Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagervärdesdifferens mot bokfört värde"

Transkript

1 Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version (130911)

2 Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2013 Unikum datasystem ab. september 2013 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post Lagervaerde.* 11/ dok/aj 2

3 Innehåll Innehåll 3 Differens mellan lagervärdeslista och bokfört värde 4 Kontrollera inleveranser mot bokföring 5 Inleveranser som inte är avstämda mot leverantörsfaktura Inleveranser som är bokförda på annan månad 5 6 Kontrollera utleveranser mot bokföring 7 Utleveranser som inte har blivit fakturerade Utleveranser som blivit fakturerade på annan månad 7 8 Kontrollera lageromföringar 9 Lageromföringar som Hänger i luften 9 Lagervärdesförändringar 10 Exempel på att arbeta i studio 12 Skapa ny flik 12 Ange urvalskriterier 13 Lägg till fält i listkontrollen, för visning av resultat 14 Anpassa listkontroll 15 Så söker du fram transaktioner 16 Skriv ut resultatet eller skicka till Excel eller Word 16 3

4 Differens mellan lagervärdeslista och bokfört värde Detta dokument är en lathund, vars syfte är att hjälpa dig att hitta differenser mellan lagervärdeslistan och bokfört värde i redovisningen. Nedanstående punkter sammanfattar det som bör kontrolleras. Kontrollera om det finns manuella bokningar på lagerkonto som är registrerade i rutin 910 Verifikat. Kontrollera om det ligger något kvar att kostnadsbokföra såsom utleveranser, inventeringar i rutin 742 Lager/Kostnadsbokföring. Finns modul Materialplanering installerad ska även dessa rapporteringar kostnadsbokföras. Kontrollera att fakturerings- och leverantörsfakturajournaler är överförda till redovisningen. Kontrollera om det finns något kvar för Lagerbokföring att överföra i rutin 911 Överföra verifikat. Kontrollera att allt som är utlevererat är fakturerat. Med knappen Urvalslista i rutin 211 Fakturering visas vilka order som inte är fakturerade. På kommande sidor beskrivs fem olika flikar i rutin 8147 Transaktionsstudion för kontroll av differens mellan lagervärde och bokfört värde. Obs! Från version 3.41A finns möjlighet att preliminärkontera direkt vid inleverans och kontering vid lageromföring. Används denna funktion, behövs endast kontroll av utleveranser. 4

5 Kontrollera inleveranser mot bokföring För att kunna göra en kontroll mellan inlevererat belopp och bokfört belopp förutsätts att leverantörsfaktura avstäms mot inleverans i rutin 314 Inköpspåföring eller rutin 315 Avstäm faktura. Inleveranser som inte är avstämda mot leverantörsfaktura I rutin 8147 Transaktionsstudio kan du enkelt se vilka inleveranser som har blivit avstämda mot leverantörsfaktura. Du kan även se vilka inleveranser som INTE är avstämda och därmed inte heller bokförda. Så här skapar du en ny flik Under Arkiv väljs Ny flik och därefter Skapa flik. Namnge din nya flik. URVALSKRITERIER Transaktionstyp Lika med Ange I, vilket avser inleveranser Lev.faktura Är tom J/N Ange J, vilket visar inleveranser som inte har avstämts. Transaktionsdatum Börjar med Ange År+Månad för att visa inleveranser under månad. Kategori Lika med Ange 1, vilket avser endast lagerförda artiklar. Ursprung Inte lika med Ange M, för att inte visa lageromföringar. Används om modulen Flerlager finns installerad. Listkontrollen Via verktygspaletten väljs Anpassa listkontroll där fälten Leverantörsfaktura (#3683) och Kostnad (#3651) infogas. I detta exempel har lagervärdet ökat med kr. Inleveranserna har inte blivit avstämda (ingen koppling till lev.faktura) och är därmed inte heller bokförda. 5

6 Inleveranser som är bokförda på annan månad Vid månadsavstämning vill vi veta vilka inleveranser som är bokförda, men där datum för leverantörsfaktura skiljer sig från inleveransdatum (dvs. olika månader). URVALSKRITERIER: Transaktionstyp Lika med Ange I, vilket avser inleveranser Lev.faktura Är tom J/N Ange N, vilket visar inleveranser som har avstämts. Transaktionsdatum Börjar med Ange År+Månad för att visa inleveranser under månad. Kategori Lika med Ange1, vilket avser endast lagerförda artiklar. Lev.fakt/Just.datum Inte börjar med Ange samma År + Månad som för urvalet Transaktionsdatum. Detta för att visa om det finns inleveranser som har blivit bokförda på annan månad än inleveransen. Listkontrollen Via verktygspaletten väljs Anpassa listkontroll där fälten Leverantörsfaktura (#3683), Kostnad (#3651) och Levfakt.justdatum (#3684) infogas. I detta exempel har lagervärdet ökat med 750 kr i mars månad, medans bokföringen har ökat med detta belopp först i april månad. 6

7 Kontrollera utleveranser mot bokföring För att kunna göra en kontroll mellan utlevererat belopp och bokfört fakturerat belopp ska vi ta reda på om det finns utleveranstransaktioner som inte har blivit fakturerade dvs. inte bokförda. Utleveranser som inte har blivit fakturerade Vi vill ta reda på vilka utleveranser som inte har blivit bokförda dvs. inte fakturerade. URVALSKRITERIER: Ursprung Lika med Ange O, vilket avser utleveranser Kundfaktura Är tom J/N Ange J, vilket visar utleveranser som inte har blivit fakturerade. Är modul Kassa installerad görs urval även på Kvittonr. Transaktionsdatum Börjar med Ange År+Månad för att visa utleveranser under månad. Kategori Lika med Ange 1, vilket avser endast lagerförda artiklar Kostnadsföring Lika med Ange 1, som visar utleveranstransaktioner som ska kostnadsbokföras på faktureringsjournal. Listkontrollen Via verktygspaletten väljs Anpassa listkontroll där fälten Kundfaktura (#3687), Kvittonr för kassaförsäljning (#3688) och Kostnad (#3651) infogas. I detta exempel har lagervärdet minskat med 1524 kr i mars månad, men det finns poster som inte har blivit fakturerade och därmed inte bokförda. 7

8 Utleveranser som blivit fakturerade på annan månad Här vill vi veta vilka utleveranser som är fakturerade och bokförda men där fakturajournalsdatum skiljer sig från utleveransdatum (dvs. olika månader). URVALSKRITERIER: Ursprung Lika med Ange O, vilket avser utleveranser Kundfaktura Är tom J/N Ange N, vilket visar utleveranser som är fakturerade. Är modul Kassa installerad görs urval även på Kvittonr. Transaktionsdatum Börjar med Ange År+Månad för att visa utleveranser under månad Kategori Lika med Ange 1, avser endast lagerförda artiklar Fakturadatum Inte börjar med Ange samma År + Månad som för urvalet Transaktionsdatum. Detta för att visa om det finns utleveranser som har blivit bokförda på annan månad än utleveransen. Kostnadsföring Lika med Ange 1, visar utleveranstransaktioner som ska kostnadsbokföras på faktureringsjournal. Listkontrollen Via verktygspaletten väljs Anpassa listkontroll, där fälten Kundfaktura (#3687), Kvittonr för kassaförsäljning (#3688), Kostnad (#3651) och Fakturadatum (#3685) infogas. I detta exempel har lagervärdet minskat med 1160 kr i mars månad, medans bokföringen har minskat med detta belopp först i april månad. 8

9 Kontrollera lageromföringar Detta berör endast företag som har modul Flerlager installerad. Här vill vi veta vilka lageromföringar som hänger i luften dvs. har blivit utlevererade från ett lager men som inte är inlevererade till annat lager. Lageromföringar som Hänger i luften Vi vill ta reda på vilka lageromföringar som det bara har skett utleverans på, men inte inleverans. URVALSKRITERIER: Ursprung Lika med Ange M, vilket avser lageromföringar Transaktionsdatum Börjar med Ange År+Månad för in- och utleveranser under månad. LagAvslutad Lika med Ange N, vilket visar lageromföringar som inte är avslutade, dvs. både in- och utleveranser. Listkontrollen Via verktygspaletten väljs Anpassa listkontroll, där fälten Lager (#3682) och Kostnad (#3651) infogas. I detta exempel kan vi se att utleverans är gjord från lager H, men att inleverans inte har gjorts. Detta innebär att lagervärdet har minskat på lager H men inte ökat på ett annat lager. 9

10 Lagervärdesförändringar Lagervärde påverkas vid: (I) Inleverans i rutinerna: 431 Inleverans 314 Inköpspåför faktura vid Registrera/Inleverera Importrutiner 3861 Inleveranser Materialplanering/MPS 530 Återrapportering 3852 Återrapportering TO PDA solution 415 Inleverans 1640 Inleverans Bokföring påverkas när: -Leverantörsfakturajournaler i rutin 730 har överförts till redovisningen. -Faktureringsjournaler i rutin 730 har överförts till redovisningen. -Utleveranser och inventeringar har kostnadsbokförts i rutin 742 och överförts till redovisningen. Finns modul Materialplanering/MPS installerad ska även dessa rapporteringar överföras. Även manuella bokningar kan göras direkt i redovisningen i rutin 910 Verifikat. (U) Utleverans i rutinerna: 120 Rapportering 121 Avstäm projekt 210 Fakturering 212 Direktreg. Faktura, reg./kontera för order 313 Orderpåför faktura 314 Inköpspåför faktura med orderpåföring 315 Avstäm faktura med orderpåföring 411 Utleverans 412 Totalleverans 420 Internuttag 431 Inleverans Orderpåföring vid inleverans Importrutiner 3830 Fakturaunderlag 3831 Utleverans order 3840 Transaktioner 3851 Rapportering TO 3880 Leverantörsreskontra med orderpåföring Kassa 3110 Kassa direktförsäljning Materialplanering/MPS 510 Tillverkningsorder uttag material 521 Rapportering 522 Operationshantering uttag material 523 Körplan uttag material 530 Återrapportering uttag material Serienummer/serviceorder 7510 Serviceorder rapportering Uthyrning 8510 Hyresorder PDA solution 414 Utleverans 1630 Utleverans 10

11 Lagervärde påverkas vid: Bokföring påverkas när: (D) Inventering/Saldojustering i rutinerna: 480 Inventering 710 Artiklar ändring av saldo i fältet Saldo Flerlager 710 Artiklar fliken Flerlager 745 Saldojustering Importrutiner 3855 Inventering (Importrutiner) 11

12 Exempel på att arbeta i studio Här ger vi ett exempel på hur du skapar och spara en flik som visar utleveranser för en viss period som är fakturerade. Vi vill i listkontrollen visa kostnad, försäljningsbelopp och kundfakturanummer. Skapa ny flik Gå in i rutin 8147 Transaktionsstudion och välj Arkiv, Ny flik. Välj därefter knappen Ny tom flik. Ange vad fliken ska heta i dialogen Namn på ny flik. 12

13 Ange urvalskriterier I övre delen av dialogen görs urval för att söka fram transaktioner enligt angivna kriterier. Välj den nyskapade fliken, i detta fall Utleveranser. För att välja Kriterie, klicka på sökikonen och välj Transaktioner. Ok. Välj Transaktionstyp #3625 i listan. Vi har nu skapat ett urvalskriterie. Transaktionstyp innebär vilken typ av transaktion, exempelvis Utleveranser, Inleveranser, Inventeringsdiff eller Korrigering. För att välja sökvillkor, klicka på listpilen i listboxen. Välj Lika med. I inmatningsfältet väljs därefter sökvärde U=Utleveranser. Med förstoringsglaset alternativen. till höger visas Fortsätt att på samma sätt att lägga till ytterligare tre urvalskriterier för Kundfaktura, Transaktionsdatum och Artikelkod. 13

14 Välj Arkiv och Spara flik. Lägg till fält i listkontrollen, för visning av resultat Vi vill se kostnad och försäljningsbelopp och kundfakturanummer vid visning av utleveranstransaktioner. Tryck på verktygsknappen i listkontrollens nedre högra hörn för att öppna verktygspaletten. I verktygspaletten väljer vi Anpassa listkontroll. 14

15 Anpassa listkontroll I det vänstra fönstret visas möjliga fält att lägga i listkontrollen. I det högra visas de fält som redan ligger i listkontrollen. Vi vill visa kostnad, försäljningspris och kundfakturanummer i listkontrollen. Vi börjar därför med att markera fältet #3651 Kostnad i listkontrollen för Datafält. Klicka på knappen Infoga för att lägga till Kostnad i listkontrollen för Layout. Markera därefter fältet #3653 Debiterbart och infoga i Layouten. Det sista fältet som vi ska infoga är #3687 Kundfaktura. Vi tar bort fältet Frakt, som ligger i listkontrollen Layout genom att markera fältet och trycka på knappen Ta bort. Med knapparna till höger är det möjligt att placera fälten i önskad ordning i listkontrollen. Tryck Ok för att spara dina ändringar. 15

16 Så söker du fram transaktioner För att visa summering av kostnader, försäljning osv. klicka på verktygsknappen för att öppna Verktygspaletten och välj Visa summor på/av enligt nedan. Om du följt avsnitten ovan och gjort inställningarna är du nu klar med både Urval och Listkontroll på din nya flik. Tryck på knappen Sök nu, för att visa resultat. Fliken visar transaktioner som blivit utlevererade och fakturerade under år För att visa en specifik månad förslagsvis maj 2012, anges t.ex i urvalet Transaktionsdatum. Skriv ut resultatet eller skicka till Excel eller Word Med Verktygspaletten kan du välja att skriva ut resultatet eller infoga det i Kalkylblad eller Ordbehandling för vidare bearbetning. 16

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår.

Uppläggning av nytt bokföringsår. Det första som behöver göras, är att lägga upp aktuellt bokföringsår. Redovisning Bokföringsår 2 Kontoplan 2 Kostnadsställe 4 Fördelningskonto 5 Rapportgenerator 7 Bygg egna rapporter 11 Verifikationsregistrering 14 Bokföringsorder till verifikat 15 Huvudbok 17 Verifikationslista/Dagbok

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS)

Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Information om SIE och DMS Service Order System (SoS) Vad är SIE? SIE står för Standard import och export och är en teknisk standard för informationsutbyte mellan ett system och bokföringssystemet. Det

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen:

I EIO FORM, ca 150 st olika dokumentmallar, ingår nedanstående ämnen: Sida 1 av 18 För att ladda ner hela innehållet på denna sida som PDF, Klicka här! 1. Allmänt om EIO FORM EIO har samlat alla sina ca 150 olika dokumentmallar i en enda produkt EIO FORM. För att använda

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Referensmanual Huvudbok

Referensmanual Huvudbok Referensmanual Huvudbok 1 Om referensmanualer Dessa referensmanualer är framtagna för att tillsammans med online-hjälpen ge information om Agresso Business World. Denna referensmanual omfattar funktionaliteten

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer