Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter Hybron MPS version 6.2.0"

Transkript

1 Nyheter Hybron MPS version Nyheter Hybron MPS version

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ärv kostnadsställe från artikel till beställning Förråd Artikel Beställning Ingen ärvning av konto eller kostnadsställe Ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Skapa manuell beställning från artikelregistret Skapa manuell beställning från Manuell beställning Skapa beställning från beställningsförslag köp Byte av förråd Från förråd utan ärvning till förråd utan ärvning Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förrådet Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd utan ärvning Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd utan ärvning Ny registreringsbild manuell leverantörsfaktura Grundinställning, Lev.faktura Arbetsområde, Leverantörsfakturor Huvudinformation Meny Leverantörsfaktura menyval Tillägg Konteringslistan Beskrivning över kolumnerna Beskrivning över raderna Knappar Momskodsregler Moms och momskoder för Sverige Moms och momskoder för EU-länder Moms och momskoder för övriga världen Motpartsregler Visa leverantörsfaktura Transaktion och Reskontra Låst struktur Låst produkt Vad Innebär låsning Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

3 Borttag av artikel och slutproduktregister Att arbeta med låsning Spärrat vid låst produkt Olika typer av låsningar och upplåsningar Avgränsningar Register för arbetssteg Grundinställningar, Produktion Produktstruktur Installationsprogrammet Ny version av 4D Installationsprogrammet för Windows D Client för 4D Open Automatisk anslutning till rätt server Nyheter Hybron MPS version

4 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning Tidigare kunde konto och kostnadsställe ärvas från förrådet till beställningshuvudet. Funktion finns nu för att ärva kostnadsställe från artikelregistret till beställningsraderna istället för kostnadsställe från förrådet till beställningshuvudet. Som tidigare kan beställningsrader endast konteras via manuell beställning alternativt skapa beställning från beställningsförslag köp. 2.1 Förråd Under Information, Förråd finns val för hur kostnadsställe ska ärvas. Förutsättningen för att kostnadsställe ska kunna ärvas är att konto ärvs. När Ärv konto från förråd och kst från förråd el. artikel är förbockat tänds undervalen Ärv kst från förråd respektive Ärv kst från artikel. 2-4 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

5 2.2 Artikel Kostnadsställe som kan ärvas till beställningsraden finns under fliken Försäljning. 2.3 Beställning Kontering på radnivå fungerar endast i manuell beställning och skapa beställning från beställningsförslag köp. Kontering i beställningshuvudet fungerar även i beställningsförslag köp Ingen ärvning av konto eller kostnadsställe För de förråd som har inställt att ingen ärvning av konto och kostnadsställe ska ärvas kan både konto och kostnadsställe läggas till både i huvudet och på raderna Ärvning av konto och kostnadsställe från förråd Valet Ärv konto och kostnadsställe från förråd innebär att all ärvning gäller beställningshuvudet. Oavsett om man kommer in i beställningsbilden via manuell beställning eller skapa beställning från beställningsförslag köp så aktiveras ärvningsfunktionen till huvudet först när man väljer Beställningsinfo i menyn Beställning. Detta val fungerar även för Beställningsförslag köp. Då aktiveras funktionen när man klickar på knappen Tillägg när Leverantörsraden är markerad. Följande fråga visas då. Notera att frågan här gäller både konto och kostnadsställe. Även om man har ärvning av konto och kostnadsställe från förråd inställt så kan konto och kostnadsställe ändras både i huvudet och på raderna. Nyheter Hybron MPS version

6 2.3.3 Ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret Valet Ärv konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret innebär att all kontoärvning gäller beställningshuvudet medan kostnadsställe ärvs till raderna. OBS! Ärvning till raderna fungerar INTE i Beställningsförslag köp utan enbart i Manuell beställning och Skapa beställning från Beställningsförslag köp. Oavsett om man kommer in i beställningsbilden via manuell beställning eller skapa beställning från beställningsförslag köp så aktiveras ärvningsfunktionen till huvudet först när man väljer Beställningsinfo i menyn Beställning. Då visas följande fråga. Notera att frågan här enbart gäller både konto. Ärvning av kostnadsställe från artikelregistret fungerar automatiskt så fort man har ett förråd som är inställt på ärvning av kostnadsställe från artikelregistret. Nedan beskrivs närmare hur det görs i olika fall. I alla fall nedan förutsätts att beställning görs mot ett förråd som har ärvning av kostnadsställe från artikelregistret inställt. OBS! Kostnadsställe hämtas enbart från artikelregistret för ny rad. Om kostnadsställe ändras på raden är det detta som kommer att gälla. Ingen ny uppdatering sker när man markerar raden för att korrigera andra saker Skapa manuell beställning från artikelregistret Om man i artikellistan markerar ett antal rader och väljer Skapa beställning så kommer alla rader att ha sina respektive kostnadsställen från artikelregistret med sig in i beställningen. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning. Om man sedan lägger till fler rader kommer dessa med automatik att få kostnadsställe från artikelregistret. Detta gäller oavsett om man har ställt in att valet Kontera alltid best.rad ska gälla eller inte Skapa manuell beställning från Manuell beställning När man i manuell beställning skapar rader kommer dessa med automatik att få kostnadsställe från artikelregistret. Detta gäller oavsett om man har ställt in att valet Kontera alltid best.rad ska gälla eller inte. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning. 2-6 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

7 Skapa beställning från beställningsförslag köp När man skapar beställning från beställningsförslag köp så kommer alla rader som är aktiva i köpkön för markerad leverantör att automatiskt flyttas med in i beställningsbilden. Alla dessa rader har då fått med sig sitt kostnadsställe från artikelregistret. Detta kan man se om man väljer Kontera beställningsrad i menyn Beställning Byte av förråd Om man vid nyregistrering eller ändra beställning byter förråd i dropdownen Leverans till förråd så kan man dessförinnan ha ändrat konto och/eller kostnadsställe. Eftersom olika förråd kan ha olika ärvningstekniker så ges man också möjlighet att hämta valt förråds ärvning med automatik. En fråga om byte ska ske visas så att man har möjlighet att låta angivna konton och kostnadsställen vara kvar Från förråd utan ärvning till förråd utan ärvning Oavsett om man manuellt har angivit konto och/eller kostnadsställe i huvudet och/eller raderna så visas ingen fråga om radering ska ske. Konton och kostnadsställen ligger kvar både på huvudet och på raderna Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förrådet En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y. Om man har angivit ett konto/kostnadsställe manuellt så visas det nummer efter texten från (i exemplet nedan 4011/10). Om man inte angivit något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto/kostnadsställe som finns på förrådet man byter till Från förråd utan ärvning till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y och om kostnadsställe ska hämtas från respektive artikel. Om man har angivit ett konto manuellt i huvudet så visas det numret efter texten från (i exemplet nedan 4011). Om man inte angivit något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. Nyheter Hybron MPS version

8 OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. Även manuellt angivet kostnadsställe i huvudet ligger kvar Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y. Konto/kostnadsställe som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4013/10). Om man inte har något konto/kostnadsställe i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Om man manuellt har angivit konto och/eller kostnadsställe på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y och om radernas kostnadsställe ska hämtas från respektive artikel samt om beställningshuvudets kostnadsställe ska tömmas. Konto som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4013). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. Notera att kostnadsstället som finns i huvudet vid bytet töms och att kostnadsställe läggs till på raderna. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd till förråd utan ärvning En fråga visas konto och kostnadsställe i huvudet ska rensas. OBS! Om man manuellt har angivit konto/kostnadsställe på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. 2-8 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

9 Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret En fråga visas om byte ska ske från konto x till y. Konto som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4011). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Notera att kostnadsstället som finns i huvudet ligger kvar. Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. De kostnadsställen som ligger på raderna ligger kvar. Det innebär alltså att om man manuellt har bytt kostnadsställe från det som hämtats från artikelregistret så är det det manuellt angivna kostnadsstället som gäller Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd med ärvning av konto och kostnadsställe från förråd En fråga visas om byte ska ske från konto/kostnadsställe x till y och om radernas kostnadsställe ska rensas. Konto/kostnadsställe som finns i huvudet vid bytet visas efter texten från (i exemplet nedan 4012/20). Om man inte har något konto i huvudet innan byte så visas det inga nummer efter texten från. Efter texten till visas det konto som finns på förrådet man byter till. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet Från förråd med ärvning av konto från förråd och kostnadsställe från artikelregistret till förråd utan ärvning En fråga visas konto och kostnadsställe i huvudet och om radernas kostnadsställe ska rensas. OBS! Om man manuellt har angivit konto på någon av raderna så lämnas det kvar vid bytet. Nyheter Hybron MPS version

10 3 Ny registreringsbild manuell leverantörsfaktura Då man registrerar en manuell leverantörsfakturor i Hybron, det vill säga som inte härrör från en beställning, så finns det nu en alternativ registreringsbild som inkluderar kontering i registreringsbilden. 3.1 Grundinställning, Lev.faktura Under Grundinställning, Lev.faktura, flik Allmänt finns val för att aktivera den alternativa registreringsbilden vid manuell leverantörsfaktura. Bocka för Använd ny manuell kontering och fyll i Generellt kostnadskonto. Normalt kostnadsställe från kontoplanen visas till höger om kontot. OBS! Om detta val inte är förbockat så fungerar manuell registrering av leverantörsfaktura precis som det gjort tidigare. Notera också att detta generella konto alltid hämtas vid ny manuell registrering Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

11 3.2 Arbetsområde, Leverantörsfakturor Klicka på Ny för att skapa ny leverantörsfaktura. Välj typ Faktura eller Kreditfaktura samt Metod Manuell och klicka OK. Nu öppnar sig den nya registreringsbilden om man ställt in detta i grundinställningar. De flesta uppgifter i huvudet fungerar på samma sätt som tidigare. Bilden kan delas in i två olika delar; huvud och konteringslista. 3.3 Huvudinformation Leverantörsnr. Fyll i önskat leverantörsnummer. Namn. Vald leverantörs namn visas här. Fakturanr. Fyll i fakturanummer. Fältet är obligatoriskt. Fri text. Här finns möjlighet att fylla i en extra rad som skickas med till vissa ekonomisystems reskontror, bland annat XOR Control. Bokföringsdag. Dagens datum föreslås som bokföringsdatum. Ändra vid behov. Faktureringsdag. Ange önskad dag. Fältet är obligatoriskt. Förfallodag. Denna föreslås som faktureringsdag + antal dagar från betalningsvillkoret i leverantörsregistret. Ändra vid behov. Fältet är obligatoriskt. Faktura/Kreditfaktura. Beroende på vilken typ man valde vid ingången till bilden är Faktura eller Kreditfaktura valt. Ändra typ vid behov. Nyheter Hybron MPS version

12 Momskod. Denna dropdown är endast synlig för leverantörer som i leverantörsregistret har en landkod som är utanför Sverige. För EU-leverantörer är alltid Varuförvärv EU föreslaget. I dropdownen för en EUleverantör kan man välja Tjänsteförvärv utlandet eller Trepartsförvärv. För leverantörer utanför EU är alltid Varuförvärv föreslaget. För dessa leverantörer kan Tjänsteförvärv utlandet väljas. Detta val styr hur momskoderna kommer att sättas på de raderna i konteringen. Status. Är endast en visning och inte ändringsbar. Valuta. Valuta från leverantörsregistret föreslås. Valutakurs. Valutakursen hämtas vid registreringstillfället från Valutatabellen under Grundinställningar. Kursen är ändringsbar. Belopp i valuta. Här anges beloppet i leverantörens valuta. Fältet är obligatoriskt. Belopp i SEK. Här beräknas värdet i SEK ut. Det beräknas som Belopp i valuta * Valutakurs. Beloppet är inte ändringsbart. Moms. Här anges eventuellt momsbelopp. Fältet är endast aktivt för svenska leverantörer. Den ska anges i leverantörens valuta. Fraktkostnad. Här anges eventuell fraktkostnad. Den ska anges i leverantörens valuta. Tullkostnad. Här anges eventuell tullkostnad. Den ska anges i leverantörens valuta Meny Leverantörsfaktura menyval Tillägg I menyn Leverantörsfaktura finns valet Tillägg. Där kan man ändra vissa uppgifter. Välj om uppgifterna enbart ska gälla för leverantörsfakturan eller om ändringen ska uppdatera leverantörsregistret, klicka isåfall i rutan Ändring är definitiv. Klicka Klar när önskade ändringar är gjorda Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

13 3.4 Konteringslistan När man kommer in i bilden finns alltid sex rader föreslagna med automatik. För de fem (alternativt sex) översta raderna är i stort sett inga uppgifter ändringsbara utan dessa fylls på med uppgifter från huvudet. Sjätte (alternativt sjunde) raden gäller det generella kostnadskontot och denna rad är ändringsbar. Behövs fler rader är det bara att tabba sig förbi Värde kolumnen på sjätte raden så hamnar man automatiskt på rad sju (alternativt åtta) Beskrivning över kolumnerna Konto. Här visas, alternativt anges önskat konto. Konto är ändringsbart från rad sex (eller sju om det gäller en EU leverantör) och uppåt. De första fem (alternativt sex) raderna har fasta kontonr. Kontonamn. Här visas valt kontos namn. Mkod. Här visas momskoden. Denna är aldrig ändringsbar utan styrs av vilket land leverantören kommer från samt typ av konto. Se mer om regler i eget stycke. K-ställe. Här visas, alternativt anges önskat kostnadsställe. På alla rader utom två och tre är kostnadsställe ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Kostnadsställe. Motpart. Om leverantören är typad som Koncernleverantör och ett motpartsnummer är angivet i leverantörsregistret hämtas detta värde till vissa rader. På alla rader utom två och tre är motpart ändringsbart. Se mer om regler för detta i eget stycke. Varugrupp. Denna information måste alltid matas in manuellt. På alla rader utom två och tre är varugrupp ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Varugrupp. Projekt. Denna information måste alltid matas in manuellt. På alla rader utom två och tre är projekt ändringsbart. Angivet kostnadsställe måste finnas i registret Projekt. Värde. Här visas beloppet i SEK. OBS! Notera att för typ Faktura visas kreditbelopp med minustecken. När det gäller en Kreditfaktura visas de belopp som ska hamna i kreditkolumnen utan minustecken. Nyheter Hybron MPS version

14 3.4.2 Beskrivning över raderna För att komma in i konteringsdelen av bilden måste man klicka i något fält, därefter fungerar tab-tangenten för att byta kolumn/rad. OBS! Notera att det finns en inställning under Information, Personal, flik Gränssnitt Använd Enter som Tab där det går. Leverantörsskuldskonto. Detta konto hämtas från kontoplanen för rätt kombination av Valuta och Typ av leverantör. I leverantörsregistret kan leverantörer typas som Extern leverantör eller Koncern leverantör. Denna typ kopplas till önskat konto och valuta i kontoplanen. Värdet hämtas från Belopp i SEK. För en faktura presenteras beloppet med minus. Ingående moms. Detta konto hämtas från kontoplanen för det konto som är typat som Ingående moms. Beloppet hämtas från fältet Moms och multipliceras med angiven valutakurs. Utgående moms varuförvärv EU. Om det gäller en EU leverantör där man i momskodsdropdownen i huvudet har valt varuförvärv EU så visas den här raden med automatik. Kontot som hämtas i detta fall är det konto som enligt kontoplanen är typat som Utgående moms och med undertyp Varuförvärv EU. Beloppet beräknas alltid med automatik som procentsats från kontoplanen för detta konto * Belopp i SEK. Utgående moms tjänsteförvärv utlandet. Om det gäller en EU leverantör där man i momskodsdropdownen i huvudet har valt tjänsteförvärv utlandet så visas den här raden med automatik. Kontot som hämtas i detta fall är det konto som enligt kontoplanen är typat som Utgående moms och med undertyp Tjänsteförvärv utlandet. Beloppet beräknas alltid med automatik som procentsats från kontoplanen för detta konto * Belopp i SEK. Öresavrundning. Detta konto hämtas från kontoplanen för det konto som är typat som Öresavrundning. Beloppet skrivs in direkt i beloppsfältet på raden Öresavrundning. Ingen logik för storlek på beloppet finns. Fraktkostnad. Kontot hämtas från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Generella konton, fältet Fraktkostnad. Kostnadsstället hämtas från kontoplanen för valt konto. Beloppet hämtas från fältet Fraktkostnad och multipliceras med angiven valutakurs. Tullkostnad. Kontot hämtas från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Generella konton, fältet Tullkostnad. Kostnadsstället hämtas från kontoplanen för valt konto. Beloppet hämtas från fältet Tullkostnad och multipliceras med angiven valutakurs. Generellt kostnadskonto. Här föreslås i första hand inköpskonto från leverantörsregistret. Om det är tomt hämtas generellt kostnadskonto från Grundinställningar, Lev.faktura, flik Allmänt. Konto och övriga uppgifter är ändringsbara. När man har angivet ett belopp på en rad för kostnadskonto och trycker Tab/Enter, så hamnar man med automatik på nästa lediga rad i kolumnen Konto. Rad 7 (eller 8) och uppåt. Inget är föreslaget här utan allt kan registreras OBS! För att hämta resterande belopp med automatik på en rad, skriv + eller 0 och tryck Tab/Enter Knappar I bilden finns ett antal olika knappar. Nästa rad. För att komma till första lediga rad, klicka på knappen Nästa rad. Ny. I registreringsläget får man med automatik 30 rader. Om dessa 30 rader inte räcker, klicka på knappen Ny för att skapa ytterligare 20 nya rader. Ta bort. Stå i någon av kolumnerna på den rad som önskas tas bort, klicka på knappen Ta bort Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

15 Avbryt. Genom att klicka på knappen Avbryt, avbryts registreringen och inget sparas (nyregistrering alternativt ändringar). OK. För att lagra det som har registrerats, klicka på knappen OK. Om det längst ned i Differens är ett belopp > 0 så sparas posten direkt. Om Differens är = 0, så ställs en fråga om du vill ställa om statusen till Godkänd samtidigt som den sparas. Godkänn för export. Denna knapp är inte aktiv tills alla obligatoriska uppgifter är ifyllda och att konteringen inte ger någon differens. När man klickar på knappen Godkänn för export visas en dialog där man får godkänna att fakturan är färdigkonterad. Klicka annars Avbryt Momskodsregler Alla momskoder i konteringsbilden sätts med automatik baserat på om leverantören enligt sin landkod tillhör Sverige, EU eller Övriga världen. I de två sista fallen får användaren ur en dropdownmeny välja några olika tänkbara val Moms och momskoder för Sverige Till skillnad från försäljning så sker det inom Sverige inte någon avstämning mellan ingående moms och inköp. Detta innebär att det på ingående moms finns en momskod, men inte på några andra konton Moms och momskoder för EU-länder Momskod varuförvärv från EU. När det gäller varor från andra EU-länder så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms varuförvärv från EU. På inköpsraderna kommer momskod för förvärv från annat EU-land att hämtas från momskoder i grundinställningar. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms varuförvärv från EU-land). Nyheter Hybron MPS version

16 Momskod tjänsteförvärv från utlandet. När det gäller tjänster från alla länder utom Sverige så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms tjänsteförvärv från utlandet. Här kommer det då att finnas en momskod (normal utgående moms) på inköpsvärdet som ligger till grund för uträkningen av momsbeloppet. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms tjänsteförvärv från utlandet - kredit). Momskod trepartsförvärv. När det gäller trepartsförvärv ska ingen moms räknas ut och läggas på konteringen, men inköpsraderna ska momskodas som trepartsförvärv från EU-land. Notera att raden Ingående moms ändå finns med i bilden men innehåller 0 kr Moms och momskoder för övriga världen Momskod varuförvärv. När det gäller varor från övriga världen så kommer ingen momskod att finnas med överhuvudtaget eftersom separat momsfaktura kommer att komma från generaltullstyrelsen (om man är egen hemtagare) eller från speditionsfirma. Notera att raden ingående moms finns med (syns alltid på bilden) men har 0 kr. Momskod tjänsteförvärv från utlandet. När det gäller tjänster från alla länder utom Sverige så räknas en automatisk moms ut av systemet baserat på den procentsats som finns i kontoplansregistret på utgående moms tjänsteförvärv från utlandet. Här kommer det inte att finnas en momskod på inköpsvärdet som ligger till grund för uträkningen av momsbeloppet, då detta inte redovisas till myndigheterna. Momsbeloppet kommer att finnas både på debet och kredit sidan och ha olika momskoder för dessa belopp (ingående moms debet, utgående moms tjänsteförvärv från utlandet - kredit) Motpartsregler För de leverantörer som är typade som Koncern leverantörer i leverantörsregistret, flik Grund, Global typ och där man under flik Ekonomi har angivet ett Motpartsnummer så kommer raden med Leverantörsskuld och alla inköpsrader att med automatik få detta nummer föreslaget Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

17 3.5 Visa leverantörsfaktura När man visar en leverantörsfaktura som är registrerad i den nya bilden ser det likadant ut i visa bilden som det har gjort förut. Konteringen visas under knappen Kontering. 3.6 Transaktion och Reskontra Det är heller ingen skillnad i skapande av transaktion/verifikation samt reskontra post. Överföring till alla ekonomisystem fungerar precis som tidigare. Nyheter Hybron MPS version

18 4 Låst struktur Låst struktur kan användas för att tillse att en mallprodukt alltid blir opåverkad, så att man inte av misstag utför en ändring i dess innehåller. Det kan också användas för att frysa innehåll för en gammal revision av en produkt då revisionsnummer ingår i artikelnummer. Det finns två typer av låsningar som kan utföras. Dels att låsa en hel struktur där alla komplettartiklar (såsom halvfabrikat, fiktiva eller strukturnivåer) låser sitt innehåll, eller så går det bra att låssa endast en komplettartikel nere i en struktur. En ensam köpartikel eller operation påverkas inte av låsfunktionen då markering sker direkt på denna. 4.1 Låst produkt Låst produkt innebär att en artikel eller slutprodukt bär på en låsning i produktstrukturen. Ett låst halvfabrikat är t.ex låst på samtliga strukturställen där det förekommer. Låsningen indikeras med ett hänglås framför prdoukten i produktstrukturen Vad Innebär låsning. En låst produkt har följande egenskaper. En låsning av en produkt låser poster under produkten. Detaljraderna under en lås produkt markeras inte med lås eftersom de kan förekomma i andra sammanhang utan lås och är därmed förändringsbara. Det går inte att radera dess underliggande poster. Det går inte att lägga till poster under den. Det går inte att ändra antal på ingående poster. Det går inte att ersätta poster under den. Det går inte att tilldela arbetssteg till en låst struktur. Det går inte att ändra produktionsstyrning för en låst produkt Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

19 Det går inte att tillfoga tilläggsinfo till en låsta produkt. Det går inte att ändra produktkalkyl för en låst produkt. Däremot går det att tillfoga dokument mot en låst artikel eftersom de inte behöver beröra en artikels funktion Borttag av artikel och slutproduktregister Ta bort låst artikel ger varningstext innan borttag Ta bort låst slutprodukt ger varningstext innan borttag 4.2 Att arbeta med låsning Markera en produkt som består av poster och klicka på Ändra. Klicka därefter på knappen låsning. Välj om produkten skall låsas för en eller alla nivåer nedåt och klicka på OK.. Nyheter Hybron MPS version

20 Hybron kvitterar med ett hänglås framför låsta komplettartiklar, vilket gör deras innehåll i princip orubbligt. Det är dock tillåtet att duplicera produkter fortfarande för att skapa nya komplettartiklar. Se nedan där artikel Hej har duplicerat fram.. Det är också tillåtet att duplicera hela produkten med ingående kompletter och åsätta ett suffix på slutprodukt och samtliga ingående kompletter. Då skapas en olåst slutprodukt med suffix. Mallen har kvar sina låsningar Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

21 4.3 Spärrat vid låst produkt Då en komplettartikel är låst visas stopptexter för ta bort, ändra. Lägg till eller ersätt. Markera en låst produkt och klicka på Lägg till. Ett stoppmeddelande visas Om ett försök till Ändra görs på ett låst halvfabrikat frågar Hybron om låsningen skall ändras Olika typer av låsningar och upplåsningar Då ett halvfabrikat, fiktiv eller strukturnivå skall ändra låsning finns det 2 alternativa sätt att låsa. Lås aktuell produkt och en nivå under, är en avgränsad låsning för en strukturnivå som låser en nivå under markerad produkt. Lås aktuell produkt och alla nivåer under den, kommer att låsa samtliga kompletter i samtliga nivåer under markerad produkt. Motsvarande funktioner finns för upplåsning av strukturer. 4.4 Avgränsningar En låsning innebär att man låser innehållet under en markerad produkt. Detta innebär att en produkt med produktlåsning kan läggas till eller tas bort i strukturen men inte dess innehåll. Detta kan vara en risk för t.ex lösa halvfabrikat som är låsmarkerade i strukturen som lösa förekomster. Slutprodukter går inte att ta bort i strukturen, utan endast från slutproduktregistret med dess restriktioner för statistik och liknande. För stora strukturer kan det bli en svarstid i samband med själva låsningen eftersom låsning kan beröra många produkter. Nyheter Hybron MPS version

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 4.8

Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version 4.8 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 1-2 2 Standardrapporter... 2-3 2.1 Lager... 2-3 2.1.1 PIA-listor... 2-3 2.1.2 Lagervärdering...

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli.

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli. Version 4.9 Sortering av inleveranslista Refnr. 10828 I inleverans Artiklar kan artikeln komma in på fel förrådsplats om man sorterar listan och går in via knappen "Ändra", detta är nu rättat. Massinleverans

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Versionsmeddelande. Refnr.

Versionsmeddelande. Refnr. Nytt i Hybron MPS Version: 6.7.5 Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura

Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Definitivregistrering av Leverantörsfaktura Gå till Bearbeta-Grundboksregistrering-Leverantörsfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra- Leverantör-Leverantörsfaktura). Om du inte har inställt för ankomstregistrering

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Attestant Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Attestering av fakturor 5 Åtgärdsknappar

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

Årsrutin. Visma Control

Årsrutin. Visma Control Innehållsförteckning RUTINER VID ÅRSSKIFTE I VISMA CONTROL... 3 1 SKAPA NYTT ÅR... 3 2 AKTIVERA KALENDER... 4 3 BOKNING AV BERÄKNAT RESULTAT... 4 4 LÅS FÖREGÅENDE ÅR... 5 5 BYT ÅR... 5 6 LÅS PERIODER...

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Corporate Access Payables

Corporate Access Payables Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer