I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör."

Transkript

1 Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. För att använda Unifaun Online måste man ingå ett avtal med Unifaun, där man väljer om man vill använda standard- eller plusavtal läs mer på hemsidan På sidan https://www.unifaunonline.se/ufoweb/frame/ufo_se/docs/se_uf_index.html finns länk till Unifaun utskriftsplugin, som måste installeras. Instruktion för installationen hittar du i dokumentet Kom igång med Unifaun Online. Under installationsprocessen måste du ange en sökväg till en mapp där filer från DSM är placerade. Denna sökväg måste också anges i DSM, under Unifaun Setup. I DSM-systemet finns det integration till Unifaun Online från försäljning (reservdelar) och från maskinhandel. Uppsättning Uppsättningsfönstret till Unifaun Online hittar du i menyn Inställningar IT-administration Unifaun Unifaun Setup:

2 Fält gällande E-post Fälten används tillsammans med val av Unifaun Online Plus där det finns möjlighet att avisera via e-post. Fältet Filplacering Här anges en sökväg där data som vidaresänds till Unifaun i första läget placeras i form av xml-filer. Välj alltid en resurs/en sökväg som är gemensam för alla användare, eftersom det annars kan uppstå fel för vissa användare. Använd helst en UNC-sökväg (alltså t ex: \\servernamn\unifaundata\dsm eller \\servernamn\unifaundata\historik ). Fältet Std överför till speditör Om fältet är markerat kommer detta påverka att fältet Överför till speditör på säljorder och överföringsorder också kommer vara markerad vid orderupprättande. Generell uppsättning av speditörinformation Via knappen Särskild speditörinformation skapas generella speditörservicekoder. Detta är instruktioner till speditören om hur kollit skal skickas. Denna uppsättning gäller för alla kunder och lagerställen som inte har en individuell speditör-uppsättning. Koder för detta fås från respektive speditör

3 Speditörservicekoder upprättas genom att trycka F6 i fältet Speditörservicekod: Särskilda speditörkoder kan upprättas genom att trycka F6 i fältet Special speditörkod: Koden NOTSMS används vid SMS-notifikation. Om man skriver %1 i fältet Underordnat värde, används information från SMS Mobilnr-fältet på den bokförda leveransen

4 Individuell speditör-uppsättning Man kan göra individuell uppsättning av speditör-koder på kunder och lagerställe. Kund: På kundkortet väljs knappen Kund och Särskild speditörinformation:

5 Lagerställe: På lagerställekortet väljs knappen Lagerställe och Särskild speditörinformation: Uppsättning av speditörer Uppsättningsfönstret för speditörer hittar du i menyn Försäljning & Marknadsföring Orderbehandling - Inställning Speditörer:

6 Fältet System I kolumnen system fyller du normalt i Unifaun, men om man i kod matar in PDK, PLAB eller PBREV föreslås automatiskt Pacsoft (eftersom de 3 koderna rör Post Danmark och Posten (Sverige)). Speditörinformation via säljorder (reservdelar och maskiner) På säljordern finns det på fliken Leverans möjlighet att ange speditörinformation. Informationen kommer att överföras till den bokförda leveransen där det dock fortfarande finns möjlighet att ändra den

7 Om fältet Överför till speditör är markerat, kommer data omedelbart sändas till Unifaun i samband med bokföring av leveransen. Informationen kan dock fortfarande redigeras och återsändas på den bokförda leveransen. Speditörinformation via överföringsorder På överföringsorder finns det möjlighet att via knappen Order Försändelseinformation ange speditionsinformation

8 Om fältet Överför till speditör är markerat kommer data skickas till Unifaun i samband med bokföring av leveransen. Speditörinformation via lagerplockning Speditionsinformation kan alternativt påföras via plocknings-funktionen. På plocklistekortet, under knappen Plockning, väljs Försendelseinformation då kommer fönstret för inmatning av speditör, mått, vikt etc: När du trycker Esc sparas informationen och säljorderns / överföringsorderns information uppdateras automatiskt. Informationen överförs också till den bokförda leveransen vid bokföring av lagerplockning till säljorder. Skicka data till Unifaun Online från bokförd leverans På den bokförda leveransen kommer den speditörsinformation som är inmatad på ordern eller via plockning visas på fliken Leverans. Här kan informationen redigeras, eller skrivas över med ny information

9 När informationen är ifylld och klar väljer man Funktion Skicka data till Unifaun då dyker följande kvittering upp på skärmen: Detta betyder att det nu skapats en XML-fil som är sparad på den placering som är angiven i uppsättningen och att informationen är överförd till Unifaun Online. Man kan nu logga på Unifaun (användar-id / lösenord fås av Unifaun), på sidan

10 Härefter väljer du menypunkten Frakthandlingar och därefter väljer du Lagrade utskrifter, knappen Sök uppdaterar bilden d v s hämtar nya poster: Det är också från denna sida man kan skriva ut paketetiketter, tullpapper m m efter behag. Skicka data till Unifaun Online via schemaläggaren I stället för att skicka data för varje leverans en och en, så finns det möjlighet att göra detta via schemaläggaren

11 I schemaläggaren (Inställningar IT-administration Planeringsuppdrag Planeringsuppdrag) upprättas ett nytt planeringsuppdrag som exempelvis sätts till att köra dagligen mitt på eftermiddagen: Då skickas data för alla bokförda leveranser med speditörinformation automatiskt till Unifaun Online, dock endast för leveranser som inte har skickats tidigare. Styrning av utskrift till olika skrivare Unifauns OnlineConnect (det program som styr avsändande av filerna till Unifaun/Pacsoft) kan sättas upp med flera konton, med var sin filmask, filplacering och skrivare. Här är det möjligt att skriva koderna P - för Pacsoft och U för Unifaun. R för försäljning (reservdelar) och M för Maskinhandel. Utöver det måste filnamnet också innehålla Ansvarsenhetskod. I Unifaun OnlineConnect, styrs vilka konton det ska skickas med med hjälp av filmasken

12 Filnamnet måste framöver namnges med t ex: UM01{xxxxxx}.xml (Unifaun_Maskinhandel Ansvarsenhet 01) PR02{xxxxxx}.xml (Pacsoft Försäljning (reservdelar) Ansvarsenhet 02). Exempel på filnamn (från JMAUDV): PR02{F0A4661D-D6C AABE FDC}.xml