Nya e-line - Uppgradering från tidigare version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya e-line - Uppgradering från tidigare version"

Transkript

1 Nya e-line - Uppgradering från tidigare version Pyramid e-line från version 3.41A Version (130326)

2 Handbok vid uppgradering från gamla till nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41Asp04. För senare förändringar eller tillägg, hänvisas till programmets hjälpavsnitt eller särskild dokumentation. Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i enlighet med villkoren i licensen. Handboken tillhandahålls endast för informationsanvändning, och kan liksom programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i denna handbok. Med undantag av vad som beskrivs i licensen, får denna utgåva inte mångfaldigas, översättas eller lagras i annat sökbart medium eller maskinläsbar form, helt eller delvis, utan skriftligt medgivande från Unikum datasystem ab. Om inte annat anges, är alla data, företagsnamn och personnamn som används i exempel eller beskrivningar helt fiktiva. Adobe, Adobes logotyp, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Acrobat Distiller, Acrobat PDF Writer och Adobe PostScript, är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, Windows 95/98/2000, Windows NT, XP och Vista, Windows 7, Windows Server 2003 och Windows Server 2008, Microsoft Excel och Microsoft Word är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. OpenOffice.org är en samling kontorsprogram med öppen källkod som härstammar från programvaruföretaget Sun Microsystems. JMail är en produkt från Dimac. Btrieve, Pervasive, Pervasive 2000, PSQL Summit och Backup Agent är registrerade varumärken som tillhör Pervasive Software Incorporated. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder. Handboken är framställd på Unikum i Lund. copyright 2013 Unikum datasystem ab. mars 2013 Unikum datasystem ab Traktorvägen Lund Telefon Fax E-post eline_uppgradering.* 26/ dok/akw 2

3 Innehåll Innehåll 3 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift hos Unikum 4 Design 4 Befintliga anpassningar 4 Testinstallation 4 Att göra i testinstallationen 6 Att INTE göra i testinstallationen 7 Skarp installation - Drift hos Unikum 7 Vid uppgradering från gamla till nya e-line 9 - Drift på egen webbserver 9 Design 9 Befintliga anpassningar 9 Testinstallation 9 Att göra i testinstallationen 11 Att inte göra i testinstallationen 12 Skarp installation - Drift på egen webbserver 12 3

4 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift hos Unikum Design I den nya e-handeln finns det fyra olika standarddesigner att välja mellan. Valet anges i Pyramid, under egenskaperna för design, i rutin 791 Egenskaper e-line, Layout och verktyg. Vår ambition framöver är att utveckla ett designverktyg där du, som kund, själv ska kunna ställa in enklare designförändringar och färgscheman. Innan designverktyget finns tillgängligt kommer färginställningar, om sådana önskas, att göras av Unikum enligt tidigare hantering. För mer information och handledning se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. För mer avancerade designförändringar som kräver direkt arbete med CSS-filerna, rekommenderar vi att ni kontaktar en webbyrå. För mer information och handledning, se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Befintliga anpassningar Funktionaliteten har utvecklats så att de absolut vanligaste anpassningarna ska kunna ersättas av standardfunktionalitet. De anpassningar som inte löses på detta sätt och vars funktionalitet måste finnas kvar, ska offereras på nytt. Om utvecklingstiden för den nya anpassningen är längre än lyfttiden för den gamla anpassningen, debiteras den överstigande kostnaden. Applikationshändelser Tidigare applikationshändelser finns fortfarande tillgängliga, men de måste nu läggas till i programmet pywsbis.d. Pywsbis.d öppnas via rutin 1930 Starta dialog med argument X. Obs! Eftersom vissa förutsättningar kan ha ändrats, är det viktigt att testa att anpassningarna fortfarande fungerar som önskat. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER: Inläsningsregistren, lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader har ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Det finns även ett nytt sidoregister för internetorder under inläsning med lu SESSIONSREGISTER OCH SESSIONSHISTORIK Sessionsregister med lu och sessionshistorik med lu utgår. Testinstallation Den nya e-handeln använder till viss del samma dialoger och programfiler som den gamla. Därför kan modulerna inte installeras parallellt i samma Pyramidinstallation. För att skapa en testmiljö innan skarp installation, måste den befintliga Pyramidinstallationen kopieras och uppgraderas till senaste versionen av 3.41A (om detta inte redan gjorts). På denna Pyramid installeras sedan den nya e-handelsmodulen. Till denna Pyramid sätts sedan en lokal webbsajt upp enligt handledning i installationshanbdbok för moduler (insttm_341.pdf) på under Kundsupport/e-lineinformation Testmiljön ger möjlighet att bearbeta och testa t.ex. designen på sajten innan den skarpa installationen av e-handeln uppgraderas. För att undvika felaktig indexering För att testsajten, om den skulle vara nåbar via Internet, med sin temporära adress inte ska indexeras av sökmotorer, läggs automatiskt en fil som heter robots.txt på webbservern. Denna innehåller regler som talar om för alla sökmotorer att inga sidor på sajten ska läsas av deras spindlar. Efter skarp uppgradering ska denna fil ersättas med en fil där dessa undantag är bortplockade för att sökmotorerna ska indexera den skarpa e-handeln. Se instruktioner för detta under Skarp installation - Drift hos Unikum nedan. 4

5 Checklista - Uppgradering av PBS Gör en kopia av den skarpa PBS:en. Obs! Gå igenom alla egenskapsdialoger i rutin 791 Egenskaper e-line och ändra de egenskaper som består av sökvägar för att inte råka förstöra något under sökvägar avsedda för den skarpa installationen. Uppdatera kopian till senaste versionen av 3.41A. Uppdateringen ska göras med certifikat som innehåller den gamla e-handeln. Byt till nytt certifikat med den nya e-handeln aktiverad. Det gör du via PBS Administration/Uppdatering/Nytt certifikat. Följ instruktionerna. Starta PBS och svara JA, på frågan att ta bort gamla e-linemodulen. Obs! System får ej verifieras i detta läget, inte förrän den nya e-handeln har skapats enligt nedan! Gå in i rutin 870 Systemuppläggning, markera rutan för nya e-line (j) och klicka på Skapa. Verifiera därefter system. Kör severutinen SEVENYEL via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att initiera standarddata och egenskaper för den nya e-handeln. Vid testinstallation Installera en lokal webbsajt enligt instruktioner i installationshandbok för moduler (insttm_341.pdf) på under Kundsupport/e-lineinformation Vid skarp installation Eftersom den nya versionen av e-handeln är bygd på en ny plattform måste en ny webbsajt sättas upp hos Unikum. Den beställs genom att du fyller i och returnerar beställningsformuläret som du fick vid beställning av den nya e-handeln. Invänta besked om att den nya sajten är klar, innan den skarpa installationen påbörjas. Installera Pyramids XML-komponent på de arbetsplatser som ska arbeta med e-handelsdialogerna i PBS. Detta behövs för att, vid ändring av egenskaper, kunna skicka upp ändringarna till SQL-databasen på webbservern. Installation startas via setup\setup.exe. Installera en ny WTS-tjänst på WTS-datorn för den nya miljön. Kör installationsprogrammet WTSSetup.exe som finns under wts\service. Installera en WTS-tjänst avsedd för Web Services Obs! Vid val av typ av service ska WebService väljas - INTE e-line! Ange egenskaperna för den nya webbservern i rutin 791 e-line Kommunikation. Ange ny sökväg för lokala filer i rutin 791 e-line Kommunikation, om du vill behålla alla filer under nuvarande sökväg för den gamla e-handeln. Kopiera produktbilderna, dvs. katalogen products, till den nya sökvägen. Behålls den gamla sökvägen måste eventuella gamla CSS- och språkfilsanpassningar från katalogerna CSS och LANG raderas. Gör ett uppskick av minst Grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. Skicka även upp egna bilder. Internetbetalningar Den nya e-handeln är fortfarande integrerad mot Dibs, dock mot en modernare plattform som heter FlexWin. Du måste därför kontakta Dibs för att få ett konto för denna plattform upplagd. Se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation för mer information om Integration Dibs och nya e-handeln. Då ni har fått ett nytt användarnamn anges detta i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line, Order och inläsning, fliken Internetbetalning. 5

6 Att göra i testinstallationen Design Arbeta med bilder och CSS. För mer information och handledning, se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. ARBETA MED EGNA BILDER OCH CSS UTAN TILLGÅNG TILL PBS Om kunden har sin webbplats hos Unikum och en extern partner som inte har tillgång till PBS och uppskicksrutinerna ska arbeta med design och bilder, finns möjlighet att få ett FTP-konto för att få tillgång till bild- och CSS-kataloger på webbservern. Språk Om kunden har översatt e-linemodulerna till andra språk än svenska och engelska, måste nya språkfiler för detta skapas för den nya e-handeln/e-kundtjänsten. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Om menyer, navigeringsträd eller listlayouter ändras görs detta i PBS, dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Hjälptexter Befintliga hjälptexter bör läsas igenom och anpassas till den nya e-handeln/e-kundtjänsten. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med hjälp av severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Då e-kundtjänsten nu är mer integrerad med e-handeln har många av e-kundtjänstens hjälptexter ersatts av motsvarigheten i e-handeln, se nedan: Kundtjänst inloggning är ersatt med generell text för Inloggning. Kundtjänst inloggning från gäst, texten utgår även i e-handeln. Kundtjänst Registrering är ersatt med generell text för Registrering. Kundtjänst Välkommen är ersatt med generell text för Välkommen. Kundtjänst Utloggning är ersatt med generell text för Utloggning. Vad är kundtjänst har utgått, text för Nya kunder kan istället användas. Kundtjänst Mitt konto är ersatt med generell text för Mitt konto. Kundtjänst Lösenord och säkerhet är ersatt med generell text för Lösenord och säkerhet. Kundtjänst Kontakta oss är ersatt med generell text för Kontakta oss. Nya funktioner och egenskaper Nya register och egenskapstabeller är enkla att flytta från testinstallationen till den skarpa installationen. De kan alltså med fördel ställas in redan i testinstallationen. Språkbenämningar för dessa nya funktioner och egenskaper (som angivits via F9-funktionalitet) kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. EGNA MENYKNAPPAR Funktionen Egna menyknappar utgår och ersätts av möjligheten att redigera menyn. Eventuella egna menyknappar får nu manuellt registreras i rutin 791 egenskaper e-line, valet Meny. 6

7 Redigering av data i testinstallationen Här nedan presenteras de register/tabeller som går bra att redigera och sedan flytta från test- till den skarpa installationen: EGENSKAPSTABELLER Egenskaper 2 (PUWOEGN) med lu 221 och egenskaper (PUWEGN) med lu 224 NAVIGERINGSTRÄD Vyhuvud (PUWVYHUV) med lu och vyrader (PUWVYKRO) med lu MENYER Menyhuvud (PUWMENHU) med lu och menyrader (PUWMENKR) med lu LISTLAYOUTER Listlayouter (PUWLIDNR) med lu Funktion för överflyttning av hjälp- och språktexter Severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, som används för överflyttning av hjälp- och språktexter, kan även flytta följande data från testinstallationen till den skarpa installationen: Språkbenämningar till menyer Språkbenämningar till listlayouter Språkbenämningar till navigeringsträd Språkbenämingar till egenskaper (791 egenskaper e-line) Språkbenämningar registreringsformulär Språkbenämningar extrauppgifter under Mitt konto Språkbenämningar egna fält på kassasidan Hjälptexter E-posttexter Att INTE göra i testinstallationen Uppdatera inte artikelinformation och andra texter än hjälptexter Det är inte att rekommendera att arbeta med några F7-texter, annat än hjälptexter, eller någon form av artikel-, skylt- eller varugruppsinformation. Det beror på att den typen av uppdateringar är svåra att senare flytta över till den skarpa installationen. Skarp installation - Drift hos Unikum Före NY SAJT Eftersom nya e-handeln är byggd på en ny plattform, måste en ny webbsajt sättas upp hos Unikum. Webbsajten beställs genom ifyllnad och returnering av beställningsformuläret som du fick vid beställning av den nya e-handeln. Invänta därefter besked om att den nya sajten är klar, innan den skarpa installationen påbörjas. LÄS IN ORDER Innan uppgradering av den befintliga e-handelsmodulen i den skarpa installationen påbörjas är det viktigt att läsa in alla order som eventuellt ligger för inläsning. Den nya e-handeln arbetar med nya inläsningsregister. Efter uppgradering kommer de gamla inläsningsregistren inte längre att finnas tillgängliga. Installation Installation görs på samma sätt som testinstallationen. Obs! Glöm inte att göra en backup innan uppgraderingen påbörjas! 7

8 Efter Efter uppgradering av den skarpa installationen bör nedanstående gås igenom och justeras: EGENSKAPSREGISTER OCH NYA FUNKTIONER Flytta över egenskapsregister och eventuell annan ny data från testinstallationen till den uppgraderade skarpa installationen. Kör severutinen SEVEMOVE, från den skarpa installationen, via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att flytta över eventuella hjälptexter och språkbenämningar. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER De gamla inläsningsregistren med lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader nu ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Därför behöver alla e-posttexter och eventuellt andra texter där datanummer från lu 122 Orderhuvud används, justeras och ersättas av motsvarigheten i lu 30 Projekthuvud. lu 30 Projekthuvud används nu som inläsningsregister. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. TECKEN ATT UNDVIKA Artikelkoder innehållande följande tecken,? / &, rekommenderas inte i den nya e-handeln. Även andra specialtecken kan orsaka problem. HJÄLPTEXTER OCH ANDRA TEXTER Eftersom standardtexter inte ersätts i en befintlig installation rekommenderas att alla hjälptexter läses igenom och justeras till den nya e-handelns förutsättningar. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. KONSULTSTUDIOANPASSNINGAR Läs in eventuella Konsultstudioanpassningar som har testats av i testinstallationen. GÖR DIN E-HANDEL SYNBAR FÖR SÖKMOTORER Ersätt filen robots.txt som talat om för sökmotorspindlarna att inte indexera testsajten genom att kopiera filen robots.txt som finns i wts\service\reference.zip och spara denna i lokala filer, under katalogen seekopt. Gör sedan uppskick i rutin 3972 Uppskick webbserver och markera Webbplatsverifieringsfil. 8

9 Vid uppgradering från gamla till nya e-line - Drift på egen webbserver Design I den nya e-handeln finns det fyra olika standarddesigner att välja mellan. Valet anges i Pyramid, under egenskaperna för design, i rutin 791 Egenskaper e-line, Layout och verktyg. Vår ambition framöver är att utveckla ett designverktyg där kunden själv ska kunna ställa in enklare designförändringar och färgscheman. Innan designverktyget finns tillgängligt kommer färginställningar, om sådana önskas, att göras av Unikum enligt tidigare hantering. För mer information och handledning, se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. För mer avancerade designförändringar som kräver direkt arbete med CSS-filerna, rekommenderar vi att ni kontaktar en webbyrå. För mer information och handledning, se dokumenten på under Kundsupport/e-lineinformation. Befintliga anpassningar Funktionaliteten har utvecklats så att de absolut vanligaste anpassningarna ska kunna ersättas av standardfunktionalitet. De anpassningar som inte löses på detta sätt och vars funktionalitet måste finnas kvar, ska offereras på nytt. Om utvecklingstiden för den nya anpassningen är längre än lyfttiden för den gamla anpassningen, debiteras den överstigande kostnaden. Applikationshändelser Tidigare applikationshändelser finns fortfarande tillgängliga, men de måste nu läggas till i programmet pywsbis.d. Pywsbis.d öppnas via rutin 1930 Starta dialog med argument X. Obs! Eftersom vissa förutsättningar kan ha ändrats, är det viktigt att testa att anpassningarna fortfarande fungerar som önskat. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER: Inläsningsregistren, lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader har ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Det finns även ett nytt sidoregister för internetorder under inläsning med lu SESSIONSREGISTER OCH SESSIONSHISTORIK Sessionsregister med lu och sessionshistorik med lu utgår. Testinstallation Den nya e-handeln använder till viss del samma dialoger och programfiler som den gamla. Därför kan modulerna inte installeras parallellt i samma Pyramidinstallation. För att skapa en testmiljö innan skarp installation, måste den befintliga Pyramidinstallationen kopieras och uppgraderas till senaste versionen av 3.41A (om detta inte redan gjorts). På denna Pyramid installeras sedan den nya e-handelsmodulen. Det är på denna Pyramid som webbsajten till den nya e-handeln sedan sätts upp. Testmiljön ger möjlighet att arbeta med och testa t ex. designen på sajten innan den skarpa installationen uppgraderas. Efter skarp uppgradering kopplas sedan testsajten om till den befintliga e-handelsadressen. För att undvika felaktig indexering För att testsajten med sin temporära adress inte ska indexeras av sökmotorer, läggs automatiskt en fil som heter robots.txt på webbservern. Denna innehåller regler som talar om för alla sökmotorer att inga sidor på sajten ska läsas av deras spindlar. Efter skarp uppgradering ska denna fil ersättas med en fil där dessa undantag är bortplockade för att sökmotorerna ska indexera den skarpa e-handeln. Se instruktioner för detta under avsnittet Skarp installation Drift egen webbserver i denna handledning. 9

10 Uppgradering av PBS Gör en kopia av den skarpa PBS:en. Obs! Gå igenom alla egenskapsdialoger i rutin 791 Egenskaper e-line och ändra de egenskaper som består av sökvägar, för att inte råka förstöra något under sökvägar avsedda för den skarpa installationen. Uppdatera kopian till senaste versionen av 3.41A. Uppdateringen ska göras med certifikat som innehåller den gamla e-handeln. Byt till nytt certifikat med den nya e-handeln aktiverad. Det gör du via PBS Administration/Uppdatering/Nytt certifikat. Följ instruktionerna. Starta PBS och svara JA på frågan att ta bort gamla e-linemodulen. Obs! System får ej verifieras i detta läget, inte förrän den nya e-handeln har skapats upp enligt nedan! Gå in i rutin 870, markera rutan för nya e-line (j) och klicka på Skapa. Verifiera därefter system. Kör severutinen SEVENYEL via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram för att initiera standarddata och egenskaper för den nya e-handeln. Installera webbsajten enligt instruktion i eline_inst_egenwebbserver.pdf. Installera Pyramids XML-komponent på de arbetsplatser som ska arbeta med e- handelsdialogerna i PBS. Det behövs för att vid ändring av egenskaper skicka upp ändringarna till SQL-databasen på webbservern. Installation startas via setup\setup.exe. Installera en ny WTS-tjänst på WTS-datorn för den nya miljön. Kör installationsprogrammet WTSSetup.exe som finns under wts\service. Installera en WTS-tjänst avsedd för Web Services. Obs! Vid val av typ av service ska WebService väljas, inte e-line! Ange egenskaperna för nya webbservern i rutin 791 e-line Kommunikation. Observera att sökvägen /public_html ska justeras till enbart / enligt bildexemplet nedan. 10

11 Ange ny sökväg för lokala filer i rutin 791 e-line Kommunikation om du vill behålla alla filer under nuvarande sökväg för den gamla e-handeln. Kopiera produktbilderna, katalogen products, till den nya sökvägen. Behålls den gamla sökvägen måste eventuella gamla CSS- och språkfilsanpassningar från katalogerna CSS och LANG raderas. Gör ett uppskick av minst Grundsystem i rutin 3972 Uppskick webbserver. Skicka även upp egna bilder. Internetbetalningar Den nya e-handeln är fortfarande integrerad mot Dibs, dock mot en modernare plattform som heter FlexWin. Ni måste därför kontakta Dibs för att få ett konto för denna plattform upplagd. se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation för information om Integration Dibs och nya e-handeln. Då ni har fått ett nytt användarnamn ange detta i rutin 791 Egenskaper Pyramid, e-line, Order och inläsning, fliken Internetbetalning. Att göra i testinstallationen Design Arbeta med bilder och CSS. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Språk Om du har översatt e-linemodulerna till andra språk än svenska och engelska, måste nya språkfiler för detta skapas för den nya e-handeln/e-kundtjänsten. För mer information och handledning se dokument på under Kundsupport/e-lineinformation. Om menyer, navigeringsträd eller listlayouter ändras görs detta i PBS. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Hjälptexter Befintliga hjälptexter bör gås igenom och anpassas till den nya e-handeln/e-kundtjänsten. Dessa kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. Då e-kundtjänsten nu är mer integrerad med e-handeln har många av e-kundtjänstens hjälptexter ersatts av motsvarigheten i e-handeln, se nedan: Kundtjänst inloggning är ersatt med generell text för Inloggning. Kundtjänst inloggning från gäst, texten utgår även i e-handeln. Kundtjänst Registrering är ersatt med generell text för Registrering. Kundtjänst Välkommen är ersatt med generell text för Välkommen. Kundtjänst Utloggning är ersatt med generell text för Utloggning. Vad är kundtjänst har utgått, text för Nya kunder kan istället användas. Kundtjänst Mitt konto är ersatt med generell text för Mitt konto. Kundtjänst Lösenord och säkerhet är ersatt med generell text för Lösenord och säkerhet. Kundtjänst Kontakta oss är ersatt med generell text för Kontakta oss. 11

12 Nya funktioner och egenskaper Nya register och egenskapstabeller är enkla att flytta från testinstallationen till den skarpa installationen, så de kan med fördel ställas in redan i testinstallationen. Språkbenämningar angivna via F9-funktionalitet för dessa nya funktioner och egenskaper kan sedan flyttas över till den skarpa installationen med severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram. EGNA MENYKNAPPAR Funktionen Egna menyknappar utgår och ersätts av möjligheten att redigera menyn. Eventuella egna menyknappar får nu manuellt registreras i rutin 791 egenskaper e-line, valet Meny. Redigering av data i testinstallationen Här nedan presenteras de register/tabeller som går bra att redigera och sedan flytta från test- till den skarpa installationen: EGENSKAPSTABELLER Egenskaper 2 (PUWOEGN) med lu 221 och egenskaper (PUWEGN) med lu 224 NAVIGERINGSTRÄD Vyhuvud (PUWVYHUV) med lu och vyrader (PUWVYKRO) med lu MENYER Menyhuvud (PUWMENHU) med lu och menyrader (PUWMENKR) med lu LISTLAYOUTER Listlayouter (PUWLIDNR) med lu Funktion för överflyttning av hjälp- och språktexter Severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, används för överflyttning av hjälp- och språktexter, kan flytta följande data från testinstallationen till den skarpa installationen: Språkbenämningar till menyer Språkbenämningar till listlayouter Språkbenämningar till navigeringsträd Språkbenämingar till egenskaper (791 egenskaper e-line) Språkbenämningar registreringsformulär Språkbenämningar extrauppgifter under Mitt konto Språkbenämningar egna fält på kassasidan Hjälptexter E-posttexter Att inte göra i testinstallationen Uppdatera inte artikelinformation och andra texter än hjälptexter. Det är inte att rekommendera att arbeta med några F7-texter, annat än hjälptexter, eller någon form av artikel-, skylt- eller varugruppsinformation. Den typen av uppdateringar är svåra att flytta över till den skarpa installationen. Skarp installation - Drift på egen webbserver Före NY SAJT Eftersom den nya versionen av e-handeln är bygd på en ny plattform måste en ny webbsajt sättas upp. LÄS IN ORDER Innan uppgradering av den befintliga e-handelsmodulen i den skarpa installationen påbörjas, är det viktigt att läsa in alla order som eventuellt ligger för inläsning. Den nya e-handeln arbetar med nya inläsningsregister. Efter uppgradering kommer de gamla inte längre finnas tillgängliga. 12

13 Installation Installationen görs på samma sätt som testinstallationen. Obs! Glöm inte att göra en backup innan uppdateringen påbörjas! Efter Efter uppdatering av den skarpa installationen bör nedanstående gås igenom och justeras: EGENSKAPSREGISTER OCH NYA FUNKTIONER Flytta över egenskapsregister och eventuell annan ny data från testinstallationen till den uppgraderade skarpa installationen. Kör severutinen SEVEMOVE via rutin 870 Systemuppläggning, fliken Specialprogram, för att flytta över eventuella hjälptexter och språkbenämningar. BYTE AV LU FÖR ORDERINLÄSNINGSREGISTER De gamla inläsningsregistren med lu 122 för orderhuvud och lu 124 för orderrader nu ersatts av kopior av lu 30 Projekthuvud och lu 34 Projektrader. Därför behöver alla e-posttexter och eventuellt andra texter där datanummer från lu 122 Orderhuvud används, justeras och ersättas av motsvarigheten i lu 30 Projekthuvud. lu 30 Projekthuvud används nu som inläsningsregister. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. TECKEN ATT UNDVIKA Artikelkoder innehållande följande tecken,? / &, rekommenderas inte i den nya e-handeln. Även andra specialtecken kan orsaka problem. HJÄLPTEXTER OCH ANDRA TEXTER Eftersom standardtexter inte ersätts i en befintlig installation rekommenderas att alla hjälptexter gås igenom och justeras till den nya e-handelns förutsättningar. Detta ska göras, om detta moment inte gjordes redan i testinstallationen. KONSULTSTUDIOANPASSNINGAR Läs in eventuella Konsultstudioanpassningar som har testats av i testinstallationen. GÖR DIN E-HANDEL SYNBAR FÖR SÖKMOTORER Ersätt filen robots.txt som talat om för sökmotorspindlarna att inte indexera testsajten genom att kopiera filen robots.txt som finns i wts\service\reference.zip och spara denna i lokala filer, under katalogen seekopt. Gör sedan uppskick i rutin 3972 Uppskick webbserver och markera Webbplatsverifieringsfil. 13

Nya e-line Handledning i design och integration

Nya e-line Handledning i design och integration Nya e-line Handledning i design och integration Pyramid e-line från version 3.41A Version 1.1 - (130327) Handledning för design och integration i nya e-line i Pyramid Business Studio för användning med

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Anpassa Pyramids skrivbord

Anpassa Pyramids skrivbord Anpassa Pyramids skrivbord Pyramid Business Studio, från 3.40B Version 1.1 - (120125) Beskrivning av anpassning av skrivbordet i programsystemet Pyramid Business Studio, för användning med Microsoft Windows.

Läs mer

Tidrapportering Web Edition

Tidrapportering Web Edition Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.0 - (101006) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För senare förändringar

Läs mer

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005)

Företagsupplysning. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.1 - (121005) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (121005) Handbok för modul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde

Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Lagervärdesdifferens mot bokfört värde Gäller Pyramid Business Studio Version 1.1 - (130911) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Krediteringar i Pyramid

Krediteringar i Pyramid ar i Pyramid Pyramid Business Studio Version 1.3 - (150304) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare förändringar eller

Läs mer

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919)

Pyramid e-handel. Användarhandledning. Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10. (Version 1.1. 140919) Pyramid e-handel Användarhandledning Gäller från Pyramid Business Studio 3.41A sp10 (Version 1.1. 140919) Pyramid e-line handbok för version 3.41A Användarhandledning för modulerna e-handel och e-kundtjänst

Läs mer

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916)

Lagerbokföring 3.41A. Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning. Version 1.2 - (130916) Lagerbokföring 3.41A Inleverans, Lageromföring, Inventering, Försäljning, Tillverkning Version 1.2 - (130916) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612)

Koppling TA-System. Pyramid Business Studio, version 3.41A. Version 1.5 - (130612) Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.5 - (130612) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.41A. För senare förändringar

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530)

E-faktura leverantör. Pyramid Business Studio, version 3.40. Version 1.0 - (080530) Pyramid Business Studio, version 3.40 Version 1.0 - (080530) Handbok för tillvalsmodul i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40. För senare

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429)

CRM/Säljstöd Handbok. Pyramid Business Studio, version 3.40B. Version 1.1 - (100429) CRM/Säljstöd Handbok Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.1 - (100429) CRM-handbok för Pyramid Business Studio Handbok för CRM/Säljstöd Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Tidhandbok Tidrapportering

Tidhandbok Tidrapportering Tidhandbok Tidrapportering Pyramid Business Studio, version 3.41A Version 1.1 - (150121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624)

Pyramids Infostudior. Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7. Version 1.6 - (100624) Pyramids Infostudior Pyramid Business Studio, version 3.40B från sp7 Version 1.6 - (100624) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version

Läs mer

Materialplanering (MPL)

Materialplanering (MPL) Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.6 - (110614) Handbok för Materialplanering i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B. För

Läs mer

Installationshandbok Tillvalsmoduler

Installationshandbok Tillvalsmoduler Installationshandbok Tillvalsmoduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40A Version 1.1 - (070724) Installationshandbok för tillvalsmoduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft

Läs mer

Användarguide Pyramid Business Studio

Användarguide Pyramid Business Studio Användarguide till Pyramid Business Studio innehåller: Användarguide Pyramid Business Studio Version 3.39 Bekanta dig med Pyramids terminologi. Lär dig hur du manövrerar i Pyramid och att förstå dess struktur.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006

Pyramid MPS. Handbok, version 3.40. Andra utgåvan - Februari 2006 Pyramid MPS Handbok, version 3.40 Andra utgåvan - Februari 2006 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets tillvalsmodul

Läs mer

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011

Pyramid MPS. Handbok, version 3.41A. Tredje utgåvan - augusti 2011 Pyramid MPS Handbok, version 3.41A Tredje utgåvan - augusti 2011 Handbok för Pyramid affärssystem, för användning med Microsoft Windows. Handboken är en idéhandbok för användning av programmets modul MPL/MPS,

Läs mer

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B

Pyramid TID Handbok Tidstämpling / Tidrapportering Gemensamma rutiner. Gäller från version 3.38B Pyramid Tid kan hantera tidrapportering i ett företag på flera sätt: Tidstämpling på vanliga terminaler (Ersätter stämpelkort) - Tidrapportering i efterhand, speciellt veckorapportering I denna handbok

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer