Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs."

Transkript

1 Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där välja Bokför (eller Bokför och skriv ut) och då välja Leverera och fakturera. Då levereras/bokförs endast den försäljningsorder som är aktuell just då. I systemet går det också att massbokföra de försäljningsorder, som är utlevererade men ännu inte fakturerade, i en massbokföringsfunktion. Antingen som en samlingsfaktura eller som enskilda fakturor. Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.order): Lägg märke till att Utlevererat antal och Fakturerat antal är tomma och statusen är Öppen. Härefter klickar du på knappen Bokföring Bokför (eller tryck F11), och markerar fältet Leverera:

2 Tryck OK. Då ser ordern ut såhär: Observera att Utlevererat antal nu är ifyllt och statusen är ändrad till Släppt. Ordern kan nu också ses under menypunkten (Lager Historik Bokförda förs.utleveranser. På detta sätt skapas och levereras reservdelsorder löpande tills de faktureras ut samlat, t.ex. veckovis eller månadsvis. Massfakturering med samlingsfakturor Inställning på kunden Om du vill göra en samlingsfaktura, måste du först markera det på kundkortet (Ekonomi Kundreskontra Kunder fliken Leverans)

3 Välj den önskade kunden och sätt därefter i en bock på Samlingsfakturering: Observera att detta fält måste vara markerat på kunden INNAN du skapar reservdelsordern, eftersom koden för samlingsfakturering överförs till försäljningsordern när du skapar den. Fakturering När det ska göras en massfakturering av reservdelsorder med samlingsfakturor görs följande: Under Ekonomi Kundreskontra Samlingsfaktura väljs Saml leveranser till faktura. Där finns tre flikar som ska fyllas i. På första fliken kan det eventuellt anges ett intervall av kundnummer till fakturering, men i regel fylls fälten angående kundnummer inte i, eftersom alla kunder ska faktureras. Statusen ska vara Släppt

4 Observera att om du använder Ansvarsenhet så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du önskar att fakturera för/till, eftersom utleveranser från flera olika ansvarsenheter annars kommer bli samlade på samma faktura. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. På nästa flik anges den period då du vill fakturera utleveranserna. Ans t.ex kommer alla utleveranser till och med den 31 juli bli fakturerade. På den sista fliken anges önskat bokföringsdatum och dokumentdatum. Lägg märke till att här är det dokumentdatumet som styr förfallodatumet. Om det ska beräknas fakturarabatt, sätts det en bock i fältet Beräkna fakturarabatt. I fältet Bokför fakturor kan det väljas om de fakturor, som görs vid körningen, ska bokföras direkt eller om du vill kunna gå igenom fakturorna innan den slutgiltiga bokföringen. Om du inte sätter en bok i fältet Bokför fakturor kan alla fakturorna ses under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Fakturor och ska då bokföras härifrån. Sätts det en bock i fältet bokförs fakturorna direkt. Om det används obligatoriska fält på ansvarsenheten och försäljningskoden är det nu möjligt att ange standardvärden. Detta görs varje gång du kör körningen, genom att trycka på knappen Std. Värden. (Annars kan man låta bli att bokföra försäljningsfakturan.)

5 När körningen är färdig kommer der fram en kvittering. I exemplet är det gjort 1 faktura Utleveranser med fel Om det finns fel på några utleveranser, kommer det komma fram ett meddelande om detta. Om det är satt en bock i fältet Bokför fakturor kommer de utleveranser som inte har några fel bli samlingsfakturerade som vanligt. De utleveranser, som hade något fel, kommer nu ligga under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Fakturor. Gå dit och försök bokföra fakturorna en för en då kommer ett mer detaljerat felmeddelande upp där du kan se vilka problemen är så att du kan rätta till dem. Utleveranser utan fel Utleveranser utan fel kommer nu ligga under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor, klar för att skrivas ut. Försäljningsordern kan fortfarande läsas under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order:

6 Observera att kolumnen Fakturerat antal nu är ifyllt. Skriv ut fakturor Nu ska fakturorna skivas ut. Det görs genom att gå in under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor. Klicka på knappen Skriv ut så öppnas det här fönstret:

7 I fönstret på den första fliken föreslås det fakturanummer som är aktuellt. Det fältet ska tömmas, eftersom vi vill skriva ut samtliga fakturor vi just har gjort. VIKTIGT: Fältet Utskriven ska fyllas i med 0, annars kommer alla fakturor i hela systemet bli utskrivna, också fakturor från tidigare fakturering. Nästa flik ska det endast matas in uppgifter på, om du vill få utskrivet några extra kopior. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut fakturorna

8 Utrensning Som tidigare nämnt så ligger försäljningsorderna kvar under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order. Men de kan tas bort genom att starta en körsel under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Ta bort fakturerade försäljningsorder. Startbilden ser ut såhär: Observera att om du använder en ansvarsenhet, så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du vill städa ut för, då körseln annars kommer att omfatta samtliga amsvarsenheter. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. Övriga fält fylls vanligen inte i, så att utrensningen kommer gälla alla fakturerade försäljningsorder. När de fakturerade försäljningsorderna är borttagna, finns det en rapport, ( Försäljningsorder per säljare) som ger en snabb överblick över återstående order som finns i systemet. Det är en A4-lista med fälten: ordernr, kundnummer, namn, status, bokföringsdatum och säljarkod. Massfakturering utan samlingsfakturor

9 Fakturering När det ska göras en massfakturering av reservdelsorder utan samlingsfakturor ska du göra följande: Under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order klickar du på knappen Bokför. Välj Bokför batchjobb. Det finns två flikar som ska fyllas i. På första fliken kan det eventuellt anges ett intervall av kundnummer till fakturering, men vanligtvis fylls det fältet inte i då alla kunder ska faktureras. Den period då man önskar fakturera utleveranser ska matas in i fältet Datumfilter. Anges t.ex , kommer utleveranser till och med den 31 november bli fakturerade. Statusen ska vara Släppt. Observera att om du använder Ansvarsenhet så ska det fältet fyllas i med den ansvarsenhet du önskar att fakturera för/till, eftersom utleveranser från flera olika ansvarsenheter annars kommer bli samlade på samma faktura. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält. Om du vill massbokföra enskilda fakturor till de kunder som inte har Samlingsfakturering markerat, ska fältet Samlingsfakturering vara ifyllt med Nej. Om fältet inte syns under fliken kan det hämtas genom att trycka F6 i kolumnen Fält

10 Under nästa flik sätts en bock i fältet Faktura. Fältet Leverera ska vara omarkerat, eftersom vi vill fakturera tidigare utleveranser. Önskat bokföringsdatum ska matas in i fältet Bokföringsdatum. Sätt en bock i fältet Ersätt bokföringsdatum då kommer det fram en varning som vidrör order i valuta. Tryck OK till meddelandet. Sätt dessutom en bock i fältet Ersätt dokumentdatum. Lägg märke till att här är det dokumentdatumet som styr förfallodatumet. Om det ska beräknas fakturarabatt sätt det en bock i fältet Beräkna fakturarabatt. Fältet Meddela kund om utleverans ska vara omarkerat. Detta fält hänger samman med fältet Leverera (det kan automatiskt skickas ett mejl till kunden om utleverans). Tryck OK för att starta körseln. När faktureringen är klar kommer det fram en kvittering. I exemplet är det bokfört 12 ordrer

11 Skriv ut fakturor Nu ska fakturorna skivas ut. Det görs genom att gå in under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Bokförda fakturor. Klicka på knappen Skriv ut så öppnas det här fönstret: I fönstret på den första fliken föreslås det fakturanummer som är aktuellt. Det fältet ska tömmas, eftersom vi vill skriva ut samtliga fakturor vi just har gjort. VIKTIGT: Fältet Utskriven ska fyllas i med 0, annars kommer alla fakturor i hela systemet bli utskrivna, också fakturor från tidigare faktureringar

12 Nästa flik ska det endast matas in uppgifter på, om du vill få utskrivet några extra kopior. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut fakturorna. Det ska inte göras någon utrensning som vid samlingsfakturering, orderna är automatiskt borttagna från Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Samlingsfaktura Order

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola

Ändringsanmälan. Anvisning för e-tjänsten Skolmjölk. Välj termin. Välj skola/förskola. Ändra en uppgift. Skapa ny skola/förskola Ändringsanmälan Välj termin Välj termin som ändringsanmälan ska gälla för genom att klicka på pilen i dropdownlistan* och sedan klicka på aktuell termin i listan. Nuvarande termin är förvalt. Observera

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Kom igång med Avtalsfakturering

Kom igång med Avtalsfakturering Kom igång med Avtalsfakturering Avtalsfakturering är ett utmärkt verktyg för att hantera återkommande och löpande fakturering t ex vid serviceavtal, hyror, prenumerationer. När du vill skicka flera fakturor

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem

MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem MEBS MediCarriers elektroniska beställningssystem www.medicarrier.se - 2 - Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Välkommen till MEBS... 4 Förutsättningar... 4 Start och inloggning... 5 Användarprofilen...

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer