Unifaun Orderkoppling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unifaun Orderkoppling"

Transkript

1 Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning

2 2 Innehåll 1 Översikt Orderfilen Systemkrav Så här fungerar det Installation i Windows-baserade system Konfigurering för Windows-baserade system Applikation Tjänst i Windows Administration av Unifaun OnlineConnect Information Kommunikation Inställningar Status Händelser Loggning Support Import... 20

3 3 1 Översikt Unifaun OnlineConnect används för att importera och överföra orderfiler till Unifauns online-system Unifaun Online eller Pacsoft Online samt för att återrapportera skapade sändnings- och kollinummer i separat återrapporteringsfil. 1.1 Orderfilen Orderfiler kan innehålla fullständig sändningsinformation för direkt utskrift av transportdokument eller lagring för senare utskrift. Ofullständiga order lagras för att senare kunna kompletteras i online-systemets användargränssnitt. Termen online-system refererar i detta dokument till Unifaun Online eller Pacsoft Online. När ska orderfilen skapas? Den fil som innehåller orderinformation ska produceras när det är lämpligt för ditt företags arbetssätt eller rimligt i förhållande till när affärssystemet kan producera informationen. Detta sker ofta i samband med utskrift av t.ex. plocklista eller följesedel, i samband med plockrapportering eller vid tillfälle då frakthandlingsutskrift begärs. Vissa affärssystem kan redan i standardutförande producera den fil som online-systemet önskar. Andra system har förberedda funktioner för att skapa denna och till andra har affärssystemkonsulter gjort kundunika anpassningar sedan tidigare som eventuellt kan användas. I de flesta fall krävs dock en insats från konsulten för att skapa filen vid tillfälle som är lämpligt för ditt företags arbetssätt. Hur ska orderfilen se ut? XML-formatet är att föredra framför andra format eftersom det stödjer alla orderkopplingens funktioner, se filspecifikation på online-systemets hemsida under Orderfilsspecifikation och exempelfiler. Förutom XML kan vissa äldre format komma att stödjas. Kontakta Unifaun Support för mer information. 1.2 Systemkrav Kontrollera att den dator där ni ska köra Unifaun OnlineConnect uppfyller systemkraven: Operativsystem Windows XP med minst servicepack 3, Windows Vista med minst servicepack 1 eller Windows 7. (2) En Java -runtime av minst version 6 ska vara installerad. Gå till för att kontrollera och vid behov installera eller uppdatera Java. Webbläsare Internet Explorer av minst version 7, Firefox av minst version 6, Google Chrome av minst version 15 eller Safari av minst version 5.1.

4 4 Andra webbläsare eller versioner av uppräknade webbläsare kan fungera men testas inte av Unifaun. Vid kontakt med Unifaun Support kan en uppgradering av webbläsaren krävas om felsökning ska kunna göras. 1.3 Så här fungerar det 1. Affärssystemet skapar en orderfil med sändningsinformation för aktuell order eller ett antal order. Affärssystemet placerar orderfilen i Unifaun OnlineConnects orderkatalog. Unifaun OnlineConnect läser filen och skickar den till din användarprofil i online-systemet. 2. Online-systemet skapar utskrifter av etiketter, sändningslistor och tulldokument beroende på vald transporttjänst och destination. Utskrift sker antingen direkt efter att orderfilen har skickats till online-systemet eller manuellt via online-systemets användargränssnitt där även komplettering och redigering av ordern kan göras. 3. Efter att försändelsen har hämtats eller lämnats in kan transportören automatiskt återrapportera status till online-systemet. Detta talar om vad som har hänt med försändelsen och kan läsas i online-systemets historik. Kolli-/sändningsummer kan automatiskt skrivas tillbaka av Unifaun OnlineConnect till en vald katalog.

5 5 2 Installation i Windows-baserade system För installation i ett Windows-baserat system, kontrollera först systemkraven för Windows i avsnittet Systemkrav, kontrollera sedan att du har nödvändiga rättigheter i systemet för att kunna installera programvaror. Följ därefter instruktionerna i detta avsnitt. Installationen av Unifaun OnlineConnect följer standarden för "Windows Installer". Installationen finns för närvarande endast på engelska men Unifaun OnlineConnect kan köras på flera olika språk när det väl installerats. Hämta den senaste versionen av UnifaunOnlineConnect från hjälpsidorna i online-systemet. Starta installationen genom att klicka på länken "Installera Unifaun Orderkoppling". Steg 1 - Licensavtal I accept the terms in the License Agreement Läs igenom licensavtalet som finns på engelska, svenska och finska. Kryssa i för att godkänna licensavtalet. Om ni inte godkänner licensavtalet kan inte installationen påbörjas. Print Skriv ut licensavtalet och spara detta om så önskas. Advanced Denna knapp används endast för speciella behov. Ger möjlighet att ange katalog att installera i. Visar även en sida för val av välja moduler (i dagsläget finns bara en modul att installera). Install Starta installationen av Unifaun OnlineConnect. Cancel Avbryt installations Steg 2 Installation Unifaun OnlineConnect installeras. Vänta på att installationen utförs. Steg 3 Slutför Klicka på Finish för att slutföra installationen.

6 6 3 Konfigurering för Windows-baserade system Efter en lyckad installation har två genvägar skapats i startmenyn under katalogen "Unifaun OnlineConnect": Administration of Unifaun OnlineConnect Unifaun OnlineConnect Dessa genvägar startar de två delar som tillsammans används för att köra och konfigurera Unifaun OnlineConnect. Du kan välja mellan att installera Unifaun OnlineConnect som en normal applikation eller som en tjänst. Det förstnämnda kräver inloggning i systemet medan det andra sättet kan köras utan att logga in i systemet. 3.1 Applikation Genvägen "Unifaun OnlineConnect" startar huvudprogrammet som utför all filhantering och nätverkskommunikation. Detta program är därför alltid igång så länge Unifaun OnlineConnect ska utföra sina arbetsuppgifter. Med genvägen startas huvudprogrammet som en applikation. För att visa att programmet är igång öppnas ett minimerat fönster. Att starta huvudprogrammet via genvägen är ett lätt sätt att testköra programmet. Tänk dock på att om användaren som startat programmet loggar ut kommer applikationen att avslutas och orderfiler sluta sändas till online-systemet. För normal drift kan det därför vara bättre att köra Unifaun OnlineConnect som en tjänst. 3.2 Tjänst i Windows Eftersom huvudprogrammet ofta behöver vara igång under långa perioder installeras det också som en tjänst i Windows av installationsprogrammet. För att starta huvudprogrammet som en tjänst används de normala funktionerna för tjänster i Windows. Innan tjänsten startas är det lämpligt att skapa en särskild användare som tjänsten kommer köras under. Detta har framförallt betydelse för vilka rättigheter till nätverkskommunikation och skrivaranvändning som huvudprogrammet kommer att ha samt möjlighet till undantag från återkommande lösenordsbyten. För att justera användare för tjänsten: 1. Öppna tjänstehanteraren. I Windows XP gör du detta genom att välja Start > Kör eller Start > Run och därefter skriva services.msc i rutan och trycka retur. I Vista och Windows 7 klickar du istället på start-menyn och skriver services.msc direkt i sökfältet och öppnar services-programmet

7 7 2. Leta upp tjänsten Unifaun OnlineConnect i listan och visa sedan dess egenskaper genom att dubbelklicka på tjänsten. 3. På fliken Inloggning markerar du valet "Det här kontot" och anger sedan konto samt lösenord. Kontrollera att huvudprogrammet kan köras med valt konto genom att starta tjänsten (kan göras från fliken Allmänt). När inställningen för kontot gjorts och tjänsten kan startas kan det vara lämpligt att ändra "Startmetod" från "Manuellt" till "Automatiskt" så att huvudprogrammet alltid startas om datorn startas om. 4. Gå till fliken Allmänt, byt startmetod till Automatiskt och klicka på OK.

8 8 4 Administration av Unifaun OnlineConnect För att göra inställningar och övervaka statusen för Unifaun OnlineConnect används administrationsprogrammet som startas med genvägen "Administration of Unifaun OnlineConnect". Administrationsprogrammet kommunicerar med huvudprogrammet för att visa och ändra inställningarna. Därför måste huvudprogrammet vara igång för att inställningar ska visas och vara tillgängliga för ändring. Det går dock att starta administrationsprogrammet först och sedan använda det för att starta huvudprogrammet (beskrivs under rubriken Status längre ned). I administrationsprogrammets nedre högra hörn finns en indikation på om administrationsprogrammet har kontakt med huvudprogrammet. Om kontakten är aktiv visas, annars visas. Administrationsprogrammets användargränssnitt består av en rad flikar som innehåller de olika funktioner som kan användas. Glöm inte att du kan se mer information med rullisten till höger om allt inte får plats i fönstret. 4.1 Information Den första fliken som visas är informationsfliken. Här visas en informationstext som kort beskriver vad de övriga flikarna innehåller.

9 9 4.2 Kommunikation Under fliken kommunikation görs de viktigaste inställningarna som bestämmer hur Unifaun OnlineConnect ska fungera. Här lägger du in kopplingar till de konton som du använder i online-systemet. Om du har uppgraderat från en tidigare version kan kontouppgifterna redan finnas på plats. Lägg till konto Lägg till ett nytt konto och gör inställningar för att läsa in orderfiler, skriva ut och återrapportera. Klicka på. En dialogruta visas där du anger dina uppgifter. Konto På fliken Konto anger du användar-id och lösenord samt vilket online-system som användaruppgifterna är kopplade till. När du väljer en annan flik eller klickar OK kontrolleras användar-id och lösenord mot valt online-system. Om användar-id, lösenord eller system inte stämmer, eller om Unifaun Orderkoppling inte finns aktivt på angivet konto, visas ett fel och tillägget eller ändringen av kontot kan inte slutföras. Rätta uppgifterna eller kontakta Unifaun för att aktivera Unifaun Orderkoppling. Användar-id Användar-id för det konto i onlinesystemet som Unifaun OnlineConnect ska använda. Lösenord Lösenord för det konto som Unifaun OnlineConnect ska använda. Observera att om kontot har profilhantering ska standardprofilens lösenord anges. Inloggningen kan inte ske till en specifik profil/profilgrupp men de sändningar som importeras kan styras till en viss profilgrupp. Det sker genom ett värde i orderfilen eller genom en inställning i online-systemet. System I vilket online-system kontot finns, Unifaun Online eller Pacsoft Online.

10 10 Använd säker kommunikation (HTTPS) är alltid förmarkerad men kan avmarkeras om det är nödvändigt. Klicka för att spara. Orderfiler På fliken Orderfiler anger du i vilka kataloger som affärssystemet ska placera orderfiler. Flera olika kataloger kan läggas till och varje katalog har ett antal inställningar. Samma katalog kan pekas ut flera gånger förutsatt att olika sökmasker används. Katalog Sökväg till den katalog som ska genomsökas efter orderfiler. Klicka på för att öppna en dialog där en ny katalog kan markeras. Sökmask för filer En enkel sökmask som kan begränsa vilka filer som kommer att läsas in. En * (asterisk) matchar ett eller flera tecken. Ett? (frågetecken) matchar exakt ett tecken. Filformat Filformat som orderfilen är formaterad i. Det är viktigt att angivet format överensstämmer med det format som orderfilen är skapad i. Vid inläsning styr detta hur filen kommer att tolkas. Antal sekunder efter skrivning innan filen behandlas Ett heltalsvärde som anger hur många sekunder filen måste vara orörd innan den läses in. Varje gång Unifaun OnlineConnect letar efter filer i katalogen kontrolleras tiden för senaste modifiering på varje enskild fil. Om tiden för senaste modifieringen varit samma i minst det angivna antalet sekunder läses filen in. Normalt räcker 1 sekund, men om filsystemet inte stödjer låsning kan denna behöva höjas. Översätt DOS-(OEM-) tecken Kryssa för om filer från katalogen ska översättas från teckenuppsättningen som används av MS-DOS-program innan inläsning. Teckenuppsättningen som avses kallas ibland OEM eller CP430. Skrivare Klicka för att spara. På fliken Skrivare kan skrivarinställningar göras om direktutskrift önskas. Fliken är endast tillgänglig om du har aktiverat inläsning av orderfiler under fliken Orderfiler. Dialogerna som öppnas är samma som i Unifaun OnlinePrinter. Direktutskrift Direktutskrift av kompletta order kan aktiveras eller inaktiveras för kontot. Oavsett om direktutskrift är aktiv eller inte är det möjligt

11 11 att aktivera direktutskrift för en enskild order via värden i orderfilen. Direktutskrift kräver alltid kompletta och korrekta orderfiler. Om orderfilen behöver kompletteras eller redigeras ska utskriften göras manuellt i onlinesystemet. Guiden utskriftsinställningar (rekommenderas). Guiden utskriftsinställningar är en dialog där du gör skrivarinställningar genom en stegvis process. Det är det enklaste sättet att bestämma skrivare och göra skrivarinställningar. Du behöver veta vilken skrivare som ska användas för etiketter, vilken typ av skrivare (laser eller termotransfer), vilken typ av etikett du ska använda och vilken skrivare som ska användas för övriga dokument, t.ex. tullhandlingar och sändningslistor. Klicka på guiden utskriftsinställningar och följ instruktionerna som visas. Lägg till För speciella behov, exempelvis särskilt etikettformat, behov av att justera placering av utskrift eller rotera utskrift. Lägger till ett utskriftsmål genom en mer avancerad dialog med skrivarinställningar. Ta bort Tar bort ett tidigare tillagt utskriftsmål. Ändra Ändrar ett tillagt utskriftsmål. Upp Flyttar upp valt utskriftsmål ett steg i listan och ger det högre prioritet. Första utskriftsmålet som kan utföra utskriften väljs och utskriften skickas till den skrivare som utskriftsmålet anger. Ner Flyttar ned valt utskriftsmål ett steg i listan och ger det lägre prioritet. Klicka för att spara. Skrivaröversättningar På fliken Skrivaröversättningar kan olika kombinationer av utskriftsmål från fliken skrivare kombineras under fritt valda namn. Dessa namn kan sedan anges i orderfiler för att styra vilka utskriftsmål en viss sändning kan skrivas ut på. Ett vanligt exempel är att flera olika packplatser har var sin etikettskrivare. Namnet på respektive packplats anges i orderfilen för att sändningarna enbart ska skrivas ut på packplatsens egna etikettskrivare. Lägg till Lägger till en ny skrivaröversättning. Ta bort Tar bort en tidigare tillagd skrivaröversättning. Ändra Ändrar en skrivaröversättning. Klicka för att spara.

12 12 En skrivaröversättning är ett godtyckligt namn kopplat till en eller flera utskriftsmål. Namn Ett valfritt namn på skrivaröversättningen. Utskriftsmål Markera de utskriftsmål som ska ingå i skrivaröversättningen. Utskriftsmålen är de som angavs i föregående avsnitt. Det bör ingå både en etikettskrivare och en skrivare för övriga dokument i varje skrivaröversättning. Klicka för att spara. Återrapportering På fliken Återrapportering kan inställningar om och hur information om utskrivna sändningar ska återrapporteras av Unifaun OnlineConnect. Informationen innehåller de sändnings- och kollinummer som skapas av online-systemet vid utskrift tillsammans med de ordernummer som skickades med orderfilen. På så sätt kan affärssystemet läsa tillbaka de skapade sändnings- och kollinumren. Aktivera återrapportering Återrapportering kan aktiveras eller inaktiveras för kontot. Katalog Sökväg till den katalog där återrapporteringsfiler ska placeras. Klicka på för att öppna en dialog där en ny katalog kan markeras. Filter Välj när återrapportering ska ske. "Återrapportera endast med jämna intervall" rapporterar alla utskrifter som skett var 15 minut. "Återrapportera endast vid direktutskrift" rapporterar endast de utskrifter som sker via Unifaun OnlineConnect. "Återrapportera vid direktutskrift och med jämna intervall" rapporterar som båda de tidigare valen tillsammans. Obs! Utskrifter som sker via direktutskrift kommer att rapporteras två gånger, en gång vid utskriften och en gång i nästa 15-minutersintervall. Filformat Välj vilken information om utskriften som ska sparas i filen.

13 13 "Standardformat" sparar ordernummer, kollinummer, sändningsnummer och sändningsdatum för varje kolli. "Standardformat med referens" lägger till sändningsreferens för varje kolli. Namnsättningsmetod Välj hur filen eller filerna som sparas ska namnsättas. "Datum med valfri inledning och filändelse" slår ihop värdet i rutan Inledning och Filändelse med aktuellt datum och tid i mitten. En ny fil kommer att skapas vid varje rapporteringstillfälle. "Fast namn" använder värdet i rutan Namn som fullständigt namn på filen. En och samma fil kommer att fyllas på vid varje rapporteringstillfälle. "Internt namn med valfri filändelse" slår ihop ett internt filnamn med värdet i rutan Filändelse. En ny fil kommer att skapas vid varje rapporteringstillfälle. Namn Fullständigt filnamn om endast en fil ska skapas. Inledning Inledande del av filnamnet om filnamnet ska byggas upp av flera delar. Filändelse Avslutande del av filnamnet om filnamnet ska byggas upp av flera delar. Exempel på filnamn Ett exempel på hur namnet för återrapporteringsfilen eller filerna kommer att se ut. Klicka för att spara. Ändra konto Ändra inställningar för ett konto. Markera kontot och klicka på uppgifter.. En dialogruta visas där du anger dina Kolumnerna i listan med konton har en motsvarande flik i dialogen för ändringar. Genom att dubbelklicka på en viss kolumn i listan för det konto som ska ändras öppnas dialogen på motsvarande flik. Ta bort konto Tar bort ett konto. Markera kontot och klicka på.

14 Inställningar På fliken Inställningar görs inställningar som inte är kopplade till ett konto i ett online-system. Fördröjning i sekunder mellan sökning efter orderfiler Antal sekunder mellan varje tillfälle då sökning av orderfiler sker i alla kataloger som kopplats till konton. Ett normalt värde är mellan 2 och 5 sekunder. Antal dagar att spara historikfiler Antal dagar som behandlade filer sparas. Filer som är äldre än angivet antal dagar raderas Ett normalt värde är 30 dagar. Aktivera meddelanden via e-post Aktivera eller inaktivera alla typer av e-postmeddelanden från Unifaun OnlineConnect. E-postmeddelanden för loggning och händelser kan användas för att få signaler om att något måste hanteras i Unifaun OnlineConnect. Tänk på att e-postmeddelanden från loggning kan skapa en omfattande mängd e-post om en varning eller ett fel återkommer ofta. E-postmeddelanden från händelser skickar endast e-post när något förändras kring händelsen. Adress till e-postservern (smtp) Adress till en SMTP-baserad e- postserver som kan skicka e-post åt Unifaun OnlineConnect. Användarnamn Användarnamn som används för att identifiera programmet i e- postservern. Lösenord Lösenord som används för att identifiera programmet i e-postservern. Språk för meddelanden Välj språk som ska användas i e-postmeddelanden från programmet. Avsändande e-postadress E-postadress som ska användas som avsändaradress i e-post som skickas av programmet.

15 15 E-postadresser för mottagare E-postadresser som ska vara mottagare av e-postmeddelanden för loggning. Separera med semikolon. E-postadresser för kopior E-postadresser som ska ta emot kopior av e-postmeddelanden för loggning. Separera med semikolon. Skicka för Filter för vilka möjliga e-postmeddelanden som faktiskt ska skickas för loggning. E-postadresser för mottagare E-postadresser som ska vara mottagare av e-postmeddelanden för händelser. Separera med semikolon. E-postadresser för kopior E-postadresser som ska ta emot kopior av e-postmeddelanden för händelser. Separera med semikolon. Skicka för Filter för vilka möjliga e-postmeddelanden som faktiskt ska skickas för händelser. Proxy-inställningar Möjliggör särskilda inställningar vid användning av proxy server. Synligt endast om Avancerade inställningar är valt under Visa menyn. Adress Proxy serverns adress. Port Proxy serverns port. Användare Användarnamn om autentisering för proxy krävs. Lösenord Lösenord om autentisering för proxy krävs.

16 Status På fliken Status visas en sammanställning av vad som händer eller har hänt i Unifaun OnlineConnect. På denna flik kan Unifaun OnlineConnect startas, stoppas samt installeras eller avinstalleras som en tjänst i systemet. Problem Visar antal fel som inträffat under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Varningar Visar antal varningar som inträffat under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Importerat Visar antal filer som lästs in under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Exporterat Visar antal filer som återrapporterats under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Skickat Visar antal filer som skickats till något online-system under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Hämtat Visar antal filer som hämtats för återrapportering under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Utskrivet Visar antal filer som skrivits ut under de senaste 1, 5, 15, 30, 60 minuterna. Starta Startar Unifaun OnlineConnect som normal applikation eller som en tjänst. Om Unifaun OnlineConnect är installerat som en tjänst på datorn visas en dialogrutan med val mellan att starta som en applikation eller tjänst. Stoppa Stoppar Unifaun OnlineConnect oavsett om programmet är startat som en applikation eller tjänst. Installera Installerar Unifaun OnlineConnect som en tjänst på datorn. Normalt sett är programmet redan installerat som tjänst av installationsprogrammet. OBS! Om datorn använder UAC (User Access Control) och administrationsprogrammet inte körs som administratör kommer installationen med all sannolikhet att misslyckas. Avinstallera Avinstallerar Unifaun OnlineConnect som en tjänst på datorn. Normalt sett avinstalleras programmet automatiskt av installationsprogrammet. OBS! Om datorn använder UAC (User Access Control) och

17 17 administrationsprogrammet inte körs som administratör kommer avinstallationen med all sannolikhet att misslyckas. Minnesanvändning Visar hur mycket minne Unifaun OnlineConnect använder. Första siffran är använt minne, andra siffran är maximalt använt minne och tredje siffran är maximalt tillgängligt minne för Java. 4.5 Händelser På händelsefliken visas vad som inträffat i Unifaun OnlineConnect under den senaste tiden. Visa Problem, varningar och information Välj vilka händelser som ska visas i listan. Försök igen Begär att en fördröjd händelse ska utföras igen. Avbryt försök Begär att en fördröjd händelse inte ska utföras igen. Om en fil är kopplad till händelsen anses filen misslyckad. Bekräfta Bekräftar att händelsens nuvarande status uppfattats. Om en bekräftad händelse inträffar igenom kommer ett e- postmeddelande att skickas på nytt. Om händelsen inte bekräftats skickas inget nytt e-postmeddelande. Händelser som inte är av en återkommande natur tas bort efter en timma. Detta gäller främst händelser kopplade till filer som behandlats på olika sätt.

18 Loggning Under fliken Loggning visas Unifaun OnlineConnects interna loggning. Till skillnad mot händelsefliken visas här en löpande och mer detaljerad information om vad som händer i Unifaun OnlineConnect. List Lista med loggmeddelanden. Om innehållet i kolumnen Meddelande inleds med ett plus betyder det att meddelandet har flera rader. Dubbelklicka på raden för att visa den i detaljvyn. Detaljer Detaljer för ett loggmeddelande. Om meddelandet har flera rader visas alla raderna här. Visa Problem, varningar och information Välj vilka typer av loggmeddelanden som ska visas i listan. Föregående Gå till föregående loggmeddelande när detaljer visas. Nästa Gå till nästa loggmeddelande när detaljer visas.

19 Support På supportfliken finns information som hjälper Unifauns support att felsöka i Unifaun OnlineConnect. Ta fram denna flik vid kontakt med Unifauns support. Version Unifaun OnlineConnect Visar Unifaun OnlineConnects programversion. Version Utskrifter Visar utskriftsversion. Denna version motsvarar versionen på Unifaun OnlinePrinter. Kataloger Visar sökvägar till olika kataloger som används av online-systemet. Knappen operativsystemets utforskare med aktuell sökväg. öppnar Skapa informationsfil Klicka för att skapa ett zip-arkiv med ett urval av filer som genererats av Unifaun OnlineConnect. När zip-arkivet skapats ersätts texten "Ingen informationsfil har skapats" med en aktiv knapp. Informationsfil ufsupport zip Kopierar zip-arkivet skapat av knappen "Skapa informationsfil". När zip-arkivet kopierats kan det klistras in på önskad plats som en normal filkopiering exempelvis till en katalog med Windows Explorer eller i ett e- postmeddelande (om e-postprogrammet stödjer detta). Kör automatisk uppdatering nu Startar automatisk uppdatering direkt istället för att vänta på nästa fördröjda tillfälle.

20 20 TIPS! Om du vill göra en backup på dina inställningar kan du spara ner en kopia av mappen weborder. Du ser sökvägen under Supportfliken och rubriken Kataloger > Uppdatering. Spara ned mappen när du är klar med inställningarna, har testat att det fungerar och därefter stängt adminstrationsprogrammet. Tänk på att om du återställer med din sparade backup-mapp kan du sedan behöva justera skrivare och sökvägar om dessa har ändrats. 4.8 Import Importera orderfiler manuellt genom att dra dem från Windows Explorer till importfliken nedan. På importfliken visas en ruta per katalog som angivits som källa till orderfiler. Filer kan dras och släppas på rutorna för att aktivera en direkt import av orderfilen som om den vore placerad i motsvarande katalog. Orderfiler kan även importeras manuellt via användargränssnittet i online-systemet. Välj Lagrade utskrifter på menyn Frakthandlingar och klicka på Importera orderfil.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2012

Användarmanual Godman Redovisning 2012 Användarmanual Godman Redovisning 2012 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips. Besök oss på http://godman.se

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer