Ändringsdokumentation för MONITOR version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14"

Transkript

1 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten och bli missvisande då man inte ska ha betalt för dessa fakturor. SSTG-8U7A7C - Startbildskomponenten Faktureringslogg gjorde ingen skillnad på inställningen "Aktuell vecka" eller 7 dagar bakåt". Komponenten visade alltid "7 dagar bakåt". SSTG-8UMGAC - Snabbsök artikel dök upp felaktigt i fält för Kategori i diverse rutiner. ÖBRN-8Y4CAV - Startsidekomponenten Reskontrainformation visade även nollfakturor vilket kan vara missvisande då man inte räknar med att betala leverantörsfakturorna eller att få betalt för utställda nollfakturor. JLIN-8Y9BBC - Om man kopierade en artikel med stafflade priser med Spara som i rutinen Uppdatering artiklar Lager, visades inte de stafflade priserna på den nya artikeln i vissa rutiner. AFOG-8ZSCER - Om fältet för delnummer tömdes i rutan Spara som... i rutinerna Registrera offert och Registrera förfrågan, kunde man inte ta sig vidare eftersom kontroll av delnummer med tillhörande meddelanderuta låste MONITOR. SOLN-8ZUGY5 - Nyhet: Nu används relativ sökväg till mappen "Extfiles" används för e-post i sälj- /inköpsstöd. AFOG-92GHZD - Nettobehovskörning via automatkörning med inställning "Visa en kontrollfråga innan MONITOR avslutas" utan tilläggsfunktionen Agenten gjorde att MONITOR stannade efter genomförd körning. AFOG-92JCQT - Bakgrundsberäkningar för Startsidan kördes även om systeminställningen "Använd startsida" var avmarkerad. AFOG-92JELY - Nyhet: Nu finns en systeminställning "Tidsintervall för bakgrundsberäkning av startsida" för att bestämma hur ofta olika beräkningar på startsidan ska göras. Tillverkning JLIN-8LRFSB - I rutinen Inleveransrapportering op.lego skedde ingen avräkning av Antal hos leverantör vid rapportering av kasserat antal. TBOL-8M69X7 - I rutin Inleveransrapportering op.lego kunde det bli flera lageringångar på artiklar om man sorterade om listan mellan olika rapporteringar utan att spara innan omsorteringen. JLÖR-92HDA7 - I rutin Uppdatering verktyg gick det ibland inte att lägga till flera leverantörskopplingar. Gäller endast system med tilläggsfunktionen Verktygshantering. Inköp SSTG-8P5HX7 - Spara som på inköpsorder tog inte hänsyn till användarens inköpsgräns så att ordern fick fel status. BKNN-8T2F26 - Detta gäller enbart för SEPA betalningar i Finland: Samsortering av fakturor vid betalning gör att det inte alltid blir referensbetalningar beroende på mottagande bank. Nu ska man ställa in i rutinen Uppdatering leverantörer på knappen "Utl.bet" om man vill att betalningar ska samsorteras eller inte. Vissa mottagande banker hanterar inte samsorterade betalningar som referensbetalningar. Beroende på vilken bank som leverantören har kan man alltså behöva ändra samsorteringen till att bli enskilda referensbetalningar i filen för att det verkligen ska bli referensbetalningar.

2 LREM-8U6K7W - Vid koppling av inköpsorder i rutinen Registrera leverantörsfakturor visades ett felmeddelande om man försökte dela en rad med decimaler på antal mer än en gång. Meddelandet sa att man skulle sätta tillbaka originalantalet och göra om delningen. Nu kan man dela raden flera gånger oavsett decimaler på antal. 2(5) ÖBRN-8XCJDX - Kvantitet på delade rader fungerade inte i rutinen Import av leverantörsfaktura. JLIN-8XU9UT - Antal visades inte vid inleverans av aviserad artikel med spårbarhet i rutinen Inleveransrapportering. BSAN-8YZCEM - Dokumentkoppling som gjordes i rutinen Rapportera mottagningskontroll visades inte i rutinen Leverantörsvärdering om kommentar saknades. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. LREM-8Z7AXS - MONITOR hängde sig vid utskrift av olika journaler. KFTM-8ZDB4V - Fel information visades i rutinen Leverantörsfakturalogg om man valde någon av listtyperna summerad/vecka, summerad/månad, summerad/kvartal eller summerad/år. KFTM-8ZKCH5 - Vi har gjort några korrigeringar i LBU filen för de som använder anpassning 168 i polska system. CSIG-8ZM9PV - Statusen i Registrera inköpsorder ändrades från "3 Bekräftad" till "2 Utskriven" i Planeringsbilden i rutinen Artikelfråga om ordern skrevs ut igen. BKNN-8ZUC9A - Vid tillägg av rader där det skett en saldopåverkan vid koppling av legoorder i rutinen Registrera leverantörsfakturor kunde kostnaden ibland uppdateras till fel tillverkningsorder. Försäljning KJAN-8S4DST - Orderrader med kopplat behov i rutinen Registrera kundorder försvann inte om man raderade raden. LREM-8TXJZZ - Uträkningen av belopp inklusive moms blev inte rätt när Ställpris användes i rutinen Direktregistrera fakturor. SSTG-8VVC8M - Om man använde Egenskapshantering med tvingande fält för Säljare i rutinen Registrera kundorder gick det inta att byta kund på kundorder till en kund som saknade säljare. JELA-8YKJVS - Byte av rad med Enter på sparad kundorder i rutinen Registrera kundorder flyttade fokus från Pris till Rabatt utan inställningen "Flytta till nästa fält med Enter". Nu flyttas fokus mellan raderna men inom kolumnen för Pris. BSAN-8Z78V5 - Fältet Färdig tid kunde inte tömmas i rutinen Registrera offert. Nu sker dessutom en kontroll på att innehållet är ett datum om man angivit data i fältet. ÖBRN-8Z7JDU - Detta fel inträffade enbart i system med anpassning 320, Lagerställe per orderrad. Om man hade Kst=Lagerställe på ett försäljningskonto och bytte lagerställe på orderraden så uppdaterades inte Kst till det nya lagerstället. Bytte man order fram och tillbaka och tittade på konteringen så kunde man även se lagerställets ID istället för Kst. KFTM-8ZTDLF - Vi har gjort en förbättring i rutinen Utskrift faktura. Om man har ett preliminärt urval uppe på skärmen och samtidigt försöker avmarkera samlingsfaktura på underlaget, så får man nu information om det inte går. AFOG-8ZTH2G - SMS-avisering från rutinen Utskrift speditionsdokument fungerade inte i kombination med Posten Expresspaket via Pacsoft/Unifaun. KFTM-8ZUCM6 - Om man hade prognosrader på en kundorder; så kom de med ut på en proformafaktura om man använde alternativet Från kundorder i rutinen Utskrift proformafakturor. MARN-8ZUKC3 - Disponibelt saldo på radtyp 6 fungerade inte då man hade textrader kopplade till artikeln i rutinen Registrera kundorder. BKNN-8ZVDC2 - Det kunde det bli fel datumurval i reskontraanalysrutinerna när de öppnades från reskontralistorna om datorn inte hade ISO-datumformat inställt.

3 AFOG-8ZYCFA - Nyhet: Vi har infört ett nytt obligatoriskt fält för upphämtningstid för Unifauns XML-format 183 för DHL Estland. MARN-8ZYCLP - I rutinen Utleveransrapportering kunde det bli fel e-postadress satt för Pallflagga då man utleveransrapporterade flera order utan att stänga rutinen. 3(5) FOHN-922A8R - Vissa kombinationer av listtyper och selekteringar i rutinen Orderförteckning Försäljning hade tappat möjligheten att spara ändringar. BKNN-922JRG - I en tidigare version föll sparafunktionen bort när man ville uppdatera viss information i rutinen Fakturaunderlag med listtyp Enbart summa grupperad på Ordernummer. BKNN-924AZX - Nu visas radtyp 1 och 2 separat i alla listtyper och grupperingar i Faktureringsloggen. FOHN-924C5T - Ett fel kunde uppstå i rutinen Leveransplan / EDI-import då en Kundkod även fanns som Kundkod EDI. KFTM-928B6W - Om man använde rutinen Återrapportering från fil / matchning vid inbetalningar så blev det alltid BG som betalsätt även om det var en PG betalning. SSÖG-928LEW - Önskad period blev fel på kundordern vid avdrag för transporttid och om funktionen "Dela rad" användes i rutinen Order / EDI-import. JLIN-92BHHX - I MONITOR version kunde man inte se artikelnumret i rutinen Orderförteckning - Försäljning, listtyp Standard. FOHN-92ELR9 - Vid telefonavisering anges inte längre "Avisering" på SIS speditionsdokument och till EDI genom Unifaun, eftersom Unifaun själva lägger till den informationen till speditören. Lager CSIG-8QWGU2 - De order som hörde till lagerstället visades inte i Sök & hämta Lagerorder i rutinen Utskrift följesedel levererat. BSAN-8RNCC6 - Nyhet: Rutinen Döp om artikel har kompletterats med en tabell för utlevererade lagerorderrader. JLIN-8XZJY5 - I rutinerna Behovsberäkning och Nettobehovskörning kunde man välja olika kombinationer av lagerställen vilket medförde att resultatet blev felaktigt, Den förändring som nu är gjord innebär att man bara kan välja ett eller alla lagerställen i dessa rutiner. Ändringen påverkar bara system med tilläggsfunktionen Lagerställe. ÖBRN-8ZLK4H - Nyhet: Har man aktiverat loggning på artikel, så loggas det nu om man under rutinen Uppdatering artiklar - Lager, fliken Allmänt markerar/avmarkerar parametern Inköp/Tillverkning mot projekt. KJAN-8ZYEWQ - I rutinerna Nettobehovskörning/Behovsberäkning i kombination med Lagerställe (tilläggsfunktion) kunde utleveransdatum på lagerorder hamna före den transaktion som skulle skapa saldo för utleveransen. Detta kunde inträffa om man i Systeminställningen Visningsformat för period valt alternativet Datum. JLIN-92AC84 - Om man ändrade kvantitet eller leveransperiod på ett inköpsorderförslag i rutinen Inköpsorderförslag, visades en varning om kopplade behov även om man inte aktiverat Systeminställningen "Kopplad behovs-, tillgångsplanering för K-artikel (Mot behov)". Verkstadsinformation JLIN-85JFXL - Man fick frånvaro för röd dag om man använde funktionen "Byt schema" i Stämplingsterminalen vid instämpling första dagen efter långhelg, t.ex. efter påsk. JLIN-8RQF3S - I rutinen Stämplingsterminal kunde man inte rapportera operation som innehöll material spärrade mot uttag t-order. JLÖR-8SSHQY - Om man aktiverat systeminställningen "Spärra rapportering om artikel saknar standardpris", fick man ett tomt meddelande vid rapportering via Stämplingsterminal om villkoren för spärren uppfylldes.

4 JLIN-8X5KEG - I Närvarotablån visas nu en ikon för närvarande på en anställd som har stämplat IN trots att det finns en frånvaroprognos registrerad för samma dag. JLIN-8ZSL8G - Periodbyte fungerade inte om man hade ändrat på klockslagen på en pågående frånvaropost. JLIN-8ZTETE - I rutin Stämplingsterminal fungerade inte Systeminställningen "Kontroll om negativt saldo genereras vid rapportering" (T-modulen) om man aktiverat att material skulle förbrukas vid start av operationen. JLIN-92EESP - I WEBB-Tidkortet blev materialen felaktigt rapporterade om man gjort materialuttag mer än en gång per operation. 4(5) Redovisning BKNN-8B9HER - Kinesiska skrivtecken exporterades inte på rätt sätt till Excel från Rapportgeneratorn. LREM-8YBCND - Om registrerade en kommentar på en Direktregistrerad kostnad/aktivitet så visades inte den om man gick in på den transaktionen igen. SHYS-8YXKHR - Det gick inte att minusrapportera tid i rutinen Rapportera aktivitet projekt. KFTM-8Z5CB7 - Rutinen Frisläpp automatkonteringar förde inte med sig Kst och Kb på samma sätt som den gjorde om det vore en direkt automatkontering. Dessutom var det fel i vissa rutiner då en kontering/fördelning som var periodiska konterades som om det vore en direkt automatkontering/fördelning. ÖBRN-8Z6KDL - Om man i rutinen Kontoplan registrerade ett konto i kontoprofilen i aktuellt år samt i bokslutsåret kunde det komma med i profilen två gånger. LREM-8ZED3N - Rutinen Projektsammandrag, listtyp Kostnad/Intäkt grupperad på Kostnadstyp visade dubbelt i kolumnen Budget/Arbete. KFTM-8ZJC29 - Om man hade spärrade verifikationsnummerserier i ordinarie bokföringsår så påverkade det även periodbokslutet. SHYS-8ZMJ3F - I rutinen Registrera Projekt och fliken Utfall så var träffytan (det klickbara området) för liten på knappen för att länka till rutinen Projektsammandrag. KFTM-92EADF - Ett felmeddelande visades i rutinen Saldofråga om man ville granska en kommentar på ett verifikat. KFTM-92JDZC - Scrollen följde inte raderna om man scrollade i varugrupperna på försäljnings/inköpskonton i Varugruppsmatrisen. Systemvård FOHN-8ZB8JP - Nyhet: Med de nya systeminställningar "Skicka felrapport vid e-postproblem vid automatkörning" och "E-postadress för felrapport vid automatkörning" kan man välja att skicka ett e- postmeddelande till en mottagare med meddelande om vilka e-postadresser som inte fungerar eller saknas vid schemalagd automatkörning. Internredovisning BKNN-8ZSL4N - Prisändringsloggen hanterade inte lagerställe och varugrupp samtidigt som övriga villkor. Det ledde till röda poster i Utskrift loggjournal trots att man hade konteringsid som var korrekt uppsatta. Produktkonfigurator CSIG-8ZSDBP - I Produktkonfiguratorn gick det inte att välja artiklar som hade artikelnummer som började på Z-Ö i en valgrupp av typen Fritt val. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator.

5 JLÖR-8ZVBNB - MONITOR avslutades med ett programfel vid import av order med ogiltig konfiguration i rutinen Order / EDI-import. Nu behandlas returvärde från ogiltig konfiguration vid import av order och ett felmeddelande visas. Detta fel inträffade enbart i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-923HWQ - Om man använde Informationsmenyn i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper avslutades MONITOR med ett programfel. CSIG-92AJAP - Variabelvärden följde inte med till produktionsbolaget vid kundorderöverföring. Detta fel inträffade endast i system med anpassning 332 (Kundorderöverföring med konfigurator). JLÖR-92BEQ2 - Artiklar med kvantitetsformel räknades ut en gång för varje fiktiv artikel som låg före i materiallistan i Beredningen. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. 5(5)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer