Kundfakturering i Agresso Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14"

Transkript

1 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer Internfakturering med specificerad INDI Uppläggning av ny mall för huvud- eller bottentext i försäljningsorder... 8 Flik 5 - Texter Ta bort en rad på försäljningsorder Kopiering av försäljningsorder Fakturering Inomstatlig kundfakturering Kreditfaktura... 12

2 1. Registrering av försäljningsorder När du ska fakturera en kund börjar du med att göra en försäljningsorder i företag A1. Agresso Logistik -> Order/Fakturering -> Försäljningsorder -> Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj företag som du vill fakturera t.ex. FörsäljningsOrder C3. NT: RR relation Webbinfo NS: Forskaridentitet Webb 1

3 Flik 1 - Order Bilden för registrering/underhåll av försäljningsorder består av 7 flikar. För att överhuvudtaget komma vidare med försäljningsordern måste vissa saker fyllas i på orderfliken. Börja med att fylla i kundnummer. Känner man inte till kundnumret kan man få fram en sökbild genom att trycka på F9 och F7 tangenten. Det går även bra att börja eller avsluta kundnamnet med *. Skriv t.ex *och tryck på Sök-knappen eller F7. Dubbelklicka på den kund du önskar fakturera. Är kunden inte upplagd, kontakta Redovisningsenheten på för upplägg av ny kund. När du skrivit in rätt kundnummer, tabba då vidare till följande fält: Att ansvarig och säljare är samma person (under interna referenser). Här finns en rullningslist där man väljer vilken person som skall stå som ansvarig. Saknas personen du skall sätta som Att ansvarig/säljare kontakta ekonomiavdelningen så hjälper de till och lägger upp personen. Att ansvarig står som Vår Referens på kundfakturan. Extern referens: Det som skrivs här blir vår verifikationstext (den text som skrivs på fakturan syns inte på verifikationen i huvudboken). Beställare: Här anges kundens referensnamn eller kod och den kommer att stå med på fakturan under Er referens uppe till vänster. Status: Om man ångrar en order eller inte ska fakturera den parkerar man eller spärrar den genom att välja Status (se rullist). Inst: Obligatorisk fält! Välj rätt Institution: 2

4 Proj: Anger du projekt här i Order bilden behöver inte du ange den senare i konteringsbilden. Perioden är oftast den perioden som är öppen och den kommer upp automatisk. Best datum är dagens datum. Motpart: Motparten kommer upp automatiskt beroende på vilken kund har valts, ändra inte. Flik 2 - Faktura Fliken faktura innehåller endast betalningsvillkor. Här kan du ändra från 30 dagar ner till 10 dagar och upp till 60 dagar. Betalningsvillkoren styrs annars som huvudregel från kundupplägget. Här kan du också ändra valuta som kunden ska faktureras i. Bet metod: Interpay post = svensk betalning. Interpay bank = utländsk betalning. 3

5 Flik 3 - Leverans Under leveransadress kan du (tillfälligt för den fakturan) lägga till eventuellt tillägg/specifikation i adressen, t.ex. c/o-adress, särskild avdelning etc. Använd ctrl + return för ytterligare rad. Flik 4 - Detaljer I denna flik registreras det som ska faktureras. Här finns en ruta där man anger vad som faktureras och även konteringen för detta. Första gången du skall göra en order finns inte alla fält som du behöver med i fliken. Börja med att skriva in den artikel du ska fakturera. Artikelnummer är det samma som intäktskontot. Det finns alltså ett artikelnummer upplagt för samtliga intäktskonton, dock inte för bidrag eftersom dessa inte ska faktureras utan rekvireras. 4

6 Artiklarna får du fram snabbast när du står i rad Artikel och trycker du F9 och sedan F7-tangenten eller Hjälp och fälthjälp på verktygsmenyn. Välj artikel och dubbelklicka på raden så kommer du tillbaks till konteringsbilden. Efter att du fyllt i artikelnumret klickar du på Arkiv i menyn och väljer Fönsteralternativ. Här kan du med hjälp av kryss välja vilka fält som skall finnas i detaljfliken. Kryssa i vad du tycker att du behöver använda varje gång när du fakturerar. Sätt en bock i används som förslag och klicka på spara. Du får en fråga om vad du vill kalla konteringsmallen. Du kan kalla den vad som helst t.ex. Min konteringsmall. Nu är det dags att göra färdigt försäljningsordern. I fältet Beskrivning står i utgångsläget namnet på den artikel du har valt. Det är denna beskrivningstext som kommer ut som text på fakturan så det är bra att ändra denna till en text som säger lite mer om vad som sålts. Markera fältet Beskrivning och skriv över texten. Det får inte plats så mycket text på denna rad. För att kunna skriva ytterligare text 5

7 dubbelklickar du i fältet och kommer då in i ett antal undermenyer (flikar). Välj fliken 4. Spec för att fylla på ytterligare text. Denna text kommer som en undertext till det du skrev i beskrivningen tidigare. På både texten i beskrivning och spec. kan man välja teckensnitt och storlek genom att klicka på Format och sedan Teckensnitt på verktygsmenyn. Mellanlagra med F11 och stäng bilden med det nedre krysset till höger. Enhet anges med ST. Enheten kommer upp automatisk när artikelnummer anges. Ange hur många ST, som ska faktureras. Enhetspriset anges manuellt. Net.val.bel är lika med Antal x Enhetspris. På samma faktura kan man ibland behöva fakturera för olika artiklar eller tjänster (olika artikelnummer) eller artiklarna kan ha olika pris. Då kan man lägga till fler rader genom att klicka på Ny rad uppe på verktygsfältet. Det går också att radera rader om det blev fel genom att markera raden och välja Redigera/radera rad. När du är klar med allting sparar du försäljningsordern med F12. 6

8 2. Internfakturering med specificerad INDI Vill du internfakturera med INDI-påslag separat angett på fakturan (obligatoriskt vid fakturering till EU- och NIH-projekt på KI), ska du använda en artikel som styr mot rätt artikelgrupp (konto), för det du ska fakturera. Lägg sedan till en rad med samma artikel och skriv över texten (beskrivning) till: påslag INDI och den procentsats som er institution har (påslagsprocenten). Texten och beloppet hamnar på en egen rad på fakturan. Se exempel här (OBS denna bild samt nästa kommer att bytas ut när artiklarna uppdaterats till 5 siffriga nummer. Nästa bild ska uppdateras med 2013 års värden.) Om ni har kommit överens om ett pris som inkluderar INDI kan ni räkna baklänges från totalbeloppet med avdrags procentsatserna nedan. Om ni har pris utan INDI använder ni påslags procent. De olika påslag / avdrag för INDI som gäller 2012, för varje institution hittar ni nedan. FO GU Inst Påslag Avdrag Påslag Avdrag C1 24,47% 19,66% 48,00% 32,43% C2 20,98% 17,34% 43,02% 30,08% C3 24,52% 19,69% 67,06% 40,14% C4 23,87% 19,27% 66,77% 40,04% C5 24,80% 19,87% 52,02% 34,22% C6 21,93% 17,99% 34,12% 25,44% C7 23,36% 18,94% 51,34% 33,92% C8 23,64% 19,12% 31,80% 24,13% CC 25,86% 20,55% 51,81% 34,13% D1 24,00% 19,35% 57,32% 36,44% H1 22,49% 18,36% 44,03% 30,57% H2 24,29% 19,54% 44,35% 30,72% H5 21,89% 17,96% 47,51% 32,21% H7 20,99% 17,35% 42,07% 29,61% H9 19,26% 16,15% 39,67% 28,40% K1 22,67% 18,48% 54,07% 35,09% K2 21,20% 17,49% 66,50% 39,94% K6 21,53% 17,72% 47,81% 32,35% K7 25,32% 20,20% 52,68% 34,50% K8 18,46% 15,58% 41,95% 29,55% K9 22,40% 18,30% 56,89% 36,26% OF 29,18% 22,59% 47,49% 32,20% S1 27,24% 21,41% 52,75% 34,53% 7

9 3. Uppläggning av ny mall för huvud- eller bottentext i försäljningsorder Flik 5 Texter Det går att lägga upp mallar för huvud- eller botten text i försäljningsorder genom att välja Flik 5. Texter. Huvudtexten kommer överst på fakturan och kan skrivas med fetstil. Bottentexten kommer under alla artikelraderna. För att spara huvud och bottentexter gör du som följer: Skriv in den text du vill använda i det stora fältet Skriv sedan ett namn på den Huvud/Botten text som du vill spara Välj Verktyg, Redigera och Spara mallen. Så är mallen sparad! Nästa gång när du fakturerar kan du enkelt välja huvudtext eller bottentext i rullningslistan som du tidigare hade sparat. Det går att ta bort textmallar också. Gå in på Verktyg/Redigera och välj ta bort textmallar. Tryck på OK och vald textmall tas bort. 8

10 4. Ta bort en rad på försäljningsorder Om du vill ta bort en artikelrad som blivit felaktig på din försäljningsorder så går det inte bara att ta bort den (efter när man har sparat ordern) utan du måste först ändra status från N till P (parkerad). Detta går att göra även om du har kört testfakturan. När orderraden har fått status P kommer den inte med på fakturan. S Status för orderraden Giltiga värden: N Normal P Parkerad (restorder) D Delfakturerad F Fakturerad T Avslutad Orderrader som har status D kan du inte sätta till T. 5. Kopiering av försäljningsorder När du ska skriva flera kundfakturor med samma text kan du kopiera ordern så att du slipper skriva samma saker flera gånger, t ex en kurs ska debiteras ut till alla deltagare. Gör så här: Skriv den första ordern med texter och kontering precis som vanligt, skriv upp vilket ordernummer du har. När du skall göra nästa order fyller du i första fliken som vanligt. När du kommer till fliken Detaljer går du till Verktygsmenyn och väljer Kopiera. En bild kommer fram där du ska ange dokumenttyp: Försäljningsorder samt Dokumentnummer d v s ordernumret du vill kopiera. Om du sätter en bock i Behåll kontering får du med hela konteringssträngen också. Klicka på OK och dina orderdetaljer kommer fram. Bilden nedan visar hur det kan se ut när du har kopierat in alla orderdetaljer. På det sättet får du samma belopp, text och kontering på flera order till olika personer/företag. Spara sedan ordern för att få ett nytt ordernummer. 9

11 6. Fakturering När du är färdig med försäljningsordern kan du välja att antigen fakturera skarpt direkt eller att göra en testfaktura först. Testfaktura För att göra en testfaktura (både för pappers och SVE) Gå till Egen meny -> En huvudbok -> Fakturering -> Testkörning. Välj Report2 vid Serverkö. Ange från vilket ordernummer och till vilket ordernummer du vill göra testfaktura. Spara din beställning med sparaknappen eller F12. Notera Ordernr. Gå till Underhåll av beställda rapporter som finns som ikon på verktygsraden. När testfakturan (SO09) har fått status T kan du dubbelklicka på raden och får då upp första testfakturan på skärmen. Klicka på skrivaren så får du ut den på papper. Om det är några ändringar som du vill göra kan du gå tillbaka till försäljningsordern och ändra där. Här syns både huvudtexten och bottentexten på Faktura test som lades tidigare in. 10

12 Fakturering När fakturan är färdig för att skickas till kund, gå då vidare och välj Agresso logistik, Order/Fakturering, Fakturering, Fakturering. Beställ utskriften på samma sätt som testfakturan. Spara rapporten och skriv ut den under Underhåll av beställda rapporter. Rapporten heter SO13. 11

13 7. Inomstatlig kundfakturering De inomstatliga kundfakturorna skall skickas elektronisk via fakturaväxel. Nedan följer några saker som är viktiga att tänka på. Det är viktigt att ha en referenskod för kunden. För att få rätt referenskod måste kontakt tas med kunden. När försäljningsordern registreras skall referenskoden skrivas in i fältet Beställare i Orderfliken. När försäljningsordern är färdig välj Fakturering/EDI-faktura C3 och spara. Fakturan går direkt till kunden via fakturaväxel. Om man vill ha pappersutskrift, ta kopia av fakturan. 8. Kreditfaktura När du skall göra en kreditfaktura gör du på samma sätt som en debetfaktura. Skillnaden är att du sätter minus (-) tecken framför beloppet (OBS! Ej framför Antal) när du registrerar försäljningsordern. Då känner systemet av att det skall vara en kreditfaktura Flikarna Info och Noteringar används ej. 12

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12

Modulmanual 1. Ad Manus. Moduler. För DOS-miljö. Ad Manus AB. Version 12 Modulmanual 1 Ad Manus Moduler För DOS-miljö Ad Manus AB Version 12 Rättad oktober 2003 2 Förord Förord Vi vill passa på att tacka för Ert val av administrationsprogram och samtidigt önska Er lycka till

Läs mer

LEMAN / Manual internetbokning

LEMAN / Manual internetbokning LEMAN / Manual internetbokning Välkommen till LEMAN Internetbokning. Manualen omfattar Login, inställningar och registreringsmöjligheter. Adress till internetbokning http://booking.leman.se eller via LEMANs

Läs mer

2004-03-01. Produktkatalog Manual

2004-03-01. Produktkatalog Manual 2004-03-01 Produktkatalog Manual Version 3.3 2004 Innehållsförteckning Skapa Varukorg Välj bil 1 Varugrupp 1 Sök på motorkod 1 Rabattkod 1 Artikel 1 Varukorgen Lägg till artiklar 2 Lägg till textrad 2

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Kundreskontra V14.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Kundreskontra V14.0 Å-DATA Infosystem AB Kundreskontra 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT KUNDRESKONTRA... 4 2.1 Arbetsgången... 6 2.2. Startsida... 7 3 MASKINELLA INBETALNINGAR... 14 3.1 Översikt...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer