykt Tsdagen Tsdagen jun jun kl kl åker åker v v tll tll Nossebrotrakten Nossebrotrakten för för att att besöka besöka Magnola Magnola Restaurang Restaurang Cafe Cafe Butk Butk Trädgård. Trädgård. Där Där fnns fnns bl bl a a m² m² trädgård, trädgård, som som v v kan kan flanera flanera runt runt kanske kanske htta htta nya nya déer déer att att ta ta med med hem hem tll tll ev ev egna egna trädgår. trädgår. Jans Jans hobbyträdgård hobbyträdgård lär lär rymma rymma en en mängd mängd perenner perenner sommarblommor. sommarblommor. Inträde, Inträde, förmddagskaffe förmddagskaffe lunchbuffé lunchbuffé med med dessert dessert kostar kostar kr kr Anmälan Anmälan gör gör du du tll; tll; Iréne, Iréne, tel tel senast senast maj maj eller eller Gunvor, Gunvor, tel tel (går (går även även bra bra jun jun månad) månad) Välkommen Välkommen att att anmäla anmäla dg! dg!

10 Tllsammansläger Tllsammansläger på på Bobergsgår Bobergsgår august august Efter förra årets gvande, trvsamma rolga församlngsläger får du ett nytt tllfälle att vara med. I år samlas v redan på fredagskvällen kvällsmat serverar v runt kl Kan du komma först på lördagen går det också bra. På lördag förmddag ägnar v td bl a tll pastorsfrågan. Elsabeth Sandlund kommer vd lunchtd kommer att ansvara för eftermddagen. Barnen ungdomarna kommer självfallet att ha aktvteter dom också. På kvällen samlas v tll ett gemensamt lägerbål, ung såväl som gammal. Kostna är: 600 kr per vuxen, 300 kr per barn med ett maxbelopp på kr. Anmälan gör du tll Gun-Brtt Gustavsson, va telfonsamtal, sms tll eller va mejl tll Betalar gör du tll bankgro , märk nbetalnngen med Församlngsläger samt dtt namn. Elsabeth Sandlund, journalst, föreläsare, opnonsredaktör på tdnngen Dagen men också författare kommer tll församlngslägret på lördagen. Hon är även känd bl a för sna böcker Ulles mamma Drabbad av det oväntade En söndag jul 1999 konfrmeras hennes utvecklngsstörda dotter Ulrka ett ltet kapell på Gålö. Elsabeth som är uppväxt en EFS-mljö Petebyg tog efter sn egen konfrmaton avstånd från det relgösa betraktade frågan om Guds exstens ngrpande våra lv som en cke-fråga, helt enkelt en ontressant frågeställnng. Men när Ulrka mottagt sn första nattvard samband med konfrmatonen, tttar hon sg orolgt om efter sna föräldrarna sn storasyster. Kommer nte dom fram tll altaret? Elsabeth som känner sn dotters blckar bestämmer sg för att någon famljen måste gå fram för Ulrkas skull åtmnstone. Elsabeth går där vd altaret det llla träkapellet drabbas Elsabeth av Gud. Mssa nte detta tllfälle att bl a lyssna tll Elsabets spännande nsprerande berättelse om sn väg tll tro. Brämhultspromena I år kommer v att arrangera Brämhultspromena lördagen 13 september. Starttd är mellan Det kommer att vara samma bana som tdgare år med start mål vd ICA Cty Brämhult med lnbana chokladbollskatapult som ett par av våra kontroller. För att genomföra na promenad krävs det funktonärer v scout behöver hjälp av flera för att få hop bemannng på våra kontroller. Du behöver ngen scouterfarenhet för att vara med på en kontroll ju fler funktonärer v är desto lättare blr det för var en. Har du frågor eller vll vara med som funktonär så rng Per Jobrant eller någon annan av oss scoutledare. Per Jobrant

11 Pastor PastorWashgnton Washgntonärärpastor pastor Ros Rosdedeagau agauvva vva(floder (Floderavavlevande levandevatten) vatten) som somtllhör tllhörförbundskyrkan förbundskyrkan Ecuador Ecuador(Iglesa (Iglesadel delpacto PactoEvangelco Evangelcodel delecuador). Ecuador). Ros de agua vva lgger Comté del Pueblo, en av de befolknngstäta norra Ros de agua vva lgger Comté del Pueblo, en av de befolknngstäta norra stadsdelarna stadsdelarnaavavquto. Quto.Hans Hansfru frupatrca Patrcaärärdrectora drectora(föreståndare) (föreståndare) samma samma församlng. församlng. Ros Rosdedeagua aguavva vvaärärenenaktv aktv levande levandeförsamlng församlngmed medmycket mycketbarnbarn- ungdomsverksamhet. Det är många hängvna medlemmar som verkar församlngen. ungdomsverksamhet. Det är många hängvna medlemmar som verkar församlngen. Denna Dennakyrka kyrkablev blevmn mnandlga andlgahemvst hemvstunder undermtt mtthalvår halvår Ecuador. Ecuador.Trots Trotsolka olkakultur kultur språk var det nte svårt att smälta n na varma församlng, där pastorn språk var det nte svårt att smälta n na varma församlng, där pastorn hans hansfamlj famljanger angergrundtonen. grundtonen.pastor PastorWashgnton Washgnton hans hansfru frupatrca Patrcaärärnbjudna nbjudna att delta Mssonsdagen Immanuelskyrkan 20 september. Dessutom predkar att delta Mssonsdagen Immanuelskyrkan 20 september. Dessutom predkar han Gull-Brtt Byhln han Myråskyrkan Myråskyrkansöndagen söndagen 14 14september. september. Gull-Brtt Byhln Dagledgas Dagledgashöstuppstart höstuppstarttsdagen tsdagen 23 23september september VVstartar startarhöstens höstensdagledgträffar dagledgträffarmed medatt attdeltaga deltaga Ulkrcehamns Ulkrcehamns Mssonskyrkas Mssonskyrkas dagledgträff. dagledgträff.underhållnng Underhållnngutlovas. utlovas.avresa Avresafrån från Myråskyrkan Myråskyrkanklkl Hönökonferensen 5 13 jul

12 Roland Johansson, kassör Utfrån önskemålet att på något sätt presentera styrelsen bad jag var en att beskrva sg själv. En nte helt lätt uppgft. Hur skulle du själv vlja bl presenterad ett fåtal ord? Fundera också över en sång, en dkt eller musk som betyder mycket för just dg. Även frågan fck styrelsen. Jan Bennet Styrelsen Inte lätt att skrva något om sg själv, säger Roland, men han tycker att han är engagerad, plkttrogen hjälpsam. Psalm 23 är något som han då då kommer tllbaka tll. En psalm av Davd: Herren är mn Herde, ngentng skall fattas mg. Han för mg vall på gröna ängar, han låter mg vla vd lugna vatten. Han ger mg ny kraft leder mg på rätta vägar, stt namn tll ära. nte ens mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mg, dn käpp stav gör mg trygg. Du dukar ett bord för mg mna fenders åsyn, du smörjer mtt huvud med olja fyller mn bägare tll bräd. Dn godhet nåd skall följa mg varje dag mtt lv, Herrens hus skall vara mtt hem så länge jag lever. Marja Andersson Annakarn Östlng Marja har, som de flesta andra, svårt att välja hur hon skall beskrva sg själv, men fastnar tll slut för att hon gått från att vara klassens värstng, tll en längtan att vara Guds kärleks kanal genom Guds nåd. Att hon valt just Jan Johansens sång tycker hon nte behöver någon förklarng; texten talar för sg själv. Annakarn ser sg själv som en glad öppen trebarnsmamma som ser lvet som en stor utmanng. Tack, tack Jesus är en låt som har talat mycket tll henne. När hon har tackat Gud alla lvets stuatoner har hennes bekymmer nte vart så stora som hon först trott Jesus har blvt större hennes lv. Lyssna gärna på You Tube genom att gå n på nternet sök på Tack, tack Jesus. När dn väg är lång, du är trött men du måste ändå gå Och när skuggorna börjar växa få lv när natten skrämmer så är jag bredvd dg jag följer varje steg du tar Hos dg stannar jag kvar När du står en dag vd ett vägskäl dtt lv som ett vlset ltet barn är jag bredvd dg följer varje steg du tar hos dg stannar jag kvar

13 Urban Petrén, ordförande Lena Bennet, sekreterare Urban beskrver sg själv som ganska lugn eftertänksam försöker se mål ur ett långsktgt perspektv. Han väljer ett muskstycke av ryske kompostören Musorgskj, Tavlor på en utställnng. Han tycker att musken är väldgt målande förmedlar just känslan av de olka motven, målande av Musorgskjs vän Hartmann. Mattas Andreasson Lena säger att lovsången vsade henne vägen tll församlngen; för henne är församlng lka med gemenskap. Många av de lovsånger hon fångats av har texter som är drekt hämtade ur Bbeln. En del httade hon drekt andra bbelställen har hon httat allt eftersom. Han vsade mg en ström, han vsade mg en ström. Levande vatten, klart som krstall, klart som krstall. Det gck ut från Guds Lammets tron. Det gck ut från Guds Lammets tron. Levande vatten klart som krstall, klart som krstall. (Lovsång efter Upp 22:1) Maranne Samuelsson Mattas hoppas kunna vara en stöttande hand där hjälp behövs. Han tror att alla någon gång behöver en stöttande hand. Det gäller både att v erbjuder stöttnng att v är vllga att ta emot hjälp, ensam är nte stark. Tllsammans kan v hjälpas åt att göra vardagen enklare rolgare. Det handlar om kärlek som övervnner värl, menar Mattas Vad bara syskonskap kan ge Vad bara tro kan helt förklara Dessa rader tycker han beskrver vår krstna församlng. Texten beskrver att kärlekens väg är v skall följa för att nte hatet ska växa värl. Han tycker att v krstna ska gå före vsa oss enade på vad v tror på nte ta upp de saker som skljer oss åt. Detta gör v återgen genom att vsa kärlek tll varandra. Maranne säger att psalm 252 betyder väldgt mycket för henne väl beskrver hennes tankar. Hela vägen går han med mg, vad kan jag väl önska mer? Kan jag tvvla på hans godhet när jag här hans lednng ser? Hmmelsk frd, gudomlg trygghet ut honom har mn själ, ty jag vet, vad än mg möter gör dock Jesus alltng väl

14 Sommaren står för dörren... Sommaren står för dörren en td på året som ofta bjuder på ett avbrott från vardagen, kanske är du en av alla de männskor som lägger ner så mycket td på att få växter att grönska all prakt. Att få något att slå ut blom, växa bl något att vsa upp kräver omsorg td engagemang. Inte bara växterna trädgår kräver sn trädgårdsmästare för att växa, även vår församlng kräver omsorg av många trädgårdsmästare. För att forma utveckla en församlng krävs många krafter, det är nte någon enstaka person som får vår församlng att växa. Det är nte en eller några få som kan bygga mångfald som krävs för att möta männskor olka stuatoner, vår styrka lgger att v är många som med våra olkheter bdrar tll en helhet. V står nför ett antal utmanngar möjlgheter framöver, kanske vktgaste frågan på lte längre skt är arbetet med att fnna en ny pastor tll vår församlng. Arbetet med detta är vktgt kräver att många är med ger uttryck för sna åskter tankar, låt t från nu en bt n höst vara en perod då v verklgen tar tllfälle att tala om detta. Församlngslägret efter sommaren är ett tllfälle som kan passa bra. En annan kanske bland lte bortglömd grupp som har ett vktgt arbete är valberednngen, na grupp går nu n en vktg perod med att htta personer som på olka sätt vll ställa upp för församlngens arbete. Ta tllfället akt att tänka över om det fnns något som just du gärna kan bdra med, det fnns många uppgfter att dela, tala gärna med valberednngen så att de får tps déer nför det arbete de står nför. I vardagen är det lätt att alla praktska frågor tar över, styrelsearbetet är det lätt att fastna de praktska frågorna. Men kärnan för oss som församlng är att växa sprda Guds budskap, men hur ska v jobba vdare med vårt andlga lv som ensklda församlng? Om v tappar glö tron så är det nte mycket som skljer oss från vlken förenng som helst. Jag tror att med en levande tro så kommer också vljan kraften att verka, såväl praktskt som andlgt för vår fortsatta utvecklng. Uppgfterna är många, lksom möjlgheterna utmanngarna. V behöver många trädgårdsmästare som vårdar vår trädgård får att blomma all sköns prakt. Med önsknngar om en skön sommar! Urban Petrén Inte bara växterna trädgår kräver sn trädgårdsmästare för att växa, även vår församlng kräver omsorg av många trädgårdsmästare.

15 Konfrmatonsavslutnng Söndagen 18 maj hade v konfrmatonshögtd Sjömarkenkyrkan. En värdg avslutnng på en händelserk läsnng. Det känns alltd lte vemodgt att ta farväl av konfrmanderna. Ofta tänker v att det är nu det borde börja. Efter vårt läger på Råddehult kom v varann nära på ett sätt som nte funnts tdgare men det är så det är varje gång. Av fjorton konfrmander var det två stycken från Myrås, Lna Petersson Lael Jacob. Jag tror att alla fått ut mycket av läsnngen. När jag Bosse Chrstoffersson summerade året som gått kunde v konstatera att fem ungdomar beslutat sg för fortsätta sn andlga resa församlngarna. Ett gott resultat tycker v. Tommy Holmberg Equmenas sommaravslutnng på Hyberg

16 vll vara en öppen dörr tll menngsfull frtd gemenskap erbjuder därför verksamhet av olka slag för olka åldrar. Söndagskola Från 4 år uppåt Söndagar Kontaktperson: Eln Johansson Spårarscout Årskurs 1 3 Måndagar Kontaktperson: Ellnor Andreasson Upptäckar- äventyrsscout Från årskurs 4 Måndagar Kontaktperson: Nklas Svedberg Tonår Årskurs 6 uppåt Fredagar Kontaktpersoner: Eln Johansson Tommy Holmberg Ordförande Mattas Andreasson Equmenas medlemsavgft är 200 kr/år Equmenas plusgro På httar du bl a gruppernas termnsprogram Konfrmatonsundervsnng Konfrmatonsläsnng läger tllsammans med Sjömarkens mssonskyrka För mer nformaton kontakta Tommy Holmberg Vad är Equmena? Hur skulle du beskrva dna syskon? Du skulle förstås kunna berätta hur många de är var de bor. Du skulle kanske också berätta om saker n gör tllsammans. Kanske skulle du berätta om saker som n nte är överens om. Så är det med Equmena också. Equmena är samlngsnamnet på allt det lokala barn- ungdomsarbete nom Equmenakyrkan (tdgare Metodstkyrkan Sverge, Svenska Baptstsamfundet Svenska Mssonskyrkan). Det nnebär rent konkret runt 450 förenngar över medlemmar över hela Sverge. Equmena fnns för att v tllsammans kan göra något som nte varje lokal förenng eller enskld medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmena förutom allt arbete Sverge har kontakt utbyten med krstna runt om värl, att v ordnar större mötesplatser runt om landet att v samlas en gång varje år för att gemensamt fatta beslut om vad v vll göra kommande år. Genom Equmena byter v också erfarenheter som gör att scouter körer, tonårssamlngar drottsgrupper, söndagsskola stutarbete får fortsätta att utvecklas år från år. Men även om v är glada över varandra är v nte överens om allt. V är trots allt syskon. Grun för det v gör är vår pappa, tron på Gud. Men att vara krsten är nget krav för att vara med. Och v som kallar oss krstna, v uttrycker tron väldgt olka. Och det är som det ska. Genom våra olkheter tror v att v bättre speglar Gud som alltd är större, närmare, än någon av oss kan förstå.

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016

Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Smedjans förskola 7 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-07 09:58: Vlken härlg och kreatv rapport n har skckat n tll oss - trevlg läsnng! Vad kul

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Talavidskolan 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Talavdskolan 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-21 13:32: V kunde nte läsa om era mål 4 och 5 någonstans. 2013-08-15 11:21: Tack för era kompletterngar.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 13 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-07 14:13: N har en bra rapport och det är nte långt från ett godkännande. V skulle vlja

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-03-30 08:43: Vlket härlgt vattentema n ska arbeta med tllsammans med barnen och strålande att n utgått från barnens ntresse

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016

Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans förskola 12 aug 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-08-12 11:30: N har verklgen kommt långt ert Grön Flagg-arbete där hållbarhetstanken verkar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saxnäs skola Handlngsplan Grön Flagg Saxnäs skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-05 09:27: Jättefnt att n jobbat utfrån elevernas önskemål när n satt hop er handlngsplan för att måna om deras nflytande. N

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015

Grön Flagg-rapport Fridhems förskola 24 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Frdhems förskola 24 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-24 10:39: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ugglan förskola 15 aug 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-08-15 13:57: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Segelkobben 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 11:23: Det verkar som om mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt långt!

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Morkullan 4 mar 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-04 10:52: Gratts tll er första godkända rapport och en toppenbra sådan! N har bra och

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården

Nationell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Framtdens Karrär Soconom Kraftsamlng för att möta utmanngar nom socaltjänsten Natonell samordnare stärker barn- och ungdomsvården Specalsttjänster och legtmatonskrav nyckelfrågor för SSR En undersöknng

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Vindelälvsskolan 27 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vndelälvsskolan 27 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-27 15:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Salvägens förskola Handlngsplan Grön Flagg Salvägens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-02 11:11: N har valt fna och ntressanta utvecklngsområden med många olka typer av aktvteter som kan skapa nyfkenhet och

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:53: N har valt spännande och vktga utvecklngsområden att arbeta med. Att expermentera och undersöka vatten är

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stadionparkens förskola Handlngsplan Grön Flagg Stadonparkens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-03-10 13:06: Hej! N har många spännande och vktga utvecklngsområden. Er handlngsplan känns genomarbetad med aktvteter

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Stensjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Stensjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-30 13:40: Vlken fn och spännande blå tråd n har era utvecklngsområden. N kan säkert få både barn och pedagoger ntresserade

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hällberga förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 10:55: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört många

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan.

Eventuella kommentarer eller övrigt att tillägga: Vi har träffats 3-4ggr/ termin. Svara ja eller nej genom att klicka och välja i listan nedan. I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Linden 8 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Lnden 8 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-08 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013

Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tornastugan 28 mar 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-28 09:33: Det är klart att n blr godkända med en sådan fn rapport! Det är nsprerande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Knallen 19 feb 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-02-19 09:29: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015

Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fågelsångs förskola 23 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-23 21:27: "Möten med solen, möten med vnd, möten med vatten!" Er rapport är näst ntll

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hålsjöns förskola Handlngsplan Grön Flagg Hålsjöns förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-10-11 14:39: Bra att n formulerat era utvecklngsområden vad, varför och hur. Det gör det så lättförståelgt för oss att läsa

Läs mer

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd

Hållbar skolutveckling Skolplan för Eskilstuna kommun 2008-2011. Förslag till barn- och utbildningsnämnden/torshälla stads nämnd Hållbar skolutvecklng Skolplan Esklstuna kommun 2008 2011 Förslag tll utbldnngsnämnd/torshälla stads nämnd 1 2 INLEDNING Skolplan av kommuns styrdokumt. Att kommunerna ha skolplan fastställs skollag. Skolplan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Bullerbyns förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:11: N har jättefna konkreta utvecklngsområden och bra aktvteter tll dessa. Blderna

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan tll Komvux KOMVUX 2017-2018 KOMVUX Kontaktuppgfter tll Lärare KOMVUX Studehandlednng 2017-2018 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder v många olka typer av

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Gräskobben 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 11:23: Vad rolgt att n känner att mljöarbetet genomsyrar er vardag, då har n kommt

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved.

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 i Folkets Hus Rågsved. Sda 1 av 12 Protokoll fört vd Hyresgästförenngen Sydosts Årsmöte lördagen den 20 mars 2010 kl 10.00 Folkets Hus Rågsved. Från klockan 9.00 skedde avprcknng och det bjöds på kaffe/te samt bulle. 1. Mötets

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Solbackens förskola Handlngsplan Grön Flagg Solbackens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-11-09 14:31: Välkommen tll Grön Flagg. Solbackens förskola! Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - de kommer säkert

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad

Hur ofta har Grön Flagg-rådet/elevrådet träffats? 1-2 gånger/månad I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Hamregårds förskola Handlngsplan Grön Flagg Hamregårds förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-30 15:23: Fna och spännande utvecklngsområden n valt! Så bra att n har ambtonen att ha Grön Flagg-råd veckovs med de

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola

Handlingsplan. Grön Flagg. Äsperedskolan förskola - skola Handlngsplan Grön Flagg Äsperedskolan förskola - skola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-03-22 11:22: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter elevernas förmågor -

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tällbergs skola 18 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-0-18 18:47: Vad rolgt att eleverna kom med förslaget att sopsortera! N har på ett mycket kreatvt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014

Grön Flagg-rapport Östtegs skola 4 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Östtegs skola nov 201 Kommentar från Håll Sverge Rent 201-11-0 1:9: Vlken spännande och bra rapport n har skckat n tll oss. Elevernas snölägenhet är ju hur

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-18 13:37: Bra genomtänkt handlngsplan. N har valt vktga områden med många kloka frågeställnngar er handlngsplan med bra aktvteter.

Läs mer

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23

Tunadalskyrkan söndagen i påsktiden Ps 23 1 Tunadalskyrkan 13 04 14 3 söndagen i påsktiden Ps 23 Vi använder många symboler och bilder för att beskriva det som är svårt att beskriva. Det kan handla om egenskaper, det kan handla om uttryckssätt,

Läs mer

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016

Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19: /3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Datum Dag EV Kyrkoår 1/1/2016 Fredag Luk 13:6-9 Nyårsdagen 1/2/2016 Lördag Upp 19:11-16 1/3/2016 Söndag Mark 11:15-19 Söndagen efter nyår 1/4/2016 Måndag Ps 23 1/5/2016 Tisdag Ps 40:1-6 1/6/2016 Onsdag

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer