Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter Hybron MPS version 6.2.0"

Transkript

1 Nyheter Hybron MPS version Nyheter Hybron MPS version

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ärv kostnadsställe från artikel till beställning Förråd Artikel Beställning Ingen ärvning av konto eller kostnadsställe Ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Skapa manuell beställning från artikelregistret Skapa manuell beställning från Manuell beställning Skapa beställning från beställningsförslag köp Byte av förråd Från förråd utan ärvning till förråd utan ärvning Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förrådet Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd utan ärvning Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd utan ärvning Ny registreringsbild manuell leverantörsfaktura Grundinställning, Lev.faktura Arbetsområde, Leverantörsfakturor Huvudinformation Meny Leverantörsfaktura menyval Tillägg Konteringslistan Beskrivning över kolumnerna Beskrivning över raderna Knappar Momskodsregler Moms och momskoder för Sverige Moms och momskoder för EU-länder Moms och momskoder för övriga världen Motpartsregler Visa leverantörsfaktura Transaktion och Reskontra Låst struktur Låst produkt Vad Innebär låsning Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

3 Borttag av artikel och slutproduktregister Att arbeta med låsning Spärrat vid låst produkt Olika typer av låsningar och upplåsningar Avgränsningar Register för arbetssteg Grundinställningar, Produktion Produktstruktur Installationsprogrammet Ny version av 4D Installationsprogrammet för Windows D Client för 4D Open Automatisk anslutning till rätt server Nyheter Hybron MPS version

4 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning Tidigare kunde konto och kostnadsställe ärvas från förrådet till beställningshuvudet. Funktion finns nu för att ärva kostnadsställe från artikelregistret till beställningsraderna istället för kostnadsställe från förrådet till beställningshuvudet. Som tidigare kan beställningsrader endast konteras via manuell beställning alternativt skapa beställning från beställningsförslag köp. 2.1 Förråd Under Information, Förråd finns val för hur kostnadsställe ska ärvas. Förutsättningen för att kostnadsställe ska kunna ärvas är att konto ärvs. När Ärv konto från förråd och kst från förråd el. artikel är förbockat tänds undervalen Ärv kst från förråd respektive Ärv kst från artikel. 2-4 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

5 2.2 Artikel Kostnadsställe som kan ärvas till beställningsraden finns under fliken Försäljning. 2.3 Beställning Kontering på radnivå fungerar endast i manuell beställning och skapa beställning från beställningsförslag köp. Kontering i beställningshuvudet fungerar även i beställningsförslag köp Ingen ärvning av konto eller kostnadsställe För de förråd som har inställt att ingen ärvning av konto och kostnadsställe ska ärvas kan både konto och kostnadsställe läggas till både i huvudet och på raderna Ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Valet Ärv konto och kostnadsställe från förråd innebär att all ärvning gäller beställningshuvudet. Oavsett om man kommer in i beställningsbilden via manuell beställning eller skapa beställning från beställningsförslag köp så aktiveras ärvningsfunktionen till huvudet först när man väljer Beställningsinfo i menyn Beställning. Detta val fungerar även för Beställningsförslag köp. Då aktiveras funktionen när man klickar på knappen Tillägg när Leverantörsraden är markerad. Följande fråga visas då. Notera att frågan här gäller både konto och kostnadsställe. Även om man har ärvning av konto och kostnadsställe från förråd inställt så kan konto och kostnadsställe ändras både i huvudet och på raderna. Nyheter Hybron MPS version

6 2.3.3 Ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Valet Ärv konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret innebär att all kontoärvning gäller beställningshuvudet medan kostnadsställe ärvs till raderna. OBS! Ärvning till raderna fungerar INTE i Beställningsförslag köp utan enbart i Manuell beställning och Skapa beställning från Beställningsförslag köp. Oavsett om man kommer in i beställningsbilden via manuell beställning eller skapa beställning från beställningsförslag köp så aktiveras ärvningsfunktionen till huvudet först när man väljer Beställningsinfo i menyn Beställning. Då visas följande fråga. Notera att frågan här enbart gäller både konto. Ärvning av kostnadsställe från artikelregistret fungerar automatiskt så fort man har ett förråd som är inställt på ärvning av kostnadsställe från artikelregistret. Nedan beskrivs närmare hur det görs i olika fall. I alla fall nedan förutsätts att beställning görs mot ett förråd som har ärvning av kostnadsställe från artikelregistret inställt. OBS! Kostnadsställe hämtas enbart från artikelregistret för ny rad. Om kostnadsställe ändras på raden är det detta som kommer att gälla. Ingen ny uppdatering sker när man markerar raden för att korrigera andra saker Skapa manuell beställning från artikelregistret Om man i artikellistan markerar ett antal rader och väljer Skapa beställning så kommer alla rader att ha sina respektive kostnadsställen från artikelregistret med sig in i beställningen. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning. Om man sedan lägger till fler rader kommer dessa med automatik att få kostnadsställe från artikelregistret. Detta gäller oavsett om man har ställt in att valet Kontera alltid best.rad ska gälla eller inte Skapa manuell beställning från Manuell beställning När man i manuell beställning skapar rader kommer dessa med automatik att få kostnadsställe från artikelregistret. Detta gäller oavsett om man har ställt in att valet Kontera alltid best.rad ska gälla eller inte. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning. 2-6 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

7 Skapa beställning från beställningsförslag köp När man skapar beställning från beställningsförslag köp så kommer alla rader som är aktiva i köpkön för markerad leverantör att automatiskt flyttas med in i beställningsbilden. Alla dessa rader har då fått med sig sitt kostnadsställe från artikelregistret. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning Byte av förråd Om man vid nyregistrering eller ändra beställning byter förråd i dropdownen Leverans till förråd så kan man dessförinnan ha ändrat konto och/eller kostnadsställe. Eftersom olika förråd kan ha olika ärvningstekniker så ges man också möjlighet att hämta valt förråds ärvning med automatik. En fråga om byte ska ske visas så att man har möjlighet att låta angivna konton och kostnadsställen vara kvar Från förråd utan ärvning till förråd utan ärvning Oavsett om man manuellt har angivit konto och/eller kostnadsställe i huvudet och/eller raderna så visas ingen fråga om radering ska ske. Konton och kostnadsställen ligger kvar både på huvudet och på raderna Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förrådet En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y. Om man har angivit ett konto/kostnadsställe manuellt så visas det nummer efter texten från (i exemplet nedan 4011/10). Om man inte angivit något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto/kostnadsställe som finns på förrådet man byter till Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y och om kostnadsställe ska hämtas från respektive artikel. Om man har angivit ett konto manuellt i huvudet så visas det numret efter texten från (i exemplet nedan 4011). Om man inte angivit något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. Nyheter Hybron MPS version

8 OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. Även manuellt angivet kostnadsställe i huvudet ligger kvar Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y. Konto/kostnadsställe som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4013/10). Om man inte har något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Om man manuellt har angivit konto och/eller kostnadsställe på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y och om radernas kostnadsställe ska hämtas från respektive artikel samt om beställningshuvudets kostnadsställe ska tömmas. Konto som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4013). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. Notera att kostnadsstället som finns i huvudet vid bytet töms och att kostnadsställe läggs till på raderna. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd utan ärvning En fråga visas konto och kostnadsställe i huvudet ska rensas. OBS! Om man manuellt har angivit konto/kostnadsställe på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. 2-8 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

9 Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y. Konto som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4011). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Notera att kostnadsstället som finns i huvudet ligger kvar. Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. De kostnadsställen som ligger på raderna ligger kvar. Det innebär alltså att om man manuellt har bytt kostnadsställe från det som hämtats från artikelregistret så är det det manuellt angivna kostnadsstället som gäller Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y och om radernas kostnadsställe ska rensas. Konto/kostnadsställe som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4012/20). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd utan ärvning En fråga visas konto och kostnadsställe i huvudet och om radernas kostnadsställe ska rensas. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. Nyheter Hybron MPS version

10 3 Ny registreringsbild manuell leverantörsfaktura Då man registrerar en manuell leverantörsfakturor i Hybron, det vill säga som inte härrör från en beställning, så finns det nu en alternativ registreringsbild som inkluderar kontering i registreringsbilden. 3.1 Grundinställning, Lev.faktura Under Grundinställning, Lev.faktura, flik Allmänt finns val för att aktivera den alternativa registreringsbilden vid manuell leverantörsfaktura. Bocka för Använd ny manuell kontering och fyll i Generellt kostnadskonto. Normalt kostnadsställe från kontoplanen visas till höger om kontot. OBS! Om detta val inte är förbockat så fungerar manuell registrering av leverantörsfaktura precis som det gjort tidigare. Notera också att detta generella konto alltid hämtas vid ny manuell registrering Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

11 3.2 Arbetsområde, Leverantörsfakturor Klicka på Ny för att skapa ny leverantörsfaktura. Välj typ Faktura eller Kreditfaktura samt Metod Manuell och klicka OK. Nu öppnar sig den nya registreringsbilden om man ställt in detta i grundinställningar. De flesta uppgifter i huvudet fungerar på samma sätt som tidigare. Bilden kan delas in i två olika delar; huvud och konteringslista. 3.3 Huvudinformation Leverantörsnr. Fyll i önskat leverantörsnummer. Namn. Vald leverantörs namn visas här. Fakturanr. Fyll i fakturanummer. Fältet är obligatoriskt. Fri text. Här finns möjlighet att fylla i en extra rad som skickas med till vissa ekonomisystems reskontror, bland annat XOR Control. Bokföringsdag. Dagens datum föreslås som bokföringsdatum. Ändra vid behov. Faktureringsdag. Ange önskad dag. Fältet är obligatoriskt. Förfallodag. Denna föreslås som faktureringsdag + antal dagar från betalningsvillkoret i leverantörsregistret. Ändra vid behov. Fältet är obligatoriskt. Faktura/Kreditfaktura. Beroende på vilken typ man valde vid ingången till bilden är Faktura eller Kreditfaktura valt. Ändra typ vid behov. Nyheter Hybron MPS version

12 Momskod. Denna dropdown är endast synlig för leverantörer som i leverantörsregistret har en landkod som är utanför Sverige. För EU-leverantörer är alltid Varuförvärv EU föreslaget. I dropdownen för en EUleverantör kan man välja Tjänsteförvärv utlandet eller Trepartsförvärv. För leverantörer utanför EU är alltid Varuförvärv föreslaget. För dessa leverantörer kan Tjänsteförvärv utlandet väljas. Detta val styr hur momskoderna kommer att sättas på de raderna i konteringen. Status. Är endast en visning och inte ändringsbar. Valuta. Valuta från leverantörsregistret föreslås. Valutakurs. Valutakursen hämtas vid registreringstillfället från Valutatabellen under Grundinställningar. Kursen är ändringsbar. Belopp i valuta. Här anges beloppet i leverantörens valuta. Fältet är obligatoriskt. Belopp i SEK. Här beräknas värdet i SEK ut. Det beräknas som Belopp i valuta * Valutakurs. Beloppet är inte ändringsbart. Moms. Här anges eventuellt momsbelopp. Fältet är endast aktivt för svenska leverantörer. Den ska anges i leverantörens valuta. Fraktkostnad. Här anges eventuell fraktkostnad. Den ska anges i leverantörens valuta. Tullkostnad. Här anges eventuell tullkostnad. Den ska anges i leverantörens valuta Meny Leverantörsfaktura menyval Tillägg I menyn Leverantörsfaktura finns valet Tillägg. Där kan man ändra vissa uppgifter. Välj om uppgifterna enbart ska gälla för leverantörsfakturan eller om ändringen ska uppdatera leverantörsregistret, klicka isåfall i rutan Ändring är definitiv. Klicka Klar när önskade ändringar är gjorda Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

13 3.4 Konteringslistan När man kommer in i bilden finns alltid sex rader föreslagna med automatik. För de fem (alternativt sex) översta raderna är i stort sett inga uppgifter ändringsbara utan dessa fylls på med uppgifter från huvudet. Sjätte (alternativt sjunde) raden gäller det generella kostnadskontot och denna rad är ändringsbar. Behövs fler rader är det bara att tabba sig förbi Värde kolumnen på sjätte raden så hamnar man automatiskt på rad sju (alternativt åtta) Beskrivning över kolumnerna Konto. Här visas, alternativt anges önskat konto. Konto är ändringsbart från rad sex (eller sju om det gäller en EU leverantör) och uppåt. De första fem (alternativt sex) raderna har fasta kontonr. Kontonamn. Här visas valt kontos namn. Mkod. Här visas momskoden. Denna är aldrig ändringsbar utan styrs av vilket land leverantören kommer från samt typ av konto. Se mer om regler i eget stycke. K-ställe. Här visas, alternativt anges önskat kostnadsställe. På alla rader utom två och tre är kostnadsställe ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Kostnadsställe. Motpart. Om leverantören är typad som Koncernleverantör och ett motpartsnummer är angivet i leverantörsregistret hämtas detta värde till vissa rader. På alla rader utom två och tre är motpart ändringsbart. Se mer om regler för detta i eget stycke. Varugrupp. Denna information måste alltid matas in manuellt. På alla rader utom två och tre är varugrupp ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Varugrupp. Projekt. Denna information måste alltid matas in manuellt. På alla rader utom två och tre är projekt ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Projekt. Värde. Här visas beloppet i SEK. OBS! Notera att för typ Faktura visas kreditbelopp med minustecken. När det gäller en Kreditfaktura visas de belopp som ska hamna i kreditkolumnen utan minustecken. Nyheter Hybron MPS version

14 3.4.2 Beskrivning över raderna För att komma in i konteringsdelen av bilden måste man klicka i något fält, därefter fungerar tab-tangenten för att byta kolumn/rad. OBS! Notera att det finns en inställning under Information, Personal, flik Gränssnitt Använd Enter som Tab där det går. Leverantörsskuldskonto. Detta konto hämtas från kontoplanen för rätt kombination av Valuta och Typ av leverantör. I leverantörsregistret kan leverantörer typas som Extern leverantör eller Koncern leverantör. Denna typ kopplas till önskat konto och valuta i kontoplanen. Värdet hämtas från Belopp i SEK. För en faktura presenteras beloppet med minus. Ingående moms. Detta konto hämtas från kontoplanen för det konto som är typat som Ingående moms. Beloppet hämtas från fältet Moms och multipliceras med angiven valutakurs. Utgående moms varuförvärv EU. Om det gäller en EU leverantör där man i momskodsdropdownen i huvudet har valt varuförvärv EU så visas den här raden med automatik. Kontot som hämtas i detta fall är det konto som enligt kontoplanen är typat som Utgående moms och med undertyp Varuförvärv EU. Beloppet beräknas alltid med automatik som procentsats från kontoplanen för detta konto * Belopp i SEK. Utgående moms tjänsteförvärv utlandet. Om det gäller en EU leverantör där man i momskodsdropdownen i huvudet har valt tjänsteförvärv utlandet så visas den här raden med automatik. Kontot som hämtas i detta fall är det konto som enligt kontoplanen är typat som Utgående moms och med undertyp Tjänsteförvärv utlandet. Beloppet beräknas alltid med automatik som procentsats från kontoplanen för detta konto * Belopp i SEK. Öresavrundning. Detta konto hämtas från kontoplanen för det konto som är typat som Öresavrundning. Beloppet skrivs in direkt i beloppsfältet på raden Öresavrundning. Ingen logik för storlek på beloppet finns. Fraktkostnad. Kontot hämtas från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Generella konton, fältet Fraktkostnad. Kostnadsstället hämtas från kontoplanen för valt konto. Beloppet hämtas från fältet Fraktkostnad och multipliceras med angiven valutakurs. Tullkostnad. Kontot hämtas från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Generella konton, fältet Tullkostnad. Kostnadsstället hämtas från kontoplanen för valt konto. Beloppet hämtas från fältet Tullkostnad och multipliceras med angiven valutakurs. Generellt kostnadskonto. Här föreslås i första hand inköpskonto från leverantörsregistret. Om det är tomt hämtas generellt kostnadskonto från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Allmänt. Konto och övriga uppgifter är ändringsbara. När man har angivet ett belopp på en rad för kostnadskonto och trycker Tab/Enter, så hamnar man med automatik på nästa lediga rad i kolumnen Konto. Rad 7 (eller 8) och uppåt. Inget är föreslaget här utan allt kan registreras OBS! För att hämta resterande belopp med automatik på en rad, skriv + eller 0 och tryck Tab/Enter Knappar I bilden finns ett antal olika knappar. Nästa rad. För att komma till första lediga rad, klicka på knappen Nästa rad. Ny. I registreringsläget får man med automatik 30 rader. Om dessa 30 rader inte räcker, klicka på knappen Ny för att skapa ytterligare 20 nya rader. Ta bort. Stå i någon av kolumnerna på den rad som önskas tas bort, klicka på knappen Ta bort Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

15 Avbryt. Genom att klicka på knappen Avbryt, avbryts registreringen och inget sparas (nyregistrering alternativt ändringar). OK. För att lagra det som har registrerats, klicka på knappen OK. Om det längst ned i Differens är ett belopp > 0 så sparas posten direkt. Om Differens är = 0, så ställs en fråga om du vill ställa om statusen till Godkänd samtidigt som den sparas. Godkänn för export. Denna knapp är inte aktiv tills alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att konteringen inte ger någon differens. När man klickar på knappen Godkänn för export visas en dialog där man får godkänna att fakturan är färdigkonterad. Klicka annars Avbryt Momskodsregler Alla momskoder i konteringsbilden sätts med automatik baserat på om leverantören enligt sin landkod tillhör Sverige, EU eller Övriga världen. I de två sista fallen får användaren ur en dropdownmeny välja några olika tänkbara val Moms och momskoder för Sverige Till skillnad från försäljning så sker det inom Sverige inte någon avstämning mellan ingående moms och inköp. Detta innebär att det på ingående moms finns en momskod, men inte på några andra konton Moms och momskoder för EU-länder Momskod varuförvärv från EU. När det gäller varor från andra EU-länder så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms varuförvärv från EU. På inköpsraderna kommer momskod för förvärv från annat EU-land att hämtas från momskoder i grundinställningar. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms varuförvärv från EU-land). Nyheter Hybron MPS version

16 Momskod tjänsteförvärv från utlandet. När det gäller tjänster från alla länder utom Sverige så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms tjänsteförvärv från utlandet. Här kommer det då att finnas en momskod (normal utgående moms) på inköpsvärdet som ligger till grund för uträkningen av momsbeloppet. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms tjänsteförvärv från utlandet - kredit). Momskod trepartsförvärv. När det gäller trepartsförvärv ska ingen moms räknas ut och läggas på konteringen, men inköpsraderna ska momskodas som trepartsförvärv från EU-land. Notera att raden Ingående moms ändå finns med i bilden men innehåller 0 kr Moms och momskoder för övriga världen Momskod varuförvärv. När det gäller varor från övriga världen så kommer ingen momskod att finnas med överhuvudtaget eftersom separat momsfaktura kommer att komma från generaltullstyrelsen (om man är egen hemtagare) eller från speditionsfirma. Notera att raden ingående moms finns med (syns alltid på bilden) men har 0 kr. Momskod tjänsteförvärv från utlandet. När det gäller tjänster från alla länder utom Sverige så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms tjänsteförvärv från utlandet. Här kommer det inte att finnas en momskod på inköpsvärdet som ligger till grund för uträkningen av momsbeloppet, då detta inte redovisas till myndigheterna. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms tjänsteförvärv från utlandet - kredit) Motpartsregler För de leverantörer som är typade som Koncern leverantörer i leverantörsregistret, flik Grund, Global typ och där man under flik Ekonomi har angivet ett Motpartsnummer så kommer raden med Leverantörsskuld och alla inköpsrader att med automatik få detta nummer föreslaget Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

17 3.5 Visa leverantörsfaktura När man visar en leverantörsfaktura som är registrerad i den nya bilden ser det likadant ut i visa bilden som det har gjort förut. Konteringen visas under knappen Kontering. 3.6 Transaktion och Reskontra Det är heller ingen skillnad i skapande av transaktion/verifikation samt reskontra post. Överföring till alla ekonomisystem fungerar precis som tidigare. Nyheter Hybron MPS version

18 4 Låst struktur Låst struktur kan användas för att tillse att en mallprodukt alltid blir opåverkad, så att man inte av misstag utför en ändring i dess innehåller. Det kan också användas för att frysa innehåll för en gammal revision av en produkt då revisionsnummer ingår i artikelnummer. Det finns två typer av låsningar som kan utföras. Dels att låsa en hel struktur där alla komplettartiklar (såsom halvfabrikat, fiktiva eller strukturnivåer) låser sitt innehåll, eller så går det bra att låssa endast en komplettartikel nere i en struktur. En ensam köpartikel eller operation påverkas inte av låsfunktionen då markering sker direkt på denna. 4.1 Låst produkt Låst produkt innebär att en artikel eller slutprodukt bär på en låsning i produktstrukturen. Ett låst halvfabrikat är t.ex låst på samtliga strukturställen där det förekommer. Låsningen indikeras med ett hänglås framför prdoukten i produktstrukturen Vad Innebär låsning. En låst produkt har följande egenskaper. En låsning av en produkt låser poster under produkten. Detaljraderna under en lås produkt markeras inte med lås eftersom de kan förekomma i andra sammanhang utan lås och är därmed förändringsbara. Det går inte att radera dess underliggande poster. Det går inte att lägga till poster under den. Det går inte att ändra antal på ingående poster. Det går inte att ersätta poster under den. Det går inte att tilldela arbetssteg till en låst struktur. Det går inte att ändra produktionsstyrning för en låst produkt Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

19 Det går inte att tillfoga tilläggsinfo till en låsta produkt. Det går inte att ändra produktkalkyl för en låst produkt. Däremot går det att tillfoga dokument mot en låst artikel eftersom de inte behöver beröra en artikels funktion Borttag av artikel och slutproduktregister Ta bort låst artikel ger varningstext innan borttag Ta bort låst slutprodukt ger varningstext innan borttag 4.2 Att arbeta med låsning Markera en produkt som består av poster och klicka på Ändra. Klicka därefter på knappen låsning. Välj om produkten skall låsas för en eller alla nivåer nedåt och klicka på OK.. Nyheter Hybron MPS version

20 Hybron kvitterar med ett hänglås framför låsta komplettartiklar, vilket gör deras innehåll i princip orubbligt. Det är dock tillåtet att duplicera produkter fortfarande för att skapa nya komplettartiklar. Se nedan där artikel Hej har duplicerat fram.. Det är också tillåtet att duplicera hela produkten med ingående kompletter och åsätta ett suffix på slutprodukt och samtliga ingående kompletter. Då skapas en olåst slutprodukt med suffix. Mallen har kvar sina låsningar Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

21 4.3 Spärrat vid låst produkt Då en komplettartikel är låst visas stopptexter för ta bort, ändra. Lägg till eller ersätt. Markera en låst produkt och klicka på Lägg till. Ett stoppmeddelande visas Om ett försök till Ändra görs på ett låst halvfabrikat frågar Hybron om låsningen skall ändras Olika typer av låsningar och upplåsningar Då ett halvfabrikat, fiktiv eller strukturnivå skall ändra låsning finns det 2 alternativa sätt att låsa. Lås aktuell produkt och en nivå under, är en avgränsad låsning för en strukturnivå som låser en nivå under markerad produkt. Lås aktuell produkt och alla nivåer under den, kommer att låsa samtliga kompletter i samtliga nivåer under markerad produkt. Motsvarande funktioner finns för upplåsning av strukturer. 4.4 Avgränsningar En låsning innebär att man låser innehållet under en markerad produkt. Detta innebär att en produkt med produktlåsning kan läggas till eller tas bort i strukturen men inte dess innehåll. Detta kan vara en risk för t.ex lösa halvfabrikat som är låsmarkerade i strukturen som lösa förekomster. Slutprodukter går inte att ta bort i strukturen, utan endast från slutproduktregistret med dess restriktioner för statistik och liknande. För stora strukturer kan det bli en svarstid i samband med själva låsningen eftersom låsning kan beröra många produkter. Nyheter Hybron MPS version

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Manual dinumero Klient

Manual dinumero Klient Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Start dinumero Klient... 3 1.1. Inloggning... 3 1.2. Välj företag... 3 2. Programuppbyggnad... 5 2.1. Fakturalista... 5 2.2. Knapprad... 6 2.3. Fakturabild...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1

Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Nyhetsbrev MONITOR version 7.1 Copyright 2009 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras nyheter i MONITOR version 7.1. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR, med en allmän

Läs mer

UNICELL AB 1. Handbok

UNICELL AB 1. Handbok UNICELL AB 1 Handbok UNICELL AB 2 Inledning Att arbeta för att förverkliga sin egen affärsidé, att själv få råda över sin tid och att sedan se företaget spira och växa - ja, det är väl detta som många

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer