Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.4.7"

Transkript

1 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version Allmänt JWEN-936L9Z - Ett meddelande om problem vid koppling av vissa Word-filer kunde visas. Det alternativa stellent-filtret kunde dock hantera visningen. Detta fel kunde inträffa i system med tilläggsfunktionen Dokumenthantering. JLIN-93QC4V - Senaste ordernummer lästes inte in i rutinerna Utskrift inköpsorder, Utskrift ändrad inköpsorder och Utskrift kundorder. BSAN-949CFD - Om man infogade eller lade till en text- eller serienummerrad i samband med registrering av någon typ av order och råkade öppna ett sökfönster (Ctrl+B) avslutades MONITOR med ett programfel när detta fönster stängdes. SHYS-94GB8L - Om man använder blankettset Kina är det nu möjligt att välja mellan stor eller liten signatur. BSAN-94GDP7 - Om man ändrat på uppgifter i en uppdateringsbar lista och sedan valde knappen Återställ beställningsbild sparades inte ändringarna även om man svarat Ja på frågan man får om att spara. AFOG-94LNUZ - Länkade filer (som visas med understruken blå text i textredigeraren) öppnas nu baserat på filassociationer i operativsystemet där MONITOR körs. AFOG-94LNY9 - Problem kunde uppstå i MEDI2.dll under speciella omständigheter när FTP-överföring användes. Nu sker en mer utförlig loggning vid användning för att komma fram till vad som orsakar problem. KFTM-94UGAV - Om man använde dra-och-släpp (MONITOR-till-MONITOR), så fungerade inte Systeminställningen "Föreslå samma verifikationsdatum som fakturadatum". AFOG-959CHW - Anpassningen Tidrapporteringsterminal (TRT) installeras nu även på servern, men ingen genväg skapas för programmet. Genvägen får man skapa själv på servern om man vill köra TRT där. Tillverkning FPEN-929E34 - Det gick inte att lista adresser med samma ID i rutinerna Orderförteckning op.lego och Samlingsdokument op.lego. JLIN-92FELK - I rutin Efterkalkyl selekterad, listtyp Diff, beräknades tillverkningsorders planerade och verkliga genomloppstid ut felaktigt om företagskalender skapats för de olika lagerställena. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Lagerställehantering. MARN-93RBL7 - Systeminställningen under Försäljning "T-ordernummer sätts till" inställd på "Kundordernr plus pos.nr" gav fel TO-nr när det genererades fler än 9 st tillverkningsorder från Tillverkningsorderförslag. JLIN-93YBZR - Ledtidsgrafen i rutin Orderfråga visade ingen indikator (svart streck) för hur stort antal som delrapporterats i de fall den planerade tiden för operationen var 0. MARN-947DZ2 - Om man i rutin Tillägg / Omplanering planerade om antalet på en operation kunde MONITOR avslutas med ett programfel. Detta kunde inträffa om man manuellt hade lagt till material i den operationen via rutinen Avrapportering material. TBOL-95CCZK - I rutin Avrapportering lista kunde rapportering på sista operationen sparas på annan operation. Detta resulterade i att lageringång ägde rum men att operationen förblev orapporterad.

2 2(5) Inköp LREM-8B3H6E - Om man gjorde ett utbetalningsförslag i rutinen Utbetalningsförslag, så blev summeringen av valuta i listan felaktig för att ingen hänsyn togs till om i kryssboxen Betalas var markerad i listan. LREM-8LHFF3 - I rutin Registrera leverantörsfakturor uppstod ett problem om man hade en inköpsorder med en betalningsplan och ville frisläppa förskottet när man registrerade leverantörsfakturan. Om man då dubbelklickade i listan så stängdes MONITOR ner. LREM-8PKKQN - Det kunde bli ett visuellt fel i rutinen Återrapportering LB/FB om man bockat ur rader och därefter klickade på konteringsknappen. AFOG-93RKHW - På pallflaggan i Inköp skrevs inte information om kopplade behov ut på blankettens språk. Detta fel kunde inträffa i rutinerna Inleveransrapportering och Utskrift pallflagga. BSAN-93TBTS - I rutin Artikelöversikt Inköp var det möjligt att skapa flera aktiva leverantörskopplingar på artiklar som hade flera leverantörskopplingar registrerade. Detta kunde inträffa då man filtrerade på den leverantörskod som inte var aktiv. JLIN-93ZKMW - Om delleveranser gjorts på en inköpsorder som inte skrivits ut, visades inte olevererade orderrader på den ordern vid utskrift i rutinen Påminnelse leverans. BSAN-947DGC - När man skapade inköpsorder från rutinen Lagerpåfyllnadslista Inköp, kom inte leverantörens artikelnummer med på inköpsorderblanketten. JEDS-949GLL - EDI-knappen i Registrera inköpsorder tappade Port och Förråd efter spara om fälten var ifyllda. BKNN-94AD5N - I rutin Registrera leverantörsfakturor kunde man orsaka fel i statistiken om man lade in en felaktig valutakurs i registreringsbilden, kopplade inköpsordern och sedan ändrade till den rätta valutakursen. JLIN-94GLJA - I rutin Utskrift pallflagga hämtades datumformatet felaktigt från leverantören till Etikett och Etikett liten. KFTM-94PHVH - Om man ville ha en utskrift på sina återrapporterade utbetalningar i rutinen Återrapportering LB / FB, så kom ingen skrivardialog upp. JEDS-94VD76 - Rutinen Utskrift leveransplan / EDI skickade ej med revision i format 35 och 49 då det var enbart prognoser. JLÖR-94VHFF - Vid inleveransrapportering kunde i vissa fall lageringång ske utan att inköpsordern uppdaterades. Detta fel kunde enbart inträffa i system med tilläggsfunktionen Lagerplatssystem. LREM-952KQQ - Om man i rutinen Registrera leverantörsfakturor makulerade en preliminärbokad leverantörsfaktura som man bytt leverantörskod på, så skapades ingen motkontering. LREM-952LM8 - Gäller Norge - Om man har anpassning Telepay (typ Norge) och försökte återrapportera LBU via fil så fick man en krasch vid konteringen. MARN-953B74 - I rutin Registrera inköpsorder fungerade inte stafflade priser i vissa fall då leverantörens artikelnummer saknades. LREM-955HRR - Om man kör MONITOR på ett annat språk än svenska så kunde MONITOR få ett update-fel om man använde sig av knappen "Ny order" i rutinen Registrera leverantörsfakturor under fliken Koppling av order. Detta inträffade om man redan tidigare hade registrerat en leverantörsfaktura, skapat en "ny order" och kopplat den till fakturan. LREM-959DCA - Rapporten gjord i Crystal Reports för leveransplan fungerade inte som den skulle och den klarade inte av multipla artikelkopplingar på leverantörer. Försäljning SSTG-8QFH6V - I rutin Registrera kundorder inträffade ett problem i systemet om man hade satt Transporttid på kunden till >=100.

3 JLIN-92ELJX - Om man skapade inköpsorder från kundorder skapades en ny inköpsorder på tillagd kundorderrad, även om den nya orderraden avsåg inköp från samma leverantör till vilken order redan skapats för befintliga kundorderrader. 3(5) JELA-92FHYD - Om man angav referens med kortkod på tangentbordet istället för att välja referens i rullgardinsmenyn i Registrera kundorder, kom inte information om referensen med i fritexten på blankett och som brödtext i e-postmeddelandet. MARN-92HGUE - Vid samtidig frisläppning av tillverkningsorderförslag med tillverkade och lagerförda artiklar kunde det automatiskt skapas ett tillverkningsprojekt även för tillverkningsorder på de lagerförda artiklarna. Detta fel kunde inträffa när systeminställningen "Projektnummer sätts till" var inställd på "Kundordernummer" eller "Kundens ordernummer" och tillverkningsorder skapades från kundorder. LREM-92HJWV - Om man i rutin Registrera kundorder ändrade en dellevererad order genom att kryssa i alternativet Byggmoms resulterade det i att orderraderna tappade alla eventuella kopplingar mot projekt. FOHN-93TC4F - Vid öresavrundning med utländsk valuta i EDI-faktura kunde summaraden FF1 bli felaktig i rutinen Utskrift EDI-fakturor. BKNN-93UDRP - I rutinen Utskrift faktureringsplan kunde faktureringsplaner visas, där planen egentligen låg på en offert eller inköpsorder. MARN-94EKNR - I Orderförteckning - Försäljning saknades tusentalsavgränsare och två decimaler i vissa grupperingar och listtyper. SHYS-94FHFG - Rutinerna Fakturaförteckning och Orderförteckning Försäljning visade summor med avrundning till en decimal istället för två decimaler i de olika listorna. MARN-94GGYW - I rutinen Utskrift kunder, listtyp Parametrar kunde man inte tömma fältet Säljare. FOHN-94LKMC - Nyhet: En ny version av Unifaun gör det möjligt att använda automatisk bokning i rutinen Utskrift speditionsdokument. FOHN-94MBE7 - Nyhet: Rutinen Order / EDI-import lista har fått stöd för ordersvarsformat 171 (Ordersvar Generic). FPEN-94MDCR - Om man använde kortkoden (t.ex. AA för Anna Andersson) i fältet Vår referens lagrades inte referensens kod i databasen. Detta fel kunde inträffa i rutinerna Registrera offert, Registrera kundorder och Direktregistrera fakturor. FOHN-94NEK5 - EDI-faktura med format 521 (Invoic Handel) saknade värde för antal fakturarader och i fältet för totalt antal saknades värde för kvantitet. BSAN-94PAKB - I rutin Orderförteckning - Försäljning fanns problem som innebar att om man uppdaterade något i listan så blev alla orderrader ändrade till samma sak. Även i rutin Orderförteckning - Inköp fanns problem där funktionen att spara uppdateringar i listform inte fungerade. FOHN-94PBYK - Format 172 (Global Invoic Generic) är ändrat och har ett fält för öresavrundning på FF1- raden. KJAN-94WDZS - Rutin Lagerpåfyllnadslista - VMI kunde störas av orelaterade händelser i systemet vid skapande av tillverkningsorder. JLIN-94WJ64 - Plocklistan i rutinen Utleveranslista visade informationen i några fält i huvudet på den aktuella kundens språk, nu visas informationen i fältet på det språk som är angivet i Företagsinformation. JEDS-952H78 - Global invoice i rutinen Utskrift EDI-fakturor kunde ge felaktiga öresavrundningar på FF1 raden. JLIN-955HA2 - Rutin Direktregistrera fakturor kunde ge ett felaktigt lagersaldo om man hade aktiverat Spärr mot minussaldo. Om man angav ett antal som genererade minussaldo så resulterade det i att saldot på artikeln ökade om man sedan ändrade till ett mindre antal som inte gav minussaldo. SSÖG-95AGTY - Importera order från en enskild EDI-koppling under Arkiv-menyn fungerade inte tillsammans med parametrarna EDI-data och Automatisk MEDI i EDI-kopplingar. KFTM-95BC8V - I rutin Direktregistrera fakturor var det möjligt att skriva in valutakoden med gemener (små bokstäver) och detta kunde orsaka fel vid summering av listor etc.

4 AFOG-95BHEM - I rutin Avisering gick det inte att avisera med format 85 om man hade kundnamn med 35 tecken eller fler. SSÖG-95CJZ2 - I rutin Registrera kundorder kunde det ta flera minuter att spara en kundorder som hade många orderrader (300). Detta har nu åtgärdats. FOHN-95DJQR - Routingfil för DSV Road har uppdaterats. Detta påverkar utskriften av STE (transportetiketten) för DSV i rutin Utskrift speditionsdokument. 4(5) Lager BSAN-937GL5 - I rutinen Inköpsorderförslag fungerade inte selektering på Leverantörskod vid gruppering på Artikelnummer. JLIN-949LK7 - I rutin Uppdatering artiklar - Lager hamnade markören i fliken Aktiviteter istället för i artikelnummerfältet när rutinen öppnades. Detta inträffade om man via funktionen Egenskapshantering hade skapat egna egenskaper för rutin Uppdatering artiklar - Lager. JLIN-94DHZ5 - I rutinen Förslag tidigareläggning sorterades inte raderna rätt vid datumsortering om vissa datumformat användes. BSAN-94PDAX - I rutin Registrera lagerorder expanderades inte fiktiv artikel med ingående artiklar om man inte bytte rad innan Spara. Detta problem kunde bara inträffa i de system som har tilläggsfunktionen Lagerställehantering. Verkstadsinformation JLIN-8YWK6C - I rutin Statistik togs ställtid inte med i beräkningen av Arbetad tid i listtyp Stämplingstyp endast arbete. JLIN-94DH8H - Om man hade ställt in Föreslå restantal på en anställd och den anställde klickade i fältet Lagerplats vid rapportering i Stämplingsterminal, så avslutades MONITOR med ett programfel. JLIN-936C85 - Om man i rutinen Attestera / Korrigera stämplingar registrerade restid på en dag med lunchstämpling blev restiden fördubblad i restidens löneart. JLIN-952DCE - Kostnadsfaktorundantag angivna på produktionsgrupper hämtades inte till Efterkalkyl. Redovisning ÖBRN-93ZH5B - I rutin Projektsammandrag kunde fel uppstå vid hämtning av legokostnad. Om man på fliken Kostnader i Registrera grunddata projekt hade gjort inställningen att Lego skulle hämtas från Tillverkning så kom ändå konteringar från bokföringen med i projektsammandraget under rubriken Lego - bokföring. ÖBRN-93ZK2G - Om man konverterade in anläggningsregistret i MONITOR var det möjligt att en inställning blev felaktig. Detta kunde leda till att anläggningsobjekt inte kom med i rutin Skattemässiga avskrivingar. SHYS-948HMT - Problem kunde uppstå om man i rutinen Döp om konto döpte om ett konto till ett konto som redan fanns. KFTM-94EEGR - MONITOR avslutades med ett programfel om man i rutinen Beläggningsöversikt projekt sökte på ett projekt som hade aktiviteter där det var mer avrapporterad tid än planerat. LREM-94FEH9 - Om man gick in i bokslutsåret och vände eller kopierade ett verifikat i rutinen Registrera verifikationer så kunde man spara det på fel bokföringsår. LREM-94GD84 - Om man importerade projekt via Importera kontoplan i rutinen Skapa kontoplan, så följde inte all information med vid importen. SHYS-94NKGG - Att skriva till PDF-fil och sända via e-post fungerade inte för rapporter i Rapportgenerator tillsammans med tilläggsfunktionen Agenten.

5 LREM-95CDM2 - I version av MONITOR kunde det vara problem att genomföra ett årsbyte, detta är åtgärdat i version (5) Systemvård FOHN-92YEHN Vid nyinstallation kommer systeminställningen "Ändra transport-/utskriftsdatum till dagens datum vid utskrift" vara avmarkerad. Elektronisk fakturahantering KFTM-934AU6 - Det kunde hända att en leverantörsfaktura som skulle skickas på attestrunda inte kom fram till rätt attestant. BKNN-94WAXM - Ett revisionsskript justerar så att sedan tidigare inskannade fakturor visas med den gamla komponenten, medan nya fakturor kommer att visas av den nya komponenten som kan hantera format som tidigare inte kunde visas. Detta gäller endast system med tilläggsfunktionen Elektronisk Fakturahantering (EFH). BKNN-94PDPB - Den nya PDF-visaren har nu även lagts till i funktionen MONITOR EFH-arkivering. Produktkonfigurator CSIG-93LAXT - När man använde sig av både textvariabler och numeriska variabler blev det fel i ordning när man "tabbade" sig vidare mellan variabelraderna. CSIG-94PJBS - Totalprisraden tappade sin position när man gick in och bekräftat en konfigurerad orderrad på nytt. Detta fel kunde inträffa i rutinerna Registrera kundorder och Registrera offert om tilläggsfunktionen Produktkonfigurator användes. CSIG-94UCXR - Uteslutning av valgrupper av typen Fritt val i Produktkonfigurator orsakade programfel när de öppnades upp igen. Detta fel kunde inträffa i system med tilläggsfunktionen Produktkonfigurator. CSIG-955BBS - Alternativet "Infoga serienr" i konfigurationsfönstret styrs nu av systeminställningen "Skapa serienummer i Registrera kundorder". Dvs. om systeminställningen är aktiverad så är "Infoga serienr" förvalt ibockat i konfigurationsfönstret, och om den inte är aktiverad så är inte alternativet "Infoga serienr" förvalt heller. CSIG-95CDGT - När man tog bort en artikel i en valgrupp från en konfiguration så togs inte de tillhörande reglerna bort samtidigt.

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 1(6) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.0.4 Allmänt AFOG-9QJK6P - På fliken Aktiviteter som finns i många rutiner raderas inte msg-filerna vid borttagning av rad i Loggning av e-post. För aktiviteter

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 1(7) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.5.7 Allmänt MPEN-9E9JYS - SMS Teknik byter domän från @smsteknik.se till @mail2sms.se för SMS som skickas via SMTP, detta för att öka kapaciteten. Denna

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14

Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 7.3.14 Allmänt ÖBRN-8N3DNS - Startsidekomponenten Förfallna fakturor visade även förfallna nollfakturor vilket kunde orsaka onödigt många rader i komponenten

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3

Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 1(22) Nyhetsbrev MONITOR version 7.3 Utgåva 2 2(22) I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.3. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening)

Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Nyheter version 7.5 Föreläsare: Johan Holmsten, Stefan Hylenius, Jonas Lindgren och Jonas Långberg, (i Jönköping ersätts Stefan Hylenius av Claes Groening) Fler selekteringar på samma begrepp I alla beställningsbilder

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra

Introduktion. Arbetsgång. Grundregister. Offerter. Kundorder. Tillverkningsorder. Lager/Inköp. Tidsredovisning. Fakturering. Leverantörsreskontra Inledning Arbetsgång Grundregister Offerter Kundorder Tillverkningsorder Lager/Inköp Tidsredovisning Fakturering Leverantörsreskontra Redovisning Konfigurering System 2007-12-20 Support: 0510 260 70 Inledning

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer