Nya e-line - Uppgradering från tidigare version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya e-line - Uppgradering från tidigare version"

Transkript

1 Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version (130326)

2 Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41Asp04. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2013 Unikum datasystem ab. mars 2013 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post eline_uppgradering.* 26/ dok/akw 2

3 Innehåll Innehåll 3 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift hos Unikum 4 Design 4 Befintliga anpassningar 4 Testinstallation 4 Att göra i testinstallationen 6 Att INTE göra i testinstallationen 7 Skarp installation - Drift hos Unikum 7 Vid uppgradering från gamla till nya e-line 9 - Drift på egen webbserver 9 Design 9 Befintliga anpassningar 9 Testinstallation 9 Att göra i testinstallationen 11 Att inte göra i testinstallationen 12 Skarp installation - Drift på egen webbserver 12 3

4 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift hos Unikum Design I den nya e-handeln finns det fyra olika standarddesigner att välja mellan. Valet anges i Pyramid, under egenskaperna för design, i rutin 791 Egenskaper e-line, Layout och verktyg. Vår ambition framöver är att utveckla ett designverktyg där du, som kund, själv ska kunna ställa in enklare designförändringar och färgscheman. Innan designverktyget finns tillgängligt kommer färginställningar, om sådana önskas, att göras av Unikum enligt tidigare hantering. För mer information och handledning se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. För mer avancerade designförändringar som kräver direkt arbete med CSS-filerna, rekommenderar vi att ni kontaktar en webbyrå. För mer information och handledning, se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Befintliga anpassningar Funktionaliteten har utvecklats så att de absolut vanligaste anpassningarna ska kunna ersättas av standardfunktionalitet. De anpassningar som inte löses på detta sätt och vars funktionalitet måste finnas kvar, ska offereras på nytt. Om utvecklingstiden för den nya anpassningen är längre än lyfttiden för den gamla anpassningen, debiteras den överstigande kostnaden. Applikationshändelser Tidigare applikationshändelser finns fortfarande tillgängliga, men de måste nu läggas till i programmet pywsbis.d. Pywsbis.d öppnas via rutin 1930 Starta dialog med argument X. Obs! Eftersom vissa förutsättningar kan ha ändrats, är det viktigt att testa att anpassningarna fortfarande fungerar som önskat. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER: Inläsningsregistren, lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader har ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Det finns även ett nytt sidoregister för internetorder under inläsning med lu SESSIONSREGISTER OCH SESSIONSHISTORIK Sessionsregister med lu och sessionshistorik med lu utgår. Testinstallation Den nya e-handeln använder till viss del samma dialoger och programfiler som den gamla. Därför kan modulerna inte installeras parallellt i samma Pyramidinstallation. För att skapa en testmiljö innan skarp installation, måste den befintliga Pyramidinstallationen kopieras och uppgraderas till senaste versionen av 3.41A (om detta inte redan gjorts). På denna Pyramid installeras sedan den nya e-handelsmodulen. Till denna Pyramid sätts sedan en lokal webbsajt upp enligt handledning i installationshanbdbok för moduler (insttm_341.pdf) på under Kundsupport/e-lineinformation Testmiljön ger möjlighet att bearbeta och testa t.ex. designen på sajten innan den skarpa installationen av e-handeln uppgraderas. För att undvika felaktig indexering För att testsajten, om den skulle vara nåbar via Internet, med sin temporära adress inte ska indexeras av sökmotorer, läggs automatiskt en fil som heter robots.txt på webbservern. Denna innehåller regler som talar om för alla sökmotorer att inga sidor på sajten ska läsas av deras spindlar. Efter skarp uppgradering ska denna fil ersättas med en fil där dessa undantag är bortplockade för att sökmotorerna ska indexera den skarpa e-handeln. Se instruktioner för detta under Skarp installation - Drift hos Unikum nedan. 4

5 Checklista - Uppgradering av PBS Gör en kopia av den skarpa PBS:en. Obs! Gå igenom alla egenskapsdialoger i rutin 791 Egenskaper e-line och ändra de egenskaper som består av sökvägar för att inte råka förstöra något under sökvägar avsedda för den skarpa installationen. Uppdatera kopian till senaste versionen av 3.41A. Uppdateringen ska göras med certifikat som innehåller den gamla e-handeln. Byt till nytt certifikat med den nya e-handeln aktiverad. Det gör du via PBS Administration/Uppdatering/Nytt certifikat. Följ instruktionerna. Starta PBS och svara JA, på frågan att ta bort gamla e-linemodulen. Obs! System får ej verifieras i detta läget, inte förrän den nya e-handeln har skapats enligt nedan! Gå in i rutin 870 Systemuppläggning, markera rutan för nya e-line (j) och klicka på Skapa. Verifiera därefter system. Kör severutinen SEVENYEL via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att initiera standarddata och egenskaper för den nya e-handeln. Vid testinstallation Installera en lokal webbsajt enligt instruktioner i installationshandbok för moduler (insttm_341.pdf) på under Kundsupport/e-lineinformation Vid skarp installation Eftersom den nya versionen av e-handeln är bygd på en ny plattform måste en ny webbsajt sättas upp hos Unikum. Den beställs genom att du fyller i och returnerar beställningsformuläret som du fick vid beställning av den nya e-handeln. Invänta besked om att den nya sajten är klar, innan den skarpa installationen påbörjas. Installera Pyramids XML-komponent på de arbetsplatser som ska arbeta med e-handelsdialogerna i PBS. Detta behövs för att, vid ändring av egenskaper, kunna skicka upp ändringarna till SQL-databasen på webbservern. Installation startas via setup\setup.exe. Installera en ny WTS-tjänst på WTS-datorn för den nya miljön. Kör installationsprogrammet WTSSetup.exe som finns under wts\service. Installera en WTS-tjänst avsedd för Web Services Obs! Vid val av typ av service ska WebService väljas - INTE e-line! Ange egenskaperna för den nya webbservern i rutin 791 e-line Kommunikation. Ange ny sökväg för lokala filer i rutin 791 e-line Kommunikation, om du vill behålla alla filer under nuvarande sökväg för den gamla e-handeln. Kopiera produktbilderna, dvs. katalogen products, till den nya sökvägen. Behålls den gamla sökvägen måste eventuella gamla CSS- och språkfilsanpassningar från katalogerna CSS och LANG raderas. Gör ett uppskick av minst Grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. Skicka även upp egna bilder. Internetbetalningar Den nya e-handeln är fortfarande integrerad mot Dibs, dock mot en modernare plattform som heter FlexWin. Du måste därför kontakta Dibs för att få ett konto för denna plattform upplagd. Se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation för mer information om Integration Dibs och nya e-handeln. Då ni har fått ett nytt användarnamn anges detta i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line, Order och inläsning, fliken Internetbetalning. 5

6 Att göra i testinstallationen Design Arbeta med bilder och CSS. För mer information och handledning, se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. ARBETA MED EGNA BILDER OCH CSS UTAN TILLGÅNG TILL PBS Om kunden har sin webbplats hos Unikum och en extern partner som inte har tillgång till PBS och uppskicksrutinerna ska arbeta med design och bilder, finns möjlighet att få ett FTP-konto för att få tillgång till bild- och CSS-kataloger på webbservern. Språk Om kunden har översatt e-linemodulerna till andra språk än svenska och engelska, måste nya språkfiler för detta skapas för den nya e-handeln/e-kundtjänsten. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Om menyer, navigeringsträd eller listlayouter ändras görs detta i PBS, dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Hjälptexter Befintliga hjälptexter bör läsas igenom och anpassas till den nya e-handeln/e-kundtjänsten. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med hjälp av severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Då e-kundtjänsten nu är mer integrerad med e-handeln har många av e-kundtjänstens hjälptexter ersatts av motsvarigheten i e-handeln, se nedan: Kundtjänst inloggning är ersatt med generell text för Inloggning. Kundtjänst inloggning från gäst, texten utgår även i e-handeln. Kundtjänst Registrering är ersatt med generell text för Registrering. Kundtjänst Välkommen är ersatt med generell text för Välkommen. Kundtjänst Utloggning är ersatt med generell text för Utloggning. Vad är kundtjänst har utgått, text för Nya kunder kan istället användas. Kundtjänst Mitt konto är ersatt med generell text för Mitt konto. Kundtjänst Lösenord och säkerhet är ersatt med generell text för Lösenord och säkerhet. Kundtjänst Kontakta oss är ersatt med generell text för Kontakta oss. Nya funktioner och egenskaper Nya register och egenskapstabeller är enkla att flytta från testinstallationen till den skarpa installationen. De kan alltså med fördel ställas in redan i testinstallationen. Språkbenämningar för dessa nya funktioner och egenskaper (som angivits via F9-funktionalitet) kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. EGNA MENYKNAPPAR Funktionen Egna menyknappar utgår och ersätts av möjligheten att redigera menyn. Eventuella egna menyknappar får nu manuellt registreras i rutin 791 egenskaper e-line, valet Meny. 6

7 Redigering av data i testinstallationen Här nedan presenteras de register/tabeller som går bra att redigera och sedan flytta från test- till den skarpa installationen: EGENSKAPSTABELLER Egenskaper 2 (PUWOEGN) med lu 221 och egenskaper (PUWEGN) med lu 224 NAVIGERINGSTRÄD Vyhuvud (PUWVYHUV) med lu och vyrader (PUWVYKRO) med lu MENYER Menyhuvud (PUWMENHU) med lu och menyrader (PUWMENKR) med lu LISTLAYOUTER Listlayouter (PUWLIDNR) med lu Funktion för överflyttning av hjälp- och språktexter Severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, som används för överflyttning av hjälp- och språktexter, kan även flytta följande data från testinstallationen till den skarpa installationen: Språkbenämningar till menyer Språkbenämningar till listlayouter Språkbenämningar till navigeringsträd Språkbenämingar till egenskaper (791 egenskaper e-line) Språkbenämningar registreringsformulär Språkbenämningar extrauppgifter under Mitt konto Språkbenämningar egna fält på kassasidan Hjälptexter E-posttexter Att INTE göra i testinstallationen Uppdatera inte artikelinformation och andra texter än hjälptexter Det är inte att rekommendera att arbeta med några F7-texter, annat än hjälptexter, eller någon form av artikel-, skylt- eller varugruppsinformation. Det beror på att den typen av uppdateringar är svåra att senare flytta över till den skarpa installationen. Skarp installation - Drift hos Unikum Före NY SAJT Eftersom nya e-handeln är byggd på en ny plattform, måste en ny webbsajt sättas upp hos Unikum. Webbsajten beställs genom ifyllnad och returnering av beställningsformuläret som du fick vid beställning av den nya e-handeln. Invänta därefter besked om att den nya sajten är klar, innan den skarpa installationen påbörjas. LÄS IN ORDER Innan uppgradering av den befintliga e-handelsmodulen i den skarpa installationen påbörjas är det viktigt att läsa in alla order som eventuellt ligger för inläsning. Den nya e-handeln arbetar med nya inläsningsregister. Efter uppgradering kommer de gamla inläsningsregistren inte längre att finnas tillgängliga. Installation Installation görs på samma sätt som testinstallationen. Obs! Glöm inte att göra en backup innan uppgraderingen påbörjas! 7

8 Efter Efter uppgradering av den skarpa installationen bör nedanstående gås igenom och justeras: EGENSKAPSREGISTER OCH NYA FUNKTIONER Flytta över egenskapsregister och eventuell annan ny data från testinstallationen till den uppgraderade skarpa installationen. Kör severutinen SEVEMOVE, från den skarpa installationen, via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att flytta över eventuella hjälptexter och språkbenämningar. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER De gamla inläsningsregistren med lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader nu ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Därför behöver alla e-posttexter och eventuellt andra texter där datanummer från lu 122 Orderhuvud används, justeras och ersättas av motsvarigheten i lu 30 Projekthuvud. lu 30 Projekthuvud används nu som inläsningsregister. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. TECKEN ATT UNDVIKA Artikelkoder innehållande följande tecken,? / &, rekommenderas inte i den nya e-handeln. Även andra specialtecken kan orsaka problem. HJÄLPTEXTER OCH ANDRA TEXTER Eftersom standardtexter inte ersätts i en befintlig installation rekommenderas att alla hjälptexter läses igenom och justeras till den nya e-handelns förutsättningar. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. KONSULTSTUDIOANPASSNINGAR Läs in eventuella Konsultstudioanpassningar som har testats av i testinstallationen. GÖR DIN E-HANDEL SYNBAR FÖR SÖKMOTORER Ersätt filen robots.txt som talat om för sökmotorspindlarna att inte indexera testsajten genom att kopiera filen robots.txt som finns i wts\service\reference.zip och spara denna i lokala filer, under katalogen seekopt. Gör sedan uppskick i rutin 3972 Uppskick webbserver och markera Webbplatsverifieringsfil. 8

9 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift på egen webbserver Design I den nya e-handeln finns det fyra olika standarddesigner att välja mellan. Valet anges i Pyramid, under egenskaperna för design, i rutin 791 Egenskaper e-line, Layout och verktyg. Vår ambition framöver är att utveckla ett designverktyg där kunden själv ska kunna ställa in enklare designförändringar och färgscheman. Innan designverktyget finns tillgängligt kommer färginställningar, om sådana önskas, att göras av Unikum enligt tidigare hantering. För mer information och handledning, se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. För mer avancerade designförändringar som kräver direkt arbete med CSS-filerna, rekommenderar vi att ni kontaktar en webbyrå. För mer information och handledning, se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. Befintliga anpassningar Funktionaliteten har utvecklats så att de absolut vanligaste anpassningarna ska kunna ersättas av standardfunktionalitet. De anpassningar som inte löses på detta sätt och vars funktionalitet måste finnas kvar, ska offereras på nytt. Om utvecklingstiden för den nya anpassningen är längre än lyfttiden för den gamla anpassningen, debiteras den överstigande kostnaden. Applikationshändelser Tidigare applikationshändelser finns fortfarande tillgängliga, men de måste nu läggas till i programmet pywsbis.d. Pywsbis.d öppnas via rutin 1930 Starta dialog med argument X. Obs! Eftersom vissa förutsättningar kan ha ändrats, är det viktigt att testa att anpassningarna fortfarande fungerar som önskat. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER: Inläsningsregistren, lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader har ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Det finns även ett nytt sidoregister för internetorder under inläsning med lu SESSIONSREGISTER OCH SESSIONSHISTORIK Sessionsregister med lu och sessionshistorik med lu utgår. Testinstallation Den nya e-handeln använder till viss del samma dialoger och programfiler som den gamla. Därför kan modulerna inte installeras parallellt i samma Pyramidinstallation. För att skapa en testmiljö innan skarp installation, måste den befintliga Pyramidinstallationen kopieras och uppgraderas till senaste versionen av 3.41A (om detta inte redan gjorts). På denna Pyramid installeras sedan den nya e-handelsmodulen. Det är på denna Pyramid som webbsajten till den nya e-handeln sedan sätts upp. Testmiljön ger möjlighet att arbeta med och testa t ex. designen på sajten innan den skarpa installationen uppgraderas. Efter skarp uppgradering kopplas sedan testsajten om till den befintliga e-handelsadressen. För att undvika felaktig indexering För att testsajten med sin temporära adress inte ska indexeras av sökmotorer, läggs automatiskt en fil som heter robots.txt på webbservern. Denna innehåller regler som talar om för alla sökmotorer att inga sidor på sajten ska läsas av deras spindlar. Efter skarp uppgradering ska denna fil ersättas med en fil där dessa undantag är bortplockade för att sökmotorerna ska indexera den skarpa e-handeln. Se instruktioner för detta under avsnittet Skarp installation Drift egen webbserver i denna handledning. 9

10 Uppgradering av PBS Gör en kopia av den skarpa PBS:en. Obs! Gå igenom alla egenskapsdialoger i rutin 791 Egenskaper e-line och ändra de egenskaper som består av sökvägar, för att inte råka förstöra något under sökvägar avsedda för den skarpa installationen. Uppdatera kopian till senaste versionen av 3.41A. Uppdateringen ska göras med certifikat som innehåller den gamla e-handeln. Byt till nytt certifikat med den nya e-handeln aktiverad. Det gör du via PBS Administration/Uppdatering/Nytt certifikat. Följ instruktionerna. Starta PBS och svara JA på frågan att ta bort gamla e-linemodulen. Obs! System får ej verifieras i detta läget, inte förrän den nya e-handeln har skapats upp enligt nedan! Gå in i rutin 870, markera rutan för nya e-line (j) och klicka på Skapa. Verifiera därefter system. Kör severutinen SEVENYEL via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram för att initiera standarddata och egenskaper för den nya e-handeln. Installera webbsajten enligt instruktion i eline_inst_egenwebbserver.pdf. Installera Pyramids XML-komponent på de arbetsplatser som ska arbeta med e- handelsdialogerna i PBS. Det behövs för att vid ändring av egenskaper skicka upp ändringarna till SQL-databasen på webbservern. Installation startas via setup\setup.exe. Installera en ny WTS-tjänst på WTS-datorn för den nya miljön. Kör installationsprogrammet WTSSetup.exe som finns under wts\service. Installera en WTS-tjänst avsedd för Web Services. Obs! Vid val av typ av service ska WebService väljas, inte e-line! Ange egenskaperna för nya webbservern i rutin 791 e-line Kommunikation. Observera att sökvägen /public_html ska justeras till enbart / enligt bildexemplet nedan. 10

11 Ange ny sökväg för lokala filer i rutin 791 e-line Kommunikation om du vill behålla alla filer under nuvarande sökväg för den gamla e-handeln. Kopiera produktbilderna, katalogen products, till den nya sökvägen. Behålls den gamla sökvägen måste eventuella gamla CSS- och språkfilsanpassningar från katalogerna CSS och LANG raderas. Gör ett uppskick av minst Grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. Skicka även upp egna bilder. Internetbetalningar Den nya e-handeln är fortfarande integrerad mot Dibs, dock mot en modernare plattform som heter FlexWin. Ni måste därför kontakta Dibs för att få ett konto för denna plattform upplagd. se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation för information om Integration Dibs och nya e-handeln. Då ni har fått ett nytt användarnamn ange detta i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line, Order och inläsning, fliken Internetbetalning. Att göra i testinstallationen Design Arbeta med bilder och CSS. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Språk Om du har översatt e-linemodulerna till andra språk än svenska och engelska, måste nya språkfiler för detta skapas för den nya e-handeln/e-kundtjänsten. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Om menyer, navigeringsträd eller listlayouter ändras görs detta i PBS. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Hjälptexter Befintliga hjälptexter bör gås igenom och anpassas till den nya e-handeln/e-kundtjänsten. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Då e-kundtjänsten nu är mer integrerad med e-handeln har många av e-kundtjänstens hjälptexter ersatts av motsvarigheten i e-handeln, se nedan: Kundtjänst inloggning är ersatt med generell text för Inloggning. Kundtjänst inloggning från gäst, texten utgår även i e-handeln. Kundtjänst Registrering är ersatt med generell text för Registrering. Kundtjänst Välkommen är ersatt med generell text för Välkommen. Kundtjänst Utloggning är ersatt med generell text för Utloggning. Vad är kundtjänst har utgått, text för Nya kunder kan istället användas. Kundtjänst Mitt konto är ersatt med generell text för Mitt konto. Kundtjänst Lösenord och säkerhet är ersatt med generell text för Lösenord och säkerhet. Kundtjänst Kontakta oss är ersatt med generell text för Kontakta oss. 11

12 Nya funktioner och egenskaper Nya register och egenskapstabeller är enkla att flytta från testinstallationen till den skarpa installationen, så de kan med fördel ställas in redan i testinstallationen. Språkbenämningar angivna via F9-funktionalitet för dessa nya funktioner och egenskaper kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. EGNA MENYKNAPPAR Funktionen Egna menyknappar utgår och ersätts av möjligheten att redigera menyn. Eventuella egna menyknappar får nu manuellt registreras i rutin 791 egenskaper e-line, valet Meny. Redigering av data i testinstallationen Här nedan presenteras de register/tabeller som går bra att redigera och sedan flytta från test- till den skarpa installationen: EGENSKAPSTABELLER Egenskaper 2 (PUWOEGN) med lu 221 och egenskaper (PUWEGN) med lu 224 NAVIGERINGSTRÄD Vyhuvud (PUWVYHUV) med lu och vyrader (PUWVYKRO) med lu MENYER Menyhuvud (PUWMENHU) med lu och menyrader (PUWMENKR) med lu LISTLAYOUTER Listlayouter (PUWLIDNR) med lu Funktion för överflyttning av hjälp- och språktexter Severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, används för överflyttning av hjälp- och språktexter, kan flytta följande data från testinstallationen till den skarpa installationen: Språkbenämningar till menyer Språkbenämningar till listlayouter Språkbenämningar till navigeringsträd Språkbenämingar till egenskaper (791 egenskaper e-line) Språkbenämningar registreringsformulär Språkbenämningar extrauppgifter under Mitt konto Språkbenämningar egna fält på kassasidan Hjälptexter E-posttexter Att inte göra i testinstallationen Uppdatera inte artikelinformation och andra texter än hjälptexter. Det är inte att rekommendera att arbeta med några F7-texter, annat än hjälptexter, eller någon form av artikel-, skylt- eller varugruppsinformation. Den typen av uppdateringar är svåra att flytta över till den skarpa installationen. Skarp installation - Drift på egen webbserver Före NY SAJT Eftersom den nya versionen av e-handeln är bygd på en ny plattform måste en ny webbsajt sättas upp. LÄS IN ORDER Innan uppgradering av den befintliga e-handelsmodulen i den skarpa installationen påbörjas, är det viktigt att läsa in alla order som eventuellt ligger för inläsning. Den nya e-handeln arbetar med nya inläsningsregister. Efter uppgradering kommer de gamla inte längre finnas tillgängliga. 12

13 Installation Installationen görs på samma sätt som testinstallationen. Obs! Glöm inte att göra en backup innan uppdateringen påbörjas! Efter Efter uppdatering av den skarpa installationen bör nedanstående gås igenom och justeras: EGENSKAPSREGISTER OCH NYA FUNKTIONER Flytta över egenskapsregister och eventuell annan ny data från testinstallationen till den uppgraderade skarpa installationen. Kör severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att flytta över eventuella hjälptexter och språkbenämningar. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER De gamla inläsningsregistren med lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader nu ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Därför behöver alla e-posttexter och eventuellt andra texter där datanummer från lu 122 Orderhuvud används, justeras och ersättas av motsvarigheten i lu 30 Projekthuvud. lu 30 Projekthuvud används nu som inläsningsregister. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. TECKEN ATT UNDVIKA Artikelkoder innehållande följande tecken,? / &, rekommenderas inte i den nya e-handeln. Även andra specialtecken kan orsaka problem. HJÄLPTEXTER OCH ANDRA TEXTER Eftersom standardtexter inte ersätts i en befintlig installation rekommenderas att alla hjälptexter gås igenom och justeras till den nya e-handelns förutsättningar. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. KONSULTSTUDIOANPASSNINGAR Läs in eventuella Konsultstudioanpassningar som har testats av i testinstallationen. GÖR DIN E-HANDEL SYNBAR FÖR SÖKMOTORER Ersätt filen robots.txt som talat om för sökmotorspindlarna att inte indexera testsajten genom att kopiera filen robots.txt som finns i wts\service\reference.zip och spara denna i lokala filer, under katalogen seekopt. Gör sedan uppskick i rutin 3972 Uppskick webbserver och markera Webbplatsverifieringsfil. 13

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning

Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Inställning för flextid, övertid, växling mellan tidsaldon och utbetalning Pyramid Tidrapportering, version 3.41A Version 1.0 - (131018) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215)

Kundbonus. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.2 - (110215) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.2 - (110215) Handbok för tillvalsmdoul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A

Pyramid SMS. Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden. Version 3.39A Pyramid SMS Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden Version 3.39A Ett utdrag ur andra upplagan av Användarguiden, version 3.39A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

EQ Plan - Installation

EQ Plan - Installation EQ Plan - Installation Gäller EQ Plan version 3.6 (Version 1.0. 081009) Anvisning för installationsförfarandet vid kopplingen mellan EQ Plan 3.6 och MPS i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan

Operationsstämpling Rutin 523 Körplan Operationsstämpling Rutin 523 Körplan MPS i Pyramid Business Studio Version 1.0 - (120613) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Utskrift till PDF och e-post

Utskrift till PDF och e-post Utskrift till PDF och e-post Pyramid Business Studio, version 3.39A (060426) Handbok för hantering av utskrift till PDF och e-post i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724)

Pyramid SMS. Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Pyramid SMS Pyramid Business Studio version 3.40A (070724) Manual för SMS-hantering i version 3.40A, för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. För senare förändringar eller tillägg,

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid PDF Pyramid Business Studio Gäller version 3.37 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929)

e-säljare Kund Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A (160929) Handbok för för Pyramid Business Studio och Windows. Anvisningarna gäller inställningar i Pyramid för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen för

Läs mer

CTI - telefonikoppling

CTI - telefonikoppling Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.4 - (100618) Handbok för tillvalsmodul CTI telefonikoppling i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141210 Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För

Läs mer

Intrastathantering i Pyramid Business Studio

Intrastathantering i Pyramid Business Studio Intrastathantering i Pyramid Business Studio Gäller från version 3.41A Version 1.1 - (150427) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211)

Betalkort. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100211) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100211) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Nya e-line Handledning i design och integration

Nya e-line Handledning i design och integration Nya e-line Handledning i design och integration Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.1 - (130327) Handledning för design och integration i nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio

INFOSTUDIO Pyramid Business Studio INFOSTUDIO Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219)

Phone Edition. Pyramid Business Studio, från version 3.41A. Version 1.3 - (140219) Pyramid Business Studio, från version 3.41A Version 1.3 - (140219) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A sp 5. För senare förändringar

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.8 - (171127) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 4.12A Version 1.0 - (160929) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 4.12A.

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.8 - (151027) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A.

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.41A (Version 2.0. 150709) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.42A (Version 1.6 150911) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

e-line automatisk e-post

e-line automatisk e-post e-line automatisk e-post Pyramid Business Studio från 3.40A (2011-01-03) e-line - automatisk e-post I Pyramid e-line finns flera funktioner för att skapa automatiska e-postmeddelande. Några tekniska förutsättningar

Läs mer

e-säljare Pyramid - användarhandledning

e-säljare Pyramid - användarhandledning - användarhandledning Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.6 - (150831) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Tidhandbok Tidstämpling

Tidhandbok Tidstämpling Tidhandbok Tidstämpling Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Åf-utbildningar hösten 2012

Åf-utbildningar hösten 2012 Åf-utbildningar hösten 2012 Digitala kvitton Presentation av Digitala kvitton. 1 timme på nätet Teknik fördjupning, 2 dagar på Unikum Systemfel, felsökning, loggfiler, WTS, PTC, mappstruktur, skrivare

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Installationsanvisning 3L Pro Version 1.2 [Externt Dokument] VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Encyklopedi. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Encyklopedi Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...4 1.1 Vad är Encyklopedi?...4 2. Encyklopedis huvudmeny...5

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid.

Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Servicepack 13 För Pyramid Business Studio version 3.40B (2013-01-23) Detta servicepack innehåller nyheter samt korrigeringar på bland annat följande problem som har konstaterats i Pyramid. Innehåll Innehåll

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.40B (Version 1.9. 130128) Anvisning för installation och uppdatering av grundmodulerna i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Kedjemodulen. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.6 - (110614)

Kedjemodulen. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.6 - (110614) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för tillvalsmodul för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225)

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från Pyramid i din smartphone eller läsplatta (150225) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad

Läs mer

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02

Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 Tillägg 3 till PBS 4.12A sp 02 (2017-05-04) Allmänt INMATNING MED $ ERSÄTTNING Gäller icke-omskrivna rutiner. Benämningsfält med fler än ett dollartecken fungerar inte. Det är nu åtgärdat. SKYDDADE DATABASER

Läs mer

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04

Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 2014-12-18 Sida 1/6 Versionsnyheter FEBDOK 5.5.04 FEBDOK-uppdatering 5.5.04 Vi lanserar nu en ny fullversion av FEBDOK. Version 5.5.04 fungerar också som en uppdatering, den kan uppdatera från version

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

PBS Mobil Tidrapportering

PBS Mobil Tidrapportering PBS Mobil Tidrapportering Pyramid Business Studio 3.42A Version 1.2 (2014-12-08) Inledning Med Pyramid Mobil Tidrapportering kan man enkelt tidrapportera via sin mobiltelefon. Mobil Tidrapportering innehåller

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Tidhandbok Tidrapportering

Tidhandbok Tidrapportering Tidhandbok Tidrapportering Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913)

Pyramid Business Intelligence. Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913) Pyramid Business Intelligence Affärsinformation från din Pyramid till din iphone eller ipod (100913) Pyramid Business Intelligence (BI) Med Pyramid Business Intelligence (BI) kan du enkelt få ut samlad

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas.

På denna dialog på fliken Avancerat kan man även byta databas samt skapa en ny databas. Nyheter i Norstedts Tidbok 2010.1 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. I denna version har väldigt mycket hänt. Vi har lyssnat på er kunder och åtgärdat det som

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Installation av advantum release 3.1

Installation av advantum release 3.1 INSTRUKTION 1(5) 2007-04-03 Fastighetsavdelning Rev. 2008-05-09 IT-Specialist Installation av advantum release 3.1 För att kunna installera och använda dokumenthanterings- och projektpoolssystemet advantum

Läs mer

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD

Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Välkommen till Tech Pubs On-Line CD Hur man använder CD:n Se manualer Er feedback Beställa manualer Hur man använder CD:n Se filer: Filerna på CD:n är i Adobes PDF-format (Portable Document Format). De

Läs mer

Installationshandbok för Pyramid Business Studio

Installationshandbok för Pyramid Business Studio Installationshandbok för Pyramid Business Studio Gäller version 3.39 (Version 1.12. 080516) Anvisning för installation och uppdatering av programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft

Läs mer

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts

Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Installationsanvisningar Mamut Skatt Norstedts Observera att du vid nyinstallation först måste installera Norstedts Systemkomponenter, som finns för nedladdning på denna Supportsida. Följ instruktionerna

Läs mer

MegTax CardCenterPro

MegTax CardCenterPro 09-09-25 n 1 1 (7) MegTax CardCenterPro 1. Installation... 2 2. Hantering... 3 2.1. Tömning... 3 2.2. Fliken Kortrutiner... 4 2.3. Visa logg & Visa ej tömda... 5 2.4. Fliken Fakturafil... 5 2.5. Fliken

Läs mer