Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev MONITOR version 7.2"

Transkript

1 Utgåva 3 1(20) Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

2 Utgåva 3 2(20) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.2. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en del för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform ( ) eller under egen rubrik om det är en mer omfattande nyhet. På slutet finns sammanställningar över de nya selekterings- och grupperingsbegrepp, systeminställningar och rutiner som tillkommit i denna version. Allmänt Snabbsök De vanligaste sökfälten, t.ex. Artikelnummer, Kundkod och Leverantörskod är uppdaterade med en ny funktion som kallas Snabbsök. Denna funktion är ett komplement till den vanliga Sök & hämta. Snabbsök-funktionen innebär att när man börjat skriva i fältet visas en lista med förslag som stämmer in på de tecken som skrivits. Då kan man välja något av alternativen med piltangenterna eller fortsätta att skriva för att ytterligare avgränsa sökningen. Finns fler än tio träffar visas detta med en grön pil. Du kan komma åt fler matchande poster än de tio som visas genom att klicka på pilen, alternativt bläddra med piltangenter eller PageUp/PageDown-tangenterna. Snabbsök går även att stänga av under Inställningar Anpassa, fliken Övrigt. Tydligare visning av uppdateringsmöjligheter i listor I alla listrutiner har det sedan tidigare visats en diskettsymbol i fliken Beställning om den aktuella listan är uppdateringsbar. Nu visas också en informationstext i en sk. "tooltip" om vilka kolumner som är uppdateringsbara genom att ställa muspekaren på diskettsymbolen.

3 Utgåva 3 3(20) Övriga allmänna nyheter Vid "Spara som " i Uppdatering artiklar går det att välja om beredningen också ska kopieras. På samma sätt som "Spara som " i Beredning går det att välja om artikeldata ska kopieras. Den artikelinformation som kan kopieras är strukturerad enligt flikarna i Uppdatering artiklar med några val per flik. Dessa val går att lagra som förvalda värden per användare. Motsvarande möjlighet att lagra inställningar finns även vid "Spara som " i Beredning. Nu går det att aktivera ett fält i artikelregistret för att hantera max. kvantitet på tillverkade och lagerförda artiklar. Nettobehovskörning, Behovsberäkning och manuellt registrerande tillverkningsorder tar då hänsyn till artikelns max. kvantitet. Orderförslag och tillverkningsorder kommer aldrig att överskrida maxkvantiteten. Om behovet är större kommer istället dina order att delas upp på flera order med max. kvantiteten som det största antalet på orderraden. Start- och färdigperioder på de uppdelade orderna kommer att fördelas jämt under det datumintervall som en icke uppdelad order skulle ha planerats in på. Detta för att den totala genomloppstiden ska bli densamma, men också för att materialbehoven ska delas upp under denna period (så att inte allt materialbehov hamnar på samma dag). I Sälj- och Inköpsstöd går det nu att logga och lagra e-postkorrespondens med kunder och leverantörer. E-postkorrespondensen visas i en egen tabell under fliken Säljstöd respektive Inköpsstöd. Notera att detta fungerar enbart vid integration med Outlook. Tabellen visar datum, avsändare, mottagare och rubrik. Genom att dubbelklicka eller klicka på knappen Öppna går det att öppna e-postmeddelandet i e-postprogrammet. Inkommande e-post kan loggas genom att använda dra-och-släpp från e-postprogrammet. Om e-postmeddelandet släpps i tabellen loggas det enbart där, men om det släpps i textloggen, så loggas det både med en länk i textloggen och i tabellen. Utgående e-post kan skapas och loggas genom att dubbelklicka i ett e-postadressfält eller genom att öppna ett inkommande e-postmeddelande och välja att besvara detta. Dessutom har det tillkommit en knapp för att skapa ett nytt e- postmeddelande, men det alternativet ger ingen förvald e-postadress. Systeminställningen Använd Outlook-integration vid e-post... måste vara aktiverad för att utgående e- postmeddelanden ska loggas. OBS! Se över behovet av att ha valt Ja på systeminställningen "Notera i kundlogg vid e-post från Uppdatering kund/kundfråga" samt motsvarande inställning för Inköp. Det kan vara lämpligt att stänga av den inställningen i och med den nya e-postloggningen. I rutinen Fritextsökning kundlogg har det tillkommit möjlighet att söka i de kopplade e- postmeddelanden som finns på kunderna. Då görs en sökning i både textloggen på kunden och i texten till kopplade e-postmeddelanden. I listan Antal träffar (kunder) finns kolumner som visar om det är träff via textloggen eller via e-postmeddelanden. Dessa kolumner är sorteringsbara liksom de övriga kolumnerna. När en kund i den listan markeras visas förutom textloggen också en tabell med de e-postmeddelanden som givit träff för kunden. Genom att dubbelklicka eller klicka på knappen Öppna går det att öppna e-postmeddelandet i e-postprogrammet. Motsvarande sökmöjlighet finns också i rutinen Fritextsökning leverantörslogg. I referenstabellen för kunder och leverantörer har en kommentarsknapp lagts till där man kan skriva längre information om respektive referensperson, samt även koppla dokument då tilläggsfunktionen Dokumentvisning används. Nu finns en ny knapp Dela rad bland Fönsterfunktioner i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder, Ordersvar / EDI-import och Order / EDI-import. Knappen skapar en nästintill identisk rad av den rad man står på när funktionen används. Antalet blir däremot 0 på den nya raden. Syftet är att snabbt och enkelt skapa en ny rad när en kundorderrad ska delas upp på olika leveransperioder och ordererkännas, samt samtidigt säkra att det blir samma positionsnummer på raderna. Motsvarande funktion finns även på inköpsorderraden när ordererkännandet registreras. I och med MONITOR till MONITOR har positionsnummer blivit mer betydelsefullt eftersom det är en del i identifikationen av raden vid ordererkännande. Rutinerna Registrera kundorder och Registrera inköpsorder tar nu hänsyn till de villkor som går att ange i en stycklista på en fiktiv artikel. Dessutom kan fiktiv artikel brytas ner i flera nivåer för både kundorder och inköpsorder.

4 Utgåva 3 4(20) Antalet decimaler på en orderrad hanteras nu lite annorlunda i antalsfältet. Det visas alltid minst två decimaler, förutsatt att decimaler ska visas enligt en blankettparameter. Om man anger fler än två decimaler, så visas det angivna antalet decimaler. Om man byter till alternativ enhet så sker en division med omräkningsfaktorn och det kan ge ett ojämnt resultat. Även efter omräkning till alternativ enhet så visas nu upp till sex decimaler för antal. Användaren får själv skriva ett (annat) avrundat antal om han inte vill ha många decimaler i antalsfältet. Decimaler på blanketter hanteras på motsvarande sätt. Anges fler decimaler än två på antal, så visas alla decimaler och beräkning sker med fler än två decimaler. Det går att kopiera uppgifter om kund-/leverantörskod, artikelnummer m.m. för att använda på andra ställen i systemet genom att trycka på Ctrl + C, på uppgifter som lästs in i rutinerna Leveransplan / EDI-import, Order / EDI-import - Försäljning och Order / EDI-import - Inköp. I Makulera inbetalning, Makulera utbetalning och A-contobetalningar / omföringar visas nu vilket verifikationsnummer som skapats vid Spara. Detta gäller då man har direkt integration till redovisningen. Denna funktion finns sedan tidigare i in- och utbetalningsrutinerna. I rutinerna Betalningsprognos har en ny kolumn, Saldo lagts till. Syftet med denna kolumn är att visa hur mycket pengar som kan finnas på bankkontot i framtiden utifrån förväntade in- och utbetalningar. För att se detta anger man på fliken Beställning ett Ingående saldo vid periodens start. En annan nyhet är att det är möjligt att välja om den sista perioden ska innehålla resterande värden eller enbart sista periodens värde. Detta anges i beställningsbilden via parametern Inkludera rest i sista perioden. Rutinerna Intrastat införsel och Intrastat utförsel under Inköp och Försäljning tar nu även med tjänster av typen Legeringstillägg. Legeringstillägget redovisas på samma intrastatnummer som den "huvudartikel" som legeringstillägget är knutet till i intrastatrapporterna. För att legeringstillägg ska intrastatredovisas krävs att man lagt in Leg.tillägg som Typ, samt att man markerat parametern Uppdatera intrastat i rutinen Uppdatering tjänster. I konfigurationsfönstret visas nu eventuell Extra benämning för artikeln. Den visas i en sk. tooltip när muspekaren förs över Benämning. Detta gäller både i Välj alternativ i valgrupp och i den nedre delen Vald konfiguration. En konfiguration kan visas i rutinerna Orderfråga, Artikelfråga - planeringsbild och Uppdatering produktregister. I konfigurationsfönstret har det sedan tidigare visats information om vilket serienummer och i vilken kundorder som konfigurationen ingår. Nu visas också i vilken tillverkningsorder konfigurationen ingår. I rutinerna Artikelfråga, Kundfråga och Leverantörsfråga har de informationsfönster som öppnas med knappar från huvudfönstret fått en minnesfunktion. Systemet kommer ihåg vilken storlek och position fönstren hade sist de öppnades. Funktionen aktiveras med två inställningar under Inställningar Anpassa fliken Övrigt: "Kom ihåg fönsterstorlek" och "Kom ihåg fönsterposition". OBS! Dessa inställningar gäller alla rutinfönster, inte bara informationsfönster. Fönstret Ändringslogg som kan öppnas från många rutiner har gjorts flytande. Med detta menas att man kan göra detta fönster större och växla mellan olika fönster i MONITOR medan man har Ändringsloggen uppe. I Sök & hämta rensades tidigare sökfältet när man valde Mönstersökning. Nu behåller sökfältet den text man börjat skriva. I Sök & hämta rapportnummer har fliken Design lagts till. Nya kolumner har lagts till vid design av Sök & hämta: Sök & hämta Artiklar: Leverantörsnamn för aktiv leverantör Sök & hämta Kundorder: Namn från leveransadress (första raden) Nu är det möjligt för användaren att själv byta sitt lösenord till MONITOR utan ha rättigheter till rutinen Användare. Detta görs via en ny menypunkt under Inställningar Byt lösenord...

5 Utgåva 3 5(20) Nu kan man välja om en kontrollfråga ska visas när MONITOR avslutas. Denna kontrollfråga aktiveras under Inställningar Anpassa fliken Övrigt. Nu är det möjligt att dölja knapparna Stäng och Radera i verktygsfältet Fönsterfunktioner. Denna inställning finns under Inställningar Anpassa fliken Verktygsfält. I rutinen Händelsehistorik loggas och visas en kolumn med lagerställets kod när man automatkör en rutin. Teknik och systemkrav I MONITOR 7.2 används Microsoft.NET Framework 3.5 vilket innebär att Windows 2000 inte längre stöds som operativsystem. De operativsystem som stöds är Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2. Agenten Agenten i MONITOR har gjorts om och DCOM används inte längre, vilket förenklar installation, drift och rättighetshantering för Agentserver och klienter. Agentservern har nu inget användargränssnitt när den körs som en tjänst eftersom detta inte tillåts i nyare Windows-versioner. Gränssnittet för att konfigurera agenten har istället brutits ut till ett separat konfigurationsprogram. För att övervaka status på agentens bevakningsärenden och se vilka meddelanden den skickat har rutinen Lista bevakningsuppdrag kompletterats med mer information som tidigare bara kunde ses på servern. (Agenten är en tilläggsfunktion i MONITOR.) Layouten på listan Uppdrag i rutinen Lista bevakningsuppdrag är förändrad för att ge en bättre bevakning av Agentuppdrag. Dessutom har listtypen Meddelanden lagts till som visar vilka meddelanden som genererats av avslutade bevakningsuppdrag. Tillverkning Undantag bemanningsfaktor i Beredning Undantag bemanningsfaktor har införts i rutinen Beredning och kan användas på motsvarande sätt som t.ex. undantag kötid. Det blir ett undantag från det generella värdet av bemanningsfaktorn som finns angiven på produktionsgruppen. Möjligheten att kunna ange värdet per operation gör det lättare att hantera variationer av bemanning för olika operationer. En del arbeten kan köras med 0.5 i bemanning som det generella värdet på produktionsgruppen anger, medan en del arbeten kräver 1.0 i bemanning. I beläggningsplanen kan man välja att visa mantid istället för den normala driftstiden. En skillnad nu är att en omräkning sker till mantid även i fliken Lista. Där går det att se behovet av mantid för en produktionsgrupp. I Beläggning summerad går det att se behovet för flera produktionsgrupper. Kapaciteten är definierad mot den normala driftstiden och är inte jämförbar med mantid. En ny systeminställning "Använda undantag bemanningsfaktor på operationer" under Tillverkning i Systeminställningar har lagts till. I rutinen Order / Produktionsgrupp kan tiden beräknas om till mantid. I rutinerna Orderfråga och Tillägg / Omplanering visas eventuella undantag bemanningsfaktor på operation. I rutinen Produktionsgruppsanalys går det att se och massuppdatera undantag bemanningsfaktor i beredningen.

6 Utgåva 3 6(20) Övriga nyheter i tillverkning I rutinen Beredning går det att välja tidsenheten sekunder. Den kan väljas temporärt via Informationsmenyn eller som förvald tidsenhet med systeminställningen "Tidsenhet för ställ- och stycktid på operationer". I rutinen Beredning går det att bereda både i ordinarie enhet och alternativ enhet på en materialrad, om det finns en alternativ enhet angiven på artikeln. Enhet och omräkningsfaktor sparas inte på materialraden, utan gör det bara möjligt att tillfälligt byta till den alternativa enheten och ange kvantiteten i den enheten. Utskrifter av Styck- / operationslista och Består av / Strukturlista är oförändrade, dvs. de visar kvantiteten enbart i ordinarie enhet. Nu visas artikelns EOK i rutinen Efterkalkyl selekterad när listan är grupperad på Artikelnummer. Genomsnittlig partistorlek visas också för de order som finns i listan. Detta gäller både för listtyp Standard och Enbart summa. Syftet är att kunna härleda differenser i kalkylen genom att se att antal artiklar i ordern inte överensstämmer med det antal som kalkylen baserats på. Vidare kan det vara bra att följa upp antalsdifferenser på T-artiklar, eftersom det kan vara svårt att anta ett EOK att basera kalkylen på, då antalet man tillverkar kan variera från gång till annan. Parametern "Frågerutiner följer aktiv post", i Inställningar Anpassa påverkar nu även rutinen T- orderfråga länkad. Tidigare påverkades endast rutinerna Artikelfråga, Leverantörsfråga och Kundorderfråga av parametern. På tillverkningsorder finns nu en spärr som gör att det inte går att skapa tillverkningorder med två operationer med samma operationsnummer. I Registrera tillverkningsorder visas under fliken Varningar att en operation blivit borttagen och att det blir den sista förekommande raden med aktuellt operationsnummer som gäller. I rutinen Styck- / operationslista kommer samtliga operationer med, men i kalkyler och i strukturlistan försvinner operationstider och ev. övrigt som finns kopplat till de rader som tagits bort på grund av att samma operationsnummer använts två gånger. Notera att beredningar som innehåller flera operationer med samma operationsnummer endast kan skapas om variantberedning är aktiverad i systemet. I Utskrift tillverkningsorder har det tillkommit en Sök & hämta i kolumnen Kort, som numera heter Ordersats. I Sök & hämta går det att se vilka tillverkningsorderdokument som finns registrerade och går att skriva ut. Där visas också dokumenttyp, dvs. om det är ett dokument per artikel eller per operation och material visas. Dessutom har det gjorts ett antal utseendeförändringar i fönstret. Nu går det att skriva ut externa dokument i rutinen Återutskrift op.legodokument. Syftet är att få en komplett återutskrift. Inköp Vidareutveckling av inköpsgränser I denna version har det skett en vidareutveckling av inköpsgränser. En inköpsgräns är en beloppsgräns som sätts på användaren och reglerar hur mycket användaren tillåts köpa in på inköpsorder. Vid överskriden gräns måste inköpsordern attesteras av attestansvarig. Följande har vidareutvecklats i denna funktion:

7 Utgåva 3 7(20) En bevaknings-/meddelandefunktion har införts liknande den som finns i tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering. Detta innebär att systemet bevakar och skickar meddelanden till användaren vid olika händelser i flödet. Bevakningen aktiveras under knappen Inköpsgräns i rutinen Användare. Bevakning kan aktiveras för tre olika händelser: 1. Påminnelse om att inköpsorder finns att attestera 2. Påminnelse om att inköpsorder attesterats och kan skrivas ut 3. Meddelande om att inköpsorder skrivits ut av attestansvarig Händelse 1 ovan går till den användare som är attestansvarig. Händelse 2 och 3 går till den användaren som registrerat ordern. Vid påminnelse 1 och 2 ovan går det att länka sig direkt till rutinen Ej attesterade order för attest av inköpsorder respektive rutinen Utskrift inköpsorder. I rutinen Ej attesterade order har en rad förändringar skett: Det går att skriva ut inköpsorder i samband med attesteringen. Genom att markera parametern "Förmarkera Skriv ut" så öppnas rutinen Utskrift inköpsorder när listan sparas. Denna möjlighet finns både för listtyperna Standard och Enbart summa. I listtyp Standard går det att selektera på Konto, Kostnadsställe, Kostnadsbärare och Projekt i beställningsbilden. Kontering visas i denna lista, t.ex. om man vill kontrollera att ordern är rätt konterad i samband med att man attesterar ordern. En ny listtyp, Samtliga ej attesterade har lagts till. Denna lista visar samtliga order med status Ej attesterad. I denna lista går det också att byta attestansvarig. Detta kan vara användbart t.ex. om den som ska attestera ordern av någon anledning inte har möjlighet att göra det. Det går bara att byta till användare som är attestansvariga. Det finns en kontrollfunktion som ser till att samma person som har registrerat ordern inte kan sättas som attestansvarig. En ny listtyp, Samtliga attesterade har lagts till. Syftet med denna lista är att i efterhand se när order attesterats och av vem. Här går det också att se när ordern skrevs ut och av vem. Det är nu inte längre tillåtet att ändra status på order med status 0 (Ej attesterad) i Registrera inköpsorder. Attestering av order måste istället göras via rutinen Ej attesterade order. I Registrera inköpsorder kan den som registrerat ordern göra vissa justeringar på ordern utan att inköpsordern behöver attesteras på nytt. Det kan t.ex. handla om justering av leveransperiod, kontering, adressuppgifter etc. Det är fortfarande inte tillåtet att göra justeringar på orderrader som påverkar beloppet eller att lägga till/ta bort rader. I sådana fall måste ordern ut på en ny attestrunda. När inköpsgränser används har möjligheten att justera beställt antal och restantal i Orderförteckning inköp tagits bort. Dessa kan istället justeras via rutinen Registrera inköpsorder. Attesträttighet styrs av inloggad användare. En användare har endast möjlighet att attestera de order som har användaren i fråga som attestansvarig person. Dessutom får en ordersumma inte överskrida användarens Beloppsgräns per order. Detta är en inställning per användare som finns under knappen Inköpsgräns i rutin Användare i Systemvårdsmodulen. Om ordersumman är högre än användarens beloppsgräns per order kan användaren inte attestera ordern, den får då attesteras av användarens attestansvarige. Beloppsgräns per order fungerar även som gräns för upp till vilken enskild ordersumma användaren har rättighet att attestera order i rutin Ej attesterade order. Systeminställningen "Beloppsgräns för inköp" gäller numera även för rutinerna Inköpsorderförslag och Lagerpåfyllnadslista inköp. Alla genererade inköpsorder visas i ett resultatfönster men de order som överskridit beloppsgränsen går inte att skriva ut i detta läge, övriga order kan skrivas ut om så önskas. Övriga nyheter: I rutinerna Uppdatering leverantörer och Leverantörsfråga finns nu möjlighet att länka sig till Google Maps med leverantörens adress inläst för att se den på en karta.

8 Utgåva 3 8(20) I rutinen Uppdatering leverantörer har funktionen Spärra/meddela utökats med en ny typ av händelse, Registrering lev.faktura. Detta gör det möjligt att ange ett meddelande som visas vid registrering av leverantörsfakturor. Nu finns det en systeminställning där det går att välja för en ny leverantör, om det ska vara förvalt att bifoga xml-filer med e-postmeddelanden till leverantören. Nu kan toleranser avseende för tidiga och för sena leveranser anges i Uppdatering leverantörer. Dessa toleranser kan överstyra den generella toleransen i beställningsbilden när leveranssäkerheten beräknas i rutinen Leverantörsvärdering. Toleranserna kan uppdateras i listform i rutinen Utskrift leverantörer, samt visas i Leverantörsfråga. I version 7.1 tillkom möjlighet att på kund registrera definierade e-postmottagare för Faktura och Ordererkännande. På leverantör tillkom möjlighet att registrera definierade e-postmottagare för t.ex. Påminnelse leverans och Leveransplan. Nu är det även möjligt att skapa en e-postmottagare för Inköpsorder på leverantören som då överstyr en eventuell e-postadress på referensen. Nu finns en alternativ metod för att ange order- och förfrågannummer. Om systeminställningarna "Ange ordernummer vid Spara i Registrera inköpsorder" och "Ange förfrågannummer vid Spara i Registrera förfrågan" är aktiverade, så kan man välja önskat order- alternativt förfrågannummer när registreringen sparas, om inte tas numret från nummerserien. Den nya metoden fungerar både vid manuell registrering och med funktionen MONITOR till MONITOR. I Registrera inköpsorder är det momskoden i orderhuvudet som styr vilken momskod det blir på delfakturorna i fliken Betalningsplan. Tidigare fick delfakturorna momskoden från betalningsplanens inställningar i rutinen Fakturerings- / betalningsplaner i Systemvård. Syftet med denna förändring är att säkerställa att delfakturorna följer den momskod som är angiven på inköpsordern. Nu kan Orderförteckning - Inköp visas med summering per dag, vecka, månad, kvartal och år vid gruppering på Period och listtypen är Enbart summa. Från rutinen Inleveransrapportering är det nu möjligt att skicka en inleverans till mottagningskontroll. Denna möjlighet aktiveras via systeminställningen "Möjlighet att aktivera mottagningskontroll på orderrad vid inleveransrapportering". Detta kan användas när varken artikeln eller ordern har mottagningskontroll vald, men att det vid inleverans bedöms vara behov av kontroll om t.ex. transportskador, rostskador eller liknande befaras. Om systeminställningen är aktiverad, orderraden är radtyp 1 och ingen mottagningskontroll är aktiverad, så finns en kryssbox på orderraden för att aktivera kontroll samt möjlighet att ange en instruktion och orsaken till kontroll. Notera att i rutinen Inleveransrapportering streckkod finns inte den här möjligheten. Rutinen Rapportera mottagningskontroll har delats upp i flikarna Huvud, Rader (där rapporteringen görs) och Pallflagga. Tidigare gjordes kontrollrapporteringen alltid per orderrad men nu går det att välja att rapportera hela ordern som godkänd, eller också rapportera per orderrad. Information om tidigare gjorda kontrollrapporteringar på artikeln, följesedelsnummer, revision, ritningsnummer och tillverkningsordernummer visas också. OBS! Om ni tillämpar mottagningskontroll kan det innan uppdatering vara bra att meddela användarna av rutinen att designen är omgjord, för att undvika eventuella problem. I Scanna leverantörsfakturor går det att välja upplösning (bildkvalitet) på inscanningen i fältet DPI. Tidigare gick detta enbart att ställa in via scannerns egna inställningar. Nu går det att använda egenskapshantering även i Registrera leverantörsfakturor. Funktionen kan vara användbar t.ex. för att sätta tvingande angivelse av attestansvarig eller för att förhindra att obehöriga användare eller användargrupper ska komma åt att ändra t.ex. förfallodatum, fakturabelopp m.m. vid attestering av fakturor. I Registrera leverantörsfakturor finns en länk till Uppdatering leverantörer via Informationsmenyn vilket kan vara användbart om man vill uppdatera den aktuella leverantören. Om man anger en leverantör som inte finns registrerad får man dessutom en fråga om den nya leverantören ska registreras.

9 Utgåva 3 9(20) Om man vid ankomstregistrering i Registrera leverantörsfakturor klickat på knappen Definitivboka av misstag går det att använda knappen Avbryt. Fakturastatusen backas då tillbaka till status Registrerad/preliminärbokad. Detta gäller dock inte fakturor med status Definitivbokad utan enbart fakturor med status Registrerad/preliminärbokad. I rutinen Registrera leverantörsfakturor, fliken Koppling av order, går det att använda en behörighetskontroll så att inköpsorder inte kan kopplas (definitivbokas) av samma person som har registrerat inköpsordern. För att aktivera denna kontroll, bocka ur den nya systeminställningen "Tillåt koppling av egna inköpsorder i Reg. levfaktura". Funktionen gäller enbart om Elektronisk fakturahantering används. I tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering (EFH) går det nu att ändra färg, typsnitt, storlek m.m. på de annoteringar, stämplar och färgmarkeringar som läggs till på de elektroniska fakturabilderna. Dessa inställningar nås via höger musknapp på annoteringen/stämpeln/färgmarkeringen. Det går även att spara förvald inställning för stämplar och annoteringar. När det gäller stämplar så ställer man in detta centralt för alla användare via rutinen Uppdatering stämplar i Systemvård. När det gäller annoteringar så ställer man in förvalda inställningar per användare för bakgrundsfärg och text via menyn EFH Annoteringar. Stämpelfunktionen i Elektronisk fakturahantering har omarbetats och det är nu enklare att lägga stämplar på fakturabilderna. När man valt stämpel visas en grön bock på stämpelsymbolen för att illustrera att stämpelfunktionen är aktiverad och man behöver bara klicka en gång på bilden för att lägga ut en stämpel. Stämpelns storlek anpassar sig automatiskt efter textmängd och textstorlek. Genom att klicka på stämpelfunktionen på nytt aktiveras automatiskt senast använda stämpel och det går att lägga på nästa stämpel med ett enkelklick. Vill man byta stämpel klickar man på pilsymbolen direkt till höger om stämpeln och den senast använda stämpeln är då markerad i rullgardinen. Den alternativa textannoteringsfunktionen i Elektronisk fakturahantering har tagits bort. Man får istället använda sig av den ordinarie annoteringsfunktionen. Då annotering görs på faktura från PDF-fil får annoteringen nu samma utseende som på fakturor från TIFF-fil. I Elektronisk fakturahantering har en ny knapp Fakturainformation lagts till i verktygsfältet. Där går det att se diverse information om den leverantörsfaktura som visas på skärmen. Denna funktion kom man tidigare åt endast via menyn EFH. I Elektronisk fakturahantering visas nu fakturor som är i formatet PDF anpassade efter fönstrets bredd, dvs. lika som fakturor i formatet TIFF. Tidigare visades fakturabilder i PDF-format anpassade efter fönstrets höjd. I fönstret "Påminnelse om leverantörsfakturor för attestering/definitivbokning" visas nu förfallodatumet. Förfallodatumet visas med röd stil om det är mindre än fem dagar kvar till fakturan förfaller. Kommande fakturor visas med kursiv stil. I Attestera leverantörsfakturor finns nu knappar i verktygsfältet för att Vidarebefordra och Godkänn-vidarebefordra fakturor. Tidigare fanns dessa funktioner enbart i Arkivmenyn. I Attestera leverantörsfakturor visas nu à-pris och belopp i den valuta som fakturan är registrerad. Tidigare visades detta belopp omräknat till systemvalutan, vilket gjorde det svårt att kontrollera/attestera beloppen. Ovanstående gäller vid attest av faktura som är preliminärkopplad till inköpsorder. I rutinen Utbetalning visas nu orsaken till varför en faktura inte går att betala, t.ex. att fakturan är spärrad, redan fullbetald eller inte definitivbokad. Tidigare gavs ett generellt felmeddelande då löpnumret angavs. I Makulera utbetalning öppnas nu Utskrift av utbet.journal / bokf.order automatiskt om man har ställt in detta i systeminställningarna. Automatisk journalutskrift fungerade tidigare enbart då utbetalningarna registrerades, nu gäller det även vid makulering av utbetalningar.

10 Utgåva 3 10(20) I rutinen Elektronisk avisering (LB)(FB) finns nu stöd för betalningsformatet SEPA. Detta är till för länder som använder systemet inom Euro-området, t.ex. Finland. För att använda detta krävs att inställningar görs i EDI-kopplingar samt att leverantörer registreras med betalningssättet FB och har giltiga IBAN- och BIC-koder under knappen Utlandsbetalning i Uppdatering leverantörer. I rutinen Återrapportering LB / FB finns stöd för att återrapportera leverantörsbetalningar med Telepay-formatet. Detta är utvecklat för den norska marknaden. Både inrikes- och utrikesbetalningar återrapporteras på detta sätt. Nu finns parametern Ny sida/leverantör som ger en sidbrytning för varje leverantör i rutinen Leverantörsreskontralista. I rutinen Fakturaunderlag går det att skriva ut en lista med historiskt datum. Syftet är att kunna se värdet av inlevererat ej fakturakopplat vid en given tidpunkt i dåtid. Detta är användbart vid t.ex. lageravstämningar eller vid avstämning av avräkningskonto för dem som har tilläggsfunktionen Internredovisning. För att skriva ut en historisk lista väljs utskriftsalternativet Historisk utskrift. Historisk utskrift tar hänsyn till inleveransdatum i lagerloggen i kombination med verifikationsdatumet på de fakturor som kopplats till inköpsorder. Försäljning I rutinerna Uppdatering kunder, Kundfråga, Registrera kundorder och Kundorderfråga finns nu möjlighet att länka sig till Google Maps med kundens adress inläst för att se den på en karta. Nu kan toleranser avseende för tidiga och för sena leveranser anges i Uppdatering kunder. Dessa toleranser överstyr den generella toleransen i beställningsbilden när leveranssäkerheten beräknas i rutinen Leveranssäkerhet. Toleranserna kan även uppdateras i listform i rutinen Utskrift kunder samt visas i Kundfråga. Nu finns en systeminställning där det går att välja för en ny kund, om det ska vara förvalt att bifoga xml-filer i e-postmeddelanden till kunden. Nu kan Orderförteckning - Försäljning visas med summering per dag, vecka, månad, kvartal och år vid gruppering på Period och listtyp Enbart summa. I rutinerna Registrera offert och Registrera kundorder är det momskoden i orderhuvudet som styr vilken momskod det blir på delfakturorna i fliken Faktureringsplan. Tidigare fick delfakturorna momskoden från faktureringsplanens inställningar i rutinen Fakturerings- / betalningsplaner i Systemvård. Syftet med denna förändring är att säkerställa att delfakturorna följer den momskod som är angiven på ordern. Om man skapar inköpsorder från kundorder och kundorderradens kontering innehåller projekt, så sätts också projektnumret i inköpsorderradens kontering om inköpskontot har "Ja" eller "Tvingande" på Projekt angivet i kontoplanen. Nu finns en alternativ metod för att ange order- och offertnummer. Om systeminställningarna "Ange ordernummer vid Spara i Registrera kundorder" och "Ange offertnummer vid Spara i Registrera offert" är aktiverade, så kan man välja önskat order- alternativt offertnummer när registreringen sparas, om inte tas numret från nummerserien. Den nya metoden fungerar både vid manuell registrering och med funktionen MONITOR till MONITOR. Nu går det att ha olika lagerställen per kundorderrad i rutinen Registrera kundorder. (Tilläggsfunktionen Lagerställehantering kan kompletteras med denna funktion.) Nu går det att använda artikeltypen Emballage för klassificering av extra kostnad på EDI-faktura. Detta aktiveras med ny systeminställning "Använda artikeltyp Emballage för att definiera emballage i Invoic". I rutinen Order / EDI-import går det nu att via Informationsmenyn göra Leveranstidskontroll, Behovsberäkning och Flödesanalys även innan ordern är sparad/skapad.

11 Utgåva 3 11(20) En funktion har tillkommit i rutin Order / EDI-import som gör det enkelt att kunna importera en backupfil efter en ordinarie import av order, offert eller faktura. Funktionen är tänkt att användas i de fall den ordinarie importen misslyckades. Under Arkiv-menyn finns det tre val för detta som heter: Importera order från enskild EDI-koppling, Importera offert från enskild EDI-koppling samt Importera fakturaunderlag från enskild EDI-koppling. Rutinen Leveransplan / EDI-import hanterar nu manuella justeringar då automatisk avstämning används. Denna avstämningsmodell används normalt vid automatisk inläsning med Agenten och aktiveras när systeminställningen "Logga importerade leveransplaner och varningar" är inställd på "Logga varningar & dra av ant." eller "Logga logg/varningar". Det har tillkommit en listtyp "Summa per vecka" i rutinen Leveransplanelogg / Diff. Den nya listtypen jämför upp till åtta importtillfällen och visar hur kundernas leveransplaner varierar över tiden. Listtypen "Logg per kund" har fått en ny kolumn som visar importdatum. Nu går det att styra vilken information som ska skrivas i fältet Port/Förråd på pallflaggor utskrivna i rutinen Utskrift pallflagga EDI. Detta konfigureras i rutinen Uppdatering kunder på knappen Extra information och parametern "Visningstyp för port/förråd på pallflagga EDI". Er och Vår referens samt godsmärkning har lagts till på e-postavisering till godsmottagare (gäller i rutinerna Avisering och Utskrift speditionsdokument). Automatisk EDI-avisering till speditör är valbar efter utskrift i rutinen Utskrift Speditionsdokument. Ett nytt val Leveransanvisning har tillkommit för systeminställningen "Läs in till Leveransanvisning på sped. dok." under fliken Försäljning i rutinen Systeminställningar. Detta medför att Leveransanvisning nu kan anges i rutinen Uppdatering kunder under fliken Information. Leveransanvisning kan även anges eller kompletteras/ändras i rutinerna Registrera kundorder och Direktregistrera fakturor under knappen Avisering. Leveransanvisningstexten kommer sedan att läsas in i rutinen Utskrift speditionsdokument. Det har tillkommit en systeminställning "Ny sändning efter EDI avisering" under Spedition under fliken Försäljning i rutinen Systeminställningar. Denna inställning gör att rutinen Utskrift speditionsdokument automatsikt ställs om för att skapa en ny sändning efter en lyckad EDIavisering. En förbättring har gjorts gällande koppling mellan debetfakturor och tillhörande kreditfakturor. Om man läser in en debetfaktura i Direktregistrera fakturor så ser man om fakturan blivit krediterad i fältet Krediterad av. Tips! Använd debetfakturans ordernummer plus ett suffix på kreditfakturan för att få en bra koppling mellan debet- och kreditfaktura. Om typ av tjänst angivits, kommer den summerade kostnaden för tjänsten med i EDI-fakturans (Global Invoice) exportfil, som skapas i rutinen Utskrift EDI-fakturor. I rutinen Fakturaunderlag går det att skriva ut en lista med historiskt datum. Syftet är att kunna se värdet av utlevererat ej fakturerat vid en given tidpunkt i dåtid. Detta är användbart vid t.ex. lageravstämningar eller vid avstämning av avräkningskonto för dem som har tilläggsfunktionen Internredovisning. För att skriva ut en historisk lista väljs utskriftsalternativet Historisk utskrift. Om ordern har utlevererats före det historiska datumet men fakturering är gjord efter detta datum, så visas ordern med sitt värde även om statusen i nuläget är fakturerad (status 9). I Makulera inbetalning öppnas nu Utskrift av inbet.journal / bokf.order automatiskt om man har ställt in detta i systeminställningarna. Automatisk journalutskrift fungerade tidigare enbart då inbetalningarna registrerades, nu gäller det även vid makulering av inbetalningar. Rutinen Kvartalsredovisning har fått ett nytt namn; Periodisk sammanställning. Blanketten har uppdaterats med den layout som gäller från år Dessutom hanteras tjänster enligt de nya regler som gäller fr.o.m. år Tjänster ska då redovisas i en egen kolumn i den periodiska sammanställningen.

12 Utgåva 3 12(20) Export av Periodisk sammanställning via fil är justerad. Nu genererar systemet en semikolonavgränsad fil som kan laddas upp till Skatteverket via deras filöverföringstjänst. Kontrollera så att rätt format (formatnummer 221) är inställt under Systemvård EDI EDIkopplingar. Nu finns stöd för att läsa in kundinbetalningar till rutinen Återrapportering från fil / matchning enligt det finska betalningsformatet för "Inkommande referensbetalningar". Detta stöd har utvecklats för den finska marknaden och kräver att en finsk landsanpassning är aktiverad i systemet. Nu finns parametern Ny sida/kund som ger en sidbrytning för varje kund i rutinen Kundreskontralista. Om man gör en a-contoinbetalning i rutinen A-contoinbetalningar / omföringar länkas man nu automatiskt till rutinen Utskrift inbet.journal / bokf.order. Fältet Säljarkod i rutinen Uppdatering säljare har förlängts från fyra till åtta tecken. Lager I rutinen Beräkna årsvolym går det nu att se vilket belopp en prognos/budget baseras på vid beräkning av årsvolym. Under fliken Beställning väljs ett prisalternativ (oftast försäljningspris). I Lista Bildskärm visas därefter det belopp som budgeten/prognosen genererat. I rutinen Artikelfråga, fliken Planeringsbild, så går det nu att frisläppa inköpsorderförslag till skarpa inköpsorder. Tidigare fanns den möjligheten endast för tillverkningsorderförslag. Kundpris, Medelförsäljningspris och Senaste försäljningspris har tillkommit som prisalternativ i rutinen Utskrift prognoser. Rutinen Nettobehovskörning kunde hamna i "rundgång" när en artikel ingick i sig själv. Tidigare gjordes de orderförslag som kunde göras, medan de artiklar i strukturen som det inte gick att beräkna en lägsta-nivåkod för, inte fick några orderförslag. Nu avbryts i stället nettobehovskörningen om det finns felaktiga beredningar och inga förslag skapas vilket gör att man omgående blir medveten om eventuella fel i underlagen. Information om felaktiga beredningar visas dessutom direkt efter beräkning av lägsta-nivåkod vid en manuell körning av rutinen Nettobehovskörning. Dessutom finns nu möjlighet att via Automatkörning meddela när det blivit "rundgång" i Nettobehovskörningen. Om man väljer att skicka resultatet med E-post/Skrivare eller Resultatbevakning i Automatkörningen så körs Nettobehovskörningen alltid, men det är bara eventuell data från fliken Felaktiga beredningar som skickas. Tillverkningsorder- eller inköpsordernummer visas i kursiv stil i rutinerna Förslag tidigareläggning och Förslag senareläggning om ordern tidigare har omplanerats tidsmässigt. När en lagerorder e-postas från rutinen Registrera lagerorder är det nu e-postadressen för mottagarens referens som föreslås. Tidigare var det e-postadressen för mottagande lagerställe i rutin Företagsinformation som föreslogs. Nu finns ett nytt val i beställningsbilden för rutinen Plocklista lagerorder. Valet heter "En order/sida" och innebär att varje ny lagerorder i listan skrivs ut på en ny sida. Nu går det att skriva ut en pallflagga efter inleveransrapportering av lagerorder för att märka upp inkommande gods från ett annat lagerställe. Tidigare har det enbart gått att skriva ut pallflagga efter utleverans av lagerorder, i samband med avsändning. Fliken Pallflagga tänds när man sparar i rutinen Inleveransrapportering lagerorder. Om pallflagga ska skrivas ut med automatik eller inte styrs av en systeminställning. Blanketten "Pallflagga inleveransrapportering lagerorder" har lagts till i rutinen Blanketter parametrar för detta ändamål. Det är också möjligt att skriva ut pallflaggan i efterhand i rutinen Utskrift pallflagga.

13 Utgåva 3 13(20) Nu finns möjlighet att skriva en kommentar till en inventering och ett oplanerat uttag/inleverans för att förklara transaktionen. Kommentaren kan ses i rutinerna Historiska lagerrörelser, Inventeringsdifferens och Artikelfråga, knappen Lagerlogg. I rutinen Uppdatering produktregister finns nu en ny flik Extra info med ett antal fält som kan användas till valfri information. Fältens ledtexter ändras med hjälp av egenskapshanteringen i MONITOR så att de passar sitt syfte. Fält som inte behövs kan döljas på samma sätt. Fliken Extra info aktiveras via systeminställningen "Visa fliken Extra info i Uppdatering produktregister". I Utskrift produktregister finns en ny listtyp Extra info som visar data från fliken Extra info i Uppdatering produktregister. Samtliga fält i listan är uppdateringsbara. Verkstadsinformation Nu finns en ny systeminställning "Visa fliken Extra info i Uppdatering anställda", som visar fliken Extra info i rutinen Uppdatering anställda. Fältens ledtexter ändras med hjälp av egenskapshanteringen i MONITOR så att de passar sitt syfte. Fält som inte behövs kan döljas på samma sätt. I Utskrift anställda finns en ny listtyp Extra info som visar data från fliken Extra info i Uppdatering anställda. Samtliga fält i listan är uppdateringsbara. Som attesterare av ett anställningsnummer kan man nu ange en användargrupp. Då kommer alla användare som ingår i gruppen att kunna attestera den anställdes stämplingar. Samma funktion finns även för de systemattesterare som anges i Systeminställningar. I rutinerna Lista stämplingar, Lista korrigeringar, Arbetstidsförkortning, Löneunderlag, Statistik och Utskrift anställda har kryssboxen "Endast anställda som jag attesterar" lagts till i beställningsbilden. Denna gör det möjligt att begränsa vilka anställda som ska visas i listan. Nu finns systeminställningar som gör att man enbart kan uppdatera uppgifter för anställda som man är attesterare till. Systeminställningar finns för följande rutiner: Uppdatering anställda, Närvarotablå, Schemaundantag, Rapportera frånvaro, Rapportera arbete och Byt frånvarokod / Periodbyte. I Stämplingsterminalen finns en knapp intill varje ackumulerat tidssaldo för den anställde. Om man trycker på den knappen så visas en lista med alla saldoförändringar de senaste sju dagarna. I rutin Historiska tidssaldon visas vilken tidsbank som har lästs upp. Detta visas både på skärmen och på eventuell utskrift. När en anställd stämplar Ut före schemaslut och väljer en frånvarokod skapas en frånvaropost omedelbart. Tidigare skapades frånvaroposten först efter nästa instämpling vilket ibland kunde skapa förvirring om hur personen stämplat. När en anställd stämplar i Stämplingsterminalen så visas nu det eventuella foto som finns i anställningsregistret. I rutinen Närvarotablå finns nu en kolumn som visar den anställdes senaste närvarostämpling, samt en kolumn som visar frånvarokod och benämning i de fall den anställde är utstämplad med frånvarokod eller har en frånvaroprognos som är giltig idag. Dessutom är alla kolumner sorteringsbara genom att man kan klicka på rubrikerna. Om man valt beräkningsgrunden Beräkna från schema i rutinen Arbetstidsförkortning så finns nu möjlighet att använda Arbetsfria timmar att inkludera. Faktor för att beräkna de arbetsfria timmarna hämtas från Parametergruppen. Beräkningen av lunchflex har förbättrats. Nu kan en dag enbart innehålla en lunchpost. När en dag innehåller en lunchstämpling, går det att få frånvaro även för den tid på schemat där den ordinarie lunchen är inlagd.

14 Utgåva 3 14(20) I Stämplingsterminalen, i läge Starta arbete, kan fliken Verktyg sättas som förvald via parametern Extra parametrar för arbete i rutinen Uppdatering anställda. Verktygshantering är en tilläggsfunktion till MONITOR. I Körplanering och Stämplingsterminalen, i läge Starta arbete, visas nu verktygets lagerplats i de fall som verktyg finns kopplade till en operation. Verktygshantering är en tilläggsfunktion till MONITOR. I rutinerna Körplanering och Stämplingsterminal visas nu de order/operationer som är kopplade till en justering av en avvikelse i rött. Det går även att se information om aktuell avvikelse via Informationsmenyn. Nu finns en ny systeminställning "Hantera avbrottskod i stämplingsterminalen". Med denna parameter går det att välja om avbrottskod ska anges vid rapportering av arbete i Stämplingsterminalen. Med systeminställningen "Ange eget anställningsnummer vid maskinstämpling" aktiverad behöver man nu bara ange anställningsnumret på en valfri rad när man avslutar arbeten på en maskin. Alla andra rader i rapporteringen kommer att kopiera det anställningsnummer som man har angivit på raden. Vid löneexport till AGDA kan man nu även få med den anställdes avdelning som ett kostnadsställe. Detta aktiveras med den nya systeminställningen "Skicka avdelning som kostnadsställe i löneexport till AGDA". Redovisning Kontoplanerna BAS 2010 och BAS 2010 mini har lagts till i systemet. Dessa kan väljas i rutin Skapa kontoplan i Systemvård i samband med uppstart av MONITOR. Obs! Rutin Skapa kontoplan används vid uppstart av systemet och inte vid byte av kontoplan under pågående bokföringsår. Vid byte av kontoplan går det att använda Döp om konto, där de nya kontoplanstyperna finns att välja. Det går också att välja de nya kontoplanerna under fliken Baskonton i Kontoplan. Om ett konto ska raderas i rutinerna Kontoplan och Utskrift kontoplan, kommer det nu upp en guide som visar orsaken om ett konto inte kan raderas. I första hand kontrolleras om det finns transaktioner på kontot. Saknas transaktioner så visar guiden vilka kopplingar det finns på kontot till varugrupper, standardkonton och undantagskonto till kund och leverantör. I rutinen Frisläpp periodiseringar har fältet Period lagts till. Syftet är att kunna välja för vilken redovisningsperiod man vill frisläppa periodiseringar. Detta kan vara användbart t.ex. om man glömt att frisläppa periodiseringar i en tidigare period. Vid konstruktion av rapporter i rutinen Rapportgenerator går det nu att ha summeringar (beräkningar) som är upp till 100 tecken långa. Tidigare fanns en begränsning på 40 tecken. Nu finns ett förbättrat stöd för momsrapportering i utlandet. I Utskrift momsrapport går det att skriva ut momsrapporter som följer olika länders uppställning av momsdeklarationsblanketten. Denna funktion har tagits fram främst för utländska företag som använder MONITOR. Några olika länders uppställning av momsrapporter följer med i leveransen. Förutom den svenska momsrapporten finns även momsrapporter för t.ex. Norge, Finland och Danmark. Dessutom är det möjligt att konstruera egna momsrapporter i den nya rutinen Skapa momsrapport i Systemvårdsmodulen. Läs mera om denna rutin under rubriken Systemvård. I Utskrift momsrapport har momskontrollen som visas under momsrapporten gjorts om och fått en ny layout. Det nya fältet Ingående saldo visar om det finns ingående saldo från föregående månad på momskontot som orsakar differens mellan utgående moms och omsättning.

15 Utgåva 3 15(20) I Utskrift momsrapport har listtyperna Differenssökning försäljning och Differenssökning inköp ersatts av listtypen Differenssökning. Där sker sökning av momsdifferens för både försäljning och inköp. I Utskrift momsrapport var det tidigare inte möjligt att skapa verifikation för samma momsrapport mer än en gång per redovisningsperiod. Nu ges en varning om man redan har bokfört momsen för den valda månaden, men man har möjlighet att ignorera detta och bokföra den ändå. Denna möjlighet kan vara bra om man har bokat bort verifikationen för momsrapporten för att sedan göra korrigeringar och bokföra momsen på nytt. I Registrera projekt har det tillkommit en ny flik, Logg/E-post. Här finns ett textformulär där det är fritt att kommentera och föra interna noteringar kring projektet, t.ex. planerade och utförda händelser som skett utan de registrerats under aktivitetsfliken. I textformuläret går det även att skapa länkar till dokument eller webbadresser. Fliken visar även e-postkonversation där varje rad innehåller information om e-post som tagits emot eller skickats, datum och vem som är avsändare respektive mottagare. Funktionen är motsvarande den som finns i säljstöd/inköpsstöd. En ny rutin kallad Fritextsökning projektlogg har tillkommit. Där är det möjligt att fritextsöka i texter och e-postmeddelanden som finns kopplade till projekten under fliken Logg/e-post i Registrera projekt. Rutinen kan användas för att söka projekt som har en viss notering etc. Rutinen är uppbyggd på samma sätt som de fritextsökningsrutiner som finns för säljstöd och inköpsstöd. I Registrera projekt går det att dölja avslutade aktiviteter under fliken Aktiviteter genom att avmarkera kryssrutan Visa avslutade. Nu finns en ny flik Ledtidsgraf i rutinen Beläggningsöversikt projekt. Ledtidsgrafen fungerar på samma sätt som den ledtidsgraf som finns i rutinen Registrera projekt. I Beläggningsöversikt projekt kan man visa en ledtidsgraf för flera projekt samtidigt och även selektera på t.ex. ansvarig eller aktivitet. Syftet är att t.ex. kunna få en samlad bild av beläggningen för en viss avdelning eller för en viss person. Dessutom kan man genom att hålla muspekaren på aktiviteten i grafen se namnet på den person som är ansvarig för aktiviteten. I Projektsammandrag, listtyp Kostnad/Intäkt utökad, visas mer information än tidigare. På poster som avser tillverkningsorder så visas artikelnummer och artikelbenämning. På poster som avser kundorder och inköpsorder visas också kundens och leverantörens namn. I Projektsammandrag går det att se projektets utfall för valfri tidsperiod genom att välja "Periodutfall" i listtyp Kostnad/Intäkt. Med hjälp av selekteringsdatumet går det då att se projektets kostnader och intäkter under t.ex. en månad eller annan valfri tidsperiod. I Projektsammandrag går det att ta ut en detaljerad lista över projektets kostnader och intäkter som visar utfallet periodiserat i tid. I listtyp Kostnad/Intäkt utökad väljer man då att ange beräkningssätt "Beräkna från loggposter". Med hjälp av selekteringsdatumet går det då att se hur projektens kostnader och intäkter förändras under t.ex. en månad eller annan valfri tidsperiod. Denna rapport läser utfallet från lagerlogg, tillverkningsorderlogg, huvudbok m.m., vilket innebär att man kan se datumet för varje rapportering som belastat projektet. I Projektsammandrag har en ny listtyp lagts till, Kostnad/Intäkt PIA-lista. Syftet med denna rapport är skriva ut en PIA-värdering av projekten. Rapporten påminner om den PIA-beräkning som finns i lagermodulen men är här kompletterad med övriga kostnadstyper, intäkter samt TB/TG. Rapporten visar PIA-värde summerat per projekt, men det går att länka sig till listtyp Kostnad/Intäkt utökad via Informationsmenyn för att se bakomliggande detaljer för de värden som visas i listan. Rapporten kan tas ut på traditionellt sätt via avläsning av lagrade värden (totalt ackumulerat) eller via beräkning från loggposter. Med beräkningssättet Beräkna från loggposter går det att ta ut rapporten per ett visst datum med hjälp av en datumselektering i beställningsbilden. Systemet hämtar då projektets kostnader och intäkter från loggar och bokföring. I rutinen Ingående balans går det nu att ange/korrigera ingående balans på projektnivå. Det går även att se IB på projekt i listform i rutinen Utskrift IB, där en ny listtyp lagts till.

16 Utgåva 3 16(20) I rutinerna Registrera anläggningsobjekt och Historiska anskaffningar är det numera tillåtet att registrera underobjekt som tillhör en annan anläggningsgrupp än huvudobjektet. I rutinen Försäljning / Utrangering går det att ångra en försäljning av ett anläggningsobjekt. Dessutom är det möjligt att korrigera försäljningsdatum, försäljningspris samt orsak. Försäljning kan ångras eller korrigeras enbart om avskrivningar inte gjorts på objektet efter försäljningen. Systemvård MONITOR har kompletterats med standardblanketter för ett antal andra länder än Sverige. I rutinen Företagsinformation kan man välja vilket lands blanketter företaget ska använda. Följande landunika blanketter finns idag: Norge, Finland och Polen. En ny rutin Skapa momsrapport, har lagts till under menyn Allmänt. Här går det att konstruera momsrapporter enligt olika länders krav på momsrader och utformning. I rutinen anges vilken momsrapport som ska vara aktiv och detta styr då vilket lands momsrapport som ska skrivas ut i rutinen Utskrift momsrapport samt vilka momsrader som kan anges i kontoplanen. I Skapa momsrapport definieras dessutom kontroller av utgående moms mot omsättning. I rutinen Fakturerings- / betalningsplaner har Momskod tagits bort. Anledningen till detta är att momskod istället styrs av momskoden på kund- och inköpsorder. Flikarna Försäljningskonto och Inköpskonto i rutinen Varugrupper har gjorts om så att man uppdaterar informationen i en tabell. Detta ger en mer översiktlig bild av hur varugrupperna är konterade och att man inte missat att ange konto för en viss varugrupp. I rutinen Användare, knappen Inköpsgräns, går det att aktivera bevakning av inköpsgränser på inköpsorder. Läs mer om detta under avsnittet "Vidareutveckling av inköpsgränser" i modulen Inköp.

17 Utgåva 3 17(20) Nya selekterings- och grupperingsalternativ Följande selekterings- och grupperingsalternativ har tillkommit: Tillverkning Selekterings-/ Grupperingsalternativ Syfte Artikelöversikt Efterkalkyl selekterad Kassationslista Inköp Artikelöversikt Ej attesterade order Försäljning Artikelöversikt Offertförteckning Verkstadsinformation Planeringstavla Redovisning Datum när artikel skapades Artikelkod Artikelkategori Varugrupp Handläggare Planerare Planerare Datum när artikel skapades Användare (attestansvarig) Konto Kostnadsställe Kostnadsbärare Projekt Datum när artikel skapades Artikelkategori Er referens Planerare Förenkla sökning av nya artiklar i artikelregistret Förenkla sökning av nya artiklar i artikelregistret Förenkla sökning av nya artiklar i artikelregistret

18 Utgåva 3 18(20) Nya eller ändrade systeminställningar Följande systeminställningar har tillkommit eller ändrats: Tillverkning Inköp Försäljning Lager Använda undantag bemanningsfaktor på operationer Ange ordernummer vid Spara i Registrera inköpsorder Ange förfrågannummer vid Spara i Registrera förfrågan Möjlighet att aktivera mottagningskontroll på orderrad vid inleveransrapportering Förvalt bifoga xml-fil för ny leverantör Tillåt koppling av egna inköpsorder i Reg. Levfaktura Ange ordernummer vid Spara i Registrera kundorder Ange offertnummer vid Spara i Registrera offert Förvalt bifoga xml-fil för ny kund Använda artikeltyp Emballage för att definiera emballage i EDI-faktura Visa Max kvantitet Utskrift pallflagga efter inleveransrapportering Visa fliken Extra info i Uppdatering produktregister Verkstadsinformation Hantera avbrottskod i stämplingsterminalen Ändringar i Frånvarotablå endast för attesterare Ändringar i Uppdatering anställda endast för attesterare Ändringar i Närvarotablå endast för attesterare Ändringar i Schemaundantag endast för attesterare Ändringar i Rapportera frånvaro endast för attesterare Ändringar i Periodbyte endast för attesterare Ändringar i Rapportera arbete endast för attesterare Visa fliken Extra info i Uppdatering anställda Skicka avdelning som kostnadsställe i löneexport till AGDA Redovisning Systemvård Tips! För att söka en systeminställning, dubbelklicka på valfri fras i Systeminställningar och välj sedan Redigera Sök.

19 Utgåva 3 19(20) Nya rutiner När systemet startas upp efter uppdatering till en ny version av MONITOR syns de nya menypunkterna endast för användare Admin och användare som är medlemmar i gruppen Admin. För att göra dessa rutiner tillgängliga för övriga användare, öppna rutinen Rättigheter som finns under S Skrivare/Användare, och lägg till de nya rutinerna för de rättighetsgrupper som skall ha tillgång till dem. Läs mer om detta i hjälpen för rutinen Rättigheter. Menypunkter i standard Tillverkning Inköp Försäljning Lager Verkstadsinformation Redovisning Systemvård Periodisk sammanställning (Nytt namn på rutinen Kvartalsredovisning) Fritextsökning projektlogg Skapa momsrapport

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 Allmänt RDJF-83KHHZ - Nu sker kontroll på att giltigt datumformat angivits för leveransdatum i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 Allmänt AFOG-9LEJGZ - Monitor Document Converter har uppdaterats för att Windows Printer Spooler hängde sig efter utskrift. FOHN-9PJKUJ - Vid filimport

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 1(9) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 Allmänt JLÖR-6VBBA2 - Ett programfel uppstod när man hade rutinen Uppdatering artiklar i autostart och inte hade MONITOR som första program vid uppstart.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 Allmänt KJAN-9BTH7R - Förvald skrivare i Windows fungerande inte när skrivare för utskrift av listor saknades i MONITOR. KJAN-9BTKD6 - Utleveranser

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Aktiviteter Tidigare användes aktiviteter främst gällande Säljstöd (kunder) och Inköpsstöd (leverantörer), men även gällande avvikelser. Från och med version

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Minikurs - Säljstöd (CRM)

Minikurs - Säljstöd (CRM) Minikurs - Säljstöd (CRM) I MONITOR går det att använda sitt säljstöd enkelt eller mer avancerat. I denna Minikurs ges tips för alla som arbetar med sälj/marknad. Vi kommer att titta både på säljstödet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Sändningsinformation DHL Fradok

Sändningsinformation DHL Fradok Sändningsinformation DHL Fradok Denna instruktion visar hur export kan ske från MONITOR till speditören DHL. Exporten kallas för DHL Fradok och är inte tillgänglig för alla DHLs kunder. Exporten är en

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer