Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev MONITOR version 7.3"

Transkript

1 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

2 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en del för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform ( ) eller under egen rubrik om det är en mer omfattande nyhet. På slutet finns sammanställningar över nya/borttagna selekterings- och grupperingsalternativ, nya/förändrade systeminställningar och rutiner som tillkommit i denna version. Allmänt Startsida Nu kan en startsida visas i programfönstret när MONITOR startats och när alla rutinfönster i MONITOR är minimerade. Tanken är att startsidan ska visa relevant information från företagsdatabasen i form av diagram, mätare eller listor, men även annan information i form av webbsidor och meddelandetext kan visas. Startsidan ska först skapas och konfigureras och den kan vara en generell startsida i MONITOR för alla på företaget. Det går att skapa ett obegränsat antal startsidor som kan vara skräddarsydda för olika användargrupper eller enskilda användare. Startsidan kan även visas i Stämplingsterminalen. En systeminställning styr om startsida ska användas i stämplingsterminalen istället för Allmänt meddelande. Att skapa och konfigurera en startsida görs i den nya rutinen Konfigurering startsida i Systemvårdsmodulen. Där går det att välja mellan fyra olika layouter med plats för en till fyra komponenter. En startsida fylls med innehåll genom att välja en till fyra komponenter (beroende på vald layout) från de komponenter som finns tillgängliga. Dessutom finns möjlighet att importera kundunika komponenter till startsidor. Kontakta vår anpassningsavdelning om ni önskar en komponent som är skräddarsydd för er verksamhet! Det finns fem typer av komponenter; det är Mätare för att t.ex. visa leveranssäkerhet, Graf för att t.ex. visa orderingång, Lista som t.ex. går att använda för kontroll av grunddata, Text som går att använda till en anslagstavla och Webbsida som kan visa valfritt webbinnehåll. För varje komponent går det sedan att göra inställningar på detaljnivå. Till komponenten Text finns det en ny rutin som heter Uppdatera anslagstavla. Det är en texteditor där det går att lägga in den meddelandetext som ska visas på anslagstavlan, t.ex. information från VD eller om ett kundbesök på företaget. Det går även att lägga in hyperlänkar i meddelandetexten. Komponenten Monitor Nyheter länkar till vår nyhetssida på vår hemsida där aktuell information visas. Innehållet på en startsida uppdateras automatiskt en gång per timme.

3 Utgåva 2 3(22) Produktkonfigurator med variabler Produktkonfiguratorn har tidigare enbart hanterat olika fasta val. Nu hanterar Produktkonfiguratorn även variabler som t.ex. längd och bredd, vilket kan vara användbart vid tillverkning av måttbeställda produkter som t.ex. dörrar och fönster. Variablerna kan också vara av typen text, vilket gör det möjligt att t.ex. ange valfri kulör eller valfritt tryck. Användning av variabler aktiveras med systeminställningen "Tillämpa variabler" som gör att variabler kan anges i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper. I Konfigurationsfönstret anges, inom de intervall som specificerats i Uppdatering konfigurationsgrupper, de mått kunden önskar. För att förklara så har vi ett exempel med en spegel som går att måttbeställa. Beräknade värden Kvantitetsformel för Antal anges på valalternativet i Uppdatering konfigurationsgrupper och Prisformel för Pris anges på artikeln. Regelverk för att styra vilka val som är tillåtna beroende på storlek kan sättas upp. Om ett val är ogiltigt visas en sk. "tooltip" med information om detta. I det här fallet blir spegeln för stor för att använda liten krok. Denna Regelformel anges i Uppdatering konfigurationsgrupper. I exemplet här skapas även en inköpsorder på ett spegelglas i önskad storlek, direkt knuten till denna order. I Registrera inköpsorder visas under Orsakande behov på orderraden vilken T-order inköpsorderraden är knuten till. På inköpsordern visas de skärmått som gäller för att kunden ska få sin spegel i önskad storlek om systeminställningen "Infoga textrader på i-order från instruktion på material" är aktiverad. Skärmåtten ovan kommer från rutinen Beredning, där det går att ange formler i instruktionen för materialet under Instruktion för konfigurationsgrupp.

4 Utgåva 2 4(22) Motsvarande Instruktion kan du även göra på operationsraderna och på valalternativen i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper. I Beredningen kan du även ange formler för material- och tidsåtgång. Kontakta gärna en av våra utbildare/konsulter för att ditt företag ska kunna använda den vidareutvecklade produktkonfiguratorn på bästa sätt!

5 Utgåva 2 5(22) Vidareutveckling av MONITOR-till-MONITOR Vi har vidareutvecklat konceptet MONITOR-till-MONITOR ytterligare. När kunden skickar leveransplaner med e-post från rutinen Utskrift leveransplan bifogas även en xml-fil som innehåller leveransplanen. Filen kan sedan importeras i rutinen Registrera försäljningsprognoser hos leverantören. Se punkterna 11 och 12 nedan. MONITOR-till-MONITOR innebär att då du t.ex. skickar/tar emot en order eller ordererkännande med e-post i MONITOR, är en xml*-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av dra-och-släpp med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR. MONITOR-till-MONITOR kan användas vid följande kommunikationshändelser: Händelse (kunden) Händelse (leverantören) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera avisering på inköpsorder 5. Skicka avisering 8. Registrera leverantörsfaktura 7. Skicka faktura 9. Skicka reklamationsrapport 10. Registrera kundavvikelse 11. Skicka leveransplan (version 7.3) 12. Registrera försäljningsprognos * xml står för "extended Markup Language" och är en fil i textformat som i MONITOR-till-MONITOR kan vara av typen order, leveransplan, ordererkännande, avisering eller faktura. xml-filen innehåller all information som är nödvändig för att kunna registrera någon av dessa typer av dokument i MONITOR. Övriga allmänna nyheter I alla listor kan nu Zoom-inställningen sparas permanent så att listan får samma zoom nästa gång den körs av samma användare. Även på fliken Förhandsgranska kan zoom-inställningen sparas och utskrifterna får samma zoom. Det går att spara olika zoom-värden på fliken Lista bildskärm och fliken Förhandsgranska. Med hjälp av tilläggsfunktionen Agenten går det nu att automatköra alla blankettrutiner så att systemet vid schemalagda tidpunkter skriver ut blanketter eller skickar dem via e-post. (Exempel på rutiner som berörs: Påminnelse leverans, Påminnelse orderbekräftelse och Utskrift inköpsorder.) När man sorterar om en lista i MONITOR genom att dubbelklicka på en kolumnrubrik så markeras det nu genom att en pil visas bredvid rubriken. Pilen är vänd uppåt eller nedåt för stigande respektive fallande sortering. I alla MONITORs rapporter finns möjlighet att sortera om listan genom att dubbelklicka på kolumnrubrikerna. Nu kan man lägga till andrahands- och tredjehandssorteringar osv. genom att hålla ner Ctrl-tangenten och dubbelklicka på fler kolumnrubriker. Tidigare har man bara kunnat sortera på en kolumn åt gången genom att dubbelklicka på rubriken. En konfiguration kan visas i t.ex. Artikelfråga och Orderfråga. Ett fönster som öppnas med "pusselknappen" visar hur en viss konfiguration ser ut. Det fönstret visar nu också eventuella variabler som finns i konfigurationen. I Orderfråga och Artikelfråga visas nu konfigurationen även för ett orderförslag. Tidigare visades konfigurationen enbart för skarp order. I och med att konfigurationen visas för orderförslag är det lättare att se hur orderförslag och kundorderrad hör ihop.

6 Utgåva 2 6(22) Knappen "Skicka eller skriv ut enligt inställning på order" i rutinen Utskrift kundorder har fått en ny symbol. Den tidigare symbolen var alltför lik den för "Exportera lista". Denna knapp finns också i rutinerna Utskrift inköpsorder och Utskrift faktura. När man e-postar ordererkännande, faktura och inköpsorder kan man nu via systeminställningar välja att skicka flera order/fakturor i samma e-postmeddelande om de ska till samma kund eller leverantör. Om ett e-postmeddelande som skapats i MONITOR (t.ex. ordererkännande) inte skickas direkt, utan man återvänder till MONITOR för fortsatt arbete, kommer nu ett fönster upp där det går att välja om e-postmeddelandet ska skickas och därmed uppdatera orderns status till Skickad. Det går sedan att arbeta vidare i MONITOR. Tidigare var MONITOR låst av e-postprogrammet så att man måste stänga e-postmeddelandet eller skicka det för att komma vidare. Notera att detta endast gäller Outlook medan en del andra e-postprogram låter användaren jobba vidare utan att först behöva skicka iväg e-posten. I rutinerna Flödesanalys Tillverkning och Flödesanalys - Inköp hämtas nu e-postadressen från Referensen i rutinen Företagsinformation. Nu finns möjlighet att ta ut försäljnings- och inköpsstatistik i utländsk valuta. Denna möjlighet finns i rutinerna Faktureringslogg och Leverantörsfakturalogg genom att markera parametern Extern valuta i beställningsbilden. Statistiken visas då i den utländska (fakturerade) valutan. Det går även att selektera (och i de summerade listtyperna även att gruppera) på Valutakod. Vid registrering av order med fakturerings- eller betalningsplaner sker nu en kontroll av att delfaktura av typen Leverans finns med på ordern. Detta ska förhindra att det genereras fakturor som saknar avdrag för förskott/efterskott vid leverans. Gäller både faktureringsplaner på offert/kundorder och betalningsplaner på inköpsorder. Ett antal korrigeringar har gjorts i de polska momsrapporterna i Inköps- och Försäljningsmodulerna. En ny listtyp har lagts till som visar samtliga fakturor, oavsett vilket land kunden/leverantören kommer från. I rutinen Momsrapport inköp har dessutom fältet Typ tagits bort i beställningsbilden samt som grupperingsbegrepp i rapporten. Dessutom har listan sorterats om så att kreditfakturor visas längst ned i rapporterna. En generell förbättring av listor i MONITOR där man har möjlighet att välja lagerställe, är att man nu fritt kan välja vilka lagerställen man vill ta med. Tidigare kunde man bara välja ett lagerställe åt gången, eller alla. Gäller i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. I rutinen Uppdatering artiklar har knappen Hyperlänkar lagts till där det går att lägga upp hyperlänkar till t.ex. webbsidor eller dokument på ett intranät som är kopplade till en artikel. Hyperlänkarna visas även i Artikelfråga. När man klickar på länken öppnas den webbsida eller det dokument länken pekar på. Nu kan systemet automatiskt skapa artikelnummer för nya artiklar från nummerserie i rutinerna Uppdatering artiklar och Beredning. Funktionen aktiveras med en systeminställning. Via systeminställningen kan man även välja om man vill använda prefix på artikelnumren och om det ska vara tvingande att välja ett prefix eller inte. Om man använder prefix läggs dessa upp i rutinen Ordertyper / prefix. I den rutinen kan man välja att lägga upp en separat nummerserie per prefix eller använda en enda generell nummerserie. Den generella nummerserien för artikelnummer finns i rutinen Nummerserier.

7 Utgåva 2 7(22) Teknik Databashanteraren SQL Anywhere 10 som levereras tillsammans med MONITOR levereras nu i både 32- och 64-bitars version. Installationsprogrammet väljer automatiskt vilken version som ska användas beroende på om datorns operativsystem är 32 eller 64 bit. Befintlig databastjänst uppdateras automatiskt till 64-bitars version om det behövs. Installationsprogrammet för klienten har ändrats och innehåller nu förutom MONITOR Klienten, även MONITOR TRT och MONITOR Extern Attest. De två sistnämnda programmen är tilläggsprogram till MONITOR och kräver en anpassning för att fungera. I rutinen Inloggade användare finns nu en knapp där systemadministratören kan stänga ute alla användare från att logga in i MONITOR. Detta kan användas t.ex. när man vill stänga ner systemet för att installera en uppdatering. Tillverkning Mantidskapacitet per avdelning Begreppet Mantid utvecklades i version 7.2 med möjlighet att ange mantidsfaktor i beredningen. Den används då som undantag till den mantidsfaktor som är angiven på produktionsgruppen. Med den möjligheten går det bättre att beskriva behovet av mantid i Beläggning summerad. Då har dock värdena för kapacitet blivit grå eftersom det inte har funnits någon mantidskapacitet att jämföra med. Visning av tillgången av kapacitet mantid i Beläggning summerad har förbättrats. En flik som visar Mantid och kapacitet per avdelning har tillkommit. Väljer man att visa den fliken så begränsas grupperingsmöjligheterna till enbart Avdelning. Enstaka produktionsgrupper och ordernummer går inte längre att visa. Detta eftersom kapaciteten annars inte är jämförbar med en beläggning som man sökt fram. Förvalt visar listan 10 veckor, men man kan via Informationsmenyn välja att visa 10 dagar istället. Beläggningen beräknas på samma sätt som tidigare och kapaciteten beräknas på två olika sätt. Antingen hämtar man kapacitet från de anställda som är kopplade till samma avdelning eller också matar man in kapaciteten manuellt. När beräkningen görs via de anställda så används schemainformationen från Verkstadsinformationsmodulen. Där står hur många timmar en anställd beräknas arbeta varje dag. Om det finns en frånvaroprognos så räknas dessa dagar bort från planerad kapacitet. En anställd, som är instämplad på frånvarokod, får 0 timmar i kapacitet för idag, men antas återkomma imorgon. För att inte de anställda ska generera full schematid per dag som tillgänglig kapacitet till produktionstid så finns ett nytt fält i Uppdatering anställda där man anger Andel indirekt tid. På det viset minskar man kapaciteten med den tid som brukar användas till möten, städning m.m. Underlag till den procentsatsen kan visas i listan Statistik. Eftersom de anställda kanske inte arbetar på samma avdelning hela tiden så finns det stöd för att låna ut personal till annan avdelning. Det görs via dra-och-släpp. Man tar tag i en veckoruta för en anställd och drar den till en annan avdelning. Då minskar kapaciteten hos den ordinarie avdelningen och det skapas tillfällig kapacitet på den andra avdelningen. Vill man istället skapa egna kapacitetsrader så kan man infoga manuella kapacitetsposter på vald avdelning. Det kan göras helt fristående från kapacitetsberäkningen via de anställda eller som ett komplement till den kapaciteten. Man kan t.ex. ha behov av att lägga in övertid eller inhyrd personal som planerad kapacitet. Via Informationsmenyn går det att länka till rutinerna Närvarotablå och Frånvarotablå. Dessutom går det att länka till rutinen Uppdatera meddelande för att t.ex. skicka meddelanden till den anställde om att han tillfälligt byter avdelning.

8 Utgåva 2 8(22) Övriga nyheter i Tillverkning I listform visas nu vilka artiklar som har någon form av variantberedning. Artiklar med variantberedning på operationer eller material, markeras med ett X i kolumnen Variant i listtypen Standard i rutinen Artikelöversikt - Tillverkning. Max antal tecken som ett konfigurationsgruppnummer kan innehålla är utökat från 10 till 20 tecken. Max antal tecken som ett tillverkningsordernummer kan innehålla är utökat från 10 till 20 tecken. I konfigurationsfönstret går det nu att spara inställningen om valalternativ ska visas som valtext eller ej, även för val av typen Fritt val. I rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper är det nu möjligt att hantera variabler i konfigurationen. Genom att aktivera systeminställningen "Tillämpa variabler" går det att välja om en konfigurationsgrupp ska innehålla variabler. Det går att ange vilka variabler som ska finnas samt inställningar för dessa. Det går även att koppla bilder till en variabel. Variabler kan användas till olika saker och på olika ställen i systemet, bl.a. följande: I rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper går det att ange en formel för kvantiteten på ett valalternativ och det går att ange en regelformel som utesluter eller inkluderar ett val beroende på vilka värden variablerna har. En variabel går att utesluta för ett visst valalternativ. En variabel kan styras från valalternativ. Då anges det på variabeln vilken valgrupp som är styrande och för respektive valalternativ i den valgruppen anges värdet på variabeln. I rutinen Beredning går det att ange formler på operationer och material. Dessa formler kan beräkna tider och kvantiteter. Det går även att ange instruktioner som innehåller formler. På en artikel går det att ange formler för beräkning av pris. I Uppdatering konfigurationsgrupper finns en knapp som visar alla de formler som finns på artikel och i beredning för en viss konfigurationsgrupp. Vid "Spara som " av en konfigurationsgrupp kan man välja att kopiera dessa formler till den nya konfigurationsgruppen. En ny rutin Variabler har införts, där grundtabellen med variabler för konfiguration kan uppdateras. Nya variabler kan också skapas i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupp. I Variabler går det att göra översättning och grundinställningar för en variabel samt ev. ta bort en variabel. Rutinen Variabler har tillkommit i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. I rutinen Utskrift konfigurationsgrupper går det att välja att visa Variabler. Gäller när systeminställningen för att tillämpa variabler i konfigurering är aktiverad. I rutinen Artikelöversikt konfigurering kan Prisformler visas och uppdateras. Gäller när systeminställningen för att tillämpa variabler i konfigurering är aktiverad. När variabler tillämpas i konfigurering går det i rutinen Beredning att ange formler på operationer och material. Dessa formler beräknar tider och kvantiteter. Det går även att ange instruktioner som innehåller formler. Det finns systeminställningar som aktiverar vilka formler som man vill använda i beredning. I Beredning finns det också en knapp för att uppdatera prisformel för variablerna i konfigurationen (samma knapp som i rutinerna Uppdatering artikel och Artikelöversikt konfigurering). När en prisformel uppdateras i Beredning ges möjlighet att kopiera den formeln även till formlerna för operationer och material.

9 Utgåva 2 9(22) När en tillverkningsorder läses in i rutinen Registrera tillverkningsorder görs en kontroll om tillverkningsordern är kopplad till en kundorder. Om den är kopplad så visas ett meddelande om att den tillhör en kundorder och att ändringar bör göras på kundordern istället. Motsvarande gäller även om tillverkningsordern är kopplad till en lagerorder, då eventuella ändringar bör göras på lagerordern. En tillverkningsorder med variabler i konfigurationen kan bestå av ingående material med prisformel. Det förkalkylerade priset beräknas med den prisformeln. Vid avrapporteringar beräknas också det avrapporterade priset med den prisformeln på materialet. Priset på materialet multipliceras med prisformeln. Tid på operation och kvantitet på material blir också beräknade med ev. formler i förkalkyl och på en tillverkningsorder. OBS! Tänk på att beräkningar i rutinerna Förkalkyl selekterad och Beräkna årsvolym inte kan ske med dessa formler. Dessa beräkningar görs normalt utan en standardkonfiguration för en konfigureringsbar artikel och därmed finns det inga variabler från konfiguration att beräkna med. Detsamma gäller även för fiktiva artiklar som finns som valalternativ i konfiguration och som har eventuella formler i beredning. Tillverkningsorderdokumenten visar nu variablerna från konfigurationen, om dokumentet definierats att visa konfiguration. Om man skapar tillverkningsorder från lagerorder visas lagerordernumret i rutinerna Registrera tillverkningsorder, Orderfråga samt Tillägg / Omplanering. I rutinen Orderförteckning op.lego kan en ledtidsgraf visas när listan är grupperad på Produktionsgrupp. Den har likadant utseende och samma omplaneringsmöjligheter som rutinen Order / produktionsgrupp. Skillnaden är att enbart legoproduktionsgrupper visas i grafen. Funktionen "Snabbsök" som infördes i version 7.2 finns nu även för produktionsgrupp. Inköp Elektronisk fakturahantering (EFH) I rutinen Scanna leverantörsfakturor hanteras nu även visning av PDF-filer i fliken Visa inscannade. Tidigare visades enbart filer av typen TIFF i denna flik. Rutinen Attestera leverantörsfakturor har fått ett nytt utseende. Tidigare visades separata fönster för konteringsrutan och fakturabilden. Nu visas allt i samma fönster med fakturabilden uppe till vänster, konteringsrutan längst ned och fakturainformation, attestflöde samt logg längst till höger. Det finns möjlighet att ändra position på dessa sektioner i höjd- samt sidled. I rutinen Attestera leverantörsfakturor har två nya funktioner i Informationsmenyn lagts till. Båda funktionerna gäller för fakturor med preliminärkopplade inköpsorder. Med valet Inköpsorder så länkas man direkt till Registrera inköpsorder för aktuell order. Med hjälp av valet Uppdatera priser går det att uppdatera standardpriser osv. för aktuell artikel. I fönstret för visning av leverantörsfakturor går det nu att använda scrollhjulet på musen för att flytta bilden på fakturan uppåt och nedåt. Nu finns möjlighet att göra "massutskrift" av leverantörsfakturor till skrivare eller filarkiv. Det kan vara användbart t.ex. när man vill skriva ut alla fakturor från en viss leverantör eller alla fakturor för ett visst projekt. I alla listrutiner som visar leverantörsfakturor kan du via Informationsmenyn på höger musknapp välja att Skicka fakturor till Skrivare eller Katalog. Alla fakturor som finns i den aktuella listan skrivs då ut till skrivare eller sparas som fil i den katalog du väljer. Om du väljer att skicka fakturorna till en katalog får de sitt ursprungliga filformat (en fil/faktura).

10 Utgåva 2 10(22) Vi har utvecklat en ny extern programvara, kallad EFH-arkivering. Den kan användas för att exportera det elektroniska arkivet av leverantörsfakturor till ett arkiv utanför MONITOR. Syftet är t.ex. att skicka företagets fakturor för granskning, t.ex. av en revisor. Arkivfilen kan kopieras till en DVD-skiva eller ett USB-minne, tillsammans med ett fristående visningsprogram som används för att söka efter och titta på fakturor i arkivfilen, utan att ha åtkomst till MONITOR. Programvaran innehåller även en rensningsfunktion så att man kan flytta undan bildfilerna för äldre fakturor från EFH-databasen till ett externt arkiv, t.ex. av utrymmes- eller prestandaskäl på MONITOR-servern. Programmet är en tilläggsfunktion till EFH. Övriga nyheter i Inköp Om man tillämpar preliminärbokning av leverantörsfakturor, kan man på leverantörsnivå ange vilket konto för preliminärkostnad som ska användas. Detta anges under rubriken Undantag på fliken Information i rutinen Uppdatering leverantörer. I rutinen Uppdatering leverantörer har möjligheten att bifoga xml-fil i Utskrift leveransplan lagts till under Knappen Bifoga XML-fil. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.) Vi har lagt till några nya kolumner under knappen Priser i rutinen Uppdatering leverantörer. Dessa är: Ledtid, EOK, Min.kvantitet, Avrundningsantal och Årsvolym som alla går att uppdatera. Observera att detta är planeringsparametrar som hör till artikeln och inte till just denna leverantörskoppling. Dessutom kan man se artikelstatus och aktiv revision under denna knapp. Samtliga kolumner visas även i motsvarande knapp i rutinen Leverantörsfråga. Syftet med att samla leverantörskoppling och planeringsparametrar är att det ska vara lättare att uppdatera den information som en inköpare behöver i sin vardag. I rutinen Utskrift leverantörer, listtyp Bifoga xml-fil går det att välja om en xml-fil ska bifogas när leveransplaner sänds med e-post från rutinen Utskrift leveransplan. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.) Via Informationsmenyn går det nu att länka sig från knappen Priser i rutinen Leverantörsfråga till rutinen Artikelöversikt - Inköp. Vid Utskrift förfrågan går det nu att få med kopplade dokument till revision på artikeln. När ett ordererkännande importeras med MONITOR-till-MONITOR i rutinerna Registrera inköpsorder eller Order / EDI import så kan det finnas artikelnummer som inte går att matcha ihop. Detta kan inträffa om leverantören registrerat sin kundorder manuellt och varken leverantören eller kunden har refererat till varandras artikelnummer, samt ej har samma artikelnummer på sin artikel. I det läget kan man nu automatiskt få leverantörens artikelnummer sparat till leverantörskopplingen. Nu går det att skriva ett meddelande på en inköpsorderrad, som godsmottagaren sedan kan se i rutinen Inleveransrapportering. Meddelandefunktionen aktiveras med systeminställningen "Meddelande på I-orderrad till godsmottagare i Inleveransrapportering". Meddelandet går att ange i rutinerna Registrera inköpsorder, Materialklarering eller på fliken Planeringsbild i Artikelfråga. I rutinen Inleveransrapportering finns en kolumn M där meddelandet kan visas om man klickar på det. När man sparat inleveransen så visas meddelandet i ett fönster. På pallflaggan går det att välja om meddelandet ska skrivas ut. Vid mottagningskontroll visas istället meddelandet i rutinen Rapportera mottagningskontroll. I rutinen Inleveransrapportering har rimlighetskontrollerna för tillåten överrapportering ändrats, så att kontrollen nu sker mot planerat antal istället för mot resterande antal. Systeminställningen "Rimlighetskontroll för makulering av rest i Inleveransrapportering" har fått de tre alternativen: NEJ/Varna/Spärr. I rutinen Utskrift leveransplan kan nu en xml-fil bifogas i e-postmeddelandet till kunden. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.)

11 Utgåva 2 11(22) Hanteringen av betalningsplaner har förbättrats då det gäller order och fakturor i utländsk valuta. Tidigare kunde det bli restbelopp kvar på förskottskontot beroende på att de olika delfakturorna i betalningsplanen var bokförda med olika valutakurser. Systemet håller nu koll på vilken kurs förskottet är uppbokat till och gör en automatisk bokning mot valutakursdifferens i rutinen Registrera leverantörsfakturor om kursen skiljer sig mellan leveransfakturan och förskottsfakturan. I rutinen Leverantörsfakturalogg visas loggposter mer detaljerat än tidigare. Detta gäller för omkostnadsfakturor utan inköpsorder. Tidigare visades bara rader som kom från inköpsorder på separata rader och med kontering. Nu visas även manuella konteringsrader specificerat med en rad för varje kontering. En fördel med detta är att det går att söka konteringar i loggen även på fakturor utan inköpsorder. En ny rutin A contoutbetalningar / Omföringar har tillkommit i leverantörsreskontran. Denna rutin används för att registrera utbetalningar a conto, dvs. registrera att man har gjort förskottsutbetalningar till leverantörer. Det utbetalda beloppet minskar skulden till leverantören i leverantörsreskontran samtidigt som en bokföringsorder på utbetalningen uppdateras. A contobetalningar numreras automatiskt från en nummerserie som finns definierad i rutinen Nummerserier i Systemvårdsmodulen. På fliken Omföringar går det att göra en omföring (kvittning) mellan en a conto- eller kreditfaktura och en debetfaktura. Här går det även att kvitta en leverantörsfaktura mot en kundfaktura. Motsvarande funktion i försäljningsmodulen har funnits sedan tidigare i rutinen A contoinbetalningar / Omföringar. I rutinen Leverantörsreskontralista, med valet visa Betalda eller Samtliga, har en ny kolumn tillkommit kallad Fakturanummer OMF. Om fakturan är betald via en kvittning (omföring) mot en annan kund- eller leverantörsfaktura så visas numret på den fakturan i den kolumnen. Omföringar görs via rutinerna A contoinbetalningar / Omföringar eller A contoutbetalningar / Omföringar. Försäljning Övriga nyheter i Försäljning EAN-kod på artikeln kan nu uppdateras i listform. I rutinen Artikelöversikt - Försäljning, listtyp Standard kan den generella EAN-koden på artikeln uppdateras och i listtyp Kundkopplingar kan EAN-koden på en kundkoppling uppdateras. När en kund kopieras med "Spara som " i rutinen Uppdatering kunder, så kopieras nu även stafflade priser i det kundkopplade priset. Vid design av egen Sök & Hämta kund finns numera kolumnen Kundnamn med. Tidigare har kolumnen Namn funnits, men den har visat värdet från fältet Sökord i kundregistret. Den gamla kolumnen heter nu Namn (sökord) och kolumnen för kundnamn heter Namn. Via Informationsmenyn går det nu att länka sig från knappen Priser i rutinen Kundfråga till rutinen Artikelöversikt - Försäljning. Om ett förfrågansnummer finns angivet på offerten skrivs det nu ut på ämnesraden (Subject) i e- postmeddelandet när offerten skickas med e-post. I konfigurationsfönstret har en kalkylknapp lagts till. Om en konfiguration har variantkoder, tillägg eller formler i beredning/artikel, kan det vara svårt att summera standardpris från tidigare kalkyler (standardpriser). En total kalkyl för konfigurationen behöver göras för att få en bra beräkning av TB och TG i konfigurationsfönstret. Med kalkylknappen görs det en sådan kalkyl och TB/TG beräknas från den kalkylens standardpris (tillverkningskostnad). Om man skapar inköpsorder från kundorder är det nu möjligt att via en systeminställning välja om projektkonteringen ska följa med till inköpsordern. I rutinen Registrera kundorder på fliken Rader har kolumnen T-order ändrats till T-order/I-order för att även visa vilken inköpsorder som finns knuten till kundorderraden.

12 Utgåva 2 12(22) En ändring har gjorts när det gäller enhetshantering vid utleverans i rutinerna Utleveransrapportering och Utleveranslista. Tidigare innebar ett enhetsbyte där att enheten byttes permanent på både order och fakturaunderlag. Numera lagras inte enhetsbytet utan det är bara för själva inmatningen i utleveransrapporteringen man ändrar enhet. I rutinen Utleveransrapportering har rimlighetskontrollerna för tillåten överrapportering ändrats, så att nu sker kontrollen mot planerat antal istället för mot resterande antal. Systeminställningen "Rimlighetskontroll för makulering av rest i Utleveransrapportering" har fått de tre alternativen: NEJ/Varna/Spärr. Systeminställningarna för validering av för stort antal och makulering vid utleverans fungerar nu även i rutinen Utleveranslista. Nu finns möjlighet att använda Informationsmenyn på upplästa sändningar i rutin Sändningsförteckning för att ta fram sändningen i rutinen Utskrift speditionsdokument. Det finns nu en egen språkfras under Systemvård Tabeller Språk för rubriken Utskriftsdatum på faktura. Detta ger möjlighet att ändra så att det t.ex. står Fakturadatum istället för Utskriftsdatum på fakturorna. I rutinen Kundreskontralista, med valet visa Betalda eller Samtliga, går det att se mot vilken faktura betalningen är omförd. Detta gäller fakturor som är betalda via betalningssättet OMF i rutinen A contoinbetalningar / Omföringar. I rutinen Återrapportering från fil / matchning är det nu möjligt att matcha flera fakturor i reskontran till en betalningspost. Detta kan vara användbart t.ex. när kunden har "klumpat ihop" flera fakturor till en betalning. Genom att hålla ner Ctrl samtidigt som man drar och släpper en betalningspost till en faktura, så tillåts man sedan att flytta betalningen till flera poster i reskontran. Nya symboler visas dessutom för Matchad, Ej matchad och Delmatchad. På blanketten för Krav och Kontoutdrag visas nu en delsummering per valuta i rutinen Utskrift krav. I rutinen A contoinbetalningar / Omföringar har ett nytt fält lagts till för att ange ordernummer. Syftet med ordernummerfältet är t.ex. att ange vilken kundorder som kunden har registrerat förskottsbetalning på. Detta ordernummer är även synligt i rutinen Kundreskontralista. En ny systeminställning "Hantera automatisk omföring av a contobetalningar vid fakturering" har lagts till. Vid registrering av a contoinbetalning möjliggör denna systeminställning att man förutom ordernummer även kan markera att systemet automatiskt ska kvitta kommande kundfakturor på det aktuella ordernumret mot a contoinbetalningen. När kundordern sedan faktureras i rutinen Utskrift fakturor känner systemet av detta och gör en automatisk kvittning mellan den utskrivna kundfakturan och den a contobetalning som finns registrerad. Konteringarna för denna omföring bokas i inbetalningsjournalen. Denna funktion är främst utvecklad för företag som använder systemet i länder där det inte är tillåtet att ställa ut förskottsfakturor i förväg (t.ex. med hjälp av faktureringsplaner).

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 1(2) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.0 BSAN-89PARS - Om man ändrade kund- eller leverantörspriser i rutinerna Uppdatering kunder eller leverantörer, så visade prisändringsloggen att priset

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.2 Allmänt RDJF-83KHHZ - Nu sker kontroll på att giltigt datumformat angivits för leveransdatum i rutinerna Registrera inköpsorder, Registrera kundorder

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.7 Allmänt JEDS-9TKARX - Nyhet: Nu finns alternativet Öppna kopplat dokument med associerat program via Informationsmenyn i Dokumentvisningsfönstret. FOHN-9TPDW7

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.11 Allmänt SSTG-8LECLP - Artikelnummer raderades i beställningsbilden vid byte till och från listtyp Summerad i rutinerna Orderledtid - Inköp och Orderledtid

Läs mer

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator?

Produktkonfigurator. Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Varför Produktkonfigurator? Produktkonfigurator Vad är MONITOR Produktkonfigurator? Produktkonfiguratorn är en tilläggsfunktion i MONITOR som ger dig ett systemstöd för att hantera och kombinera flera varianter och utföranden av

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.8 Allmänt AFOG-9G7B5G - Nu kan användaren MSUPPORT använda Prisimport (Tibnor) för import. CSIG-9GNK4G - Om man använde Spara som i en orderrutin med

Läs mer

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser:

MONITOR-till-Tibnor. Med Tibnor som leverantör kan du använda samma funktionalitet för följande händelser: MONITOR-till-TIBNOR MONITOR-till-Tibnor Vad är MONITOR-till-MONITOR? MONITOR-till-MONITOR är en funktion som förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också använder MONITOR. Då du via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.13 Allmänt KJAN-9BTH7R - Förvald skrivare i Windows fungerande inte när skrivare för utskrift av listor saknades i MONITOR. KJAN-9BTKD6 - Utleveranser

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter

Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Värdeskapande kommunikation med aktiviteter Aktiviteter Tidigare användes aktiviteter främst gällande Säljstöd (kunder) och Inköpsstöd (leverantörer), men även gällande avvikelser. Från och med version

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid

Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Minikurs Ge rätt leveranstid och leverera i tid Föreläsare: Lars-Åke Persson, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Under den här minikursen ska vi prata om två rätt svåra frågeställningar:

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 1(20) Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 2(20) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.2. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 4.8

Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1-2 2 Standardrapporter... 2-3 2.1 Lager... 2-3 2.1.1 PIA-listor... 2-3 2.1.2 Lagervärdering...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 1(9) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.2.3 Allmänt JLÖR-6VBBA2 - Ett programfel uppstod när man hade rutinen Uppdatering artiklar i autostart och inte hade MONITOR som första program vid uppstart.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6 Allmänt AFOG-9LEJGZ - Monitor Document Converter har uppdaterats för att Windows Printer Spooler hängde sig efter utskrift. FOHN-9PJKUJ - Vid filimport

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli.

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli. Version 4.9 Sortering av inleveranslista Refnr. 10828 I inleverans Artiklar kan artikeln komma in på fel förrådsplats om man sorterar listan och går in via knappen "Ändra", detta är nu rättat. Massinleverans

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 000419

Nyhetsbrev Exder 000419 Sida 1 av 5 Nyhetsbrev Exder 000419 Det är inte mer än ca sex veckor sedan vi installerade den förra releasen av Exder. Men nu är det dags igen. Som vanligt behöver du som användare inte göra någonting

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer