Nyheter Hybron MPS version 4.8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter Hybron MPS version 4.8"

Transkript

1 Nyheter Hybron MPS version 4.8 Nyheter Hybron MPS version

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Standardrapporter Lager PIA-listor Lagervärdering Förändrade standardpriser Leverantörsfaktura Detaljerad avstämning leverantörsfaktura Ekonomiska transaktioner Logg utökad Rensa produktionspriser Text ankomstregistrerad leverantörsfaktura Saldo för ingående material Sammanslagning till ett bolag vid överföring till XOR Control Grundidé och flöde Grundinställning Unika nummerserier vid sammanslagen export Ändrat kalkylområde per TO Grundinställning stora strukturer i kalkyl Presentation i kalkyl Direkt lön exklusive ingående halvfabrikat Nytt fält i arbetsorder för att särskilja lönekostnader Försäljningsrapporter Orderöversikt Översikt på ordrar då kund ringer Projektmärkning av beställningsrad Orderregistrering Beställningsförslag Projektuppföljning Förenklad fakturahantering Samtidigt godkännande och kontering av faktura Grundinställning Arbetssätt Omkontering/tillägg Felmeddelanden Mindre förändringar Val vid utskrift av ersättningsbeställning Leverantörens namn i Visa beställning Färg inlagt för beredningsstatus Export till PacSoft från Hybron Visa leveranser/exportera Nyheter Hybron MPS version 4.8

3 2 Standardrapporter Under standardrapporter har det tillkommit ett stort antal rapporter för att stödja ekonomisk uppföljning. De flesta rapporterna finns under fliken Lager och en finns under flik Leverantörsfaktura. 2.1 Lager Under lager finns fler kryssval, men också fler underval, exempelvis att Lagervärdeslista kan skrivas ut per förråd eller per typ av produkt, se mer om detta nedan PIA-listor De tidigare listorna som fanns under PIA-lista var de som idag kallas Summerade, dvs de skriver endast ut värdet medan det nya valet Detaljerad istället utgår från plocklistan och skriver ut alla detaljer som plockats. Det finns även ett nytt val för summerad som heter Per varugrupp, denna är främst tänkt att användas för ekonomisk avstämning vid ett månadsbokslut Detaljerad PIA-lista Denna rapport är ny och utgår från materiallistan. Syftet med rapporten är att visa vilka komponenter som har plockats ut mot respektive pågående TO. Här hämtas nuvarande kalkylvärde vilket gör att värdet kan skilja sig lite mot de summerade listorna som har värdet lagrat när uttaget skedde. De poster som inte skrivs ut är följande: De poster som är bristmarkerade. De artiklar som är typade som Förbrukningsmaterial. De kalkylvärden som hämtas är följande: Köpdetaljer flik Inköp fältet Kalkylpris används till Materialkostnad. Operationer flik Produktion fältet rörlig tillverkningskostnad används till Arbetskostnad. Halvfabrikat/producerade produkter flik Produktion fälten rörlig och fast materialkostnad respektive rörlig och fast tillverkningskostnad används till Materialkostnad respektive Arbetskostnad. Nyheter Hybron MPS version

4 OBS! Notera att det blir en post per uttagen rad, dvs om uttag av en artikel gjorts tex från olika förrådsplatser eller med olika satsnummer kommer det en rad per satsnummer/förrådsplats. Notera också att fria uttag och/eller rekvisitioner mot en AO/TO inte kommer med här då de inte lagras i materiallistan. Slutligen kan även lön skilja sig då man arbetar med överföring från Hybron TID via Tid-Open. Den överföringen talar inte om vilken operation som använts utan ger bara summa tid och lön i pengar direkt in i arbetsorderregistret Summerad PIA-lista per TO 2-4 Nyheter Hybron MPS version 4.8

5 Denna rapport hette tidigare PIA-lista per AO, men då den summerar per TO har den bytt namn. Layouten är ändrad och fler uppgifter finns i listan. Notera att uttaget värde hämtas från AO registret. Rapporten sorteras i första hand på TOnr och i andra hand på AOnr Summerad PIA-lista per order Denna rapport hette tidigare PIA-lista per TO, men då den summerar per order har den bytt namn. Layouten är ändrad och fler uppgifter finns i listan. Notera att uttaget värde hämtas från TO registret. Rapporten sorteras i första hand på Ordernr och i andra hand på TOnr. Nyheter Hybron MPS version

6 Summerad PIA-lista per varugrupp Denna rapport är ny och sorterar och summerar PIA-värde per varugrupp. Den är utseende mässigt lik övriga summerade listor. Notera att uttaget värde hämtas från TO registret. Rapporten sorteras i första hand på varugrupp och i andra hand på TOnr Lagervärdering Dessa lagervärdeslistor är viktiga i anslutning till ett månadsbokslut då man arbetar med ekonomiska transaktioner och 48-metoden. Dessa rapporter innehåller nämligen lagervärde enligt FIFO/genomsnitt och standardpris samt dess differens. Lagervärderingslistorna här ger både möjlighet att söka ut ett visst förråd eller samtliga förråd och att välja om utskrift ska ske för alla typer av artiklar eller enbart vissa. När man valt ett av lagervärderingsalternativen visas alltid en sök- och valbild. I popupmenyn Förråd kan man välja ett visst förråd eller Samtliga förråd. Normalt är de fyra alternativen Köpdetalj, Halvfabrikat, Färdigvara och Slutprodukt förbockade. Ta bort bock om någon typ inte önskas utskrift för. 2-6 Nyheter Hybron MPS version 4.8

7 Lagervärdeslista detaljerad Denna lista kan sägas motsvara den som finns under Information, Förråd. Men skillnaden består i att du kan begränsa urvalet bättre, men samtidigt få ut rapporter som både innehåller lagervärdet enligt FIFO/genomsnittsmetoden och enligt standardpris samt differensen däremellan. Det blir en utskrift per förråd och typ enligt ovan. Köpdetaljer och halvfabrikat fungerar likadant medan färdig vara och slutprodukt fungerar snarlikt. Skillnaden med de två sista är att varugrupp finns med och summeras på. Nyheter Hybron MPS version

8 Lagervärdeslista total Denna lista är helt ny och ger bara en totalsumma per förråd och typ av produkt. Om det är en slutprodukt eller en färdig vara ges en delsumma per varugrupp också. Även här finns värde enligt FIFO/genomsnitt och värde enligt standardpris samt dess differens. 2-8 Nyheter Hybron MPS version 4.8

9 2.1.3 Förändrade standardpriser Om man arbetar med 48-metoden och ekonomiska transaktioner så kommer de transaktioner som inte kan skapas på grund av avsaknad av godkänt standardpris att loggas. Men den loggen hanterar inte om ett standardpris har förändrats under ett tidsintervall. Normalt ska inte produkters godkända standardpris uppdateras löpande under månaden utan måste ske mycket kontrollerat. Denna rapport söker upp de produkter som har rört sig under ett angivet tidsintervall och ser om de har ett förändrat godkänt standardpris under tiden. De poster som kommer att selekteras bort är följande: De som har fått sitt första värde vid uppdateringstillfället, dvs tidigare värde var noll. Om det har skett en uppdatering och förändringen är noll kronor. De lagerrörelser som har skett på datum före förändringsdatumet. Lagerrörelsetyp 300 tas inte med. När man väljer Skriv ut denna lista får man först välja tidsintervall. Systemet föreslår dagens datum minus 1 månad. Rapporten innehåller uppgift om lagerrörelsetyp, eventuell beställningsnr, TOnr och AOnr samt datum och klockslag för lagerrörelsen, antal som rört på sig, ändringsdatum samt pris före och efter förändring. Nyheter Hybron MPS version

10 2.2 Leverantörsfaktura Detaljerad avstämning leverantörsfaktura Tidigare avstämningslista är den som kallas Normal. Den detaljerade innehåller fler uppgifter om beställningsraderna. Den detaljerade listan innehåller till skillnad från den normala, information om leverantör (nummer och namn), status (inleveransstatus/fakturastatus) och senaste inleveransdatum. Notera att fältet Differens innehåller mottaget antal - fakturerat antal (från beställningsraden) fakturerade, men icke konterade antal (från leverantörsfakturan) Nyheter Hybron MPS version 4.8

11 3 Ekonomiska transaktioner 3.1 Logg utökad Nu är loggen för transaktioner som inte kunde skapas pga saknat standardpris utökad så att den loggar alla ekonomiska transaktioner som inte kan skapas pga detta. Det gäller de transaktioner som INTE utgår från totala giltiga standardpriset, dvs följande: Förkalkyl till produktion Utleverans AO, Utleverera Utleverans AO, Delleverans Utleverans AO, Justera - Utleverera eller Delleverera Utleverans AO, Justera TO - Utleverera eller Delleverera Justera inleverans tillverkat, justera ingående material Inleverans tillverkat, antalsjustera (dvs det blev bara 9 fast det borde ha blivit 10) Open koppling från Hybron TID Ändra produktnr på startad produktion Loggen för exempelvis missad förkalkyl ser ut på följande sätt: Nyheter Hybron MPS version

12 3.2 Rensa produktionspriser När köpdetalj sätts på en produkt som tidigare har producerats får man nu en fråga om man vill nolla dess produktions standardpriser. Detta behövs då en produkt som tidigare har producerats eller producerats och köpts nu enbart ska köpas. Om en produkt både produceras och köps kommer produktionspriset att "vinna" som giltigt standardpris. Detta är enda sättet att nolla bort produktionspriser som kommit från strukturuträkningen. Innan ändring finns det värden i beräknade tillverkningskostnader. När köpkrysset tas bort får man en fråga om tillverkningskostnaderna ska nollställas Nyheter Hybron MPS version 4.8

13 Om man svarar ja, tas värdet bort från tillverkningskostnader. 3.3 Text ankomstregistrerad leverantörsfaktura Tidigare överfördes texten Defbokn. löpnr XXX som verifikationstext i huvudet på leverantörsfakturor till XOR Control oavsett om det gällde definitivbokning eller ankomstregistrering. Nu är det ändrat så att om man överför leverantörsfakturor som ankomstregistrerade så ersätts texten med Ankbokn. löpnr XXX. Texten ersätts även under visa transaktioner och visa verifikationer. OBS! Notera att när man under Grundinställningar, Transaktioner, Inställningar väljer ankomstregistrering kommer texten inte att ersättas med detta förrän Hybron stängts av och startats igen. Nyheter Hybron MPS version

14 4 Saldo för ingående material Under Orderregistrering är funktionen Saldo för ingående material utökad med bland annat möjlighet att skriva ut resultatet. Följande är förbättrat i denna funktion: Kolumnbredden sparas per användare. Listan går att bredda i sidled. Saldo visar enbart saldo i valt förråd. Ny kolumn tillagd med saldo i ankomstförrådet. Disponibelt saldo gäller för valt förråd men inkluderar saldot i ankomstförrådet. Röda rader på skärmen om disponibelt saldo minus behov blir mindre än noll. Nedbrytning och summering av antalet per komponent görs av fiktiva och strukturnivåer. Stopp i nedbrytning av strukturen sker när en köpkomponent eller ett halvfabrikat hittas. I fallet ovan finns produkt på två ställen i strukturen, totala antalet summeras. Utskrift, klicka på knappen Skriv ut och utskrift av samma information som återfinns på skärmen kommer. Notera att röda rader här markeras som kursivstilta Nyheter Hybron MPS version 4.8

15 5 Sammanslagning till ett bolag vid överföring till XOR Control 5.1 Grundidé och flöde Det finns nu en lösning då två avdelningar vill uppträda med olika fakturaserier parallellt och därmed utnyttja Hybrons flerföretag och/eller dotterbolagshantering. Hybron kan ställas in på separata flöden och ändå skickas in till samma företag i XOR Control. Detta innebär att reskontraserier och verifikatserier skall separeras till olika för att skapa spårbarhet i ekonomisystemet. 5.2 Grundinställning Välj grundinställningar Export i menyn Arkiv för XOR Control. Fyll i det gemensamma företagsnamnet i fältet FöretagsID i XOR Nyheter Hybron MPS version

16 5.3 Unika nummerserier vid sammanslagen export Då fakturaserie är lika med reskontraserie för dotterbolag mås te dessa var unika för att inte kollidera med moderbolagets transaktioner i i ett senare skede med XORs reskontra Kundreskontra koordineras med fakturanummer mot XOR till samma i grundinställningar, transaktioner, serier. Välj Grundinställningar, transaktioner, inställningar och bocka för Sätt reskontranr till fakturanummer. Nu kommer transaktioner att överföras till ett bolag i XOR Control trots att arbete sker mot två enheter i Hybron Nyheter Hybron MPS version 4.8

17 6 Ändrat kalkylområde per TO För att klara stora strukturer med artikeltyp strukturnivå har en grundinställning införts i Hybron. Den nya inställningen ger möjlighet att öka eller minska antalet artikelrader i kalkylbladet. Behovet uppstår då det finns fler än 250 rader struktur under ett hel- eller halvfabrikat. Inställningen skapar plats för kalkyl per arbetssteg/ao efter det att alla artiklar presenterats. 6.1 Grundinställning stora strukturer i kalkyl Välj grundinställning kalkyl och ange det antal strukturrader som maximalt kan förekoma under ett hel eller halvfabrikat och dimensionera även för de artiklar som förekommer under strukturnivåerna. I exemplet är systemet utökat till 300 raders plats för artiklar innan arbetsstegen visas i kalkylmallen. Nyheter Hybron MPS version

18 6.2 Presentation i kalkyl Välj Tillverkningsorder i menyn Visa, klicka på Info och därefter knappen Kalkyl. Nu uppdateras kalkylen på artikel och arbetsstegsnivå, där arbetssteg skall starta på rad 300 i kalkylen. Det finns alltså plats för 200 rader struktur på en nivå under TO Nyheter Hybron MPS version 4.8

19 7 Direkt lön exklusive ingående halvfabrikat Nytt fält i arbetsorder för att särskilja lönekostnader För att kunna separera lönekostnaden för varje unikt halvfabrikat har ett nytt fält införts mot registret arbetsorder. Detta innebär att rapporter från Hybron kan separera material och lönekostnad på valfritt sätt, speciellt då det finns flera nivåer av halvfabrikat. Exempel Slutprodukten S består av halvfabrikatet HF samt operationen Op. Halvfabrikatet HF består av köpdetaljen K samt operationen Op. K kostar 100 Op kostar 110 Därmed kostar HF 110 i lön och 100 i mtrl. När utleverans arbetsorder sker för slutprodukten S så tas 1 st HF ut och 1 st Op ut. DirektLön blir då (varav 110 från operationen och 110 från halvfabrikatet) Direkt material blir 100 DirektLönExklHF blir 110 (Bara direkta operationskostnader för tillverkningen av slutprodukten S) Via rapportgeneratorn går det nu att separera unika lönekostnader för varje halvfabrikatnivå. Nyheter Hybron MPS version

20 8 Försäljningsrapporter I området standardrapporter har Hybron utökats med ackumulerad faktureringsstatistik per kund, produkt, säljare samt per kund och produkt. I exemplet nedan är säljare valt. Därefter anges sökområde för rapporten 8-20 Nyheter Hybron MPS version 4.8

21 9 Orderöversikt 9.1 Översikt påordrar dåkund ringer För att snabbt kunna svara en kund hur långt en order kommit har en grafisk visning införts. Välj orderöversikt under menyn Visa. Nyheter Hybron MPS version

22 Klicka på Sök för att välja rätt kund eller order som skall undersökas. Nu visas ordrarna i blått och rött på bilden där blått innebär att aktiviteten är genomförd och rött att aktiviteten kvarstår som ej genomförd Nyheter Hybron MPS version 4.8

23 Klicka på Visa TO för markerad order för att få fram nedbruten information varje orderrad. I nedanstående bild har produktionen startat med inget finns inrapporterat som färdigtillverkat ännu. Nyheter Hybron MPS version

24 10 Projektmärkning av beställningsrad Då projektnummer anges på orderhuvud eller i slutprodukt/artikelregister kommer Hybrons behovsberäkning att märka upp samtliga köp-, och tillverkningsförslag med projektnummer. På detta sätt skapas en grund för att följa upparbetningen av material och arbete i projekt ställt mot förkalkylerade värden Orderregistrering Ange projektnummer i Orderinfo under orderregistrering Nyheter Hybron MPS version 4.8

25 10.2 Beställningsförslag Välj beställningsförslag i menyn arbetsområde. Förslagen har nu märkts med projektnummer Projektuppföljning En palettfunktion kan sedan skapas för att få den typ av uppföljning som respektive projektledare behöver. Sök upp önskat projekt. Nyheter Hybron MPS version

26 En rapport på projektet visas som kan skrivas ut eller överföras till Excel. Denna rapport innehåll kan anpassas för varje kund inom de gränser som Hybron tillåter Nyheter Hybron MPS version 4.8

27 11 Förenklad fakturahantering 11.1 Samtidigt godkännande och kontering av faktura Genom en grundinställning är det möjligt att välja om man vill att fakturan ska godkännas och konteras i två steg eller om man vill godkänna utskrift och kontera i ett steg. Standardinställningen är att fakturan ska godkännas i två steg, utskriftsgodkännande och konteringsgodkännande. För de företag som inte har behov av att hålla isär utskriften och dess godkännande från konteringen av fakturan finns nu valet Förenklad fakturakontering Grundinställning Genom att gå in under Arkiv/grundinställningar/Faktura kan inställningen göras. Bocka för valet förenklad fakturakontering, klicka sedan OK. Normalt behöver man inte starta om Hybronklienten för att systemet ska ställas om. Om programmet ändå inte ställs om till den nya inställningen, logga ut från Hybron och starta om programmet. Nyheter Hybron MPS version

28 11.3 Arbetssätt Om man går in under Arbetsområde/Fakturering har en förändring skett när man valt grundinställningen förenklad fakturakontering. Godkänn -knappen är nu inaktiverad, och Kontera -knappen har bytts ut mot Kontera&Godkänn. För att godkänna utskriften av, och samtidigt kontera en faktura markerar man fakturan/fakturorna, därefter klickar man på Kontera & Godkänn-knappen. Om det inte finns några felaktigheter i fakturan försvinner den/de från Faktureringsbilden, och enbart de fakturor som återstår att bearbeta finns kvar. Fakturan är nu godkänd vad avser utskriften OCH konteringen, i ett moment. NOTERA: För att arbetet ska flyta enkelt ska artikelregistren vara uppdaterade vad avser försäljningskonton, eller Ordertyp om man arbetar med den funktionaliteten. Även kundfordringskonton måste finnas. Systemet varnar dock om konton saknas, men för att säkerställa ett enkelt och effektivt arbetssätt, uppdatera registren! Omkontering/tillägg. Om man vill kontera om en faktura görs detta före godkännandet, genom att man öppnar fakturan via Info - knappen. Då visas nedanstående bild Nyheter Hybron MPS version 4.8

29 För att kontera om en specifik fakturarad, markera raden och klicka sedan på Info -knappen i nederkant på fakturabilden. Då öppnas en informationsruta för den aktuella raden, och konto, projekt, kostnadsställe m.m. Om artikelregistren ä rätt inställda behöver man inte göra detta. För att kontera om kundfordringskontot öppnar man menyn Faktura, och väljer Tillägg. Denna meny visas i överkant av bilden, till höger om Arbetsområde när en faktura är öppnad. I högerkolumnen kan Kundfordringskontot skrivas in, alt. bytas ut om man behöver det. För de företag som arbetar med Ordertyp väljs även den här. Återigen gäller att om registren är uppdaterade med konton etc. behöver man inte ändra här. Nyheter Hybron MPS version

30 Felmeddelanden. Om man inte har kompletta konteringar visas ett felmeddelande, texten varierar beroende på felets art. Ett exempel: För att rätta till detta, gör på samma sätt som när en kontering ska ändras, dvs klicka på Info-knappen, lägg till konton etc Nyheter Hybron MPS version 4.8

31 12 Mindre förändringar 12.1 Val vid utskrift av ersättningsbeställning Markera Ersätter beställning daterad för att skriva ut en speciell utskrift som har rubriken ersättningsbeställning. Detta fäller samtliga beställningsbilder Leverantörens namn i Visa beställning I listan beställning finns leverantörens namn inlagt Färg inlagt för beredningsstatus För att tydliggöra produkternas status i produktstrukturen har färg införts. Färgvalet för varje status införs i grundinställningar, statusbenämningar, Beredningsstatus och visas sedan i produktstrukturen. Nyheter Hybron MPS version

32 Inläggning av färg Välj grundinställningar, statusbenämningar, beredningsstatus i menyn Arkiv. Välj önskad färg från färgskalan. Produktstrukturen visar nu hur långt varje produkt kommit i utvecklingen Export till PacSoft från Hybron En koppling till fraktsedelsystemet PacSoft möjliggör utskrift av fraktsedlar och adressetiketter gällande samtliga fraktbolags standarder Nyheter Hybron MPS version 4.8

33 Visa leveranser/exportera Välj leveranser i menyn Visa och välj Exportera i menyn Arkiv. Välj omfattning på exporten antigen genom att använda förval med ej exporterade eller ange fritt ett datumintervall. Nyheter Hybron MPS version

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli.

Versionsmeddelande. Export till PacSoft. Refnr. 10799 Exporten är nu ändrad så att det alltid blir minst ett kolli. Version 4.9 Sortering av inleveranslista Refnr. 10828 I inleverans Artiklar kan artikeln komma in på fel förrådsplats om man sorterar listan och går in via knappen "Ändra", detta är nu rättat. Massinleverans

Läs mer

Versionsmeddelande. Förändrade typsnitt Refnr Typsnittet kan bli förändrade i gamla rapporter och måste ställas in igen.

Versionsmeddelande. Förändrade typsnitt Refnr Typsnittet kan bli förändrade i gamla rapporter och måste ställas in igen. Version 6.0 Spara dialog i 4D Calc Refnr. 11386 I och med den nya versionen av 4D Calc så kommer det upp en fråga om man vill konvertera varje gång man sparar artiklar, slutprodukter, TO e t c. Frågan

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik

Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Manual för punch-out handel via Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) webbutik Vid beställning av böcker via GR används vår koppling via Proceedo till GR:s webbutik. Orderblocket hämtas sedan till Proceedo

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Periodisering i Rebus

Periodisering i Rebus Periodisering i Rebus INTÄKTER När man fakturerar order från resebyrå-modulen kan man välja att få avresedatumet som periodiseringssiffra på intäktskontot, antingen år+månad eller bara år. Inställningen

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q2

Nyheter 3LPro 2014.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb.

Så här inventerar du med Serveras inventeringswebb. Logga in Gå in på www.servera.se Klicka på Inventeringswebben. Eller klicka på Tjänster i menyn och välj Inventering. Logga in på Skriv in ditt användarnamn och lösenord. Första gången har du fått det

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid 2007-10-11 Standard orderblanketter i Pyramid Gäller från version 3.39A (11 oktober 2007) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användingsområden. Här beskrivs endast de blanketter

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen.

Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen. Avstämning Maskinvärde Rapporten Stäm av maskinvärde är ett verktyg för avstämning av maskinernas värde mot bokföringen. Inställningar Innan rapporten kan användas måste det ställas in lite på maskinernas

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Ange eventuellt sökväg till

Ange eventuellt sökväg till Materialplanering Materialplaneringen används som ett kraftfullt hjälpmedel vid planering och inköp av materiel. I materialplanering kan du hämta underlag från en rad delsystem i Entré, exempelvis från

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5

Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 1(5) Ändringsdokumentation för MONITOR version 8.1.5 Observera att denna uppdatering kräver klientinstallation! Allmänt SSTG-9F8DQG - Nyhet: Nu följer även Kundorderfråga parametern Frågerutiner följer

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System...

Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 Byte av lösenord... 1. 2. Översikt Menyer... 2 2.1 Order... 2 2.2 Godsflöde... 2 2.3 Statistik... 3 2.4 System... a 1 av 6 Detta dokument skall ge en enkel introduktion i hur ni som godsägare hittar grundinformation om era produkters saldo, flöden och orderstatus i vårt system. Innehåll 1. Logga in... 1 1.1 yte av

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras.

2) Det går inte längre att Ta bort en kontakt utan den får inaktiveras. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.4.0 Leverantör - Kontakter Två ändringar är gjorda kring kontakter i leverantörsregistret. 17211 1) I de fall man har gemensamma leverantörer mellan flera bolag i samma

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson

Manual WebSesam S2. Version: 1. Ansvarig: Jessica Isaksson Manual WebSesam S2 Version: 1 Ansvarig: Jessica Isaksson 2(21) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-03-18 Nyutgåva 3(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRHÅLLNINGSREGLER 4 2 STARTA

Läs mer

Versionsmeddelande. Refnr.

Versionsmeddelande. Refnr. Nytt i Hybron MPS Version: 6.7.5 Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Smarta tips i ekonomisystemet

Smarta tips i ekonomisystemet Smarta tips i ekonomisystemet Snabbkommandon i grundboksbilderna Med grundboksbild avses de registreringsbilder som återfinns under Bearbeta Grundboksregistrering, de snabbkommandon som tas upp här är

Läs mer

Produktionssättning 2013-05-21

Produktionssättning 2013-05-21 Produktionssättning 2013-05-21 Inskrivning/utskrivning - Ett förtydligande i utplaceringshistorik har gjorts. Nu visas texten "(Tillbaka)" efter vårdenhetens namn när en utplacerad patient har flyttats

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

WebbRapport manual 2015

WebbRapport manual 2015 WebbRapport manual 2015 Innehållsförteckning 1. Inloggning. 1 2. Val av rapport.. 2 3. Exempel på resultatrapport och sammandragsrapport 3 4. Kontroll av summor och verifikat. 4 5. Exempel på sökalternativ..

Läs mer

Lathund för er som kör ICAs butikspack

Lathund för er som kör ICAs butikspack Lathund för er som kör ICAs butikspack I denna lathund förklarar vi hur ni som leverantör använder Exder EDI för ICAs butikspack. För att få tillgång till Exder EDI krävs det att ni har fått ett användarnamn

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller Pyramid Business Studio (11 februari 2015) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid, styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/1. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande 2007-01-24 Rev 2011-03-17 Dexter Intag Sökande Inloggning För att sökande ska kunna logga in så krävs det ett användarnamn och lösenord. För sökande finns det följande funktionalitet; Min ansökan I denna

Läs mer