Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2"

Transkript

1 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio ( ) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen hanteras i versioner fram till och med 3.40A. Kostnaden som hämtas in styrs från rutin 791 Egenskaper Försäljning, fliken Kost./anmodan. Där väljs dels kostnad för order och dels kostnad för utleveranstransaktionen. Ingen förändring har skett när det gäller hämtning av kostnad. Innehåll: Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring - Nyheter i version 3.40B 3 Prioriteringsordning i 3.40B för hämtning av konto vid Inköp/Inleverans 3 Prioriteringsordning i 3.40B för hämtning av konto vid Order/Utleverans 4 Exempelsamling: 5 kostnadsbokf_pbs.doc/ Sid 1

2 Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A Lagerförda artiklar (kategori 1) registreras in på lagerkonto (t.ex. 1400) vid registrering av leverantörsfakturan eller via inköpspåföring av leverantörsfakturan. I Pyramids försystem uppdateras lagret vid inleverans och i Pyramids redovisning uppdateras det vid överföring av leverantörsfakturajournalen. Egenskapen för kostnadsbokföring i rutin 781 Projekttyp styr i vilken rutin kostnadsbokföring av utleveranser ska ske. Konto hämtas antingen i samband med godkännande av faktura eller via rutin 742 Kostnadsbokföring. Då flyttas också värdet från lagerkontot över till önskat kostnadskonto. För kategori 2, ej lagerförda artiklar och kategori 3 tidartiklar används bara ett kostnadskonto. Önskas hantering av flera konton får detta hanteras via automatkonteringar i samband med överföring av fakturajournalen. Vanligen används då objekt och/eller avdelning på kostnadskontot. Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 430 INKÖPSRADER Lagerförd artikel kategori 1, lagerkonto: 1. Rutin 482 Inköpstyper (om egenskap är angiven i 482 Inköpstyper, från 3.40Asp 11) 2. Rutin 710 Artiklar 3. Rutin 784 Artikeltyper Ej Lagerförd artikel kategori 2-4, kostnadskonto: 1. Rutin 482 Inköpstyper 2. Rutin 725 Leverantörer 3. Rutin 710 Artiklar 4. Rutin 784 Artikeltyper Objekt och avdelning, kontodimension hämtas enligt inköpstypen i rutin 482 Inköpstyper. Vid registrering av leverantörsfaktura i rutin 314 Inköpspåför faktura/315 Avstäm faktura hämtas inköpsradens konto. 742 KOSTNADSBOKFÖRING/211 FAKTURERING VID UTLEVERANSER 1. Rutin 710 Artikel 2. Rutin 784 Artikeltyper 3. Rutin 831 Momstabell Objekt och avdelning, kontodimension hämtas enligt order/orderrad (rutin 781 Projekttyp/rutin 580 Tillverkningstyp). kostnadsbokf_pbs.doc / Sid 2

3 Kostnadsbokföring - Nyheter i version 3.40B Kostnadsbokföring innebär från och med version 3.40B möjlighet att: kostnadsbokföring sker på olika konton (debet och kredit som för kategori 1) även för kategori 2 och 3. registrera in och bokföra på olika kostnadskonton beroende på vilken projekttyp/tillverkningstyp som används. registrera in och bokföra på olika kostnadskonton beroende på vilken momskod som används vid försäljning. OBS! För artiklar med kategori 2 och 3. Om inköpskonto på artikel eller artikeltyp börjar användas måste uppskattning av berörda artiklars inneliggande värde göras. Därefter krediteras nuvarande kostnadskonto med aktuellt belopp och det inköpskonto/inköpskonton som ska användas debiteras med samma belopp. NYA DATAFÄLT För att kunna få kostnadsbokföring mellan olika konton finns följande datafält. Artikelregistret (Lu 10) #1195 Inköpskonto Artikeltypsregistret (Lu 13) #1364 Inköpskonto. Observera att datafält #1361 bytt namn från Inköpskonto till Kostnadskonto Momskoder/artikeltyp (Lu 19480) #19487 Kostnadskonto Projekttyper (Lu 173) #17395 Kostnadskonto Prioriteringsordning i 3.40B för hämtning av konto vid Inköp/Inleverans Vid registrering i 430 Inköp, hämtas inköpskonto till inköpsrader enligt nedanstående prioritering: Ej Lagerförd artikel kategori 2-3, kostnadskonto: 1. Rutin 482 Inköpstyper - #17437 Inköpskonto 2. Rutin 725 Leverantörer - #2294 Kostnadskonto 3. Rutin 710 Artiklar #1195 Inköpskonto 4. Rutin 784 Artikeltyper #1364 Inköpskonto 5. Rutin 710 Artiklar -#1194 Kostnadskonto 6. Rutin 784 Artikeltyper - #1361 Kostnadskonto 7. Rutin 831 Momskoder - #19414 Inköpskonto på aktuell momskod för leverantörsfakturan kostnadsbokf_pbs.doc / Sid 3

4 Fri artikel kategori 2, kostnadskonto: 1. Rutin 482 Inköpstyper - #17437 Inköpskonto 2. Rutin 725 Leverantörer - #2294 Kostnadskonto 3. Rutin 784 Artikeltyper Inköpskonto från angiven Artikeltyp för Fria artiklar i rutin 791 Egenskaper försäljning) 4. Rutin 784 Artikeltyper Kostnadskonto från angiven Artikeltyp för Fria artiklar i rutin 791 Egenskaper försäljning) 5. Rutin 831 Momskoder Inköpskonto för momskod 1 Obs! Objekt, avdelning och kontodimension hämtas enligt inköpstypen i rutin 482 Inköpstyper. Om inköpskonto är blankt på artikel och artikeltyp används samma hantering som tidigare. INKÖPSKONTO I RUTIN 482 INKÖPSTYPER Det inköpskonto som kan anges i version 3.40B på artikel i rutin 710 Artiklar och/eller artikeltyp i rutin 784 Artikeltyper ska inte förväxlas med det inköpskonto på inköpstyp som kan anges i version 3.40A. Skillnaden är att inköpskonto angivet i rutin 482 Inköpstyp styr vilket konto som ska gälla för inköpsraden i rutin 430 Inköp. Konsekvensen blir att rutinerna 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm faktura kommer att bokföra enligt kontot som finns på inköpsraden. Däremot hämtas konto in enligt nedanstående prioriteringsordning vid utleverans av kundorder och kostnadsbokföring i rutin 742 Kostnadsbokföring/211 Fakturering. Det finns inget samband tillbaka till inköpet och inköpstypen. Möjlighet finns fortfarande att arbeta med inköpskonto på inköpstyp där alla inköp bokförs på ett och samma kostnadskonto, t.ex. 4010, även lagerfört material. Därefter bokförs lagervärdet manuellt i rutin 910 Registrera verifikat på t.ex. konto 1400 en gång i månaden. Prioriteringsordning i 3.40B för hämtning av konto vid Order/Utleverans Vid godkännande av faktura i rutinerna 210 Fakturaunderlag/211 Fakturering alternativt vid kostnadsbokföring i rutin 742 Kostnadsbokföring hämtas konton enligt nedanstående prioritering: Kostnadskonto för kategori 1-3. Kontot bokförs i debet vid positiv utleverans och omvänt vid negativ utleverans. 1 Rutin781 Projekttyper 2 Rutin 710 Artikel 3 Rutin 784 Momskod/Artikeltyp Kostnadskonto enligt kundorderradens momskod 4 Rutin 784 Artikeltyp generellt kostnadskonto, fliken Artikeltyp 5 Rutin 831 Momstabell Obs! Inköpskonton/kostnadskonton kategori 2 3. Kontot bokförs i kredit vid positiv utleverans och omvänt vid negativ utleverans 1. Rutin 710 Artikel - Inköpskonto 2. Rutin 784 Artikeltyper - Inköpskonto 3. Rutin 710 Artikel Kostnadskonto # Rutin 784 Artikeltyper Kostnadskonto #1361 För kategori 1 Lagerförda artiklar krediteras angivet lagerkonto. Om inköpskonto är blankt på artikel och artikeltyp hämtas kostnadskonto på samma sätt som tidigare. kostnadsbokf_pbs.doc / Sid 4

5 Exempelsamling: 1. KOSTNADSBOKFÖRING MED KOSTNADSKONTO PER ARTIKELTYP OCH MOMSKOD 710 Artikel A2 kategori Inköpskonto Kostnadskonto per momskod Momskod 0, konto 4050 Inleverans via rutinerna 431/314/315/313 Utleverans via rutinerna 742/211 Konto: 4010 Belopp:10 kr Konto: 4010 Belopp: -10 Konto: 4050 Belopp: KOSTNADSBOKFÖRING KOSTNADSKONTO PER PROJEKTTYP Rutin 710 Artikel A1 kategori 1 Rutin 784 Lagerkonto 1400 Rutin 781 Kostnadskonto 5460 Förbrukningsmaterial - Projekttyp: Interna uttag Inleverans via rutinerna 431/314/315/313 Utleverans via rutin 742 Konto: 1400 Belopp: 10 kr Konto: 1400 Belopp: -10 Konto: 5460 Belopp: BEHOV AV ATT KUNNA LEVERERA SÄLJARTIKLAR UTAN DEBITERING PÅ KUNDEN, MEN DÄR VARUKOSTNADEN SKA BOKAS PÅ ETT REKLAMKONTO OCH INTE FÖRSÄMRA MARGINALEN. Rutin 710 Artikel A1 kategori 1 Rutin 784 Lagerkonto 1400 Rutin 781 Kostnadskonto 5960 Varuprover - Projekttyp: Varuprover Inleverans via rutinerna 431/314/315/313 Utleverans via rutin 742 Konto: 1400 Belopp: 10 kr Konto: 1400 Belopp: -10 Konto: 5960 Belopp: SÄLJER FÖRSÄKRINGAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV VARA, BÅT, FORDON ELLER UTBILDNINGAR, ÖVERHUVUDTAGET EXTERNT INKÖPTA TJÄNSTER Rutin 710 Artikel A2 kategori 2 Rutin 784 Inköpskonto 2990 Rutin 784 Kostnadskonto 4023 Inleverans via rutinerna 430/314/315/313 Utleverans via rutinerna 742/211 Konto: 2990 Belopp: 800kr Konto: 2990 Belopp: -800 Konto: 4023 Belopp: +800 kostnadsbokf_pbs.doc / Sid 5