Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB"

Transkript

1 Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version april 2009

2 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser... 3 Sammansatta artiklar... 3 Inleverans... 5 De olika sätten att göra inleverans... 5 Alternativ 1: Beställning finns Faktura... 5 Alternativ 2: Beställning finns Följesedel... 6 Alternativ 3: Beställning finns ej Faktura... 8 Alternativ 4: Beställning finns ej Följesedel... 9 Alternativ 5: Alternativ metod Delleverans av beställning Beställning finns Följesedel Beställning finns Faktura Utleverans Restorderhantering Vad är skillnaden mellan lagerändring och inleverans? Leveransinfo Vikten av att ange rätt inköpspris Differens mellan lagerkonto och lagerlista Inventeringsrutin Vanliga frågor Dessa rapporter uppdateras Visma Compact version april

3 Inledning Läs gärna igenom detta dokument innan du börjar med lagerbokföring. Vid lagerbokföring integreras redovisningen med reskontra och lager. Det är därför extra viktigt att arbetsgången är riktig. Förberedande inställningar En förutsättning för ett lyckat lagerarbete är att inställningarna är korrekta. Lagerbokföring innebär att alla rörelser in och ut från lagret för en lagerartikel konteras i redovisningen. Om lagerbokföring är aktiverad debiteras lagerkontot vid varuinköp i stället för kontot materialinköp. Lagerbokföring aktiveras genom att du markerar kryssrutan Lagerbokföring på fliken Inställningar som nås via menyvalet Register Företagsinformation. Under förutsättning att lagerhanteringen sker korrekt erhålls ett rättvisande värde på lagerkontot och i lagerlistan. Ange en artikel som lagerartikel genom att markera kryssrutan Lagerartikel på fliken Lager via menyvalet Register Artikelregister Artikelregister om du vill att programmet ska hålla reda på artikelns lagerantal, disponibla antal och reserverade antal. Obs! Se till att det inte finns några beställningar eller ordrar på artikeln innan den markeras som lagerartikel. Artikeln nollställs när artikelkrysset sätts. FIFO väljs genom att markera kryssrutan Använd FIFO-lager på fliken Inställningar som nås via menyvalet Register Företagsinformation. Då kommer programmet att utgå från att de först köpta varorna även säljs först. Vid fakturering hämtas de äldsta inköpspriserna och kvar på lager finns de senast inköpta varorna. Att använda FIFO-lager ställer höga krav på företagets rutiner. Lagerrörelser Om en artikel markeras som lagerartikel uppdateras artikelns lagerantal, disponibla antal och reserverade antal så fort du använder artikelnumret. Vid både inleverans och utleverans är registrering av följesedeln en faktor som markerar rörelser in och ut från lagret. Sparad order ökar fältet Reserverat och minskar fältet Disponibelt. Utleverans av ordern minskar fälten I lager och Reserverat. Vid utleveransen finns möjlighet att skriva ut en följesedel. Sparad beställning ökar värdet i Beställt antal. Inleverans av beställning ökar antal i fälten I lager och Disponibelt samt minskar i fältet Beställt antal. Följesedeln används för att koppla leveransen till rätt leverantörsfaktura. Sammansatta artiklar En sammansatt artikel (strukturartikel) är en artikel uppbyggd av andra artiklar. Denna funktion används av företag som säljer varor som består av flera delkomponenter. Sammansatta artiklar kan vara både vanliga artiklar och lagerartiklar. Den sammansatta artikeln måste också vara lagerartikel om någon av dess komponenter är det för att kunna visa möjlig tillverkningsvolym. För att skapa en sammansatt artikel gör du enligt nedan: 1. Välj Register Artikelregister - Artikelregister. 2. Registrera en ny artikel. 3. Markera kryssrutan Sammansatt artikel på fliken Lager. Nu aktiveras fältet Artikelfördelning nere till höger på fliken Lager. Visma Compact version april

4 4. Klicka på förstoringsglaset till höger om fältet fördelningsnummer och fönstret Artikelfördelningar öppnas. I detta fönster anger du vad som ingår i den sammansatta artikeln. 5. Skriv in Art.ID eller klicka på Register för att välja artiklar och tryck Enter. 6. Markören står i fältet Mängd och där ska anges det antal av artikeln som behövs för att producera den sammansatta artikeln. 7. Tryck Enter för att komma till nästa rad och skriv in nästa artikel. 8. När alla artikelrader som ska ingå är registrerade klickar du Spara för att den skapade artikelfördelningen ska sparas. Fönstret stängs och du är tillbaka på lagerfliken. Därmed är den sammansatta artikeln skapad. 9. Klicka på Spara. En sammansatt artikel produceras genom knappen Producera. I lagerfliken informeras det om hur många enheter av den sammansatta artikeln som går att producera. Detta antal bygger på disponibelt antal för lagerartiklar. Avräkning av lagerantalet för de ingående lagerartiklarna sker vid produktion av den sammansatta artikeln. Produktion av sammansatt artikel ökar antalet i fälten I lager och Disponibelt för den sammansatta artikeln medan dessa minskar för de ingående artiklarna. Denna information visas enbart för en sammansatt artikel bestående av lagerartiklar. Obs! En sammansatt artikel hanteras precis som övriga artiklar. En inventering på en sammansatt artikel ändrar dess värde men inte komponenternas värden. En sparad order med en sammansatt artikel ökar antalet i fältet Reserverat och minskar i fältet Disponibelt för den sammansatta artikeln men de ingående komponenternas antal påverkas ej. Utleverans av ordern minskar antalet i fälten I lager och Reserverat. Visma Compact version april

5 Inleverans Vid inleverans av beställning föreslår programmet som standard att hela beställningen blivit levererad. Om en artikel inte blivit fullt levererad ska du ändra till det antal som levererats. En inleverans kan utföras på olika sätt beroende på om det finns en registrerad beställning eller inte om inleveransen sker mot faktura eller följesedel De olika sätten att göra inleverans Nedan beskrivs fem olika sätt att göra inleverans samt hur kontering sker för respektive sätt. Samma värden för inleveranserna används för att underlätta jämförelse mellan de olika alternativen. Förutsättningarna gäller beställning på 10 stycken av en artikel med inköpspris på 80 kronor och 25 % moms. Beställningens totala belopp inklusive moms är därmed kronor. Alternativ 1: Beställning finns Faktura Detta alternativ används när varuleveransen och leverantörsfakturan kommer samtidigt. Beställningen antas vara inbokad. 1. Registrera leverantörsfaktura med fakturabelopp på kronor, varav 200 kronor i moms. 2. Tryck Enter tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 3. Klicka på ikonen för inleverans så att fönstret Inleverans öppnas. 4. Välj beställningen från listan i det övre fältet genom att dubbelklicka på raden. Nu syns beställningens artikelrader i nedre fältet med information om leveransdag, mängd samt belopp. 5. Om beloppet ska ändras klickar du på Ändra och skriver in radbeloppet, det vill säga det totala priset Visma Compact version april

6 utan moms, som i det här exemplet är 800. Klicka Ok. Obs! Även om beloppet stämmer på samtliga artikelrader måste du trycka på knappen Ändra för att aktivera knappen Spara. Något belopp måste dock inte fyllas i utan du kan trycka Avbryt i fönstret Levererat och därefter kan inleveransen sparas med knappen Spara. 6. Klicka på Spara. Nu är inleveransen sparad och du kan behandla nästa beställning, om fakturan innehåller flera. 7. När alla beställningar är klara klickar du på Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Du står nu åter i fönstret Leverantörsbokning och fakturan är färdigkonterad. Artikelnummer samt antal står angivet i textkolumnen. 8. Spara fakturan. Därmed är både inleverans och fakturabokning färdig. Artikelns inköpspris, lagervärde och värde/st uppdateras i artikelregistret när du sparar. På fliken Transaktioner i artikelregistret skapas en rad med beteckningen Lev.faktura. Alternativ 2: Beställning finns Följesedel Detta alternativ används när artiklarna har blivit levererade och beställningen inbokad, men fakturan inte har kommit eller ska bokföras senare. Detta är ett sätt att snabbt rapportera in artiklarna i lagret. Med hjälp av menyvalet Program Inköp - Inleverans registreras, med stöd av följesedeln, varorna in på lager. 1. Välj menyvalet Program Inköp - Inleverans. 2. Genom att dubbelklicka på avsedd beställning från listan i övre fältet kan du i det nedre fältet se bland annat mängd och belopp för varje artikel. 3. Klicka Ändra om antalet behöver justeras. Priset kan inte ändras i detta läge. Det är preliminärt och hämtas från Beställningen. Ska priset justeras görs detta på beställningen innan inleveransen sker. Visma Compact version april

7 4. Spara och Avbryt. Vid inleveransen ökas lagerantalet i artikelregistret med det inlevererade antalet (10 st) och lagervärdet samt inköpspriset uppdateras med värdet från beställningen. Dessutom aktiveras en informationsrad på artikeln som anger att vissa enheter saknar korrekt inköpspris. Denna kommer att försvinna när väl leverantörsfakturan är bokad och det definitiva priset från fakturan är satt. På fliken Transaktioner i artikelregistret skapas en rad med beteckningen Följesedel. Inleveransens kontering enligt standardinställningen framgår nedan. D77 Följesedel/4003/ Lager 800,00 Följesedel/4003/ Förändring av lager 800,00 När leverantörsfakturan anländer bokas den som vanligt. Vi antas erhålla rabatt så priset blir 70 kronor i stället för 80 kronor per styck. Det totala fakturabeloppet inklusive moms är således 875 kronor. 1. Registrera leverantörsfakturan med fakturabelopp på 875 kronor, varav 175 kronor moms. 2. Tryck Enter tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 3. Klicka på ikonen för inleverans så att fönstret Inleverans öppnas. 4. Välj rätt beställning från övre fältet. Nu syns beställningens artikelrader i nedre fältet. Klicka på Ändra och skriv in radbeloppet, det vill säga det totala priset utan moms, som i det här exemplet är Klicka på Ok för att stänga rutan Levererat. 6. Spara inleveransen och svara ja på frågan Är du säker? Lagret justeras när du sparar! Visma Compact version april

8 7. Klicka Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Nu står du åter i fönstret Leverantörsbokning och fakturan är färdigkonterad. Lägg märke till de två raderna som tar ut bokningen av inleveransen. 8. Spara fakturan. Efter det att fakturan blivit inbokad har artikeln fått sitt definitiva inköpspris, lagervärdet har blivit uppdaterat med det korrekta inköpspriset och då släcks informationsraden som anger att vissa enheter saknar korrekt inköpspris på fliken Lager i artikelregistret. På fliken Transaktioner har texten Följesedel ersatts med texten Lev.faktura. Konteringen framgår enligt nedan: Alternativ 3: Beställning finns ej Faktura Det här alternativet kan användas för att rapportera in varor i lagret utan registrerad beställning. Du gör en manuell inleverans i samband med att leverantörsfakturan bokas. 1. Registrera leverantörsfakturan med fakturabelopp på kro nor, varav 200 kronor i moms. 2. Tryck Enter tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 3. Klicka på ikonen för inleverans så att fönstret Inleverans öppnas. 4. Kryssa för Manuell inleverans. Du får nu tillgång till fyra nya fält. 5. Mata in värden för Art.ID, Mängd (10 st) och Belopp (800 kronor). 6. Tryck Enter tills texten visas i det nedre fältet. Visma Compact version april

9 Tips! Om du registrerat fel kan du ändra både antal och belopp genom att markera raden och klicka på knappen Ändra. 7. Spara och tryck Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Du står nu åter i fönstret Leverantörsbokning och fakturan är färdigkonterad. 8. Spara fakturan. Därmed är både inleverans, fakturabokning och kontering färdig. Artikelns lagervärde och värde/st uppdateras när du sparar. På fliken Transaktioner i artikelregistret har en rad med beteckningen Lev.faktura skapats. Alternativ 4: Beställning finns ej Följesedel Detta alternativ kan användas för att rapportera in varor i lagret utan en registrerad beställning. Här rapporteras enbart antalet in, värdet per st är noll. Du gör en manuell inleverans med hjälp av menyvalet Program - Inköp - Inleverans. Fakturan bokas in i ett senare skede. 1. Välj menyvalet Program - Inköp - Inleverans. 2. Ange leverantörs-id i fältet Lev. Visma Compact version april

10 3. Kryssa för Manuell inleverans. Du får nu tillgång till två nya fält. 4. Mata in värden för Art.ID och Mängd (10 st). 5. Tryck Enter tills texten visas i det nedre fältet. Tips! Om du registrerat fel kan du ändra antal genom att markera raden och klicka på knappen Ändra. Belopp är noll eftersom inget pris angetts. 6. När du klickar Spara kommer frågan Vill du spara inleveransen., svara ja om du inte vill fylla i följesedelnumret, därefter försvinner raden/artikelraderna från nedre fältet. 7. Klicka Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Om du väljer Program - Inköp - Beställning och bläddrar fram senaste beställningen, kan du se att 10 stycken artiklar blivit levererade till okänt pris. Konsekvensen av inleveransen blir att i artikelregistret ökas lagerantalet med inlevererat antal (10 st). Inköpspriset sätts temporärt till noll och därmed blir lagervärde samt värde/st felaktigt. På artikeln aktiveras en informationsrad som anger att vissa enheter saknar korrekt inköpspris. Denna text kommer att försvinna när leverantörsfakturan är bokad och det definitiva priset är satt. På fliken Transaktioner har en rad med beteckningen Följesedel skapats. Eftersom inleveransen görs utan pris skapas ingen kontering. När fakturan senare anländer bokas denna enligt nedan. 1. Registrera leverantörsfakturan med fakturabelopp på kronor, varav 200 kronor i moms. 2. Tryck Enter tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 3. Klicka på ikonen för inleverans så att fönstret Inleverans öppnas. 4. Välj rätt beställning från övre fältet och dubbelklicka på raden. Då visas artikelraderna i nedre fältet. Beloppet är noll eftersom inget pris angetts. Klicka på Ändra och skriv in radbeloppet, det vill säga det totala priset utan moms, som i det här exemplet är 800. Visma Compact version april

11 5. Spara inleveransen och svara ja på frågan Är du säker? Lagret justeras när du sparar! samt klicka Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Nu står du åter i fönstret Leverantörsbokning. 6. Spara fakturan. Efter att fakturan blivit inbokad, har artikeln fått sitt definitiva inköpspris, då släcks informationsraden som anger att vissa enheter saknar korrekt inköpspris på fliken Lager i artikelregistret. Samtidigt har lagervärde och värde/st blivit uppdaterat. På fliken Transaktioner har texten Följesedel ersatts med texten Lev.faktura. Konteringen sparas i redovisningen när fakturan sparas. Alternativ 5: Alternativ metod Detta alternativ används för att snabbt rapportera in artiklarna i lagret på fliken Lager i artikelregistret. Lagervärdet uppdateras direkt, så det är viktigt att ange rätt inköpspris redan nu. 1. Välj menyvalet Register - Artikelregister - Artikelregister. 2. Välj artikeln du vill göra inleveransen för. 3. På fliken Lager klicka på knappen Lagerändring. 4. Välj Inleverans vid Typ. Registrera Antal (10 st) och Belopp (800 kronor). När du trycker Enter visas Ink.pris. Om du inte har totalbeloppet, kan du registrera Ink.pris (per st) och då visas istället Belopp när du trycker Enter. 5. Klicka Ok och svara Ja på kontrollfrågan. Vid inleverans uppdateras lagret omedelbart. Värden för antal I lager och värde/st sätts definitivt. På fliken Transaktioner skapas en rad med beteckningen Inleverans. Denna text kommer inte att förändras när fakturan bokas. Inleveransen bokas så här: D78 Inleverans/2001/ Lager 800,00 Inleverans/2001/ Inköp material och varor 800,00 Fakturan från leverantören bokas i ett andra steg utan att göra inleverans. 1. Registrera leverantörsfakturan med fakturabelopp på kronor, varav 200 kronor i moms. 2. Tryck Enter tills leverantörsfakturan är färdigkonterad med 4010 som kostnadskonto. Visma Compact version april

12 3. Spara fakturan. Obs! Denna leverantörsfakturabokning påverkar inte lagret utan syftar främst till att boka bort inleveranskonteringen på konto Konteringen av fakturan framgår nedan. D79 FA2076/leverantör 2440 Leverantörsskulder 1 000,00 FA2076/leverantör 2640 Ingående moms 200,00 FA2076/leverantör 4010 Inköp material och varor 800,00 Delleverans av beställning Vid delleverans av en beställning betraktas den levererade delen av beställningen som klar och det skapas en ny beställning för de artiklar som restnoteras. Anta att du har registrerat en beställning på 40 stycken av en artikel. Beställningen får ett beställningsnummer t ex Leverantören levererar dock endast 30 stycken vid den första leveransen och 10 stycken kommer att levereras senare. Det levererade antalet överensstämmer alltså inte med antalet på beställningen. Du kan alltså inte boka fakturan i samband med inleverans (Alternativ 1) eftersom det inte går att ändra antalet med detta inleveranssätt. Du måste med andra ord först göra en separat inleverans med det antal som levereras (30 styck) för att registrera in leveransen i lagret och sedan boka fakturan i samband med inleverans (Alternativ 2). Faktura på resterande 10 styck bokas i samband med inleverans (Alternativ 1). Beställning finns Följesedel 1. Öppna fönstret Inleverans via menyvalet Program - Inköp - Inleverans och leta upp beställningen. 2. Dubbelklicka på raden så att innehållet i beställningen visas i nedre delen av fönstret. 3. Markera den avsedda artikelraden och klicka på knappen Ändra. 4. Ange det levererade antalet, det vill säga 30 och klicka Ok. 5. Klicka Spara. Då försvinner beställning nummer 2017 från rutan Inleverans och en beställning på de restnoterade 10 artiklarna skapas med ett nytt beställningsnummer, exempelvis Klicka Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Under Program Inköp - Beställning kan du bläddra fram båda beställningarna, en med status Levererat och en med status Ej levererat. 7. I nästa steg bokas fakturan. Mata in fakturabelopp för 30 styck i fönstret Leverantörsbokning och tryck Enter tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 8. Klicka på ikonen så att fönstret Inleverans öppnas. I det övre fönstret syns både beställning 2017 och Markera beställning 2017 och kontrollera att beloppet är korrekt. Lägg märke till att beställningen avser 30 stycken. Klicka på Ändra följt av Avbryt för att aktivera knappen Spara. 10. Spara. Beställning nummer 2017 försvinner då från listan i övre fönstret. 11. Tryck Avbryt för att stänga Inleverans. 12. Fakturan är färdigkonterad i Leverantörsbokning. Spara fakturan. Visma Compact version april

13 Beställning finns Faktura 1. Efter viss tid levereras resterande 10 styck. Fakturan på dessa bokas in i samband med inleverans. 2. Gå in i Program Leverantörsreskontra - Leverantörsbokning. Registrera in fakturan på vanligt sätt och tryck Enter efter fakturabelopp tills markören står på rad 3 i kolumnen Konto i konteringsfältet. 3. Klicka på ikonen för inleverans så att fönstret Inleverans öppnas. 4. Välj beställningen från listan i det övre fältet och kontrollera att rätt belopp visas på beställningens artikelrader i nedre fältet. Om beloppet ska ändras klickar du på Ändra och skriver in radbeloppet, det vill säga det totala priset utan moms. Även om beloppet är korrekt på alla artikelrader måste du trycka på Ändra följt av Avbryt för att aktivera knappen Spara. 5. Spara inleveransen Tryck Avbryt för att stänga fönstret Inleverans. Leverantörsfakturan är färdigkonterad. Spara fakturan. Visma Compact version april

14 Utleverans Första steget i kontakt med kund kan vara att registrera en offert. En offert påverkar inte reserverat antal i lager. En offert kan omvandlas till order genom att du går in på den avsedda offerten i fönstret Offert/Order och klickar på ikonen Offert till Order. Ett fönster öppnas där du har möjlighet att ändra orderdatum och planerad leveransdag. (Dagens datum föreslås som orderdatum.) Genom att klicka på Ok görs offert om till en order och därmed ökar reserverat antal för aktuella lagerartiklar och disponibelt antal sjunker i artikelregistret. Den skapade ordern kan redigeras och varje gång den sparas kommer värdena i Artikelregistret att uppdateras. I fönstret Utleverans, som nås via menyvalet Program - Offert/Order - Utleverans kan du registrera att en order har levererats. Dubbelklicka på avsedd order och dess artikelrader visas i nedre fönstret. Precis som vid inleverans föreslår programmet som standard att hela ordern har blivit levererad. Om en artikel inte blivit fullt levererad ska du klicka på Ändra och skriva det antal som faktiskt levererats. När korrekta värden är ifyllda klickar du på Leverera och får möjlighet att skriva ut en följesedel. Är ordern slutlevererad försvinner den från orderregistret. Vid utleverans av ordern skapas automatiskt en faktura som har status Ej utskriven. Restorderhantering Vid delleverans görs ordern om till en restorder. Restnoteringarna ligger kvar på ordern som har samma ordernummer men har fått status Restorder. Ofta är det inte känt när resten av artiklarna ska levereras och därför töms fältet Lev.dag på restordern. När du vet vilken dag du kan leverera artiklarna fyller du i datumet på restordern och sparar. Fyller du inte i ny leveransdag visas inte restordern på listorna Plocklista och Orderlista. Obs! En restorder får aldrig expeditionsavgift när den levereras och blir en faktura. Vid utleveransen skapas en faktura med levererat antal respektive restnoterat antal på olika rader. Vid utleverans av restordern skapas en ny faktura med det restnoterade antalet. Visma Compact version april

15 Vad är skillnaden mellan lagerändring och inleverans? För att manuellt förändra antal och/eller värde på lagret kan funktionerna lagerändring eller inleverans användas. De båda funktionerna kan verka ganska lika både till funktion och till resultat, men det finns en principiell skillnad. Lagerändring används till exempel vid svinn, medan inleverans skall användas när du erhållit varor från leverantören. De båda åtgärderna påverkar olika bokföringskonton. Eftersom syftet med en lagerändring är att förändra antal och/eller värde på en lagerartikel, används lagerjusteringskontot som motkonto till lagerkontot. En inleverans använder du när varor anländer från leverantören och därför krediteras inköpskontot. Båda dessa konton kan ändras på rad 32 respektive 27 i Reserverade konton. Som nås via menyvalet Register Reserverade konton. Leveransinfo En användbar finess vid registrering av order eller beställning är möjligheten att under inbokningens gång undersöka framtida in- och utleveranser för den aktuella lagerartikeln. När du registrerar en order eller beställning och matar in artikeln kan du högerklicka på artikelraden och på så sätt få fram fönstret Leveransinfo som syns nedan. Lägg märke till att både order och beställning visas. Det är med andra ord enkelt att hålla reda på när och med hur stor kvantitet varor ska levereras in respektive ut från lagret. I menyvalet Register- Företagsinformation-Inställningar kan du på raden Antal dagar bakåt i transaktionslistor ange vilket datumintervall som du vill se. Vikten av att ange rätt inköpspris När du gör en kreditnota ska alltid mängden vara negativ och inte priset, annars påverkas både täckningsbidrag och lagermängd felaktigt. Exempelvis fås ett negativt täckningsbidrag om en kreditnota anges med negativt pris. Det är också viktigt att ange rätt mängd och belopp vid lagerändring och inleverans. I rutan Inleverans/Lagerändring skall du inte trycka Ok utan att ha matat in rätt värde för Belopp och Inköpspris/st då detta leder till felaktiga värden i lagret. Differens mellan lagerkonto och lagerlista Det kan uppstå differenser mellan saldot på lagerkontot och lagerlistan. orsakerna till att differenser uppstår: Nedan följer två av de vanligaste Fakturor har inte överförts till redovisningen och därmed inte påverkat lagerkontot. Saldot på lagerlistan uppdateras däremot i och med att faktura skapas och sparas, antingen via utleverans av order eller via direkt inmatning av faktura i fönstret Kundfakturering. Motsvarande differens uppstår inte vid beställning då både Lagerlistan och lagerkontot uppdateras vid inleverans. Registrerade och överförda fakturor som innebär leverans av ett större antal än vad som finns disponibelt. Detta leder alltså till negativt antal i lager. Gör du efter detta en inleverans med förändrat inköpspris uppstår en differens mellan lagerkonto och lagerlista. Lägg märke till att denna differens uppstår på grund av utleverans av varor som inte finns i lager. Visma Compact version april

16 Inventeringsrutin Obs! Ta en säkerhetskopia innan du registrerar inventeringen. Om något blir fel kan du då enkelt återgå till ursprungsläget och sedan göra om registreringen. Notera att under tiden du gör inventeringen skall du inte arbeta i programmet, det vill säga inga in- och utleveranser ur lager får ske. 1. Gör färdigt alla ut- och inleveranser som måste göras innan inventeringen påbörjas. Stoppa alla ut- och inleveransregistreringar under inventeringen. 2. Kör menyvalet Register-Omräkna statistikregister. 3. Skriv ut Inventeringslistan från Utskriftscentralen. Inventeringslistan innehåller alla artiklar som är markerade som lagerartiklar i artikelregistret. Det antal som finns på inventeringslistan är det antal som ska finnas i lager inklusive de som finns på order och som ej är utlevererade samt de som är inlevererade från en följesedel. Antalet multiplicerat med det aktuella lagervärdet/st gör totalt lagervärde. 4. Börja med att inventera artiklarna på alla ordrar som inte är utlevererade, om de ligger på en annan plats än det ordinarie lagret. Räkna därefter den vanliga lagerplatsen. 5. Kontrollera att värde/st är korrekt för alla artiklarna. 6. Gå in i Register-Artikelregister-Lagerinventering för att lägga in de inventerade värdena, antal och värde/st. Om lagervärdet i bokföringen är korrekt kan du kryssa i Boka ej i redovisning för att endast justera lagerantal och värde i lagret. Var noga med att lägga in rätt inventeringsdatum, så att artiklarna uppdateras vid rätt tidpunkt. 7. När alla värden är inlagda, klicka på Spara. Nu är inventering sparad och justering gjord i lagret och redovisningen (om du inte klickat i Boka ej i redovisning). Tips! Om lagret är stort kan det vara lättare att inventera del av lagret vid några återkommande tillfällen s.k. rullande inventering istället för att göra hela lagret på en gång. Då behöver verksamheten inte stå still så länge plus att leveransavbrotten blir mindre. Red ut eventuella konstigheter med pris och antal innan inbokning av inventeringslista. Efter inbokning av inventeringslistan är lagret korrekt. Om Omräkna statistikregister används börjar den från senaste inventeringsinmatningen, som ska vara korrekt, och tittar framåt. För att underlätta inventeringen går inventeringslistan att sortera på id, namn, grupp, lev id eller lagerplats. För att underlätta vid inventering kan du ta hjälpa av en del rapporter och utskrifter som finns i programmet. Visma Compact version april

17 Vanliga frågor Hur kan jag skriva ut en lista med både inköpspris och försäljningspris? Välj menyvalet Register - Artikelregister - Artikelpriser. Då öppnas ett fönster där du klickar på knappen Sök. Listan kan du sedan skriva ut direkt genom att högerklicka och välja Skriv ut. Varför kommer vissa order inte med på rapporten ORDERSTOCK, ORDER men finns med på ORDERSTOCK, ARTIKEL? Rapporten ORDERSTOCK, ORDER visar inte order om den inte kan levereras, vilket däremot rapporten ORDERSTOCK, ARTIKEL gör. Varför visas inte restordern på listorna Plocklista och Orderlista? Ingen leveransdag är ifylld på restordern. Varför kommer inte vissa artiklar med på lagerlistan? De har noll som värde/st i artikelregistret eller är inte markerade som Lagerartikel i Artikelregistret. Har fönstret Lagerinventering öppet och accepterar det värde som står i kolumnen mängd men vill ändra värdet i kolumnen A pris. Varför uppdateras inte A pris när jag sparar? Du kan inte ändra värde/st utan att ändra mängd. Gör en lagerändring med antalet 1 följt av lagerändring med antalet -1. Du gör utleverans av en order till en kund som har samlingsfakturering och väljer att inte skriva ut följesedel i samband med utleveransen. Varför får jag blankt papper när jag senare skriver ut rapporten FÖLJESEDEL via Utskriftscentralen? Du måste ta bort markeringen för Ej färdig och sedan spara. Fakturan får då status Ej utskriven och därefter kan följesedeln skrivas ut. Visma Compact version april

18 Dessa rapporter uppdateras Kundorder: Vad göra Vad händer Vilka rapporter uppdateras Offert Offert skapas och blir en kostnads- Offertlistan sammanställning för kunden. Utskrift offert Omvandla offert till order Utskrift order Utleverans av order Utskrift faktura Överför till bokföringen Offerten skrivs ut på papper eller digitalt. Order skapas, artiklar reserveras i artikelregistret Ordern skrivs ut på papper eller digitalt Artiklarna levereras ut från lager, följesedel och faktura skapas Fakturan skrivs ut på papper eller digitalt. Uppgifterna från fakturan förs in i redovisningen och reskontran Plocklistan, Orderlistan, Ut- och inleveransplan, Orderstock order, Orderstock artikel, Lagerprognos, Lagerlista, Bristlista, Lagerfliken Inventeringslista, Lagertransaktioner, Kund/artikel statistik, Artikel/kund statistik, Lagerlistan, Bristlistan Hantera fakturor Fakturalistan, Kvartalsstatistiken, Lagertransaktioner, Hantera fakturor, Kundreskontralistor, RR, BR plus alla övriga redovisningsrapporter Leverantörsbeställning: Vad göra Vad händer Vilka rapporter uppdateras Beställning Utskrift beställning Inleverans av beställt antal Registrering av leverantörsfaktura, inleverans av värdet/st Beställning skapas. Artikeln visar beställt antal i artikelregistret. Beställning skrivs ut på papper eller digitalt. Mottagna produkter registreras in i inleveransbilden och uppdaterar antalet i artikelregistret. Leverantörsfakturan registreras. Artiklarnas värdet/st läggs in och uppdaterar artikelregistret. Beställningslista, Bristlista, Ut- och inleveransplan Beställningslista, Lagerlista, Bristlista, Inventeringslista, Lagertransaktioner, Inleveransplan Lagerlista, Inventeringslista, Lagertransaktionslista, Leverantörsreskontralistor, RR, BR plus alla övriga redovisningsrapporter Visma Compact version april

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Inventering Lagervärdering

Inventering Lagervärdering Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A och 3.40A (6 December 2006) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56

Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 13 december 2005 Memo för årsskifte Pyramid 2.55 och 2.56 Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar även några viktiga åtgärder som måste

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Visma Compact 3000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 3000 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 3000. Pris från 12.340:- (12 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer) Offert, order, fakturering, kundreskontra, leverantörsreskontra med utbetalningar, lager och inköp Visma

Läs mer

Arbetsgång vid inventering

Arbetsgång vid inventering Arbetsgång vid inventering Pyramid Business Studio från och med 3.40A (2015-02-19) Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler Inventering För att kunna inventera ska man först beräkna lagersladot. Man använder samma inventeringsjournal oavsett om man inventerar per artikel eller per lagerställe och lagerplats. (D.v.s. om man

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Arbetsgång vid inventering

Arbetsgång vid inventering Arbetsgång vid inventering Pyramid Business Studio 3.40A (2011-01-03) Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på när inventeringsanmodan

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 Lägg till från artikelsök... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5.

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364

Versionsmeddelande. Leveransdatum moder infört Refnr. 10364 Nytt i Hybron MPS Version 4.8 Fel konto på förråd vid UK från ankomst Refnr. 10549 TIdigare har fel förrådskonto använts för ekonomisk transaktion när något underkänts ut från ankomstkontrollen. Detta

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer