Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi."

Transkript

1 Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat Refnr Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Följesedel skapas automatiskt om EDI Refnr Man kan nu skapa utleverans och följesedel automatiskt om man jobbar med EDI. Detta sker då om man skapar följesedlar i fristående program. Detta förutsätter att man har annan följesedelsnummerserie i det fristående programmet. Utleverans sker i första hand av den leveransrad som har rätt datum. I andra hand tas leveransrader med äldre datum. Ekonomiska transaktioner skapas inte. Negativa saldon skapas om saldo inte finns. Spårbara produkter hanteras ej. Visma och konteringsdimensioner Refnr Alla Hybrons konteringsdimensioner sänds nu över till Visma. Det gäller både faktura- och leverantörsfakturaexporten. Följesedelnr skrivs ut på faktura Refnr Följesedelsnr kan nu skrivas ut på fakturan. Man kryssar i så fall för det under grundinställningar-faktura. Fakturering - "fakturaläge" Refnr Som ny kolumn i faktureringen har tillkommit visning av "fakturaläge". I den vänstra kolumnen framgår nu om en faktura är en förskottsfaktura, leveransfaktura eller efterskottsfaktura. Detta indikeras med siffrorna 1,2 och 3 där 1=förskottsfaktura, 2=leveransfaktura och 3=efterskottsfaktura. Fri inleverans av individspårbar Refnr Fri inleverans av individspårbar produkt med samma satsnr som tidigare funnits går nu att göra. En varning dyker upp om att satsen funnits. Knappen "Sök och lägg till" Refnr Sida

2 Knappen "Sök och lägg till" i inleverans-tillverkat har rättats så att uppsökta rader nu läggs till. Tidigare kom även en del blankrader med Förrådspopup- kryss för ankomstkontroll Refnr Byte av förråd i inleverans-artiklar medförde tidigare att markeringarna för att det skulle in på ankomskontroll försvann i listan. Åtgärdat Varning vid nollantal vid inleverans Refnr Det finns nu en grundinställning man kan slå på för om man vill ha en varning vid noll i antal när man skall inlevererat en tillverkningsorder. Tre försök tillåts vid inloggning Refnr Tre försök tillåts nu vid inloggningen till Hybron. Detta gäller för andra inloggningsdialogen vid inloggning som administratör. Orderinfo och leveransplan Refnr Landkoder, leveranssätt, leveransvilllkor, betalningsvillkor och ordermottagare lagras nu i orderregistret när nya order för leveransplaner skapas. Leveransplan och prislista Refnr Orderrader skapade av leveransplanerader får nu sitt pris från prislistan om sådan finnes Paletter kan nu hämta info från listor Refnr Det som kan hämtas är artikelnr, produktnr, slutproduktnr, bestnr, ordernr, tonr, aonr, offertnr, kundnr och leverantörsnr. Uppgifterna kan i tillämpliga fall hämtas från markerad rad i : - Inleverans artiklar - Inleverans tillverkat - utleverans arbetsorder - utleverans order Följande varibler kan då i förekommande fall användas: För mac / för PC ¾SenasteArtikelNr / <>SenasteArtikelNr ¾SenasteSlutproduktNr / <>SenasteSlutproduktNr ¾SenasteProduktNr / <>SenasteProduktNr ¾SenasteBestNr / <>SenasteBestNr ¾SenasteOrderNr / <>SenasteOrderNr ¾SenasteTONr / <>SenasteTONr ¾SenasteAOnr / <>SenasteAOnr Sida

3 ¾SenasteOffertnr ¾SenasteKundnr ¾SenasteLevNr Versionsmeddelande / <>SenasteOffertnr / <>SenasteKundnr / <>SenasteLevNr "Visa rabatt vid order" i prislista Refnr Kryssrutan "Visa rabatt vid order" lagrades inte korrekt för nya prislisterader. Det är nu åtgärdat. Valutakonvertering grundpris/prislistepr Refnr I grundinställningar-valuta kan man nu ange om hämtat pris i orderbild skall konverteras med den fasta valutakursen. Till skillnad mot tidigare kan man skilja på om priset kommer från artikel/slutprodukt eller från prislistan. Notera att det bara är priset som är avgörande. Om en orderrad hittar en rabatt i prislistan så kommer det på orderbilden att stå prislista men eftersom själva priset hämtats från grundregistret så kommer en valutakonvertering att ske om så är förkryssat. Man kan nu också ange antal decimaler efter valutakonverteringen. Sortering på arbetsordrar Refnr Sortering på arbetsordrar är ändrad till datumordning i arbetsorderlistan i grovplaneringen. Exportera/importera struktur Refnr Exportera/importera struktur har nu ändrat så att man vid importen kan ange om undernivåerna skall importeras. Fraktsedel för Schenker Refnr Fraktsedel för Schenker inlagd. Tyvärr finns ingen möjlighet till ett generellt godkännande av denna då Schenker skannar fraktsedeln och har gjort en så dum lösning att resultatet om det går att läsa eller ej varierar mellan olika skrivare. Prova att skriva ut en fraktsedel och skicka till er lokala speditör för godkännande. OBS! För att just Schenkers fraktsedel skall skrivas ut så måste adressetikett för Schenker vara makerat i grundinställningar-dokument-adressetikett. Godsmärke skrivs nu ut på följesedel Refnr Godsmärke skrivs nu ut på följesedel om man anger ett sådan i utleverans-order tillägg Transaktion förskott vid utlev order Refnr Transaktionsvändningen av förskottfakturerat belopp tar nu hänsyn till antalet. Sida

4 Version Kontroll om aktiv artikel Refnr Varning för inaktiv artikel har införts i beställningsförslag-köp, beställningsförslag-skapa beställning samt manuell beställning. Man kan alltså fortfarande köpa inaktiva artiklar men man blir varnad. Export EQ-plan Refnr Exporten till EQ-plan har kompletterats med två grundinställningar. Dels kan man styra så att TOnr ersätts av ordernr eller projektnr. Dels kan man skicka kapacitet för lego som är sama som beläggningen. Det förutsätter dock att produktionsenhetens namn börjar med lego. Radhöjden i listorna Refnr Radhöjden i listorna kan nu ställas in per person. individspårbar visas för mycket Refnr Om man hade sökdialogen igång i inleverans-tillverkat så visades en tillverkningsorder för mycket i listan om det handlade om en tillverkningsorder av individspårbar produkt. Det är nu åtgärdat. Följande förbättringar har lagts in i rekvisition av material. 1. Ändra i rekvisition så att datum, TO och projekt gäller för alla rader. 2. TO-nummer ändringsbart per rad i rekvisition 3. Sökning i rekvisition utökad till art.nr,to och projekt Refnr Kundnamn visades inte Refnr Rättning utförd i arbetsområde-orderförslag. Kundnamn visas nu när man tar upp info om orderförslaget. Sprida ut kapacitet Refnr Om man i produktionsplaneringen manuellt ändrar en arbetsorders startdatum och/eller stoppdatum så får man möjlighet att sprida ut kvarvarande tid på arbetsordern jämnt fördelat över tidsintervallet. Om kapacitet finns angiven så delas tiden upp lika på de dagar med kapacitet. Om ingen kapacitet finns så delas tiden upp lika på dagarna i intervallet. Sida

5 Saldo i utleverans kan nu väljas Refnr Tidigare var knappen "Satser & Fpl" grå för ej spårbara produkter. I utleverans-order under knappen tillägg kan man nu välja förrådsplats för alla typer av spårbarhet för en artikel/slutprodukt. Proformarubrik felaktig Refnr I visa-faktura så stod det kreditfaktura som rubrik för proforma. Det är nu rättat Version Fryst struktur på TO-nivå Refnr Grundinställningen, Produktion - Spärrad AO, sätts nu på TO-nivå. Detta innebär att man per TO kan bestämma om strukturen skall vara fryst eller inte. Version Manuell Beställning Refnr Sökning på artiklar fungerade inte som avsett, detta är nu åtgärdat. Standardrapporter - Lev. avstämning Refnr Det blev fel summa om beställningsraden hade leverantörsfaktor som inte var ett, detta är nu rättat. Version Ankomstkontroll - ändra inlev. antal Refnr Om man arbetar med FIFO värdering och ändrar inlevererat antal så kunde det bli fel i FIFO m a p antal och pris, dett är nu rättat. Utskrift från CRM-bilden Refnr Man kan nu skriva ut ordar och offerter direkt från CRM-bilden. Skapa ordrar från CRM-bilden Refnr Man kan nu skapa ordrar med utgångsunkt frpn offerter direkt i CRM-bilden. Viktning av offerter Refnr Ett nytt fält "Viktning" har lagts till i offertbilden. Detta fält är tänkt att användas för intern Sida

6 viktning av offerten och accepterar värden fr o m 0 t o m 100, procent m a o. Vändning förskottsfakturetransaktion Refnr Vändningen av förskottstransaktionen som sker vid förskottsfakturering, om man har transaktioner påslaget, har förbättrats så att inte hela beloppet vänds omedelbart utan bara den andel som utlevereras. Sida

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Hogia Affärssystem version 2008.2

Hogia Affärssystem version 2008.2 Hogia Affärssystem version 2008.2 En sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Affärssystem Innehåll Sida Favoriter och programfunktioner... 2 Nyheter i betalningsflöden...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer