Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5"

Transkript

1 Mamut Kunskapsserie Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 1

2 Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 Innehåll Om kostnadskontering och räkenskapsmässigt lagervärde... 3 Inställningar... 4 Företagsinställningar för lagerhantering... 4 Företagsinställningar för kostnadsföring... 5 Övriga inställningar... 6 Kontoinställningar... 7 Implementering... 9 Inställningar Efter implementering Exempel Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition Mer information Mamut Academy Service och support Mamut Serviceavtal säkrar dig en enklare vardag Version MBS.BKL.PRC.SE

3 Postadress: Mamut AB Box Stockholm Tlf: Fax: Internet: E-post: Besöksadress: Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Mamut Support: För information om produktanvändning. Tlf: Fax: Mamut Lön Support tlf: Internet: E-post: Försäljning: Tlf: (Gratisnummer) Internet: E-post: Fax: Mamut AB. Alla rättigheter. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag. 2

4 Om kostnadskontering och räkenskapsmässigt lagervärde OM KOSTNADSKONTERING OCH RÄKENSKAPSMÄSSIGT LAGERVÄRDE Om du arbetar med lagerförda produkter ska du bestämma hur du ska redovisa lagervärdet. Programmet kan utföra detta automatiskt. Det förutsätter att du underhåller och registrerar inköpspriser och inköpskostnader på ett korrekt sätt. Inställningar för dessa arbetssätt görs i Företagsinställningar för Produkt, på fliken Prishantering. Under Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde väljer du om du ska bokföra lagervärdet eller inte. Väljer du att kostnadsföra produktkostnaden vid inköp betyder det att det inte blir någon automatisk bokföring gjord av lagervärdet. Ingen redovisning av lager Om du inte vill redovisa lagret i bokföringen, kan du välja Kostnadsför produktkostnad vid Inköp. Då redovisar du inköpet av varor som en kostnad i samband med att du registrerar leverantörsfakturan med varorna. Det ackumuleras inget saldo på balanskonton för lagervärde och ändringarna i lagervärdet kommer inte att visas i balansräkningen. Denna metod är mest aktuell för företag med obetydligt lager eller företag som redovisar lagerförändringar genom regelbunden lagerinventering och manuell ombokning av lagervärdet. Vi rekommenderar att du först tar kontakt med din revisor/redovisningsbyrå innan du tar ställning till om du kan använda denna metod. Redovisning av lager För att kunna lagerföra produkter måste du markera för detta i företagsinställningarna för produkt, under Anpassning av funktionalitet. Lagerför du produkter kommer det samlade saldot av de lagerförda produkterna kunna återspeglas i balansräkningen i redovisningen. Om du vill bokföra lagerbehållningen i redovisningen måste du aktivera detta i företagsinställningarna för produkt, på fliken Prishantering, under Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde. Väljer du att Kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret kommer lagerbehållningen att bli bokförd i redovisningen. Kostnadsföringen kommer alltså att ske vid försäljningstidpunkten för alla produkter. Andra lagertransaktioner kommer att bokföras så att lagerbehållningen ändras. Eftersom resultaträkningen ska uppdateras när produkterna registreras in och ut ur lagret - och eftersom detta inte nödvändigtvis sammanfaller med ekonomiska aktiviteter som mottagning av leverantörsfaktura eller utskick av faktura till kund - bokförs fyra verifikat på följande tidpunkter: Registrering av varumottag Registrering av leverantörsfaktura Leverans av varor till kund Registrering av faktura till kund Detta gäller även om lagervärdet blir negativt. Om lagervärdet är negativt ska detta också visas i balansräkningen. I detta dokument går vi igenom de inställningar som du bör känna till när du väljer att Kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret. Bokföringsexempel illustrerar användningen av de olika inställningarna. 3

5 Kostnadsföring av lagervaror INSTÄLLNINGAR Företagsinställningar för lagerhantering En förutsättning för att kunna bokföra produktkostnad vid försäljningstillfället är att du lagerför produkter. Så här ändrar du lagerinställningarna: 1. Välj Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Produkt - Anpassning av funktioner. 2. Markera kryssrutan Företaget lagerför produkter. 3. På fliken Lagerhantering väljer du Lagerplats, Partivaror, Hållbarhetsdatum eller Serienummer. 4. Klicka OK. När du har aktiverat lagerfunktionen kan du koppla lager till både existerande och nya produkter i produktregistret. 4

6 Inställningar Företagsinställningar för kostnadsföring Inställningarna för att kunna kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du genom att välja Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Produkt - Prishantering. Inställningarna hittar du under överskriften Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde. I rullgardinsmenyn Typ finns tre alternativ. Nedan beskrivs de alternativ som gäller för kostnadsföring vid försäljningstillfället - det vill säga, de två sista punkterna. Kostnadsför produktkostnad vid inköp Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret Detta alternativ innebär att alla lagerförda produkter även kostnadsförs när varan tas ut ur lagret. Verifikat bokförs automatiskt i resultaträkningen för alla in- och utgående lagerförändringar. Produkternas lagervärde läggs automatiskt till i balansen och grundar sig på produkternas inköpspris samt eventuella inköpskostnader som ska påverka det balanserade lagervärdet. Detta medför att du kan skriva ut en rapport för Avstämning av lagervärde. Produkter som inte är lagervaror kan inte använda kostnadsföring av produktkostnad när varor ta ut ur lagret. Om liknande produkter köps in via inköp, kostnadsförs de när inköpet bokförs. 5

7 Kostnadsföring av lagervaror Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt Om du väljer att använda en räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde, kan du för varje enskild produkt välja om den ska kostnadsföras när inköpet bokförs eller om bokföring av produktkostnad ska ske när varan tas ut ur lagret. När denna inställning är aktiverad måste du på produktkortet för varje enskild produkt ange vilken räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde som ska gälla för produkten. Inställningen görs på fliken Inställningar. Det är inte möjligt att göra inställningar för kostnadsföring för produkter som inte är lagervaror. Övriga inställningar Utöver de ovannämnda inställningarna, som bestämmer vilken sorts kostnadsföring som ska användas, kan du dessutom göra inställningar som inkluderar inköpskostnader i balansföring av lagervärde och som bestämmer vilken typ av inköpskostnader som ska inkluderas i balansföringen av lagervärde. Du kan även definiera vad som ska vara underlag för självkostnadspriset och om du vill bokföra lagerförändringarna i resultaträkningen. Underlag för självkostnadspris Underlag för självkostnadspris bestämmer varifrån självkostnadspriset i ordermodulen ska hämtas. Om du väljer att kostnadsföra produktkostnad när vara tas ut ur lagret bör du välja Inköpspris som underlag. Anledningen till detta är att självkostnadspriset då hämtas från lagerförändringens självkostnadspris, vilket är självkostnadspriset som används i kostnadsföringen. Tips! Om du väljer att använda Inköpspris som underlag för självkostnadspris kan du också välja om självkostnadspris ska inkludera både Kostnad från produktkortet samt inköpspris. Inställningen hittar du genom att välja Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering - Pris/Rabatt. Som standard är detta alternativ markerat. Om du väljer att inkludera Kostnad från Produktregistret kommer statistiken samt täckningsbidrag/-grad av försäljningsorder inte att stämma överens med bokförd kostnad. Kostnader Under kostnader har du möjlighet att välja om: Inköpskostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan Inköpskostnad ska inkludera kostnader från bokföring av tull och speditionsfaktura Om en eller båda av dessa alternativ är aktiverade uppdateras självkostnadspriset på lagerförändringen med frakt- och expeditionskostnaden från leverantörsfakturan och/eller kostnad från bokföring av tull och speditionsfaktura. Om Underlag för självkostnadspris är angivet som Inköpspris inkluderas detta i självkostnadspriset i försäljning-/faktureringsmodulen och påverkar statistiken samt täckningsbidrag/-grad. 6

8 Inställningar Underlag för balansföring ska inkludera inköpskostnader Om du har valt en eller båda alternativen under Kostnader kan du även välja om detta ska ingå i underlaget för det balanserade lagervärdet. Om du väljer att Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) skapas vid bokföring av frakt och expedition från leverantörsfakturan, och/eller tull och speditionsfakturan, ett lagerförändringsverifikat som uppdaterar det balansförda lagervärdet i enlighet med den tillhörande lagerförändringen. Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Denna inställning registrerar lagerförändringar i både resultaträkningen och balansen när varor mottas eller levereras. Om du aktiverar funktionen förs två extra verifikatlinjer i lagerförändringsverifikaten. Observera att denna inställning förutsätter att du har valt att Kostnadsföra när varor tas ut ur lagret. Fördelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det är möjligt att se ändringar i lager utifrån resultaträkningen Nackdelar med bokföring i resultaträkningen vid lagerförändringar: Det blir många verifikatlinjer i balansräkningen Dessa poster är i många fall överflödiga Kontoinställningar Systemet levereras med förhandsdefinierade systemkonton. Exempel på konton är Lagernivå, Lagerförändring, Faktura ej mottagen, Varor ej fakturerade, Manuella behållningsförändringar, Standard inköpskonto, Fraktavgift, Förtullning samt Expedition. Produkter av typen Lagervara använder dessa konton i den automatiska verifikatregistreringen av lagerförändringar. Inställningarna för systemkonton hittar du genom Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton. Här följer en specificering av vad de olika kontona används till samt hur de kan överstyras: Konto 1400: Lagernivå Kontot används som balanskonto för lagervärde och uppdateras automatiskt vid in- och utgående lagerförändringar. Kontot kan definieras per produkt genom att gå till produktens Produktkort, fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn för Balanskonto för lagervärde. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Lagernivå under kontogruppen Faktura. 7

9 Kostnadsföring av lagervaror Konto : Varor ej fakturerade Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av produktkostnad vid fakturering. Kontot kan definieras per kund. Detta gör du genom att i kundens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn Varor ej fakturerade. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Varor ej fakturerade i kontogruppen Faktura. Konto 2280: Faktura ej mottagen Detta konto används som avsättningskonto mellan balanskonto för lagervärde och bokföring av inköp. Kontot kan definieras per leverantör. Detta gör du genom att på leverantörens Kontaktkort välja fliken Inställningar och därefter knappen Reskontra. Konto kan definieras i rullgardinsmenyn för Fakturor ej mottagna. Om du inte väljer något konto på kontaktkortet används standard systemkonto. Konto kan ändras som standard för alla kunder genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Faktura ej mottagen i kontogruppen Inköp. Konto 4990: Manuell behållningsförändring Detta konto används vid inventering samt som motkonto till Kostnadskonto för varukostnad om du har valt att Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen. Kontot kan definieras per produkt. Detta gör du genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Behållningsändringskonto. Om du inte väljer något konto på produktkortet används standard systemkonto. Du kan ändra standardkonto för alla produkter genom att välja Visa - Inställningar - Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton och ändra konto för Manuell behållningsförändring under kontogruppen Inköp. Konto 4011: Inköp material och varor 25% När varan faktureras kostnadsförs produkten mot detta konto. Kontot kan även användas tillsammans med Lagerförändringskontot om du vill Bokföra lagerändringar i resultaträkningen. Kostnadskonto följer som standard avgiftsinställningarna för Ingående moms. Kontot kan dessutom definieras per produkt genom att på produktens Produktkort välja fliken Inställningar och ändra konto i rullgardinsmenyn Kostnadskonto för varukostnad. 8

10 Implementering IMPLEMENTERING Vid implementering av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret varierar arbetsmetoden beroende på om inställningen har gjorts från första början eller om kostnadsföringsprincipen har ändras efter att kostnadsföring av produktkostnad vid inköp har använts. Kostnadsföring i ny databas När du ska implementera kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret i en ny databas är det viktigt att du anger de korrekta inställningarna innan du registrerar lagervaror eller gör inköp. Använd översikten i avsnittet Inställningar för implementering för att definiera de inställningar som du vill använda. Obs! Om manuella föringar har gjorts mot Balanskonto för lagervärde, t.ex. som Ingående saldo eventuellt manuell bokföring av lagervärde, kan detta leda till att Balanskontot för lagervärde blir dubbelt så hög som värdet av lagerbehållningen. Om detta har skett måste du upprätta ett manuellt verifikat för att korrigera lagerförändringsverifikatet som skapades vid inventeringen, med värdet som är för högt. Anledningen till detta är att balanskontot för lagervärde redan innehåller värdena som automatiskt förs in i balansen vid inventeringen. Ändring av kostnadsföringsprincip Vid övergång från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager, träder ändringen i kraft för produkter som lagerförs efter att inställningen är gjord. Detta innebär att varor som redan finns på lager inte kostnadsförs vid fakturering förrän lagret har förnyats och nya varor har lagerförts. Obs! Innan du börjar processen med att ändra kostnadsföringsprincip är det viktigt att du säkerhetskopierar din data i programmet. Du startar guiden för säkerhetskopiering genom att välja Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Om du vill att ändringen ska gälla för befintlig lagerbehållning ska du följa de nedanstående instruktionerna. Mer uttömmande information om denna procedur hittar du i ett eget avsnitt. Så ändrar du kostnadsföringsprincip för existerande lagerbehållning: 1. Gör en säkerhetskopia. 2. Skriv ut en Inventeringsrapport. 3. Skriv därefter ut Lagervärdelista (lagerförändringar). 4. Nollställ lagret. Se detaljer i avsnittet "Töm lagret". 5. Ange inställningar för önskat val av kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lager. Mer detaljer hittar du i avsnittet "Inställningar för implementering". 6. Gör en inventering för att föra in en ny lagerbehållning. Mer detaljer hittar du i avsnittet "Återför varor till lager". Du har nu ändrat kostnadsföringsprincip. 9

11 Kostnadsföring av lagervaror Töm lagret Lagret måste tömmas innan övergången från kostnadsföring vid inköp till kostnadsföring när varor tas ut ur lagret. Innan du tömmer lagret bör du skaffa dig en översikt över antal varor samt totalt lagervärde. Du får en översikt över lagerbehållningen genom att välja Visa - Produkt - Rapport och därefter skriva ut rapporterna Inventeringsrapport och Lagervärdelista (lagerförändringar). Observera att om du använder serienummer, varupartinummer eller hållbarhetsdatum måste du skriva ut en särskild inventeringsrapport för dessa varor. Därefter tömmer du alla lager genom att välja Visa - Lager - Lagerinventering. Välj lager och klicka på Nollställ lager. Upprepa proceduren tills alla lager är nollställda. Om du ska använda Individuell regel för kostnadsföring av produkter räcker det med att nollställa lagerbehållningen för de produkter som ska beröras av inställningen. Tips! När du har ändrat rutinen för kostnadsföring bör du även tänka på hur du på bästa möjliga sätt ska bokföra ingående fakturor i programmet. Inställningar När lagerbehållningen är tömd väljer du Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Produkt - Prishantering. Här ska du göra följande inställningar: Underlag för självkostnadspris ska anges som Inköpspris. Räkenskapsmässig uppdatering av lagervärde ska anges som: Kostnadsför produktkostnad när vara tas ut ur lagret, eller Individuell regel för uppdatering av räkenskapsmässigt lagervärde på varje produkt Om du väljer Individuell regel anges de individuella inställningarna på produktkortet för varje produkt (på fliken Inställningar). Valen du gör under Inställningar för bokföring gäller då för produkten. Exempel på kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret hittar du nedan. Frakt och expedition Om du har valt inställningen Inköpskostnad ska inkludera frakt och expedition från leverantörsfakturan har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att frakt och expedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition nedan. 10

12 Implementering Tull och spedition Om du har valt att Inköpskostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du vill att tull och spedition ska inkluderas i underlaget markerar du följande inställning: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av tull och spedition nedan. Val av både frakt och expedition samt tull och spedition Om du har valt att Inköpskostnad ska inkludera tull och speditionsfaktura har du två val: Ska vara med i underlaget för kostnadsföringen Ska inte vara med i underlaget för kostnadsföringen Om du väljer det första alternativet ska följande inställningar markeras: Underlag för balansföring av lagervärde ska inkludera inköpskostnader (utöver inköpspris) Se exempel på bokföring av frakt och expedition samt tull och spedition nedan. Bokföra lagerförändringar i resultaträkningen Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du markera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Inställningen innebär att två extra verifikatlinjer registreras på lagerförändringarna som skapas när varor mottas och levereras. Observera att inställningen för Kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret måste vara markerad för att ändringen ska tas i bruk. Se exempel på bokföring av lagerförändringar i resultaträkningen nedan. Överstyrning av standardkonton Som standard är följande konton definierade: Balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 1400 Standard behållningsändringskonto är kopplat till konto 4990 Standard balanskonto för lagervärde är kopplat till konto 4011 Om du vill överstyra standardkonton för bokföring gör du detta på fliken Inställningar på produktkortet för aktuell produkt. Var uppmärksam på att kontot måste vara upprättat i kontoplanen för att du ska kunna välja den i rullgardinsmenyn. 11

13 Kostnadsföring av lagervaror Återför varor till lager När du har definierat inställningarna ska du återföra lagerbehållningen. Det kan vara en god idé att skapa en ny säkerhetskopia - särskilt om du har gjort stora ändringar i inställningarna. Välj därefter Visa - Lager - Lagerinventering och registrera lagerbehållning med hjälp av Inventeringslistan som du skrev ut tidigare. Klicka därefter på OK för att inventeringen ska utföras. När inventeringen är utförd bör du välja Visa - Lager - Lager för att kontrollera att produkterna är registrerade med rätt antal och värde. Observera att inköpspriset från priskalkylatorn läggs in som självkostnadspris. Obs! Vi rekommenderar att inköpspris används som underlag för självkostnadspris i försäljning/faktureringsmodulen. Inställningen gör du genom att välja Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Pris - Prishantering. Efter implementering När du har ändrat rutinen för kostnadsföring bör du även tänka på hur du på bästa möjliga sätt ska bokföra ingående fakturor i programmet. Manuell bokföring av ingående faktura i verifikatregistreringen När du bokför en ingående faktura manuellt i verifikatregistreringen är det viktigt att du inte använder standard kostnadskonto för produktkostnad. Kostnadskontot ska istället användas när den utgående fakturan bokförs. Du ska istället använda kontot som är definierat som Faktura ej mottagen, konto 2280, som motkonto för de produkter som ingår i kostnadsföringen. Moms anges på vanligt sätt. Om du väljer att bokföra ingående fakturor manuellt mister du kopplingen mellan bokfört inköp och den upprättade lagerförändringen. Du kan därför inte korrigera det balanserade lagervärdet vid bokföring av inköp. Eventuella kostnader som frakt/expedition kommer inte heller att påverka det balanserade lagervärdet. Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen Om du väljer att bokföra ingående fakturor via programmets inköpsmodul kan denna korrigera eventuella skillnader mellan produktens värde vid mottagning och bokfört värde i det balanserade lagervärdet. Om inställningarna är aktiverade inräknas dessutom frakt/expedition i produktens balanserade lagervärde. Bokföring av ingående faktura via inköpsmodulen görs genom att välja Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Leta dig därefter fram till inköpet som ska bokföras. Klicka på knappen Bokföra inköpsorder (Ctrl+B) och ange korrekt information. Klicka därefter på Bokför för att bokföra ingående faktura. 12

14 Exempel EXEMPEL Kostnadsföring av produktkostnad när vara tas ut ur lagret När du har implementerat kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kommer du att märka att den nya bokföringsformen skiljer sig från den du kanske är van vid. För att få en uppfattning om hur kostnadsföring av produktkostnad när varor tas ut ur lagret kan se ut kan det vara en god idé att gå igenom de nedanstående exemplen. Verifikattyper: LF1: lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varumottagning (och vid inlagda produkter via inventering) LF2: lagerförändringsverifikat skapat på underlag av varuleverans till kund IF1: ingående faktura, bokförd vid inköp UF1: utgående faktura, bokförd vid försäljning Dessa exempel grundar sig i programmets systemkonton samt en produkt med inköpspris 450:- och försäljningspris 1000:-. Produktens prisinställningar Inköpspris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Inköpspris hos leverantör 450,00 kr Exempel 1: Lagerinventering Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Lagerinventering - In LF1 In 1400 Lager 450, Lagerförändring 450,00 Varuleverans - Faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 Varor levererade, faktura ej 450,00 Faktura /försäljning UF1 Ut 3051 Försäljn. varor 25% 1000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade, faktura ej 450, Inköp och varor 25% 450,00 13

15 Kostnadsföring av lagervaror Exempel 2: Inköp utan frakt/expedition/tull /spedition Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - inköp IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörsskulder 562,50 Varuleverans - faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 Varor levererade, faktura ej 450,00 Faktura/försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade. faktura ej 450, Inköp material och varor 25% 450,00 Exempel 3: Inköp utan frakt/expedition/tull/spedition Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, Inköp material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - inköp IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörsskulder 562,50 Varuleverans - faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 Varor levererade, faktura ej 450, Inköp material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Faktura/försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utg. moms försäljning 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade. faktura ej 450, Inköp material och varor 25% 450,00 14

16 Exempel Exempel på kostnadsföring av frakt, expedition, tull och spedition Exempel 4: Inköp med frakt/expedition Produktens prisinställningar Inköpspris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/expedition 50,00 kr Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - inköp, frakt/exp. IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörsskulder 625,00 Uppdatera lagervärde - frakt/exp. LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 Varuleverans - faktura LF3 Ut 1400 Lager 500,00 Varor levererade, faktura ej 500,00 Faktura/försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utgående moms 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade. faktura ej 500, Inköp material och varor 25% 450, Frakt och transport 50,00 15

17 Kostnadsföring av lagervaror Exempel 5: Inköp med tull/spedition Produktens prisinställningar Inköpspris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Tull/spedition 100,00 kr Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - inköp IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörsskulder 562,50 Bokföring - tull/spedition Uppdatera lagervärde - tull/spedition Varuleverans - faktura Fakturering - försäljning IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörsskulder 125,00 LF2 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 LF3 Ut 1400 Lager 550,00 Varor levererade. faktura ej 550,00 UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utgående moms 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade, faktura ej 550, Inköp material och varor 25% 450, Tull- och speditionskostnad 100,00 16

18 Exempel Exempel 6: Inköp med frakt/expedition/tull/spedition Produktens prisinställningar Inköpspris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Frakt/expedition 50,00 kr Tull/spedition 100,00 kr Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450,00 Bokföring - inköp IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Avsättning, faktura ej mottagen 50, Ingående moms 12, Leverantörsskulder 625,00 Uppdatera lagervärde - frakt/expedition Bokföring - tull/spedition Uppdatera lagervärde - tull/spedition Varuleverans - faktura LF2 In 1400 Lager 50, Avsättning, faktura ej mottagen 50,00 IF2 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 100, Ingående moms 25, Leverantörsskulder 125,00 LF3 In 1400 Lager 100, Avsättning, faktura ej mottagen 100,00 LF4 Ut 1400 Lager 600,00 Varor levererade. faktura ej 600,00 Faktura/försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utgående moms 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade, faktura ej 600, Inköp material och varor 25% 450, Frakt och transport 150,00 17

19 Kostnadsföring av lagervaror Exempel 7: Bokföra lagerförändring i resultaträkningen Om du vill att lagerförändringen även ska bokföras i resultaträkningen ska du aktivera följande inställning: Bokför lagerförändringar i resultaträkningen Med denna inställning registreras två extra verifikatlinjer på lagerförändringarna som skapas vid varumottagning och varuleverans. Produktens prisinställningar Inköpspris 450,00 kr Kostnad 50,00 kr Självkostnadspris 500,00 kr Bruttovinst 500,00 kr Bruttovinst i % 100,00 % Försäljningspris 1 000,00 kr Leverantörens pris 450,00 kr Ver.typ In/ut Konto Beskrivning Debet Kredit Varumottagning - inköp LF1 In 1400 Lager 450, Avsättning, faktura ej mottagen 450, Inköp material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Bokföring - inköp IF1 In 2280 Avsättning, faktura ej mottagen 450, Ingående moms 112, Leverantörsskulder 562,50 Varuleverans - faktura LF2 Ut 1400 Lager 450,00 Varor levererade, faktura ej 450, Inköp material och varor 25% 450, Lagerförändring 450,00 Fakturering - försäljning UF1 Ut 3051 Försäljning varor 25% 1000, Utgående moms 25% 250, Kundfordringar 1250,00 Varor levererade, faktura ej 450, Inköp material och varor 25% 450,00 18

20 Mer information MER INFORMATION Mamut Academy Mamuts kursverksamhet heter Mamut Academy. Mamut AB levererar kompletta lösningar för ekonomistyrning, försäljning/kunduppföljning, inköp/logistik, lön/personal, tidrapportering/projekt samt skatt/privatekonomi. Kursverksamheten Mamut Academy är ett erbjudande till dig som vill arbeta så effektivt som möjligt med Mamut Business Software och tillhörande arbetsområden. Nu kan du och dina medarbetare få möjlighet att utnyttja alla funktionerna i Mamut-systemen, något som både stimulerar verksamheten och dig som jobbar med systemet! Startkurs Denna kurs är anpassad för nya användare av Mamut Business Software. Kursen ger en inblick i hur programmet är strukturerat samt ger en bra introduktion till hur man kommer igång på bästa sätt. Grundkurs Dessa kurser berör vissa fackområden i produktserien Mamut Business Software. Grundkurserna ger deltagaren en grundlig inblick i de olika delarna av Mamut-systemen. Detta ger goda förutsättningar för att effektivisera arbetet i systemet. Fortsättningskurs Dessa kurser berör områden som inte behandlas i grundkurserna. Fortsättningskurserna ger djupgående kunskap om systemets avancerade funktioner. Kurspaket Kurspaketen inriktar sig mot enskilda system i produktserien Mamut Business Software. Kurserna ger deltagaren en helhetsförståelse för det aktuella systemet. Ett kurspaket består av ett antal fristående kurser. Företaget kan skicka olika deltagare på de olika kursdagarna, om detta skulle vara aktuellt. Kurser av typen Mamut Lön kan inte ingå i ett kurspaket. Mamut Lön-kurs Dessa kurser behandlar endast Mamut Lön. Välj kurs efter dina tidigare kunskaper. I kursprogrammet finns något som passar alla användare, från nybörjare till van användare. Kurser i Mamut Lön ingår inte i vissa kurspaket. Specialkurs Specialkurserna behandlar särskilda ämnen inom ett eller flera arbetsområden och/eller program. Företagsanpassad kurs På förfrågan kan vi ordna skräddarsydda kurser för ditt företag eller organisation. Detta kan vara givande om din verksamhet har säregna rutiner eller många från samma organisation behöver utbildning i Mamut-programmet. En företagsintern kurs ger dina medarbetare en grundlig utbildning i effektiv användning av Mamut Business Software i ditt företag.vi kan hålla företagskurser i dina lokaler eller i våra kurslokaler som är utrustade med all nödvändig utrustning. För mer information om Mamut Academy, eller för att få till vår kurskatalog/kursplan, kontakta oss på telefon eller via e-post: Du kan även hitta information på våra hemsidor: Alla kursdeltagare får ett kursbevis för deltagandet. 19

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7

1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 3 CHECKLISTA ÅRSAVSLUT...7 INNEHÅLL INNEHÅLL Förenklade årsavslut med Norstedts Redovisning/Affärssystem 1 FÖRENKLA ÅRSAVSLUTET...5 2 LAGAR OCH REGLER...6 2.1 Lagar 6 2.2 Bokslutspärm... 6 2.3 Verifiera bokslutsposter... 6 3 CHECKLISTA

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010

Detta kom-igång-häfte ger en sammanfattning över programmets viktigaste delar och funktioner. Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 Visma Enskild Firma Bokföring 2010-2011 och deklaration för 2010 1 Byte från annat bokföringsprogram till Visma Enskild Firma 1 Byte till momsredovisningen per kvartal från 2011 1 Byte till bokföring enligt

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer