Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.8"

Transkript

1 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt AFOG-9UAHG5 - Det visades ingen varning om användaren saknade tillräckligt med rättigheter till mappen Extfiles. JEDS-9UNEL4 - Maximerade fönster återställdes när man öppnade kopplade dokument. JLIN-9UVKWZ - Från och med version 8.0 av MONITOR kan man se texten i en tooltip utan att klicka på kommentarsknappar eller instruktionsknappar. Nu inför vi en begränsning på att maximalt visa 20 rader. Finns fler än 20 rader text visas följande symbol [...]. JEDS-9VKCK7 - Länk för nedladdning av Autodesk Inventor Viewer är uppdaterad. SWIO-9VUGS8 - Det gick inte att skicka e-post till handläggare från rutinen Flödesanalys. AFOG-9VVJNX - Tilläggsfunktionen Dokumenthantering är uppdaterad. Om ni använder dokumenthantering skall en klientinstallation göras manuellt. Dvs. öppna utforskaren på datorn, öppna Monwin-mappen på servern och under mappen Client klickar du på Setup.exe. Notera att administratörsrättigheter i Windows krävs för att kunna göra en klientinstallation. Tillverkning JLIN-9U9LH2 - Nu sker en kontroll att man anger en giltig avdelning i rutinen Uppdatering produktionsgrupper även om man inte har tilläggsfunktionen Lagerställehantering. JLIN-9UGKZ4 - Ett programfel uppstod i rutinen Orderbekräftelse op.lego om man inte hade fakturaunderlag på legoinköpet. JLIN-9UJCJJ - Om man länkade till rutinerna Tillverkningsorderfråga eller Artikelfråga från rutinen Orderbekräftelse op.lego visades fel ordernummer respektive artikelnummer. SWIO-9UXCGX - Nu summeras Orderförteckning op.lego korrekt oavsett antalet instruktionsrader som skrivs ut. JLIN-9V4FYH - Om man kopierade en order i rutinen Tillägg / Omplanering, så kopieras inte eventuella verktyg till den nya ordern. JLIN-9V7BZF - Vid gruppering på ordernummer och om man hade valt att spara efterkalkyler till kalkylregistret, så sparades inte alla beräknade tillverkningsorder trots att urval eller selektering gjorts i beställningsbilden. SWIO-9VUJRV - Legoinköpsorder för en lego operation som bara var utskriven från rutinen Registrera tillverkningsorder och inte från rutinen Samlingsdokument op.lego visades inte i rutinen Orderbekräftelse op.lego. Inköp JEDS-9H5HS8 - Om man skickade via e-post i rutinen Utskrift leveransplan kunde fel leveransadress skickas med i den bifogade XML-filen om man använde flera lagerställen. LREM-9RQA7Z - Om man i rutinen Makulera utbetalning makulerade en utbetalning som ingick i en betalplan, så ändrades inte radstatusen på den betalplanen.

2 LAHM-9U9DK2 - När man återrapporterade betalningar i utländsk valuta via fil från Nordea (DA1-filer) i rutinen Återrapportering LB/FB, så var det svårt att se vilken kurs som användes på betalningen när omräkning till företagsvalutan skedde. Nu finns två fält där kursen visas. Ett fält visar fakturans registrerade kurs och ett fält visar den kurs som används vid återrapporteringen. Om betalningen är dragen från valutafickan (alltså återrapporteras med kurs 1,00 i filen), så kommer återrapporteringen att visa och räkna med fakturans valutakurs. Detta för att man inte vill ha en kursdifferens då pengarna dras från en valutaficka. Om betalningen är dragen från inlåningskontot, så kommer återrapporteringen att visa och räkna med den kurs som står angiven i återrapporteringsfilen. CSIG-9UAK7B - Ert artikelnummer kom inte med till inköpsordern efter att leverantör hade kopplats till artikelnumret. JLIN-9UJBEB - Ramorder - inköp fungerade inte mot övergripande leverantörskod. 2(5) JLIN-9UVLCQ - Valuta visades inte i rutinen Artikelöversikt - Inköp, listtyp Leverantörskopplingar. SHYS-9UYEGG - Om man använder anpassning 611 (Moms Estland) visas nu Fakturadatumet i KMD INF A/B report och i XML-filen. LREM-9V6B2P - Om man hade en betalningsplan kopplad till en inköpsorder, fick man inte frågan "Vill du lägga till på befintligt underlag" vid delleveranser. FPEN-9V6HS2-0 i behov i rutinen Utskrift leveransplan orsakade ett programfel. LAHM-9VCFAV - Rutinen Leverantörsreskontralista grupperad på Leverantörsskuldkonto med listtyp Enbart summa kunde samma konto förekomma på flera rader. MSVK-9VEB2P - Rullgardinsmenyn sakandes i selekteringsfältet Orderstatus i rutinen Utskrift betalningsplan. SSÖG-9VJG9A - Om man släppte två XML-filer i följd i rutinen Registrera inköpsorder kunde artikelnummer och benämningsfälten bli tomma. KFTM-9VZFCT - Tabordningen i rutinen Registrera leverantörsfakturor är ändrad. Försäljning SSTG-8QWD9X - Ställprisraden makulerades inte då artikelraden makulerades i rutinen Utleveransrapportering. JLIN-9T5JAQ - Om systeminställningarna "Använda prefix för att " var inställd på "Ja, möjligt" och man i listan över valbara prefix hade tomt på första raden, så fick gick det inte att välja prefix på kundorder och på serviceorder. JLIN-9T6DF3 - I rutinen Utleveransrapportering markerades inte Följesedel som Slutlevererad när det fanns en olevererad radtyp 4 kvar på kundordern. KFTM-9T6HLA - Utskrift av Betalningsposter i rutinen Återrapportering från fil / matchning kunde innehålla tomma sidor. JLIN-9TKLCV - Rutinen Kundorderfråga visade noll i kostnad på tjänsterader. JLIN-9TMKS8 - Systemparameter "Sortera fakturaunderlag enligt kundorder vid utleverans" fungerade vid delleveranser av fiktiva artiklar. LAHM-9U2BXK - I fakturafoten visades inte SWIFT/BIC och banknamn om man hade lagt upp flera valutakonton under knappen Valutakontonummer i rutinen Företagsinformation, men inte angivit SWIFT/BIC och Banknamn på dessa. Nu hämtas uppgifterna från Företagsinformation om det inte står angivet SWIFT/BIC och Banknamn under knappen Valutakontonummer. MWIK-9U5BNR - Om man registrerade en ny kund/leverantör och fyllde i information i fliken Extra info utan att ha sparat kunden/leverantören först, så kunde MONITOR avslutas med ett programfel. JLIN-9U9LL5 - Det saknades översättningar på några fält i rutinen Resursplanering. JEDS-9UA9W3 - Position på Serviceorder blev omkastad om man lade till rader i rutinen Avrapportera serviceorder.

3 3(5) ÖBRN-9UFHT3 - Om man använde anpassning 161 (Momshantering Polen), så kom inte fakturor med negativa belopp med i momsrapporten. AFOG-9UHH7B - För Leveransvillkor med Betalare Combiterms och Kod angiven till 001 och 0001 är det sedan tidigare varit möjligt att ange Mottagarens GAN-nr i rutinerna Registrera kundorder och Direktregistrera fakturor. Fältet har öppnats även för kod EXW. För övriga koder vid Combiterms går det fortfarande inte att ange GAN-nr i dessa rutiner. CSIG-9UNKBF - Det gick inte att lägga till radtyp 9 (verktyg) i rutinen Avrapportera serviceorder. AFOG-9UQHMZ - Rutinen Utskrift Pallflagga EDI grupperade på Kundorderstatus, vilket kunde skapa flera följesedelsnummer. SHYS-9UQL4A - När man öppnade rutinen Utskrift krav fanns den kundkod man använt senast förvalt i sökfältet. SSÖG-9UREQU - Om man använde dra-och-släpp för att registrera en kundorder (XML-fil), avslutades MONITOR med ett programfel om textrader innehöll fler än 80 tecken. Nu kapas textraden vid 80 tecken. SHYS-9URRMD - De Litauiska EDI-fakturablanketterna är nu uppdaterade så att de ser precis likadana ut som de vanliga fakturablanketterna. LREM-9UVE7D - Om man gjorde en inbetalning med rabatt i rutinen Inbetalningar, så kunde det under vissa omständigheter uppstå en differens i konteringen, vilket gjorde att verifikatet inte balanserade. Nu kan man inte stänga konteringsrutan om inte konteringen är balanserad. RDJF-9UWGMY - Inställningen Factoring i rutinen Uppdatering kunder sparades inte när man skapade en ny kund och kundkoden hämtades från nummerserien. FOHN-9UZE9J - Nyhet: Nu går det att ange om kollistorlek ska exporteras ut till speditör. Den nya parametern "Använd kollistorlek i Utskrift speditionsdokument" under Ext. info i rutinen Uppdatering leverantörer aktiverar denna funktion. Utförligare beskrivning finns i manualen. SSÖG-9V4K9A - Om man loggade till händelsehistorik när man importerade leveransplaner i rutinen Leveransplan / EDI-import och hade en spärrad artikel, så skrev den till händelse 172 (Import leveransplan akuta varningar) varje gång en 0-plan kom in. Nu är denna loggning flyttad till händelse 171 (Import leveransplan varningar). FOHN-9V6J3B - Nyhet: Nu går det att styra hur rutinen Plocklistas listtyper Plocklista EDI ska gruppera order. Inställning finns i rutinen Uppdatering kunder under Extra information parameter "Dela upp följesedelsnummer på port/förråd i Plocklista EDI" med valen: Port/förråd, Port eller Nej som inte grupperar med dessa begrepp. SSÖG-9V7CGD - Om rutinen Registrera kundorder inte hade fokus vid dra-och-släpp av XML-fil, så expanderades inte alltid ingående fiktiva artiklar. CSIG-9VKG7R - Det gick inte att lägga till på befintligt fakturaunderlag vid avrapportering av serviceorder i rutinen Avrapportera serviceorder. CSIG-9VMJ3K - Påminnelse om aktivitet för serviceorder försvann inte om man makulerade ordern. LAHM-9VVCD5 - Felaktigt momsbelopp visades på offert/kundorder om Systemparametern "Visa enbart totalpris på offert/kundorder/faktura". SWIO-9W2CT6 - Det gick inte att utleverera en kundorderöverförd order från produktionsbolaget när någon orderrad i säljbolaget var utlevererad från säljbolaget. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Kundorderöverföring. Lager CSIG-9U4GY7 - Dokument kopplades bort från befintliga avvikelser då man gjorde Spara som... SWIO-9UHDFC - Det gick inte lägga till två rader med Justering/NyTillv. i rutinen Registrera avvikelse.

4 CSIG-9UHK99 - MONITOR avslutades med ett programfel vid kassationsrapportering i rutinen Inleveransrapportering op.lego då systeminställningen "Registrera avvikelse från Inleveransrapp. op.lego" var inställd på alternativet Grundtypen. Vid registrering av kassation i rutinen Rapportering mottagningskontroll sparades inte skapad avvikelse. Gäller då systeminställningen "Registrera avvikelse från Rapp. mott.kontroll, Efterhandskassation" var inställd på alternativet Grundtypen. FOHN-9UJC88 - Rutinen Registrera avvikelse läste inte om ändrade kommentarer till blankettutskrifterna. Det var även vissa problem med utskrift och skicka via e-post med Crystal Reports blanketter. JLIN-9UNHC8 - Ett programfel uppstod om man från rutinen Artikelfråga länkade sig till en rutin som man inte hade rättigheter till. 4(5) CSIG-9UNKM9 - Nu finns en validering på om serienumret ingår i något annat serienummer i på fliken Består av i rutinen Uppdatering produktregister. JLIN-9UNL38 - Artikelsaldo i annat företag visades inte i Planeringsbilden i rutinen Artikelfråga. AFOG-9UQKG2 - Om en Extern kommentar ändrades för en Leverantörsavvikelse i rutinen Registrera avvikelse, så ändrades inte texten på reklamationsrapporten med en gång. CSIG-9URA6Y - Nyhet: Nu är fältet Verkligt färdigdatum i rutinen Uppdatering produktregister uppdateringsbart. MWIK-9USDEP - I rutinen Artikelimport gick det inte att importera artiklar med 16 tecken i artikelnumret. RDJF-9UWK66 - Det blev tomma sidor mellan varje sida när man förhandsgranskade eller gjorde utskrifter i rutinen Kvalitetsbristkostnader. SWIO-9UYGVY - Funktionen Spara som är nu återinförd i rutinen Uppdatering produktregister. TBOL-9VECS3 - I rutinen Inköpsorderförslag gick det inte att spara förvald leveransadress för det lagerställe som man var inloggad i om adressnumret var för högt. MWIK-9VFDKW - Det gick inte att spara data i fliken Extra info i rutinen Registrera avvikelse. MWIK-9VFFKU - Om man i rutinen Registrera avvikelse la in en tom rad i mitten av aktivitetslistan och sparade, så avslutades MONITOR med ett programfel. MWIK-9VJCNW - Ett programfel uppstod när man valde ett annat språk än det som var standard vid utskrift av Avvikelserapport i rutinen Registrera avvikelse. JLIN-9VNCVB - Översättning av frasen Säkerhetslager saknades i rutinen Uppdatering artiklar - Lager. Verkstadsinformation JLIN-8PJEQB - På fliken Lista i rutinen Frånvarotablå visades personens nuvarande frånvarokod. Nu visas istället den planerade frånvarokoden. JLIN-978H6H - Vid export till Excel från rutinen Utskrift anställda skrevs information i fel kolumn. JLIN-9SGHYH - Under vissa omständigheter kunde det bli dubbla aktiva stämplingar på anställda. JLIN-9TLJ3Z - Ackumulerad tid saknades på utskriften av körplanen i rutinen Utskrift körplan. JLIN-9TMHCN - Om man raderade en post i en bunt i rutinen Attestera / Korrigera stämplingar, så räknades inte de övriga posterna om. JLÖR-9VSGN8 - I Stämplinsterminalen kunde buntrapportering av material bli fel när man rapporterade i standardenhet enligt produktionsgrupp och hade alternativ enhet på materialet med en omräkningsfaktor >1.

5 5(5) Redovisning LREM-978N8L - Filer att skicka till Skatteverket via Filöverföringstjänsten avseende Inkomstdeklarationen INK2R med SRU koderna är uppdaterade till det senaste filformatet. LREM-9TSEUX - Om man i rutinen Projektsammandrag valde listan Kostnad/intäkt och beräkningssätt Beräkna nya lagrade värden, så kunde listan bli tom. GÅNY-9U3QYJ - Nyhet: Enligt bokföringsnämndens allmänna råd, BFN, ska en bokföringspost rättas genom en särskild rättelsepost, detta började gälla från och med det räkenskapsår som inleds efter den 31 december Denna rättelsepost ger en ny bokföringspost och ska dokumenteras genom en verifikation. För att bemöta detta har vi lagt till en ny systeminställning på fliken Redovisning: "Alla bokföringsposter skall vara låsta för editering", det är valbart om man vill bocka för detta eller ej. Har man denna systeminställning aktiverad kan man inte ändra något på en bokföringspost efter man har sparat. Alla ändringar avseende detta verifikat får man då rätta genom att välja verifikat av typ Rättelseverifikat i rutinen Registrera verifikationer. Här har vi lagt till en möjlighet visa konteringarna på det befintliga verifikatet i ett eget fönster som man kan ha öppet samtidig som man gör rättningsverifikatet, för att underlätta för användaren. Vidare har vi infört en möjlighet att via Informationsmenyn från rutinen Registrera verifikationer skapa ett verifikat och direkt välja ett Rättningsverifikat, Vändningsverifikat eller Kopiera verifikat, där man får informationen automatiskt inläst från ursprungsverifikatet. MSVK-9UJC4G - Under vissa omständigheter gick det inte att flytta markören till kreditfältet i rutinen Registrera verifikationer. LREM-9UNGQ6 - I rutinen Utskrift Anläggningsregister, listtyp Anläggningar grupperad på Huvudobjekt/underobjekt visades tidigare även sålda/utrangerade objekt. KFTM-9UPHCF - All information visades inte på utskriften av listtyp Kostnad/intäkt utökad i rutinen Projektsammandrag. LREM-9UVCGN - Det gick inte att frisläppa periodiseringar som hade ett löpnummer på fler än åtta siffror. SHYS-9UXLCK - Nyhet: I rutinen Omvärdera reskontra, listtyp Leverantörsreskontra kan man även välja om man vill värdera preliminärbokade fakturor. Detta går att välja via den nya parametern Ta med preliminärbokade. LAHM-9VM9F5 - Om man använde anpassning 517 (Bankavstämning Malaysia), så visades fel utgående balans i listtyp Ej avstämda. Systemvård FOHN-9V4DAR - Vid Automatkörningar stängdes rutinen som automatkördes innan utskrift var färdig och MONITOR avslutades med ett programfel. SSÖG-9VY97J - I rutinen Händelsehistorik loggas inte längre mindre viktiga händelser under ID 172 och 173. Elektronisk fakturahantering LREM-9V4G44 - PDF visaren i EFH är uppdaterad och kan hantera flera av de PDF fakturor som inte fungerat. Internredovisning SHYS-9V69XL - Efterhandskonteringen av kalkyldifferens blev fel om avrapporterad tid på operationen var 0, och man valt "Avrapporterat antal" på konteringssättet avseende kvantitet.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7 Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen.

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.10 Allmänt JWEN-95HLDS - Utskriftsrutinerna hämtade inte information om referenser till e-postfritexterna. Detta gällde t.ex. utskrift inköpsorder via

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev version 7.4

Nyhetsbrev version 7.4 Utgåva 2 1(21) Nyhetsbrev version 7.4 I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.4. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän del först och sedan

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.5 Allmänt JLIN-967DYE - Nyhet: Nu går det att markera/avmarkera alla rader genom att använda en kryssbox i kolumnen i flera rutiner för utskrift pallflaggor

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 14 För Pyramid Business Studio version 3.40A (2010-03-09) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bl.a. följande problem, som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio 2012-05-31 Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.40B (2012-12-31) De största nyheterna i version 3.40B är överföring av journaler direkt till redovisningen, nya sätt att styra kostnadsbokföring,

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 07 För Pyramid Business Studio version 3.41A (2013-06-14) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll 3.41A07F

Läs mer

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3.

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3. Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.40A (091005) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio 15 december 2006 Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B) Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner. Helt ny är t ex

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer