Användarhandledning Pyramid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning Pyramid 4"

Transkript

1 Användarhandledning Pyramid 4 Pyramid Business Studio, version 4.12A Version (170201)

2 Användarhandledning för Pyramid 4 i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 4.12A. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. För copyright och varumärken se aktuell information på Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2017 Unikum datasystem ab. Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post Pyramid4_Handbok.* 1/ dok/akw 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Pyramid 4 4 Skrivbordsmenyn Menyer i rutiner 5 6 Skrivbordsinställningar 7 Skrivbordsvyer 7 Genvägar 7 Egenskaper Skrivbord 8 Standardfunktionalitet - Övergripande grundfunktioner 9 Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner 11 Standardfunktionalitet Tabeller 12 Standardfunktionalitet Centraler Standardfunktionalitet Studior Inställningar verktygslist 15 Inställningar kommandopanel 16 Så här kan Kommandopanelen förändras 17 Återställ Inställningar fliksystem Inställningar sektioner 20 Funktioner i Centraler och Studior 21 Inställningar flik och verktygslist i Studio 21 Inställningar Infobox 22 Växla visningsläge Visa/dölj Öka/Minska storlek 25 Sökfunktion Bläddra mellan poster Uppdatera visning 27 Behåll värde vid nyregistrering - Häftstiftet Kortkommandon Så visas kortkommando i dialogen 28 Standard kortkommandon 29 Behåll värde med hjälp av häftstiftet 29 Bläddra 29 Datum 30 Enter 30 Fokus till listkontroll 30 Kommentarer i texteditorn och annan info 30 Kortkommando till sök 30 Spara/godkänna 30 Stäng dialog 30 Utskrift 31 Växla mellan öppna dialoger 31 Öppna önskad flik 31 3

4 Pyramid 4 I detta dokument presenteras en översikt över versionens menyval, inställningsmöjligheter och standardfunktionalitet i registervårdsrutiner, tabeller, centraler och studior. För övrigt hänvisas till programmets F1-hjälp. 4

5 Skrivbordsmenyn Överst till höger i Pyramid visas Företagsnamnet, den inloggades namn och ikoner för Logga ut och Meny. Nedanför visas en list med Skrivbord, Favoriter, Moduler/Rutiner och Sök rutin. Rutinnummer för respektive modul visas i en undermeny genom ett klick på modulnamnet. På skrivbordet visas Genvägar. Startade rutiner visas på skrivbordet, se avsnitt Skrivbordsinställningar längre fram i handboken. Ikon för att Logga ut. Ikon för Meny, med användarinställningar: Ändra lösenord Arbetsplats Egenskaper inloggning Skrivare/Dokument Support Egna anpassningar Spara genväg på Windows skrivbord Skapa genväg till inloggning Om Pyramid Hjälp Logga ut Dialog för ändring av användarens lösenord öppnas Dialog för användarens arbetsplats öppnas. Här visas användarens skrivare. Möjlighet finns att välja annan arbetsplats för den användare som byter arbetsstation Här görs personliga inställningar för signaturen gällande inloggning och datumformat. Gäller PBS Webb. Dialog över användarens skrivare öppnas. Här kan även inställningar för Lokal utskrift och Dokument göras. Pyramid Print måste vara installerad på klienten. Gäller PBS Webb. Möjlighet att tillåta Pyramid Support att logga in med användarens signatur under en begränsad tid. Användaren behöver inte lämna ut det egna lösenordet. Av säkerhetsskäl tillåts denna inloggning endast från Unikums IP-adress. Möjlighet att aktivera/inaktivera egna anpassningar. Skapar genväg till Pyramid på Windows skrivbord. Här kan du även välja att starta en rutin direkt i samband med inloggning. Valet prioriteras före den rutin som startas enligt egenskaperna på användaren i Pyramid. Väljs automatisk inloggning får användaren ange lösenord innan genvägen startas. Gäller PBS Webb. Skapar länk till Pyramid. Uppgift om bland annat vilken Pyramidversion inklusive vilken uppdatering, vilken licens, personliga licenser och vilka moduler som installerats. Gäller Windows Tillgång till användarhandledningar. Menyvalet Logga ut finns även som ikon till vänster om Menyikonen. 5

6 Sök rutin, med möjlighet att hitta de rutiner som innehåller ett specifikt ord eller sifferkombination, genom att exempelvis skriva ordet Kund eller 7 för samtliga rutinnummer som innehåller ordet Kund eller siffran 7. Menyer i rutiner eller Menyikonen finns på flera platser och öppnar dialoger som namngetts baserat på vilka inställningar de påverkar, exempelvis Inställningar kommandopanel, Inställningar Infobox, Inställningar verktygslist, osv. Om det finns flera flikar att välja mellan i rutinen visas dess fliknamn via menyikonen. Den flik som för närvarande är aktiv synliggörs med en svart markör. 6

7 Skrivbordsinställningar På skrivbordet finns möjlighet att göra personliga inställningar via Genvägar samt via högerklick på skrivbordet. Under Genvägar till vänster på skrivbordet visas skapade genvägar samt menyval för skrivbordsvy, skapande av nya genvägar och egenskaper för användarnas skrivbord i Pyramid. Om alternativet Utvecklare har valts visas det till höger. Skrivbordsvyer Skrivbordsvyn Genvägar finns redan på ditt skrivbord. Fäll ut menyn för Skrivbordsvyer för att välja att ta bort eller lägga till en skrivbordsvy eller välja Egenskaper där den aktuella skrivbordsvyn kan förändras. Dina tickers kan du välja att dela ut till kollegor via tickerns inställningar. Genom att högerklicka på skrivbordet och välja Mina ticker, når du kommandot Hämta ticker. Då öppnas en dialog som visar vilka utdelade tickers som användaren kan spara på sitt skrivbord. På dina nya skrivbordsvyer kan du placera tickers tillhörande olika områden. De nya skrivbordsvyerna visas då på samma sätt som Genvägar i bilden ovan. Läs mer om tickers i F1-hjälp för Studior. Genvägar Varje användare kan skapa egna genvägar till rutiner, rapporter, listor, externa program och webblänkar på Pyramids skrivbord för att underlätta det dagliga arbetet. SKAPA GENVÄG TILL RUTIN Genvägar till alla rutiner inom Pyramid kan läggas ut som ikoner på Pyramids skrivbord. SKAPA GENVÄG TILL RAPPORT Skriver du kontinuerligt ut information från samma lista i rutin 8020 Utskriftscentralen kan du istället göra en genväg till rapporten på skrivbordet. Tillgängliga rapporters formatkoder och benämningar visas och du kan ange ett eget namn på genvägen. Förvalt värde dvs. rapportbenämningen föreslås. 7

8 Mall väljs för att egna urval ska hämtas fram till den specifika rapportgenvägen. Rapportmallen standard väljs om inget annat anges. Via utskriftscentralen kan egna mallar skapas från den öppna listan. Där görs önskade urval, exempelvis Från period/till period och budget. Därefter väljs ikonen Spara mall och mallen blir då tillgänglig för val för genvägen. När listan sedan öppnas via genvägen visas de förinställningar som gjorts i mallen. SKAPA EXTERN GENVÄG Den externa genvägen ger möjlighet att nå andra filer eller program från Pyramids skrivbord. Inställningarna här styrs av samma regler som när en genväg skapas på Windows skrivbord. Sökvägen till önskad fil eller önskat program anges. Genväg till externa program kan även skapas genom att dra en programikon från Utforskaren till Pyramids skrivbord. Behöver programmet använda andra filer för att fungera, eller om den aktuella filen, t.ex. ett kalkylblad finns på annan plats, anges sökvägen till den aktuella mappen. SKAPA INTERNETGENVÄG Här skapas länkar direkt till Internetadresser. Länken startar den webbläsare som finns på aktuell dator och hämtar den valda sidan. RADA UPP IKONER För att bringa ordning bland ikonerna finns funktionen Rada upp ikoner. Ikonerna fördelas i rader i ett osynligt rutnät. Egenskaper Skrivbord Färgtema Här väljs det färgtema som ska användas på skrivbordet. Förhandsgranskning visas i bakgrundsbild nedan. Klocka Här anges utseendet på klockan på Pyramids skrivbord. Välj bland alternativen Ingen, Digital, Analog, eller Kalender. Här visas också eventuella bokningar som skapats via CRM/Säljstöd. Finns det bokningar visas de i turordning, dvs. bokningar för idag, imorgon osv. På så sätt kan du enkelt se den närmaste planeringen i din kalender. Klickar du på bokningen vid klockan öppnas rutin 613 Kalender i CRM/Säljstöd. Bakgrundsbild Möjlighet finns att använda en bakgrundsbild istället för endast ett färgtema. Bakgrundsbild och bakgrundsfärg hjälper dig att särskilja bolagen. ANVÄND BAKGRUNDSBILD Markera kryssrutan för att använda Pyramids standard bakgrundsbild. Allmänt AKTIVT INMATNINGSFÄLT Ange önskad bakgrunds- och/eller teckenfärg. Med hjälp av denna inställning tydliggörs alltid vilket inmatningsfält markören står i vid arbete i Pyramids rutiner. FÄLL UT MENYER AUTOMATISKT Markera denna kryssruta om menyerna ska fällas ut automatiskt när du håller markören över en meny på skrivbordet. Omarkerad kryssruta innebär att du manuellt måste klicka på för att fälla ut menyn. VISA SKRIVBORDSVY BLÄDDRARPILAR När flera skrivbordsvyer finns kan du med hjälp av dessa pilar snabbt bläddra fram dina skrivbordsvyer. VISA UTVECKLARMENY Markera kryssrutan för att få tillgång till Utvecklarmenyn för konsulter och certifierade återförsäljare. ÅTERSTÄLL Oavsett vilka inställningar som gjorts för skrivbordet, finns möjligheten att återställa dem till Pyramids standardinställning. Kontrollfråga visas innan återställning görs. SPARA SOM STANDARD FÖR ALLA ANVÄNDARE Det är valbart om genvägarna och inställningarna ska vara giltiga för flera användare 8

9 Standardfunktionalitet - Övergripande grundfunktioner I detta avsnitt presenteras övergripande grundfunktioner. Inställningar Beroende på var Menyn öppnas, visas inställningar för verktygslist, kommandopanel, fliksystem osv. Det finns många möjligheter att göra inställningar och styra vad just du vill se. I Centraler och Studior används kommandot för specifika funktioner. Läs mer om dessa i avsnittet om Funktioner i Centraler och Studior. Meny. Visar rullgardinsmeny med flera val. Sektionsmeny. Kommandot visar alla sektioner i en meny. Längst ner bland alternativen finns möjlighet att välja Visa alla eller Dölj alla. Här finns också ett val för inställningar för sektionen och funktionen Sök fält. Utfälld sektion. Klicka på ikonen för att dölja sektionen. Infälld sektion. Klicka på ikonen för att visa sektionen. Sektionsgenväg. En genväg till en sektion kan läggas till i verktygslisten via Inställningar verktygslist. Bilden nedan illustrerar hur en egen genväg till sektion för modulen E-faktura läggs till i rutin 720 Kunder. 9

10 Visa/Dölj. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. Öka/Minska storlek. Ökar/minskar storlek på listkontroller vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i listkontrollen. Genom att klicka på Minska, fördelas bildytan proportionellt för de övriga listkontrollerna. Genom att i samma listkontroll klicka två gånger på Öka, visas den valda listkontrollen över hela bildytan. Verktygslåda I listkontrollernas övre högra hörn finns en verktygslåda som ger möjlighet att bearbeta innehållet vidare. Läs mer om funktionerna i verktygslådan i F1-hjälp för Studior. I Windows. I PBS Webb. I PBS Webb finns funktionerna Infoga i kalkylblad, Skapa PDF och Visa summor. Här finns också möjlighet att anpassa listkontroll. 10

11 Standardfunktionalitet Registervårdsrutiner I Pyramids registervårdsrutiner kan data såsom exempelvis, Kunder, Artiklar med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Registervårdsrutiner. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Sök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Verktygslist inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 5. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 6. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner och funktionen Sök fält. 7. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 11

12 Standardfunktionalitet Tabeller I Pyramids tabeller kan data såsom exempelvis momstabell, enheter, landskoder med mera registreras. I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Tabeller. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Sök. 2. Bläddra mellan poster, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Sektionsmeny. Huvud och övriga sektioner visas i lista, med val nederst för Visa alla/dölj alla samt Inställningar sektioner och funktionen Sök fält. Via häftstiftet behålls värde vid nyregistrering. 5. Utfällda sektioner. Klicka på ikonen för att dölja/visa sektionen. 6. Verktygslist sektioner inklusive ev. fler kommando och meny Inställningar verktygslist. 7. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 8. Öka/Minska storlek. 9. Menyn visar val för att Flytta rad upp/ned, Spara sorterad tabell, samt öppna Inställningar verktygslist. 12

13 Standardfunktionalitet Centraler I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Centraler. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. 1. Sök. 2. Bläddring mellan poster, uppdatering av innehåll, samt meny för sorteringsordning. 3. Kommandopanel inklusive meny med ev. fler kommando och Inställningar kommandopanel. 4. Fliken Kundinfo är en sida med Infoboxar och inställningar för Infobox. Andra flikar i Centraler innehåller andra funktioner. 5. Verktygslist med genvägar till sidor med samtliga infoboxar, samt Inställningar och Meny med inställningar verktygslist. 6. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 13

14 Standardfunktionalitet Studior I avsnittet som följer ges en översikt över standardfunktionalitet i Studior. Längre fram i handboken finns en mer detaljerad beskrivning av de olika funktionerna. I bilden nedan illustrerar siffrorna huvudfunktionerna i kommandopanel och på flikar i Studior. Bokstäverna illustrerar de olika Menyikonerna som ger tillgång till Inställningar. 1. Verktygslist med kommandon, Inställningar, Visa/Dölj detaljer och meny Inställningar verktygslist. 2. Sökkriterier. Lägg till önskat antal villkor. Även textregister och filter finns tillgängligt. 3. Verktygslist för listkontroll med kommando och meny Inställningar verktygslist. 4. Flikar, samt meny med lista för samtliga flikar och Inställningar fliksystem. 5. Verktygslåda för listkontroll. 14

15 Inställningar verktygslist Via Menyikonen öppnas Inställningar verktygslist. Via Inställningar verktygslist är det möjligt att välja vilka kommando som ska aktiveras/inaktiveras, om de ska ligga i undermeny, högerpositioneras i verktygslisten, om enbart bild ska visas, med mera. Bilden illustrerar Inställningar verktygslist som öppnats från fliken Kund i rutin 720 Kunder. En egen meny har lagts till för att illustrera funktionen Flytta till meny. Via Inställningar verktygslist finns möjlighet att lägga till genvägar, sektioner och menyer. Möjliga val visas vid val av Genväg till sektion respektive Flytta till meny. Läs och se fler exempel på funktioner i verktygslisten i avsnittet Inställningar kommandopanel på följande sida. Obs! I vissa verktygslistmenyer, exempelvis i Centraler och Studior, kan det finnas fler kommandoknappar dolda här. Dessa visas inte i minimerat läge. Genom att maximera dialogen eller klicka på verktygslistmenyikonen kan du se sådana kommandoknappar. 15

16 Inställningar kommandopanel Huvudfunktionerna för respektive rutin finns i Kommandopanelen. Via Menyikonen öppnas Inställningar kommandopanel. Kommando kan flyttas upp/ned och väljas som aktiv. Du kan välja att spara inställningarna för din egen signatur, en kollegas signatur, en grupp eller alla användare. Klicka på länken Ändra för att öppna dialogen med valmöjligheterna. 16

17 Så här kan Kommandopanelen förändras Vårt bildexempel ovan visar inställningar kommandopanel i rutin 8010 Kundcentral. Figur 1 visar dialogen Inställningar kommandopanel. Du kan välja att arbeta med funktionen Flytta till meny, Ta bort samt Ändra. Figur 2 illustrerar hur du via Flytta till meny, kan använda en standard meny, lägga ett kommando i verktygslistmenyn eller skapa en ny meny. Du kan ta bort ett kommando från menyer genom att markera det i listan och välja Ingen meny. Figur 3 visar hur kommandon kan grupperas genom att lägga till en ny meny. När den egna menyn lagts till visas den med namn [Meny] och i vårt bildexempel min egen meny. Lägg till önskade kommandon till menyn genom att markera en i taget och välja kommandot Flytta till meny, följt av namnet på din egen meny. När inställningsdialogen stängs sparas ändringen. På samma sätt kan du lägga till kommando i standardmenyn eller i verktygslistmenyn. På nästa sida visar vi hur resultatet kan se ut. Funktioner kan flyttas upp eller ned med hjälp av kommandona Pil upp/pil ned. Genom att avmarkera eller markera kryssrutan i kolumnen Aktiv inaktiveras eller aktiveras en funktion. 17

18 Nedan visas resultatet enligt beskrivning i figur 3. Kommandot Anteckningar som placerades i verktygslistmenyn visas i bilden till vänster och i bilden till höger visas den nya menyn min egen meny och de kommandon som lades till i den. Återställ När förändringar har gjorts i exempelvis Kommandopanelen blir knappen Återställ tillgänglig. Se bild på föregående sida. Med detta kommando kan samtliga ändringar som gjorts snabbt återställas. Ändringen tillbaka till grundinställningarna träder i kraft vid omstart av dialogen. 18

19 Inställningar fliksystem Respektive rutin har olika flikar i standard Pyramid. Flikar finns bland annat i registervårdsrutiner, Centraler och Studior. I vårt exempel visas fliksystemet från rutin 8010 Kundcentral, men funktionaliteten är motsvarande även i exempelvis rutin 720 Kunder. Via Menyikonen och valet Inställning, öppnas Inställning fliksystem där du kan justera ordningen på flikarna och om de ska aktiveras/inaktiveras. Samtliga aktiverade flikar visas i listan där även Inställningar kan väljas. Den flik du har öppen visas med en markering i kanten. Ett klick på en av flikarna i listan öppnar den valda fliken. Kortkommando till flikarna visas till höger i listan. 19

20 Inställningar sektioner En sektion kan exempelvis innehålla en grupp av fält, exempelvis kunddata, adressuppgifter osv. Den första, översta, sektionen kallas oftast Huvud och kan inte döljas. Övriga sektioner har en ikon som visar om den är utfälld eller infälld. Ett klick på menyn i huvudsektionen visar samtliga sektioner inklusive Huvud i en lista. Du väljer enkelt en sektion med ett klick. Via menyn kan du även välja Dölj alla eller Visa alla. Menyn ger också möjlighet att göra inställningar för samtliga sektioner. Via Inställningar sektioner avgörs om en sektion ska vara aktiv, standardmässigt utfälld vid start eller om den ska flyttas upp eller ned i ordningen. Med undantag för huvudsektionen. 20

21 Funktioner i Centraler och Studior I Centraler och Studior förekommer en del övriga funktioner som det kan vara bra att känna till. Inställningar flik och verktygslist i Studio I verktygslisten under fliken i rutin 8112 Kundstudio visas ikoner för Meny samt Inställningar. INSTÄLLNINGAR FLIK Här är det möjlighet att styra direkt sökning, antal träffar och att dela ut fliken. INSTÄLLNINGAR VERKTYGSLIST Här är det möjlighet att aktivera/inaktivera funktioner, samt lägga till funktioner i verktygslistmenyn. Här finns också möjlighet att högerpositionera fält och att välja att enbart visa bild. Egen meny kan läggas till. 21

22 Inställningar Infobox I centraler finns infoboxar med varierande innehåll beroende på vilken central som öppnats. Det finns möjlighet att lägga infoboxar på flera sidor. Bläddra mellan dessa sidor med hjälp av genvägarna till Infosidorna. Infoboxarna ligger oftast med storlek 1x1, vilket innebär att det ryms 3 x 2, dvs. 6 infoboxar totalt på en sida. I bilden nedan illustreras 3 av dessa. I infoboxar finns möjlighet att anpassa innehållet via menyvalet Inställningar på respektive infobox. Den används för att kunna sortera ordningen på, samt ta bort infoboxar på den valda fliken. Kolumnen Storlek visar den aktuella infoboxens storlek. Det är möjligt att bestämma om den aktuella infoboxen ska visas i storlek 1x1 ända upp till 3x2. Väljs storlek 1x2 kommer infoboxen att täcka ytan för 2 boxar. I vårt bildexempel ovan visas Försäljningsinfo som därmed döljer infoboxen Statistik mot budget. 22

23 INSTÄLLNINGAR FÖR SIGNATUR NN ÄNDRA Inställningarna i infoboxarna kan sparas för en signatur, en grupp eller alla användare. Vid val av grupp, gäller inställningarna samtliga infoboxar i den aktuella centralen. För att få ändra inställningar för Alla användare, krävs det att du är systemadmin. ÄNDRA Ytterligare inställningar kan göras per Infobox via knappen Ändra. Markera önskad infobox i listkontrollen och välj Ändra för att öppna en dialog med möjlighet att ändra funktion, storlek, fält, samt eventuell gruppering och grafikvisning på infoboxen. Ikonen Inställningar öppnar samma dialog som knappen Ändra för den valda infoboxen. I Infoboxar som innehåller tabelldata finns kommandot Formatera data via inställningarna. Rubriker och ledtexter kan formateras med färg, justering, fet- respektive kursiv stil Växla visningsläge Ikonen finns i vissa infoboxar för gruppering av statistik. Den används för att kunna växla visningsläge mellan diagram och bakomliggande data. 23

24 Visa/dölj I flertalet rutiner finns möjlighet att visa/dölja bildytor på en flik. Det är en fördel när det finns många sektioner. Det är möjligt att välja om enstaka sektioner ska döljas. VISA/DÖLJ. Visar/döljer delar av bildytan. Exempelvis används Visa/dölj villkor i studior. Här blir det möjligt att se fler antal rader i resultatlistan då bildytan med villkoren döljs. 24

25 Öka/Minska storlek ÖKA/MINSKA STORLEK. Ökar/minskar storlek på listkontroller i sektioner vilket gör det möjligt att visa fler antal rader i en utvald listkontroll. I bildexemplet nedan illustreras olika sätt att minska eller öka storleken på olika sektioner. Figur 1 visar hur fliken ser ut utan ändringar. Figur 2 visar hur det ser ut vid val av Öka storlek på hela första sektionen. Figur 3 illustrerar hur övre sektionen i figur 1 har minskat i storlek till fördel för sektionerna i figur 2 och 3 som har ökats och kan visa fler rader. 25

26 Sökfunktion Med sökfunktionen kan du snabbt hitta rätt kundkod. Så fort du börjar skriva något öppnas en rullgardin med valbara poster. Nederst i rullgardinen som öppnas via sök når du följande kommandon: Inställningar Nyregistrera Sök i studio Utökad sökning. Visa fler Bläddra mellan poster Pilarna nedanför Sök gör det möjligt att manuellt bläddra framåt/bakåt och till första/sista bland posterna. Vilket alternativ för sortering som ska användas vid bläddring med pilarna styrs med hjälp av radioknapparna Sortering Företagskod eller Sortering Företagsnamn, i Menyn. 26

27 Uppdatera visning Bredvid bläddring av poster i kommandopanelen finns det ett kommando för att uppdatera informationen som visas i dialogen, exempelvis i infoboxarna i Pyramids Centraler. Behåll värde vid nyregistrering - Häftstiftet En befintlig post kan i en del rutiner användas som mall vid skapande av en ny post. Det görs genom att först välja fram den befintliga posten och därefter klicka på häftstiftet. Välj därefter kommandot Ny. Denna funktion gäller endast vid nyregistrering 27

28 Kortkommandon Här ges en introduktion till de kortkommandon som kan användas i Windowsversionen. Så visas kortkommando i dialogen Genom att klicka på och hålla Alt-tangenten nertryckt visas en inforuta med kortkommandot för det aktuella kommandot. I många fall används standard Windows kommandon. Exempel på sådana är: F4 eller Alt + Pil ner Windows startknapp + Pil ner som används för att fälla ner innehållet i en listbox och Pil ner som används för att visa nästa val i urvalet i listboxen. som används för maximera/öka och Windows startknapp + Pil ner som används för minimera/minska Läs mer om Microsofts tangentbordsgenvägar på deras hemsida. 28

29 Standard kortkommandon Nedanstående kommandon är alltid desamma. Vissa funktioner kan ha skiftande kortkommandon beroende på dialogens utseende och de funktioner som används. Håll Alt nertryckt i dialogen för att se valen. Ny Spara och stäng Sök nu Spara Ta bort Ändra Central Alt+N Alt+G Alt+S Alt+S Alt+T Alt+D Alt+C Ny text Ny Spara Ta bort Alt+X Alt+Y Alt+P Alt+B Ok Avbryt Ny aktivitet Alt+O Alt+B Alt+A Behåll värde med hjälp av häftstiftet Behåll värde från annan post vid nyregistrering Alt+E Bläddra Bläddra till första posten Alt +1 Bläddra till föregående post Alt +2 Bläddra till nästa post Alt +3 Bläddra till sista posten Alt +4 29

30 Datum I ett datumfält kan du skriva in två, fyra, sex eller åtta siffror. När du ska välja datum i Pyramid kan du använda dig av några snabbkommandon för att enkelt få fram önskat datum. Skriv in dag Exempelvis 15 Om du skriver in två siffror tolkas de som dag. Programmet lägger till månaden och året. Datumet blir då i vårt exempel Skriv in dag och månad Exempelvis 0423 Om du skriver in fyra siffror tolkas de som dagen och månaden. Programmet lägger till året. Datumet blir i vårt exempel Home Hämtar fram dagens datum Page up Page down Pil upp Pil ned Bläddrar fram en månad Bläddrar bakåt en månad Bläddrar framåt en dag Bläddrar bakåt en dag I PBS Administration, menyvalet Företag, Ändra företag finns möjlighet att styra hur datum- och talformat ska visas. Inställning av datumformat kan även göras via menyn överst på Pyramids skrivbord och alternativet Egenskaper inloggning, fliken Datumformat. Enter Används för att nyregistrera order eller ändra order i orderregistreringsrutinerna. I sök betyder blankt fält + enter att nyregistrera. I sök betyder order/projektnummer + enter att ändra. Fokus till listkontroll Sätter fokus till listkontrollen. F6 Kommentarer i texteditorn och annan info Anteckningar, dvs. texteditorn med eventuella kommentarer visas. F7 Eventuell info visas. F2 Kommandot F2 används oftast i samband med denna ikon. Kortkommando till sök Används för att flytta fokus till sökfältet. Alt + 0 Används för att fälla ner urvalet i listboxen. Pil ner Används för att se historik, dvs. senaste valen. Pil upp Spara/godkänna Används för att spara/godkänna. Motsvarar Verkställ. Ctrl + Enter Stäng dialog Olika sätt att stänga dialoger. Esc eller Alt+F6 30

31 Utskrift Kortkommando för funktionen Skriv ut. Växla mellan öppna dialoger Olika sätt att växla mellan öppna dialoger. Ctrl+P Ctrl+Tab Ctrl+F6 Ctrl+Shift+Tab Öppna önskad flik Används för att öppna önskad flik. Ctrl

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219)

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219) Pyramid Business Studio, från version 3.41A Version 1.3 - (140219) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A sp 5. För senare förändringar

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

FirstClass Klient 7.0 Manual

FirstClass Klient 7.0 Manual av Sven E Carlsson FirstClass Klient 7.0 Manual till MS Windows FirstClass FAQ... 2 Knappar på Skrivbord och Mailbox... 3 Förkortningar i FirstClass manualen... 4 Koppla upp... 4 Läsa meddelande... 5 Skapa

Läs mer

Inställningstips Windows 10

Inställningstips Windows 10 @ Inställningstips Windows 10 2015-08-13 För att anpassa din dator med Windows 10. 1. Navigera till Skrivbordet (Windows+D) och höger-klicka med musen: 2. Tryck pil ner till Anpassa 3. Tryck Enter Inställningstips

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

VAS - Standard Användardokumentation

VAS - Standard Användardokumentation VAS - Standard Användardokumentation VAS-GENERELLT SIDA 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VAS - Standard... 3 1. Beskrivning och syfte... 3 1.1 Inloggning med användarid och lösenord...

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27

Manual för Tidbok. Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för Tidbok. Sidan 1 av 27 Manual för Tidbok Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2014-05-07 Reviderad:2017-07-03 Manual för Tidbok Sidan 1 av 27 Innehållsförteckning Söka tid till en vårdgivare... 3 Söka tid till flera vårdgivare...

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg:

Översättning med Kursplaneöversättaren sker i tre huvudsakliga steg: Användarhandledning Kursplaneöversättaren Bakgrund Convertus Kursplaneöversättare är en maskinell översättningstjänst för översättning av kursplaner från svenska till engelska. Översättningen görs med

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Kortkommandon i COSMIC

Kortkommandon i COSMIC 1 (7) Utfärdare sdatum i COSMIC Cambio 2014-04-25 i COSMIC Cambio + Healthcare Systems AB Brigadgatan 14, 587 58 Linköping 013-20 03 00 Ringvägen 100, 118 60 Stockholm 08-691 49 00 www.cambio.se 2 (7)

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

ActiveBuilder Användarmanual

ActiveBuilder Användarmanual ActiveBuilder Användarmanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juli 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Svensk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innehåll: 1. INLEDNING...2 2. SNABBSTART...3 3.

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer