Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7"

Transkript

1 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna förändring sker automatiskt och kräver inga nya inställningar i systemet. JLIN-9FVA76 - Antalet dagar i mallar för aktiviteter är numera arbetsdagar istället för kalenderdagar. CSIG-9GAC7M - När en Ramorder - Inköp eller Ramorder - Försäljning e-postades till berörd person hämtades fel e-postadress upp. SSTG-9GFJ55 - I rutinerna Orderförteckning - Inköp och Orderförteckning - Försäljning ligger nu angiven Status (orderstatus) kvar i beställningsbilden även då man byter listtyp. Förutom om man byter till/från listtyp Ramorder. AFOG-9GPHKU - E-post skickad med SMTP från MONITOR skickades med 8-bitars kodning i Ämnesraden, men utan information om hur tecknen kodades. AFOG-9GRED4 - Texten som skickas med vid "Uppdatering gick snett" samt i felrapporten till supporten är kompletterad med information om rutin och anrop. JEDS-9H4BZX - Nu måste man spara nya artiklar i rutinerna Uppdatering artiklar - Inköp/ Försäljning/Lager innan det går att skapa en revision på artikeln. JEDS-9H7G2K - Om man kopplade dokument vid registrering av order, offert, förfrågan eller faktura kunde dokumenten kopplas ifrån direkt. Detta fel kunde endast inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. JEDS-9HEC77 - Då man kopplade ifrån text på en kommentar och samtidigt hade ett eller flera kopplade dokument fick man ett felaktigt meddelande om att även dokumenten skulle kopplas ifrån. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. AFOG-9HKLGV - MONITOR Nyhetsbrev kunde inte öppnas via fönstret som dyker upp efter uppdatering. AFOG-9HLEPV - Alla responsfönster placeras nu i mitten av MONITORs programfönster, istället för på primära skärmen när de öppnas. Tillverkning JLIN-949EUG - Vid Inleveransrapportering op.lego fick man ingen föreslagen kostnad om multipla lagerplatser användes. JELA-9EKHM2 - Förvalda värden var inte tillgängliga i rutinerna Förkalkyl och Efterkalkyl. CSIG-9G8EJE - Radavståndet i rutinen Plocklista (Tillverkning) var felaktigt. JLIN-9GRHRC - Kundorderfritext kom inte med till tillverkningsorderdokumentet när det fanns en ställprisrad. FPEN-9H4GGU - Det blev problem med rapportering av kassation i rutinen Avrapportering material när fältet Avrapporterat pris var dolt eller skyddat. CSIG-9H6H2Z - Om parametern "Hantera multipla lagerplatser per artikel" inte användes, gick det inte att skriva in ett antal i fältet Förbrukat i rutinen Avrapportering lista. FPEN-9HBKFK - Rutinen Beställningspunktslista (verktyg) avslutades med ett programfel om man högerklickade på raderna i listan. Detta kunde endast inträffa i system med tilläggsfunktionen Verktygshantering.

2 JLIN-9HDDK2 - Det blev dubbletter av operationer i rutinen Beläggningssimulering när simuleringar hade gjorts i flera lagerställen på samma artikel. 2(7) Inköp MARN-9CPGRX - Om man valt att skriva ut till MDC i rutinen Registrera inköpsorder skrevs inte Inköpsordernumret i filnamnet. SSTG-9EHJC6 - Rutinen Registrera inköpsorder kunde avslutas med ett programfel vid radering av inköpsorderrad innan inläsning av artikel var genomförd. Detta kunde enbart inträffa om systeminställningen "Kopplad behovs-, tillgångsplanering för K-artikel (Mot behov)" var aktiverad. CSIG-9FKCWF - I rutinen Registrera inköpsorder fungerade inte funktionen "Kontroll mot leverantörskoppling för artikel vid orderregistrering" på artiklar som var skapade via Spara som JLIN-9G2BWD - Det kunde bli fel inköpspris på artiklar efter fakturakoppling. SSTG-9GEKK9 - Vid utskrift av Orderförteckning - Inköp skrevs tomma sidor ut. MARN-9GPDS7 - I rutinen Orderförteckning - Inköp grupperad på Period med listtyp Enbart summa kunde man få en tom lista, samt att Summering saknades under Alternativ. ÖBRN-9GQGX2 - Nu finns stöd för att skicka utlandsbetalningar (LBU) via Pekao Bank i Polen. Nyheten gäller för företag som använder systemet i Polen. I Systeminställningar, fliken System anges valet Bank Pekao på raden "Utlandsbetalningsformat". AFOG-9H6ETK - Sök & hämta Leverantörens artikelnr fungerade inte när man hade flera leverantörskopplingar. LAHM-9H6GH6 - Två ändringar har gjorts i rutinen Registrera betalningar (en rutin som finns i system i Polen och Litauen): 1. En kontroll saknades om fakturor betalades samtidigt i en annan del av systemet, t.ex. av en annan användare. 2. Konteringar för utbetalningar summerades inte ihop på verifikationen, även fast de bokats mot samma konto, kostnadsställe osv. ÖBRN-9HAAJH - En justering har gjords vid koppling av leverantörsfaktura mot inköpsorder i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Om systeminställningen "Bokföra prisdifferenser vid fakturaregistrering" aktiverats och priset konteras enligt en prislista, så tas nu det pris som gällde vid inleveransen istället för det aktuella priset i prislistan. Försäljning BSAN-8J2AXH - På fliken Klareringslista rutinen Utleveranslista visades Nej i kolumnen Beställt för L- artiklar, även om beställningar fanns. CSIG-92MDZ7 - Kundorderöverföringen avslutades med ett programfel när inte Artikels stat nr. och Artikelns vikt var angiven i produktionsbolaget under Ext. Info i rutinen Uppdatering kunder. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. BSAN-94XDUR - Orderfritext visades inte alltid på alla order i rutinen Utleveranslista. FPEN-97Q9C9 - Vid "fiktiv i fiktiv" och systemparametern "Slå ihop samma artikelnr från en F-artikel", så kom inte artiklar som ingick i fiktiva artiklar och som förekom flera gånger med på kundorder. AFOG-9DELZ8 - På SIS Fraktsedeln i rutinen Utskrift speditionsdokument tömdes data ur fälten Leveransanvisning och Särskilda transportinstruktioner om man klickade sig vidare istället för att använda tab. JLIN-9DPCCT - I rutinen Utleveranslista hade inte rubrikerna Lagerplats och Period tillräckligt med utrymme. FOHN-9DSLJB - Tab från fältet Godsmärkning i rutinen Utskrift speditionsdokument infogade inte ny kollirad.

3 SSTG-9E99YB - Om man ändrade på kundorderrad utan någon kopplad T-order eller I-order, öppnades en annan rads kopplade order. LREM-9EHKXM - I rutinen Ångra utleverans gick det att radera redan fakturerade underlag. SSTG-9F5CE2 - Vid utleveransrapportering i rutinen Utleveranslista, så fick kundordern status 9 trots att det fanns rader med negativt antal kvar på ordern. CSIG-9F5EHH - Det gick att komma förbi spärren för registrering av K-order genom att använda Spara som på redan befintlig order med spärrad artikel. SSTG-9F8HGR - Det var problem med nytillagda textrader när man utleveransrapporterade i rutinen Utleveranslista. Nytt är att alla nytillagda textrader som läggs till kommer med på följesedeln. Vill man inte ha med raden på följesedeln får man använda Informationsmenyn (höger musknapp) och välja "Ta bort rad". 3(7) SSÖG-9FBK8T - I Händelsehistorik loggas nu de fall då orderrad eller hel order haft 0 i antal eller filtrerats bort i rutinen Utleverans plocklista. AFOG-9FLJCR - I rutinen Utskrift speditionsdokument visas hädanefter frågan "Vill du hämta ort för leveransvillkor från leveransvillkor/bestämmelseort?" vid byte av leveransvillkor. SSÖG-9FMLKC - Funktionen "Välj leveransplan innan import" i rutinen Leveransplan / EDI-import har vidareutvecklats. RDJF-9FSKAV - Alla lagerplatser visades alltid i rutinen Utleveranslista fast man valt att inte visa dessa. (0) visades på raden Plockat trots att det fanns saldo på artikeln. JLIN-9FUEST - När man registrerar en ramorder så görs en kontroll så att samma artikel inte finns på ramorder som är giltiga samtidigt. Förut kontrollerades alla radtyper på ramordern. Nu undantas radtyp 6 dvs. artiklar som ingår i en fiktiv artikel eftersom det bara är den fiktiva artikeln som ramordern ska validera. AFOG-9FVDYU - Gruppering av rader på SIS- och CMR-fraktsedel följde inte systeminställningen "Gruppera rader på fraktsedel". KFTM-9G2D76 Fältet Betaldatum i rutinen Inbetalningar lista saknade validering mot de öppna redovisningsperioderna. SSTG-9G3JW6 - Om man hade stafflade priser och registrerade en ramorder med ett stafflat pris, så blev priset på avropen fel om antalet på avropet låg under stafflingsgränsen. Oberoende av avropets antal på orderraden, så blir nu priset samma som på ramordern. FOHN-9G4K9R - Nu visas en varning i rutinen Direktregistrera fakturor då man byter kund från en kund som har Ext info. parameter Aviseringstyp = 1 (EDI). CSIG-9GABH3 - I rutinen Utleveranslista gick det inte att utleveransrapportera order med enbart orderrader av typen 2. SHYS-9GFMUK - Diverse utseendeförändringar är gjorda på Litauens blankettset. CSIG-9GGBSE - Ramorder kom inte med i rutinen Orderförteckning - Försäljning när det inte fanns något avrop på ordern. SSTG-9GGDUQ - I rutinen Kundorderfråga var det fel rubrik i ett av fälten. Istället för Antal så stod det Ramorder i fliken Rader. CSIG-9GGE77 - Det blev inget avrop från Ramorder - Försäljning när en kundorder registrerades via en importerad XML-fil. SSTG-9GGEK8 - Tillagda materialrader visades inte på fliken Orsaker till brist i rutinen Utleveranslista, listtyp Plocklista. SSTG-9GHHK5 - Nu går det inte längre att registrera en kundorderrad på ett artikelnummer som inte är upplagt i systemet. SHYS-9GPCMS - Om man skrev ut kundfakturor via e-post och använde Payex, så såg blanketten felaktig ut.

4 AFOG-9GPHZ3 - DSV måste ha information om antalet pallar vid avisering genom Memnon/Apport (format 181), även om man saknar pallregistreringsnummer. CSIG-9GQB5W - Rutinen Utleveranslista med listtyp Plocklista grupperad på Ordernummer tog från fel lagerplats vid spårbarhet på konfigurerad artikel. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. KFTM-9GWCJU - Intrastat utförsel blev fel om man använde EDI import av order. LAHM-9GWJJE - Crystal Reports varianten av räntefaktura (interest_invoice.rpt) hanterar nu signaturbilder och kan nu förhandsgranskas och skrivas ut. SHYS-9GXB8P - Blanketten Samlingsfaktura e-post gick inte att välja som kundunik blankett. SSTG-9GXK94 - Ändring av Lev.datum på fliken Huvud i rutinerna Registrera kundorder och Registrera inköpsorder slog inte igenom på orderraderna. LREM-9H3HQ3 - Om man hade aktiverat ändringsloggen på kunder och man bytte säljare på en kund, så visades inte det i loggarna. 4(7) SHYS-9H3LDN - Vi har gjort korrigeringar i XML-filen för de som använder factoring med PayEX nya CUSIN-format. Nu tar vi bort alla mellanslag i postnumret när vi skapar filen. KFTM-9H4JMC - Om man använde Crystal Reports blanketter (e-post blanketten) och använde rutinen Utskrift gamla fakturor, skrevs radtyp 5 och 6 felaktigt ut på blanketten. AFOG-9H5DE3 - Kapning av kollislag i fil till Unifaun fungerade inte som förväntat för DHL, DSV, Schenker och Posten. ÖBRN-9H6JDR - Om man använde Easy invoice samlingsfakturablanketter saknades orderdatum, leveranssätt och leveransvillkor på blanketten. SHYS-9H7DBF - Om man använder polska blanketter, så kan man nu välja om man vill ha texten Återutskrift eller inte på gamla fakturor utskrivna i rutinen Utskrift gamla fakturor. KFTM-9HHAZ6 - Det gick inte att skriva ut krav, kontoutdrag och gamla räntefakturor om man använde Crystal Reports blanketter. AFOG-9HKKLQ - Uppdelning av kolli i rutinen Utskrift speditionsdokument kunde ge avrundningsfel. FOHN-9HTJYP - EDI-avisering till godsmottagare kunde även ta med kollin som inte hade utlevererats. Lager SSTG-9ECERV - Vid spara i rutinen Registrera avvikelse sparas nu endast flikar där ändringar gjorts. Tidigare sparades alla flikar. SSTG-9F8JKV - Filterprofil lästes inte in automatiskt i rutinen Priskorrigering. MARN-9FRDU3 - Egna avvikelsetyper visades inte i standard Sök & hämta Avvikelser. JEDS-9G9D2M - Då man öppnade kopplade dokument på knappen Beredning på fliken Tillverkning i rutinen Artikelfråga hamnade dokumentvisningsfönstret bakom Beredningsfönstret. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. JLIN-9GFATX - Det gick inte att aktivera Omplanera i rutinen Tidsförflyttningsanalys när respittiden var för kort. JLIN-9GGESK - Om man saknade en Företagskalender för nästa så, hamnade inköpsförslagen på detta år även om förbrukningen var planerad till nästa år. FPEN-9GPBSV Rutinen Nettobehovskörning tog inte hänsyn till ledtid på leverantörskoppling på artiklar som var skapade via Spara som JLÖR-9GPHR5 - Tillverkningsordern uppdaterades med annat antal än det som togs från lagerplatsen när negativt saldo inte tilläts på lagerplatsen.

5 5(7) MARN-9GUA2Q - I rutinen PIA-beräkning, grupperad på Ordernummer hade radavståndet i listan förändrats. MARN-9H7D6U - Beredningsfönstret som öppnas från fliken Tillverkning i rutinen Artikelfråga visade inte knapparna Logg och Stäng samt fältet Stycktid. SSTG-9H7ETS - Förvalt värde på ordertyp Ramorder - försäljning fungerade inte i rutinen Nettobehovskörning. JELA-9HAGNV - Varannan sida blev tom vid utskrift av PIA-beräkning. JEDS-9HCC2L - Om man dellevererade lagerorder och utleveransrapporterade den andra orderraden sattes status 9 (Inlevererad, historik), även om det fanns fler orderrader som var orörda. FPEN-9HJHM6 - Rutinen Tidsförflyttningsanalys avslutades med ett programfel om man hade kopplat fler än en avvikelse till samma tillverkningsorder. SSTG-9HKB5U - I rutinen PIA-beräkning, listtyp Order/Artikel hade raderna "Summa avräkning överliggande nivå" och "Summa order" försvunnit från listan. Verkstadsinformation JLIN-8P9J8M - I Stämplingsterminalen går det inte längre att rapportera så att det blir ett negativt saldo på material vid buntstämpling, även om materialet ingår i flera operationer som rapporteras samtidigt. JLIN-9C9DPE - Om man lade till material på en operation, så drogs inte det ordinarie materialet med automatik i Stämplingsterminalen. JLÖR-9FTH5U - Stämplingar tömde kassationerna i rutinen Kassationslista när man rapporterade arbete i Stämplingsterminalen utan att kassera något. JLIN-9FUJ8H - I Stämplingsterminalen fungerade inte funktionen för tvingande kommentering tillfredsställande, när en operation hade förbrukat för mycket tid och det var en buntstämpling. JLIN-9FVD6U - I Stämplingsterminalen går det inte längre att ange lagerplats på en artikel som inte saldohanteras. Detta för att undvika att systemet avslutas med ett programfel om man anger lagerplats på en sådan artikel. JLIN-9GGJBV - Listtyp Stämplingar med alternativet Visa arbetsstämplingar i rutinen Lista stämplingar visade inget data. JLÖR-9GUAAA - Ett felmeddelande visades i rutinen Stämplingsterminal vid rapportering på sista operationen när flera order med samma huvudartikel var startade. Detta fel inträffade när sista orderns lagerplatsnamn angavs. JLIN-9GYBGL - Vid löneexport till SoftOne Carat och HR+ så hanterar programmet nu sammanhängande frånvaro i början och slutet av månaden. Dvs. har man t.ex. sjukdom över ett månadsskifte så redovisas frånvaro även på lördag och söndag i de fall som månaden börjar eller slutar med en helg. JLIN-9H3EYM - Avdelningsbenämning saknades i rutinen Statistik då listan var grupperad på Avdelning och visade Enbart summa. JLIN-9HCCKR - Stämplingsterminalens kontroll mot minussaldo kontrollerade bara en operationsrad i taget. Det kunde därför bli minussaldo på tidigare operationer om den sist rapporterade operationen inte gav några minussaldon. Redovisning SHYS-9FMGPJ - Om man registrerade ett anläggningsobjekt i rutinen Historiska anskaffningar, så kunde Nummerserien låsas. LREM-9FMJBF - I rutinen Registrera projekt kunde man få fel numrering på aktiviteter i Aktivitetslistan om man lade till nya aktiviteter i projektet samtidigt som listan var filtrerad.

6 6(7) LREM-9FYGHZ - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Registrera grunddata projekt, fliken Förvalda värden registrerade aktiviteter utan att först välja en projekttyp. KFTM-9FZCM7 - Om man hade kvantitet inställt på ett konto gick det inte att ändra i kvantitetsfältet i rutinen Ingående balans. ÖBRN-9GBKNG - Om man lade till aktiviteter i rutinen Registrera projekt, så kom inte aktivitetens planerade tid och inställningen "UT" med trots att det var angivet på fliken Aktiviteter i rutinen Registrera grunddata projekt. LREM-9GUJRX - Om man ändrade projekttiden på fliken Allmänt i rutinen Registrera projekt, kunde det bli fel på vissa aktiviteter i aktivitetslistan. LAHM-9H4M38 - I rutinen Periodisering har det förekommit att det visades ett felmeddelande då man sparade en befintlig periodisering. Detta berodde på att en ändring gjordes i konteringsrutan för periodiseringen. ÖBRN-9HJG88 - Två korrigeringar har gjorts i den polska momsrapporten: 1. Vid MOMSREGISTER INTERNFAKTURA fungerade inte kryssrutorna för Momstyp. 2. Kryssrutor för Momstyp har lagts till vid MOMSREGISTER OMVÄND BETALNINGSSKYLDIGHET. Systemvård JLIN-9FSK3U - Användartypen PDA har lagts till i rutinen Användare. JELA-9H7KCK - Ett meddelande om databas i monitor.ini visades vid generering av blanketter. Nu genereras blanketterna för både huvudbolag och testbolag där inställning i första hand tas från huvudbolag om testbolaget delar blankettset med huvudbolaget. Produktkonfigurator CSIG-975DAU - I konfigurationer med många valgrupper visades inte alltid Infogade fritextrader när man scrollade. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-9FLCA9 - Ställprisrad tillsammans med konfigurerad artikel gav dubbla textrader på kundordern när man bekräftade en andra gång. JLÖR-9G7A7B - Spara som på konfigurationsgrupp skapade inte nya textnummer för IK på valalternativen i en valgrupp. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-9GHAUG - Uteslutning av hel obligatorisk valgrupp Fritt val fungerade inte tillfredställande i Produktkonfiguratorn. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. Beslutsstöd BKNN-9G8QC4 - I MONITOR Beslutsstöd går det nu att lagra startvy och förvald vy även i fliken Inställningar. NOLN-9G9LPV - Nu går det att dubbelklicka på användarnamnet för att logga in som annan användare i MONITOR Beslutsstöd. Vid lyckad inloggning så stängs nuvarande fönster och man får möjlighet att lagra eventuella osparade förändringar. BKNN-9GHE4D - Tjänsten för Beslutsstöd återupptar eventuellt pågående arbete som avbrutits vid omstart av datorn, när systemet är igång igen. RDJF-9GHJW6 - Nu går det att tillfälligt dölja staplar i stapeldiagram med knappen "Dölj stapel" som finns bredvid menyn för "drill-down". Samma funktion finns även via Alt+vänsterklick på stapeln. BKNN-9GHLM6 - Återuppläsning sker nu i den vy som just nu visas i MONITOR BI. BKNN-9GRDBG - I MONITOR Beslutsstöd får man nu en fråga om att spara om man har ändrat data i inställningsvyerna och byter vy eller flik utan att ha sparat innan.

7 7(7) NOLN-9GVBT9 - Nyhet: Datumformatet i MONITOR Beslutsstöd hämtas nu från inställningarna i Windows. BKNN-9GVESR - I MONITOR Beslutsstöd fungerade inte valutaomräkningen i alla vyer. BKNN-9GYEDJ - När man skapade ny Artikelkod i rutinen Uppdatering artiklar skapades inget Alias för MONITOR Beslutsstöd.

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer