Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.6"

Transkript

1 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt AFOG-9LEJGZ - Monitor Document Converter har uppdaterats för att Windows Printer Spooler hängde sig efter utskrift. FOHN-9PJKUJ - Vid filimport med jokertecken i rutinen EDI-kopplingar utan EDI-data importerades endast den första filen. JLIN-9RPLK3 - Spara layout under Informationsmenyn fungerade inte för fältet Rev. i fönstret Fler lagerplatser, som kan öppnas från t.ex. rutinen Uppdatering artiklar - Lager. AFOG-9RVJ4L - Vid loggning av automatkörningar har information om sekvensnummer, körordning och datornamn lagts till för att underlätta spårning där olika körningar går omlott tidsmässigt. Loggen heter auto.log och finns i mappen Monwin\log på servern. JEDS-9RWKLY - Layouten på fliken Aktiviteter i olika rutiner var inte enhetlig. AFOG-9SKK4A - Om man la till en rutin i Mina fönster när verktygsfältet var avslaget, så visades inte verktygsfältet automatiskt. MSVK-9SSC33 - Om man i rutinen Blanketter parametrar ställt in att moms ska visas på blanketter, så visades inte momsen om man hade flera olika momskoder. AFOG-9STDNG - I inloggningsruta vid uppstart på ett testföretag visades detta felaktigt som ett historikföretag. JEDS-9SWDW4 - Dokumentvisningen fungerade inte då fler än ett dokument fanns kopplat till Beskrivning inköpsorder i rutinen Artikelfråga. AFOG-9SXDLR - Fel ikon för test- och historikföretag kunde visas i inloggningsfönstret. JLIN-9T5H7Q - Om man öppnade Sök & hämta med F4 och tryckte högerpil på en gång innan informationen lästs in och visats kunde MONITOR låsa sig. JELA-9T8H9H - Fönstret Sök (under menyn Redigera) fungerade inte när alla rutinfönster stängdes och nytt (rutin) fönster öppnades. AFOG-9TEHF3 - Den webbaserade hjälpen i MONITOR startades inte i standardwebbläsaren. AFOG-9TKB95 - I fönstret Anpassa var inte alternativet Flytta till nästa fält med Enter förvalt markerat för nya användare. Tillverkning SSTG-8VG93N - I rutinen Avrapportering lista kunde det bli negativt saldo om samma material var kopplat två gånger i en tillverkningsorder. JLIN-9KGJ2H - I rutinen Plocklista (tillverkning) så fungerade inte valen Visa enbart material utan brist och Visa enbart kompletta order om man hade aktiverat systemparametern Spärra rapportering som ger negativt saldo på lagerplats. JLIN-9RWHBT - I rutinen Efterkalkyl selekterad blev det inte alltid de nyaste tillverkningsorder som kalkylerades om man valt att efterkalkylera även ingående L-artiklar. JLIN-9SAE6E - FIFO blev fel vid lageruttag och lageringång i samma lagring i rutinen Avrapportering lista. Detta fel kunde enbart inträffa i system med anpassning 406. CSIG-9SSHCL - Rapportnummer fick inte plats i listan i rutinen Materialklarering.

2 SSÖG-9ST9V5 - EDI-export i rutinen Utskrift leveransplan op.lego kunde ge dubbletter av raderna i export-filen. 2(6) JLIN-9T6GR5 - Ett programfel uppstod när man försökte länka sig till Avrapportering operationer, Rapportera godsplats och Utskrift pallflagga från Tillverkningsorderfråga om man saknade rättheter till rutinerna. CSIG-9T7HHF - I rutinen Beredning fungerade omsortering av materialrader via dra-och-släpp dåligt. TBOL-9T8EWY - Stora artikelstrukturer orsakade ett programfel i rutinen Består av / Strukturlista. JLIN-9T8HHB - Urvalsknapp för tillverkningsorder saknades i rutinen Kassationslista. JLIN-9TGANH - Projektnummer visades inte när man öppnade rutinen Orderfråga. Inköp JLIN-9Q3JM4 - Då det fanns inköpsorderförslag på en artikel till en aktiv leverantör, så fick man ut en tom blankett på den artikeln till alla andra leverantörer. XML-filen till dessa tomma leveransplaner innehöll dock samma antal som gällde för den aktiva leverantören. JLIN-9RDERY - Blanketterna Ändrad inköpsorder, Följesedel (inköp), Orderbekräftelse (inköp) och Inköpsanmodan av typen Crystal Reports kunde inte visa Ert artikelnummer på verktygsrader (radtyp 9). ÖBRN-9RXKV2 - En ny kryssbox, Nollfakturor, har lagts till i rutinen Leverantörsreskontralista. Förvalt är den avmarkerad, vilket innebär att fakturor med fakturabelopp 0,00 inte längre visas i listan. ÖBRN-9S9DFU - Vid Godkänn - Vidarebefordra på en faktura där beloppsgräns till attestanten överskreds, gick fakturan direkt till attestanten man vidarebefordrade till och inte till chefsattestanten. KFTM-9SQCHE - Om man använde rutinen Återrapportering LB / FB bokades kvantiteten på utländsk valuta med fel belopp. LAHM-9SQGZY - Nyhet: Nu går det att uppdatera Betalsätt/Betalningsform, Mottagarkod/Betalningsmetod, Avgiftskoder och Belastningskod i rutinen Utskrift leverantörer, listtyp Utlandsbetalningar. Detta förenklar massuppdateringar och korrigeringar av leverantörernas utlandsbetalningsinställningar. JLIN-9SSJ4T - Enhet översattes inte till leverantörens språk när inköpsorder skapades från rutinen Inköpsorderförslag. JLÖR-9SXKSR - På Ramorder - Inköp fungerade inte knappen för att välja alternativ leveransadress. LREM-9SYEUK - Om man i rutinen Registrera leverantörsfakturor kopplade ett lego-inköp till en leverantörsfaktura och lade till en emballagerad i kopplingsbilden, så kunde den raden bli felaktigt konterad. LAHM-9T2HTG - I rutinen Import leverantörsfaktura var det problem att lagra fakturor och skapa en EFH-bild om leverantörskoden i filen innehöll för många tecken. LAHM-9T6EQ5 - Ett felmeddelande visades om man definitivbokade en leverantörsfaktura (daterad föregående år) i den första öppna perioden efter ett årsbyte, när den sista perioden i det föregående året var stängd. KFTM-9T6KAT - MONITOR kunde avslutas med ett programfel om man återrapporterade utbetalningar i rutinen Återrapportering LB / FB. JLIN-9TKLQK - Om man e-postade Crystal Reports blanketten Följesedel (inköp) från rutinen Utskrift inköpsorder fick blanketten rubriken "Orderbekräftelse" istället för "Följesedel". Försäljning JLÖR-9JFBTZ - Om man lade till beställningsbildsrader på Kundkod i rutinen Utleveranslista, hamnade beställningsbildsraden Period på beställningsbildsraden Lagerplats.

3 3(6) CSIG-9R6JZP - Länkning till rutinen Uppdatering produktregister saknades från rutinen Resursplanering. CSIG-9RQJK7 - Serviceordern måste nu vara sparad innan man kan öppna resursfönstret i rutinen Registrera serviceorder. ÖBRN-9RVA6L - Det kunde komma ut tomsidor vid utskrift av listtyp Logg i rutinen Faktureringslogg. SSÖG-9RWB4C - Man kunde ta bort orderrader i rutinen Leveransplan / EDI-import, även om man skrivit ut följesedel i samband med plockning. FOHN-9S2LKK - Vid flera kundorder till samma kund, med samma portkod och samlingsfaktura, men med olika kundkod faktura, så fick dessa samma följesedelnummer i rutinen Plocklista med listtyperna EDI. Detta innebar att man inte kunde fakturera utan att justera fakturaunderlagen. JLIN-9SABJ4 - På kundorderrader fick man fel ställpris om man bytte prislista manuellt på raden. Detta fel kunde inträffa om man aktiverat systeminställningen Hantera ställpris på artiklar per kund/leverantör/prislista. SWIO-9SJCJQ - Varning om negativt saldo kom felaktigt upp i listtyp Plocklista i rutinen Utleveranslista. LAHM-9SKAUJ - I rutinen Direktregistrera fakturor är nu vissa fält spärrade för ändring på fakturaunderlaget, om man samtidigt har det öppet i rutinen Utskrift fakturor. FOHN-9SQDX6 - MyPack fick inte Postförskott vald om betalningsvillkoret var Efterkrav. FOHN-9SQGUH - Fönsterstorleken var fel i rutinerna Utskrift pallflagga och Utskrift pallflagga EDI. FOHN-9SQH9F - Tabbordningen i rutinen Utskrift speditionsdokument är ändrad. Tab efter fältet Speditör ger nu fliken Grunddata (senast använda flik) istället för som tidigare Sändningsnummer. AFOG-9SRHFJ - Export av speditionsdata till Memnon och Unifaun hindrades och fick invänta att import av leveransplaner körts klart. De kan nu köras samtidigt om EDI-koppling för speditionsavisering inte har EDIdata aktiverad. LAHM-9SRJD4 - På den Polska samlingsfakturan blev à-pris fel om systeminställningen Antal decimaler i à- pris på order/offert/faktura var inställd på 4 decimaler och det fanns flera rader som hade 5 decimaler i à- pris. KFTM-9SRK9H - I utskriftsrutiner kunde man använda piltangenten och få upp extra fält i den högra delen av fönstret. MWIK-9SWBLR - Listtyp Ordersimulerat pris i rutinen Prislista - Försäljning fungerade inte. LAHM-9SXK8H - Om man använde EDI-fakturor och samtidigt exporterade factoring-fil i formatet CUSIN (format 148/149) uppstod ett programfel. Detta gällde rutinerna Utskrift gamla fakturor och Utskrift EDI-fakturor. JLÖR-9SYJ9M - Ett programfel uppstod i rutinen Registrera kundorder när man angav ett artikelnummer som hade en leverantörskoppling som fanns på en överföringsprofil. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. JLIN-9SZDGV - Summerade listor i rutinen Fakturaunderlag visade samma ordernummer, kundkod, artikelnummer, följesedelsnummer och varugrupp på flera rader. KFTM-9T6CXT - Om man i rutinen Faktureringslogg valde att visa Extern valuta, så visades fel belopp. LREM-9T6HQ8 - I samband med uppdatering till MONITOR 8.0 så slutade systeminställning Ändra transport-/utskriftsdatum till dagens datum vid utskrift i Utskrift speditionsdokument att fungera. JLIN-9T6J5J - Varningen "OBS! Denna text används på flera ställen!" visades inte på plockinstruktioner i rutinerna Uppdatering artiklar - Försäljning och Uppdatering kunder. FOHN-9T7K3V - I rutinen Utleveranslista gick det inte att lägga till en artikel med ett långt artikelnummer via tangentbordet. LAHM-9T7KSN - MONITOR avslutades med ett programfel om man bytte valuta på ett fakturaunderlag med en faktureringsplan.

4 LAHM-9T9CBA - I rutinen Fakturaunderlag är nu vissa fält spärrade för ändring på fakturaunderlaget, om man samtidigt har det öppet rutinen Utskrift fakturor. AFOG-9TCBMH - Fönstret till rutinen Utskrift pallflagga (försäljning) var bredare än max tillåten bredd när den högra delen av rutinen var öppen. SSÖG-9TCGF9 - Om man gjorde en manuell utleveransrapportering i rutinen Utleveransrapportering följt av Utskrift följesedel levererat, så visades inget följesedelsnummer i utleveransloggen. SSÖG-9TCJ3M - Om man angav kund manuellt för att skapa en manuell leveransplan i rutinen Leveransplan / EDI-import, så avslutades MONITOR med ett programfel. LAHM-9TDAVH - PayEx fakturablanketter saknade blankettfot. 4(6) FPEN-9TEDQA - Det gick inte att sortera på pris i vissa listor i rutinen Prislista - Försäljning när Prisdatum var aktiverat under Listtyp på fliken Beställning. SSÖG-9TFAMR - Om man släppte två på varandra följande XML-filer på fliken Rader i rutinen Registrera kundorder, så fick radernas text fel färg och artikelnumret försvann på existerande rader. AFOG-9TFJ6V - När man öppnade rutinen Kollihantering kunde skräptecken och meddelanden visas. KFTM-9TTK5A - Om man registrerade en ny kund som hade försäljning inom EU och försäljningen skulle rapporteras i den periodiska sammanställningen, så kom värdet inte med. KFTM-9TUKZW - Blankettfoten på Crystal Reports fakturor var fel. Lager JLIN-9R6HPJ - I rutinen Oplanerat uttag / inleverans så kopierades en eventuell kommentar till alla rader utan kommentar. MWIK-9RADKH - Om ledtid var angiven under fliken Förvalda värden i rutinen Registrera grunddata, så kunde Pl. datum bli fel på fliken Aktiviteter i rutinen Registrera avvikelse. CSIG-9RGDY6 - Uppdateringsmöjligheter i de nya listtyperna i rutinen Utskrift produktregister visades inte med diskett och tooltip i beställningsbilden. CSIG-9RHBR6 - Nyhet: Nu visas även lagerorder under fliken Händelser i rutinen Uppdatering produktregister. CSIG-9RHDE8 - Inköpsorder från serviceorder av typen Installation lagras även under fliken Service i rutinen Uppdatering Produktregister. JLIN-9RPDPD - Det gick inte att radera tabellrader på fliken Extra info i rutinen Registrera avvikelse. JLIN-9RVC4E - Avvikelsetyperna visades oöversatta i Sök & hämta i rutinen Registrera avvikelse. JLIN-9SGGS5 - Spara som... fungerade inte i rutinen Registrera avvikelse. JLIN-9SGHAJ - Det gick inte att granska avvikelser i rutinen Artikelfråga. JLIN-9SGK67 - Rutinen Artikelimport gjorde en valutaomvandling när valutan på leverantören/kunden var en annan än företagsvalutan. CSIG-9SKHFK - Ett programfel uppstod när muspekaren fördes över knappen Stäng i beredningsfönstret som öppnas från rutinen Artikelfråga. SWIO-9SKK96 - Rutinen Inventeringsdifferens tog inte hänsyn till alternativen Använd standardenhet och en annan prislista än Standardpris. MWIK-9SPGMH - Om man i rutinen Inventering mot underlag tömde fältet Lagerplatsnamn och tabbade ur fältet, avslutades MONITOR med ett programfel.

5 JLIN-9SPKDZ - Om man hade ett urval aktiverat, så visades detta upp i den preliminära listan som kom när man hade listat på bildskärm i rutinen Nettobehovskörning. Men beräkningen gjordes bara på de ordinarie selekteringar man hade gjort i beställningsbilden. FOHN-9SQEAZ - Förvald tjänst sattes inte till Expresspaket från leveranssättet vid val av Informationskälla Lagerorder i rutinen Utskrift speditionsdokument. 5(6) MWIK-9SWD5M - Om man markerat Visa -> LTK under Informationsmenyn på fliken Planeringsbild i rutinen Artikelfråga, så sparades inte detta val. CSIG-9SXAJF - I rutinen Utskrift produktregister blev datumen fel i kolumnerna Pl.lev.datum och V.lev.dat. JLIN-9TCGEU - Undantag MO-påslag fungerade inte om man angav 0 %, det gav ändå påslag vid beräkning i rutinen PIA - beräkning. JLIN-9TCKUM - Snabbsök för artikel med plockplats saknades i rutinen Påfyllnad plockplats. SWIO-9TFH5G - I rutinen Beräkna snittpris gick det inte att räkna ut snittpriset med hjälp av leverantörspris om det saknades poster i databastabellen artikel_kopa. Då hittades inte leverantörskopplingen på artikeln och med det inte något leverantörspris. Verkstadsinformation JLIN-9SRBU2 - Nyhet: I rutinen Stämplingsterminal kan man nu se revisionskommentaren via en knapp på fliken Information i läge Starta arbete. JLÖR-9SXHM7 - I rutinen Stämplingsterminal kunde inte anställda eller maskiner utan schema stämpla arbeten som sträckte sig över flera dygn. JLIN-9SXKXB - Om man raderade en frånvarostämpling som sträckte sig utanför schemat som var kodad att ge komp, så blev kompsaldot fel. Detta kunde t.ex. inträffa för tjänsteärende utanför ordinarie arbetstid som var kodad med övertid Komp. SWIO-9SYDQQ - I rutinen Stämplingsterminal gick det i vissa fall inte att avsluta ett indirekt arbete. I huvudsak gällde detta på datorer med operativsystemet Windows 8. JLIN-9T6HSQ - Vid löneexport till Personec L kunde man få för många frånvaroposter i lönefilen. JLIN-9TCLFV - I rutinen Stämplingsterminal fungerade buntrapportering av material dåligt om man använde multipla enheter på materialet och produktionsgruppen var inställd på att materialet ska dras i ordinarie enhet. Redovisning LREM-9R8F4K - Summan i den Polska rapporten i rutinen Saldorapport kunde bli fel om man grupperat listan på Konto. MSÖT-9RPD7Z - Om man infogar en rad på en faktureringsplan kopplad till en kundorder, så är det tvingande att ange en tjänstekod för denna rad. MSÖT-9RPEHQ - Om man i rutinen Projektsammandrag använde listtyp Kostnad/intäkt, grupperad på Säljare så kunde summeringen för intäkter i tredje kolumnen bli felaktig. MSÖT-9RWC4T - MONITOR kunde avslutas med ett programfel om man i rutinen Projektsammandrag, grupperad på Kostnadstyp och med listtyp Tidsuppföljning startade en ny beräkning. ÖBRN-9SGLHF - Felaktigt saldo visades vid utskrift av huvudbok från rutinen Saldofråga. ÖBRN-9SJC99 - Detta gäller endast Polen: Det har tillkommit en ny lista i rutinen Utskrift momsrapport Polen, det är listtyp Försäljning. Rapporten heter EU Inköp och specificerar den utgående momsen på registrerade EU-leverantörsfakturor. Rapporten är till innehållet identisk med listan som finns i Inköp VAT 7 EU.

6 ÖBRN-9SRGBM - Nyhet: I den polska rutinen Registrera betalningar finns nu knappen Bokföringsorder. Denna knapp visar hur alla betalningar kommer att konteras innan betalningarna sparas. MSÖT-9SSAXR - Antal tecken på benämning av intäkter och kostnader är begränsat till 35 tecken i rutinen Registrera grunddata projekt. 6(6) ÖBRN-9SXHS4 - I Polska system med anpassning 161 blev inte momsbelopp och momskod rätt vid koppling av legoinköpsfaktura i rutinen Registrera leverantörsfakturor. KFTM-9SZJU7 - Det gick inte att använda rutinen Omvärdera reskontra om man kör MONITOR på Finska. SHYS-9SZK8A - Nyhet: Nu finns ett nytt format för att exportera momsrapporten till fil. Formatet är 224 och finns att välja i rutinen EDI-kopplingar. Detta format har blivit uppdaterat p.g.a. den nya importmomsredovisningen till Skatteverket. MSVK-9TEGMF - Detta gäller endast system i Estland: I KMD INF rapporten visades fel momsbelopp i samband med att man registrerade en leverantörsfaktura som inte var fullt avdragsgill. KMD INF rapporten tog inte hänsyn till det man angivit i fältet Momsavdrag. KFTM-9TFKFQ - Nyhet: Nu finns BAS 2015 och BAS 2015 Mini att välja i standardkontoplanen. KFTM-9TLB2R - Hela verifikationstexten visades inte i rutinen Utskrift dagbok. Systemvård JLIN-9RLHCF - Det gick inte att spara villkor med antal dagar satt till noll (0) på fliken Leveranstid i rutin Villkor. JELA-9SQGF5 - I vissa fall kunde det uppstå problem om man startade blankettgenerering innan startsidan ritats klart. AFOG-9SRB2Q - Då man valde att MONITOR skulle startas om efter blankettgenerering, så startades aldrig MONITOR igen, programmet avslutades bara. Internredovisning SHYS-9RXEHZ - I rutinen Efterhandskontering gick det inte att välja Artikeltyp T/L som konteringssätt för kalkyldifferens. ÖBRN-9SPL3P - Övriga villkor på artikelnummer som angivits i rutinen Uppdatering konteringssätt, fungerade inte rutinen Efterhandskontering. Produktkonfigurator CSIG-9SKBXT - Instruktion Konfiguration (IK) från rutinen Uppdatering konfigurationsgrupper kom inte med till tillverkningsordern.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8 Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2

Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 1(20) Nyhetsbrev MONITOR version 7.2 Utgåva 3 2(20) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.2. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

SoftOne XE. Produktnyheter

SoftOne XE. Produktnyheter SoftOne XE Produktnyheter 2013 SoftOne AB Sveavägen 63 102 34 Stockholm 0771-55 69 00 www.softone.se I denna version så har nyutvecklingen till stor del fokuserats på en ny modul Behovsanalys inom personal,

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 07 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-06-14) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll 3.41A07F

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3.

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3. Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.40A (091005) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio 2012-05-31 Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.40B (2012-12-31) De största nyheterna i version 3.40B är överföring av journaler direkt till redovisningen, nya sätt att styra kostnadsbokföring,

Läs mer

BESTÄLLNINGAR/LAGER...

BESTÄLLNINGAR/LAGER... Entré Innehållsförteckning KUNDER... - 3 - Kundinformation... - 3 - Sök i kundregistret... - 3 - Kundkontakter... - 4 - ARTIKLAR... - 4 - Artikelinformation... - 4 - Prisinläsning... - 7 - Inställning

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer