Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt Rutinbeskrivning för kundfakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering"

Transkript

1 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning kundgrupper.) Skriv i namnet på kunden med versaler.

2 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 2(32) Skriv i organisationsnummer. Är det privatperson skriv in personnummer (sex första siffrorna) om det inte står för organisationsnummer vid enskild firma då anger vi hela personnumret. Skriv i momsregistreringsnummer, det ska vara SE +org.nr + 01 tex. SE Söknamn = efternamn vid privatperson eller första bokstäverna på företagsnamnet Referens-id endast ett nonsenstecken exempelvis en punkt.

3 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 3(32) Gå in under Adressfliken, dubbelklicka på rad 1 och fyll i uppgifterna Kontakt/Adress kan vara en fast referens tex 545ANEMA Adress och postnummer Streckkod ska fyllas i om det är en SVE faktura kund som ska läggas upp. Streckkoden är lika med partsid. Information om vilket partsid som ska användas får vi från kunden efter det att routingen av kunden är gjord hos Itella. (Se rutinbeskrivning kundgrupper) Gå till fliken Telefon och skriv in kundens telefonnummer (gäller ej privatperson) Spara med F11

4 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 4(32) Gå till fliken Faktura Fyll i SVE i fältet Fakturakod om det är en SVE faktura kund Eller om kunden bara kan hantera pappersfakturor, fyll i EJ.

5 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 5(32) Gå till fliken Relation Fyll i motpart För att hitta rätt motpart i motpartsregistret, tryck F9 i fältet rel.värde och sedan F7 Välj rätt motpart i den lista som visas Tabba och du återgår automatiskt till Flik Kund

6 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 6(32) Spara med F12, då kommer bilden på kundgrupper upp igen. Välj då kundgruppen du valt i första fältet, tex 50 Kundnummer tilldelas efter vilken kundgrupp du valt

7 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 7(32) Kundgrupper Kundgrupp 50 använder vi vid upplägg av externa kunder i Sverige exkl. skadestånd och uppbörd. Denna kundgrupp går mot kundfordringskonto Vi lägger upp alla företagskunder på denna kundgrupp t ex Syntema AB el. Länsförsäkringar samt återkommande privatpersoner. Det är viktigt att registrera företagets organisationsnummer och telefonnummer under adressfliken. Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras pappersfakturor. Kundgrupp 51 använder vi endast vid upplägg av djurärenden som konteras på Denna kundgrupp går mot kundfordringskonto Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras pappersfakturor.

8 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 8(32) Kundgrupp 80 använder vi vid kundupplägg av skadeståndsfordringar som vunnit laga kraft samt domstolsböter. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1563 och konteras på 7 konton. OBS! Vid fakturering av domar läggs kunden upp på kundgrupp 80 men fakturan och underlag från tingsrätten ska skickas till Kammarkollegiet. Lämna fakturan inkl. bilagor till din profil 1:a som skriver underlaget och skickar handlingarna till Kammarkollegiet. Kundgrupp 85 använder vi vid upplägg av övriga uppbördsfordringar exkl. skadestånd. Det kan handla om t ex bärgning, larmanläggningar, bevakning av transport eller låsöppningar. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1563 och ska konteras på 7 konto. Även statliga myndigheter som vi konterar på 7 konto ska läggas upp på denna kundgrupp. Det innebär att det kan finnas dubbla kunder i kundregistret, en på kundgrupp 85 och en annan på kundgrupp 40 eller t ex 50. Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura om det är en statlig uppbördskund, som faktureras elektroniskt eller med EJ om kunden faktureras via pappersfakturor.

9 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 9(32) Kundgrupp 99 använder vi vid upplägg av tillfälliga kunder exkl. skadestånd och uppbörd. Denna kundgrupp ändrar vi aldrig på i kundregistret. Denna ligger upplagd som på bilden nedan och ska inte ändras. När man använder sig av kundgrupp 99 går man in under Agresso Logistik/ Order, fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering, underhåll av försäljningsorder. Skriv i kundnummer 99 i rutan för kundnummer, då kommer en ruta upp där man skriver in den tillfälliga kundens namn och adressuppgifter. Sedan väljer man spara och fortsätter att registrera sin försäljningsorder som vanligt. Vi lägger upp alla privatpersoner som inte är återkommande t ex Lisa Larsson på kundgrupp 99 (OBS! texten är missvisande i kundgruppsfältet där det står tillfälliga kunder företag Sverige. Bortse från det och lägg endast upp privatpersoner då företag samt återkommande privatpersoner registreras på kundgrupp 50.) Denna kundgrupp går mot fordringskonto Här får inte privatpersoner som faktureras uppbörd el. skadestånd på 7* konton läggas upp. Uppbördskunder ska läggas upp på kundgrupp 85 och skadeståndskunder på kundgrupp 80. (se rutinbeskriving användning av kundnummer 99, tillfällig kund) Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor

10 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 10(32) Kundgrupp 10 används vid registrering av koncerninterna kunder inom polisen. Nya kunder läggs inte upp på denna kundgrupp. Denna kundgrupp går mot fordringskonto Kunden ligger upplagd med INT i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en koncernintern SVE-fakturakund. Kundgrupp 45 använder vi vid upplägg av statliga affärsverk som tex Luftfartsverket Denna kundgrupp går mot fordringskonto Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en SVE-fakturakund.

11 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 11(32) Kundgrupp 40 använder vi vid upplägg av statliga myndigheter. Denna kundgrupp går mot fordringskonto För att kunna fakturera en e-fakturakund måste partsid vara ifyllt i streckkodsfältet som finns under adressfliken i kundregistret. Routing måste finnas mellan utställande och mottagande myndighet. Korrekt referens id på den person som ska ta emot fakturan ska fyllas i under fältet beställare i försäljningsordern. När vi ska lägga upp en ny statlig kund eller fakturera en befintlig kund i kundgrupp 40 är det viktigt att vi är routade mot kunden. För att kontrollera det går man in under G: EA/Efakturering/Routinglista och kollar om myndigheten finns med där. Om inte, så måste vi ta kontakt med kunden och be att de routar oss. Detta görs via Itella som är växeln för alla som skickar e-fakturor inom staten. När routingen är gjord kommer en bekräftelse att komma från Itella till delprocessledare kund, som i sin tur lägger in uppgifterna i det interna exceldokumentet över referenser och identiteter under G: EA/E-fakturering/internt exceldokument samt registrerar uppgifterna i Agresso/kundregistret. Först när detta är gjort kan man börja att fakturera kunden. Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en SVE-fakturakund.

12 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 12(32) Kundgrupp 60 använder vi vid upplägg av utländska kunder inom EU. Denna kundgrupp går mot fordringskonto Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor. Kundgrupp 70 använder vi vid upplägg av utländska kunder utanför EU. Denna kundgrupp går mot fordringskonto Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor.

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 13(32) Användning av kund nr 99 tillfällig kund När vi använder kundnummer 99 tillfällig kund debiteras konto Kundfordringar, utomstatliga. Här redovisas utomstatliga kundfordringar, svenska och utländska inom och utom EU. Vid registrering av fordran i kundreskontran på kategori (svenska och utländska kunder) debiteras kontot via automatkontering. Motkontering sker på ett intäktskonto i kontoklass 3 eller 6. Fordran regleras vid inbetalningen varvid kontot krediteras. När vi fakturerar med konto 7XXX ska vi aldrig använda kundnummer 99, tillfällig kund. Vid fakturering med 7XXX ska vi använda oss av kundnummer som börjar på 8X. Kundgrupp 80 Skadeståndsfodringar Kundgrupp 85 Övriga Uppbördsfodringar Fakturering på 7XXX konto är intäkter av avgifter mm som ej disponeras av myndigheten. Mer information finns under intrapolis: Nationella sidan/resultat och ekonomi under länksamling PAC/ekonomiadminstration/konteringsanvisningar sök på Uppbörd. Konto 1563 Uppbördsfodringar Här redovisas uppbördsfodringar. Vid registrering av fordran i kundreskontran på kategori (uppbördsfodringar) debiteras kontot via automatkontering. Motkontering sker på ett intäktskonto i kontoklass 7. Fordran regleras vid inbetalningen varvid kontot krediteras.

14 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 14(32) 1.2 Försäljningsorder När vi kundfakturerar utgår vi ifrån det kundfakturaunderlag som vi får från respektive polismyndighet m.fl. Försäljningsordern finns under Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder. Första gången man fakturerar behöver man göra inställningar på markörstopp. Det gör man genom att gå in under Registrering försäljningsorder/ Arkiv/ Fönsteralternativ och bestäm markörstopp. Välj de stoppen som är angivna ovan och tryck ok.

15 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 15(32) Flik 1 - Orderfliken Fyll i kundnummer. Välj i rullisten under interna referenser PAC ekonomisupport. I fältet beställare fyller vi i beställarreferens tex 01terlof detta är ref.fält 1. Fältet referens-id lämnas tomt om inte kunden vill ha två referenser då är detta ref.fält 2. I fältet behandling är det viktigt att ange försäljningsorder (OBS! När man fakturerar på RPS kommer försäljningsorder VA-lagret komma upp som förslag, ändra då till försäljningsorder PAC). I fältet Org ska den organisationsenhet som går mot fordringskontot anges. Det är oftast myndighetens gemensamma organisationsenhet tex 299 (Information finns i korgarna där fakturaunderlagen för varje myndighet ligger, samt under kundspecifika uppgifter i spelreglerna). Motpart (MP) anges med automatik (Motpart är upplagd i kundregistret under fliken relation).

16 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 16(32) Flik 2 Fakturafliken Här ändrar vi inga uppgifter. Betalningsvillkor ska alltid vara 30 dagar. Flik 3 - Leveransfliken Leveransadressen syns inte på fakturan och ska ej fyllas i. Flik 4 Detaljfliken Vid första faktureringstillfället måste inställningar för fönsteralternativ göras: Välj Arkiv och fönsteralternativ i menyraden. Sätt bock i konto, Org.enhet, Insats/projekt, Verksamhet, Spec, Fikod, Mp, MK Tryck på Spara och pop-up ruta kommer fram, som heter beskrivning. Här ska ni döpa er mall med ett namn och tryck OK. Sätt en bock i Använd som förslag tryck OK. Nu ska alla fälten komma upp vid nästa faktureringstillfälle.

17 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 17(32) Fyll i artikelnummer i fältet Artikel och övriga konteringsfält i konteringsraden (för att söka artikelnummer stå i fältet Artikel, sök med kikaren eller F9 och F7 då kommer alla PAC artiklar att visas, (se rutin ). Tryck F2 för att komma in på artikelradens text. Ändra till det du vill ska stå på fakturan. Om inte raden räcker, dubbelklicka och gå till flik 4 Spec. Där finns utrymme för mer textregistrering. Tryck F11 för att spara spec fliken och kryssa ner artikelfliken i övre högra hörnet. Då är du tillbaka i artikelregistreringen. Fyll i antal och enhetspris samt konteringssträngen enl. fakturaunderlaget. Fortsätt med ny artikelrad eller spara med F12. Skriv i ordernumret som du blir tilldelad på kundfakturaunderlaget i fältet PACs anteckningar.

18 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 18(32) Flik 5 - Text fliken Här skriver man in eventuell huvud respektive bottentext samt verifikationstext i rutan ver.text. Verifikationstexten är inte synlig på fakturan utan kommer bara att visas i Agresso.

19 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 19(32) Testkörning fakturor Gå in under Order/fakturering/ Fakturering/ Testkörning fakturering PAC Fyll i önskade ordernummer. Titta så att rätt period är angiven. Spara med F12. Gå till Agresso gemensam/ Underhåll beställda rapporter och sök fram SO09 rapporten, testfakturorna behöver inte skrivas ut, det räcker att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om ändringar behöver göras i försäljningsordern, gå in under: Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder Ange ordernumret och korrigera det som ska ändras. (Om order av någon anledning inte ska tas med i faktureringen kan man spärra eller alt. parkera denna genom att välja status under fliken order, se rutin ). Spara med F12.

20 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 20(32) Fakturering pappersfaktura Gå in under Order/fakturering/ Fakturering/ Fakturering PAC Fyll i önskade ordernummer. Ändra eventuellt fakturadatum. Spara med F12 (denna rapport används enbart då kunderna som vi fakturerat är upplagda med fakturakod EJ, för pappersfakturakunder). Beställ sedan kopia av fakturan genom att välja Order/fakturering/fakturering/kopia av faktura, ange ordernummer eller fakturanummer på de fakturor du vill ha kopia på. Gå sedan till Agresso gemensam/ Underhåll av beställda rapporter Ta ut rapport SO13- Original faktura SO07- Faktura kopia GL07- Inläsning av försystemtransaktioner (denna genereras med automatik efter beställning av faktura) Kontrollera GL07 och rätta ev. fellista (se rutin på sid. 21). Orginalfaktura och eventuella bilagor skickas till kunden. Faktura kopian sorteras med kundfakturaunderlag och kopia på bilaga. Sätt in i verifikationspärm. GL07 listan skrivs ut och sätts in i pärm.

21 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 21(32) Rättning av felaktiga transaktioner vid fakturering (GL07) (fakturan redan utskriven eller skickad elektroniskt) Gå in under Agresso Ekonomi/ Import från försystem/ Försystemstransaktioner/ Underhåll av försystemstransaktioner. Välj rätt buntnummer/försystem i rullist rutorna. Skriv in exempelvis fakturanumret på den grå raden i kolumn ver.nummer eller sök direkt med F7 för att få fram alla fakturor. När du fått fram den felaktiga verifikationen rättar du uppgifterna och sparar sedan med F12. Gå in under Agresso Ekonomi/ Import från försystem/ Försystemstransaktioner/ Inläsning av försystemstransaktioner.

22 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 22(32) Välj KA Order/Fakturering på rad 12 Skriv in ditt buntnummer på rad 13 Kontrollera att rätt period är ifylld på rad 14 Rutan bokför ska vara ikryssad på rad 15 Spara med F12. Gå sedan till Agresso gemensam/ Underhåll av beställda rapporter. Titta på GL07 rapporten så att felen blivit rättade. Sätt in den nya GL07 listan i pärm.

23 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 23(32) Fakturering elektroniskfaktura För att registrera en e-faktura till extern kund inkl. bilaga se rutinbeskrivning och rutin för registrering e-faktura till koncerninternkund inkl. bilaga. Den elektroniska fakturan produceras under Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Fakturering SVE-faktura SO13, extern eller Fakturering SVE-faktura SO13, internhandel när vi fakturerar koncerninternt. Följande fält ska fyllas i: Rad 16 Från order nr och Till ordernr på rad 17. På rad 29 Ver.typ faktura nummer skall det stå Fakturering PAC. Ändra fakturadatum till det datumet fakturorna kommer att skickas, Spara med F12. Gå till Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Fakturering/ Kopia av faktura Beställ faktura kopia enligt rutinbeskrivning på sid. 20. Gå till Agresso gemensam/underhåll av beställda rapporter Ta ut rapport: SO13- Fakturajournal (Istället för original faktura. Denna rapport behöver vi inte skriva ut.) SO07- Fakturakopia GL07- Inläsning av försystemstransaktioner Kontrollera GL07 rapporten och rätta ev. fellista (se rutin på sid.21). Sätt in GL07 listan i pärm. Faktura kopia matchas med kundfakturaunderlag och eventuella bilagor och sätts in i verifikationsnummerordning i pärm. Om fakturan inte går igenom till kunden måste följande kontrolleras:

24 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 24(32) Är kunden rätt upplagd tex Streckkod, SVE i fakturakod ifyllt? Att kunden är routad mot Rikspolisstyrelsen hos Itella Får du något felmeddelande, kontakta delprocessledare kund eller systemadministratör på PAC

25 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 25(32) Hantering av E-faktura till extern kund inkl. bilagor Innan man börjar e-fakturera måste man kontrollera att alla kunduppgifter stämmer. Det gör vi genom att gå in på vårt interna exceldokument över referenser och identiteter under G:/EA/E-fakturering/Referenslistor/Internt exceldokument och använder oss av det kundnummer som står i dokumentet. Om kunden inte finns med i exceldokumentet måste denna läggas till. Kontakta då processledare för kundprocessen. För att skapa en försäljningsorder se rutin 1.2. När man kommer till flik 4 är det viktigt att om det finns bilagor till fakturan, skriva i adressen dit de ska skickas. Detta gör man genom att dubbelklicka på sista konteringsraden i beskrivningsfältet, välj flik 4 spec och skriv texten: Bilaga översänds separat med post (alt. mail) till: (Fyll i namn och adress enligt det interna exceldokumentet för referenser och identiteter för statliga kunder som vi nämnde ovan.) Exempelvis: Solna Tingsrätt, Box 1356, Solna. Nu är adressen klar när man ska skriva följebreven som bilagorna sänds tillsammans med och det medför att man inte behöver gå in i exceldokumentet för referenser och identiteter en gång till. (Anledningen till att vi gör det är att kunden som mottar e-fakturan lätt kan efterlysa saknade bilagor.) Spara med F12 enligt ordinarie rutin. Beställ testfakturor enl. rutin 1:3:1 och kontrollera att dessa är korrekta. Fakturera enl. rutin 1:3:4 för e-fakturering. Beställ fakturakopior och skriv ut dessa. Bilagehantering: Sortera ihop faktura kopiorna med fakturerings underlagen och bilagorna. Kopiera hela bunten. Sätt in original fakturorna samt fakturaunderlagen och tillhörande bilagor i verifikationspärmen för kundfakturor Gå till mallen för bilagor till e-fakturan. (G /PAC /EA /E-fakturering /Mall bilagor till faktura /Mall följebrev bilagor till e-faktura) Fyll i din signatur längst upp till vänster. Skriv i kundens namn och adress enligt uppgifter på fakturan.

26 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 26(32) Skriv i vilken myndighet som fakturerat, fakturanummer, totalt antal bilagor samt referens och myndighetens kontakt person och telefonnummer. Matcha ihop följebreven med de rätta kopiorna, kasta faktura kopian och fakturaunderlaget (orginal sorterades in i verifikationspärmen). Kuvertera sedan bilagor tillsammans med följebrevet och sänd med vanlig B post eller scanna in bilagorna och skicka som en pdf fil till kunden via mail OBS! Bilagor med personuppgifter får EJ sändas via mail Hantering av E-faktura till koncernintern kund inkl. bilagor När vi fakturerar koncerninternt är det mycket viktigt att vi fyller ett korrekt referensid i fältet beställare. Om ett felaktigt referensid har angivits kommer fakturan inte komma fram till rätt person. Varje enskild handläggare i kundgruppen ska kontrollera att kundfakturaunderlaget innehåller rätt referensid innan det läggs i inkorgarna för fakturering. Detta gör vi enligt rutin 1.5. OBS! Endast ref.id i ref.fält 1. Ev. namn skrivs i fakturatexten. Innan man börjar registrera försäljningsordrarna ska kundfakturaunderlagen sorteras upp per mottagande polismyndighet. Det gör vi för att underlätta vid kontroll av referens (enl.rutin 1.5). När vi har skapat en försäljningsorder enl. rutin 1.2 skriver vi ordernumret på kundfakturaunderlaget och på första sidan på bilagan. Ta fakturaunderlagen och bilagorna till en scanner. Scanna endast in bilagorna (ej fakturaunderlag), order för order till din e-post. (Rutin: ta bort fakturaunderlaget och lägg det upp och ned vid sidan av scannern, scanna bilagan/bilagorna och lägg den sedan upp och ned på fakturaunderlaget. Fortsätt med nästa order osv.) Allt detta för att bibehålla ordningen. Öppna din mail och titta på pdf filerna som du scannat in, kontrollera att det är rätt ordernummer genom att markera pdf filen och förstora mailet till helskärm för att se ordernumret. Högerklicka på pdf filen och välj spara som. Spara pdf filen under G:/PAC/EA/Internhandel bilagor/resp. PMY/Datum (om mapp för dagens datum saknas så skapar man en ny mapp och döper den till t ex ) Döp filen till ordernumret som står på bilagan. Fortsätt så tills alla PDF filer är sparade.

27 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 27(32) Gå tillbaka till Order/ Fakturering. Fyll i ordernummer i avsedd kolumn. Gå till ikonen dokument i verktygsraden. Markera mappen bilaga till försäljningsorder och välj lägg till befintligt dokument. Välj bläddra och hämta bilagan under G:PAC/EA/Bilagor internhandel/resp.pmy/datum/aktuell bilaga. Dubbelklicka på bilagan för att lägga till den på försäljningsordern. När bilagan är kopplad till försäljningsordern visas en grön bock i mappen bilaga till försäljningsorder. Spara med F12 och stäng ner (OBS! Viktigt. Glömmer man att spara, kopplas inte bilagan till försäljningsordern). Spara försäljningsordern på nytt med F12. När man jobbat sig igenom sin hög väljer vi att fakturera enl. rutin elektronisk fakturering (SVE-faktura intern). Fakturakopia samt GL07 lista skrivs ut och arkiveras enligt rutin.

28 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 28(32) 1.3 Spärra Försäljningsorder Vid de tillfällen man har skrivit in en försäljningsorder som man inte ska fakturera t ex felaktig order, ska man spärra ordern i Agresso. Det gör man genom att gå till Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder Gå in i försäljningsorder genom att söka fram den felaktiga ordern i fältet ordernr. Gå till flik 1- Order, i fältet Status kan man söka i rullistan efter spärrat. Välj sedan att spara genom att trycka F12

29 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 29(32) 1.4 Söka användare i EFH Gå in under Agresso systemadministration/systemunderhåll/användare och behörighet/fråga användarregister/pac fråga användare. För att söka fram användare i EFH, skriv i namn eller användar-id med stjärna (*) framför och bakom. Sök med F7 eller kikaren. På rad 1 visas användar-id, namn, roll id och vilket företag personen tillhör samt vilken period användaren är upplagd.

30 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 30(32) 1.5 Kvittning av kundfaktura mot kreditfaktura samma kund med olika kund nummer Gå in i Agresso Ekonomi/ Huvudbok/ Registrering/ Verifikationsregistrering/ Manuella inoch utbetalningar i kassa, 11-serien. Du kommer nu in i manuella in- och utbetalningar kassa 11 serien Klicka på knappen Kvittera alt Verktyg -kvittera Bet referens: Kvittning faktura 418 mot 418 Text: Kvittning faktura 418 mot 418 Fält: R: Skriv AR (AR står för kundreskontra) Skriv in faktura nr och kredit faktura nr så kvittas dessa mot varandra Spara med F12 två gånger Notera Verifikations nr på underlagen, fakturakopiorna är de underlag som ska finnas i verifikationspärmen.

31 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 31(32) 1.6 Artikelregister (Rutin under bearbetning)

32 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 32(32) Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1.1: Terese Löfgren /01TERLOF Rubrik: Ändring i rutinbeskrivning Utgår: -- Införes: Uppdaterad Datum och signatur:

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: REF/Beställar i försäljningsordern. Max 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. Max 100 tecken. Kundens Org.nr

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.

Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör. 2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-10-19 Innehåll 1.

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning FAQ PDF-fakturor I detta dokument har vi samlat vanliga frågor om vår PDF-fakturatjänst. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på mail info@lahega.se eller telefon 042-25 67

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual för kundfakturering

Manual för kundfakturering Manual för kundfakturering Anvisningar för kundfakturering via OLFI modulen i Agresso, inkl registrering av försäljningsorder och användning av intäktskonton. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad:

Läs mer

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(28) 3 PERIODAVSLUT... 2 3.1. ÖPPNA NY PERIOD/STÄNG PERIOD/PARKERA PERIOD... 2 3.2. AVSTÄMNING I SAMBAND MED PERIODAVSLUT... 3 3.2.1 AVSTÄMNINGAR INNAN PERIODSTÄNGNING... 3 3.2.1.1

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Årsskifteskörning 2013/2014

Årsskifteskörning 2013/2014 Årsskifteskörning 2013/2014 Sid 1 (26) Innehållsförteckning ÅRSSKIFTESKÖRNING... 3 1. REDOVISNINGSPERIODER... 4 2. PERIODAVSLUT... 5 3. AVSLUTA BOKFÖRINGSÅR... 7 4. PÅBÖRJA BOKFÖRINGSÅR... 8 5. KONTROLLERA

Läs mer