Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsmeddelande. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat."

Transkript

1 Nytt i Hybron MPS Version: Kund & Lev-fakturering strikt avrundning till två decimaler I konteringen avrundas nu till två decimaler vid genereringen av konteringsförslag för att undvika diffar mot ekonomisystem. Registrera lev.faktura varnar vid stor kursdifferens Om man ändrar valutakursen så den avviker mer än 10% (plus eller minus) från den föreslagna valutakursen visas en varning med hur stor avvikelsen ok Om man ändrar valutakursen så den avviker mer än 20% (plus eller minus) från den föreslagna valutakursen visas en tydligare varning med hur stor avvikelsen är samt en fråga om det är ok. Export till XOR Compact - Adressfält felaktiga i vissa fall Antalet rader styr var postnumret hamnar. Om inte rätt antal rader finns i adressen skrivs postnumret inte på rätt plats i exporten. För att säkerställa att postnumret alltid kommer rätt har vi bytt till en bättre metod. E-postbilagor i pdf-format (end Windows) Ny teknik för att skapa pdf-bilagor införd vilket inte längre kräver Acrobat Bilagorna (sparas inte längre i Hybron mappen Bilagor utan i en Bilage mapp i TEMP mappen på varje användares dator). Detta gör att om Hybron mappen ligger i nätet kan man nu använda epost funktionaliteten ut ur Hybron. Tullstatsbenämning Benämningen för tullstatistiknr har utökats till 50 tecken Faktura med nollbelopp kan inte sparas eller skrivas ut Fakturor och kreditar kan inte skrivas ut om de har nollbelopp. Om man går in på ett förslag eller en utskriven faktura och försöker modifiera förslaget så det blir noll kronor finns en spärr inlagd på att detta inte går. Proformor kan sparas och skrivas ut med nollbelopp även om det varnas för detta. SuperReport går nu också via e-post Detta gäller windows klienter Visa - Tillverkningsorder - Skriv ut Hybron enanvändare kan ibland bli låst om man avbryter en utskrift i denna funktion FIFO och rad i inventeringen Det räcker nu med att markera raden, innan man klickar FIFO-knappen, i inventeringen, för att produktnr skall viss direkt i FIFO-hanteringen. (Tidigare var man tvungen att vara i en cell på raden.) Sida: 1

2 CRM/SRM - Huvudet i kalendern är nu två rader Referenser till 'Postgiro' utbytta till 'PlusGiro' Rullningslist i prislista saknades för egen notering Ny standardrapport produktion Ny standardrapport finns för planeringsläget. Det går att skriva ut de TO som är planerade att bli färdiga efter önskad leverans, som startar långt före de ska levereras eller som inte är startade men har ett startdatum i dåtid. Se utförlig beskrivning Nyheter Hybron MPS Information-Variantartiklar kolumnbredder justerade Förfrågan koppla leverantör i åtgärdsmeny Sök- och resultat-dialoger uppsnyggade (storlek, kolumnbredder mm) Kostnadsbilden utökad med MO/TO påslag Kostnadsbilden i order/offert har utökats med MO/TO påslag. Delsummor ligger inlagt för direkt material och lön samt totalsumma inkl påslag. MO/TO påslagen hämtas från produktregistret och visas i övre högra hörnet och kan där ändras vid behov. Totalsumma av produktionskostnader Artikel/slutprodukt har utökats med fält på produktionsfliken. Man kan se div. summor inkl. och exkl. MO/TO-pålägg Ny standardrapport - produktion Ny standardrapport finns för att få fram tidsdifferens, lönedifferens och antalsdifferens för avslutade TO. Se utförlig beskrivning Nyheter Hybron MPS Ny standardrapport - produktion Ny standardrapport finns för jämförelse av material enligt produktionsstruktur och enligt materiallistan (verkligt uttag). Se utförlig beskrivning Nyheter Hybron MPS Prognos på orderrad Man kan nu direkt i orderbilden sätta en orderrad som prognosrad. Man markerar raden i bilden och går till fliken "Radinfo" och ställer där om statusen. Statusen prognos kan nu alltså dels sättas på orderbilden, dels komma från prognosmodulen och dels från leveransplanemodulen Sida: 2

3 Er referens borttagen ur Orderinfo fönster Då denna uppgift redan finns i grundbilden har denna information tagits bort ur fönstret Orderinfo. Notera att om man i Orderinfo kryssar för "uppdatera kund" så kommer orderns valda referens att sättas som kundens normala referens i kundregistret. Ordertyp-dropdown visas i direkt i orderbilden Och därför borttagen från Orderinfo-dialogen Entydigt sökresultat Om man i sökningen hitta endast en post visas den direkt utan att valllistan visas Varning om urvalet i Logg är för stort för att visas i lista Utöver detta är diverse justeringar gjorda för att visa både IDnr och mer information (fler tecken). CRM - Söknamn kan nu ändras På Aktör (även i CRM), Kund och Leverantör kan nu söknamn ändras. Klicka på "hänglåset" först för att låsa upp fältet och svara sedan JA på frågan om uppdatering ska ske. Fakturering - Rabatt hämtas nu korrekt från prislista I fallet med att man i: - prislistan har en varugrupp med rabatt - pris hämtas från produktregistret i SEK - priset delas med valutakurs till kundens valuta Tidigare hämtades inte rabattsatsen till en manuell fakturarad. Det blev dock tidigare rätt i offert och order vilket gjorde att genererade fakturaförslag från order alltid blivit korrekta. CRM-SRM utökad komplex sökning Den komplexa sökningen i CRM-SRM är utökad med Söknamn, Aktörsnummer, Telefon/Telefax (avser samtliga fälten), Kundnummer och Lev.nummer Språkberoende enheter/sort hanteras nu korrekt I grundinställningar, villkor-listor, språk kan den långa benämningen nu inte längre anges med mer än 5 tecken. CRM - SRM Gränssnittet är nu en smula omarbetat Namn på hjälpdokument Sida: 3

4 Hjälpdokument på alla områden i grundinställningar Knapp med frågetecken i grundinställningarna öppnar hjälpfil med beskrivning av området. Detta kräver att motsvarande pdf-fil ligger i mappen Dokumentation\Svenska i Hybronmappen. Formatet för hjälptexten är Acrobat Reader, pdf. Notera att alla texter ännu inte finns på plats utan kommer att kompletteras efter hand. Artikel-kundkoppling Artikel-kundkoppling finns nu inlagt på fliken försäljning, längst ner, på artikel- och slutproduktbilden. Man kan själv lägga upp poster där med egen information samt med kundens produktnr och benämning. Kundens produktnr och benämning kommer i framtida versioner av Hybron att kunna skrivas ut på ordererkännande etc. Frifältens rubriker anges i grundinställningar-tilläggsinfo. Senaste pris, valuta och datum registreras automatiskt baserat på gjord utleverans i utleverans-order. Kolumnen för e-postadress i listan för Kontaktpers. breddad Knappar för att lägga till och ta bort kontaktnycklar Information-Kontaktpersoner, nycklar kan läggas till och tas bort med knappar. Generella nycklar måste läggas upp i grundinställningar för att vara tillgängliga till alla kontakter. Internationell prislista betyder Engelsk prislista I utskriftsval-dialogen för utskrift av prislistor finns alternativen - Svensk Prislista, Internationell prislista. Detta är missledande - det borde istället referera till språkvalet, dvs Engelska Stafflade rabatter på inköpspriser Et fel, m.a.p. inköpspris, på rad ett i stafflingen har rättats. Felet uppstod om man angav rabatt och markerade raden som gällande kalkylpris Decimaler på faktura Decimalhanteringen på fakturorna har ändrats något. Om fler än två decimaler så visas det nu automatiskt upp till 4 decimaler på standardutskriften. Inställningen för decimaler har därför tagits bort. (De kunder som har superreport-utskrift fungerar även i fortsättningen då satt värde på variabeln vfaktdec kvarstår tillsvidare även om det inte syns i Hybron) Sökvägen till Hansas exportfil utökad till 255 max tecken CRM - förbättrad hantering av favoriter Om man tog bort alla sina favoriter kunde man ibland få problem att komma åt CRM-funktionen igen Sida: 4

5 Utleverans order - orderretur Funktionalitet finns för att returnera en uttagen följesedel. Notera att detta inte är en backa funktion utan en retur där saldo kommer tillbaka (till något förråd som kan väljas) och ekonomisk transaktion tar bort kostnaden från kostnad såld vara. Se utförlig beskrivning i Nyheter Hybron MPS Utskrift förfrågan från Visa förfrågan Fel med att alla uppgifter inte skrevs ut korrekt från visa förfrågan är nu rättat Standardpris för ett visst datum Om man kontrollerar sina ekonomiska transar och vill veta vilka standardpriser som gällde för ett visst datum så går det nu. Man kan i rapportgeneratorn anropa en metod som heter StdPrisDatum. StdPrisDatum(Produktnr;Datum) och som svar får man godkända standardpriset vid det datumet. Följesedel kapar viss text Smärre layoutjusteringar utförda Kundinformation i planeringsbild Kundinformation i planeringsbild uppdaterades inte korrekt om nästa markerade rad inte hade något ordernr. Detta är nu rättat. CRM - Färgindikator ändras till mer logisk Den komplexa sökningen Kontakter utökad Den komplexa sökningen för Kontakter är utökad med Söknamn, Aktörsnummer, Telefon/Telefax (avser samtliga fälten), Kundnummer och Lev.nummer Varning om gamla fakturadatum vid utskrift avbryts inte Vid varning om gamla fakturadatum vid utskrift av redan utskrivna fakturor avbröts inte utskriften när man tryckte avbryt. Fler leveransadresser Man kan nu lägga upp obegränsat antal leveransadresser på kunden. För att lägga upp en ny adress, markera den befintliga texten och skriv in den nya. När man tabbar sig ur fältet uppdateras kunden med den nya adressen. För att ta bort en gammal så raderar man den helt och tabbar sig ur fältet. Nya adresser lägger sig sist i listan när man registrerar dem. Nästa gång är de sorterade i bokstavsordning. I order och offert så får man direkt frågan om man vill uppdatera kunden. Sida: 5

6 Inaktiv produktionsenhet Tidigare kunde man lägga ut produktion i en inaktiv produktionsenhet via "Planera framåt" och "Planera bakåt" i produktionsplaneringen. Det går nu inte längre. Små förbättringar när man skapar en ny kund 1) När kundnamn fylls i skapas ett förslag på ett Söknamn om söknamnet är tomt. 2) Ett bättre felmeddelande visas när man försöker spara en kund utan namn 3) Vid ny kund är Referens-dropdownen tom. Små förbättringar när man skapar en ny leverantör 1) När lev.namn fylls i skapas ett förslag på ett Söknamn om söknamnet är tomt. 2) Ett bättre felmeddelande visas när man försöker spara en lev. utan namn 3) Vid ny lev är Referens-dropdownen tom Röd färg inleverans artiklar Röd färg på text skall införas i inleverans artiklar för de beställningsrader som passerat sin leveranstid. Regeln är densamma som för leveransbevskning som redan har funktionen idag. Förfrågan Fel rättat i sökfönstret där vissa knappar till höger inte syntes fullt Fraktsedelsutskrift Fel rättat i fraktsedelsutskrift standard Tre kryssrutor finns för vem som betalar frakten. Tidigare var det fel så att krysset alltid satt på första rutan oavsett vad man valt vid skapande av fraktsedeln. Byte av förråd på lagersaldobilden Byte av förråd på lagersaldobilden gav inget resultat i vissa speciella fall när man anropat med knappen "Saldo". Det är nu åtgärdat. Kolumnbredder i leveransbevakningen De två sista kolumnerna Pris och Valuta sparas nu kolumnbredd för per användare Sida: 6

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3

Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Nyheter i 3L Pro, version 2012.Q3 Det känns väldigt roligt att äntligen få släppa version 2012.Q3 av 3L Pro till er. I den här versionen har vi sedan i våras arbetat mycket med att modernisera utseendet

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17.

Kundorder. Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17. Kundorder Generellt 2 Kundorderhantering 5 Bevakning av kund/order/artikel 10 Följesedelshantering 15 Fraktsedelshantering 17 Sida 1 Generellt Följande register måste bland annat vara ifyllda för att man

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR Oslo, oktober 2013 1. utgåvan All information i den här dokumentationen kan ändras utan förvarning, och representerar inte en förpliktelse från producenten. Allt material i dokumentationen

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0

Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Nyhetsbrev MONITOR version 7.0 Copyright 2008 Monitor Industriutveckling AB I detta nyhetsbrev presenteras en förteckning av nyheter i MONITOR version 7.0. Nyhetsbrevet är uppdelat efter modulerna i MONITOR,

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer