Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter."

Transkript

1 Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel Artikelspåring E-handel Dist. lager Nederst på artikelkortet finns det 5 knappar med undermenyer till artikelkortet. Dessa undermenyer är följande: Artikel Försäljning Inköp Funktion Hjälp Nedan beskrivs några av de viktigaste fälten och undermenyerna på artikelkortet. De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision

2 Fliken Allmänt Fältet Nummer Här kan du skriva in numret på artikeln. Det kan göras på följande sätt: Om du har skapat en standard-artikelserie ska du trycka på Enter för att få fältet automatiskt ifyllt med nästa nummer i serien. Om du har skapat flera nummerserier till artiklar ska du klicka på Assistknappen till höger och välja en serie. Fältet fylls automatiskt i med nästa nummer i serien. Om du inte har angett någon nummerserie för artiklar, eller om kryssrutan Manuell numrering är markerad, kan du ange ett nummer manuellt. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Numret identifierar artikeln. Det betyder att när du matar in artikelnumret på t.ex. ett försäljningstillbud, blir alla relevanta uppgifter om artikeln (beskrivning, enhet, försäljningspris osv.) automatiskt hämtade och insatta på raderna. Under Service Inställningar DSM inställning fliken Vara, kan du hitta fältet Spärr för artikelnummerbyte. Om du markerar det fältet kan du inte byta namn på artikeln (dvs. artikelnumret på en existerande vara kan inte

3 ändras). På det sättet kan du säkra att ett artikelnummer inte ändras av misstag. Fältet Beskrivning Här kan du mata in en beskrivning av artikeln. Du kan använda upp till 30 tecken (både siffror och bokstäver). Beskrivningen skrivs ut på order och fakturor. Därför ska du mata in det som ska visas på utskrifter. Fältet Basenhet Här kan du ange den enhet som artikeln är registrerad i på lagret. Klicka på Assistknappen för att få fram fönstret Artikelenheter. Klicka på Assistknappen i kolumnen Kod och sedan på en av koderna i fönstret Enheter. Klicka därefter OK för att kopiera koden till fönstret Artikelenheter. Klicka OK igen för att kopiera koden till artikelkortet. Du kan inte ändra enhetskoden om det finns öppna varuposter för artikeln. Fältet Hyllnummer Här kan du skriva var artikeln finns placerat på lagret. Du kan använda upp till 10 tecken (både siffror och bokstäver). Med hjälp av uppgifterna i fältet Hyllnummer kan du avgränsa och sortera rapporten Plocklista (lager) (Rapporter Lager Standardrapporter Plocklista (lager) efter artiklarnas placering. OBS! Fältet Hyllnummer får inte förväxlas med fältet Lagerställekod, som finns i artikeljournalen på inköps- och försäljningsraderna och på kundkortet. Fältet Ersättningshyllnummer Här kan du ange en alternativ placering av artikeln på lagret. Du kan ange upp till 10 tecken (både siffror och bokstäver). Fältet Sökbeskrivning Sökbeskrivningen kan göras på olika sätt utifrån vald inställning i grundinställningarna. Sökbeskrivningen kan göras utifrån fältet beskrivning, reservdelsdatabasnummer eller leverantörsartikelnummer. Den önskade beskrivningen väljs i Maskinhandel Uppsättning DSM inställning fliken Vara

4 Sökbeskrivningen uppdateras när det valda fältet fylls i. Fältet Lager Detta fält visar hur många artikelenheter (bl.a. styck askar eller paket) det finns på lager. Fältet Avgiftsgrupp Se självständig beskrivning; Avgifter. Fältet Artikelkategori Detta fält visar artikelns kategorikod. När det tilldelas en artikelkategori på en artikel, ifylls följande av artikelns fält med uppgifter från artikelkategorin: Produktbokföringsmall (fliken Fakturering) Lagerbokföringsmall (fliken Fakturering) Moms produktbokföringsmall (fliken Fakturering) Basenhet (fliken Allmänt) Inkuransprofilkod (fliken Fakturering) Realisationsprofilkod (fliken Fakturering) Planeringsprofilkod (fliken Planering) Priskalkylkod (fliken Fakturering) Beställningsmetod (fliken Planering) Skriv etikett (fliken Allmänt) Fliken Fakturering

5 Fältet Värderingsprincip Det här fältet visar vilken värderingsprincip som används till denna artikel. Valet av värderingsprincip avgör hur programmet beräknar kostpriset beroende på genomströmningen av varor i lagret. Fältet Genoms. Kostnad (BVA) Det här fältet innehåller det aktuella genomsnittliga kostpriset på artikeln i lokal valuta. Det genomsnittliga kostpriset blir automatiskt uppdaterat varje gång du bokför en faktura eller en order. Fältet Standardkostnad Här kan du mata in det kostpris som ska användas som standardkostnad. Fältet Styckkostnad Det här fältet visar kostpriset per enhet. Fältet med styckkostnad fylls i automatiskt så att det stämmer överens med det du har valt i fältet Värderingsprincip: Om du, i fältet Värderingsprincip, valde FIFO, LIFO, Serienummer eller Genomsnitt, överförs värden från fältet Genoms. Kostnad (BVA)

6 Om du, i fältet Värderingsprincip, valde Standard, överförs värden från fältet Standardkostnad. Uppgifterna i fältet uppdateras när antingen Genomsnittskostnaden eller Standardkostnaden uppdateras. Om du valde FIFO, LIFO, Serienummer eller Genomsnitt, uppdateras fältet automatiskt vid bokföring av inköpsfakturor eller från en artikeljournalrad eller en inköpsrad. JMA Maskindata rekommenderar genomsnitt till reservdelar. Fältet Leverantörspris Det här fältet visar det senaste bruttoinköpspriset som är betalt för varorna. Fältet leverantörspris används som inköpspris på inköpsordern. Leverantörspriset kan uppdateras med leverantörens rekommenderade pris om priserna finns i katalogvarorna. (Under Lager Lagerjournaler Kostnadskalkylering Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar). Fältet Senaste inköpspris Det här fältet visar det senaste nettoinköpspriset som är betalt för varorna. Fältet innehåller inköpspris per enhet från den yngsta inköpsposten. Fältet A-pris Här kan du skriva artikelns försäljningspris i BVA. Försäljningspriset kan uppdateras med leverantörens rekommenderade pris om priserna finns i katalogvaror. (Under Lager Lagerjournaler Kostnadskalkylering Uppdatera försäljningspriser från ej lagerförda artiklar). Fältet Realiserings % Här kan du ange den realisationsprocent som gäller för artikeln. Realisationsprocenten kommer att synas på reservdelsdatabasen om artikeln överförs dit. Om det, på varan, är angivet en realisationsprofilkod kan realisationsprocenten beräknas automatiskt (Under Lager Reservdelar Periodiska aktiviteter Beräkna utförsäljnings %). Om det inte finns villkor på varan, beräknas ingen realisationsprocenten. Realisationsprocent beräknas oavsett placering, varians m.fl

7 Fältet Realisationsprofilkod Här kan du ange vilken realisationsprofil som ska användas för varan vid automatisk beräkning av realisationsprocenten. Realisationsprofilerna skapas under Lager Reservdelar Uppsättning Utförsäljningsprofil. Fältet Produktbokföringsmall Här kan ange den produktbokföringsmall som artikeln tillhör. Vid bokföring av transaktioner, som vidrör den aktuella artikeln, används denna kod tillsammans med koden Gen. rörelsebokföringsmall (t.ex. från en kund) till att hitta den bokföringsuppsättning som ska användas. Bokföringsuppsättningen anger de konto (från försäljning, inköp, rabattbelopp osv.) som det bokförs till. Fältet Lagerbokföringsmall Här kan du välja en kod till den lagerbokföringsmall som artikeln ska tillhöra. Lagerbokföringsmallen anger vilket balanskonto som artiklarna skall bokföras på. Observera att ändring av koden inte ändras på redan bokförda poster. Vid ändring av Lagerbokföringsmallen på en serienummerartikel kommer det fram den varning, då en ändring i fältet kan ge avstämningsproblem mellan värdet i maskinlagret och värdet i maskinlagret i bokföringen. Varningen kommer dock inte fram om det ännu inte finns varuposter eller om lagerkontonummer är samma. Fältet Försäljningsrabattgrupp Fältet innehåller en kod för den försäljningsrabattgrupp som artikeln ska tillhöra. Klicka på Assistknappen till höger för att se de försäljningsrabattgruppkoder som finns skapade i tabellen Försäljningsrabattgrupp. Försäljningsrabatten beror på såväl kunden som på artikeln. Rabattens storlek avgörs av vilken kundrabattgrupp kunden tillhör, och vilken försäljningsrabattgrupp artikeln tillhör. Du anger rabatter för artikelkategorin under Artikelrabattgrupper Försäljningsradrabatter (när du har klickat på Assistknappen). Klicka på Försäljning och därefter på Radrabatt på artikelkortet

8 För ytterligare information se beskrivning Försäljningsordertyper och rabatter. Fältet Inköpsrabattgrupp Fältet innehåller en kod för den leverantörs rabattkod som artikeln ska tillhöra. Klicka på Assistknappen till höger för att se de inköpsrabattgrupper som finns skapade i tabellen Inköpsrabattgrupp. Inköpsrabatten beror på såväl leverantören som på artikeln. Rabattens storlek avgörs av vilken inköpsordertyp som användes vid beställningen samt av vilken inköpsrabattgrupp artikeln tillhör. Du anger rabatter för artikelkategori under Inköpsrabattgrupper Inköpsraderrabatt (när du har klickat på Assistknappen). Klicka på Inköp och därefter Radrabatt på artikelkortet. För ytterligare information se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Fältet Lagervärde noll Markera fältet om artikeln på lager ska uteslutas ur lagervärdet. Om det är en bock i fältet görs det artikel- och värdeposter, men värdeposterna får alltid kostpris = noll, och lagerregleringen har därmed inte någon varuförbrukning att bokföra. Fältet kan användas i samband med anskaffningsvaror. Du kan endast ta bort eller sätta en bock i fältet om det inte finns några varuposter på artikeln. Fliken Återanskaffning

9 Fältet Leverantörsnummer Här kan du skriva ett nummer som identifierar leverantören. Klicka på Assistknappen till höger för att se leverantörsnumren i tabellen Leverantör. Uppgifterna i fältet kan användas på inköpsjournaler och i rapporter. Fältet Leverantörens artikelnummer Här kan du skriva det nummer som artikeln har hos leverantören. Du kan använda upp till 20 tecken (både siffror och bokstäver). Ska det göras filer till överföring av inköpsorder ska fälten leverantör och leverantörartikelnummer vara korrekt ifyllda. Under Lager Reservdelar Periodiska aktiviteter Uppdatera leverantörartikelnummer finns det en körsel som kan föra leverantörartikelnummer utifrån artikelnummer på artikelkortet. Fliken Planering

10 Fältet Beställningsmetod I det här fältet kan du ange Beställningsmetoden metoden Maximalt antal är utvecklad inom DSM. Fältet Beställningspunkt I det här fältet kan du ange det lagerantal på varan som ska utlösa en beställning. Fältet Maxlager I det här fältet anger du det maximala antalet som ska finnas på lager vid ett orderförslag. Den maximala lagernivån minus säkerhetslagret används till att beräkna detta. Fältet Planeringsprofilkod Här ska du mata in den planeringsprofilkod som ska användas för varan. Om planeringsprofilkoden matas in på varan kan inte beställningsmetoden vara Order eller Parti-för-parti. För ytterligare information se beskrivning planering (beställning av reservdelar) Fliken Utlandshandel

11 Fältet EU tull statistiknummer Här kan du ange en kod för varans intrastatrapportering. Klicka på Assistknappen till höger för att se intrastatrapporteringsnumren i fönstret Intrastatrapporteringsnummer. Fältet ska vara ifyllt för att kunna ta ut rapportunderlag till Intrastat. Varans intrastatrapporteringsnummer används för att rapportera statistik till EU m.m. Nettovikt Här fyller du i varans vikt för att kunna rapportera vikter för varje Intrastatrapporteringsnummer. Fliken Artikelspårning

12 Fältet Artikelspårningskod På serienummerartiklar och serviceartiklar ska det anges en artikelspårningskod. Fältet används inte på allmänna varor. Fliken E-handel

13 Fliken Dist. lager Knappen Artikel Under knappen Artikel (Alt + A) finns en undermeny till artikelkortet. Undermenyn består av punkterna:

14 Lagerställeenheter Lagerställeenheter används vid flera lager t.ex. om det finnssaldon i servicebilar. Under lagerställeenheter kan det skapas lageruppgifter per lokation t.ex. placering, beställningspunkt och antal. Transaktioner Transaktioner

15 Transaktioner visar logistiken på varan den fysiska rörelsen på varan. Det skapas transaktioner varje gång du bokför en ändring i lagerbehållningen. En sådan ändring kan betecknas inleverans eller försäljning av artiklar eller en upp- eller nedreglering av antalet. Transaktioner visar också varornas artikelspårningsnummer serienummer/lotnummer om det finns något sådant. OBS! Transaktioner innehåller endast uppgifter om antal, medan alla belopp finns visade under Värdetransaktioner. Transaktioner skapas i samband med bokföring av en serviceorderrad, bokföring av en försäljningsorder, faktura eller kreditnota. Transaktioner skapas också som en följd av att du har gjort en stycklista i en stycklistejournal. Till sist uppdateras fältet Utjämnade poster till reglering vid körning av funktionen körseln Justera kost. artikeltreans. Reservationstransaktioner Används inte som standard. Värdetransaktioner

16 Värdetransaktionerna innehåller alla händelser på artikeln som påverkar värdet, dvs. ändringar i lagervärdet. Ändringar i lagervärdet sparas som antalsbokföringar i tabellen Transaktioner. Där kan vara en eller flera värdetransaktioner per transaktion. När lagret stäms av mot bokföringen, skapas det bokföringsposter beräknade på värdeposterna. Det belopp som bokförs i balansräkningen, beräknas utifrån värdetransaktionen som: Inköpsbelopp (faktiskt) Bokfört inköpsvärde. Dettea görs med funktionen Bokför lagerreglering. Grundinställningen Bokför lagervärde avgör om lagervärde bokförs löpande eller om det uppdateras vid körning av inköpsprisjustering. Standardinställning i DSM är att använda löpande boföring. Statistik Statistik

17 Transaktionsstatistik Omsättning

18 Artiklar per lagerställe Artiklar per lagerställe visar en översikt över vilket lagerställe de olika artiklarna finns på. Kommentarer

19 Tvärreferenser Tvärreferenser används till att ange hänvisningar till en artikel. Som referens kan leverantörens artikelnummer eller streckkod användas. Beroende av tvärreferenstypen kan referensnumret användas till att automatiskt hämta det artikelnummer som användaren söker. En referens kan vara vilken hänvisning som helst till en artikel i lagret. Det kan t.ex. vara en streckkod eller en kod som används av en leverantör eller en kund. För med information om användning av streckkoder, se beskrivning Streckkoder. Ersättning Se beskrivning Ersättning. Ersatta varor Se beskrivning Ersättning. Översättningar Används inte i DSM

20 Extratexter Den här funktionen gör så att du kan lägga till fler uppgifter på en vara (och därmed utvidga fältet Beskrivning). Du kan t.ex. utöka text till en vara om den säljs för ett speciellt pris i en begränsad period. Eller om det i övrigt är nödvändigt med en detaljerad beskrivning av en vara. Extratexten kan sättas in på försäljnings- och inköpsrader som tillägg till beskrivningen av den aktuella artikeln. Texten kan sättas in manuellt eller automatiskt. Du kan ange en språkkod i huvudet i extratexten. Detta säkrar, att texten endast visas på försäljnings- och inköpsdokument till leverantörer och kunder med den angivna språkkoden. Du kan också ange hur länge texten ska användas. Du kan skapa flera texter till samma artikel. Du kan också ange exakt var och när extratexten ska användas med hjälp av olika inmatningar för språkkod, tidsintervall och inköps- och försäljningsdokument. Såhär skapas en extratext: Börja med att välja det artikelkort där extratexten ska användas. Öppna sedan Extratexter via knappen Artikel. Fönstret innehåller 4 flikar: Allmänt, Försäljning, Inköp och Service. Under fliken Allmänt kan du sätta in en språkkod och ett tidsintervall. Under

21 flikarna Försäljning, Inköp och Service kan du ange om texten ska användas på offerter, order, fakturor och/eller kreditnotor. Skriv den önskade texten på de tomma raderna. När du har skrivit in texten kan du avgöra om den ska sättas in automatiskt för denna artikel på försäljnings-, service- och inköpsdokument. Det anges i fältet Extra textrader på artikelkortet. Knappen Försäljning Om du klickar på knappen försäljning (Alt + S) kommer det fram en undermeny till försäljningsuppgifterna på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna: Priser Du anger försäljningspriser per enhet i fältet A-pris på artikelkortet, men det kan också vara nödvändigt att skapa individuella priser för artiklarna. Det görs i fönstret Försäljningspriser, som du tar fram genom att klicka på knappen Försäljning och sedan på Priser. När det skapas ett pris kan du ange de villkor som ska uppfyllas, före en kund kan erbjudas ett individuellt pris för en bestämd artikel, i förbindelse med att du skapar offerter, order, fakturor och kreditnotor. Villkoren kan t.ex. kräva att kunden är bunden till en särskild kundprisgrupp, eller att fakturan utfärdas i en bestämd valuta. De kan också innehålla ett startdatum och ett slutdatum, mellan vilka priset är giltigt, och de kan

22 innehålla en bestämd enhetskod. Du kan dessutom ange en kombination av de villkor som gäller för priset. Du kan skapa flera försäljningspriser för varje artikel, men vart pris ska ha olika villkor. Eftersom priset ofta är ett reducerat pris kan du ange om programmet ska kombinera rad- och fakturarabatter i fönstret Priser, när det erbjuds ett försäljningspris. När du skriver in en artikel på en faktura undersöks det t.ex. automatiskt om det finns ett givet försäljningspris på artikeln i tabellen Försäljningspriser. Om det är fallet, kontrolleras det att startdatumet är före och slutdatumet är efter dagens datum. Om villkoren är uppfyllda anges priset automatiskt i fältet A-pris på fakturan. Om villkoren inte är uppfyllda föreslås det vanliga priset från artikelkortet. Ytterligare information om hur körningar kan användas till att redigera och uppdatera försäljningspriser hittar du i onlinehjälpen till Försäljningsprisjournalen. Radrabatter Se beskrivning Försäljningsordertyper och rabatter. Order Fönstret Order visar en översikt över försäljningsorderna som valt artikelnummer finns debiterat på. Utifrån översikten kan du se hur många som är beställda och hur många av dem som är levererade/fakturerade. Order kan hämtas från raden genom att stå på önskad bilaga och välja knappen Rad Visa order, eller direkt från bilagenumret. Knappen Inköp Under knappen Inköp (Alt + B) finns en undermeny till inköpsuppgifterna på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna:

23 Leverantörer Om det finns flera leverantörer som kan leverera samma vara, kan du upprätta de alternativa leverantörer, som är knutna till varan. När du anger något på en inköpsorder, används leverantören från artikelkortet som standard. Om leverantören är skapas i tabellen Vare/leverantör, används uppgifterna från tabellen (t.ex. pris). Priser

24 Inköpspriset hämtas från fältet Leverantörspris på artikelkortet, om det inte finns några upprättade inköpspriser i tabellen Inköpspriser. I fönster Inköpspriser kan du ange villkoren för ett speciellt inköpspris för en bestämd artikel, när offerter, order, fakturor och kreditnotor är upprättade. Ett villkor för att uppnå ett bestämt inköpspris kan vara att du köper in ett bestämt kvantum, eller att fakturan är i en bestämd valuta. De kan också innehålla ett startdatum och ett slutdatum, mellan vilka inköpspriset är giltigt, och de kan innehålla en bestämd enhetskod. Du kan dessutom ange en kombination av de villkor som gäller för inköpspriset. Du kan upprätta flera inköpspriser för varje vara, men vart pris ska ha olika villkor. När du skriver in en artikel på en faktura undersöks det t.ex. automatiskt om det finns ett givet försäljningspris på artikeln i tabellen Inköpspriser. Om det är fallet, kontrolleras det att startdatumet är före och slutdatumet är efter dagens datum. Om villkoren är uppfyllda anges priset automatiskt i fältet Inköpspris på fakturan. Om villkoren inte är uppfyllda används leverantörspriset på artikelkortet. Radrabatter Se beskrivning Inköpsordertyper och rabatter. Order Fönstret Inköpsorder visar en översikt över Inköpsordrar där vald artikel ingår. Utifrån översikten kan du de hur många som är beställda och hur många av dessa som är mottagna/fakturerade. Inköpsordern kan tas fram från raden genom att så på önskad bilaga och välja knappen Rad Visa Bilaga eller direkt från bilagenummer

25 Knappen Funktion Under knappen Funktion (Alt + N) finns en undermeny till olika funktioner på artikelkortet. Undermenyn består av punkterna: Skapa lagerställeenhet Se beskrivning Beräkna cyklisk inventeringsperiod Se beskrivning Reservdelsdatabasuppslag Se beskrivning Reservdelsdatabas. Ersätt artikelnummer Se beskrivning Ersättningsartiklar

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Delförsäljning och uthyrning av maskiner Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja

Läs mer

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet.

Inställning För att inläsning ska kunna köras måste det göras inställningar i systemet. Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du

Läs mer

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält. Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Artikelsök - Analysera artikel. Artikelsök - Analysera artikel. Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer.

Artikelsök - Analysera artikel. Artikelsök - Analysera artikel. Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer. Artikelsök - Analysera artikel Under Lager Planering och utförande Artikelsök kan du söka efter artikelnummer. Sökningen görs i artikelregistret och i katalogvarorna eller så kan du söka i reservdelsdatabasen.

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar: Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker

Läs mer

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande:

Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Maskinkassajournal Maskinkassajournalen hittas under Maskinhandel Maskiner Maskinkassajournal och används till följande: Bokföra upplupna omkostnader och upplupna inköp Flytta värden från en maskin till

Läs mer

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet. Inköp av maskiner Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder och placer kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet.

Inställning För att en inläsning ska kunna utföras måste det göras vissa inställningar i systemet. Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Funktionen Inläsning av försäljningspriser till katalogartiklar hittar du

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Max/Min-beräkning (Beräkna varuplaneringsdetaljer) Max/Min-beräkning (Beräkna varuplaneringsdetaljer)

Max/Min-beräkning (Beräkna varuplaneringsdetaljer) Max/Min-beräkning (Beräkna varuplaneringsdetaljer) Max/Min-beräkning (Beräkna varuplaneringsdetaljer) Beräkna varuplaneringsdetaljer används för att beräkna artikelns beställningspunkt och maxlager med hjälp av en vald statistikperiod. Det går att beräkna

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköp av maskiner Menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå in under kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Delförsäljning och uthyrning av maskiner

Delförsäljning och uthyrning av maskiner Delförsäljning och uthyrning av maskiner I systemet går det att delförsälja från en maskin. Det finns två olika typer: delförsäljning eller uthyrning. Om du ska använda flera typer/konton går det att välja

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision.

Inventering per lagerställe. Inventering per lagerställe. De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inventering per lagerställe De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Börja med att beräkna lagersaldo för de artiklar som finns på lagerhyllan som ska inventeras. Beräkna lagersaldo

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning LAGER Innehållsförteckning 1. Artiklar... 3 1.1 Artikelregister... 3 2. Artikeljournal... 10 3. Inventering... 11 3.1 Inventeringsjournal... 12 4. Lageruppdateringar... 15 5. Rapporten Lagervärdering...

Läs mer

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser.

För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Tidsregistrering med skanner För att kunna använda tidsregistrering med scanning skall du först göra inställning i systemet samt ha upprättat medarbetare och resurser. Meny-hänvisningarna refererar till

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

På artikelkortet skall det finnas en priskalkylkod och ett priskalkylationsunderlag (på fliken Fakturering).

På artikelkortet skall det finnas en priskalkylkod och ett priskalkylationsunderlag (på fliken Fakturering). Priskalkylering Avsikten med priskalkylering är att beräkna försäljningspriset och/eller inköpspriset på reservdelar från ett priskalkylunderlag detta kan göras per artikel eller periodiskt för flera artiklar

Läs mer

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. Spärrning/Kreditmax/Förfallet saldo på kunder Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. De olika spärrningsnivåerna betyder följande:

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler

Välj Avdelningar - Lager Lagerjournaler - Inventeringsjournaler Inventering För att kunna inventera ska man först beräkna lagersladot. Man använder samma inventeringsjournal oavsett om man inventerar per artikel eller per lagerställe och lagerplats. (D.v.s. om man

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör.

I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper etc, och de sker automatisk EDI-överföring till vald speditör. Integration till Unifaun Online och Pacsoft Unifaun Online är ett internetbaserat system som kan hantera flera olika speditörfirmor. I systemet kan man exempelvis skriva ut etiketter, fraktsedlar, tullpapper

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

TIPS&TRIX - LAGERSTÄLLEN. COSMO CONSULT Rålambsvägen 17 112 59 Stockholm Sweden

TIPS&TRIX - LAGERSTÄLLEN. COSMO CONSULT Rålambsvägen 17 112 59 Stockholm Sweden TIPS&TRIX - LAGERSTÄLLEN COSMO CONSULT Rålambsvägen 17 112 59 Stockholm Sweden TIPS&TRIX - LAGERSTÄLLEN Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Tips&Trix - Lagerställen... 1 Lagerställen... 3 2. Inledning...

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden.

Vid styckkostnad är det möjligt att lägga till en fast avansprocent till styckkostnaden. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa ett dokument till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5

Snabbinstruktion Inventering ver 8.5 Steg 1: Val av inventeringsmetod Det finns två sätt att inventera på som i grunden handlar om hur många gånger per år man inventerar hela lagret. Total inventering Total inventering innebär att man gör

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror

Lagerstyrning. Lagerstyrning av produkter. Lagerstyrning av insatsvaror Lagerstyrning av produkter Generellt Lagerstyrning för produkter finns i Näsgård Mark versionerna ProXtra och Advicer. Den är därför inte tillgänglig för alla användare. Lagerstyrning både för insatsvaror

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler:

Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Kassajournal De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Kassajournalen hittar du under Ekonomi Redovisning Redovisningsjournaler: Generellt om kassajournalen Journalnamn

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Kreditering i Pyramid

Kreditering i Pyramid Kreditering i Pyramid Pyramid Business Studio (2009-09-27) Krediteringar Här beskrivs tillvägagångssätten vid kreditering i Pyramid Business Studio. Vi har sammanställt hur du gör krediteringar beroende

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid Momshantering i Pyramid Gäller för Pyramid 2.56 samt PBS 3.37 och 3.38. (3 oktober 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut:

Minikurs - Ekonomi. Här är ett exempel på hur en faktureringsplan kan se ut: Minikurs - Ekonomi Fakturerings- och Betalningsplaner Fakturerings- och betalningsplaner kan användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder för att ge ett bättre stöd vid hantering av förskott

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

SnabbGuide. version Winassist system AB

SnabbGuide. version Winassist system AB Standard version 9.60 SnabbGuide Winassist system AB Sjöängsvägen 15, 192 72 Sollentuna, Sverige Telefon 08-754 10 40, Fax 08-626 70 25 E-post info@winassist.se, http://www.winassist.se Huvudkontor Sthlm-Sollentuna

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Presentkort. Tillgodoreskontra. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Presentkort Tillgodoreskontra Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna

Läs mer