PIA-kontering i Tillverkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIA-kontering i Tillverkning"

Transkript

1 PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B ( ) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet för 3.40B. Funktionen ger möjlighet att se vad som ligger i PIA (produkter i arbete) i redovisningen, förutsatt att kostnadsbokföring körs regelbundet i rutin 742 Kostnadsbokföring. Påslag för material och operationer kan även följas upp. Nedan beskrivs vilka inställningar som måste göras. Exempel visas sist i dokumentet. Innehållsförteckning Produkter i arbete för Tillverkning 1 Rutin 580 Tillverkningstyper 2 Förändringskonton PIA 2 Rutin 510 Tillverkningsorder 3 Rutin 521 Rapportering 3 Rutin 530 Återrapportering 3 Avslut av tillverkningsorder i rutin 530 Återrapportering och rutin 531 Avsluta TO. 3 Rutin 791 Egenskaper Tillverkning 4 Rutin 742 Kostnadsbokföring 4 Rutin 8020 Utskriftscentral 5 Exempel på PIA kontering 6 Rutin 570 Produkter 6 Rutin 510 Tillverkningsorder 7 Rutin 521 Materialuttag 8 Rutin 742 Kostnadsbokföring 9 Rutin 530 Återrapportering 10 PIA-kontering/ Sid 1

2 Rutin 580 Tillverkningstyper PIA/KOSTNADSKONTO Ange PIA-konto. Kontot debiteras för uttag- och påslagskostnader. Förändringskonton PIA ARBETE (KAT 3) Ange motkonto för kategori 3 artiklar (Tider). EJ LAGERFÖRT (KAT 2) Ange motkonto för artiklar med kategori 2 artiklar (Ej lagerfört material). För kategori 1 artiklar (Lagerfört material) konteras på vanligt sätt mot lagerkonto. PÅSLAG MTRL Ange konto för Påslag för artiklar med kategori 2 (Ej lagerförda) och kategori 1 (Lagerförda). PÅSLAG ARBETE Ange konto för Påslag för artiklar med kategori 3 (Tider). DIFFKONTO PIA Ange Diffkonto för de fall PIA och återrapporteringar inte har samma belopp för att kunna räkna ner PIA till noll på en tillverkningsorder. Används när egenskapen Bokför differens är angiven. DIMENSIONER PÅ ALLA KONTERINGAR Markera kryssrutan om alla konteringar ska hantera kontodimensioner. PIA-kontering / Sid 2

3 Rutin 510 Tillverkningsorder Vid registrering av tillverkningsorder sparas värden för konteringar så att tillverkningsordern är fristående från eventuella förändringar i produkt och tillverkningstyp. Rutin 521 Rapportering Vid uttag hämtas kostnad och eventuellt påslag och sparas på transaktionen. Påslagskostnaden sparas i eget fält på transaktionen. Rapporterad påslagskostnad ackumuleras i tillverkningshuvud. PIA-kontot sätts som kostnadskonto och lagerkonto för motkonto till PIA på lagerförda artiklar. Kontodimensioner sätts på transaktioner om egenskapen är angiven på tillverkningsorder. Rutin 530 Återrapportering Vid återrapportering skapas inleveranstransaktion. Vid kostnadsbokföring krediteras PIAkonto och debiteras lagerkonto för lagerförda artiklar. För ej lagerförda konteras kostnadskonto. Avslut av tillverkningsorder i rutin 530 Återrapportering och rutin 531 Avsluta TO. Vid avslut av tillverkningsorder bör PIA nollställas. Detta kan ske på två olika sätt som anges i rutin 791 Egenskaper Tillverkning. PIA-kontering / Sid 3

4 Rutin 791 Egenskaper Tillverkning Här anges för hur differenser ska hanteras vid avslut av Tillverkningsorder. Bara kontera differensen eller justera återrapporteringar och kontera differensen. BOKFÖR DIFFERENS Differensen beräknas och PIA räknas ner. Detta sker genom att en korrigeringstransaktion skapas och kostnadsbokförs. Differensen bokas på diffkontot som är angivet på tillverkningsordern. KORRIGERA/BOKFÖR INLEVERANS Då transaktionen redan kan vara kostnadsbokförd måste korrigering göras av återrapporteringen. Det justerade beloppet sparas på egna fält på transaktionen. Det skapas även en ny korrigeringstransaktion med typen K med det justerade beloppet som används vid kostnadsbokföringen. Lagerpriset på artikeln är beräknat vid återrapporteringen men justeras utefter justeringen. Rutin 742 Kostnadsbokföring Kostnadsbokföring av PIA. UTTAG/RAPPORTERING Vid uttag/rapportering krediteras lagerkonto för kategori 1 (Lagerförda artiklar) För kategori 2 (Ej lagerförda) och kategori 3 (Tider) krediteras konto som är angivet på tillverkningsorder. ÅTERRAPPORTERING Vid återrapportering av tillverkningsorder krediteras PIA-kontot och lagerkonto debiteras. JUSTERINGSTRANSAKTIONER PIA-konto krediteras och lagerkonto eller diffkonto debiteras, beroende på egenskap i rutin 791 Egenskaper Tillverkning. PIA-kontering / Sid 4

5 Rutin 8020 Utskriftscentral Tillverkningslistor/Produkter i arbete (MDIA) Markera kryssruta Inklusive mtrl/op-påslag om PIA-listan ska ta med påslagskostnader. Sker PIA mot rapporterad kostnad används de sparade påslagsbeloppen från transaktionerna, i annat fall t.ex. mot inköpspris så beräknas påslagskostnaderna utifrån de påslag som finns sparade i tillverkningshuvudet. LAGERLISTOR/LAGERVÄRDE (ALVE) Om justeringar har skett efter lagervärderingsdatum justeras kostnaden med diffbeloppet. Har en tillverkningsorder återaktiverats och det görs en justering till så kommer inleveranstransaktioner att innehålla summan av justeringar men bara det senaste datumet, så en lagervärdeslista som tas ut bakåt i tiden kan då diffa mot en tidigare uttagen lista. PIA-kontering / Sid 5

6 Exempel på PIA kontering Rutin 570 Produkter Produkt med lagerförd artikel, ej lagerförd och en operation med 10% påslag, total kostnad 671:-. Artikel A1, Lagerförd, kalkylpris 100:- Artikel A2, Ej lagerförd, kalkylpris 10:- Operation T3, Tid, kalkylpris 500:- PIA-kontering / Sid 6

7 Rutin 510 Tillverkningsorder Tillverkningsorder på 1 styck P1. PIA-kontering / Sid 7

8 Rutin 521 Materialuttag Uttag har gjorts för allt material, det har åtgått 2 timmar istället för 1 timme. PIA-kontering / Sid 8

9 Rutin 742 Kostnadsbokföring Efter uttag körs Kostnadsbokföring med knappen Lagerbokför tillverkning innan återrapportering. Godkänns och överförs till redovisningen Lagerkonto 1400 krediteras (rapporteringskostnad) PIA-konto 1440 debiteras (rapporteringskostnad+påslag material) Motkonto 4944 krediteras för material (ej lagerfört) Påslagskonto 4945 krediteras för material (lagerfört och ej lagerfört) Påslagskonto 4946 krediteras för operation (arbete) Motkonto 4947 krediteras för operation (arbete) PIA-kontering / Sid 9

10 Rutin 530 Återrapportering Återrapportering av 1 styck P1 och avslut av tillverkningsordern. PIA-kontering / Sid 10

11 Med egenskapen Bokför diff Efter återrapportering och avslut av tillverkningsordern körs kostnadsbokföring Lagerkonto 1400 debiteras (kalkylerade kostnaden för tillverkningsordern inkl påslag) PIA-konto 1440 krediteras Diffkonto 4949 debiteras (differensen mellan den kalkylerade kostnaden och verkligt uttag inkl. påslag) Korrigeringstransaktion har skapats i samband med återrapportering/avslut. Produkten har inlevererats med 671:-. PIA-kontering / Sid 11

12 Samma exempel med egenskapen Korrigera/bokför inleverans Efter återrapportering och avslut av tillverkningsordern körs kostnadsbokföring Lagerkonto 1400 debiteras (rapporterad kostnad inkl. påslag) PIA-konto 1440 krediteras Korrigeringstransaktion har skapats i samband med återrapportering/avslut. Produkten har inlevererats med 1221:-. PIA-kontering / Sid 12

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2013-02-11) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011 Pyramid MPS Handbok, version 3.41A Tredje utgåvan - augusti 2011 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets modul MPL/MPS,

Läs mer

Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio Pyramid Business Studio Nyheter i version 3.41A (2015-07-20) Här kan du läsa om nyheterna och förbättringarna som tillkommit i Pyramid Business Studio version 3.41A. Några av dem är: PBS341A_n.doc/ Sid

Läs mer

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader

Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Valutaklausuler enligt orderhuvud och rader Pyramid Business Studio (2012-01-31) Valutaklausul enligt Orderhuvud Valutaklausul per orderhuvud justerar hela orderbeloppet. Inställningar görs på projekttypen

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Servicepack 10 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2011-06-13) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19

Tidrapportering. Standardrutiner 16 E-brev 18 E-line 18 E-line VIKTIGT! 19 Giroutbetalning 19 Tidigare servicepack För Pyramid Business Studio version 3.39A (080901) Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack. Innehållet i senaste servicepack finns

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT...

PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... Entré Innehållsförteckning PROJEKTSTYRNING I ENTRÉ... - 8 - SKAPA NYTT PROJEKT... - 9 - Projektnummer - Nästa lediga projektnummer... - 9 - Projekttyp... - 10 - Mall... - 10 - Kund... - 10 - Benämning...

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer