Versionsmeddelande. Refnr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsmeddelande. Refnr."

Transkript

1 Nytt i Hybron MPS Version: Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är markerad) kan det i vissa lägen visa fel FPL info under listan och inleveransen sker mot fel FPL. Detta är nu rättat. Levfaktura bild utökad med projektnr på rad Tidigare kunde enbart projektnr lagras på leverantörsfaktura raden om metoden var inställd på "kontera från beställningsrad". Nu lagras denna information ner oavsett om 48-metoden eller "beställningsradskontering". Projekt hämtas i första hand från beställningsrad och i andra hand från beställningshuvud. Beställningsnivå hanterar inte valuta Om man lägger beställningar i olika valutor och har valt att använda sig av den "spärrfunktion" som finns i personalregistret - attt man per personal/inköpare bara kan beställatill en viss nivå/respektive få en varning om man går över godkänd nivå. Dock räknar hybron i absoluta tal (?) så man får ingen varning vid t.ex USD fast man har en spärr på kr. Dett är nu ändrat så att hänsyn tas till valutakursen för beställningens valuta. Leverantörsfaktura visar fler kolumner Tre nya kolumner/fält: Senaste inleveransdatum, Leverantörens artikelnummer och benämning finns nu i följande skärmbilder: * I listan Välj beställningsrader (Ny leverantörsfaktura från inleverans) * I specifikation Leverantörsfaktura (från inleverans) * I visa info på leverantörsfakturarad Leverantörsfaktura - Om omr.faktor< 1 så kan diffar uppstå Tidigare kunde det bli en liten antalsdiff kvar när man har omräkningsfaktor under 1 och med många decimaler. Detta är nu rättat och gäller beställningar skapade från och med denna version. Den avrundning som fanns mellan leverantörens sort och den interna sorten är numera borttagen. Inaktiva produktionsenheter Det har inte varit helt enhetligt med visningen av inaktiva produktionsenheter och kopplingar till flera företag i de olika produktionsplanerings bilderna. Nu ser man enbart icke inaktiva produktionsenheter som är kopplade till sitt eget bolag. FIFOpris i inventering Om ett nytt saldo läggs in på en produkt som inte finns på lager då så hämtas det nya FIFOpriset ifrån kalkylpriset. Tidigare blev det noll. Valutakurs visas med 4 decimaler I visa Order, registrera/visa Faktura samt registrera/visa Lev.faktura är nu valutakursen utökad till att visa 4 decimaler. Sida: 1

2 Saknad transaktion vid visst fall av justering Om man i justera inlev tillverka ersatte ett artikelnr med ett annat och behöll antalet så fick man felaktigt ingen transaktion. Detta fel är nu rättat. Leverantörsfaktura - kontering Alla belopp i konteringen avrundas nu till två decimaler. Fler än två decimaler kunde finnas men visades inte vilket gjorde att knappen godkänn för export ibland inte tändes eller att import inte kunde ske till vissa ekonomisystem. Rapport Leveransbevakning QuickReporten behövdes sparas om med rätt utskriftsinställningar. Vid problem kan ny REKVLEV.4QR att lägga i Frapp erhållas från Info Struct. Felaktig valuta vid manuell faktura Fel rättat så att kundens valuta föreslås när manuell faktura skapas Fakturarader utan fakturahuvud Det uppstod när man gör en manuell ny faktura och lägger till rader och sedan avbryter, då raderas inte raderna. Tilldela satsnr om från HybronTID Om man har någon av grundinställningarna att satsnr skall tilldelas eller satsnr+revision skall tilldelas så görs det nu även på inleveranser som sker från Hybron TID. Detta satsnr tilldelas alltid även om man i Hybron TID angivit ett annat satsnr som då alltså inte kommer att användas. När detta används från Hybron TID så ska alltså Hybron TID inte ha påslaget att satsnr krävs eftersom det sätts med automatik i Hybron MPS vid inleveransen. Produktstruktur - Export av text Ger 1 eller 0 för anvisning istf själva anvisningen för en strukturpost. Det är nu ändrat så att anvisningen kommer med i textfilen där radbrytningar är ersatta av två mellanslag (för att underlätta import till Excel). Kundreferensfel på ny offert via CRM Om man i CRM dubbelklickar på en offert (ny) så får man upp offertfönstret. De kundreferenser som då visas i kundreferenslistan var för föregående kund. Detta är nu rättat. Minskat antalet utskriftsdialoger i samband med Samlad AO Sida: 2

3 Innehåll i fönster försvinner efter tryck på best.knapp Gör en sökning och markera en rad, tryck på beställningsknappen. Först på visa beställning, sedan klar. Ta nu och tryck på ändra beställningsknappen, välj avbryt för att inte uppdatera. Notera nu att de enda rader som finns kvar i leveransbevakningsfönstret är de som fanns på beställningen du just tittade på. De andra har försvunnit ur urvalet. Detta fel är nu rättat. Fel med visa lagerrörelser under Inventering är rättat Förkalkyl trans skapas om tomt plock Ett fel har funnits så att förkalkyl trans och förkalkyl datum mot TO inte skapats. Det har gällt om första arbetsordern som utlevererats har startats "tom", dvs uttag reservationerna har tagits bort så att arbetsordern har fått status Påbörjad helt utan uttag av material/tid. Alla produktionstransaktioner utökade projektnr Alla produktionstransaktioner (förkalkyl - nr 120, materialuttag - nr 122, löneuttag - nr 32, antalsjustering - nr 31, inleverans TO - nr 30 och korrigering av förkalkyl nr 140/141) har utökats med projektnr om sådant finns på TO:n. Det lagras nu på alla kostnadskonton samt på PIA-kontot. För liten plats för text i tredje kolumnen i kontoplan. Kostnadsställe förkortat till Kos... Kolumnen är nu bredare Exchange rate skrivs nu ut korrekt på faktura Texten exchange rate och valutakurs skrivs nu ut korrekt på fakturor, dvs enbart till svenska kunder med moms om fakturering i annan valuta än SEK (basvalutan) Till adress på adressetiketten Vi har minskat textstorleken från 18 till 14 punkter så även den fjärde adressraden syns. Skapar en ny kund i information-kunder. Kund visas ej När en ny kund hade skapats gick det inte att omedelbart se denna när man återkom till listan. Man var tvungen att stänga fönstret och göra en ny sökning. Åtgärdat. Registrera inventering, Saldo öppnade kolumn Enhet Kryssrutan för saldo öppnade felaktigt upp kolumnen enhet för inmatning. Rättat Beställning - Ändra antal till mindre än mottaget Finns beställningsrad om 7 st. Inleverans sker av 3 st. Nu ändras beställt antal till 1 st. Ekonomiskt blir detta fel när man kör transar. Detta är nu spärrat så att beställt antal aldrig kan bli mindre än inlevererat antal. Sida: 3

4 Visa-Arbetsorder-Visa Blev fel när man expanderde fönstret. Kommentarsfältet hängde ihop med det yttersta fönstrets ram. Rättat. Turordning på nya AO Om man jobbar med turordning så blir det konstigt då nya arbetsordrar får turordning noll och kommer först i körplan. Nya arbetsordrar får nu turordning 9999 och gäller även för nollställda arbetsordrar Plugins uppdaterade, EZ-Print borttagen Format för ordererkännande ändrat Om order nu innehåller pris med mer än 2 decimaler skrivs alla decimaler ut på ordererkännande. Maximalt kan 4 decimaler hanteras Ökad generell kolumnbredd för smala kolumner För de alfanumeriska fält som är mindre än 10 tecken sätts nu en fast kolumnbredd i många listor på ca 70 pixlar så att ledtexten i kolumnhuvudet har en sportslig chans att visas. Hoppar till fel fält i beställningsförslag-köp När man tog upp extra info i beställningsförslagsbilden så kom man till prisfältet istället för antalsfältet. Det är nu ändrat. Orderkännande och totalsumma På ett orderkännande kan nu ordersumma skrivas ut. Det slås på i grundinställningar-dokument-order Notera att den för närvarande skrivs ut som en sista rad med streck innan (inte i ruta som i offert där totalen finns). Alfanumeriska och datumfält har breddats i många listor De listor som man kommer till direkt från menyval samt visa lagerrörelser har fått breddat fält för datum visning så att alla siffror syns utan manuell breddjustering 'Pyjamaspapper' är nu valbart i listor Inställning kan göras per användare. Gå in på flik "Gränssnitt" och bocka i ruta "Alt. färg på varannan rad". CRM - Fakturafliken Kolumner för Vår order, Er order samt Projekt visas nu. Notera att alla dessa fält hämtas från fakturahuvudet. Fönsterstorlek på artikelkoppling Fönsterstorleken på artikelprisuppdateringen från förfrågan och från leverantörsfaktura har justerats. Sida: 4

5 CRM-SRM - Skapa utskick men kan inte söka på kontaktnyckel När man är inne på CRM-SRM och väljer att skapa utskick visas kontaktlistan. Utifrån denna kan man i menyn Åtgärd välja Komplex sökning. Nu fungerar sökning på Aktörsnyckel där. Visa frifält i strukturbilden Frifältens innehåll och långa benämningar som kan anges i ändra/lägg till i strukturen visas nu som kolumn i strukturbilden Er referens visas inte när man skapar en Order av en Offert Offert utökad med kontakt dropdown. Denna kan nu väljas och ärvs sedan med korrekt till order. Fel kontakt-dropdown vid ny offert och byte av kund Detta fel är nu rättat Mer information visas nu om en post är låst Om postlåsning uppstår visas vilken användare och vilken process som redan låst post. Vid skapa order från offert ärvs nu projekt med Staffling En rättning har gjorts för där pris hämtades fel för gränsvärdet i stafflingen. Om ett pris var 5 kr fr.o.m. 10 st och 4 kr fr.o.m. 100 st så hämtades priset 4 kr för hundra st tidigare. Det är nu rättat Gäller både i Beställningsförslag Köp (Byt leverantör och Tillägg) samt Manuell beställning, ändra antal. CRM-SRM - kundnr/lev.nr visas på första fliken om de finns Till höger om bocken om det är en kund och/eller leverantör så visas dess nummer i kund respektive leverantörsregistret Tidigare låg denna uppgift på kundinfo/levinfo fliken. Transaktion för lön från Hybron TID Den transaktion för lön som funnits från Hybron TID till MPS via TID Open har inte fungerat korrekt. Detta är nu rättat, men innebär också att om man arbetar med TID så får man in en post i materiallista på använd operation likaväl som en lagerrörelse för tidsåtgången. Om en arbetspost ändras i Hybron TID så skickas differensen mot den gamla posten till MPS för att uppdatera materiallistan och skapa en ny lagerrörelse. Lagerrörelse typ 165 är uttag av tid från Hybron TID, 65 är minskad tid från Hybron TID. Sida: 5

6 Lagerrörelse typ 160 vid justera blandspårbar artikel Blandspårbara artiklar har vid extra uttag under justera inleverans tillverkat fått lagerrörelsetyp 120 istället för 160. Detta är nu rättat. Variantartiklar - splitter mellan listorna införd En splitter inlagd i variantartikel fönstret. Detta gör att storleken på vänster respektive höger fönster halva kan styras CRM-SRM - Nycklar finns nu på kontaktpersoner I Grundinställningar, Villkor-listor finns Kontaktnyckel. Denna nyckel kan nu i CRM-SRM väljas på kontakterna. Detta underlättar bla utskick. Skrivarstyrning av fakturautskrifter infört Notera att orginalutskrift och kopian har olika skrivarinställningar. Om man inte stänger av utskriftsdialogerna för "fakturaoriginal", "fakturakopia" och utskrift av "kopplade dokument" så får man tre dialoger vid fakturautskriften. Notera att det fortfarande är grundinställningarna som gäller avseende antal kopior av varje sort. D.v.s. om man ställer in i personalregistret att man vill ha fem sidor av fakturakopian så händer inget. Det är vad som står i grundinställningarna som gäller m.a.p. fakturakopiorna. Fakturaexport Hoiga Administration Kundnamn saknades i verifikattexten i exporten till Hogia Administration om man inte ställde in att även sända kundinformation.. Det är nu åtgärdat CRM - Listorna i flikarna använder nu inställningarna i Pers Hjälpfiler under Mac OS X hade ibland problem att visas Om hjälpfilen inte hade filtyp/creator angiven i filen försökte inte ens Hybron att visa den. Nu gör Hybron ett försök och det lyckas oftast också. Sida: 6

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat. Nytt i Hybron MPS Version: 6.8.0 Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler 10442 I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar

Läs mer

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0

Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 Nyheter Hybron MPS version 6.2.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ärv kostnadsställe från artikel till beställning...2-4 2.1 Förråd...2-4 2.2 Artikel...2-5

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare

RiWiCon Hovslagare. Användarhandledning. Version 1.5.xx. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Juni 2014. RiWiCon Hovslagare v1.5.xx Sida 1 (34) Användarhandledning Version 1.5.xx v1.5.xx Sida 2 (34) Innehållsförteckning Startsida... 3 Dagens aktiviteter... 5 Möten... 5 Nytt Möte... 6 Befintligt Möte... 7 Kontakt... 8 Hästar...

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3.

Tidigare servicepack. Innehåll Innehåll 1 Servicepack 13 till PBS version 3.40A 7. För Pyramid Business Studio version 3. Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.40A (091005) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

Ny version av Exder 2005-03-30

Ny version av Exder 2005-03-30 Ny version av Exder 2005-03-30 I årets andra uppdatering av Exder är det en hel del matnyttiga nyheter. Det är nyheter i de flesta av Exders moduler. Det finns alltså säkert nyheter som just ni har nytta

Läs mer

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer