Unifaun Orderkoppling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unifaun Orderkoppling"

Transkript

1 Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning

2 2 Innehåll 1 Översikt Orderfilen Systemkrav Så här fungerar det Installation i Windows-baserade system Konfigurering för Windows-baserade system Applikation Tjänst i Windows Administration av Unifaun OnlineConnect Information Kommunikation Inställningar Status Händelser Loggning Support Import... 20

3 3 1 Översikt Unifaun OnlineConnect används för att importera och överföra orderfiler till Unifauns online-system Unifaun Online eller Pacsoft Online samt för att återrapportera skapade sändnings- och kollinummer i separat återrapporteringsfil. 1.1 Orderfilen Orderfiler kan innehålla fullständig sändningsinformation för direkt utskrift av transportdokument eller lagring för senare utskrift. Ofullständiga order lagras för att senare kunna kompletteras i online-systemets användargränssnitt. Termen online-system refererar i detta dokument till Unifaun Online eller Pacsoft Online. När ska orderfilen skapas? Den fil som innehåller orderinformation ska produceras när det är lämpligt för ditt företags arbetssätt eller rimligt i förhållande till när affärssystemet kan producera informationen. Detta sker ofta i samband med utskrift av t.ex. plocklista eller följesedel, i samband med plockrapportering eller vid tillfälle då frakthandlingsutskrift begärs. Vissa affärssystem kan redan i standardutförande producera den fil som online-systemet önskar. Andra system har förberedda funktioner för att skapa denna och till andra har affärssystemkonsulter gjort kundunika anpassningar sedan tidigare som eventuellt kan användas. I de flesta fall krävs dock en insats från konsulten för att skapa filen vid tillfälle som är lämpligt för ditt företags arbetssätt. Hur ska orderfilen se ut? XML-formatet är att föredra framför andra format eftersom det stödjer alla orderkopplingens funktioner, se filspecifikation på online-systemets hemsida under Orderfilsspecifikation och exempelfiler. Förutom XML kan vissa äldre format komma att stödjas. Kontakta Unifaun Support för mer information. 1.2 Systemkrav Kontrollera att den dator där ni ska köra Unifaun OnlineConnect uppfyller systemkraven: Operativsystem Windows XP med minst servicepack 3, Windows Vista med minst servicepack 1 eller Windows 7. (2) En Java -runtime av minst version 6 ska vara installerad. Gå till för att kontrollera och vid behov installera eller uppdatera Java. Webbläsare Internet Explorer av minst version 7, Firefox av minst version 6, Google Chrome av minst version 15 eller Safari av minst version 5.1.

4 4 Andra webbläsare eller versioner av uppräknade webbläsare kan fungera men testas inte av Unifaun. Vid kontakt med Unifaun Support kan en uppgradering av webbläsaren krävas om felsökning ska kunna göras. 1.3 Så här fungerar det 1. Affärssystemet skapar en orderfil med sändningsinformation för aktuell order eller ett antal order. Affärssystemet placerar orderfilen i Unifaun OnlineConnects orderkatalog. Unifaun OnlineConnect läser filen och skickar den till din användarprofil i online-systemet. 2. Online-systemet skapar utskrifter av etiketter, sändningslistor och tulldokument beroende på vald transporttjänst och destination. Utskrift sker antingen direkt efter att orderfilen har skickats till online-systemet eller manuellt via online-systemets användargränssnitt där även komplettering och redigering av ordern kan göras. 3. Efter att försändelsen har hämtats eller lämnats in kan transportören automatiskt återrapportera status till online-systemet. Detta talar om vad som har hänt med försändelsen och kan läsas i online-systemets historik. Kolli-/sändningsummer kan automatiskt skrivas tillbaka av Unifaun OnlineConnect till en vald katalog.

5 5 2 Installation i Windows-baserade system För installation i ett Windows-baserat system, kontrollera först systemkraven för Windows i avsnittet Systemkrav, kontrollera sedan att du har nödvändiga rättigheter i systemet för att kunna installera programvaror. Följ därefter instruktionerna i detta avsnitt. Installationen av Unifaun OnlineConnect följer standarden för "Windows Installer". Installationen finns för närvarande endast på engelska men Unifaun OnlineConnect kan köras på flera olika språk när det väl installerats. Hämta den senaste versionen av UnifaunOnlineConnect från hjälpsidorna i online-systemet. Starta installationen genom att klicka på länken "Installera Unifaun Orderkoppling". Steg 1 - Licensavtal I accept the terms in the License Agreement Läs igenom licensavtalet som finns på engelska, svenska och finska. Kryssa i för att godkänna licensavtalet. Om ni inte godkänner licensavtalet kan inte installationen påbörjas. Print Skriv ut licensavtalet och spara detta om så önskas. Advanced Denna knapp används endast för speciella behov. Ger möjlighet att ange katalog att installera i. Visar även en sida för val av välja moduler (i dagsläget finns bara en modul att installera). Install Starta installationen av Unifaun OnlineConnect. Cancel Avbryt installations Steg 2 Installation Unifaun OnlineConnect installeras. Vänta på att installationen utförs. Steg 3 Slutför Klicka på Finish för att slutföra installationen.

6 6 3 Konfigurering för Windows-baserade system Efter en lyckad installation har två genvägar skapats i startmenyn under katalogen "Unifaun OnlineConnect": Administration of Unifaun OnlineConnect Unifaun OnlineConnect Dessa genvägar startar de två delar som tillsammans används för att köra och konfigurera Unifaun OnlineConnect. Du kan välja mellan att installera Unifaun OnlineConnect som en normal applikation eller som en tjänst. Det förstnämnda kräver inloggning i systemet medan det andra sättet kan köras utan att logga in i systemet. 3.1 Applikation Genvägen "Unifaun OnlineConnect" startar huvudprogrammet som utför all filhantering och nätverkskommunikation. Detta program är därför alltid igång så länge Unifaun OnlineConnect ska utföra sina arbetsuppgifter. Med genvägen startas huvudprogrammet som en applikation. För att visa att programmet är igång öppnas ett minimerat fönster. Att starta huvudprogrammet via genvägen är ett lätt sätt att testköra programmet. Tänk dock på att om användaren som startat programmet loggar ut kommer applikationen att avslutas och orderfiler sluta sändas till online-systemet. För normal drift kan det därför vara bättre att köra Unifaun OnlineConnect som en tjänst. 3.2 Tjänst i Windows Eftersom huvudprogrammet ofta behöver vara igång under långa perioder installeras det också som en tjänst i Windows av installationsprogrammet. För att starta huvudprogrammet som en tjänst används de normala funktionerna för tjänster i Windows. Innan tjänsten startas är det lämpligt att skapa en särskild användare som tjänsten kommer köras under. Detta har framförallt betydelse för vilka rättigheter till nätverkskommunikation och skrivaranvändning som huvudprogrammet kommer att ha samt möjlighet till undantag från återkommande lösenordsbyten. För att justera användare för tjänsten: 1. Öppna tjänstehanteraren. I Windows XP gör du detta genom att välja Start > Kör eller Start > Run och därefter skriva services.msc i rutan och trycka retur. I Vista och Windows 7 klickar du istället på start-menyn och skriver services.msc direkt i sökfältet och öppnar services-programmet

7 7 2. Leta upp tjänsten Unifaun OnlineConnect i listan och visa sedan dess egenskaper genom att dubbelklicka på tjänsten. 3. På fliken Inloggning markerar du valet "Det här kontot" och anger sedan konto samt lösenord. Kontrollera att huvudprogrammet kan köras med valt konto genom att starta tjänsten (kan göras från fliken Allmänt). När inställningen för kontot gjorts och tjänsten kan startas kan det vara lämpligt att ändra "Startmetod" från "Manuellt" till "Automatiskt" så att huvudprogrammet alltid startas om datorn startas om. 4. Gå till fliken Allmänt, byt startmetod till Automatiskt och klicka på OK.

8 8 4 Administration av Unifaun OnlineConnect För att göra inställningar och övervaka statusen för Unifaun OnlineConnect används administrationsprogrammet som startas med genvägen "Administration of Unifaun OnlineConnect". Administrationsprogrammet kommunicerar med huvudprogrammet för att visa och ändra inställningarna. Därför måste huvudprogrammet vara igång för att inställningar ska visas och vara tillgängliga för ändring. Det går dock att starta administrationsprogrammet först och sedan använda det för att starta huvudprogrammet (beskrivs under rubriken Status längre ned). I administrationsprogrammets nedre högra hörn finns en indikation på om administrationsprogrammet har kontakt med huvudprogrammet. Om kontakten är aktiv visas, annars visas. Administrationsprogrammets användargränssnitt består av en rad flikar som innehåller de olika funktioner som kan användas. Glöm inte att du kan se mer information med rullisten till höger om allt inte får plats i fönstret. 4.1 Information Den första fliken som visas är informationsfliken. Här visas en informationstext som kort beskriver vad de övriga flikarna innehåller.

9 9 4.2 Kommunikation Under fliken kommunikation görs de viktigaste inställningarna som bestämmer hur Unifaun OnlineConnect ska fungera. Här lägger du in kopplingar till de konton som du använder i online-systemet. Om du har uppgraderat från en tidigare version kan kontouppgifterna redan finnas på plats. Lägg till konto Lägg till ett nytt konto och gör inställningar för att läsa in orderfiler, skriva ut och återrapportera. Klicka på. En dialogruta visas där du anger dina uppgifter. Konto På fliken Konto anger du användar-id och lösenord samt vilket online-system som användaruppgifterna är kopplade till. När du väljer en annan flik eller klickar OK kontrolleras användar-id och lösenord mot valt online-system. Om användar-id, lösenord eller system inte stämmer, eller om Unifaun Orderkoppling inte finns aktivt på angivet konto, visas ett fel och tillägget eller ändringen av kontot kan inte slutföras. Rätta uppgifterna eller kontakta Unifaun för att aktivera Unifaun Orderkoppling. Användar-id Användar-id för det konto i onlinesystemet som Unifaun OnlineConnect ska använda. Lösenord Lösenord för det konto som Unifaun OnlineConnect ska använda. Observera att om kontot har profilhantering ska standardprofilens lösenord anges. Inloggningen kan inte ske till en specifik profil/profilgrupp men de sändningar som importeras kan styras till en viss profilgrupp. Det sker genom ett värde i orderfilen eller genom en inställning i online-systemet. System I vilket online-system kontot finns, Unifaun Online eller Pacsoft Online.

10 10 Använd säker kommunikation (HTTPS) är alltid förmarkerad men kan avmarkeras om det är nödvändigt. Klicka för att spara. Orderfiler På fliken Orderfiler anger du i vilka kataloger som affärssystemet ska placera orderfiler. Flera olika kataloger kan läggas till och varje katalog har ett antal inställningar. Samma katalog kan pekas ut flera gånger förutsatt att olika sökmasker används. Katalog Sökväg till den katalog som ska genomsökas efter orderfiler. Klicka på för att öppna en dialog där en ny katalog kan markeras. Sökmask för filer En enkel sökmask som kan begränsa vilka filer som kommer att läsas in. En * (asterisk) matchar ett eller flera tecken. Ett? (frågetecken) matchar exakt ett tecken. Filformat Filformat som orderfilen är formaterad i. Det är viktigt att angivet format överensstämmer med det format som orderfilen är skapad i. Vid inläsning styr detta hur filen kommer att tolkas. Antal sekunder efter skrivning innan filen behandlas Ett heltalsvärde som anger hur många sekunder filen måste vara orörd innan den läses in. Varje gång Unifaun OnlineConnect letar efter filer i katalogen kontrolleras tiden för senaste modifiering på varje enskild fil. Om tiden för senaste modifieringen varit samma i minst det angivna antalet sekunder läses filen in. Normalt räcker 1 sekund, men om filsystemet inte stödjer låsning kan denna behöva höjas. Översätt DOS-(OEM-) tecken Kryssa för om filer från katalogen ska översättas från teckenuppsättningen som används av MS-DOS-program innan inläsning. Teckenuppsättningen som avses kallas ibland OEM eller CP430. Skrivare Klicka för att spara. På fliken Skrivare kan skrivarinställningar göras om direktutskrift önskas. Fliken är endast tillgänglig om du har aktiverat inläsning av orderfiler under fliken Orderfiler. Dialogerna som öppnas är samma som i Unifaun OnlinePrinter. Direktutskrift Direktutskrift av kompletta order kan aktiveras eller inaktiveras för kontot. Oavsett om direktutskrift är aktiv eller inte är det möjligt

11 11 att aktivera direktutskrift för en enskild order via värden i orderfilen. Direktutskrift kräver alltid kompletta och korrekta orderfiler. Om orderfilen behöver kompletteras eller redigeras ska utskriften göras manuellt i onlinesystemet. Guiden utskriftsinställningar (rekommenderas). Guiden utskriftsinställningar är en dialog där du gör skrivarinställningar genom en stegvis process. Det är det enklaste sättet att bestämma skrivare och göra skrivarinställningar. Du behöver veta vilken skrivare som ska användas för etiketter, vilken typ av skrivare (laser eller termotransfer), vilken typ av etikett du ska använda och vilken skrivare som ska användas för övriga dokument, t.ex. tullhandlingar och sändningslistor. Klicka på guiden utskriftsinställningar och följ instruktionerna som visas. Lägg till För speciella behov, exempelvis särskilt etikettformat, behov av att justera placering av utskrift eller rotera utskrift. Lägger till ett utskriftsmål genom en mer avancerad dialog med skrivarinställningar. Ta bort Tar bort ett tidigare tillagt utskriftsmål. Ändra Ändrar ett tillagt utskriftsmål. Upp Flyttar upp valt utskriftsmål ett steg i listan och ger det högre prioritet. Första utskriftsmålet som kan utföra utskriften väljs och utskriften skickas till den skrivare som utskriftsmålet anger. Ner Flyttar ned valt utskriftsmål ett steg i listan och ger det lägre prioritet. Klicka för att spara. Skrivaröversättningar På fliken Skrivaröversättningar kan olika kombinationer av utskriftsmål från fliken skrivare kombineras under fritt valda namn. Dessa namn kan sedan anges i orderfiler för att styra vilka utskriftsmål en viss sändning kan skrivas ut på. Ett vanligt exempel är att flera olika packplatser har var sin etikettskrivare. Namnet på respektive packplats anges i orderfilen för att sändningarna enbart ska skrivas ut på packplatsens egna etikettskrivare. Lägg till Lägger till en ny skrivaröversättning. Ta bort Tar bort en tidigare tillagd skrivaröversättning. Ändra Ändrar en skrivaröversättning. Klicka för att spara.

12 12 En skrivaröversättning är ett godtyckligt namn kopplat till en eller flera utskriftsmål. Namn Ett valfritt namn på skrivaröversättningen. Utskriftsmål Markera de utskriftsmål som ska ingå i skrivaröversättningen. Utskriftsmålen är de som angavs i föregående avsnitt. Det bör ingå både en etikettskrivare och en skrivare för övriga dokument i varje skrivaröversättning. Klicka för att spara. Återrapportering På fliken Återrapportering kan inställningar om och hur information om utskrivna sändningar ska återrapporteras av Unifaun OnlineConnect. Informationen innehåller de sändnings- och kollinummer som skapas av online-systemet vid utskrift tillsammans med de ordernummer som skickades med orderfilen. På så sätt kan affärssystemet läsa tillbaka de skapade sändnings- och kollinumren. Aktivera återrapportering Återrapportering kan aktiveras eller inaktiveras för kontot. Katalog Sökväg till den katalog där återrapporteringsfiler ska placeras. Klicka på för att öppna en dialog där en ny katalog kan markeras. Filter Välj när återrapportering ska ske. "Återrapportera endast med jämna intervall" rapporterar alla utskrifter som skett var 15 minut. "Återrapportera endast vid direktutskrift" rapporterar endast de utskrifter som sker via Unifaun OnlineConnect. "Återrapportera vid direktutskrift och med jämna intervall" rapporterar som båda de tidigare valen tillsammans. Obs! Utskrifter som sker via direktutskrift kommer att rapporteras två gånger, en gång vid utskriften och en gång i nästa 15-minutersintervall. Filformat Välj vilken information om utskriften som ska sparas i filen.

13 13 "Standardformat" sparar ordernummer, kollinummer, sändningsnummer och sändningsdatum för varje kolli. "Standardformat med referens" lägger till sändningsreferens för varje kolli. Namnsättningsmetod Välj hur filen eller filerna som sparas ska namnsättas. "Datum med valfri inledning och filändelse" slår ihop värdet i rutan Inledning och Filändelse med aktuellt datum och tid i mitten. En ny fil kommer att skapas vid varje rapporteringstillfälle. "Fast namn" använder värdet i rutan Namn som fullständigt namn på filen. En och samma fil kommer att fyllas på vid varje rapporteringstillfälle. "Internt namn med valfri filändelse" slår ihop ett internt filnamn med värdet i rutan Filändelse. En ny fil kommer att skapas vid varje rapporteringstillfälle. Namn Fullständigt filnamn om endast en fil ska skapas. Inledning Inledande del av filnamnet om filnamnet ska byggas upp av flera delar. Filändelse Avslutande del av filnamnet om filnamnet ska byggas upp av flera delar. Exempel på filnamn Ett exempel på hur namnet för återrapporteringsfilen eller filerna kommer att se ut. Klicka för att spara. Ändra konto Ändra inställningar för ett konto. Markera kontot och klicka på uppgifter.. En dialogruta visas där du anger dina Kolumnerna i listan med konton har en motsvarande flik i dialogen för ändringar. Genom att dubbelklicka på en viss kolumn i listan för det konto som ska ändras öppnas dialogen på motsvarande flik. Ta bort konto Tar bort ett konto. Markera kontot och klicka på.

14 Inställningar På fliken Inställningar görs inställningar som inte är kopplade till ett konto i ett online-system. Fördröjning i sekunder mellan sökning efter orderfiler Antal sekunder mellan varje tillfälle då sökning av orderfiler sker i alla kataloger som kopplats till konton. Ett normalt värde är mellan 2 och 5 sekunder. Antal dagar att spara historikfiler Antal dagar som behandlade filer sparas. Filer som är äldre än angivet antal dagar raderas Ett normalt värde är 30 dagar. Aktivera meddelanden via e-post Aktivera eller inaktivera alla typer av e-postmeddelanden från Unifaun OnlineConnect. E-postmeddelanden för loggning och händelser kan användas för att få signaler om att något måste hanteras i Unifaun OnlineConnect. Tänk på att e-postmeddelanden från loggning kan skapa en omfattande mängd e-post om en varning eller ett fel återkommer ofta. E-postmeddelanden från händelser skickar endast e-post när något förändras kring händelsen. Adress till e-postservern (smtp) Adress till en SMTP-baserad e- postserver som kan skicka e-post åt Unifaun OnlineConnect. Användarnamn Användarnamn som används för att identifiera programmet i e- postservern. Lösenord Lösenord som används för att identifiera programmet i e-postservern. Språk för meddelanden Välj språk som ska användas i e-postmeddelanden från programmet. Avsändande e-postadress E-postadress som ska användas som avsändaradress i e-post som skickas av programmet.

15 15 E-postadresser för mottagare E-postadresser som ska vara mottagare av e-postmeddelanden för loggning. Separera med semikolon. E-postadresser för kopior E-postadresser som ska ta emot kopior av e-postmeddelanden för loggning. Separera med semikolon. Skicka för Filter för vilka möjliga e-postmeddelanden som faktiskt ska skickas för loggning. E-postadresser för mottagare E-postadresser som ska vara mottagare av e-postmeddelanden för händelser. Separera med semikolon. E-postadresser för kopior E-postadresser som ska ta emot kopior av e-postmeddelanden för händelser. Separera med semikolon. Skicka för Filter för vilka möjliga e-postmeddelanden som faktiskt ska skickas för händelser. Proxy-inställningar Möjliggör särskilda inställningar vid användning av proxy server. Synligt endast om Avancerade inställningar är valt under Visa menyn. Adress Proxy serverns adress. Port Proxy serverns port. Användare Användarnamn om autentisering för proxy krävs. Lösenord Lösenord om autentisering för proxy krävs.

16 Status På fliken Status visas en sammanställning av vad som händer eller har hänt i Unifaun OnlineConnect. På denna flik kan Unifaun OnlineConnect startas, stoppas samt installeras eller avinstalleras som en tjänst i systemet. Problem Visar antal fel som inträffat under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Varningar Visar antal varningar som inträffat under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Importerat Visar antal filer som lästs in under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Exporterat Visar antal filer som återrapporterats under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Skickat Visar antal filer som skickats till något online-system under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Hämtat Visar antal filer som hämtats för återrapportering under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Utskrivet Visar antal filer som skrivits ut under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Starta Startar Unifaun OnlineConnect som normal applikation eller som en tjänst. Om Unifaun OnlineConnect är installerat som en tjänst på datorn visas en dialogrutan med val mellan att starta som en applikation eller tjänst. Stoppa Stoppar Unifaun OnlineConnect oavsett om programmet är startat som en applikation eller tjänst. Installera Installerar Unifaun OnlineConnect som en tjänst på datorn. Normalt sett är programmet redan installerat som tjänst av installationsprogrammet. OBS! Om datorn använder UAC (User Access Control) och administrationsprogrammet inte körs som administratör kommer installationen med all sannolikhet att misslyckas. Avinstallera Avinstallerar Unifaun OnlineConnect som en tjänst på datorn. Normalt sett avinstalleras programmet automatiskt av installationsprogrammet. OBS! Om datorn använder UAC (User Access Control) och

17 17 administrationsprogrammet inte körs som administratör kommer avinstallationen med all sannolikhet att misslyckas. Minnesanvändning Visar hur mycket minne Unifaun OnlineConnect använder. Första siffran är använt minne, andra siffran är maximalt använt minne och tredje siffran är maximalt tillgängligt minne för Java. 4.5 Händelser På händelsefliken visas vad som inträffat i Unifaun OnlineConnect under den senaste tiden. Visa Problem, varningar och information Välj vilka händelser som ska visas i listan. Försök igen Begär att en fördröjd händelse ska utföras igen. Avbryt försök Begär att en fördröjd händelse inte ska utföras igen. Om en fil är kopplad till händelsen anses filen misslyckad. Bekräfta Bekräftar att händelsens nuvarande status uppfattats. Om en bekräftad händelse inträffar igenom kommer ett e- postmeddelande att skickas på nytt. Om händelsen inte bekräftats skickas inget nytt e-postmeddelande. Händelser som inte är av en återkommande natur tas bort efter en timma. Detta gäller främst händelser kopplade till filer som behandlats på olika sätt.

18 Loggning Under fliken Loggning visas Unifaun OnlineConnects interna loggning. Till skillnad mot händelsefliken visas här en löpande och mer detaljerad information om vad som händer i Unifaun OnlineConnect. List Lista med loggmeddelanden. Om innehållet i kolumnen Meddelande inleds med ett plus betyder det att meddelandet har flera rader. Dubbelklicka på raden för att visa den i detaljvyn. Detaljer Detaljer för ett loggmeddelande. Om meddelandet har flera rader visas alla raderna här. Visa Problem, varningar och information Välj vilka typer av loggmeddelanden som ska visas i listan. Föregående Gå till föregående loggmeddelande när detaljer visas. Nästa Gå till nästa loggmeddelande när detaljer visas.

19 Support På supportfliken finns information som hjälper Unifauns support att felsöka i Unifaun OnlineConnect. Ta fram denna flik vid kontakt med Unifauns support. Version Unifaun OnlineConnect Visar Unifaun OnlineConnects programversion. Version Utskrifter Visar utskriftsversion. Denna version motsvarar versionen på Unifaun OnlinePrinter. Kataloger Visar sökvägar till olika kataloger som används av online-systemet. Knappen operativsystemets utforskare med aktuell sökväg. öppnar Skapa informationsfil Klicka för att skapa ett zip-arkiv med ett urval av filer som genererats av Unifaun OnlineConnect. När zip-arkivet skapats ersätts texten "Ingen informationsfil har skapats" med en aktiv knapp. Informationsfil ufsupport zip Kopierar zip-arkivet skapat av knappen "Skapa informationsfil". När zip-arkivet kopierats kan det klistras in på önskad plats som en normal filkopiering exempelvis till en katalog med Windows Explorer eller i ett e- postmeddelande (om e-postprogrammet stödjer detta). Kör automatisk uppdatering nu Startar automatisk uppdatering direkt istället för att vänta på nästa fördröjda tillfälle.

20 20 TIPS! Om du vill göra en backup på dina inställningar kan du spara ner en kopia av mappen weborder. Du ser sökvägen under Supportfliken och rubriken Kataloger > Uppdatering. Spara ned mappen när du är klar med inställningarna, har testat att det fungerar och därefter stängt adminstrationsprogrammet. Tänk på att om du återställer med din sparade backup-mapp kan du sedan behöva justera skrivare och sökvägar om dessa har ändrats. 4.8 Import Importera orderfiler manuellt genom att dra dem från Windows Explorer till importfliken nedan. På importfliken visas en ruta per katalog som angivits som källa till orderfiler. Filer kan dras och släppas på rutorna för att aktivera en direkt import av orderfilen som om den vore placerad i motsvarande katalog. Orderfiler kan även importeras manuellt via användargränssnittet i online-systemet. Välj Lagrade utskrifter på menyn Frakthandlingar och klicka på Importera orderfil.

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Introduktion. Unifaun Online UNIFAUN

Introduktion. Unifaun Online UNIFAUN Introduktion Unifaun Online UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM JUNE 2, 2016 Innehållsförteckning 1 Unifaun Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Logga in i Unifaun Online... 3 1.2 Grundläggande navigering... 3 1.3

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Historik. Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26

Historik. Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26 Historik Unifaun Online och Unifaun PrintServer 2013-09-26 2 Innehåll 1 Sändningar... 3 1.1 Söka sändningar... 3 1.2 Presentation av sökresultat... 5 1.3 Skriva ut... 5 1.4 Exportera... 5 1.5 Sökfavoriter...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01

Sökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01 Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite INSTALLATIONSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Läs igenom innan Installation! Denna installationsguide hjälper dig genom installationen av programpaketet IRONCAD DCS 2014 och IRONPRO XT. DCS står för

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Introduktion av uppdatering

Introduktion av uppdatering Innehållsförteckning Introduktion av uppdatering...1 Start...2 Avancerade inställningar...3 Starta nedladdning...3 Nedladdning klar...6 Installation...7 Språkval...7 Uppgraderingsmeddelande...7 Informationssamling...8

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer