Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev MONITOR version 7.3"

Transkript

1 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

2 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan en del för respektive modul. Nyheterna i varje modul presenteras i punktform ( ) eller under egen rubrik om det är en mer omfattande nyhet. På slutet finns sammanställningar över nya/borttagna selekterings- och grupperingsalternativ, nya/förändrade systeminställningar och rutiner som tillkommit i denna version. Allmänt Startsida Nu kan en startsida visas i programfönstret när MONITOR startats och när alla rutinfönster i MONITOR är minimerade. Tanken är att startsidan ska visa relevant information från företagsdatabasen i form av diagram, mätare eller listor, men även annan information i form av webbsidor och meddelandetext kan visas. Startsidan ska först skapas och konfigureras och den kan vara en generell startsida i MONITOR för alla på företaget. Det går att skapa ett obegränsat antal startsidor som kan vara skräddarsydda för olika användargrupper eller enskilda användare. Startsidan kan även visas i Stämplingsterminalen. En systeminställning styr om startsida ska användas i stämplingsterminalen istället för Allmänt meddelande. Att skapa och konfigurera en startsida görs i den nya rutinen Konfigurering startsida i Systemvårdsmodulen. Där går det att välja mellan fyra olika layouter med plats för en till fyra komponenter. En startsida fylls med innehåll genom att välja en till fyra komponenter (beroende på vald layout) från de komponenter som finns tillgängliga. Dessutom finns möjlighet att importera kundunika komponenter till startsidor. Kontakta vår anpassningsavdelning om ni önskar en komponent som är skräddarsydd för er verksamhet! Det finns fem typer av komponenter; det är Mätare för att t.ex. visa leveranssäkerhet, Graf för att t.ex. visa orderingång, Lista som t.ex. går att använda för kontroll av grunddata, Text som går att använda till en anslagstavla och Webbsida som kan visa valfritt webbinnehåll. För varje komponent går det sedan att göra inställningar på detaljnivå. Till komponenten Text finns det en ny rutin som heter Uppdatera anslagstavla. Det är en texteditor där det går att lägga in den meddelandetext som ska visas på anslagstavlan, t.ex. information från VD eller om ett kundbesök på företaget. Det går även att lägga in hyperlänkar i meddelandetexten. Komponenten Monitor Nyheter länkar till vår nyhetssida på vår hemsida där aktuell information visas. Innehållet på en startsida uppdateras automatiskt en gång per timme.

3 Utgåva 2 3(22) Produktkonfigurator med variabler Produktkonfiguratorn har tidigare enbart hanterat olika fasta val. Nu hanterar Produktkonfiguratorn även variabler som t.ex. längd och bredd, vilket kan vara användbart vid tillverkning av måttbeställda produkter som t.ex. dörrar och fönster. Variablerna kan också vara av typen text, vilket gör det möjligt att t.ex. ange valfri kulör eller valfritt tryck. Användning av variabler aktiveras med systeminställningen "Tillämpa variabler" som gör att variabler kan anges i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper. I Konfigurationsfönstret anges, inom de intervall som specificerats i Uppdatering konfigurationsgrupper, de mått kunden önskar. För att förklara så har vi ett exempel med en spegel som går att måttbeställa. Beräknade värden Kvantitetsformel för Antal anges på valalternativet i Uppdatering konfigurationsgrupper och Prisformel för Pris anges på artikeln. Regelverk för att styra vilka val som är tillåtna beroende på storlek kan sättas upp. Om ett val är ogiltigt visas en sk. "tooltip" med information om detta. I det här fallet blir spegeln för stor för att använda liten krok. Denna Regelformel anges i Uppdatering konfigurationsgrupper. I exemplet här skapas även en inköpsorder på ett spegelglas i önskad storlek, direkt knuten till denna order. I Registrera inköpsorder visas under Orsakande behov på orderraden vilken T-order inköpsorderraden är knuten till. På inköpsordern visas de skärmått som gäller för att kunden ska få sin spegel i önskad storlek om systeminställningen "Infoga textrader på i-order från instruktion på material" är aktiverad. Skärmåtten ovan kommer från rutinen Beredning, där det går att ange formler i instruktionen för materialet under Instruktion för konfigurationsgrupp.

4 Utgåva 2 4(22) Motsvarande Instruktion kan du även göra på operationsraderna och på valalternativen i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper. I Beredningen kan du även ange formler för material- och tidsåtgång. Kontakta gärna en av våra utbildare/konsulter för att ditt företag ska kunna använda den vidareutvecklade produktkonfiguratorn på bästa sätt!

5 Utgåva 2 5(22) Vidareutveckling av MONITOR-till-MONITOR Vi har vidareutvecklat konceptet MONITOR-till-MONITOR ytterligare. När kunden skickar leveransplaner med e-post från rutinen Utskrift leveransplan bifogas även en xml-fil som innehåller leveransplanen. Filen kan sedan importeras i rutinen Registrera försäljningsprognoser hos leverantören. Se punkterna 11 och 12 nedan. MONITOR-till-MONITOR innebär att då du t.ex. skickar/tar emot en order eller ordererkännande med e-post i MONITOR, är en xml*-fil bifogad som mottagaren kan använda för att göra registreringen i sitt MONITOR-system. Filen importeras till MONITOR med hjälp av dra-och-släpp med muspekaren direkt från e-postmeddelandet och in till MONITOR. MONITOR-till-MONITOR kan användas vid följande kommunikationshändelser: Händelse (kunden) Händelse (leverantören) 1. Skicka inköpsorder 2. Registrera kundorder 4. Registrera ordererkännande på inköpsorder 3. Skicka ordererkännande 6. Registrera avisering på inköpsorder 5. Skicka avisering 8. Registrera leverantörsfaktura 7. Skicka faktura 9. Skicka reklamationsrapport 10. Registrera kundavvikelse 11. Skicka leveransplan (version 7.3) 12. Registrera försäljningsprognos * xml står för "extended Markup Language" och är en fil i textformat som i MONITOR-till-MONITOR kan vara av typen order, leveransplan, ordererkännande, avisering eller faktura. xml-filen innehåller all information som är nödvändig för att kunna registrera någon av dessa typer av dokument i MONITOR. Övriga allmänna nyheter I alla listor kan nu Zoom-inställningen sparas permanent så att listan får samma zoom nästa gång den körs av samma användare. Även på fliken Förhandsgranska kan zoom-inställningen sparas och utskrifterna får samma zoom. Det går att spara olika zoom-värden på fliken Lista bildskärm och fliken Förhandsgranska. Med hjälp av tilläggsfunktionen Agenten går det nu att automatköra alla blankettrutiner så att systemet vid schemalagda tidpunkter skriver ut blanketter eller skickar dem via e-post. (Exempel på rutiner som berörs: Påminnelse leverans, Påminnelse orderbekräftelse och Utskrift inköpsorder.) När man sorterar om en lista i MONITOR genom att dubbelklicka på en kolumnrubrik så markeras det nu genom att en pil visas bredvid rubriken. Pilen är vänd uppåt eller nedåt för stigande respektive fallande sortering. I alla MONITORs rapporter finns möjlighet att sortera om listan genom att dubbelklicka på kolumnrubrikerna. Nu kan man lägga till andrahands- och tredjehandssorteringar osv. genom att hålla ner Ctrl-tangenten och dubbelklicka på fler kolumnrubriker. Tidigare har man bara kunnat sortera på en kolumn åt gången genom att dubbelklicka på rubriken. En konfiguration kan visas i t.ex. Artikelfråga och Orderfråga. Ett fönster som öppnas med "pusselknappen" visar hur en viss konfiguration ser ut. Det fönstret visar nu också eventuella variabler som finns i konfigurationen. I Orderfråga och Artikelfråga visas nu konfigurationen även för ett orderförslag. Tidigare visades konfigurationen enbart för skarp order. I och med att konfigurationen visas för orderförslag är det lättare att se hur orderförslag och kundorderrad hör ihop.

6 Utgåva 2 6(22) Knappen "Skicka eller skriv ut enligt inställning på order" i rutinen Utskrift kundorder har fått en ny symbol. Den tidigare symbolen var alltför lik den för "Exportera lista". Denna knapp finns också i rutinerna Utskrift inköpsorder och Utskrift faktura. När man e-postar ordererkännande, faktura och inköpsorder kan man nu via systeminställningar välja att skicka flera order/fakturor i samma e-postmeddelande om de ska till samma kund eller leverantör. Om ett e-postmeddelande som skapats i MONITOR (t.ex. ordererkännande) inte skickas direkt, utan man återvänder till MONITOR för fortsatt arbete, kommer nu ett fönster upp där det går att välja om e-postmeddelandet ska skickas och därmed uppdatera orderns status till Skickad. Det går sedan att arbeta vidare i MONITOR. Tidigare var MONITOR låst av e-postprogrammet så att man måste stänga e-postmeddelandet eller skicka det för att komma vidare. Notera att detta endast gäller Outlook medan en del andra e-postprogram låter användaren jobba vidare utan att först behöva skicka iväg e-posten. I rutinerna Flödesanalys Tillverkning och Flödesanalys - Inköp hämtas nu e-postadressen från Referensen i rutinen Företagsinformation. Nu finns möjlighet att ta ut försäljnings- och inköpsstatistik i utländsk valuta. Denna möjlighet finns i rutinerna Faktureringslogg och Leverantörsfakturalogg genom att markera parametern Extern valuta i beställningsbilden. Statistiken visas då i den utländska (fakturerade) valutan. Det går även att selektera (och i de summerade listtyperna även att gruppera) på Valutakod. Vid registrering av order med fakturerings- eller betalningsplaner sker nu en kontroll av att delfaktura av typen Leverans finns med på ordern. Detta ska förhindra att det genereras fakturor som saknar avdrag för förskott/efterskott vid leverans. Gäller både faktureringsplaner på offert/kundorder och betalningsplaner på inköpsorder. Ett antal korrigeringar har gjorts i de polska momsrapporterna i Inköps- och Försäljningsmodulerna. En ny listtyp har lagts till som visar samtliga fakturor, oavsett vilket land kunden/leverantören kommer från. I rutinen Momsrapport inköp har dessutom fältet Typ tagits bort i beställningsbilden samt som grupperingsbegrepp i rapporten. Dessutom har listan sorterats om så att kreditfakturor visas längst ned i rapporterna. En generell förbättring av listor i MONITOR där man har möjlighet att välja lagerställe, är att man nu fritt kan välja vilka lagerställen man vill ta med. Tidigare kunde man bara välja ett lagerställe åt gången, eller alla. Gäller i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. I rutinen Uppdatering artiklar har knappen Hyperlänkar lagts till där det går att lägga upp hyperlänkar till t.ex. webbsidor eller dokument på ett intranät som är kopplade till en artikel. Hyperlänkarna visas även i Artikelfråga. När man klickar på länken öppnas den webbsida eller det dokument länken pekar på. Nu kan systemet automatiskt skapa artikelnummer för nya artiklar från nummerserie i rutinerna Uppdatering artiklar och Beredning. Funktionen aktiveras med en systeminställning. Via systeminställningen kan man även välja om man vill använda prefix på artikelnumren och om det ska vara tvingande att välja ett prefix eller inte. Om man använder prefix läggs dessa upp i rutinen Ordertyper / prefix. I den rutinen kan man välja att lägga upp en separat nummerserie per prefix eller använda en enda generell nummerserie. Den generella nummerserien för artikelnummer finns i rutinen Nummerserier.

7 Utgåva 2 7(22) Teknik Databashanteraren SQL Anywhere 10 som levereras tillsammans med MONITOR levereras nu i både 32- och 64-bitars version. Installationsprogrammet väljer automatiskt vilken version som ska användas beroende på om datorns operativsystem är 32 eller 64 bit. Befintlig databastjänst uppdateras automatiskt till 64-bitars version om det behövs. Installationsprogrammet för klienten har ändrats och innehåller nu förutom MONITOR Klienten, även MONITOR TRT och MONITOR Extern Attest. De två sistnämnda programmen är tilläggsprogram till MONITOR och kräver en anpassning för att fungera. I rutinen Inloggade användare finns nu en knapp där systemadministratören kan stänga ute alla användare från att logga in i MONITOR. Detta kan användas t.ex. när man vill stänga ner systemet för att installera en uppdatering. Tillverkning Mantidskapacitet per avdelning Begreppet Mantid utvecklades i version 7.2 med möjlighet att ange mantidsfaktor i beredningen. Den används då som undantag till den mantidsfaktor som är angiven på produktionsgruppen. Med den möjligheten går det bättre att beskriva behovet av mantid i Beläggning summerad. Då har dock värdena för kapacitet blivit grå eftersom det inte har funnits någon mantidskapacitet att jämföra med. Visning av tillgången av kapacitet mantid i Beläggning summerad har förbättrats. En flik som visar Mantid och kapacitet per avdelning har tillkommit. Väljer man att visa den fliken så begränsas grupperingsmöjligheterna till enbart Avdelning. Enstaka produktionsgrupper och ordernummer går inte längre att visa. Detta eftersom kapaciteten annars inte är jämförbar med en beläggning som man sökt fram. Förvalt visar listan 10 veckor, men man kan via Informationsmenyn välja att visa 10 dagar istället. Beläggningen beräknas på samma sätt som tidigare och kapaciteten beräknas på två olika sätt. Antingen hämtar man kapacitet från de anställda som är kopplade till samma avdelning eller också matar man in kapaciteten manuellt. När beräkningen görs via de anställda så används schemainformationen från Verkstadsinformationsmodulen. Där står hur många timmar en anställd beräknas arbeta varje dag. Om det finns en frånvaroprognos så räknas dessa dagar bort från planerad kapacitet. En anställd, som är instämplad på frånvarokod, får 0 timmar i kapacitet för idag, men antas återkomma imorgon. För att inte de anställda ska generera full schematid per dag som tillgänglig kapacitet till produktionstid så finns ett nytt fält i Uppdatering anställda där man anger Andel indirekt tid. På det viset minskar man kapaciteten med den tid som brukar användas till möten, städning m.m. Underlag till den procentsatsen kan visas i listan Statistik. Eftersom de anställda kanske inte arbetar på samma avdelning hela tiden så finns det stöd för att låna ut personal till annan avdelning. Det görs via dra-och-släpp. Man tar tag i en veckoruta för en anställd och drar den till en annan avdelning. Då minskar kapaciteten hos den ordinarie avdelningen och det skapas tillfällig kapacitet på den andra avdelningen. Vill man istället skapa egna kapacitetsrader så kan man infoga manuella kapacitetsposter på vald avdelning. Det kan göras helt fristående från kapacitetsberäkningen via de anställda eller som ett komplement till den kapaciteten. Man kan t.ex. ha behov av att lägga in övertid eller inhyrd personal som planerad kapacitet. Via Informationsmenyn går det att länka till rutinerna Närvarotablå och Frånvarotablå. Dessutom går det att länka till rutinen Uppdatera meddelande för att t.ex. skicka meddelanden till den anställde om att han tillfälligt byter avdelning.

8 Utgåva 2 8(22) Övriga nyheter i Tillverkning I listform visas nu vilka artiklar som har någon form av variantberedning. Artiklar med variantberedning på operationer eller material, markeras med ett X i kolumnen Variant i listtypen Standard i rutinen Artikelöversikt - Tillverkning. Max antal tecken som ett konfigurationsgruppnummer kan innehålla är utökat från 10 till 20 tecken. Max antal tecken som ett tillverkningsordernummer kan innehålla är utökat från 10 till 20 tecken. I konfigurationsfönstret går det nu att spara inställningen om valalternativ ska visas som valtext eller ej, även för val av typen Fritt val. I rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper är det nu möjligt att hantera variabler i konfigurationen. Genom att aktivera systeminställningen "Tillämpa variabler" går det att välja om en konfigurationsgrupp ska innehålla variabler. Det går att ange vilka variabler som ska finnas samt inställningar för dessa. Det går även att koppla bilder till en variabel. Variabler kan användas till olika saker och på olika ställen i systemet, bl.a. följande: I rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper går det att ange en formel för kvantiteten på ett valalternativ och det går att ange en regelformel som utesluter eller inkluderar ett val beroende på vilka värden variablerna har. En variabel går att utesluta för ett visst valalternativ. En variabel kan styras från valalternativ. Då anges det på variabeln vilken valgrupp som är styrande och för respektive valalternativ i den valgruppen anges värdet på variabeln. I rutinen Beredning går det att ange formler på operationer och material. Dessa formler kan beräkna tider och kvantiteter. Det går även att ange instruktioner som innehåller formler. På en artikel går det att ange formler för beräkning av pris. I Uppdatering konfigurationsgrupper finns en knapp som visar alla de formler som finns på artikel och i beredning för en viss konfigurationsgrupp. Vid "Spara som " av en konfigurationsgrupp kan man välja att kopiera dessa formler till den nya konfigurationsgruppen. En ny rutin Variabler har införts, där grundtabellen med variabler för konfiguration kan uppdateras. Nya variabler kan också skapas i rutinen Uppdatering konfigurationsgrupp. I Variabler går det att göra översättning och grundinställningar för en variabel samt ev. ta bort en variabel. Rutinen Variabler har tillkommit i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. I rutinen Utskrift konfigurationsgrupper går det att välja att visa Variabler. Gäller när systeminställningen för att tillämpa variabler i konfigurering är aktiverad. I rutinen Artikelöversikt konfigurering kan Prisformler visas och uppdateras. Gäller när systeminställningen för att tillämpa variabler i konfigurering är aktiverad. När variabler tillämpas i konfigurering går det i rutinen Beredning att ange formler på operationer och material. Dessa formler beräknar tider och kvantiteter. Det går även att ange instruktioner som innehåller formler. Det finns systeminställningar som aktiverar vilka formler som man vill använda i beredning. I Beredning finns det också en knapp för att uppdatera prisformel för variablerna i konfigurationen (samma knapp som i rutinerna Uppdatering artikel och Artikelöversikt konfigurering). När en prisformel uppdateras i Beredning ges möjlighet att kopiera den formeln även till formlerna för operationer och material.

9 Utgåva 2 9(22) När en tillverkningsorder läses in i rutinen Registrera tillverkningsorder görs en kontroll om tillverkningsordern är kopplad till en kundorder. Om den är kopplad så visas ett meddelande om att den tillhör en kundorder och att ändringar bör göras på kundordern istället. Motsvarande gäller även om tillverkningsordern är kopplad till en lagerorder, då eventuella ändringar bör göras på lagerordern. En tillverkningsorder med variabler i konfigurationen kan bestå av ingående material med prisformel. Det förkalkylerade priset beräknas med den prisformeln. Vid avrapporteringar beräknas också det avrapporterade priset med den prisformeln på materialet. Priset på materialet multipliceras med prisformeln. Tid på operation och kvantitet på material blir också beräknade med ev. formler i förkalkyl och på en tillverkningsorder. OBS! Tänk på att beräkningar i rutinerna Förkalkyl selekterad och Beräkna årsvolym inte kan ske med dessa formler. Dessa beräkningar görs normalt utan en standardkonfiguration för en konfigureringsbar artikel och därmed finns det inga variabler från konfiguration att beräkna med. Detsamma gäller även för fiktiva artiklar som finns som valalternativ i konfiguration och som har eventuella formler i beredning. Tillverkningsorderdokumenten visar nu variablerna från konfigurationen, om dokumentet definierats att visa konfiguration. Om man skapar tillverkningsorder från lagerorder visas lagerordernumret i rutinerna Registrera tillverkningsorder, Orderfråga samt Tillägg / Omplanering. I rutinen Orderförteckning op.lego kan en ledtidsgraf visas när listan är grupperad på Produktionsgrupp. Den har likadant utseende och samma omplaneringsmöjligheter som rutinen Order / produktionsgrupp. Skillnaden är att enbart legoproduktionsgrupper visas i grafen. Funktionen "Snabbsök" som infördes i version 7.2 finns nu även för produktionsgrupp. Inköp Elektronisk fakturahantering (EFH) I rutinen Scanna leverantörsfakturor hanteras nu även visning av PDF-filer i fliken Visa inscannade. Tidigare visades enbart filer av typen TIFF i denna flik. Rutinen Attestera leverantörsfakturor har fått ett nytt utseende. Tidigare visades separata fönster för konteringsrutan och fakturabilden. Nu visas allt i samma fönster med fakturabilden uppe till vänster, konteringsrutan längst ned och fakturainformation, attestflöde samt logg längst till höger. Det finns möjlighet att ändra position på dessa sektioner i höjd- samt sidled. I rutinen Attestera leverantörsfakturor har två nya funktioner i Informationsmenyn lagts till. Båda funktionerna gäller för fakturor med preliminärkopplade inköpsorder. Med valet Inköpsorder så länkas man direkt till Registrera inköpsorder för aktuell order. Med hjälp av valet Uppdatera priser går det att uppdatera standardpriser osv. för aktuell artikel. I fönstret för visning av leverantörsfakturor går det nu att använda scrollhjulet på musen för att flytta bilden på fakturan uppåt och nedåt. Nu finns möjlighet att göra "massutskrift" av leverantörsfakturor till skrivare eller filarkiv. Det kan vara användbart t.ex. när man vill skriva ut alla fakturor från en viss leverantör eller alla fakturor för ett visst projekt. I alla listrutiner som visar leverantörsfakturor kan du via Informationsmenyn på höger musknapp välja att Skicka fakturor till Skrivare eller Katalog. Alla fakturor som finns i den aktuella listan skrivs då ut till skrivare eller sparas som fil i den katalog du väljer. Om du väljer att skicka fakturorna till en katalog får de sitt ursprungliga filformat (en fil/faktura).

10 Utgåva 2 10(22) Vi har utvecklat en ny extern programvara, kallad EFH-arkivering. Den kan användas för att exportera det elektroniska arkivet av leverantörsfakturor till ett arkiv utanför MONITOR. Syftet är t.ex. att skicka företagets fakturor för granskning, t.ex. av en revisor. Arkivfilen kan kopieras till en DVD-skiva eller ett USB-minne, tillsammans med ett fristående visningsprogram som används för att söka efter och titta på fakturor i arkivfilen, utan att ha åtkomst till MONITOR. Programvaran innehåller även en rensningsfunktion så att man kan flytta undan bildfilerna för äldre fakturor från EFH-databasen till ett externt arkiv, t.ex. av utrymmes- eller prestandaskäl på MONITOR-servern. Programmet är en tilläggsfunktion till EFH. Övriga nyheter i Inköp Om man tillämpar preliminärbokning av leverantörsfakturor, kan man på leverantörsnivå ange vilket konto för preliminärkostnad som ska användas. Detta anges under rubriken Undantag på fliken Information i rutinen Uppdatering leverantörer. I rutinen Uppdatering leverantörer har möjligheten att bifoga xml-fil i Utskrift leveransplan lagts till under Knappen Bifoga XML-fil. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.) Vi har lagt till några nya kolumner under knappen Priser i rutinen Uppdatering leverantörer. Dessa är: Ledtid, EOK, Min.kvantitet, Avrundningsantal och Årsvolym som alla går att uppdatera. Observera att detta är planeringsparametrar som hör till artikeln och inte till just denna leverantörskoppling. Dessutom kan man se artikelstatus och aktiv revision under denna knapp. Samtliga kolumner visas även i motsvarande knapp i rutinen Leverantörsfråga. Syftet med att samla leverantörskoppling och planeringsparametrar är att det ska vara lättare att uppdatera den information som en inköpare behöver i sin vardag. I rutinen Utskrift leverantörer, listtyp Bifoga xml-fil går det att välja om en xml-fil ska bifogas när leveransplaner sänds med e-post från rutinen Utskrift leveransplan. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.) Via Informationsmenyn går det nu att länka sig från knappen Priser i rutinen Leverantörsfråga till rutinen Artikelöversikt - Inköp. Vid Utskrift förfrågan går det nu att få med kopplade dokument till revision på artikeln. När ett ordererkännande importeras med MONITOR-till-MONITOR i rutinerna Registrera inköpsorder eller Order / EDI import så kan det finnas artikelnummer som inte går att matcha ihop. Detta kan inträffa om leverantören registrerat sin kundorder manuellt och varken leverantören eller kunden har refererat till varandras artikelnummer, samt ej har samma artikelnummer på sin artikel. I det läget kan man nu automatiskt få leverantörens artikelnummer sparat till leverantörskopplingen. Nu går det att skriva ett meddelande på en inköpsorderrad, som godsmottagaren sedan kan se i rutinen Inleveransrapportering. Meddelandefunktionen aktiveras med systeminställningen "Meddelande på I-orderrad till godsmottagare i Inleveransrapportering". Meddelandet går att ange i rutinerna Registrera inköpsorder, Materialklarering eller på fliken Planeringsbild i Artikelfråga. I rutinen Inleveransrapportering finns en kolumn M där meddelandet kan visas om man klickar på det. När man sparat inleveransen så visas meddelandet i ett fönster. På pallflaggan går det att välja om meddelandet ska skrivas ut. Vid mottagningskontroll visas istället meddelandet i rutinen Rapportera mottagningskontroll. I rutinen Inleveransrapportering har rimlighetskontrollerna för tillåten överrapportering ändrats, så att kontrollen nu sker mot planerat antal istället för mot resterande antal. Systeminställningen "Rimlighetskontroll för makulering av rest i Inleveransrapportering" har fått de tre alternativen: NEJ/Varna/Spärr. I rutinen Utskrift leveransplan kan nu en xml-fil bifogas i e-postmeddelandet till kunden. (Detta ingår i konceptet MONITOR-till-MONITOR.)

11 Utgåva 2 11(22) Hanteringen av betalningsplaner har förbättrats då det gäller order och fakturor i utländsk valuta. Tidigare kunde det bli restbelopp kvar på förskottskontot beroende på att de olika delfakturorna i betalningsplanen var bokförda med olika valutakurser. Systemet håller nu koll på vilken kurs förskottet är uppbokat till och gör en automatisk bokning mot valutakursdifferens i rutinen Registrera leverantörsfakturor om kursen skiljer sig mellan leveransfakturan och förskottsfakturan. I rutinen Leverantörsfakturalogg visas loggposter mer detaljerat än tidigare. Detta gäller för omkostnadsfakturor utan inköpsorder. Tidigare visades bara rader som kom från inköpsorder på separata rader och med kontering. Nu visas även manuella konteringsrader specificerat med en rad för varje kontering. En fördel med detta är att det går att söka konteringar i loggen även på fakturor utan inköpsorder. En ny rutin A contoutbetalningar / Omföringar har tillkommit i leverantörsreskontran. Denna rutin används för att registrera utbetalningar a conto, dvs. registrera att man har gjort förskottsutbetalningar till leverantörer. Det utbetalda beloppet minskar skulden till leverantören i leverantörsreskontran samtidigt som en bokföringsorder på utbetalningen uppdateras. A contobetalningar numreras automatiskt från en nummerserie som finns definierad i rutinen Nummerserier i Systemvårdsmodulen. På fliken Omföringar går det att göra en omföring (kvittning) mellan en a conto- eller kreditfaktura och en debetfaktura. Här går det även att kvitta en leverantörsfaktura mot en kundfaktura. Motsvarande funktion i försäljningsmodulen har funnits sedan tidigare i rutinen A contoinbetalningar / Omföringar. I rutinen Leverantörsreskontralista, med valet visa Betalda eller Samtliga, har en ny kolumn tillkommit kallad Fakturanummer OMF. Om fakturan är betald via en kvittning (omföring) mot en annan kund- eller leverantörsfaktura så visas numret på den fakturan i den kolumnen. Omföringar görs via rutinerna A contoinbetalningar / Omföringar eller A contoutbetalningar / Omföringar. Försäljning Övriga nyheter i Försäljning EAN-kod på artikeln kan nu uppdateras i listform. I rutinen Artikelöversikt - Försäljning, listtyp Standard kan den generella EAN-koden på artikeln uppdateras och i listtyp Kundkopplingar kan EAN-koden på en kundkoppling uppdateras. När en kund kopieras med "Spara som " i rutinen Uppdatering kunder, så kopieras nu även stafflade priser i det kundkopplade priset. Vid design av egen Sök & Hämta kund finns numera kolumnen Kundnamn med. Tidigare har kolumnen Namn funnits, men den har visat värdet från fältet Sökord i kundregistret. Den gamla kolumnen heter nu Namn (sökord) och kolumnen för kundnamn heter Namn. Via Informationsmenyn går det nu att länka sig från knappen Priser i rutinen Kundfråga till rutinen Artikelöversikt - Försäljning. Om ett förfrågansnummer finns angivet på offerten skrivs det nu ut på ämnesraden (Subject) i e- postmeddelandet när offerten skickas med e-post. I konfigurationsfönstret har en kalkylknapp lagts till. Om en konfiguration har variantkoder, tillägg eller formler i beredning/artikel, kan det vara svårt att summera standardpris från tidigare kalkyler (standardpriser). En total kalkyl för konfigurationen behöver göras för att få en bra beräkning av TB och TG i konfigurationsfönstret. Med kalkylknappen görs det en sådan kalkyl och TB/TG beräknas från den kalkylens standardpris (tillverkningskostnad). Om man skapar inköpsorder från kundorder är det nu möjligt att via en systeminställning välja om projektkonteringen ska följa med till inköpsordern. I rutinen Registrera kundorder på fliken Rader har kolumnen T-order ändrats till T-order/I-order för att även visa vilken inköpsorder som finns knuten till kundorderraden.

12 Utgåva 2 12(22) En ändring har gjorts när det gäller enhetshantering vid utleverans i rutinerna Utleveransrapportering och Utleveranslista. Tidigare innebar ett enhetsbyte där att enheten byttes permanent på både order och fakturaunderlag. Numera lagras inte enhetsbytet utan det är bara för själva inmatningen i utleveransrapporteringen man ändrar enhet. I rutinen Utleveransrapportering har rimlighetskontrollerna för tillåten överrapportering ändrats, så att nu sker kontrollen mot planerat antal istället för mot resterande antal. Systeminställningen "Rimlighetskontroll för makulering av rest i Utleveransrapportering" har fått de tre alternativen: NEJ/Varna/Spärr. Systeminställningarna för validering av för stort antal och makulering vid utleverans fungerar nu även i rutinen Utleveranslista. Nu finns möjlighet att använda Informationsmenyn på upplästa sändningar i rutin Sändningsförteckning för att ta fram sändningen i rutinen Utskrift speditionsdokument. Det finns nu en egen språkfras under Systemvård Tabeller Språk för rubriken Utskriftsdatum på faktura. Detta ger möjlighet att ändra så att det t.ex. står Fakturadatum istället för Utskriftsdatum på fakturorna. I rutinen Kundreskontralista, med valet visa Betalda eller Samtliga, går det att se mot vilken faktura betalningen är omförd. Detta gäller fakturor som är betalda via betalningssättet OMF i rutinen A contoinbetalningar / Omföringar. I rutinen Återrapportering från fil / matchning är det nu möjligt att matcha flera fakturor i reskontran till en betalningspost. Detta kan vara användbart t.ex. när kunden har "klumpat ihop" flera fakturor till en betalning. Genom att hålla ner Ctrl samtidigt som man drar och släpper en betalningspost till en faktura, så tillåts man sedan att flytta betalningen till flera poster i reskontran. Nya symboler visas dessutom för Matchad, Ej matchad och Delmatchad. På blanketten för Krav och Kontoutdrag visas nu en delsummering per valuta i rutinen Utskrift krav. I rutinen A contoinbetalningar / Omföringar har ett nytt fält lagts till för att ange ordernummer. Syftet med ordernummerfältet är t.ex. att ange vilken kundorder som kunden har registrerat förskottsbetalning på. Detta ordernummer är även synligt i rutinen Kundreskontralista. En ny systeminställning "Hantera automatisk omföring av a contobetalningar vid fakturering" har lagts till. Vid registrering av a contoinbetalning möjliggör denna systeminställning att man förutom ordernummer även kan markera att systemet automatiskt ska kvitta kommande kundfakturor på det aktuella ordernumret mot a contoinbetalningen. När kundordern sedan faktureras i rutinen Utskrift fakturor känner systemet av detta och gör en automatisk kvittning mellan den utskrivna kundfakturan och den a contobetalning som finns registrerad. Konteringarna för denna omföring bokas i inbetalningsjournalen. Denna funktion är främst utvecklad för företag som använder systemet i länder där det inte är tillåtet att ställa ut förskottsfakturor i förväg (t.ex. med hjälp av faktureringsplaner).

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc..

Användarstudio. Pyramid Användarstudio - för vem? För alla som har behov av att kunna göra förändringar i standardfält, dialoger etc.. Användarstudio Skräddarsy Pyramid för dina behov Pyramid Användarstudio finns i två nivåer: Användarstudion och Konsultstudion. Pyramid Användarstudio är ett suveränt verktyg för att göra egna förändringar

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Pyramid CRM - Customer Relationship Management

Pyramid CRM - Customer Relationship Management Pyramid CRM - Customer Relationship Management Informationen är navet i din verksamhet! Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för alla på företaget. Pyramid CRM

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer