Ändringsdokumentation för MONITOR version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11"

Transkript

1 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid - Försäljning. SSTG-8QTCZH - Om antalet på en fiktiv artikel var 0, och detta antal ändrades till större än 0, så uppdaterades inte de ingående komponenternas antal. Detta fel kunde inträffa i följande rutiner: Registrera kundorder, Registrera inköpsorder, Registrera förfrågan, Registrera offert och Registrera lagerorder. BSAN-935FZR - Om man lagt in rutinen Beredning med autostart i Mina fönster avslutades MONITOR med ett programfel direkt när autostartfönstren öppnades vid programstart. FOHN-97ZCAB - Nyhet: Ett nytt val för Projektnummer till systeminställningen "Läs in till Godsavsändarens referens på sped.dok." har lagts till. JELA-98FFSM - I dokumentvisningen fungerade inte alternativet "Byt ut det gamla dokumentet (påverkar befintliga dokumentkopplingar)" korrekt, fältet för att ange ett nytt dokumentnamn var editeringsbart. Däremot var fältet inte editeringsbart med alternativet "Spara det nya dokumentet under ett annat filnamn", där det ska vara editeringsbart. Detta gäller enbart system med tilläggsfunktionen Dokumentvisning. AFOG-98MGME - Graferna på Startsidan läckte minne vid omläsning. JLIN-98SEVV - Det gick inte att inte att använda förvalt värde för positionsnummer i rutinerna Orderförteckning - Försäljning och i Orderförteckning - Inköp. SHYS-98YC8Q - Nyhet: Kroatien är ny medlem i EU från 1/ och kommer nu med i rapporterna Intrastat och Periodisk sammanställning. JWEN-99FGBQ - Förvalda värden angivna som t.ex. m+12, n+12/n-12 i listor visades alltid som m+<tal> resp. n+<tal> som blev jämnt delbart med 12 visades inte som datum, utan som t.ex. "m+7" resp. "n+8". AFOG-99FJ9G - Det skapades dubbla länkar om man ersatte en fil genom att använda dra-och-släpp. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumenthantering. Tillverkning SSTG-8RHHDJ - Det gick inte att flytta på kolumnen där dokument kopplas i rutinen Tillägg / omplanering. JWEN-8TFG7M - Om man hade leverantörens artikelnummer angivet i beredningen (men inget ritn.nr/rev på artikeln), så skrevs leverantörens artikelnummer ovanpå annan text i op.lego dokumenten. BSAN-8Z8FAR - Om man t.ex. hade listtyp Summera / vecka som förvalt värde i rutinen Tillverkningsorderlogg, visades istället listtyp Logg. JLIN-95BDZX - Hela datumet visades inte på utskrifter av tillverkningsorderdokument när man hade datumformatet i format Datum (enligt datuminställningarna i Windows). BSAN-95ZK57 - Utökad uppdatering under Informationsmenyn i rutinen Avrapportering lista är inte längre tillgänglig för legooperationer. JLIN-984HWK - Etikett utskrift i rutinen Utskrift pallflagga (tillverkning) blev tom om man använde Crystal Reports blanketter. CSIG-98BG64 - Vissa val kunde inte sättas med Förvalda värden i rutinen Plocklista (Tillverkning).

2 2(6) AFOG-992HRQ - Fältet med artikelnummer vid Snabbsök täckte artikelnumret i strukturlistan i rutinen Beredning. JLIN-99AFMF - Rutinen Plocklista (Tillverkning) uppdaterade inte statusen på ordern när tillverkningsordern var skapad i ett annat lagerställe och kopplad till ett projekt. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. KJAN-99YC2A - Via rutinen Kopiera beredning externt kunde man få in felaktigheter i databasen gällande artikelns lagerställe. Detta fel kunde inträffa om det fanns fler lagerställen i den databas man kopierade artiklarna från än vad det fanns i den databas man kopierade till. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. KJAN-9A3JQL - Om man använde Crystal Reports blanketter bifogades inte kopplade dokument när e-post skickades från rutinen Samlingsdokument op.lego. KJAN-9A4GAC - Om "Märk med kopia" inte var aktiverad i rutinen Blanketter parametrar, visades inte nästa produktionsgrupp på följesedel op.lego. TBOL-9ATCKL - Om man använde Senaste inköpspris som värdering på tillverkningsorder, så fick en artikel utan inköp ärva priset från artikeln före i stycklistan vid rapportering i rutinen Avrapportering lista. Inköp SSTG-8RZDPK - Om man skriver ut en inleveranslogg från rutinen Leverantörsfråga länkad, så visades inte artikelns benämning på utskriften. KFTM-8SRFMQ - Intrastatens kontrollrapport kunde visa fel landskoder om man hade flera olika lagerställen inom EU. JLIN-8ZZEGT - Rutinen Registrera förfrågan klarade inte av att en leverantör hade flera olika leverantörens artikelnummer för en och samma artikel. SSÖG-94WE4T - Om man med hjälp av dra-och-släpp tog in en XML-fil med ordersvar och matchade en radtyp 3 från filen med en radtyp 2 på inköpsordern, så avslutades MONITOR med ett programfel. KFTM-97RHZC - Om man använde sexsiffriga konton i kontoplanen så visades inte alla siffror i rutinen Återrapportering LB/FB. SHYS-986FHY - I rutinen Ej attesterade order, listtyp Standard visades à-priset i den externa valutan istället för i systemvalutan. BSAN-98MDRU - Ett programfel uppstod när man öppnade fönstret Leverantörskopplingar på en radtyp 9 (verktyg) i rutinerna Registrera inköpsorder och Förfrågan. SHYS-98MCYJ - Nyhet: Det har tillkommit en ny landsanpassning i rutinen Registrera leverantörsfakturor för bolag som använder systemet i Litauen. När fakturan registreras kan valutakursen från fakturadatumet sättas automatiskt. Detta styrs via en ny systeminställning kallad "Föreslagen valutakurs vid registrering". Det går att välja mellan aktuell kurs eller kurs enligt fakturadatum. Att få fakturadatumets kurs bygger givetvis på att man dagligen uppdaterar valutakurserna i rutinen Valuta i systemvårdsmodulen. SSÖG-98ZD2V - Om man bytte valutakod i rutinen Uppdatering leverantörer kunde MONITOR avslutas med ett programfel, då de kopplade leverantörspriserna räknades om och sedan skulle sparas. SSÖG-998HJU - Då leverantörens artikelnummer var lika som MONITORS artikelnummer kom inte följesedelsinformationen (#DPD) med vid exporten från rutinen Utskrift leveransplan / EDI. ÖBRN-99AGCS - Om man använde betalsätt kassa och bytte bokföringskonto i rutinen Utbetalningsförslag, så användes fel konto i utbetalningsjournalen. LREM-99REAL I rutinen Återrapportering LB / FB kunde återrapporteringsdatumet bli fel om datumformatet var inställt på något annat än YYMMDD eller YYYYMMDD. ÖBRN-9AAGJZ - En ändring har gjorts i anpassning 179 (Autogirobetalning utan återrapportering). Då denna anpassning är aktiverad så sätts fakturan automatiskt som fullbetald då fakturan definitivbokas. Nu kommer detta att bokföras på standardkontot för Autogiro istället för på standardkontot för leverantörsskulder.

3 SSÖG-9AQHQH - Då man använde "Dela rad" i rutinen Ordersvar / EDI-import, så följde inte leverantörens artikelnummer med till den nya orderraden. 3(6) Försäljning JWEN-7MKBW7 - Vid byte av listtyp från Ordersimulerat pris till Prislista i rutinen Prislista Försäljning, så försvann grupperingen för Benämning. FPEN-8PLG37 - Förvalt värde på listtyp Ordersimulerat pris med Kundkod vald i rutinen Prislista - Försäljning fungerade inte korrekt. Om man hämtade upp de förvalda värdena manuellet följde inte valen under Egenskaper med. KFTM-8ZCC2R - Om man valt att visa Extern valuta i rutinen Faktureringslogg, så kom inte informationen med ut på utskriften. JEDS-92PCHX - Systeminställningen "Välj leveransplan innan import" eller anpassning 139 förstörde sorteringen av planen vid import i rutinen Leveransplan / EDI-import. MARN-92XGMD - Förvalt värde på listtyp i rutinen Offertförteckning, blev alltid listtyp Standard. Detta fel inträffade när man hade anpassning 79, Lagerställehantering. KFTM-935EB2 - Om man hade en annan momskod på en tjänst än på orderhuvudet, så uppstod fel i kundorder/inköpsorderhanteringen. MARN-955C6S - Förvalda värden i rutinen Försäljningsstatistik kunder gav en felaktig lista eller programfel. CSIG-96EG66 - Det gick inte att ta bort en orderrad på en kundorderöverförd order till vilken inköpsorder hade skapats i säljbolaget. Detta fel kunde endast inträffa i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. BSAN-97YCRD - Om man länkade sig från rutinen Registrera kundorder till den offert som skapat ordern kunde man inte välja "Spara som " i rutinen Registrera offert. JLIN-98DGAL - I rutinen Utleveranslista visades leveransvillkor och leveranssätt felaktigt om man angivit villkorsnummer 0 (fritt villkor) för dessa i rutinen Registrera kundorder. KFTM-98FD6N - I rutinen Direktregistrera fakturor kunde felaktigt lagersaldo uppstå om man bytte fakturatyp från kreditfaktura till debetfaktura. Man är nu förhindrad att byta fakturatyp på detta sätt. SSÖG-98JFL5 - Vid import av kundorder och generering av tillverkningsorder i rutinen Order / EDIimport blev inte Tillverkningsorder automatiskt markerat på kundorderhuvudet. CSIG-98YAYA - Radtyp 4 i rutinen Registrera kundorder hanterade inte max antal tecken, 255 st. från en alfanumerisk variabel i konfigurationsfönstret. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. JELA-9938TX - Nyhet: Vi har infört den nya routingkoden DSV version SSÖG-997HFR - I rutinen Leveransplan / EDI-import kunde leveransplan med flera avrop på samma datum ge felaktiga orderrader om motsvarande orderrader på ordern var under plockning. SSÖG-99AFRA - Exportfilen för Global Invoice med format 319 fick alltid 0 i öresavrundningsfältet på FF1 raden. LREM-99FH54 - Om man fakturerade en kund som hade inställning Factoring och använde Easy Invoice blanketter, så visades inte rätt BG/PG i blankettfoten vid utskrift av samlingsfaktura. AFOG-99GJVK - Det tog lång tid att spara i rutinen Utskrift speditionsdokument om man har många kollin. SSÖG-9ADFE3 - Alla fritextrader följde inte alltid med vid utleverans av kundorder skapade via MONITORtill-MONITOR. SSÖG-9AEGFT - Om man registrerade en orderrad med en artikel med alternativ enhet i rutinen Direktregistrera fakturor, så uppdaterades artikelsaldot felaktigt.

4 4(6) FOHN-9AHEV8 - Nyhet: Sändningsnummer (som börjar med UREF) vid speditörsavisering via Unifaun innehåller nu systemets företagsidentitet för att vara unika. MARN-9AJDEW - Ordererkännande visade fel summa vid kombinationen standard Crystal Reports blankett samt Totalpris. KFTM-9AKCC7 - Om man hade undantag på kunden att dröjsmålsräntan var avvikande från standard, så skrevs dröjsmålsräntan felaktigt ut på blanketten med fyra decimaler. Detta fel inträffade bara om man använde blanketter för Finland, Polen och Norge. SSÖG-9ALG93 - Vid import av leveransplan då filen innehöll två DELINSF rader med samma följesedelsnummer, så visades bara en rad i fönstret under Mottagen F-sedel i rutinen Leveransplan / EDI-import. FOHN-9ALKMR - Nyhet: DHL ändrar sin tjänst DHL Economy Select vid avisering via Unifaun. En ny parameter "DHL Express" har tillkommit i rutinen Uppdatering leverantörer, fliken Information och knappen Extra information. De som omfattas av ändringen kommer att bli kontaktade av ansvarig säljare på DHL. Detta kommer att införas över tid, vilket innebär att alla inte omfattas på samma gång. AFOG-9ARJQZ - Nyhet: Odette-pallflaggorna har justerats för att uppfylla både Scanias och Volvos krav (gäller rutinen Utskrift Pallflagga EDI). Lager SSTG-8LRJRN - Förvalda värden fungerade inte på artikeltyper i rutinen Volymvärdeanalys. SSTG-8PTENH - Förvalda värden fungerade inte i rutinen Prisutveckling. BSAN-8R8K8E - I rutinen Flytta lagersaldo visades inte fältet för "från-plats". BSAN-8RYKJG - I rutinen Tillverkningsorderförslag kunde ett felaktigt meddelande om att artikeln hade partiformningsregel Mot behov visas, detta inträffade om systeminställningen "Kopplad behovs-, tillgångsplanering för T-artikel (Mot behov)" var aktiverad. MARN-92QAXT - Förvalt värde på Datum när artikel skapades fungerade inte i rutinen Artikelöversikt - Lager om man även hade förvalt värde på annan listtyp än Standard. FOHN-936K4T - Prognosimport i rutinen Registrera försäljningsprognoser via MONITOR-till-MONITOR, visade inget dialogfönster i de fall det enbart fanns en prognoskod sedan tidigare. JLIN-94DDZ5 - I rutinen Uppdatering artiklar vid Spärra/meddela stod det felaktigt att Meddelande på artikel för rapportering I-order ska hanteras av LEGO-rutinerna. AFOG-96MLUQ - Det gick inte sätta förvalda värden i rutinen Kvalitetsbristkostnader som innehöll både annan gruppering och byte av listtyp än förvalt. JLIN-98BKC6 - Det gick inte att välja artikel med tangentbordet med Snabbsök i rutinen Oplanerat uttag / inleverans. FPEN-99FG46 - Ett programfel uppstod i rutinen Avregistrera artiklar om man försökte avregistrera en artikel som ingick i en konfigurerad kundorder. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. JLÖR-99HGVW - Inköpsorder med status 0 togs inte med i beräkningarna i rutinen Lagerpåfyllnadslista Inköp. JLÖR-99HHN9 - Rutinerna Utskrift pallflagga (Lager) och Påfyllnad plockplats sorterade utskrifter olika. KJAN-99WJ7Z - I rutinen Registrera avvikelse fungerade det inte att automatiskt bifoga kopplade dokument med e-post om avvikelsen var registrerad med en egen avvikelsetyp. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumenthantering. KJAN-99YF77 - Nettobehovskörningen avslutades med ett programfel om någon annan användare frisläppte tillverkningsorderförslag samtidigt som NBK kördes.

5 KJAN-9AQJNX - Om man genererade inköpsorder från rutinen Leveranstidskontroll, så fick man med andras förslag. 5(6) Verkstadsinformation JLÖR-7WUK2G - Fortsätt (till starta) tändes inte när man nollade material i multipla-fönstret i rutinen Stämplingsterminal. Detta fel kunde inträffa när man hade systeminställningen "Kontroll om negativt saldo genereras vid rapportering" inställd på Spärra. JLÖR-92MHMP - Nyhet: Nu är rapportering spärrad om ett material är spärrat vid Starta arbete i Stämplingsterminalen, Ett meddelande visas om material är spärrat eller om materialet blivit spärrat efter att man påbörjat arbetet och ska avrapportera. JLIN-953GY5 - Vid gruppstämpling utanför ordinarie arbetstid, t.ex. kvällar eller helger, så blev det ingen beräknad tid på arbetsposterna. JLIN-978GP5 - Vid rapportering i Stämplingsterminalen visades ett felmeddelande och rapporteringen blev inte utförd, då det blev negativt saldo på enskild lagerplats men fanns ett totalt saldo som räckte till. Detta fel kunde inträffa om man hade systeminställningarna "Spärra rapportering som ger negativt saldo på lagerplats" under lagermodulen och tillverkningsmodulens "Kontroll om negativt saldo genereras vid rapportering" inställda på spärr samt plockplats på artikeln eller om man inte tillämpade åldersanalys. Nu överstyr tillverkningsmodulens parameter så det går att rapportera om det blir negativt saldo på enskild lagerplats, förutsatt att det finns ett totalt saldo som räcker till. JLIN-97VJR7 - Varning att operationen är färdigrapporterad och har restantal=0 saknades när man startade arbete via körplanen i Stämplingsterminalen. JLIN-98FCPX - Det gick inte att rapportera material manuellt i Stämplingsterminalen om inte systeminställningen "Hantera saldo på ingående T-artiklar i strukturorder" var aktiverad. JLÖR-99J9J5 - Antalet på ordern uppdaterades inte, men material togs ändå ut när man rapporterade flera operationer på ordern och hade en produktionsgrupp som tillät flera operatörer och en produktionsgrupp som inte tillät flera operatörer. Detta fel kunde uppstå i Stämplingsterminalen. JLIN-9AKJUY - Utskick med uppgifter om stämplingar kunde tidigare bara skickas till anställda via SMTP, nu kan det skickas via e-postprogrammet. Redovisning KFTM-95PJTB - Om man hade registrerat en budget och sedan förkortat ett bokföringsår, så låg felaktiga budgetfördelningar kvar i rutinen Utskrift budget. SHYS-97NLZC - Om man frisläppte en periodisk automatkontering i rutinen Frisläpp automatkonteringar och fick en varning om att nummerserien var spärrad, så blev automatkonteringen frisläppt men ingen verifikation blev skapad. KFTM-98KAZN - Det gick inte att spara en ändring av en översättning på ett konto i rutinen Kontoplan. ÖBRN-98N9HB - I vissa lägen hämtades inte materialkostnader från tillverkningsorder till rutinen Registrera projekt. Detta inträffade då artikelregistret konverterats och fått ett null-värde i fältet för "Inköp mot projekt". SHYS-98UC7B - Om man hämtade från lagrade värden i rutinen Projektsammandrag, listtyp Kostnad/intäkt utökad visades inte korrekta värden i vissa lägen. Inga värden visades om arbete (kostnadstyp 3) var inställd att hämtas från bokföringen. ÖBRN-9AJJTU - I rutinen Registrera grunddata projekt och fliken Förvalda värden gick det inte att byta ansvarig till tomt (ingen) på en projekttyp. Systemvård CSIG-8ZUAPF - MONITOR avslutades med ett programfel om man hade angivit för stora beloppsgränser under knappen Inköpsgräns för en användare i rutinen Användare.

6 MARN-99A8TJ - Om man ändrade något och sedan sparade under knappen Påminnelse i rutinen Användare, fick man även en beloppsgräns satt under knappen Inköpsgräns. KJAN-99WJZ7 - Betalningsvillkoren i rutinen Villkor hade en oöversatt rad på lettiska. 6(6) Elektronisk fakturahantering KFTM-97GG2W - Förstoringsglaset för att granska inscannade fakturor i tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering fungerade inte. KFTM-97QGUL - Om man lade till en attestant i en attestlista på en faktura som inte var färdigattesterad, så kunde fakturainformationen felaktigt visa att fakturan redan var attesterad. Detta fel kunde uppstå i rutinen Registrera leverantörsfakturor. Internredovisning ÖBRN-9ADGDX - I rutinen Uppdatering konteringssätt saknades knappar för att navigera mellan konteringssätten på fliken Kontering. Produktkonfigurator JWEN-7WTBE4 - Summering kom inte med vid uppläsning av förvalda värden i rutinen Orderförteckning konfigurering. Detta fel kunde endast inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-8ZTJAF - Om man hade för långa formler i t.ex. kvantitets-, tids- eller prisformler i Beredningen uppstod ett programfel. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-92REXL - När en variabel togs bort från en konfiguration, togs inte regler som låg emot variabeln bort. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-97XFNE - I konfigurationsfönstret gick det inte att ändra om en variabel skulle visas på ordern eller inte. CSIG-98CCQE - Det behövdes tabbas mycket för att komma till nästa kundorderrad vid konfigurerade order och kundorderöverföring. Detta gäller endast system med tilläggsfunktionerna Produktkonfigurator och Kundorderöverföring. CSIG-98SJPL - Ändrad av i konfigurationsfönstret lagrades inte i databasen. Vilket gjorde att Skapad av och Ändrad av alltid var det samma. Detta fel kunde endast inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 1(20) Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 2(20) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.2. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3.

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3. Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.40A (091005) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 07 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-06-14) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll 3.41A07F

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 14 För Pyramid Business Studio version 3.40A (2010-03-09) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Versionsmeddelande. Refnr.

Versionsmeddelande. Refnr. Nytt i Hybron MPS Version: 6.7.5 Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

BESTÄLLNINGAR/LAGER...

BESTÄLLNINGAR/LAGER... Entré Innehållsförteckning KUNDER... - 3 - Kundinformation... - 3 - Sök i kundregistret... - 3 - Kundkontakter... - 4 - ARTIKLAR... - 4 - Artikelinformation... - 4 - Prisinläsning... - 7 - Inställning

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer