Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4"

Transkript

1 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter går det aktivera att det kommer en fråga om att bifoga e-post. Kontrollen av inställning gjordes tidigare endast av systeminställning och inte användarinställningen. FOHN-9QRC2M - Vid installation uppgraderas filer för E-moduler så att de passar installerad version. SHYS-9R2JBT - Decimaler/avrundning av Vikt i Intrastatrapporten stämde inte överens med SCBs handledning. AFOG-9QBD8R - Integration mot Outlook fungerade inte med Kund- och Leverantörsaktiviteter. AFOG-9QMHKD - Alt + D som aktiverar Sök rutin fungerade inte korrekt. AFOG-9NF9NJ - MONITOR sparade inte fönsterposition och inställningar från Inställningar Anpassa vid avslut eller byte av användare. AFOG-9PAKLM - När meddelandet "Connection was terminated" visades, visades flera felmeddelanden om många rutiner var öppna samtidigt. MWIK-9PBBYH - Om får en påminnelse på en artikelaktivitet och klickar på "Öppna" och stänger påminnelsefönstret under tiden som data laddas i Uppdatering artiklar, så avslutas MONITOR med ett programfel. AFOG-9CTK3F - Windows aktiverade installationsprogrammet när annan användare, än den som installerade programmet på dator loggade in och klickade på genväg för tilläggsprogram. JWEN-9GFDST - Den webbaserade hjälpen visas nu på Svenska när användaren kör på svenska eller norska, för övriga språk visas den Engelska versionen. AFOG-9K5CUD - Placering av fokus för inmatning i inloggningsrutan beror nu på vad användaren förväntas göra. AFOG-9LKAH2 - Inställningen för maximerat huvudfönster sparades inte om man bytte användare eller företag. Tillverkning JWEN-9LNG2N - Tomsidor kom med vid utskrift från rutinen Tillverkningsorderlogg. JLIN-9QKGH6 - På blanketten Leveransplan op.lego visades inte datumet i det format som var inställt på leverantören. Antalet som visades på blanketten var planerat antal, men det är nu ändrat till restantal. JLIN-9QLDN2 - I rutinen Beredning skapas nu en detaljerad logg när man ändrar operationsnummer på en befintlig operation. JLIN-9QYC6Y - I rutinen Avrapportering lista fungerade inte spärren av negativt saldo om man rapporterade kasserat antal via Informationsmenyn. RDJF-9QYLB3 - Rutinen Orderförteckning - Tillverkning visade inte kopplade kundorder i de fall man hade skapat kopplingen manuellt i efterhand. JELA-9NLFCV - Det var möjligt att komma åt fält och knappar medan import/export kördes i rutinen Kopiera beredning externt. Återställ beställningsbild medförde då problem. SSTG-9G2BVT - Rutinen Orderförteckning op.lego avslutades med ett programfel om man grupperade per Produktionsgrupp.

2 2(6) Inköp ÖBRN-9BGG4W - När man drog in en XML-fil i rutinen Registrera leverantörsfakturor togs inte valutakursen från filen. FPEN-9CJCCH - Valet Sätt leverantör som aktiv / huvudleverantör fungerade inte alltid i rutinen Lägga till / byta leverantör. GÅNY-9GUCWK - Nyhet: Rutinen Fakturaunderlag (inköp) visar nu även underlag som är makulerade i listor med valet visa Samtliga. CSIG-9NYAND - Inköpsorder av typen Crystal Reports kunde inte visa Ert artikelnummer på verktygsrader (radtyp 9). RDJF-9PWGMB - Genom att ändra status på en inköpsorder manuellt, så kunde man kringgå kontrollen av inköpsgräns på användare. JEDS-9QJKSX - Om man tryckte Avbryt efter att man läst in ett ordernummer i rutinen Rapportera mottagningskontroll, så avslutades MONITOR med ett programfel. RDJF-9QKJ2X - Om man bytte leveransadress till företagets huvudadress innan man frisläppte inköpsorder i rutinen i Inköpsorderförslag, så skrevs ändå användarens personliga förvalda leveransadress på inköpsordern. JLIN-9QQHQ5 - På blanketten Leveransplan var det platsbrist i fältet Ert artikelnr. KFTM-9QRJZ7 - I rutinen Registrera leverantörsfakturor blev fältet Betala via felaktigt när man skapade en ny leverantör via länkningen till rutinen Uppdatering leverantörer. JLÖR-9QSB8Q - I rutinen Ångra inleverans gick det inte att ångra en inleverans om inleveransen skett till två platser med samma namn, men med olika chargenummer. FOHN-9QTAXH - I rutinen Registrera inköpsorder visades inget meddelande vid byte av leveransperiod till leverantörens semester eller dag som inte är fast leveransdag. ÖBRN-9QUAPR - I rutinen Registrera inköpsorder visades varningsmeddelandet "Varning, Projektnummer har angivits på rad 1 med Pos 1 på en artikel som inte anskaffas mot projekt." även för orderrader med radtyp 2 och 3. JLIN-9QXAHL - Fältet Lev.kod ramorder i rutinen Uppdatering leverantörer var inte översatt till andra språk. ÖBRN-9R6JG6 - Fältet Orderbelopp räknade inte med momsen vid tillägg av ny rad vid koppling av order i rutinen Registrera leverantörsfakturor. LAHM-9RLJ2R - Om man skapade nya fakturaunderlag eller la till ny rad i rutinen Registrera leverantörsfakturor och hade artiklar med saldohantering och svarade ja på avrapportering mot lager, uppstod ett programfel när fakturan skulle definitivbokas. SSÖG-9PHART - En order med revision på artiklarna tappade sin revision om en XML fil importerades i rutinen Registrera inköpsorder. RDJF-9NSGYL - Om man hade valt Idag + ledtid på Systeminställningen "Förvalt leveransdatum på orderrader", så fungerade det enbart på artikeltypen Köpartiklar i rutinen Registrera inköpsorder. SSÖG-9GQL3F - F12 till rutinen Artikelfråga fungerade inte vid byte av aktuell rad i rutinen Ordersvar / EDI-import. Försäljning LREM-9QAKPY - Kreditfakturablanketten i Polen kunde under vissa omständigheter visa fel i avsnittet "After adjustment". CSIG-9QEAMU - Det gick bara att skriva in två tecken i fältet Arb.dagar mellan perioderna i rutinen Registrera serviceplan.

3 3(6) FOHN-9QHJEZ - I rutinen Grunddata serviceorder på fliken Kostnadstyper har det tillkommit en kryssruta för att ange vilka rader som är av typen material. FOHN-9QJDU9 - Förvalda värden för listtyp fungerade inte i rutinen Orderförteckning - Service. MWIK-9QMBMQ - Förvalda värden på Artikelstatus fungerar inte i rutinen Prislista Försäljning. ÖBRN-9QRGX5 - I rutinen Fakturaunderlag kunde fakturor i utländsk valuta i vissa fall visa inkorrekta belopp jämfört med motsvarande värden i bokföring, försäljningsstatistik och faktureringslogg. SHYS-9QSKDM - Factoring export med formatet CUSIN fil till PayEx (fakturaservice) visade fel totalsumma i filen om den innehöll en kreditfaktura med öresavrundning. JLIN-9QTCA8 - Om man registrerade en fiktiv artikel på en kundorder och man hade en variantberedning på artikeln som gjorde att alla ingående material blev uteslutna, låstes MONITOR och man blev tvungen att starta om. FOHN-9QUC53 - Om man försökte kopiera Vårt ordernummer i huvudet efter import i rutinen Order / EDI-import försvann Vårt ordernummer. LREM-9QXGEL - Factoringbolagets bankgironummer visades inte i blankettfoten på Krav. CSIG-9QXHDN - I rutinen Rapportera aktivitet försäljning gick det inte att spara rapporteringar. LAHM-9QZHLS - Justeringar är gjorda i factoring format CUSIN fil till PayEx (reskontraservice) och CUSIN fil till PayEx (fakturaservice). I filen för format 148 visas moms med 2 decimaler samt med punkt som decimalavskiljare. I format 149 har det tillkommit nya taggar i filen för att hantera olika fakturalayouter för PayEx. CSIG-9R2DBF - Det gick inte att selektera på status 0 (offert) i följande rutiner: Orderförteckning - Service, Resursplanering, Plocklista serviceorder, Aktivitetslista serviceorder och Attestera / Frisläpp fakturaunderlag. SSÖG-9R6HBJ - Om vår referens e-postadress för lång orsakade det stopp i Global Invoice faktureringen. Nu kan e-postadressen innehålla 80 tecken. SSÖG-9R7CT9 - Vid Import utleveransrapportering i plocklista (anpassning 119) gick det inte att välja annat lagerställe i rutinen Plocklista och samtidigt få importen att ta rätt EDI-koppling. Detta kunde inträffa då flera kopplingar fanns upplagda men för olika lagerställen. JEDS-9REALW - XML-import via dra-och-släpp i rutinen Registrera kundorder tog felaktigt enheten från XML-filen. LAHM-9RHBCX - Det gick inte att skriva ut följesedel på order som var skapade i rutinen Direktregistrera fakturor. JLIN-9RLHWG - Utskrift följesedel levererat visade bara första tecken av följesedelsnumret på blanketten. JLIN-9RPHX8 - Blanketten Följesedel levererat hade felaktigt format på Utskriftsdatum och Orderdatum i blanketthuvudet. FOHN-9CLBFY - Vid val av tjänsten Adresslapp med tjänst Kolli-ID i rutinen Utskrift speditionsdokument så tas sändningsnummer från nummerserien för Sändningsnummer istället för från Kollinummer. LREM-9M8FVC - I vissa fall kunde fel värden visas i försäljningsstatistiken för fakturor i utländsk valuta. Vid jämförelse mellan det bokförda värdet och det som visades i statistiken kunde det visa mindre differenser. Korrigering har gjorts så att värdena ska visas korrekt i rutinerna Faktureringslogg, Försäljningsstatistik kunder, Försäljningsstatistik artiklar, Försäljningsstatistik säljare samt Fakturaunderlag. SHYS-9PGFX7 - Faktureringsavgift på fakturablanketter har nu flyttats så att den visas ovanför raden Summa exklusive moms. Tidigare visades den under Summa exklusive moms. ÖBRN-9PMGNY - Om man använder tilläggsfunktionen Lagerställehantering och vill skriva ut en EDI faktura, så visas nu endast de följesedelsnummer som tillhör det lagerstället man befinner sig i. FOHN-9PNFPB - Vid avisering till godsmottagare via faxblankett visades ett felmeddelande och utskriften blev utan sidfot.

4 MWIK-9Q5D8W - Blanketterna för Ramorder - Försäljning och Ramorder - Inköp hette båda enbart "Ramorder". Nu finns det två unika blankettfraser för dessa två rubriker i rutinen Språk. JLIN-9L8GJD - När man skapade artiklar, tjänster och verktyg så föreslog systemet alltid varugrupp 1, även om någon sådan inte existerade. Nu föreslås istället varugruppen med lägst nummer. FOHN-9NZD9Y - Informationen om vilken Följesedel/Order som sändningen avses var omkastad i rutinen Avisering vid Godsavisering till godsmottagare. Detta gäller om sändningen var baserad på informationskällan Följesedel. JLIN-9JTJDB - Om man hade kopplat ställpris på en orderrad och "delade rad" blev detta ställpris föreslaget även på ny rad. I Orderförteckning Försäljning, listtyp Enbart summa med dessa order uppstod ett programfel. 4(6) JLIN-9MVCDY - I rutinerna Orderförteckning - Försäljning och Orderförteckning - Inköp visades endast ramorder för det lagerställe de skapades i. AFOG-888K2A - Logotypen blev oval vid utskrift av Pallflagga försäljning Etikett (A5). MARN-9AHANS - Ett programfel uppstod i rutinen Priskorrigering när man valde att korrigera Kundpris och samtidigt selekterade på Leverantörskod/Leverantörskategori. CSIG-9HMCAQ - Felmeddelandet "Uppdatering gick snett!" visades när orsaker till brist skulle läsas in i rutinen Utleveranslista. JLIN-9MVBC6 - Rutinerna Registrera ramorder (försäljning och inköp) är oberoende lagerställehantering. Lager LREM-95WEH8 - Kontoprofiler fungerade inte för Kst/Kb i rutinen Oplanerat uttag / inleverans. FOHN-9Q7BWX - Leveransdag är införd i rutinen Uppdatering VMI-lager. FOHN-9Q7GRD - Leveransdag är införd i rutinen Lagerpåfyllnadslista VMI. JELA-9QDEBU - Återställning med Ctrl + F5 och knappen för Återställ beställningsbild kunde inte användas i rutinen Rapportera aktivitet artikel. CSIG-9QJDYC - Fältet Typ blev tomt i rutinen Uppdatering produktregister om man använde egna avvikelser. KFTM-9PUEX7 - MONITOR kunde avslutas med ett programfel om man uppdaterade kundkopplade priser på artiklar i rutinen Uppdatering artiklar. Detta fel kunde enbart inträffa i system med anpassning 451. JLIN-8M3A2S - Om man skapade artiklar via nummerserie och använde prefix, så kunde programmet hoppa över ett nummer och ta ut ett onödigt högt artikelnummer. BSAN-965ESL - Rutinen Leveranskvalitet leverantör visade inte konstaterade värden om man valde summerad listtyp grupperad på Verklig leveransperiod. MARN-9JVFLY - Fel Orsakande trans.typ för Förs. (Prognos) kunde ibland visas i rutinen Tillverkningsorderförslag. Verkstadsinformation JLIN-9R6K9F - Vid löneexport till Personec L skapas nu frånvaroposter på alla dagar för en sammanhängande frånvaro. Tidigare blev inte frånvaro registrerad på en eventuell lördag och söndag som började eller avslutade en löneperiod. TBOL-9R9DP5 - Materialklarering från rutinen Körplan uppdaterade inte de klarerade raderna med automatik. JLIN-9RHGUS - Om man delsparade samma dag flera gånger i Webb-Tidkortet, så kunde det ge fel summering av dagens flexsaldo.

5 JLIN-9PBCJ4 - När en anställd inte har rättighet att använda en viss Stämplingsterminal, så visas ett riktigt meddelandefönster som förklarar detta. MWIK-9PBDAQ - Om man klickade på krysset i fönstret där man kan ange en rapporteringskommentar vid Avsluta arbete i Stämplingsterminalen, så avslutades programmet med ett felmeddelande. JLIN-9PNCYC - Arbetsstämplingar före midnatt visades på tisdagen i Attestera / korrigera stämplingar, medan stämplingarna efter midnatt visades på onsdagens kalenderpost. De visas nu alla arbetsstämplingar som tillhör detta nattskift när man öppnar tisdagen i kalenderfliken. (Notera att tisdag och onsdag används för att exemplifiera.) JLIN-9QDAJU - I rutinen Attestera / korrigera stämplingar så fanns ett visningsfel på nattschema. Om instämplingen var före schemastart så visades stämplingarna i grafen i underkanten på rutinen på ett felaktigt sätt. 5(6) JLIN-9MNJAZ - Rutinen Lista stämplingar visade även maskinanställningsnummer på listor som hanterade närvarostämplingar. JLIN-85TCE2 - Om ett arbete infogades i rutinen Attestera / korrigera stämplingar och tidberäkningskoden på tillhörande produktionsgrupp var Förkalkylerad tid, så blev det fel rapporterad tid på tillverkningsordern. JLIN-8FEAH9 - Om färdigdatum var dagens datum, visades det felaktigt i rött i Stämplingsterminalen. JLIN-9FBDLD - Rensning i Stämplingsterminalen kunde även ske när användaren stämplade. JLIN-9HAE8G - Om man sparade i rutinen Schemaundantag och det fanns en tom rad sist, kunde MONITOR avslutas med ett programfel. JLIN-9K4AFS - I rutinen Attestera / korrigera stämplingar ändrades inte schemat på arbetsstämplingarna utan bara på närvarostämplingarna när man bytte schema på en stämplad dag. Redovisning ÖBRN-9QQCA8 - Följande nyhet gäller system i Polen och Litauen. I rutinen Registrera betalningar under Redovisning Löpande går det nu att registrera a contobetalningar. Genom att markera kryssrutan "A conto" registreras automatiskt det betalda beloppet som en ny a contofaktura i reskontran. LREM-9QSKVV - Man kunde under vissa omständigheter få in ett felaktigt bokföringsverifikat via import i rutinen Import / Export SIE. ÖBRN-9QUBVE - Om man använde Spara som i rutinen Uppdatering konteringssätt, så kunde fältet Övriga villkor försvinna. SHYS-9QZGGL - Detta gäller system i Polen och rutinen Registrera betalningar. Ibland kunde fakturabeloppet i kolumnen Betalt belopp skilja ett öre från betalt belopp i kolumnerna Debet/Kredit bank. Dock uppstod inga diffar mellan reskontra och huvudbok, då det belopp som blev bokat i huvudboken stämde överens med reskontran. SHYS-8RRGQT - Blanketten Projektrapport i rutinen Registrera projekt visar nu Ansvarig på korrekt sätt. Tidigare visades användarnamnet, nu visas istället det fullständiga namnet på användaren, normalt både för- och efternamn. KFTM-929HM5 - Vid rapportering av aktiviteter i rutinen Rapportera aktivitet projekt, så lagrades inte vem som utfört rapporteringen. SHYS-9ALK38 - Rutinen Periodhantering visade alltid datumintervallet från period 1. KFTM-9QAAQ8 - Fönstret "Felaktigt värde" visades om man försökte skriva in en lång verifikations text i rutinen Registrera verifikationer. KFTM-9PG9CV - I rutinen Registrera projekt saknades rullningslisten i rullgardingsmenyn i fältet Säljare.

6 6(6) Systemvård JELA-9QEKWS - Tryck på mellanslag på tangentbordet under generering av blanketter medförde att meddelanden om låsningar visades. MSVK-9QZHM5 - Blankettgenereringen fungerade inte för testföretag med blankettset med 10 och högre. AFOG-9NRFTU - Nya exempelbilder för logotyp och vattenstämpel till blanketter medföljer nu vid installation. JWEN-95HKDS - Nu går det att skriva ut tabellen i rutinerna Varugrupper och Rabattkategorier utan att först behöva markera en rad i tabellen. AFOG-9LKH2P - Vi byte av lösenord på användaren ADMIN måste nu också det gamla lösenordet anges. Elektronisk fakturahantering KFTM-9RHB5G - Om man öppnade rutinen Attestera leverantörsfakturor och inte hade något att attestera, avslutades MONITOR med ett programfel. ÖBRN-9PWBKX - Påminnelsefönsteret stängdes inte automatiskt när man har länkat sig till rutinerna Registrera leverantörsfakturor och Attestera leverantörsfakturor. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen EFH. LREM-9KRHJT - MONITOR kunde avslutas med ett programfel om man i EFH ville lägga en stämpel på en inscannad faktura om det redan fanns två stämplar med samma benämning. Internredovisning ÖBRN-7DQAMB - I rutinen Utskrift loggjournal, listtyp Tillverkningsorderlogg konterades legooperationer i vissa fall på ett felaktigt sätt. Detta inträffade då en leverantörsfaktura för operationslego hade makulerats. Produktkonfigurator CSIG-99HBUF - Artikel som fanns i en konfiguration i en valgrupp av typen Fritt val, presenterades fel i orsakslistan i rutinen Avregistrera artiklar. Beslutsstöd FOHN-9QYJBW - I MONITOR Beslutsstöd går det nu att välja om inköps- och försäljningsdata ska grupperas mot artikelns nuvarande varugrupp och artikelkod, eller om detta ska hämtas från alla loggar i MONITOR. BKNN-9FNEB6 - Hjälptext i fält om tidsangivelse för när scheman ska startas i MONITOR Beslutsstöd visades samtidigt, så det blev svårt att läsa.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Ny version av Exder 2008-10-29

Ny version av Exder 2008-10-29 Ny version av Exder 2008-10-29 Nu går det snabbt mot jul. Vi på Expert Systems kommer redan nu med några tidiga julklappar i form av ändringar i en ny release av Exder. Nästa uppdatering är planerad till

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer