Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364"

Transkript

1 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta är nu rättat. Direktlön för enbart operation Refnr Direktlön för enbart operationskostnad där lön från halvfabrikat inte är inräknat lagras nu i TOoch AO-registret. Värdena där påverkas av uppgifter från Hybron TID, utleverans arbetsorder samt i justerabilderna. Detta ger korrektare kalkyluppföljning då man använder flera nivåer av halvfabrikat. Inställning för omfattning kalkylblad Refnr En grundinställning har införts i Kalkyl, för att kunna ge detaljerad nedbrytning av kalkyler avseende stora strukturer. Tidigare fick det plats 250 artiklar i per nivå under en TO. Detta kan vara för lite om man har stora strukturer och använder Strukturnivå. Numera kan man själv ange hur många rader struktur som kan förekomma i en nivå under en TO. Bug i Batch - Behovsanalys - Behovsber. Refnr Det fanns en bugg i Grundinställningar - Batch - Behovsanalys - Behovsberäkna Icke Beställningspunkter som yttrar sig att om det finns en beställningspunkt mot produkten i NÅGOT förråd så kommer den inte med som en icke beställningspunkt. Detta är nu rättat. Ersättningsbeställning Refnr Kryssruta för ersättningsbeställning införd på beställningsbilden så att man numera själv styr om det skall stå ersättningsbeställning eller ej på utskriften. Visa beställning. Lev namn inlagt. Refnr I Visa->Beställningar kan man numera se inte bara leverantörsnr utan även leverantörens namn. Orderadskommentarer dotterbolag Refnr Nu överförs orderrradskommentarer från order hos dotterbolag till offertförslag hos moderbolag. Leveransdatum moder infört Refnr

2 Leveransdatum moder infört Dotterbolag:I fönstret leveransbevakning är nu leveransatum från TO i moderns order infört. Vid export av fakturor till Hogia Art sa Refnr Vid export av fakturor till Hogia Art sattes fakturor som saknade landkod till EU-Fakturor. Detta är åtgärdat. Utökat exportstöd mot Hogia Art Refnr Krysset för ränteberäkning exporteras numera. Detta styrs av kryssrutan 'ingen ränta' i ekonomifliken för kunden. Verifikationsid överförs till Hogia Art Refnr VerifikationsID överförs i texten som överförs till Hogia Arts verifikationstext. Läggs först i verifikationstextraden. Sortering på Faktura / Leverantörsfaktur Refnr Sortering är införd vid ingången till Visa Faktura och Visa Leverantörsfaktura, listan är nu sorterad på nr med högst nummer först. Förenklat godk. och kont. av fakturor Refnr Man kan nu godkänna och kontera flera fakturor samtidigt. Inställningen av detta görs via Grundinställningar->Faktura->Förenklad fakturakontering. Blandade språkinst. gav ingen fakt.utskr Refnr Om man har egen svensk fakturautskrift och standard internationell fakturautskrift så skrivs fakturor numera ut. Grå rutor på fraktsedel Refnr Kryssrutorna på Hybron standardutskrift av fraktsedel har ändrats till svartvit istället för grå. Inventering - Sök varugrupp fungerar ej Refnr Det går numera att söka på vargrupp i inventeringen. Flera blankettkoder Refnr Alla blankettkoder som börjar med sw -ger svensk utskrift ty -ger tysk utskrift avsaknad av blankettkod ger svensk utskrift

3 Övriga ger engelsk utskrift Det ger fördelen att man t.ex. kan skapa flera olika tyska eller svenska utskrifter och ändå lätt få rätt språk. Samlad AO mot produktionsstruktur Refnr I Samlad AO mot produktionsstruktur kommer nu alltid revisionen med på produkten som skall tillverkas. Tidigare kom den enbart med om Grundinställningar - Dokument - Samlad AO - "Skriv ut dokumentinfo" var i kryssat. Innehar F-skattesedel på svensk faktura Refnr På allmän begäran kommer nu texten 'Innehar F-skattesedel' ut på svenska fakturor. Ber.status med färg i produktstrukturen Refnr Färgsymbol är infört i produktstrukturen för att tydligare visa hur långt en produkt kommit i utvecklingen. Man kan ställa in en färg pr beredningsstatus i grundinställningar beredninggstatus. Transaktion för överleverans Refnr Nu skapas en PIA korrigerings transaktion om det blir en överleverans i samband med inleverans tillverkat. Inaktiva och inventering Refnr Sökningen i inventering har utökats så att inaktiva artiklar kan tas bort från urvalet. Om ett saldo finns så kommer saldot trots detta att visas. Inventering och FIFO vid utskrift Refnr Om negativ förändring av saldo och FIFOvärdering i samband med inventeringsutskrift så blev värdeförändringen positiv. Det är nu åtgärdat. Visa Lagerssaldo- Lagerrörelser. Refnr Visa Lagerssaldo- Lagerrörelser. Ytterligare information visas nu såsom TOnr och AO nr där så är tillämpligt. Sorteras i best.nr- och pos-ordning. Refnr Leveransbevkning sorteras numera i best.nr- och pos-ordning.

4 Levfaktura och bokföringsdatum Refnr Det går nu inte att spara en leverantörsfaktura utan bokföringsdatum. Saldo för ingående material utökad Refnr Funktionen under Orderregistrering för att visa saldo för ingående material är utökad med information om antal i ankomstförrådet och röda markeringar om disponibelt minus behov blir negativt. Dessutom finns utskriftsmöjlighet. Orderöversikt Refnr Grafisk visning av orderstaus är inlagt under menyn Visa. Avsikten med funktionen är att snabbt kunna ge besked till en kund hur långt en order kommit. Flera användare skapar AO samtidigt Refnr I vissa lägen kunde det bli dubblerade arbetsordernr om flera användare skapade arbetsorder samtidigt, detta är nu rättat. Projeknummer ärvs från order Refnr Man kan sätta projekt i orderhuvudet, detta ärvs nu ner till orderraderna (TO). I behovsberäkningen får köp- och tillverkningsförslag som triggas av TO:n projektnummer från i första hand TO:n och i andra hand produkten som skall tillverkas (Artrikel eller Slutprodukt). I beställningsförslag köp kan man ange projektnummer för leverantören innan beställning skapas, det är löst så att detta projektnummer hämtas från någon av raderna. När man sedan skapar en beställning så kommer beställningsförslagens projektnummer att gå in i beställningsraderna. I beställningsbilden kan man också ändra på projektnummer för raderna. I beställningsförslag tillverka kommer beställningsförslagets projektnummer att ärvas till TO:n som skapas och på så sätt går projektnumret vidare i behovsberäkningen igen. Nolla produktionsstandardpriser Refnr När köpdetalj sätts på en produkt som tidigare har producerats får man nu en fråga om man vill nolla dessa produktions standardpriserna. Detta behövs då en produkt som tidigare har producerats eller producerats och köpts nu enbart ska köpas. Om en produkt både produceras och köps kommer produktionspriset att "vinna" som giltigt standardpris. Detta är enda sättet att nolla bort produktionspriser som kommit från strukturuträkningen. Leveransdatum visas nu i orderstockslistan, per orderrad. Listan finns under Arkiv/standardrapporter/Order. Refnr

5 Ny rapport för ändrade standardpriser Refnr Under Standardrapporter, Lager finns nu ny rapport för att söka fram lagerrörelser för produkter med ändrade standardpriser under ett tidsintervall. Rapporten söker fram vilka produkter som under ett givet tidsintervall har fått ett ändrat standardpris och skriver ut de lagerrörelser som finns på denna produkt från och med ändringsdatum till och med sökintervallets slutdatum. Leverantörsavstämningslista Refnr Införd som standardrapport Utökade lagerlistor Refnr Under Standardrapporter, Lager finns nu ett flertal nya rapporter för lagervärdering. Lagervärdeslista - Detaljerad - visar per förråd varje saldo på varje produktnr, 4 listor (köp, halvfabrikat, färdigvara och slutprodukt) - Total - visar per förråd endast totala lagervärdet, för köp och halvfabrikat, för färdigvaror och slutprodukter får du delsumma per varugrupp men inga produktnummer. Sökning Du ges nu möjlighet att välja om du vill skriva ut för ett förråd eller för samtliga förråd samt välja för vilka typer utskrift ska ske (köp, halvfabrikat, färdig vara och slutprodukt). Nytt med listan i sig - Nyhet med listan är att den förutom lagervärdet enligt fifo eller genomsnitt också skriver ut lagervärdet enligt standardpris samt dess diffferens. Detta är en viktig rapport när man arbetar med ekonomiska transaktioner och ska göra månadsbokslut. Utökade PIA rapporter Refnr Under Standardrapporter, Lager finns nu fler val för PIA rapporter - Detaljerad - Summerad Den summerade är den tidigare fast utökad med mer information om tex produktnr och varugrupp. Dessutom finns fler kolumner, en för uttaget värde, en för inlevererat värde och en för totalt piavärde. Uttaget värde hämtas som tidigare från AO/TO registrena och gäller det pris som produkten vid utleverans tillfället hade.

6 Den detaljerade är ny - denna utgår istället från materiallistan och visar exakt antal per uttagen artikel och värdet beräknas enligt dagens kalkylvärde. Notera att här kan du alltså få en viss skillnad från tillfället då artikeln plockades ut om du ändrar ofta. Även här finns kolumner för uttaget värde, inlevererat värde och total värde. Det finns även ett nytt underval till rapporterna; per varugrupp - denna är tänkt främst till avstämning vid månadsbokslut då PIA konteringen går per varugrupp. Gammal planering Refnr Om man använder Hybron TID för att rapportera tider till Hybron MPS så raderas nu all planering i grafikstaplarna i produktionsplaneringen så fort som arbetsordern avslutas i Hybron TID. Detta sker alltså även om all tid inte är förbrukad. Simulera kompletterat med kontrollförråd Refnr När man simulerar en arbetsorder och brist uppstår så får man besked om antal som ev. finns i kontrollförrådet. Logg om standardpris saknas är utökad Refnr Nu är loggen för transaktioner som inte kunde skapas pga saknat standardpris utökad så att den loggar alla ekonomiska transaktioner som inte kan skapas pga detta. Det gäller de transaktioner som INTE utgår från totala giltiga standardpriset, dvs följande: - Förkalkyl till produktion - Utleverans AO, Utleverera - Utleverans AO, Delleverans - Utleverans AO, Justera - Utleverera eller Delleverera - Utleverans AO, Justera TO - Utleverera eller Delleverera - Justera inleverans tillverkat, justera ingående material - Inleverans tillverkat, antalsjustera (dvs det blev bara 9 fast det borde ha blivit 10) - Open koppling från Hybron TID - Ändra produktnr på startad produktion Fri utleverans internt Refnr Projektbenämningen visas i klartext. Export till PacSoft Refnr. Under menyvalet visa-leveranser kan man nu skapa en exportfil till PacSoft. Förutsättningarna för dess funktion är: 1) En utleverans till kund skall vara gjord.

7 2) Krysset "Lagra leveranser" skall vara satt i grundinställningarna. 3) Om funktionen "Ej exporterade" skall användas så måste en följesedel ha skrivits ut i samband med utleveransen. Ändrad text vid öf levfakt. t. XOR Contr Refnr Tidigare överfördes texten Defbokn. löpnr XXX som verifikationstext i huvudet på leverantörsfakturor till XOR Control oavsett om det gällde definitivbokning eller ankomstregistrering. Nu är det ändrat så att om man överför leverantörsfakturor som ankomstregistrerade så ersätts texten med Ankbokn. löpnr XXX. Notera att när man under Grundinställningar, Transaktioner, Inställningar väljer ankomstregistrering kommer texten inte att ersättas med detta förrän Hybron stängts av och startats igen.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Hogia Order/Lager/Inköp

Hogia Order/Lager/Inköp Hogia Order/Lager/Inköp Ett kompetent processtöd för varudistribuerande företag Den röda tråden Logistiken i ett varudistribuerande företag är fokuserad på att optimera varuflöden i hela kedjan från beställning/inköp

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer