Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Pagero Internet för Handelsbanken"

Transkript

1 Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken.

2 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar 4 Vad är Pagero Internet 4 Service och support 4 Hjälptext 4 Förutsättningar 4 Windows 4 Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara 4 Nätverk 4 Skrivare 4 Installation och start 5 Installation 5 Efter installationen 5 Radera installationen 5 Att börja med Pagero Internet 5 Rekommenderat tillväga.. (uppstart) 5 Programöversikt 10 Meny- och Verktygsraden 11 Menyraden 11 Verktygsraden 12 Snabbknappar och kortkommandon 13 Sektioner 14 Sektion ett : Start 14 Sektion två : Skicka fil 15 Rekommenderat tillväga..(skicka filer) 17 Sektion tre : Dekryptera 21 Sektion fyra : Historik 23 Nycklar 25 Säkerhetskopiering 26 Att flytta sina nycklar 26 Profiler 27 Kataloger 32 Underhåll och säkerhet 34 Underhåll 34 Säkerhet 34

3 2 Läsanvisning Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas att göra det lättare att komma igång med Pagero Internet1 1. I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet Installation och start. Detta beskriver hur ni startar upp programmet. Det andra finns under avsnittet Sektion två skicka fil som beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda dessa avsnitt är mycket bra för den nye användaren. Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett avsnitt i slutet av manualen som heter Definitioner/Ordförklaringar. Lycka till med ert användande av Pagero Internet. 1 Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida.

4 3 Copyright 2003 Diamo AB Box Göteborg Kundtjänst: Support: Fax:

5 4 Innan ni startar Vad är Pagero Internet Pagero Internet är ett program för betalningskommunikation, ett företag ska på ett säkert och enkelt sätt kunna överföra filer mellan sina egna system och exempelvis en bank. Support För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer Du kan nå vårt supportcenter med frågor och svar på de vanligaste frågorna på Diamos hemsida: Hjälptext För att öppna Pagero Internets hjälptexter, använd menyalternativet Hjälp Hjälp. Förutsättningar Windows Pagero Internet kan arbeta med samtliga versioner upp till Windows XP, dock ej Windows 3.x, med Internet Explorer 4 eller högre. Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara Pagero Internet kräver 133 Mhz med minst 32 Mb internminne. Nätverk Pagero Internet kan köras i nätverk som fungerar i Windows. Som nätverk rekom menderas Windows NT, Windows 2000 eller Novell. Skrivare Programmet använder Windows skrivarhantering.

6 5 Installation och start Installation Om inte installationen påbörjas automatiskt, så startas den via programfilen PAGERO INTERNET.EXE. Det som först visas är en kort information, ni går vidare med Nästa. Sedan väljer ni var programmet ska installeras. De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska använda Pagero Internet på nätverk så skall varje dator ha en lokal installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika klienterna i nätverket pekas ut senare efter installationen. Man går vidare med Nästa och startar sedan installationen med att igen välja Nästa. Efter installationen Förvara installationsfilen till programmet Pagero Internet på ett säkert ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen. Radera installationen För att avinstallera Pagero Internet går ni via Kontrollpanelen och väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Internet tas inte bort de måste raderas manuellt från programkatalogen Pagero Internet. Att börja med Pagero Internet Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart) När Pagero Internet har installerats finns det fortfarande en del saker att göra innan programmet kan tas i bruk bl.a. inställningar för att koppla upp sig mot bank.

7 6 1. Installation Pagero Internet 2. Licensnyckel 3. Nätverk 5. Inloggning till Pagero Internet 4. Skapa ny användare 1. Installation, beskrivs ovan. 2. Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är formuläret där denna skall registreras. För att kunna använda Pagero Internet krävs en licensnyckel från Diamo AB. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran. I Rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn. Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små

8 7 och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan. Även här är det viktigt att skriva in det exakt som licensnyckelanvisningen säger. Observera att om ni vill Använda Pagero Internet på flera datorer krävs det en licens per installation av programvaran. Saknar ni en licensnyckel kan ni kontakta Diamo på eller tel: Om ni har en nätverkslicens skall ni börja med att ange vilken databas som skall användas. Detta möjliggör för er att kunna dela information mellan olika klientinstalltioner. Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer. Observera att det är bara om ni har en fleranvändarlicens som knappen för nätverk är tillgänglig. I inloggningsbilden finns en knapp som heter Nätverk, den öppnar bilden Välj databas. I denna bild ställs sökvägen in till den databas som programmet ska använda. Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni vill att databasen skall ha. Klicka därefter Öppna. Då skapas databasen. Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog som alla tänkta Pagero Internet användare har tillgång till.

9 8 4. Sedan bör ni lägga upp användare. Klicka på knappen Användare i inloggningsdialogen. Det går att skapa hur många användare som helst. Det går däremot inte att ta bort en användare ur systemet. När ni skapar en användare skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i programmet. Lösenordet kan ändras i programmet via menyalternativet Arkiv - Byt Användarlösenord efter att ni har loggat in. Genom att klicka OK skapas användaren. Klickar ni Avbryt skapas ingen användare. Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare. 5. Nu är det möjligt att logga in efter vilket en användare möts av bilden som heter Skapa ny profil. Här väljer ni Handelsbanken och

10 9 knappen Fortsätt för att komma vidare till bilden Inställningar för kommunikationsprofil. I bilden Inställningar för kommunikationsprofil för ni in information som behövs för uppkoppling mot bank. Dessa uppgifter lämnas av Handelsbanken och det är av stor vikt att föra in dessa exakt enligt de dokument som erhållits. Profilnamn och profillösenord bestämmer ni dock själva. Välj sedan OK. Observera, om ni inte har de uppgifterna som krävs välj Avbryt samt kontakta Handelsbanken eller Diamo. Ni har nu kommit fram till bilden Profiladministration, markera er kommunikationsprofil, använd knappen Använd vilket resulterar i att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda inställningar väljs nu knappen Starta. Programmet Pagero Internet är nu färdigt för användande. Rekommenderat användande fortsätter i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer).

11 10 Programöversikt A. Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. B. Programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka till och Historik dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt. C. Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion. D. Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via menyalternativet Visa Händelselogg kan detaljnivån bestämmas.

12 11 Meny- och Verktygsraden Menyraden Arkiv: Användarlösenord: Om ni vill ändra ert användarlösenord går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att ändras förrän ni klickar OK. Avsluta: Klicka här för att stänga programmet. Kortkommando Ctrl+A Visa: Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från applikationen. Loggen kan ställas i tre nivåer: Avstängd - då visas ingen logginformation. Generell - då visas de meddelanden som hjälper er att verifiera dina manövrar i programmet. Detaljerad - då visas samtliga meddelanden från applikationen. Denna nivå kan vara bra att ha om du vill granska vad som händer steg för steg. Visa Instruktioner: Här kan ni välja om programmet skall visa instruktionstexter i de olika sektionerna. Kortkommando Ctrl+I. Sektioner: Ni kan byta sektion via detta menyval. För mer information se avsnittet Sektioner. Verktyg: Nycklar: Öppnar dialogen för nyckelhantering. Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration.

13 12 Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar. Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur programmet skall agera. De inställningar som görs är på profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla användare som använder profilen. Hjälp: Hjälp: Visar hjälpfilen. Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt exempelvis som enanvändar- eller nätverkslincens. Om: Visar information om Pagero Internet. Här finns det aktuella versionsnumret. Verktygsraden Nycklar Formuläret för val av nycklar Profiler Formuläret för administration av profiler

14 13 Kataloger Formuläret för val av kataloger Uppdatera Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information. Snabbknappar och kortkommandon Ctrl+A Ctrl+I Stänger av programmet och eventuell förbindelse Ändrar om instruktioner ska visas i de olika sektionerna eller inte.

15 14 Sektioner Sektion ett: Start När ni loggar in på en profil öppnas programmet med startsidan öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att presentera aktuell information om Pagero Internet och Diamo. Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på problem med överföringen av information. Detta är inget som påverkar övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför kontrollera er Internetuppkoppling.

16 15 Sektion två: Skicka fil Sektionen Skicka fil används för att sända filer till Handelsbanken. Längst upp i skicka-sektionen finns en text som beskriver hur ni ska bära er åt för att göra detta, om denna text ska visas är valbart genom att används menyalternativet Visa - Visa Instruktioner alternativt CTRL+I. I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att sökas igenom. Kataloger som kan innehålla filer som ska skickas läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen Kataloger. Visas inga filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Den information som visas i listan är först filnamnet. Därefter kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken

17 16 mapp filen ligger i och sist visas information om vilka nycklar som har använts för att signera filen. Är filen inte signerad visas ---. Genom att markera en fil i listan visas information i ett gult fält ovanför om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen. Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns tillgängligt för Pagero Internet att beräkna. Denna funktionalitet är bra för er så ni kan säkerställa vilken fil det är ni kommer att skicka. Om ni markerar en fil som Pagero Internet inte känner igen kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Det går dock att skicka filer även om programmet inte känner igen dem. När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar som har använts för signering och sändning visas också. Sektionen Skicka fil har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när ni skall skicka en fil. Bläddra : Ni kan välja att skicka en fil som inte listas i fillistan. Detta gör ni genom att klicka på knappen Bläddra. Ni får då möjlighet att söka upp en valfri fil på er dator. När ni väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om ni väljer en fil från en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Internet efter filer att skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med filer som genomsöks.

18 17 Skicka : Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula fältet att skickas. Signera : Innan en fil skickas skall den signeras. Klicka på denna knapp för att signera en vald fil. Det är den fil som finns i det gula fältet som kommer att signeras. Ni kommer då att bli ombedd att ange lösenordet till er personliga nyckel. Därefter signeras filen. Efter en stund kommer information upp om signeringen i fillistan. För information om hur många signeringar som krävs kan ni gå in i meny under Verktyg / Alternativ och gå in på fliken Sändning. Visa : Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen Visa. Då kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att granska filen i detalj. Skriv ut : Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på Skriv ut. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är installerad på datorn. Ta bort signeringar Om en fil innehåller signeringar kan dessa tas bort med denna funktionen. Orginalfilen kommer inte att påverkas.

19 18 Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer) Ni har nu kommit så långt att ni kommit in i programmet, nu ska ni skicka en fil till Handelsbanken. 1. Skapa nycklar 2. Välj fil att skicka 4. Signera 3. Kataloger 6. Ange lösenord för 7. Kvittens företagsnyckel. Ange 5. Skicka filnamn 1. För att kunna skicka filer till bank måste ni först ställa in vilka nycklar som skall användas detta är helt skilt från den licensnyckel som tidigare behandlats. Första gången ni använder programmet eller när en ny användare tillkommer används verktygsraden, knappen Nycklar eller menyalternativet Verktyg Nycklar. Under Nycklar så följer tre steg. I steg ett skall en ny företagsnyckel skapas. Denna nyckel måste sparas som fil för att skickas till bank med knappen Spara nyckel i fil som instruktionerna i bilden påpekar. Nyckeln skall även skrivas ut och lämnas till Handelsbanken. Ni måste välja att använda denna företagsnyckel. Välj Nästa för att gå vidare till steg två där ni skall skapa en personlig nyckel, detta är en nyckel per person som använder Pagero Internet och skall behandlas i övrigt som företagsnyckeln. Välj sedan Nästa igen. I steg tre så skall ni använda en nyckel från Handelsbanken, om det inte finns en tillgänglig så måste ni införskaffa en från Handelsbanken och/eller öppna nyckeln från fil. Även denna nyckel måste användas innan ni fortsätter med programmet.

20 När ni fått ordning på era nycklar ska ni välja vilken fil som ska skickas. Det finns två sätt att välja: Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Internet. Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller att de angivna katalogerna saknar filer. Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen märkt Bläddra. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni OK. Ni får då frågan om ni vill att programmet skall söka igenom den katalog där filen ligger i fortsättningen. Om ni svarar ja kommer katalogen att läggas till er lista med kataloger som genomsöks. Den fil ni har valt presenteras i det gula fältet ovanför fillistan. Där kan ni se information om filen såsom filtyp och belopp. Har ni valt en fil som inte känns igen av Pagero Internet kommer inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Ni kan skicka filen även om den ej känns igen av programmet. 4. Innan filen kan skickas skall den signeras. En fil skall signeras av upp till fyra personliga nycklar. Ni väljer själva hur många som skall signera en fil via menyn Verktyg / Alternativ och sidan Sändning.

21 20 Observera att genom att signera filen godkänner användaren filens innehåll, användaren bör därför försäkra sig om att filen är korrekt genom att titta på dess innehåll. Du signerar filen genom att klicka Signera. Programmet kommer då att efterfråga er personliga nyckels lösenord. Information om signeringar visas i fillistan. Där ser ni vilka nycklar som har signerat varje fil. Är filen ej signerad visas För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt Skicka. Då bekräftar ni att ni vill skicka iväg filen till Handelsbanken. 6. När ni valt att skicka filen kommer programmet att efterfråga lösenordet till den valda företagsnyckeln. Vid sändning får ni möjlighet att ange vad filen skall heta när den skickas. Programmet kommer då automatiskt att sätta rätt namn på filen när den skickas till Handelsbanken. Har ni skrivit in ett filnamn kommer det automatiskt att visas nästa gång ni skickar en fil av samma typ.

22 21 Vid testsändning skall filerna ha ett annat namn än det som används vid sändning i produktion. Vilket namn som skall användas får ni information om från Handelsbanken. Programmet försöker sedan att göra en uppkoppling mot Handelsbankens server. Om detta misslyckas avbryts sändningen. 7. När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att skapas i den katalog som är angiven som backupkatalog. Vilken katalog detta är beror på inställningarna i dialogen för kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen för Historik. Sektion tre: Dekryptera I Sektionen märkt "Dekryptera" finns funktionaliteten för att dekryptera filer. Längst upp i sektionen finns en text som beskriver förloppet. Du kan ta bort denna text när du känner dig bekant med programmet genom att i menyn välja "Visa - Visa instruktioner". Dekryptering kan användas av dig som av någon anledning får krypterade filer från banken. Filerna kommer att vara signerade av banken och krypterade med företagets nyckel så att ingen annan kan läsa dess innehåll. Efter dekryptering kommer en kvittens att skapas. I den kan du se information om filens ursprung och till vem filen var avsedd. Den krypterade originalfilen kommer inte att förändras vid dekryptering, istället skapas en helt ny fil som innehåller den dekrypterade informationen. Efter dekryptering kommer en kopia av originalfilen att placeras i historiken. I listan visas de filer som finns i de kataloger du angivit att profilen skall söka efter filer att skicka. Visas inga filer i listan har du antingen inte angivit någon katalog för Pagero Internet att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer. Hur du lägger till och tar bort dessa kataloger kan du läsa mer om i avsnittet Kataloginställningar".

23 22 Genom att markera en fil i listan visas information i det gula fältet ovanför om filens innehåll. Sektionen "Dekryptera" har två funktionsknappar: "Bläddra": Du kan välja att dekryptera en fil som inte listas i fillistan. Detta gör du genom att klicka på knappen "Bläddra". Du får då möjlighet att söka upp en valfri fil på din dator. När du väljer filen kommer information om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om du väljer en fil från en katalog som inte redan söks igenom av Pagero Internet efter filer att dekryptera kommer du att bli tillfrågad om du vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om du svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i din lista med filer som genomsöks. "Dekryptera": Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula fältet att dekrypteras. För information om vart den dekrypterade filen sparas, se "Kataloginställningar".

24 23 Sektion fyra: Historik I Sektionen märkt "Historik" kan två saker visas. Historik över filer som skickats till Handelsbanken och historik över dekrypterade filer. Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Du kan ta bort denna text när du känner dig bekant med programmet genom att i menyn välja Visa - Visa instruktioner. Information om de filer som skickats/dekrypterats med aktuell profil visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades. Det går även att se vilken katalog filen låg i när den skickades samt vilken katalog som var angiven som backupkatalog i kataloginställningarna. Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur länge en fil skall lagras anges i menyn under Verktyg - Alternativ.

25 24 Observera att filerna sparas i vanliga fall i 24 månader om inga ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon manuellt tar bort filerna.. Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och ändra under menyn Verktyg - Alternativ. Genom att markera en fil får ni information om filtypen och dess innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är markerad med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut genom att ni klickar på respektive funktionsknapp. På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning. Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på Kvittens. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se avsnittet Kvittenser.

26 25 Nycklar Detta avsnitt hanterar de nycklar som används för att genomföra säkra transaktioner, för information om licensnyckel (till programmet) se avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart). Hur ni skapar nycklar beskrivs även i avsnittet Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer). För att administrera de nycklar som skall användas i Pagero Internet, och skapa ny nyckel, klicka på knappen Nycklar bland verktygsknapparna. Observera, två av nycklarna skall dels skickas elektroniskt via e-post och dels utskrivet på papper till Handelsbanken. Den tredje nyckeln skall ni få elektroniskt av Handelsbanken (det är möjligt att en standardnyckel från Handelsbanken finns tillgänglig i er version av Pagero Internet).

27 26 Administrationen av nycklarna sker i tre steg, detta motsvarar de tre nycklar som programmet använder. 1. Företagsnyckel Företagets gemensamma nyckel, från vilket företag filen kommer 2. Personlig nyckel Individen/Användarens, vem som godkänt att filen skickats 3. Handelsbankens För att bara Handelsbanken ska kunna läsa de filer ni sänder Dessa nycklar används när ni ska skicka filerna, de måste skapas och lösenord måste bestämmas. När en användare sedan skickar filen kommer programmet att efterfråga lösenord för företags- och den personliga nyckeln (alternativt flera personliga nycklar, se nedan). Observera att om ni vill att filöverföringar måste godkännas av mer än en användare så kan ni använda menyalternativet Verktyg/ Alternativ och fliken Sändning Säkerhetskopiering Alla nycklar som skapas lagras i programmets databas. Om databasen av någon anledning förstörs kommer därför även nycklarna att förstöras. Eftersom nycklarna måste vara registrerade hos banken är det en något komplex process att skapa nya nycklar. Se därför till att ha säkerhetskopior av nycklarna. Pagero Internet har (via knappen säkerhetskopiering i nyckeldialogen) möjlighet att skapa och läsa in säkerhetskopior. Vi rekommenderar att ni använder denna funktionalitet. Se till att lagra säkerhetskopior av era nycklar på en annan plats än där databasen finns. Att flytta sina nycklar Säkerhetskopiering kan med fördel användas då nycklar ska flyttas till en annan Pagero Internet databas. Ska nycklarna flyttas till ett annat program än Pagero Internet bör däremot knapparna Spara publika och Spara privata nycklar användas.

28 27 Profiler En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till en mottagare. Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga. Första gången en användare använder programmet måste den välja en profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på Använd. Klicka sedan Starta för att börja använda profilen och komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp. När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast och startar programmet med den profilen när användaren loggar in. Pagero Internet kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Internet krävs att ni använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan och klickar Använd. Det finns tre tillstånd på profiler: 1. Profilen markeras med ett låst hänglås. Detta innebär att den aktuella användaren inte har angivit något lösenord för profilen. Om användaren i detta läge vill göra något med profilen (d.v.s. använda, ändra eller ta bort) kommer ett lösenord att efterfrågas. Det lösenord som skall anges är det lösenord som väljs när profilen skapas.

29 28 Det är alltså bara den person som har skapat profilen som initialt känner till lösenordet. Lösenordet behöver bara anges en gång. Därefter kommer Pagero Internet ihåg det. 2. Profilen markeras med ett öppet hänglås. Detta är en profil som den aktuella användaren redan angivit lösenordet till. Den person som skapar en profil behöver inte ange något lösenord. 3. Profilen markeras med en bock. Detta visar vilken profil som används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni den och klickar Använd. För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar Ändra. Ni får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet att ändra denna information. För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar Ta Bort. Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har

30 29 använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för närvarande använder. För att skapa en ny profil klickar ni på knappen Skapa ny. När en kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ av tjänst profilen skall stödja. Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (Handelsbanken) och klicka på Fortsätt. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här anger ni de inställningar som skall gälla för profilen. De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i programmets kommunikation med Handelsbanken. Den information ni skall ange i dessa inställningar får ni från Handelsbanken. Detta gäller inte profilnamn och profillösenord som ni väljer själv. Tänk på att kommunikationsuppgifter om användarnamn och lösenord är hemliga och bör förvaras säkert.

31 30 Du väljer själv vilket namn och lösenord ni vill ge profilen. Det är viktigt att ni kommer ihåg vilket lösenord ni gett profilen då detta krävs om någon annan användare vill använda profilen. Namnet och lösenordet är helt valfria och de används för att identifiera profilen vid administration av kommunikationsprofiler. Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas. FTP-adress till Handelsbankens server anger vart programmet skall ansluta när det försöker koppla upp sig. Information om vilken adress som skall användas får ni från Handelsbanken.

32 31 Användarid på Handelsbankens server får ni från Handelsbanken. Ni kan alltså inte själv välja användarnamn. Vid testsändning används ej samma användarid som vid sändning i produktion. Lösenord till Handelsbankens server får ni från Handelsbanken. Ni kan alltså inte själv välja ett eget lösenord. Vid testsändning används ej samma lösenord som vid sändning i produktion. Observera, att vid testsändning så skall ni inte använda samma användarid och lösenord som vid sändning i produktion. När ni angivit all information klickar ni OK för att skapa profilen. Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för profiladministration. När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet genom att klicka Stäng. Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen Starta. För att avsluta klickar ni då på knappen Avbryt. (OBS dessa knappar är ej synliga på bilden ovan som visar dialogen för profiladministration så som den ser ut i vanliga fall.) Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för profiladministration. Där klickar ni på knappen Skapa ny.

33 32 Kataloger Pagero Internet innehåller funktionalitet för att automatiskt söka i kataloger efter filer. För att komma till kataloginställningarna klickar ni på knappen Kataloger bland verktygsknapparna. Överst i kataloginställningsdialogen finns kataloger för filer att skicka. De kataloger som listas i denna ruta är de kataloger Pagero Internet går igenom när sektionen Skicka fil visas. För att lägga till en fil i listan klickar ni på Lägg till. Sök därefter upp den katalog i er dator som ni vill att Pagero Internet skall söka igenom. Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera önskad katalog och därefter klicka Ta bort. Katalogen kommer då

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Nyckelbrickshantering

Nyckelbrickshantering Användarinstruktion Nyckelbrickshantering Svenska Stöldskyddsföreningen/ID-system Användarinstruktion Nyckelbrickshantering SSFs Nyckelhanteringsprogram 1 Innehållsförteckning SSFs Nyckelhanteringsprogram

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03.

Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare. 1 Steg 1 installation. Installation ver 03. Installation av SDCs insändningsprogram för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av två steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man anger

Läs mer

Din manual NORDEA AXESS

Din manual NORDEA AXESS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NORDEA AXESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare

Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version installerad i skördare, skotare eller drivare Funktioner i SDCs insändningsprogram Sender version 03.05 installerad i skördare, skotare eller drivare Det går även att komma åt en kortfattad beskrivning av funktionerna i programmet via Hjälpknappen

Läs mer

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin

medrave4 Introduktionsmanual 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin medrave4 Introduktionsmanual För version 4.5.3.14727 Dr Per Stenström 2015-04-27 Specialist i Allmänmedicin MEDRAVE4 0 INTRODUKTIONSMANUAL 0 FÖRORD 2 INTRODUKTION TILL MEDRAVE4 3 KOMMA IGÅNG 3 LOGGA IN

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer