PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version (141106)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)"

Transkript

1 Pyramid Business Studio, version 3.42A Version (141106)

2 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008 och Windows Server 2012, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod är registrerat varumärke som tillhör The Apache Software Foundation. JMail är en produkt och registrerat varumärke tillhörande Dimac Developement AB. Google Authenticator mobile app är en produkt och ett registrerat varumärke tillhörande Google Inc. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2014 Unikum datasystem ab. november 2014 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post pbswebb.* 6/ dok/akw 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 4 Menyn 5 Skrivbordet 7 Övergripande grundfunktioner 8 Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner 10 Standardfunktionalitet Tabeller 11 Standardfunktionalitet Centraler 12 Standardfunktionalitet Studior 13 Snabbsök 14 Bläddra mellan poster 14 Meny 15 Inställningar verktygslist 15 Inställningar kommandopanel 16 Så här kan Kommandopanelen förändras Återställ Inställningar fliksystem 19 Inställningar sektioner 20 Visa/dölj 21 Öka/Minska storlek 22 Verktygslåda 23 Funktioner i Centraler och Studior 24 Inställningar flik och verktygslist i Studio 24 Flikgrupp 25 Inställningar Infobox 25 Uppdatera 27 Nästa/Föregående 27 Inställningar 27 Växla visningsläge 27 3

4 Med Pyramid version 3.42A introduceras en ny multiplattform. Du kan arbeta både i Windows och i webbläsaren. är en plattform som körs parallellt med Windowsversionen. På så sätt kan du själv välja miljö. ger dig mobilitet när du arbetar hemma eller är på resande fot. I detta dokument presenteras en översikt över menyval, inställningsmöjligheter och standardfunktionalitet i registervårdsrutiner, tabeller, centraler och studior. Inställningar för görs främst i PBS Administration, under menyvalet Företag, Egenskaper inloggning, fliken. Läs mer om detta i installationsanvisningarna för Installation modul, 3.42A. Installationshandboken finns tillgänglig för Återförsäljare på 4

5 Menyn Överst till höger i Pyramid visas Företagsnamnet, den inloggades namn och ikoner för Logga ut och Meny. Nedanför visas en list med Skrivbord, Favoriter, Moduler/Rutiner och Sök rutin. Rutinnummer för respektive modul visas i en undermeny genom ett klick på modulnamnet. Startade rutiner visas på skrivbordet, se avsnitt Skrivbordet på följande sida. Ikon för att Logga ut. Obs! Korrekt sätt att logga ut är genom att klicka på ikonen Logga ut. Om enbart webbläsaren stängs, loggas användaren inte ut från Pyramid förrän efter 20 minuter. Det innebär att systemet i onödan håller en licens för en användare. Via inställningar är det möjligt att ange det antal minuters inaktivitet som ska leda till att användaren loggas ut. Ikon för Meny, med användarinställningar: Ändra lösenord Skrivare Dialog för ändring av användarens lösenord öppnas Dialog över användarens skrivare öppnas. Här kan även inställningar för Lokal utskrift och Dokument göras. Pyramid Print måste vara installerad på klienten. Support Möjlighet att tillåta Pyramid Support att logga in med användarens signatur under en begränsad tid. Användaren behöver inte lämna ut det egna lösenordet. Av säkerhetsskäl tillåts denna inloggning endast från Unikums IP-adress. Om Pyramid Uppgift om bland annat vilken Pyramidversion inklusive vilken uppdatering, vilken licens, personliga licenser och vilka moduler som installerats. Ställ in skrivbord Dialog för inställningar av användarens Pyramidskrivbord öppnas. Möjliggör för användaren att konfigurera skrivbord och appar efter eget behov. Logga ut Menyvalet Logga ut finns även som ikon till vänster om Menyikonen. 5

6 Snabbsök rutin, med möjlighet att hitta de rutiner som innehåller ett specifikt ord eller sifferkombination, genom att exempelvis skriva ordet Kund eller 7 för samtliga rutinnummer som innehåller ordet Kund eller siffran 7. Ovanför den rutin som används, visas vilka rutiner som för närvarande är öppna. Rutiner som ligger öppna i bakgrunden visas med nedtonad text och ett rött kryss. Ett klick på det röda krysset stänger rutinen direkt i bakgrunden. Klicka på rutinnamnet för att växla till den önskade rutinen. 6

7 Skrivbordet På skrivbordet finns möjlighet att justera dialogstorlek och färgtema per användare. Det görs via ikonen Meny och valet Ställ in skrivbord, dialogen Konfigurera skrivbord och appar. Obs! Skrivbordet är under funktions och designuppbyggnad. Appar som visas i dialogen Konfigurera skrivbord och appar är ännu inte fullt implementerade. 7

8 Övergripande grundfunktioner I finns många möjligheter att göra inställningar och styra vad just du vill se i en rutin. I denna handbok beskrivs de vanligast förekommande funktionerna. Nedanstående ikoner är övergripande grundfunktioner för. Inställningar Symbol för Inställningar. Beroende på var Menyn öppnas visas inställningar för verktygslist, kommandopanel, fliksystem osv. I Centraler och Studior används symbolen för specifika funktioner. Läs mer om dessa i avsnittet om Funktioner i Centraler och Studior. Meny. Visar rullgardinsmeny med flera val. Sektionsmeny. Visar alla sektioner i en meny. Längst ner bland alternativen finns möjlighet att välja Visa alla eller Dölj alla. Här finns också ett val för inställningar för sektionen. Utfälld sektion. Klicka på ikonen för att dölja sektionen. Infälld sektion. Klicka på ikonen för att visa sektionen. Sektionsgenväg. En genväg till en sektion kan läggas till i verktygslisten via Inställningar verktygslist. Bilden nedan illustrerar hur Försäljningsvillkor läggs till som en sektionsgenväg i rutin 720 Kunder. 8

9 Visa/Dölj. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. Öka/Minska storlek. Ökar/minskar storlek på listkontroller vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i listkontrollen. Genom att klicka på Minska, fördelas bildytan proportionellt för de övriga listkontrollerna. Genom att i samma listkontroll klicka två gånger på Öka, visas den valda listkontrollen över hela bildytan. Verktygslåda I listkontrollernas övre högra hörn finns en verktygslåda som ger möjlighet att bearbeta innehållet vidare med funktionerna Infoga i kalkylblad, Skapa PDF och Visa summor. Här finns också möjlighet att anpassa listkontroll. 9

10 Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner I Pyramids registervårdsrutiner kan data såsom exempelvis, Kunder, Artiklar med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Registervårdsrutiner. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Verktygslist inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 5. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 6. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner. 7. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 10

11 Standardfunktionalitet Tabeller I Pyramids tabeller kan data såsom exempelvis momstabell, enheter, landskoder med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Tabeller. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner. 5. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 6. Verktygslist sektioner inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 7. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 8. Öka/Minska storlek. 9. Menyn visar val för att Flytta rad upp/ned, Spara sorterad tabell, samt öppna Inställningar verktygslist. 11

12 Standardfunktionalitet Centraler I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Centraler. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Snabbsök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Fliken Kundinfo är en sida med Infoboxar och har en meny med Inställningar Infobox. Andra flikar i Centraler innehåller andra funktioner. 5. Verktygslist med kommando för Uppdatera innehåll på sidan, Nästa/Föregående sida, samt Inställningar och Meny med inställningar verktygslist. 6. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 12

13 Standardfunktionalitet Studior I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Studior. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. I bilden nedan illustrerar siffrorna huvudfunktionerna i kommandopanel och på flikar i Studior. Bokstäverna illustrerar de olika Menyikonerna som ger tillgång till Inställningar. 1. Verktygslist med kommandon, Inställningar, Visa/Dölj detaljer och meny Inställningar verktygslist. 2. Sökkriterier. Lägg till önskat antal villkor. Även textregister och filter finns tillgängligt. 3. Verktygslist för listkontroll med kommando och meny Inställningar verktygslist. 4. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 5. Verktygslåda för listkontroll. 13

14 Snabbsök Med snabbsöksfunktionen i Snabbsök kan du snabbt hitta rätt kundkod. Så fort du börjar skriva något öppnas en rullgardin med valbara poster. Via rullgardinen som öppnas via snabbsök når du ikoner för Egenskaper, Nyregistrera, Utökad sökning och Visa fler. Bläddra mellan poster Pilarna nedanför Snabbsök gör det möjligt att manuellt bläddra framåt/bakåt och till första/sista bland posterna. Vilket alternativ för sortering som ska användas vid bläddring med pilarna styrs med hjälp av radioknapparna Sortering Företagskod eller Sortering Företagsnamn, i Menyn. 14

15 Meny Menyikonen finns på flera platser och öppnar dialoger som namngetts baserat på vilka inställningar de påverkar, exempelvis Inställningar kommandopanel, Inställningar Infobox, Inställningar verktygslist, osv. I tabellrutiner finns även andra kommando. I t.ex. rutin 831 Moms finns funktionen Spara sorterad tabell. Inställningar verktygslist Via Menyikonen öppnas Inställningar verktygslist. Via Inställningar verktygslist är det möjligt att välja vilka kommando som ska aktiveras/inaktiveras, samt om de ska högerpositioneras i verktygslisten och om enbart bild ska visas. Bilden illustrerar Inställningar verktygslist som öppnats från fliken Artiklar i rutin 720 Kunder. Via Inställningar verktygslist finns även möjlighet att lägga till sektioner och menyer. Möjliga val visas vid val av Lägg till sektion respektive Meny. Läs och se fler exempel på funktioner i verktygslisten i avsnittet Inställningar kommandopanel. 15

16 Inställningar kommandopanel Huvudfunktionerna för respektive rutin finns i Kommandopanelen. Genom att sväva över ett kommando visas en inforuta med kortkommandot för det aktuella kommandot. Via Menyikonen öppnas Inställningar kommandopanel. Kommando kan flyttas upp/ned och väljas som aktiv. 16

17 Så här kan Kommandopanelen förändras Vårt bildexempel ovan visar inställningar kommandopanel i rutin 8010 Kundcentral. Figur 1 visar hur dialogen Inställningar kommandopanel ser ut innan förändringar gjorts. Funktioner kan flyttas upp eller ned. Genom att avmarkera eller markera kryssrutan Aktiv inaktiveras eller aktiveras en funktion. Figur 2 illustrerar hur du via Meny kan lägga ett kommando i verktygslistmenyn. Ta bort ett kommando från verktygslistmenyn genom att markera det i listan och klicka på Tomt. Figur 3 visar hur kommandon kan grupperas genom att lägga till en egen meny. När det egna kommandot lagts till, blir det tillgängligt i Menyn. I vårt exempel heter det Min egen meny. Markera därefter, en i taget, de befintliga kommando som ska tillhöra din meny, klicka på Meny och sedan på namnet på din egen meny. Ta bort ett kommando från en egen meny, genom att markera det i listan och sedan klicka på Tomt. När inställningsdialogen stängs sparas ändringen. Nedan visas resultatet enligt beskrivning i figur 2 (kommando i verktygslistmenyn) och figur 3 (egen meny). 17

18 Återställ När förändringar har gjorts i exempelvis Kommandopanelen blir knappen Återställ tillgänglig. Se bild på föregående sida. Med denna knapp kan samtliga ändringar som gjorts snabbt återställas. Ändringen tillbaka till grundinställningarna träder i kraft vid nästa start av dialogen. 18

19 Inställningar fliksystem Respektive rutin har olika flikar i standard Pyramid. Flikar finns bland annat i registervårdsrutiner, Centraler och Studior. I vårt exempel visas fliksystemet från rutin 8010 Kundcentral, men funktionaliteten är motsvarande även i exempelvis rutin 720 Kunder. Via Menyikonen och valet Inställning, öppnas Inställning fliksystem där du kan justera ordningen på flikarna och om de ska aktiveras/inaktiveras. Samtliga aktiverade flikar visas i listan där även Inställningar kan väljas. Den flik du har öppen visas med en bock i kanten. Ett klick på en av flikarna i listan öppnar den valda fliken. Kortkommando till flikarna visas till höger i listan. 19

20 Inställningar sektioner En sektion kan exempelvis innehålla en grupp av fält, exempelvis kunddata, adressuppgifter osv. Den första, översta, sektionen kallas oftast Huvud och kan inte döljas. Övriga sektioner har en ikon som visar om den är utfälld eller infälld. Ett klick på menyn i huvudsektionen visar samtliga sektioner inklusive Huvud i en lista. Du väljer enkelt en sektion med ett klick. Via menyn kan du även välja Dölj alla eller Visa alla. Menyn ger också möjlighet att göra inställningar för samtliga sektioner. Via Inställningar sektioner avgörs om en sektion ska vara aktiv, standardmässigt utfälld vid start eller om den ska flyttas upp eller ned i ordningen. 20

21 Visa/dölj I flertalet rutiner finns möjlighet att visa/dölja bildytor på en flik. Det är en fördel när det finns många sektioner. Det är möjligt att välja om enstaka sektioner ska döljas. VISA/DÖLJ. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. 21

22 Öka/Minska storlek ÖKA/MINSKA STORLEK. Ökar/minskar storlek på listkontroller i sektioner vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i en utvald listkontroll. I bildexemplet nedan illustreras olika sätt att minska eller öka storleken på olika sektioner. Figur 1 visar hur fliken ser ut utan ändringar. Figur 2 visar hur det ser ut vid val av Öka storlek på hela första sektionen. Figur 3 illustrerar hur övre sektionen i figur 1 har minskat i storlek till fördel för sektionerna i figur 2 och 3 som har ökats och kan visa fler rader. 22

23 Verktygslåda I listkontrollernas övre högra hörn finns en verktygslåda som ger möjlighet att bearbeta innehållet vidare. Verktygslåda innehåller funktionerna Infoga i kalkylblad, Skapa PDF och Visa summor. Här finns också möjlighet att Anpassa listkontrollen. 23

24 Funktioner i Centraler och Studior I Centraler och Studior förekommer en del övriga funktioner som det kan vara bra att känna till. Inställningar flik och verktygslist i Studio I verktygslisten under fliken i rutin 8112 Kundstudio visas ikoner för Meny samt Inställningar. INSTÄLLNINGAR FLIK Här är det möjlighet att styra direkt sökning, antal träffar och att dela ut fliken. INSTÄLLNINGAR VERKTYGSLIST Här är det möjlighet att aktivera/inaktivera funktioner, samt lägga till funktioner i verktygslistmeny. Här finns också möjlighet att högerpositionera fält och att välja att enbart visa bild. Egen meny kan läggas till. 24

25 Flikgrupp I Studior och Centraler finns kommandot Flikgrupp. Fritt antal flikar ska kunna sparas och grupperas via dessa inställningar. Flikgrupper ska kunna läggas till, raderas och redigeras. Inställningar Infobox I centraler finns infoboxar med varierande innehåll beroende på vilken central som öppnats. Det finns möjlighet att lägga infoboxar på flera sidor. Bläddra mellan dessa sidor med hjälp av ikonerna Nästa/Föregående. Infoboxarna ligger oftast med storlek 1x1, vilket innebär att det ryms 3 x 2, dvs. 6 infoboxar totalt på en sida. I bilden nedan illustreras 3 av dessa. I infoboxar finns möjlighet att anpassa innehållet via menyvalet Inställningar på respektive infobox. 25

26 Via listboxen Storlek är det möjligt att bestämma om den aktuella infoboxen ska visas i storlek 1x1 ända upp till 3x2. Väljs storlek 3x2 kommer infoboxen att täcka hela ytan, dvs. för samtliga 6 infoboxar. Bildexemplet nedan visar exempel på en anpassad infobox, där Åldersanalysen lagts på alternativet 2x1 och därmed täcker bredden för 2 infoboxar. 26

27 Uppdatera Denna funktion uppdaterar innehållet i Infoboxarna på skärmen. Få funktioner i har automatisk uppdatering, för att undvika att inloggningen ligger kvar, trots att användaren har loggat ut. Nu sker automatisk utloggning efter ett visst tidsintervall. Nästa/Föregående Om det finns flera sidor med Infoboxar, bläddrar du mellan dessa med hjälp av pilarna Nästa/Föregående. Inställningar Ikonen Inställningar finns i alla centraler som har en infoboxflik. Den används för att kunna sortera ordningen på, samt ta bort infoboxar på den valda fliken. I bildexemplet ovan visas rutin 8010 Kundcentralen, fliken Kundinfo, där Inställningar ger möjlighet att sortera ordningen på, samt ta bort infoboxar på den valda sidan. Växla visningsläge Ikonen finns i infobox för gruppering av statistik. Den används för att kunna växla visningsläge mellan diagram och bakomliggande data. 27

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Användarhandledning Pyramid 4

Användarhandledning Pyramid 4 Användarhandledning Pyramid 4 Pyramid Business Studio, version 4.12A Version 1.0 - (170201) Användarhandledning för Pyramid 4 i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219)

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219) Pyramid Business Studio, från version 3.41A Version 1.3 - (140219) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A sp 5. För senare förändringar

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version

Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.2 - (130326) Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Kedjemodulen. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.6 - (110614)

Kedjemodulen. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.6 - (110614) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för tillvalsmodul för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.42A (Version 1.6 150911) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Tidhandbok Tidstämpling

Tidhandbok Tidstämpling Tidhandbok Tidstämpling Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.39 (Version 1.12. 080516) Anvisning för installation och uppdatering av programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch

Bruksanvisning ComfortTouch App för Busch-ComfortTouch 2673-1-8368 21.08.2013 Bruksanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Inledning... 3 1.1 Ändamålsenlig

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.6 - (150831) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare)

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare) Supernova med Internet Explorer (SuperNova version 13 eller senare) 1 Innehåll Supernova med Internet Explorer... 1 1 Inledning... 3 1.1 Läsmarkör Supernovas markör på hemsidor... 3 1.2 Varför navigering?...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer